2013/2014 õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. klass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013/2014 õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. klass"

Transcript

1 2013/2014 õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. klass 1. Ained A on oksiidid. Tuntud metalli X võib saada vedelal kujul, kui süüdata segu, mis koosneb metalli Y ja musta oksiidi A pulbritest, kõrvalsaadusena ilmub B [1]. X toodetakse A reageerimisel -ga, lisaks tekib D [2]. Ainet A võib käsitleda kui kahe sarnase oksiidi segu 1:1. B reaktsioonil seebikiviga E juuresolekul [3] saame aine, mille kokkupuutel D- ga kuumuses tekivad sade ja söögisooda [4]. E ja F ühinevad Z-ks [5], millega reageerivad A ja B ning teatud tingimustel ka X ja Y. Y reaktsioonil kuuma ja kange Z-ga [6] tekivad sool, E ja G. G-s on mittehapnikul kahe võrra madalam oksüdatsiooniaste kui F-is. ksiid esineb polümeerina, mis hapetest reageerib vaid F-iga, Na-ga annab vesiklaasi. a) Kirjuta ainete A, X, Y ja Z valemid. b) Kirjuta reaktsioonide [1 6] tasakaalustatud võrrandid. (10) 2. Indigo (ühend X) on üks vanimaid looduslikke pigmente, mida on kasutatud kangaste värvimiseks. Antiikaja kreeklaste ja roomlasteni jõudis see Indiast, kus seda toodeti õistaime Indigofera tinctoria lehtedest. Lehtedes sisaldub massi järgi ligikaudu 0,5% indikaani (ühend A), mis reageerib kergesti looduses levinud madalamolekulaarse ühendiga B. Reaktsiooni tulemusena tekivad ühendid ja D. Kui kaks molekuli ühendit D reageerivad õhu komponendi E ühe molekuliga, moodustubki indigo ja eraldub kaks molekuli ainet B. Veel 19. sajandil oli nõudlus indigo järele nii suur, et taimede kasvatamiseks vajaliku ala kogupindala oli 7000 km 2. Tänapäeval toodetakse indigo värvi sünteetiliselt ning kasutatakse laialdaselt teksariide värvimiseks. Ühe riietuseseme jaoks kulub ligi 8 grammi indigot. Kuna indigo ei lahustu vees, tuleb kangaste värvimisel kasutada teatud võtet: redoksreaktsiooni abil viiakse indigo üle leukoindigoks (ühend Q), mis on valge ja vees lahustuv. Kangas leotatakse ühendi Q vesilahuses, seejärel lastakse kuivada õhu käes ja riie värvubki siniseks! A + D 2 N Q N N B 2 redoksreaktsioonid N N a) Leia ühendite A,, D, X, Q brutovalemid. Mis on ained B ja E? b) Ühendist B ja süsihappegaasist suudavad taimed päikesekiirguse abil toota aineid ja E. Kuidas nimetatakse seda protsessi? Millisesse orgaaniliste ühendite klassi kuulub aine? X N c) letame, et ühel ruutmeetril kasvab üks Indigofera tinctoria taim, millel on keskmiselt 100 lehte (ühe lehe mass 5 g). Kui indigo tootmise lõppsaagis on 40%, kas saaks 7000 km 2 alal kasvavatest taimedest toodetud pigmendiga värvida nii palju rõivaid, et jätkuks kõigile India elanikele? India rahvaarv on 1,3 miljardit inimest. d) Miks on teksafännide jaoks hea, et indigo värv pole vees lahustuv? e) Kas reaktsioonis X Q käitub indigo oksüdeerija või redutseerijana? Miks värvub Q vesilahuses leotatud kangas õhu käes taas siniseks? f) Indigo molekulis tekib funktsionaalrühmade vahel kaks molekulisisest vesiniksidet. Näita punktiiriga, milliste funktsionaalrühmade vahel vesiniksidemed moodustuvad. g) Indigole väga sarnase struktuuriga, kuid punakama tooniga, on veel üks tuntud looduslik pigment. Foiniiklased tootsid seda molluskitest, seetõttu oli see äärmiselt kallis ja hakati kutsuma kuningate värviks. Mis pigmendist on jutt? (12) 3. Rasvhapeteks nimetatakse pika süsinikahelaga karboksüülhappeid. Rasvhapped võivad olla nii küllastunud (ahelas ainult üksiksidemed) või küllastumata (esineb kaksiksidemeid). Joonisel 1 on toodud lühikese süsinikahelaga palderjanhape. Vesiniku liitumisel kaksiksidemele saadakse küllastumata rasvhappest küllastunud (st kaksiksidemest saadakse üksikside). Triatsüülglütseroolis on glütserooli (struktuur toodud joonisel 2) külge seotud läbi estersideme kolm rasvhapet. Esterside tekib karboksüülhappe ja alkoholi omavahelisel reaktsioonil, lisaks vabaneb vesi. a) Kirjuta palderjanhappe nomenklatuurne nimetus. b) Kirjuta ja tasakaalusta reaktsioonivõrrand ühe glütserooli ja kolme palderjanhappe molekuli vahel. c) Lõpeta järgnev reaktsioonivõrrand: d) Kas pika ahelaga rasvhapped lahustuvad paremini polaarsetes või mittepolaarsetes solventides? Põhjenda! Joonis 1 Joonis 2 4. Kristalne aine on tahkis, milles aatomid, ioonid või molekulid on korrapäraselt paigutatud. Kristallid koosnevad ruumis regulaarselt korduvatest ühikutest ning on enamasti sümmeetrilise ehitusega. Kristallograafia on teadusharu, mis uurib osakeste paiknemist kristallivõres. Vask on metall, mille kristallivõre on tahktsentreeritud kuubilise struktuuriga, lisaks tahu nurkades olevatele aatomitele on ka iga tahu keskmes aatom (vt joonist). Teades, et võrekonstandid (teatud aatomite tuumade vahe- (8)

2 kaugused) on a = b = c = 3,610 Å, leia: i) kaugus ühest vaseaatomist lähima vaseaatomini; ii) vase ühikraku ruumala (ühikrakk on väikseim ruumiosa, millega on võimalik kirjeldada kogu kristalli ehitust); iii) mitu vaseaatomit moodustavad ühikraku; iv) vase tihedus (A(u)=63,5 amu, 1 amu = 1, kg, 1 m = Å). (10) 5. Süsinik on orgaanilises keemias kõige tähtsam element, millel on mitmeid huvitavaid omadusi. a) Kirjuta iga allotroobi jaoks temale sobiv(ad) omadus(ed) (kõige kõvem, suurima tihedusega, parim elektrijuht, omab molekulvõret): i) teemant: ii) fullereen: iii) grafiit: b) Mitme süsiniku aatomiga on kovalentselt seotud iga süsiniku aatom i) teemandis; ii) fullereenis; iii) grafiidis? c) Millises süsiniku allotroobis on kõige pikemad sidemed naaberaatomite vahel? Miks? d) Ühed lihtsamad orgaanilised ühendid on alkaanid. Leia alkaanidele etaan, pentaan, heptaan, heksaan sulgudest õige tihedus normaaltingimustel (1,3562 mg/cm 3 ; 658 mg/cm 3 ; 0,626 g/ml; 684 kg/m 3 ). e) Milline võiks nende andmete põhjal olla oktaani tihedus? Põhjenda! (10) 6. ksiid A on ainulaadne. See saab reageerida ainetega erinevatest klassidest. Reaktsiooniks alumiiniumoksiidiga on vajalik tugev alus, näiteks B. Sel puhul tekib aine, molaarmassiga 134 g/mol ja kaaliumi sisaldusega 29,1%. ksiid A reageerib metallidega erineval moel. Reageerimisel kõrgtemperatuuril tsingiga, tekib lihtne gaas D ja valge pulber E. Pulbrit E saab sulandada alusega B. Reaktsiooni tulemusena tekib oksiid A ja sool I. ksiid A saab reageerida ka mittemetallidega, näiteks fluoriga. Siis tekib hape F ja lihtne gaas G. Juhul, kui see reaktsioon toimub väga madalal temperatuuril, siis kolmeaatomilises ühendis on hapnikul ebatüüpiline oksüdatsiooniaste. a) Kirjuta ainete A I valemid, ning ainete ja I nimetused. b) Määra kõikide elementide oksüdatsiooniaste ainetes, I, F,. c) Kirjuta ja tasakaalusta järgmised reaktsioonivõrrandid: i) Al23 + B + A iv) A + F2 F + G ii) Zn + A D + E v) A + F2 F + (madal temp.) iii) E + B I + A (10)

3 2013/2014 õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 10. klass 1. Malm on elemendi A ja elemendi B sulam, kus elemendi B sisaldus on vähemalt 2,14%. Kui elemendi B sisaldus on nimetatust väiksem ja lisaks elemendile A on veel vähemalt 10,5% elementi nimetatakse sulamit roostevabaks teraseks. Element sisaldus annab smaragdile tema rohelise ja rubiinile punase värvuse. Element A on enamike organismide veres kompleksimoodustajaks, mille abil seotakse aine X, vastavat valku nimetakse hemoglobiiniks. Mõningatel organismidel, mille tuntuimaks esindajaks on kaheksajalg, on ainet X transportivaks valguks aga hemotsüaniin ja vastavaks kompleksimoodustajaks element D. Element D moodustab koos elemendiga E sulami, mida nimetame pronksiks. Kui elemendile D lisada aga elementi F (5-45%) saame messingi. Elementide E ja G sulamit kasutakse jootmiseks. Element G on enamikes autoakudes peamine kasutusolev metall. Element F oli aga põhiline anoodi materjal patareides enne liitium-ioonpatareide kasutuselevõttu. a) Kirjutage aine X ning elementide A-G nimed koos sümbolitega. b) Milline on iga nimetatud metallilise elemendi stabiilseim oksüdatsiooniaste oksiidides? Kirjutage vastavate oksiidide valemid, metalli oksüdatsiooniaste nendes ja andke hinnang, kas tegemist on happeliste, aluseliste või amfoteersete oksiididega. (8,5 punkti) 2. Brønsted Lowry hapete ja aluste teooria järgi on happed ained, mis võivad loovutada prootoni, ning alused on ained, mis võivad endaga liita prootoni. Amfoteersed ained võivad käituda nii happe kui ka alusena. Soolad koosnevad katioonist (alusejääk) ja anioonist (happejääk). Tabelis on toodud näide orgaanilise happe, aluse, soola ja amfoteerse aine kohta. 32 propaanhape Tsul. = 23 värvitu 3222 propüülamiin Tsul. = 83 värvitu [3223]N3 N-propüülammooniumnitraat Tsul. =? (3)2(2) valiin Tsul. > 298 värvitu a) Kirjutage toodud orgaaniliste ainete reaktsioonid i) Na-ga ning ii) N3-ga, juhul kui need reaktsioonid toimuvad. b) Joonistage töösse ümber valiini struktuurvalem ja märkige aatomid, mille juures on kõige suuremad negatiivsed (δ ) ja positiivsed (δ+) osalaengud (märkida kokku vähemalt 4 aatomit). Millised molekulidevahelised vastasmõjud põhjustavad valiini kõrge sulamistemperatuuri? c) Ennustage i) N-propüülammooniumnitraadi ja ii) valiinnitraadi füüsikalisi omadusi (toatemparatuuril): puhta aine olek, elektijuhtivus (juhtiv või mitte) ning värvus. Valiin (8,5 punkti) sajandi algul õnnestus Schrödingeril kirjeldada dualistliku iseloomuga osakeste liikumistrajektoori lainefunktsioonina, mis kujutas tõenäosust osakese leidumise kohta erinevates ruumiosades. Selle võrrandi lihtsustamisel on saadud mudel, mille ühemõõtmeline variant kujutab punktmassi, mis liigub edasi-tagasi kahe seina vahelisel lõigul. Sellise osakese lubatud energiatasemeid saab arvutada valemiga, kus 6, J s ning L on kahe seina vaheline kaugus. a) Elektron liigub mööda benseeni sidet, mille kaugus molekuli keskpunktist on 0,121 nm. Arvuta L. b) Arvuta elektroni jaoks madalaima taseme energia teades, et En>0 ja n on täisarv, mis määrab energiataseme. Elektroni mass on 9, kg. c) Arvuta n5 n2 üleminekul kiiratava energia hulk elektronvoltides, kui 1 6,24 10 ev. d) Arvuta antud üleminekule vastav lainepikkus nanomeetrites ( ; ; valguse kiirus 2, km s -1 ). e) Nimeta üks lainele ja üks osakesele iseloomulik omadus. (10 punkti) 4. Estrid on levinud ühendid. Looduses annavad need näiteks puuviljadele ja marjadele iseloomuliku lõhna (pirni, banaani, maasika, õuna lõhn) ning moodustavad rasvu (triestrid). ( 2 ) ( 2 ) 7 =( 2 ) 7 3 ( 2 ) 14 3 Aspartaam Rasv A a) Kirjuta üldvalemitega alkoholist ja karboksüülhappest estri moodustumise happekatalüütilise reaktsiooni mehhanism. b) Nimeta kaks võimalust, kuidas nihutada reaktsiooni tasakaalu estri tekkimise suunas. c) Milliste ainete reageerimisel tekib: i) metüül-2-aminobensoaat (jasmiini lõhn); ii) propüül-2-metüülpropanaat (rummi lõhn)? Kirjuta reaktsioonivõrrandid ning ainete nimetused. d) Magusaine aspartaam on levinud suhkruasendaja. Milline mürgine aine eraldub aspartaami hüdrolüüsil organismi? Kirjuta reaktsioonivõrrand. e) Kirjuta seebi valmistamise võrrand, kasutades toodud rasva A ühe lähteainena. (11 punkti)

4 5. Keemiliste reaktsioonide kiirus suureneb temperatuuri tõustes ja seda seost iseloomustab Arrheniuse võrrand: ning seda saab kirjutada ka logaritmi kujul: ln ln kus R on universaalne gaasikonstant (8,314 J mol -1 K -1 ), Ea on reaktsiooni aktivatsioonienergia, T on temperatuur kelvinites, k on reaktsiooni kiiruskonstant ning A on Arrheniuse konstant (sama ühikuga kui k). a) Arvuta tabelis toodud andmete põhjal mõlema reaktsiooni kiiruskonstant k 40 juures. Selles temperatuurivahemikus Ea ja A ei muutu. Pööra tähelepanu ühikutele! Ea k (20 juures, M -1 s -1 ) (kj/mol) Reaktsioon 1 S2 + N2 S3 + N 113 k1 = 4, Reaktsioon 2 2N N 109 k2 = 6, c) Millised antud omadustest iseloomustavad molekulaarseid tahkiseid, kus molekule hoiavad kristallivõres kinni molekulidevahelised jõud: kõrge keemistemperatuur, madal sulamistemperatuur, pehmus, suur tugevus? d) Kumb aine esitatud paarides omab tugevamate molekulidevaheliste jõudude tõttu kõrgemat keemistemperatuuri? Põhjenda enda vastust! i) ii) iii) iv) l l või l l või või F2 või l2 e) Milline nendest katioonidest võiks hüdrateeruda (vett siduda) tugevamini, võttes arvesse vee ja katiooni vahel toimivaid jõude? i) s + või Li + ; ii) Rb + või Sr 2+. Põhjenda enda vastust! (12 Punkti) b) Leia, mitu korda suureneb konstant k mõlema reaktsiooni puhul ja tee järeldus, kuidas on seotud reaktsiooni Ea ja kiiruse sõltuvus temperatuuri tõusust. c) Kui reaktsiooni 1 kiiruskonstant k tõuseb 20 juures katalüsaatori toimel 1000 korda, siis milline on sel juhul reaktsiooni Ea? Arvesta, et A jääb samaks. (10 punkti) 6. Molekulidevahelised jõud määravad paljud olulised vedelike ja tahkiste omadused, näiteks sulamis- ja keemistemperatuurid, lahustumine jpm. Potentsiaalset energiat kahe sfäärilise mittepolaarse molekuli vahel saab arvutada Lennard-Jonesi potentsiaali abil, mille kuju näitab järgmine graafik, kus y-teljel on potentsiaalne energia ja x-teljel molekulidevaheline kaugus: a) Kas domineerivad molekulidevahelised tõmbejõud, tõukejõud või summaarsed molekulide vahelised jõud on võrdsed nulliga, kui: i) r<rm; ii) r=rm; iii) r>rm? b) Mis on potentsiaalse energia kiire kasvu füüsikaline põhjus molekulidevahelise kauguse kahanemisel rm väärtusest väiksemaks?

5 2013/14 õ.a. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 11.klass 1. Lõhkeaine X kuulub väga võimsate brisantsete lõhkeainete hulka. Tal esinevad 3 struktuurset isomeeri 1 sümmeetriline ja 2 asümmeetrilist. X elementanalüüsil saadi järgmised andmed: W() = 33,8%; W() = 1,41%; W(N) = 19,7%; W() = 45,07%. Lõhkeaine X süntees otsest teed mööda on erakordselt raske. Palju mugavam on kaudne süntees, mis lähtub teisest väga levinud lõhkeainest trinitrotolueenist (75N36). See oksüdeeritakse ühendiks B, mis leiab samuti kasutust lõhkeainena. B vesilahuse keetmisel moodustub lõhkeaine X. a) Tuvasta X ja selle isomeeride struktuurid ja anna neile nimetused. b) Miks on lõhkeaine X otsene süntees väga raskendatud? c) Kirjuta aine B struktuurvalem ja nimetus. Nimeta kaks oksüdeerijat, mida saaks kasutada aine B sünteesis? Üldine lõhkeaine valem on abncd. TNB on tugevalt negatiivse hapnikubilansiga (B% = -56,3 %). Kuna antud tingimustes täielikuks gaaside moodustumiseks hapnikku ei jätku, kehtib valem b/2 < d < a + b/2. d) Kirjuta ja tasakaalusta lõhkeaine X plahvatuse võrrand ning arvuta plahvatuse entalpiamuutus (vesi moodustub auru kujul). e) inda ning põhjenda lõhkeainete X ja B moodustumise lihtsust ja soodustatust keemilises reaktsioonis nende tekkeentalpiate järgi. f() = -110,525 kj/mol; f(2)(g) = -241,82 kj/mol; f(x) = -135 kj/kg; f(b) = kj/kg (12) 2. Imidasool on aromaatne heterotsükliline ühend brutovalemiga 34N2, mille struktuuris on 2 kaksiksidet, tsükkel koosneb 5 aatomist ning 1 süsinik on lämmastike vahel. Lisades imidasoolile 4 vesinikku, saame imidasolidiini, mille brutovalem on 38N2. a) Joonista imidasooli graafiline struktuurvalem. Näita joonisega millist tüüpi isomeerina eksisteerib imidasool. b) Joonista imidasolidiini brutovalemile vastavate isomeeripaaride graafilised struktuurvalemid, mis on omavahel: i) regioisomeerid; ii) enantiomeerid (ruumiline struktuurvalem); iii) funktsionaalrühma isomeerid; iv) tautomeerid; v) E/Z isomeerid. Järgida järgnevaid tingimusi: lämmastik ei või olla ühegi isomeeritüübi puhul seotud kahe süsinikuga korraga, imiinrühm (-N=<) võib olla kahes isomeeritüübis, heterotsüklit mitte kasutada. (11) 3. Peptiidid koosnevad aminohappe jääkidest, mis on omavahel seotud peptiidsidemete abil. Peptiidide moodustumine on polükondensatsioonireaktsioon, mille käigus tekivad uued peptiidsidemed ja eralduvad veemolekulid. a) Joonista Ala (alaniin) ja Gly (glütsiin) struktuurivalem, teades, et Gly on lihtsaim aminohape ilma kiraaltsentrita ja Ala molaarmass on 14 g/mol suurem kui Gly-l. Määra Ala kiraaltsenter. b) Joonista nendest kahest aminohappest kõigi tekkida võivate dipeptiidide tasapinnalised struktuurvalemid. Peptiidide süntees laboris on päevi kestev protsess. Tänapäeval on laialt levinud tahkefaassüntees (Nobeli preemia 1984, Bruce Merrifield), mille käigus toimub peptiidi kasv tahkel kandjal aminohape aminohappe järel. Selle protsessi lihtsustatud skeem on toodud joonisel. 1) aminohappe liitmine polümeeriga X R PG 2) kaitserühma eemaldamine N 2 R etappide 1-2 kordamine n korda N 2 R R peptiidi vabastamine polümeerilt n N 2 R R c) 11 aminohappest koosneva peptiidi saagis oli 50%. Arvuta keskmine sünteesietapi saagis. (9) 4. Triitiumgaasvalgusallikad (ingl. Gaseous tritium light source, GTLS) on leidnud laialdast kasutust, näiteks avariiväljapääsude valgustites. Nende tööprintsiip põhineb triitiumi radioaktiivsel lagunemisel, mille käigus tekkinud elektronid ergastavad luminofoori aatomeid (fosforit sisaldav aine) ja see kiirgab valgust. Triitiumi poolestusaeg τ on 12,36 aastat. a) Kirjuta triitiumi radioaktiivse lagunemise reaktsioon (tekib e isotoop). b) Mis on selle reaktsiooni järk? Miks? c) Mitme poolestusaja möödudes on lagunenud 89% algsest triitiumist? d) Arvuta triitiumi radioaktiivse lagunemise kiiruskonstant. (7) 5. Keemiahuviline koolipoiss tahtis proovile panna punase kapsa mahla omadusi happesuse indikaatorina ning küsis selleks oma õpetajalt erineva pga lahuseid. Õpetaja andis poisile 0,10 M soolhappe lahuse, atsetaatpuhvri p-ga 4,76, kus atsetaatioonide kontsentratsioon on 0,10 M ning 0,10 M ammoniaagi lahuse. Järgnevalt valmistas poiss destilleeritud veega punasest kapsast 3 lahust ruumalaga 100 ml. Kõik lahused olid violetsed. Lahusele 1 lisas poiss 10,0 ml soolhappe lahust, lahusele 2 10,0 ml atsetaatpuhvrit ja lahusele 3 10,0 ml ammoniaagi lahust. Lahus 1 muutus punaseks, 2 roosaks ja 3 roheliseks. a) Leia p saadud lahustes. pka(4 + ) = 9,25; pka(3) = 4,76 Poisile ei meeldinud lahuse 2 roosa värvus ning ta otsustas ka selle punaseks muuta, lisades 10,0 ml lahust 1. Värvuse muutus lahuses 2 oli aga vaevumärgatav. b) Näita arvutuslikult, miks lahuse 1 lisamine lahusele 2 värvust ei muutnud. c) Mitu ml 0,10 M soolhapet peaks lisama lahusele 3, et selle p oleks 9,25? (10) n

6 6. Morfiin on tugev valuvaigisti, mida leidub oopiumis (u 12%). Vähesemal määral (u 3%) on oopiumis ka kodeiini (aine B). Kodeiini saab ka morfiinist sünteesida. Kodeiini reageerimisel äädikhappe anhüdriidiga saab morfiinist 4-5 korda tugevama valuvaigisti, 6-MAi (aine A). Kui kodeiin reageerib ainega, tekib nikokodeiin. Kui lisada otse morfiinile 2 ekvivalenti äädikhappe anhüdriidi, tekib heroiin (aine D), mis on mustal turul tuntud narkootikum. Morfiinist on võimalik saada ka sarnase struktuuriga valuvaigistit, hüdromorfooni (aine F). Vaheühendina tekib morfinoon (aine E). Morfiinist morfinooni saamisel toimub reaktsioon kiraalse süsiniku juures. a) Tuvasta ained A-F. b) Anna aine triviaalnimetus. c) Kuidas nimetatakse psühhoaktiivsete ainete rühma, kuhu kuuluvad kõik kemikaalid, mis mõjuvad organismile sarnaselt morfiiniga? (11)

7 2013/2014 õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 12. klass 1. Danielli ehk gravitatsioonilise raku leiutas aastal Briti keemik ja meteroloog J. F. Daniell. Gravitatsioonilist rakku kasutati pika aja vältel USAs ja Suurbritannias telegraafside jaamades voolu saamiseks. Gravitatsioonilise patarei omapäraks on, et anoodiruum ja katoodiruum pole füüsilise barjääriga eraldatud. Eri vedelikke hoiab segunemast nende erinev tihedus ja raku polarisatsioon. Kusjuures vedelike kihid on hästi näha, sest alumine kiht on sinine ja ülemine värvitu. Vedelike segunemise takistamiseks peab rakk pidevalt töötama ning seda ei tohi liigutada. Selles patareis on metallist A elektrood sukeldatud alumisse vedelikukihti ja metallist B elektrood sukeldatud ülemisse kihti. Puhas A on värvuselt punakas, puhas B valge ja A ja B sulam (B sisaldus 5-45%) on kollane. Alumist kihti hoitakse küllastatuna (seal lahustunud elektrolüüdi lahustuvus 25 juures on umbes 320 g/l). Ülemise kihi kontsentratsioon on 0,01 M. Vedelikes olevate elektrolüütide aniooniks on sulfaatioon, katiooniks vastava metalli (A või B) katioon. a) Mis metallid on A ja B ning mis nime all on tuntud sulam. b) Kirjuta anoodil ja katoodil aset leidvate reaktsioonide võrrandid. c) Arvuta raku esialgne nullvoolupotentsiaal E (E (A) = +0,34 V ; E (B) = -0,76 V; aktiivsusi ei ole vaja arvestada). d) Selgitage miks ei tohi kihid seguneda? (10) 2. Kuigi on näidatud, et koolajooke ei ole alust pidada inimesele kahjulikuks nende madala p tõttu, on leitud, et pikaajaline koolajookide tarbimine võib põhjustada vanemate naiste seas osteoporoosi ehk luude hõrenemist. Nendest teadmistest inspireerituna otsustas Marina läbi viia katse kaltsiumiühendite ja fosforhappe vahel. Esialgu otsustas ta kasutada inimluude asemel eksperimendis kaltsiumhüdroksiidi. Marina kasutas koolajooki, mille iga 330-milliliitrine purk sisaldas 54,0 mg fosforhapet. a) Kirjuta fosforhappe ja kaltsiumhüdroksiidi vaheline tasakaalustatud reaktsioonivõrrand. Eelda, et pärast reaktsiooni lõppemist esineb kogu fosfor kas P4 3- või 3P4 koostises. b) Leia fosforhappe molaarne kontsentratsioon Marina kasutatud koolajoogis. Kui happe A dissotsiatsioonikonstant on K, siis tasakaalulises lahuses kehtib võrrand K = [ + ][A - ] / [A]. Fosforhappe esimese, teise ja kolmanda astme dissotsiatsioonikonstandid on vastavalt Ka1=7, , Ka2= 6, , Ka3 = 4, c) Leia Marina kasutatud koolajoogi p eeldades, et kogu happelisus tuleneb joogis sisalduvast fosforhappest. d) letame, et Marina maos on p 3.00 ja et maos olev lahus on puhverlahus. Millistes vormides esineb fosforhape Marina kõhus pärast väikese koguse koola joomist? Milline vorm on ülekaalus ja mitu % seda esineb? e) Leia, mitu grammi kaltsiumhüdroksiidi oleks Marinal vaja, et neutraliseerida 10,0 l koolajooki. Eeldada, et ainuke toimuv reaktsioon on fosforhappe ja kaltsiumhüdroksiidi vahel. (10) 3. Estrid on väga levinud ühendite klass, mida võib looduses leida. Enamasti on neil hea lõhn ja neid on seetõttu palju puuviljades. Estreid kasutatakse ka inimeste poolt tootele õige aroomi andmiseks. Näiteks ester A on rummilõhnaline ning ester B mee lõhnaga. Klassikaliselt saadakse estreid karboksüülhapete reaktsioonil alkoholidega. Katalüsaatoriks kasutatakse tavaliselt väävelhapet. A B a) Kirjutage ühendite A ja B süstemaatilised nimetused. b) Kirjutage estri A saamisreaktsiooni mehhanism, kasutades lähteainetena vastavat karboksüülhapet ja alkoholi. c) Sellisel reaktsioonil on kõik sammud tasakaalulised. Nimetage vähemalt kaks võimalust reaktsiooni saagise tõstmiseks. Uusi estreid saab sünteesida ka juba olemasolevatest. Enamasti kasutatakse selleks metüülestreid nagu näiteks ester B. Uued estrid saadakse reaktsioonil alkoholidega ja katalüsaatoriks võib kasutada nii hapet kui ka alust. d) Kirjutage ühendi B ja pentanooli vahelise reaktsiooni mehhanism happelises keskkonnas. e) Ka siin on tegu tasakaalulise reaktsiooniga. Lähtuvalt sellest, miks on kasulik metüülestri kasutamine? (10) 4. Muttide tõrjumiseks on muti peletusgaasi nime all müügil kaltsiumkarbiidi kuulikesed, mis kokkupuutel mullaniiskusega eraldavad muttidele väljakannamatu lõhnaga etüüni. a) Kirjutage tasakaalustatud reaktsioonivõrrand kaltsiumkarbiidi veega reageerimise kohta. b) Arvutage reaktsiooni soojusefekt, kui mullamuti käiku pandi 15,0 g kaltsiumkarbiidi ja eeldades, et kogu kaltsiumkarbiid reageeris veega. Teada on alljärgnevate reaktsioonide soojusefektid ning kaltsiumkarbiidi molaarmass. (1) a (t) + 3 (t) a2 (t) + (g) Δ1= 465 kj/mol (2) 2 (t) + 2 (g) 22 (g) Δ2= 227 kj/mol (3) 2 2 (g) + 2 (g) 2 2 (v) Δ3= -572 kj/mol (4) 2 (t) + 2 (g) 2 (g) Δ4= -221 kj/mol

8 (5) a (t) + 2 (v) a()2 (t) Δ5= -65,0 kj/mol (6) 2 a (t) + 2 (g) 2 a (t) Δ6= -635 kj/mol c) Kas kaltsiumkarbiidi reaktsioon veega on eksotermiline või endotermiline (põhjenda!)? (10) 5. Selleks, et saada metall X laboris väga kõrge puhtusega, kuumutatakse selle metalli maaki diatomaarse gaasiga A, mille tulemusena tekib lenduv aine B. Aine B eraldatakse ja kuumutatakse, mille tulemusena tekib metall X. Madalama puhtusastmega metalli saab mitmel viisil: aine (hapniku sisaldus 30,0%) reaktsioonil gaasiga D (kergeim gaas) või tahke lihtainega E. Reaktsioonis ainega E võib tekkida gaas A, kuigi aine reageerib ka selle gaasiga. Looduses esineb metalli X muuhulgas mineraali F koostises, mida sageli kutsutakse kassikullaks. n teooria, et looduses tekib F aine G (binaarne kaheaatomiline aine) ning gaasi (keskmise tugevusega ning halva lõhnaga hape) vahelisel reaktsioonil. Selles reaktsioonis tekib ka gaas D. Aine F oksüdeerimisel hapnikuga tekib vaheproduktina sool I. Sool I oksüdeerub edasi soolaks J. a) Kirjutage ainete A-J valemid ja nimetused. b) Kirjutage ja tasakaalustage kõikide mainitud reaktsioonide võrrandid (8 tk). (10) 6. DA (histooni deatsetülaas) on ensüüm, mis eemaldab histooni lüsiini (2,6- diaminoheksaanhape) lämmastiku küljest atsetüülrühma (3-). DAi aktiivtsentris olev tsinkioon seondub karbonüülrühma hapnikuga lihtsustades atsetüülrühma eemaldamist. istoon on valk, mis deatsetüülitud kujul seondub DNAga ning pärsib selle avaldumist. Vahel on ravieesmärkidel tarvilik aga DNA avaldumise suurendamine, mistõttu DAi inhibiitoreid saab kasutada ravimitena. Kaheks selliseks näiteks on Vorinostat ja Etinostat: 2 N Vorinostat Etinostat a) Joonistage atsetüülitud lüsiini stereokeemiliselt korrektne struktuur ning näidake kuidas histooni koostises olev atsetüüllüsiin seondub Zn 2+ - iooniga. b) Näidake milliste aatomite kaudu saavad Vorinostat ja Etinostat teoorias seonduda DAi aktiivtsentris oleva Zn 2+ -iooniga ning blokeerida ensüümi toime. c) Pakkuge millisest kahest molekulist oleks kõige lihtsam kokku panna Vorinostati struktuur ning millisest kolmes molekulist Etinostati struktuur.

Kompleksarvu algebraline kuju

Kompleksarvu algebraline kuju Kompleksarvud p. 1/15 Kompleksarvud Kompleksarvu algebraline kuju Mati Väljas mati.valjas@ttu.ee Tallinna Tehnikaülikool Kompleksarvud p. 2/15 Hulk Hulk on kaasaegse matemaatika algmõiste, mida ei saa

Διαβάστε περισσότερα

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P Molekulidevahelised jõud Vedelike struktuur ja omadused Viskoossus ja pindpinevus Vedelike vastasmõju tahkisega Tahkised Kristalli struktuur Metallid Sulamid Ioonilised tahkised Molekulaarsed tahkised

Διαβάστε περισσότερα

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise Jõu töö Konstanse jõu tööks lõigul (nihkel) A A nimetatakse jõu mooduli korrutist teepikkusega s = A A ning jõu siirde vahelise nurga koosinusega Fscos ektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja

Διαβάστε περισσότερα

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G HSM TT 1578 EST 682-00.1/G 6720 611 95 EE (0.08) RBLV Sisukord Sisukord Ohutustehnika alased nõuanded 3 Sümbolite selgitused 3 1. Seadme andmed 1. 1. Tarnekomplekt 1. 2. Tehnilised andmed 1. 3. Tarvikud

Διαβάστε περισσότερα

1._Vee kvaliteet (21.5 p)

1._Vee kvaliteet (21.5 p) Tutvu 20 minuti jooksul kogu olümpiaaditööga, et oma tegevust planeerida. Ülesannete lahendamise järjekord ei ole oluline! Püüa vastused vormistada nii selgelt ja korrektselt kui võimalik. Valikvastuste

Διαβάστε περισσότερα

Radiobioloogia ja kiirguskaitse Sissejuhatus radiobioloogiasse

Radiobioloogia ja kiirguskaitse Sissejuhatus radiobioloogiasse Radiobioloogia ja kiirguskaitse Sissejuhatus radiobioloogiasse Aine ehitus, kiirguse liigid, aine ja kiirguse vastasmõjud Mare Lintrop Radiobioloogia on teadus ioniseeriva kiirguse toimest elusorganismidele

Διαβάστε περισσότερα

F l 12. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED

F l 12. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED 1. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED Eluks on vajalik pidev aine ja energia transport (e suunatud liikumine) läbi biosfääri ja konkreetselt bioloogilise aine. Biosfäär ehk elukeskkond on Maa

Διαβάστε περισσότερα

Termodünaamika I seadus. Termodünaamika. Süsteemid

Termodünaamika I seadus. Termodünaamika. Süsteemid Termodünaamika I seadus Süsteemid ja olekud. Töö ja energia. Soojus Kalorimeetria Entalpia ja soojusmahtuvus Faasiülemineku entalpiad Aurustumine ja kondenseerumine Sulamine ja tahkumine Reaktsioonientalpia

Διαβάστε περισσότερα

2005/2006 õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete lahendused 9. klass. = 52,5 g/mol

2005/2006 õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete lahendused 9. klass. = 52,5 g/mol 005/006 õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete lahendused 9. klass. a) i) Zn Hl = Znl H ii) Na H = NaH H iii) Al 6NaH 6H = Na [Al(H) 6 ] H b) i) HN ii) sool, oksiid ja vesi c) H = H d) Vesinikku on 00

Διαβάστε περισσότερα

Radioaktiivsus. Aatom ja aatomituum

Radioaktiivsus. Aatom ja aatomituum Radioaktiivsus Aatom ja aatomituum Esimesed vaated mateeria diskreetse iseloomu kohta tekkisid Vana-India filosoofilistes ringkondades juba esimesel aastatuhadel enne meie ajaarvamist. Vana-Kreeka filosoofid

Διαβάστε περισσότερα

LOFY Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP)

LOFY Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP) LOFY.01.087 Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP) Sissejuhatus... 1 1. Füüsika kui loodusteadus... 2 1.1. Loodus... 2 1.2. Füüsika... 3 1.3. Teaduse meetod... 4 2. Universumiõpetus... 7 3. Liikumine

Διαβάστε περισσότερα

Molekulaarfüüsika - ja termodünaamika alused

Molekulaarfüüsika - ja termodünaamika alused Molekulaarfüüsika - ja termodünaamika alused Ettevalmistus kontrolltööks 1. Missugustel väidetel põhineb molekulaarkineetiline teooria? Aine koosneb molekulidest Osakesed on pidevas liikumises Osakestele

Διαβάστε περισσότερα

Staatika ja kinemaatika

Staatika ja kinemaatika Staatika ja kinemaatika MHD0071 I. Staatika Leo eder Mehhatroonikainstituut Mehaanikateaduskond allinna ehnikaülikool 2016 Sisukord I Staatika 1. Sissejuhatus. 2. Newtoni seadused. 3. Jõud. 4. ehted vektoritega.

Διαβάστε περισσότερα

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 HU Használati útmutató 34 LV Lietošanas instrukcija 50 Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ZWG 6120K Sisukord Ohutusinfo _ 2 Ohutusjuhised _ 3 Jäätmekäitlus

Διαβάστε περισσότερα

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP)

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) LOFY.01.108 Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) 1. Sissejuhatus... 1 I. Teoreetilised alused... 4 2. Mõtlemisviisid... 4 3. Teaduslik mõtlemisviis... 5 4. Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine... 6 Kirjandus...

Διαβάστε περισσότερα

Aatomi tuum: üldised omadused

Aatomi tuum: üldised omadused atomi mõõtmed 10-10 m, Tuuma mõõtmed 10-15 m, atomi tuum: üldised omadused 99,9 % massist on kontsentreeritud tuuma. Massiühik u on 1/1 süsiniku massi: Nukleonid: prooton & neutron 1u = 931,4943 MeV/c

Διαβάστε περισσότερα

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

siis on tegemist sümmeetrilise usaldusvahemikuga. Vasakpoolne usaldusvahemik x i, E x = EX, D x = σ2

siis on tegemist sümmeetrilise usaldusvahemikuga. Vasakpoolne usaldusvahemik x i, E x = EX, D x = σ2 Vahemikhinnangud Vahemikhinnangud Olgu α juhusliku suuruse X parameeter ja α = α (x 1,..., x n ) parameetri α hinnang. Kui ε > 0 on kindel suurus, siis vahemiku (α ε, α +ε) otspunktid on samuti juhuslikud

Διαβάστε περισσότερα

2004/2005 õa keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete lahendused 8. klass

2004/2005 õa keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete lahendused 8. klass . a) i) ii) km 0 000 m 00 cl L L 2004/2005 õa keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete lahendused 8. klass 5 = 050 km 2 = 200 cl m iii) 000 kg/m = kg/dm 000 dm b) i) keemiliste nähtuste korral molekulide

Διαβάστε περισσότερα

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid Microsofti telefoni- Windows on tagasi Testime Nikoni uut D7000 kaamerat Kinect teeb mängud täitsa uueks Uputame ja togime Samsungi matkafoni Nr 69, jaanuar 2011 Hind 42.90 kr; 2.74 Kõrv vastu arvutit:

Διαβάστε περισσότερα

ASTRONOOMIA. põhikooli loodusteaduste õpetajatele. Peeter Tenjes

ASTRONOOMIA. põhikooli loodusteaduste õpetajatele. Peeter Tenjes ASTRONOOMIA põhikooli loodusteaduste õpetajatele Peeter Tenjes Tartu 2008 I osa: Üldine astronoomia 1. Tähistaevas ja taevakehade liikumine 1.1 Meie asend maailmas Universum on kogu ruumi, aja, aine ja

Διαβάστε περισσότερα

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool Andrus Salupere Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinn 2006 Eessõna Käesolev loengukonspekt on mõeldud kasutamiseks Tallinna Tehnikaülikooli

Διαβάστε περισσότερα

PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID

PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID 1.1. Sissejuhatus SÜSIVESIKUD e SAHHARIIDID Kõige lihtsam on tähistada neid ühendeid mõistega süsivesik, sest: valdav enamik siia kuuluvatest ühenditest on C-hüdraadid (Cn(H2O)m),

Διαβάστε περισσότερα

SOOJUSFÜÜSIKA ALUSED. Tehniline termodünaamika Soojusläbikanne ANDRES TALVARI

SOOJUSFÜÜSIKA ALUSED. Tehniline termodünaamika Soojusläbikanne ANDRES TALVARI SOOJUSFÜÜSIKA ALUSED Tehniline termodünaamika Soojusläbikanne ANDRES TALVARI Õppevahend on mõeldud kasutamiseks Sisekaitseakadeemia päästekolledži üliõpilastele õppeaine Soojusfüüsika omandamisel, kuid

Διαβάστε περισσότερα

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne).

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne). ORGAANILINE RÄNI Räni (Si) on metalloid metallist kristall tagurpidi kvantoptiliste omadustega, mis tähendab, et kui see on kiiritatud UV kiirgusega, toodab see elektrivoolu ja, eriliste elektriliste eritingimuste

Διαβάστε περισσότερα

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtuks Soomest on võimalik kasutada Espoo ja Fiskars saatjate signaali. Kuna Espoo signaal on üldjuhul tugevam, siis kasutatakse vastuvõtuks põhiliselt just

Διαβάστε περισσότερα

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA ET EL HU LV LT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 13 Használati útmutató 26 Lietošanas instrukcija 38 Naudojimo instrukcija 50 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

3. Peatükk. KLASSIKALISE ÜLDFÜÜSIKA MÕISTED LIIKUMINE: KINEMAATIKA

3. Peatükk. KLASSIKALISE ÜLDFÜÜSIKA MÕISTED LIIKUMINE: KINEMAATIKA 3. Peatükk. KLASSIKALISE ÜLDFÜÜSIKA MÕISTED LIIKUMINE: KINEMAATIKA Füüsika osa nimega mehaanika on teadus mis käsitleb kehade liikumist ja tasakaalu jõudude mõjul. Klassikaline mehaanika põhilähendused:

Διαβάστε περισσότερα

4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE

4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE 4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE Soojust saab salvestada suhteliselt lihtsalt vedelike või tahkete ainete kuumutamisega. Soojuse võtmine sellisest salvestist võib toimuda loomuliku või sundkonvektsiooni teel,

Διαβάστε περισσότερα

FÜÜSIKA I PÕHIVARA. Põhivara on mõeldud üliõpilastele kasutamiseks õppeprotsessis aines FÜÜSIKA I. Koostas õppejõud P.Otsnik

FÜÜSIKA I PÕHIVARA. Põhivara on mõeldud üliõpilastele kasutamiseks õppeprotsessis aines FÜÜSIKA I. Koostas õppejõud P.Otsnik FÜÜSIKA I PÕHIVARA Põhivara on mõeldud üliõpilastele kasutamiseks õppeprotsessis aines FÜÜSIKA I. Koostas õppejõud P.Otsnik Tallinn 2003 2 1. SISSEJUHATUS. Mõõtühikud moodustavad ühikute süsteemi. Meie

Διαβάστε περισσότερα

UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS. Elle Kalamägi

UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS. Elle Kalamägi UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS Elle Kalamägi 2011 MIDA ME NIMETAME SUPERFOODIKS EHK SUPERTOIDUAINEKS? Superfoodid ehk supertoiduained on looduslikult kasvavad maailma

Διαβάστε περισσότερα

Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp

Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp Jaanus Kerge Marju Past Diabeet I tüüp Eesti Diabeediliit Tallinn 2005 Raamatu koostamisel on kasutatud Soome Diabeediliidu materjale. Skeemid: Ulvi Kuusk Välja antud Soome Diabeediliidu toel Kirjastaja:

Διαβάστε περισσότερα

EE - EP B1. D-vitamiini retseptori modulaatorid SEOTUD PATENDITAOTLUSED

EE - EP B1. D-vitamiini retseptori modulaatorid SEOTUD PATENDITAOTLUSED D-vitamiini retseptori modulaatorid SEOTUD PATENDITAOTLUSED Antud patendinõudlus taotleb prioriteetsust 3. Ameerika Ühendriikide koodeksi 119 (e) alusel ja patendi eeltaotlusest nr. 60/637,930 lähtudes,

Διαβάστε περισσότερα

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine TARTU ÜLIKOOL Teaduskool V. Väinaste Kehade pöördliikumine TARTU 009 1 Kehade pöördliikumine Mehaanikas eristatakse kehade liikumise kahte põhiliiki: a) kulgliikumine b) pöördliikumine Kulgliikumise korral

Διαβάστε περισσότερα

Analüütiline mehaanika

Analüütiline mehaanika Tartu Ülikool FÜÜSIKA INSTITUUT Loengukonspekt aines Analüütiline mehaanika LOFY.04.002 Hardi Veermäe, Teet Örd 19. oktoober 2011. a. Sisukord 0 Eessõna 3 1 Newtoni mehaanika 4 1.1 Liikumine eukleidilises

Διαβάστε περισσότερα

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Juhised lapsevanematele Sisukord: Vigastused ja hädaolukorrad, Anne Ormisson 3 Hädaolukorraks tuleb valmis olla Mis võib juhtuda Hammustused Kukkumine

Διαβάστε περισσότερα

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes 2.3. Faraday katsed Suure avastuse sünnihetk on teaduse ajaloos harva teada kuupäevalise täpsusega. Elektromagnetilise induktsiooni avastamine kuulub aga nende harvade erandite hulka. See on nii tänu avastuse

Διαβάστε περισσότερα

5. DETAILI SISEPINNA OMADUSED. ehk. Eelnevast: Ristlõike vastupanuvõime sõltub varda koormamise viisist. σ epüür N. τ epüür. max. Joonis 5.

5. DETAILI SISEPINNA OMADUSED. ehk. Eelnevast: Ristlõike vastupanuvõime sõltub varda koormamise viisist. σ epüür N. τ epüür. max. Joonis 5. 5. DETL SSEPNN OMDUSED 66 5. DETL SSEPNN OMDUSED 5.. Ristlõige kui varda tugevuse mõõt Tugevusanalüüsi oluline küsimus: Kas detaili ristlõike kuju ja mõõtmed on optimaalsed? ek Jäme varras on tugevam,

Διαβάστε περισσότερα

Avaliku võtmega krüptograafia

Avaliku võtmega krüptograafia Avaliku võtmega krüptograafia Ahto Buldas Motiivid Salajase võtme vahetus on tülikas! Kas ei oleks võimalik salajases võtmes kokku leppida üle avaliku kanali? 2 Probleem piiramatu vastasega! Kui vastane

Διαβάστε περισσότερα

RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS

RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele

Διαβάστε περισσότερα

Coulomb i seadus Coulomb i katsed Coulomb i seadus. Punktlaeng Elektrikonstant...

Coulomb i seadus Coulomb i katsed Coulomb i seadus. Punktlaeng Elektrikonstant... sisukord Elektriväli ja magnetväli Elektromagnetismi uurimisaine Sissejuhatus elektromagnetnähtuste füüsikasse 2 Elektromagnetismi uurimise ajaloost 3 Elektromagnetismi kursuse struktuur 8 8 9 0 2 Elektrilaeng

Διαβάστε περισσότερα

1. Milleks see raamat?

1. Milleks see raamat? BIOIDENTSETE HORMOONIDE IME THE MIRACLE OF BIO-IDENTICAL HORMONES (2008). Michael E. Platt, M.D. Refereerinud dr Triin Eller Märkus lugejale soovitused selles raamatus põhinevad eestkätt autori enda arusaamadel

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA- JA GEOTEHNIKA DOKTORIKOOL II

ENERGIA- JA GEOTEHNIKA DOKTORIKOOL II ENERGIA- JA GEOTEHNIKA DOKTORIKOOL II AINEKURSUS MÕÕTMISTE ALUSED Dotsent RAIVO TEEMETS Tallinn 2012 Raivo Teemets 1 SISSEJUHATUS Mõõtmine on rahvusvaheliselt defineeritud kui meetmete kogum, mille eesmärgiks

Διαβάστε περισσότερα

EE-EP B1 TEHNIKAVALDKOND

EE-EP B1 TEHNIKAVALDKOND TEHNIKAVALDKOND Käesolev leiutis käsitleb immunomoduleerivaid polünukleotiidide. See käsitleb ka leiutisekohaste polünukleotiidide manustamist immuunsusreaktsiooni moduleerimiseks. TEHNIKA TASE 1 2 Immuunsusreaktsiooni

Διαβάστε περισσότερα

Rein Teinberg: "Põllumajandusloomade geneetika", 7. POPULATSIOONIGENEETIKA. toimetanud M. Viikmaa, "Valgus", Tallinn, 1978.

Rein Teinberg: Põllumajandusloomade geneetika, 7. POPULATSIOONIGENEETIKA. toimetanud M. Viikmaa, Valgus, Tallinn, 1978. Rein Teinberg: "Põllumajandusloomade geneetika", toimetanud M. Viikmaa, "Valgus", Tallinn, 1978 7. POPULATSIOONIGENEETIKA lk 202-215 Põllumajandusloomade geneetika üheks iseärasuseks, võrreldes üldgeneetikaga

Διαβάστε περισσότερα

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration EMS20300...... ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND 2 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 47 SL MIKROVALOVNA PEČICA NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Tervis. apteegist. Mis viiks kaamose? Õpi õigesti sööma. Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule

Tervis. apteegist. Mis viiks kaamose? Õpi õigesti sööma. Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule Ülikooli Apteegi kliendiajakiri / sügis 2014 Tervis Hind 1.60 apteegist 3.2014 Õpi õigesti sööma Mis viiks kaamose? Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule Sügiseks

Διαβάστε περισσότερα

ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA. Sisukord. Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja

ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA. Sisukord. Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja Sisukord. Antennide tüübid... 3. Antennide parameetrid... 4 Antenni kasutegur... 4 Suunategur (directivity)...

Διαβάστε περισσότερα

Viljandi paarikas 21. novembril 2015

Viljandi paarikas 21. novembril 2015 1 Umbes 100 aastat tagasi kirjutas Hiiumaalt pärit Priidu oma tütrele järgmise kirja: Armas laps! Seadus ei luba Sind mitte Hatsonile minna. Sulle tõuseb hirmus palju tunnistajaid sinu vastu rannast ja

Διαβάστε περισσότερα

Keskkonnateabe Keskus Mustamäe tee 33. Peeter Ennet

Keskkonnateabe Keskus Mustamäe tee 33. Peeter Ennet VEEKOGUDE VEEKVALITEET JA VEESÄÄST CV Peeter Ennet Peeter.Ennet@keskkonnainfo.ee Haridus 1964-1969 Tallinna Tehnikaülikool; Ehitusteaduskond, veevarustus ja kanalisatsioon 1976 tehnikakandidaat, (juh)

Διαβάστε περισσότερα

ühe energialiigi muundamiseks teiseks, ühesama energialiigi iseloomulike omaduste (parameetrite) muutmiseks.

ühe energialiigi muundamiseks teiseks, ühesama energialiigi iseloomulike omaduste (parameetrite) muutmiseks. 2 NRGIA UUNDAIN 2.1 ÜLDÕITD Inimene vajab oma tegevuses kõiki energialiike mehaanilist energiat sõidukite ja mehhanismide liikumapanekuks, soojust ruumide kütteks, kiirgusenergiat valgustuseks jne. õnikord

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Διαβάστε περισσότερα

I KURSUS - FLA I OSA - FÜÜSIKA UURIMISMEETOD ENN KIRSMAN

I KURSUS - FLA I OSA - FÜÜSIKA UURIMISMEETOD ENN KIRSMAN I KURSUS - FLA I OSA - FÜÜSIKA UURIMISMEETOD ENN KIRSMAN 2014 Sisukord Sisukord... 1 1.1. Sissejuhatus füüsikasse... 2 1.1.1. Maailm. Loodus... 2 1.1.2. Loodusteadused... 2 1.1.3. Vaatleja... 2 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HU Használati útmutató 27 LV Lietošanas instrukcija 41 LT Naudojimo instrukcija 53 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA IX TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI ACTA ET (10Ю1ЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS)

Διαβάστε περισσότερα

Biomehaanika printsiibid

Biomehaanika printsiibid BIOMEHAANIKA PRINTSIIBID Biomehaanika printsiibid Jaan Ereline TÜ spordibioloogia ja füsioteraapia instituut - Biomehaanika jaotus. - Massi jagunemine inimkehas. - Liikumisaparaadi deformatsioonid. - Luukangid.

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Pakendi infoleht: teave kasutajale Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Διαβάστε περισσότερα

MÕISTEID PROPELLERITEOORIAST

MÕISTEID PROPELLERITEOORIAST MÕISTEID PROPELLERITEOORIAST Kummi- ja kolbmootoriga mudellennukitel muudab jõuallika energia tõmbejõuks jõurakendaja, milleks on tavaliselt propeller. Horisontaallennul peab propelleri poolt arendatav

Διαβάστε περισσότερα

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna PAKENDI INFOLEHT Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. - Ravim on välja

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valsacombi, 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/25 mg õhukese

Διαβάστε περισσότερα

isegi siis, kui meil puudub soov sekkuda nüüdisaja probleemidesse.

isegi siis, kui meil puudub soov sekkuda nüüdisaja probleemidesse. RENÉ GUÉNONI raamatu Nüüdismaailma kriis ( La crise du monde moderne ) tõlkimisel kasutasime kirjastuse Gallimard 1946. aastal ilmunud väljaannet, tõlkele lisasime seletavaid märkusi ka raamatu itaalia-

Διαβάστε περισσότερα

Fenüülpürasooli derivaadid mittesteroidsete glükokortikoidretseptori ligandidena

Fenüülpürasooli derivaadid mittesteroidsete glükokortikoidretseptori ligandidena enüülpürasooli derivaadid mittesteroidsete glükokortikoidretseptori ligandidena 2 30 Käesolev leiutis käsitleb mittesteroidseid glükokortikoidretseptorit siduvaid ühendeid ja nimetatud ühendeid sisaldavaid

Διαβάστε περισσότερα

Loeng 4. ISLM MUDEL. Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž

Loeng 4. ISLM MUDEL. Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž Loeng 4. ISLM MUDEL Sissejuhatus Sissejuhatus 1. ISLM mudelit peetakse Keynesi teooia kokkuvõtteks. Kokkuvõtte koostasid juba tema õpilased. 2. ISLM mudel laiendab sissetulekute kulutuste (Q/E) mudelit

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Pakendi infoleht: teave kasutajale MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Διαβάστε περισσότερα

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda!

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! kevad 2013 hind 1,60 Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist Kodused mürgistusohud ja esmaabi Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! Toimetuse info Väljaandja Ülikooli Apteek

Διαβάστε περισσότερα

UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS

UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS Unenäod sünnitavad koletisi. Francisco Goya www.fotoplakat.ee Saateks Olukord Eesti liikluses on muret tekitav: 2007. a 9 kuuga hukkus liiklusõnnetuste taga - järjel 152 inimest

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL

HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL TALLINN 06 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. ÜLEVAADE UURIMUSE KORRALDAMISEST... 7 2. VALIMI

Διαβάστε περισσότερα

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ARSTIDELE JA MEDITSIINIÕDEDELE Uuendatud 2006. a. PÕHINEB ASTMA RAVI JA ENNETAMISE ÜLEMAAILMSEL STRATEEGIAL 18.06.2008 1/22 SISUKORD ASTMA RAVI JA ENNETAMISE

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης Ασκήσεις Προβλήματα Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης 19. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούν συνήθως οι χημικοί για την πυκνότητα των: α) στερεού, β) υγρού και γ) αερίου σώματος; Να εξηγήσετε τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ristofor 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 50 mg sitagliptiini

Διαβάστε περισσότερα

Ainete soojusjuhtivused

Ainete soojusjuhtivused Energia Potentsiaalne energia Kineetiline energia Temperatuur Absoluutne null Siseenergia Soojus Erisoojus Soojusmahtuvus Latentne soojus Tajutav soojus Soojusjuhtivus Konvektsioon Advektsioon Energia,

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Διαβάστε περισσότερα

Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik

Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik Andmed [Data] - informatsioon, mistahes laadi faktid. Data on mitmuses, datum on ainsuses. Andmestik [Data set] süstematiseeritud infokogum, tavaliselt elektroonilisel

Διαβάστε περισσότερα

Sissejuhatus erialasse Loengukonspekt 2010 I osa. Tõnu Laas

Sissejuhatus erialasse Loengukonspekt 2010 I osa. Tõnu Laas Sissejuhatus erialasse Loegukospekt 2010 I osa Tõu Laas Sisukord 1. Sissejuhatus. Füüsika kui teadus...3 1.1 Mida uurib füüsika?...3 1.2. Mõigaid (loodus)teaduses ja füüsikas olulisemaid südmusi....4 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d A) PAIGALDUS 1) KUHU JA KUIDAS PAIGALDADA CB SAATJA a) Paigaldage saatja nii, et see oleks mugavalt käepärane kasutamiseks. b) Teie CB saatja ei tohi segada sõiduki juhti ega kaasreisijat. c) Saatja paigaldamisel

Διαβάστε περισσότερα

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI. LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED A. LOODUSAINED FÜÜSIKA TEEMAD : I FÜÜSIKALINE LOODUSKÄSITLUS. 1. Füüsika uurimismeetod

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI. LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED A. LOODUSAINED FÜÜSIKA TEEMAD : I FÜÜSIKALINE LOODUSKÄSITLUS. 1. Füüsika uurimismeetod 1 KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED A. LOODUSAINED FÜÜSIKA TEEMAD : I FÜÜSIKALINE LOODUSKÄSITLUS 1. Füüsika uurimismeetod Mõisted: vaatlus, hüpotees, eksperiment, mõõtmine,

Διαβάστε περισσότερα

USK ja ELU. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaanne. Toimetus. Edith-Helen Ulm, Marje Rohtla, Sergei Seleznjov tel

USK ja ELU. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaanne. Toimetus. Edith-Helen Ulm, Marje Rohtla, Sergei Seleznjov tel USK ja ELU Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaanne Toimetus: Edith-Helen Ulm, Marje Rohtla, Sergei Seleznjov tel. 513 0327 Keeletoimetaja: Anneli Sihvart Vastutav väljaandja: EAÕK Kirikuvalitsus Wismari

Διαβάστε περισσότερα

Mitteioniseerivad Ioniseerivad neeldudes tekitavad neeldudes ioniseerivad

Mitteioniseerivad Ioniseerivad neeldudes tekitavad neeldudes ioniseerivad Ioniseeriv kiirgus. Kiirgusdoosid. Ioniseerivat kiirgust kasutav radioloogiline aparatuur. Mare Lintrop 29. jaanuaril 2009, Tartus Ioniseeriva kiirguse liigid Massiga osakestest koosnevad e korpuskulaarsed

Διαβάστε περισσότερα

ph Mõõtmine ph mõõtmise täpsus Kalibreerimisgraafik Enamasti salvestab ph meeter tõusu s (toatemperatuuril ca 59 mv/ph)

ph Mõõtmine ph mõõtmise täpsus Kalibreerimisgraafik Enamasti salvestab ph meeter tõusu s (toatemperatuuril ca 59 mv/ph) ph Mõõtmine Potentsiomeetria olulisim rakendus ph meetri tööpõhimõte Siin vaatleme vaid potentsiomeetrilist ph mõõtmist Olemus: ph meeter on sisuliselt millivoltmeeter, mis mõõdab tema külge ühendatud

Διαβάστε περισσότερα

STATISTIKA. Ako Sauga

STATISTIKA. Ako Sauga Ako Sauga Tallinn 2003 1 1. STATISTIKA AINE JA MEETOD Statistika: C arvandmed; C praktiline tegevus; C teadus. Statistika on teadus massnähtuste kvantitatiivse uurimise meetoditest. C C statistika käsitleb

Διαβάστε περισσότερα

KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta. Sotsiaalne Euroopa

KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta. Sotsiaalne Euroopa KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta Sotsiaalne Euroopa Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei

Διαβάστε περισσότερα

FÜÜSIKA. 8. klass (70 tundi)

FÜÜSIKA. 8. klass (70 tundi) FÜÜSIKA Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;

Διαβάστε περισσότερα

TARTU ÜLIKOOL KESKKONNAFÜÜSIKA INSTITUUT ÜLDMETEOROLOOGIA (ATMOSFÄÄRIFÜÜSIKA) Loengukonspekt II osa. Koostanud H. Ohvril. Detsember 2002.

TARTU ÜLIKOOL KESKKONNAFÜÜSIKA INSTITUUT ÜLDMETEOROLOOGIA (ATMOSFÄÄRIFÜÜSIKA) Loengukonspekt II osa. Koostanud H. Ohvril. Detsember 2002. TARTU ÜLIKOOL KESKKONNAFÜÜSIKA INSTITUUT ÜLDMETEOROLOOGIA (ATMOSFÄÄRIFÜÜSIKA) Loengukonspekt II osa Koostanud H. Ohvril Detsember 2002 Tartu SISUKORD 4. MAA TIIRLEMINE JA PÖÖRLEMINE......... 3 4.1. Astronoomilised

Διαβάστε περισσότερα

OMA MAJA. Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas. Mõnus maakodu Muhumaal. juuli 2007 nr 6 (55)

OMA MAJA. Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas. Mõnus maakodu Muhumaal. juuli 2007 nr 6 (55) OMA MAJA juuli 2007 nr 6 (55) 10 Mõnus maakodu Muhumaal 44 Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas REKLAAM 2 OMA MAJA REKLAAM SAAJOS INEXA AVAB UUSI UKSI Saajos Inexa on toonud Baltimaade

Διαβάστε περισσότερα

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 104,1 mg doksütsükliinmonohüdraati, mis on ekvivalentne

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duracef 1 g lahustuvad tabletid Duracef 500 mg kõvakapslid Duracef 250 mg / 5 ml suukaudse suspensiooni pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD ELET- PAGALTÖÖ 1 2 3 4 äesolev õppematerjal on tõlgitud ja kohandatud iikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja sellest tuleneva rakenduskava nimressursi arendamine alusel prioriteetse

Διαβάστε περισσότερα

Digitaalne loogika (Digital Logic)

Digitaalne loogika (Digital Logic) Digitaalne loogika (Digital Logic) KOMBINATOORSED LOOGIKASKEEMID Bufrid, kolmeolekulised- ja transmissioonelemendid Bufrid (liinivõimendid) Skeemides, kus loogikalülitused peavad tüürima suuri mahtuvuslikke

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FORSTEO, 20 mikrogrammi/80 mikroliitris süstelahus eeltäidetud ampullsüstlas 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 80 mikroliitrine

Διαβάστε περισσότερα

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ET EL LV PT 2 16 33 48 Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ZEL6640XBA Sisukord Ohutusinfo 2 Ohutusjuhised 3 Seadme kirjeldus 5 Igapäevane kasutamine 7 Vihjeid ja näpunäiteid 9 Puhastus ja hooldus 10 Veaotsing

Διαβάστε περισσότερα

KULUVUS GAG PEATREPI JA MUINSUSKAITSE AMETI MAJA TREPI NÄIDETEL SISSEJUHATUS

KULUVUS GAG PEATREPI JA MUINSUSKAITSE AMETI MAJA TREPI NÄIDETEL SISSEJUHATUS GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM SIIM RAUD 11. KLASS KULUVUS GAG PEATREPI JA MUINSUSKAITSE AMETI MAJA TREPI NÄIDETEL JUHENDAJA ERKKI SOIKA SISSEJUHATUS Gustav Adolfi Gümnaasiumi korruseid ühendab üks aukartust

Διαβάστε περισσότερα

SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE

SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE Enne paigaldustööde algust tuleb käesolevad paigaldus- ja kasutusjuhendid hoolikalt läbi lugeda. Paigaldamine ja kasutamine peab vastama ka kohalikele eeskirjadele ning aktsepteeritud

Διαβάστε περισσότερα

Maardu hüdroakumulatsioonijaama ehitamise eeluuring

Maardu hüdroakumulatsioonijaama ehitamise eeluuring Töö nr ENE 09002 Maardu hüdroakumulatsioonijaama ehitamise eeluuring Tallinn 2009 Meie oskused on Teie edu! OÜ Energiasalv ÅF-ESTIVO AS Estonia pst 1/3 Väike-Ameerika 8 10143 Tallinn, Eesti 10129 Tallinn,

Διαβάστε περισσότερα

Vere kolesterooli ja selle fraktsioonide sisalduse normist kõrvalekalduvad Väärtused

Vere kolesterooli ja selle fraktsioonide sisalduse normist kõrvalekalduvad Väärtused HÜPERKOLESTEROLEEMIA Hüperkolesteroleemiaga inimeste hulk Eestis on sedavõrd suur, et nendega puutuvad kokku kõik praktiseerivad arstid. Medikamentoosse ravi alustamisele peab eelnema/kaasnema toitumisalane

Διαβάστε περισσότερα

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile. 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxylan, 100 mg tabletid Ravimi omaduste kokkuvõte 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Διαβάστε περισσότερα

Andmete haldus ja analüüs MS Excelis Praktikum 1

Andmete haldus ja analüüs MS Excelis Praktikum 1 Praktikum 1 Tänase praktikumi teema on MS Exceli peamised andmeanalüüsivahendid funktsioonid, statistikaprotseduurid, risttabelid (PivotTabel) ja joonised ning valdavalt kirjeldav statistika. VÄGA ÜLDINE

Διαβάστε περισσότερα

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 60 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED . ACTA ET СОМИЕЯТАТЮШ UNIVERSITATIS TARTUENSIS (D.ORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1927

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED . ACTA ET СОМИЕЯТАТЮШ UNIVERSITATIS TARTUENSIS (D.ORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1927 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED. ACTA ET СОМИЕЯТАТЮШ UNIVERSITATIS TARTUENSIS (D.ORPATENSIS) В HUMANIORA Χ TARTU 1927 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET COIIEJTATIOJES UNIVERSITATIS

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα