ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a"

Transcript

1 ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Ν. Λυγερός Παρουσίαση εργασίας φοιτητή Θα µιλήσουµε για το θεώρηµα του Lagrange. Αλλά προτού φτάσουµε εκεί, θα ήθελα να εισάγω ορισµένες έννοιες που θα µας βοηθήσουν. Ας ξεκινήσουµε από την έννοια της G- δράσης επί ενός τυχαίου συνόλου Α. (G, ) σύνολο Α (από αριστερά) Θα ορίσουµε µία απεικόνιση (x,a) x a x G και a A η οποία πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις: 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 2) e a=a (ουδέτερο στοιχείο) Βλέπουµε ότι το πρώτο είναι µια µορφή προσεταιριστικότητας. Το x y G, άρα δρα το a δεξιά. ρα επίσης δεξιά στο y. Οπότε αυτό µας λέει ότι όταν έχουµε πράξη µε το a, παραµένουµε στο χώρο του a. Στην πραγµατικότητα, αυτό το πρώτο κριτήριο είναι το πολύ δύσκολο. Το δεύτερο µάς λέει ότι το ουδέτερο στοιχείο είναι ουδέτερο και για το a. Αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά προσέξτε ότι εδώ µας λέει ότι για τη συγκεκριµένη πράξη, το ουδέτερο έχει την ιδιότητά του ακόµη και αν αλλάξουµε χώρο. Εφόσον τηρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, τότε θα λέµε ότι η G δρα ή ενεργεί επί του συνόλου Α και έχουµε µία G- δράση επί του Α, αριστερή, δηλαδή ότι όλα τα στοιχεία που ανήκουν στο G είναι πάντοτε αριστερά από αυτά που ανήκουν στο Α. Το ίδιο πράγµα, όπως θα δούµε τώρα, µπορεί να γίνει και από τα δεξιά. Κάθε στοιχείο x G ορίζει µια απεικόνιση. Τ x :Α Α: a Τ x (a)= xa Τ xy = Τ x Τ y, Τ e = I (ταυτοτικός πίνακας) Αυτό το γράφουµε για να δούµε πώς γίνεται η σύνθεση συναρτήσεων. Στα µαθηµατικά σε άλλο επίπεδο θα µπορούσαµε να κάνουµε σύνθεση απεικονίσεων. Στη G δράση από δεξιά έχουµε: (x.a) ax 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a 1

2 Εδώ η απεικόνιση είναι: S x (a)=ax, S xy =S y S x Για να καταλάβουµε γιατί στη σύνθεση βγαίνει ανάποδα, ίσως πρέπει να κάνουµε ένα παράδειγµα. S y (a)=ay S x (a)=ax S y (S x (a))= a(ax) ηλαδή όταν έχουµε ax, είµαστε στο χώρο του a. Για παράδειγµα, αν πάρω τους πραγµατικούς και µία άγνωστη οµάδα που δρα πάνω τους, µένω στους πραγµατικούς. Αν έχω π.χ. την πράξη της πρόσθεσης, θα µείνω εκεί, δεν µπορώ να αλλάξω χώρο. Αλλά έχω και οµάδα. Έχω αντίστροφο, αν κάνω για παράδειγµα ( α) + α = 0. Η ιδέα είναι ότι δεν επανερχόµαστε στο χώρο, είµαστε στο χώρο. ηλαδή αν κάνουµε µία µετάθεση στο επίπεδο, δεν θα πούµε πως επανερχόµαστε στο επίπεδο, αφού είµαστε ήδη στο επίπεδο και παραµένουµε εκεί. (σελ.21) Στη µελέτη µας δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ αριστερών και δεξιών G-δράσεων διότι µια αριστερή G-δράση γίνεται δεξιά αν γράψουµε ax=x -1 a. Τότε: S xy (a)=(xy) -1 a=y -1 (x -1 a)=y -1 S x (a)= S y (S x (a))= S y S x (a) Για να το δούµε αυτό πρώτα µε κάτι ήδη γνωστό. Αν έχω µία οµάδα µε ένα στοιχείο που είναι ουδέτερο µόνο αριστερά: (G, ) οµάδα Έστω ε : εx=x (1) Το ερώτηµά µας είναι, αυτό είναι το ουδέτερο στοιχείο ή είναι κάτι άλλο; Αν είναι αντιµεταθετική είναι trivial. Όταν δεν είναι αντιµεταθετική, αν µπορούµε να πούµε πως το στοιχείο που είναι ουδέτερο από αριστερά, είναι το ουδέτερο στοιχείο; Γιατί σε µία µη αντιµεταθετική οµάδα, το ουδέτερο είναι αντιµεταθετικό. Λέµε: ε e, e: xe=ex=x (δηλ. e το ουδέτερο στοιχείο) (2) (1): εe = e (2): εe = eε = ε Από (1),(2) ε=e Αυτό που βλέπουµε είναι ότι όταν είσαι σε µία οµάδα και είσαι ουδέτερος αριστερά ή δεξιά, τότε θα είσαι ουδέτερος δεξιά ή αριστερά και παρεµπιπτόντως θα είσαι ουδέτερος. Αυτό µπορούµε να το γενικεύσουµε και στις υπεροµάδες, είναι ένα θεώρηµα από µία Ρουµάνα. Εδώ είναι ας πούµε µία άσκηση, το άλλο είναι µια δηµοσίευση. 2

3 Τώρα για να γυρίσουµε στο πιο πάνω, ας πούµε πως πολλαπλασιάζουµε µε x και από τις δύο πλευρές. Τότε θα έχουµε: xax=a επειδή όπως είδαµε ισχύει ax=x -1 a, άρα x(ax)=x(x -1 a)=(xx -1 )a=a Εδώ δεν θα πρέπει να σας προβληµατίζει η ισοδυναµία εφόσον το x µπορώ να το εκφράσω ως το x κάποιου ή το x -1 κάποιου, δηλαδή τον αντίστροφο κάποιου, εφόσον είµαστε σε οµάδα και άρα υπάρχει ο αντίστροφος. Αυτό είναι όπως όταν κάνουµε διαγωνοποίηση πινάκων. Εκεί, παίρνω έναν πίνακα, κοιτάζω τις ιδιοτιµές, κοιτάζω τα ιδιοδιανύσµατα και µπορώ να µετατρέψω τον πίνακά µου σε: πίνακα αλλαγής x διαγώνιο πίνακα x αντίστροφο πίνακα αλλαγής: M=P P -1 Θα πούµε ότι η Μ είναι διαγωνοποιήσιµη αν οι ιδιοτιµές είναι οι τιµές του χαρακτηριστικού πολυωνύµου. Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο είναι το X M =det(m - xid) Όταν το αναπτύσσεις αυτό, σου δίνει ένα πολυώνυµο. Οι ρίζες από αυτό το πολυώνυµο είναι οι ιδιοτιµές. Υπάρχει ένα θεώρηµα που σου λέει ότι αν η πολλαπλότητα των τιµών είναι το ίδιο µε τη διάσταση των υποδιαστηµάτων του συστήµατος, τότε είναι η διαγωνοποίησή του. ηλαδή είναι αυτό που γράψαµε παραπάνω, P P -1. Τώρα, πώς έχουν φτιαχτεί αυτοί οι πίνακες. ( ) ( ) ( ) -1 Οι τιµές του πολυωνύµου X M Τα ιδιοδιανύσµατα που συµπίπτουν µε τη ρίζα ο αντίστροφος του πρώτου Αν θέλετε, για να το καταλάβουµε µε µία εκφυλισµένη περίπτωση, πέστε ότι ο Μ είναι ένας διαγώνιος πίνακας. D= τώρα κάνω την ορίζουσα από τον (D - xid) και έχω: Χ D =(a-x)(b-x) 3

4 Οπότε: D= Βέβαια, αυτό είναι εκφυλισµένο. Υπάρχουν πίνακες που µπορούν να διαγωνοποιηθούν και υπάρχουν πίνακες που µπορούν να τριγωνοποιηθούν. Είναι ο φορµαλισµός του Camille Jordan. Η µέθοδος του Jordan σάς λέει ότι µπορείτε να κάνετε το ίδιο µε τους πίνακες που δεν µπορείτε να διαγωνοποιήσετε, αλλά µπορείτε να τριγωνοποιήσετε. Οπότε επάνω, αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να βρούµε την ορίζουσα, να κάνουµε το ανάπτυγµά της και όλα τα άλλα ξέρουµε ότι είναι µηδέν. Όταν έχω έναν πίνακα ο οποίος είναι τριγωνικός πάνω ή τριγωνικός κάτω, η ορίζουσά του είναι ο πολλαπλασιασµός από τα στοιχεία που βρίσκονται στη διαγώνιό του. ( ) ) Επιστρέφοντας στο x και τον αντίστροφό του, µπορούµε να δούµε -για να το καταλάβουµετο παράδειγµα του ρολογιού. Όταν η ώρα είναι στο 6, µπορούµε να πούµε ότι είναι το +2 του 4 ή το -2 του 8. Τώρα µπορούµε να ξαναδούµε γιατί ισχύει αυτό που γράψαµε παραπάνω για τις αριστερές και τις δεξιές G-δράσεις: 4

5 S xy (a)=(xy) -1 a=y -1 (x -1 a)=y -1 S x (a)= S y (S x (a))= S y S x (a) ιδιότητα Για να το καταλάβουµε καλύτερα, ας δούµε πώς θα το γράφαµε εάν θέλαµε να το αποδείξουµε: (xy) y -1 (x -1 a)=x(yy -1 )x -1 a=xx -1 a=a Οπότε το πρώτο = είναι καθαρά εφαρµογή του ορισµού (ax=x -1 a). Το δεύτερο το δείξαµε τώρα, είναι µια ιδιότητα και τα υπόλοιπα είναι πάλι εφαρµογή του ορισµού. Στην πραγµατικότητα, όλα αυτά τα κάνουµε επειδή δεν µπορούµε να προϋποθέσουµε ότι είναι αντιµεταθετική. Αλλιώς είναι αυτονόητο. Αλλά η θεωρία οµάδων διαχειρίζεται και οντότητες που δεν είναι αντιµεταθετικές, άρα πρέπει να είµαστε προσεχτικοί. Εδώ αυτό που προσπαθούµε να δείξουµε είναι ότι ακόµη κι αν η οµάδα η ίδια δεν είναι αντιµεταθετική, η δράση της οµάδας είναι αντιµεταθετική. Βέβαια η ιδιότητα αυτή εµφανίζεται στη σύνθεση, οπότε στην πραγµατικότητα έχουµε αλλάξει πράξη. Αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι ότι µόνο στη δεύτερη ισότητα είχαµε να εφαρµόσουµε µία ιδιότητα. Τα υπόλοιπα ήταν απλώς ο ορισµός, έπρεπε να το γράψουµε κάπως και ο ορισµός µάς λέει πώς να το γράψουµε. Όλη η πολυπλοκότητα βρίσκεται στη δεύτερη ισότητα. Αν θέλουµε να το πούµε κάπως αλλιώς, θα λέγαµε ότι αυτό εδώ είναι ο γνωστικός πυρήνας. Εάν όλη η σειρά είναι ο προβληµατισµός σου, θα σου έλεγα ότι η πολυπλοκότητα του προβληµατισµού σου, είναι η πολυπλοκότητα του πυρήνα. πολ (πρ) = πολ (πυρ) Εδώ δεν πρέπει να µπερδεύεστε µε τους συµβολισµούς, γιατί τότε θα κολλήσετε στην τεχνική, ενώ υπάρχει τέχνη. Η τέχνη είναι η επιστήµη που καταφέρνει και κρύβει την τεχνική. Όλα αυτά που κάνουµε τώρα είναι µία νοητική άσκηση. Είναι µία έκφραση που χρησιµοποιούσε συχνά ο Einstein και έλεγε ότι για να βρεις ένα πείραµα, πρώτα πρέπει να κάνεις µία άσκηση σκέψης, για να βρεις τι θα µπορούσες να µετρήσεις. Ένα παράδειγµα είναι ότι όταν σου λέει πως η βαρύτητα τροποποιεί την τροχιά του φωτός, δεν είναι ένα πείραµα που κάνει πριν. Ας πούµε το να µετρήσουµε ότι το περιήλιο του Ερµή είναι 43 του τόξου σε σχέση µε το νευτωνικό, δηλαδή ότι δεν έκλεινε ακριβώς εκεί που θα έπρεπε µε βάση τη νευτώνια µηχανική, αυτό υπήρχε αλλά δεν µπορούσαν να το εξηγήσουν. Ενώ µε τη θεωρία της σχετικότητας, µπόρεσαν. Το άλλο όµως, είναι κάτι που πριν δεν το έκαναν ποτέ. Ας πούµε το παράδειγµα µε την έκλειψη: Σου λέει ότι αν βάλεις µια µεγάλη µάζα κοντά στην τροχιά του φωτός, τότε αυτή καµπυλώνεται και τελικά το αντικείµενο φαίνεται να έχει µετακινηθεί. Βέβαια η µάζα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, όπως ας πούµε ο Ήλιος. Ωστόσο, µε τόσο λαµπρό φως που έχει, δεν µπορεί να φανεί η καµπύλωση του φωτός από ένα αστέρι που βρίσκεται σχεδόν πίσω του. Οπότε αυτό που έκανε ο Eddington ήταν να φωτογραφήσει το αστέρι την ώρα της έκλειψης 5

6 και κοίταξε τον ουρανό από πίσω, χωρίς τον Ήλιο, και είδε ότι τα αστεράκια που είναι πολύ κοντά, µετακινούνται. Αυτό είναι το πείραµα του Βέβαια τώρα ξέρουµε ότι µε τις µετρήσεις που µπορούσε να κάνει, δεν µπορούσε να το αποδείξει µε τίποτα Όπως και ο Galileo µε τα δικά του. Για να προχωρήσουµε στις ειδικές περιπτώσεις G-δράσεων. Ορισµός (σελ. 22): Έστω (G, ) µία οµάδα και x G, τότε ονοµάζεται: αριστερός πολλαπλασιασµός επί x, η απεικόνιση L x :g xg, δεξιός πολλαπλασιασµός επί x, η απεικόνιση R x :g gx συζυγία του x η απεικόνιση σ x :g σ x (g)=xgx -1 η συζυγία ονοµάζεται και εσωτερικός αυτοµορφισµός. Τώρα πηγαίνοντας προς το θεώρηµα του Lagrange, βλέπουµε τον ορισµό 1.3.3: Έστω Η µία υποοµάδα της (G, ), τότε κάθε σύνολο της µορφής όπου Ονοµάζεται αριστερό συνσύνολο (coset) µε αντιπρόσωπο το x. Όµοια ονοµάζεται δεξιό συνσύνολο κάθε σύνολο της µορφής Οπότε τώρα µπορούµε να περάσουµε στο θεώρηµα Lagrange (1771): Η τάξη µιας πεπερασµένης οµάδας διαιρείται µε την τάξη κάθε υποοµάδας της. Η G: 6

7 Από εδώ προκύπτει το πόρισµα που µας λέει ότι «Αν η τάξη µιας οµάδας είναι πρώτος αριθµός τότε δεν έχει καµιά κύρια υποοµάδα»: Αυτό συµβαίνει επειδή, όπως ξέρουµε για οποιοδήποτε n, υπάρχει πάντοτε µία κυκλική οµάδα. Το ότι δεν υπάρχει υποοµάδα, στις οµάδες τάξης p, αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένας γεννήτορας που παράγει όλη την οµάδα. ηλαδή λέµε ότι ξέρουµε ότι υπάρχει και ότι δεν έχει καµία υποοµάδα. Αλλά έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο µέσα. Άρα παίρνω αυτό το στοιχείο και του κάνω την πράξη µε τον εαυτό του. Θα πιάσει όλη την οµάδα, γιατί αν έπιανε κάτι άλλο, θα ήταν υποοµάδα, θα είχα µια µικρή τροχιά, θα ξαναερχόταν στον εαυτό του. Εφόσον όµως θα πρέπει να τους πιάσει όλους, έχει την ιδιότητα του κυκλικού. Άρα είναι κυκλική. Στις κυκλικές οµάδες όµως, µπορεί να είναι µόνο µία. Η. Άρα θα µπορούσαµε να πούµε σαν δεύτερο πόρισµα ότι: Για p πρώτο, υπάρχει µοναδική οµάδα, η. 7

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις Σελίδα 1 από 9 Κεφάλαιο 8 1 Γραµµικές Απεικονίσεις Τα αντικείµενα µελέτης της γραµµικής άλγεβρας είναι σύνολα διανυσµάτων που χαρακτηρίζονται µε την αλγεβρική δοµή των διανυσµατικών χώρων. Όπως λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Γενικής Τοπολογίας Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Περιεχόµενα 1. Τοπολογικοί Χώροι - Βάσεις - Υποβάσεις 4 2. Κλειστότητα και Εσωτερικό 7 3. Σύγκλιση 10 4. Συνέχεια 13 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικ ες ταλαντ ωσεις

Κανονικ ες ταλαντ ωσεις Κανονικες ταλαντωσεις Ειδαµε ηδη οτι φυσικα συστηµατα πλησιον ενος σηµειου ευαταθους ισορροπιας συ- µπεριφερονται οπως σωµατιδια που αλληλεπιδρουν µε γραµµικες δυναµεις επαναφορας οπως θα συνεαινε σε σωµατιδια

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων;

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων; ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Είδαµε ότι η φυσική κίνηση ενός σωµατιδίου σε συντηρητικό πεδίο ικανοποιεί την αρχή ελάχιστης δράσης του Hamilton µε Λαγκρανζιανή, όπου η κινητική ενέργεια του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποθεση του Riemann

Η Υποθεση του Riemann Η Υποθεση του Riemann Πτυχιακη Εργασια Νικολεντζος Πολυχρονης Α.Μ.: 311/2003066 Εισηγητης : Κοντογεωργης Αριστειδης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Αιγαιου Καρλοβασι, 2008 Εξεταστικη Επιτροπη: Ανούσης

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα