Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd"

Transcript

1 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει: Δ = 0 <=> [-2(λ + 2)] 2-4(2λ 2-17) = 0 <=> 4(λ + 2) 2-4(2λ 2-17) = 0 <=> 4[(λ 2 + 4λ + 4) - (2λ 2-17)] = 0 <=> λ 2 + 4λ + 4-2λ = 0 <=> -λ 2 + 4λ + 21 = 0 <=> λ 2-4λ - 21 = 0 <=> λ = 7 ή λ = -3 Δηλαδή για λ = 7 ή λ = -3 η εξίσωση έχει μία ρίζα διπλή. Η διπλή ρίζα δίνεται από την σχέση: λ x 0 = = = λ+ 2 και έτσι έχουμε Αν λ = 7 τότε χ ο = = 9 Αν λ = -3 τότε χ ο = = -1 2) Δίνεται η εξίσωση χ 2-3χ + λ + 2 = 0. Αν έχει η ρίζα της εξίσωσης είναι το 5 να βρεθεί η άλλη ρίζα. Αφού το 5 είναι ρίζα της εξίσωσης θα την επαληθεύει. Άρα : λ + 2 = 0<=> λ + 2 = 0 <=>12 + λ = 0 <=> λ = -12 Για λ = -12 η εξίσωση γίνεται: χ 2-3χ + ( ) = 0 <=> χ 2-3 χ - 10 = 0 <=> χ = 5 ή χ = -2. Άρα η άλλη ρίζα είναι η χ = -2 1

2 2 3) Έστω (λ - 1)χ 2 + (2λ + 1)χ + λ = 0. Για ποιες τιμές του λ η εξίσωση: α) Έχει μία μόνο ρίζα; Ποια είναι αυτή; γ) Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες; Ποιες είναι αυτές; β) Έχει μια ρίζα διπλή; Ποια είναι αυτή; δ) Είναι αδύνατη; α) Για να έχει μία μόνο ρίζα δε πρέπει η εξίσωση να είναι δευτέρου βαθμού. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν α = 0<= >λ-1 = 0 <=> λ = 1 Για λ = 1 η εξίσωση γίνεται:. (1-1)χ 2 +( )χ + 1 = 0<=> 0χ 2 +3χ + 1 = 0<=> 3χ = -1 <=> χ = - Β) Για να έχει μια ρίζα διπλή πρέπει να είναι δευτέρου βαθμού. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν α 0<=> λ-1 0<=>λ 1 Επίσης έχουμε: Δ = (2λ + 1) 2-4(λ-1)λ = 4λ 2 + 4λ + 1-4λ 2 + 4λ = 8λ + 1 Για να έχουμε μια διπλή ρίζα πρέπει: Δ = 0 <=> 8λ + 1=0 <=> 8λ = -1 <=> λ = - 1/8. Η διπλή ρίζα είναι: χ 0 = - = 1/3(αντικαταστήσαμε το λ = -1/8 λ = γ) Για να έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες πρέπει: <=> <=> <=> <=> λ 2

3 3 Οι δύο ρίζες θα είναι: χ 1,2 = δ) Για να είναι η εξίσωση αδύνατη θα πρέπει: <=> <=> <=> 3

4 4 4) Αν η εξίσωση αχ 2 + 2βχ + γ = 0, α 0 έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες, να αποδείξετε ότι το ίδιο συμβαίνει και για την χ 2 + 2(α + β + γ)χ + 2β(α + γ) + 3αγ = 0. Αφού η εξίσωση αχ 2 + 2βχ + γ = 0 έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες θα ισχύει για την διακρίνουσα της: Δ > 0<=> (2β) 2-4αγ > 0 <=> 4β 2-4αγ > 0 <=> 4(β 2 - αγ) > 0 Η διακρίνουσα της δεύτερης εξίσωσης είναι: Δ 2 = [2(α + β + γ)] 2-4 [2β(α + γ) + 3αγ] = 4(α + β + γ) 2-4(2αβ + 2βγ + 3αγ) = 4(α 2 + β 2 +γ 2 + 2αβ + 2αγ + 2βγ) - 8αβ - 8βγ -12αγ = 4α 2 +4β 2 +4γ 2 +8αβ + 8αγ + 8βγ-8αβ-8βγ-12αγ = 4α 2 + 4β 2 + 4γ 2-4αγ = 4α 2 + β 2 + γ 2 - αγ] = 4 (α 2 + γ 2 ) + (β 2 - αγ) = 4(α 2 + γ 2 ) + 4(β 2 - αγ) > 0 Στις ασκήσεις στις οποίες χρειάζεται να υπολογίσουμε παραστάσεις που είναι εκφράσεις των ριζών χ 1 και χ 2 θα βρίσκουμε πρώτα τα S = χ 1 + χ 2 και Ρ = χ 1 χ 2 και μετά μετασχηματίζουμε τις παραστάσεις, έτσι ώστε να είναι εκφράσεις των γνωστών S και Ρ. Χρησιμοποιούμε τις γνωστές ταυτότητες: α) + = (χ 1 + χ 2 ) 2-2χ 1 χ 2 = S 2-2Ρ β) + = (χ 1 + χ 2 ) 3-3χ 1 χ 2 (χ 1 + χ 2 ) = S 3-3PS 4

5 5 Αποδεικνύεται ότι μια παράσταση που είναι συμμετρική ως προς τα χ, εκφράζεται πάντα συναρτήσει των S και Ρ. (Συμμετρική ως προς τα χ 1, χ 2 εννοούμε κάθε παράσταση που, όταν γίνει εναλλαγή των χ 1, χ 2 μεταξύ τους παραμένει αναλλοίωτη). 5) Δίνεται η εξίσωση x 2-2x - 1 = 0 με ρίζες τις χ 1 και χ 2. Χωρίς να τη λύσετε να υπολογίσετε τις παραστάσεις: 1) + 2) + Πρώτα απ' όλα σε τέτοιες περιπτώσεις θα βρίσκουμε τα S = χ 1 + χ 2 και Ρ = χ 1 χ 2 Έχουμε: S = χ 1 + χ 2 = - = - = 2 Ρ = χ 1 χ 2 = γ/α = -1 1) + = (χ 1 + χ 2 ) 2-2χ 1 χ 2 = S 2-2Ρ = 2 2 2(-1) = 6 2) + = (χ 1 + χ 2 ) 3-3χ 1 χ 2 (χ 1 + χ 2 ) = S 3-3PS = (-1) = 14 6) Αν χ 1 χ 2 ρίζες της αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0, δείξτε ότι: <=> +( +2χ 1 χ 2 + <=> Ρ PS 0 <=> Ρ 2 + S 2-2PS <=> (P-S) 2 >0 που ισχύει. 5

6 6 7)Δίνεται η εξίσωση χ 2 - (λ + 1)χ - λ = 0. Αν τα χ 1 χ 2 είναι ρίζες της εξίσωσης να υπολογίσετε το λ ώστε: = 2 S = χ 1 + χ 2 = - = - = λ+1 Ρ = χ 1 χ 2 = γ/α = -λ Έχουμε: 3-7 x 2-7χ = 2 <=> 3( + ) - 7χ 1 χ 2 (χ 1 + χ 2 ) = 2 <=> 3[(χ 1 + χ 2 ) 2-2 χ 1 χ 2 ] -7 χ 1 χ 2 (χ 1 + χ 2 ) = 2 3(S 2-2Ρ) - 7Ρ S = 2 <=> 3S 2-6Ρ - 7PS - 2 = 0 <=>3( λ + 1) 2-6(λ) - 7(-λ)(λ + 1) - 2 = 0 3(λ 2 +2λ + 1) + 6λ + 7λ(λ+1)-2 = 0<=> 3λ 2 +6λ λ + 7λ 2 + 7λ -2 = 0 <=> 10λ λ +1 =0 Δ = = = 321 >0 Λ 1,2 = 8)Δίνεται η εξίσωση χ 2-3χ - 2λ + 1 = 0. Να βρεθεί το λ, ώστε η εξίσωση να έχει δύο ρίζες που η μία να είναι τετραπλάσια της άλλης. 6

7 7 Σε τέτοιου είδους ασκήσεις βρίσκουμε το S, Ρ και μαζί με τη σχέση που μας δίνεται δημιουργούμε ένα σύστημα 3 εξισώσεων με 3 αγνώστους. Λύνοντάς το βρίσκουμε το λ. Μετά όμως είναι απαραίτητο να κάνουμε έλεγχο αν το λ που βρήκαμε είναι δεκτά. Λύση : λ = -11/50 9) Οι παρακάτω εξισώσεις έχουν ρίζες πραγματικές ; Αν ναι να βρείτε το πρόσημο τους. α) 3χ 2 +6χ + 1 = 0 β) 2χ 2-3χ-1=0 γ)2χ 2-5χ + 2= 0 δ) χ 2-4χ-κ 4 =0 ε) χ 2-7χ = 0 α) 3χ 2 +6χ + 1 = 0 Δ = I = = 24 > 0 Άρα έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. Ρ = γ/α = 1/3 Ρ > 0 S = χ 1 + χ 2 = - = -2 < 0 ρίζες αρνητικές 7

8 8 β) 2χ 2-3χ-1= 0 Δ = (-3) : -4-2(-1)= = 1 7 > 0 Άρα έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. Ρ = γ/α = -1/2 Ρ < 0 ετερόσημες ρίζες 10)Δίνεται η εξίσωση χ 2-2(λ- 3)χ + λ 2-1. Για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει: α) δύο ρίζες αρνητικές β) δύο ρίζες θετικές και άνισες γ) δύο ρίζες ετερόσημες δ) δύο ρίζες αντίστροφες ε) δύο ρίζες αντίθετες Τις απαντήσεις σε όλα τα παρακάτω ερωτήματα θα μας τις δώσει ο συνδυασμός των πρόσημων των Δ, Ρ, S. Έτσι έχουμε: Δ = (-2(λ-3)) (λ 2-1) = 4(λ - 3) 2-4λ = 4(λ 2-6λ + 9) -4λ =4λ 2-24λ λ = - 24λ + 40 Ρ = γ/α = λ 2-1 S = χ 1 + χ 2 = - = 2λ-6 < 0 Βρίσκουμε το πρόσημο των Δ,Ρ,S Δ=0 ή -24λ+40=0 ή λ=5/3 λ - 5/3 + Δ = -24λ Ρ = 0 <=> λ 2-1= 0 <=> λ 2 =1<=>λ = ±1 8

9 9 Ρ>0 <=>λ 2-1 >0 <=> λ 2 > 1 <=> >1 <=> > 1 ή λ<-1 ή λ 1 Ρ<0<=>λ 2-1< 0<=> λ 2 <1< => <1 <=> λ < 1 <=> -1 < λ < 1 S = Ο <=> 2λ - 6 = 0 <=> 2λ = 6 ή λ = 3 λ /3 + Ρ=λ S=2λ Δ = -24λ

10 10 11) Να λυθεί η εξίσωση (2x-l) χ-1-6 = 0 Γνωρίζουμε ότι 2χ -1 2 = (2χ -1) 2 Η αρχική εξίσωση με τη βοήθεια της (1) γίνεται: 2x χ -1-6 = 0 Θέτουμε στην όπου 2χ -1 = α και αυτή γίνεται α 2 + 5α -6 = 0 Λύνουμε την εξίσωση βρίσκοντας δύο αριθμούς με γινόμενο Γ = -6 και άθροισμα Α = -5. Αυτοί είναι α = -6 ή α = 1. Έτσι έχουμε: αν α = -6 <=> 2χ -1 = -6 αδύνατη. αν α= 1 <=> 2χ-1 = 1 <=> 2χ -1 = 1 ή 2χ-1 = -1 <=> 2χ = 2 ή 2χ=0<=> χ = 1 ή χ=0. Άρα η αρχική εξίσωση έχει ρίζες τις x = 1, x = 0. Εξισώσεις - προβλήματα που ανάγονται σε λύση εξισώσεων β βαθμού. 1) α) Ένας καθηγητής μαθηματικών που σκέπτεται να αγοράσει ένα περιφραγμένο οικόπεδο στην Σύρο σχήματος ορθογωνίου με εμβαδόν 4070 m 2, θέλησε να μάθει τις διαστάσεις των πλευρών του. Ο ιδιοκτήτης όμως του οικοπέδου παρόλο που δεν ήξερε τις διαστάσεις, θυμόταν, ότι χρησιμοποίησε 258m συρματόπλεγμα για να το περιφράξει. Με αυτές τις πληροφορίες ο καθηγητής βρήκε τις διαστάσεις. Ποιες ήταν αυτές; β) Μετά θέλησε να μάθει από την πολεοδομία Κυκλάδων ποιό είναι το μέγιστο εμβαδόν του σπιτιού που δικαιούται με βάση το νόμο, να κτίσει. Ο πολεοδόμος για να τον δυσκολέψει του έδωσε την απάντηση ότι η 10

11 11 περίμετρος του σπιτιού (σχήματος ορθογωνίου) μπορεί να είναι μέχρι 40m. Ο μαθηματικός φυσικά βρήκε το μέγιστο εμβαδό. Ποιό ήταν αυτό; Α) Ε = 4070m 2 <=> x y = 4070m 2 Το μέγιστο εμβαδόν θα το επιτύχει ο καθηγητής όταν Δ = 0, δηλαδή όταν οι ρίζες α, β είναι ίσες άρα α = β Τότε: α+β = 20 <=> α + α=20 <=> 2α = 20 <=> α = 10 άρα και β = α = 10. Δηλαδή για να επιτύχει το μέγιστο εμβαδόν 100m 2 πρέπει να το κάνει τετράγωνο με πλευρά α = 10m. Π= 258m <=> 2χ + 2y = 258m <=> 2(χ + y) = 258m <=> χ + y = 129m Δηλαδή οι δύο διαστάσεις έχουν γινόμενο 4070 και άθροισμα 129 άρα θα είναι ρίζες της εξίσωσης: x 2 -Sx + P = 0 <=> x 2-129x = 0 Δ = = = 36 Άρα: χ 1,2 = χ 1 = 74 και χ 2 = 55 Άρα οι διαστάσεις του οικοπέδου είναι 74m και 55m. β) Αν α, β είναι οι διαστάσεις του σπιτιού τότε η περίμετρος είναι 40m <=> 2α + 2β = 40m <=> α + β = 20 m Το εμβαδόν του σπιτιού θα είναι: Ρ = α β Τα α, β είναι ρίζες της εξίσωσης x 2 -Sx + P = 0<=> x 2-20x + P = 0. Επειδή οι ρίζες είναι αριθμοί πραγματικοί θα έχουμε ότι: Δ > 0 <=> Ρ > 0 <=> - 4 Ρ > -400 <=> Ρ < 100 <=> εμβαδόν < 100 m. Άρα το μέγιστο εμβαδόν του σπιτιού που μπορεί να κτίσει είναι l00 m 2. 11

12 12 2)Να λυθεί η εξίσωση : α) 4χ 4 +3χ 2-1 = 0 β) 4χ 4-4χ 2 +1 = 0 γ) 5χ 4-2χ 2 +3 = 0 Για τη λύση διτετράγωνης εξίσωσης κάνουμε τη βοηθητική αντικατάσταση χ 2 = y 0 Έτσι έχουμε: α) 4x 4 + 3χ 2 -l=0 4y 2 +3y-l = 0 Δ = (-1) = = 25 > 0 y 1,2 = y 1 = ¼ δεκτή και y 1 = -1(απορρίπτεται ) 3) Να λυθεί η εξίσωση: (Χ 2 5χ + 8) 2-5(χ 2-5χ + 9) + 11 = 0 θέτουμε χ 2-5χ + 8 = y Άρα χ 2-5χ + 9 = (χ 2-5χ + 8 ) + 1 = y + 1 Η εξίσωση γίνεται με τη βοήθεια των (1) και (2): y 2-5(y + l) + l 1 = 0 <=> y 2-5y = 0 <=> y 2-5y + 6 = 0 Λύνοντας την εξίσωση βρίσκουμε y = 2 ή y = 3. Έτσι α) Αν y = 2 <=> χ 2-5χ + 8 = 2 <=> χ 2-5χ + 6 = 0 <=> χ = 2 ή χ = 3 β) Αν y = 3χ 2-5χ + 8 = 3<=> χ 2-5χ + 5 = 0 Δ = (-5) = = 5 > 0 άρα: χ 1,2 = Άρα το σύνολο λύσεων είναι το: S= Εάν αναπτύσσαμε την ταυτότητα εκτός από χρονοβόρο θα μπορούσε να ήταν και μάταιο αν δεν λυνόταν η εξίσωση. 12

13 13 4)Να λυθεί η εξίσωση: 2 - = 1 Πρέπει: Χ και χ δηλαδή χ 2 και χ 1 Παρατηρούμε ότι τα κλάσματα είναι αντίστροφα. Γ ι 'αυτό θέτουμε στο: = y οπότε το δεύτερο κλάσμα γίνεται Η εξίσωση γίνεται με τη βοήθεια των (1) και (2): 2y 1/y = 1 2y 2-1 = y <=> 2 y 2 - y -1 = 0 <=> y = 1 ή y= -1/2 α) Av y = 1 <=> = 1 <=> χ 3-8 = <=> - 8 = -1, που είναι αδύνατο. Av y = -1/2 = -1/2 2( )=- 1 (2x 3-16 = -x 3 + l <=> 2χ 3 + χ 3 = <=> 3χ 3 = 17<=>χ 3 = 17/3 <=>χ = Αν η εξίσωση (κ+λ) χ 4 +(2κ-λ-10) χ 3 + 2χ 2 (κ-λ-7)χ κ =0 είναι διτετράγωνη να βρεθούν οι ρίζες της. Αφού η εξίσωση είναι διτετράγωνη θα είναι της μορφής: αχ 4 + βχ 2 + γ = 0, α 0 Άρα ο συντελεστής του χ 4 είναι 0 κ+λ 0 και ο συντελεστής του χ 3 είναι ίσος με μηδέν, δηλαδή 2κ - λ - 10 = 0 (1) και ο συντελεστής του χ είναι ίσος με μηδέν, δηλαδή -(κ-λ-7) = 0<=>-κ + λ + 7 = 0 (2) 13

14 14 Λύνουμε το σύστημα των (2) και (3). (2κ-λ-10)+ (-κ + λ + 7) = κ-3 = 0 ή κ = 3 Για κ = 3 έχουμε: (2) <=> λ + 7 = 0 ή λ + 4 = 0 <=> λ = -4 (τα κ = 3, λ = -4 επαληθεύουν την (1) αφού : 3 + ( - 4) 0 ή -1 0) Για κ = 3 και λ = -4 η διτετράγωνη εξίσωση γίνεται: (3-4) χ 4 + 2χ = 0<=>-χ 4 +2χ = 0. Θέτουμε: χ 2 = y 0 Η διτετράγωνη γίνεται: - y 2 + 2y + 3 = 0 <=> y 2-2y - 3 = 0 <=> Άρα y = 3 <=> χ 2 = 3 <=> χ = ± Άρρητες εξισώσεις 1) Να λυθεί η εξίσωση: χ = 0 Πρέπει χ - 3 0<=> χ 3 Η εξίσωση γίνεται: -2 = -χ + 2 <=> 2 = χ - 2 (1) Αφού το 1ο μέλος είναι 0 θα πρέπει και το 2ο να είναι 0 δηλαδή: χ <=>χ 2 Άρα χ 3 Υψώνουμε τα μέλη της (1) στο τετράγωνο και έχουμε: ( 2 = (x-2) 2 <=>4(χ -3)=χ 2-4χ+ 4<=>4χ-12= χ 2-4χ +4 <=>4χ -12-χ 2 +4χ -4 = 0<=> -χ 2 + 8χ - 16 = 0 <=> χ 2-8χ + 16 = 0 <=>(χ-4) 2 =0<=> χ-4 = 0 <=> χ = 4 δεκτή. 14

15 15 15

16 16

17 17

18 18

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ e ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ e ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Του Αντωνίου Α. Αντωνίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνολο των υπερβατικών αριθμών είναι ένα υπεραρθμήσιμο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των πραγματικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάπτυγμα Taylor (για συναρτήσεις δυό μεταβλητών)

3. Ανάπτυγμα Taylor (για συναρτήσεις δυό μεταβλητών) Ανάπτυγμα Taylor (για συναρτήσεις δυό μεταβλητών) Μια «πολύπλοη» συνάρτηση f, δυό μεταβλητών, μπορεί να προσεγγιστεί (στην γειτονιά ενός σημείου (,y)) από μια πολυωνιμιή συνάρτηση με την βοήθεια του αναπτύγματος

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα