Geometrie afină. Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Geometrie afină. Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea"

Transcript

1 Geometrie afină Conf Univ Dr Cornel Pintea cpintea mathubbclujro Cuprins 1 Săptămâna Endomorfismele unui spaţiu afin 1 21 Translaţia 1 22 Subspaţii invariante 2 23 Omotetii 2 24 Proiecţii Ecuaţiile proiecţiilor 3 25 Simetrii Ecuaţiile simetriilor 4 26 Translaţiile ca produse de simetrii 5 3 Apendix 5 31 Proiecţii vectoriale 5 32 Simetrii vectoriale 6 33 Probleme 8 Coordonator: Conf Univ Dr Cornel Pintea Departmentul de Mathematică, Universitatea Babeş-Bolyai M Kogălniceanu 1, Cluj-Napoca, România 1

2 1 Săptămâna 13 2 Endomorfismele unui spaţiu afin Definiţia 21 Se numeşte endomorfism afin al unui spaţiu afin X orice aplicaţie afină f : X X Un endomorfism afin inversabil al lui X se numeşte automorfism afin al lui X Dacă R = (O, b) este un reper cartezian al lui X, atunci Dacă [ f ] b = (a ij ), [ f (O)] R = (b i ) şi [M] R = atunci formula (21) se scrie astfel [ f (M)] R = [ f ] b [M] R + [ f (O)] R (21) y i = x 1 x n, [ f (M)] R = y 1 y n n a ij x j + b i, i = 1,, n j=1 Dacă f, g : X X sunt două endomorfisme afine ale spaţiului afin X, atunci f g : X X este un nou endomorfism liniar al X şi ( f g) = f g De asemea aplicaţia identică a lui X este o un automorfism afin al lui X şi (id X ) = id X Demonstraţia acestor fapte este lăsată în seama cititorului Prin urmare mulţimea End a f (X) a endomorfismelor afine ale lui X formează, asemenea mulţimii endomorfismelor liniare End( X) ale lui X un monoid Elementele unitate ale celor două monoide sunt aplicaţiile identice ale spaţiilor X respectiv X Mai mult mulţimea Aut a f (X) a automorfismelor afine ale lui X formează un submonoid al lui End a f (X) care este grup în raport cu operaţia indusă Amintim că mulţimea Aut( X) a automorfismelor liniare ale lui X este un submonoid al monoidului End( X) care este de fapt un grup faţă de operaţia indusă Mai mult, avem următoarea Propoziţie 22 Corespondeţa care asociază endomorfismului afin f : X X urma sa f : X X este un morfism unitar al monoidului endomorfismelor lui X pe monoidul aplicaţiilor liniare ale spaţiului X Acest morfism nu este inversabil şi transformă grupul automorfismelor afine ale lui X în grupul automorfismelor liniare ale lui X 21 Translaţia Definiţia 23 Se numeşte translaţie orice endomorfism liniar t : X X al unui spaţiu afin X cu proprietatea că t = id X, adică t(a)t(b)= AB, pentru orice A, B X, sau, echivalent At(A)= Bt(B) pentru orice A, B X Observaţia 24 1 Mulţimea T(X) a translaţiilor unui spaţiu afin X formează un subgrup normal al grupului automorfismelor afine ale lui X, numit grupul translaţiilor lui X Într-adevăr, T(X) este nucleul restricţiei morfismului evidenţiat de Propoziţia 21, la grupul automorfismelor afine ale lui X, Cornel Pintea Page 1 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

3 2 Pentru A, B X, există o unică translaţie t : X X astfel încât t(a) = B Propoziţia Dacă X este un spaţiu afin, atunci corespondenţa T(X) X, t At(A) este izomorfism al grupului (T(X), ) pe grupul ( X, +) Acest izomorfism ne permite să definim pe grupul translaţiilor lui X o unică structură de spaţiu vectorial peste K astfel încât izomorfismul de grupuri din Propoziţia 25 să fie un izomorfism de spaţii vectoriale Acesta se defineşte astfel: dacă c K şi t, t 1, t 2 T(X), atunci translaţiile ct şi t 1 + t 2 se definesc prin relaţiile A(ct)(A)= c At(A) şi 22 Subspaţii invariante A(t 1 + t 2 )(A)= A(t 1 t 2 )(A) Definiţia 26 O varietate liniară Y a spaţiului afin X se numeşte invariantă faţă de un endomorfism f al lui X dacă f (Y) Y Varietăţile liniare 0-dimensionale invariante faţă de endomorfismul f se numesc puncte fixe ale lui f Obsevăm că A X este punct fix al endomorfismului liniar f : X X dacă şi numai dacă f (A) = A Propoziţia 27 Mulţimea punctelor fixe ale unui endomorfism f : X X este un subspaţiu afin al lui X Demonstraţie Dacă mulţimea F f := {M X : f (M) = M} a punctelor fixe ale lui f este vidă nu avem nimic de arătat Altfel considerăm un punct A F f f (A) = A şi observăm că avem succesiv: F f = {M X : f (M) = M} = {M X : f (A) f (M) = { f (A)M } = M X : f ( ) AM = AM } { = M X : f ( ) AM id X ( AM) } = 0 { ( )( ) } = M X : f id X AM = 0 { = M X : AM ( ) } ker f id X Aşadar F f este, într-adevăr, subsaţiu afin al lui X şi ( F f = ker f id X ) 23 Omotetii Definiţia 28 Se numeşte omotetie a spaţiului afin X orice automorfism liniar h : X X cu proprietatea că h : X X este o omotetie a spaţiului vectorial X, adică h(a)h(b)= r AB, unde r este raportul omotetiei h Faţă de un reper cartezian R = (O, b), ecuaţiile omotetiei sunt de forma unde n = dim(x) y i = rx i + a i, i = 1,, n, Cornel Pintea Page 2 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

4 Propoziţia 29 O omotetie cu raportul diferit de 1 are un singur punct fix numit centrul omotetiei Demonstraţie Într-adevăr, dacă omotetia h : X X are raportul r = 1, determinăm un punct O X astfel încât OA= 1 Ah(A), (22) r 1 unde A X este un punct dat Observăm că egalitatea (22) este echivalentă cu r OA, astfel încât obţinem h(o)h(a)= ( ) h OA Unicitatea punctului fix o lăsăm în seama cititorului 24 Proiecţii Ecuaţiile proiecţiilor Oh(A)= = r OA = Oh(A) şi deci h(o) = O Definiţia 210 Se numeţe proiecţie a spaţiului afin X orice endomorfism liniar p : X X care verifică relaţia p 2 = p Propoziţia 211 Orice proiecţie p : X X are puncte fixe Mai exact punctele imaginii Im(p) sunt punctele fixe ale lui p Urma p este o proiecţie a spaţiului vectorial X Reciproc, un endomorfism liniar f : X X care are cel puţin un punct fix O X şi a cărui urmă f este o proiecţie vectorială, este el însuşi o proiecţie Demonstraţie Dacă p este proiecţie, atunci evident F p = Im(p) şi urma p este o proiecţie vectorială Invers, dacă urma f este o proiecţie vectorială şi A este un punct fix al lui f, atunci pentru orice punct M X avem f 2 (A) f 2 (M) = f 2 ( AM ) A f 2 (M)= AM f 2 (M) = M Propoziţia 212 Orice morfism liniar f : X Y se poate obţine compunând o proiecţie p : X X cu un morfism liniar injectiv g : Im(p) Y Ecuaţiile proiecţiilor Fie p : X X o proiecţie, si n = dim(x) Considerăm un reper afin A 0,, A m în varietatea p(x), iar în fibra p 1 (A 0 ) considerăm reperul afin A 0, A m+1,, A n (amintim că dim p(x) + dim p 1 (A 0 ) = dim X Atunci (A 0,, A n ) este un reper afin al lui X Faţă reper cartezian asociat R, ecuaţiile proiecţiei p sunt Într-adevăr Aşadar, dacă A 0 M= n i=0 y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = 0,, y n = 0 p ( A 0 A i ) = x i { reperul R şi aplicând p în ambii membrii avem A 0 p(m) =x 1 A 0 A i dacă i = 1,, m 0 dacă i = m + 1,, n A 0 A i, atunci, notând cu y 1,, y n coordonatele lui p(m) faţă de A 0 A x m =y 1 A 0 A 1 + +y m A 0 A m A 0 A m +y m+1 A 0 A m+1 + +y n A 0 A n, Cornel Pintea Page 3 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

5 adică y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = 0,, y n = 0 25 Simetrii Ecuaţiile simetriilor Definiţia 213 Se numeşte simetrie a spaţiului afin X orice endomorfism afin involutiv s : X X, adică s s = id X Propoziţia 214 Dacă char(k) = 2, atunci orice simetrie s : X X are puncte fixe Demonstraţie Observăm că baricentrul 1 2 M + 1 2s(M) este punct fix al simetriei s pentru orice M X Într-adevăr, avem succesiv: ( 1 s 2 M + 1 ) 2 s(m) = 1 2 s(m) s (s(m)) = 1 2 s(m) M Mulţimea punctelor fixe F s ) se numeşte axa simetriei s : X X Observaiţia Urma s a unei simetrii s : X X este o simetrie a spaţiului X Teorema 216 (Teorema de legătură dintre simetrii şi proiecţii afine) Dacă s : X X este o simetrie a spaţiului X (char(k) = 2), atunci aplicaţia p : X X definită prin p(m) = 1 2 M s(m) este o proieci e Reciproc, dacă p : X X este o proiecţie atunci s : X X, s(m) = 2p(M) M este o simetrie Demonstraţie Observăm că p(m)p(n)= 1 4 ( MN + Ms(N) + s(m)n + s(m)s(n) ) Pe de altă parte egalitatea Ms(N) + s(m)n= MN + s(m)s(n) este echivalentă cu Ns(N) + s(n)n= 0 Aşadar p(m)p(n)= 1 ( ) ( 1 MN + s(m)s(n) = 2 2 id + 1 ) X 2 s ( MN) Aceasta arată că p este un endomorfism afin şi p = 1 2 (id X + s ) Pe de altă parte p (p(m)) = 1 2 p(m) s (p(m)) = p(m), întrucât s (p(m)) = 1 2 s(m) s (s(m)) = 1 2 s(m) M = p(m) Aşadar p este o proiecţie Reciproc, presupunând că p este o proiecţie, se poate arăta, folosind argumente similare, că s este involutivă şi deci o simetrie Simetria s : X X şi proiecţia asociată p au aceeaşi varietate de puncte fixe F s = F p = Im(p) numită axa simetriei s Direcţia proiecţiei p, adică spaţiul director al fibrelor p 1 (A), A Im(p), se numeşte direcţia lui s Ecuaţiile simetriilor Considerăm un reper afin A 0,, A m în varietatea F s = F p = Im(p), iar îm fibra p 1 (A 0 ) considerăm reperul afin A 0, A m+1,, A n (amintim că dim p(x) + dim p 1 (A 0 ) = dim X) Atunci (A 0,, A n ) este un reper afin al lui X faţă de care, ecuaţiile proiecţiei p sunt y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = 0,, y n = 0 Cum însă s = 2 1id + 1 X 2 p, deducem că ecuaţiile lui s faţă de reperul afin (A 0,, A n ) sunt y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = x m+1,, y n = y n Cornel Pintea Page 4 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

6 26 Translaţiile ca produse de simetrii Propoziţia 217 Orice translaţie t a spaţiului afin X se poate reprezenta ca un produs de două simetrii între care una poate fi aleasă arbitrar dintre simetriile ale căror direcţie conţine direcţia lui t Demonstraţie Fie s o simetrie a cărei direcţie conţine direcţia lui t si considerăm un reper afin (A 0,, A n ) astfel încât (A 0,, A m ) este un reper al lui F s = F p = Im(p) şi (A 0, A m+1,, A n ) este un reper afin al unei fibre p 1 (A 0 ) şi t(a 0 ) = A n Faţă de acest reper, ecuaţiile lui t sunt y i = x i, i = 1,, n 1 şi y n = x n + 1, iar ecuaţiile lui s faţă de (A 0,, A n ) sunt y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = x m+1,, y n = y n Prin urmare automorfismul afin r = s t are ecuaţiile y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = x m+1,, y n 1 = y n 1, y n = x n 1 Aşadar r este o simetrie deorece s 2 = id X, după cum se poate uşor verifica Rezolvând ecuaţia r = s t în raport cu t obţinem t = s r Propoziţia 218 Produsul a două simetrii ale lui X care au aceeaşi direcţie şi ale căror axe sunt varietăţi liniare paralele este o translaţie Demonstraţie Fie s 1, s 2 simetrii îndeplinind condiţiile enunţului şi p 1, p 2 proiecţiile asociate Acestea vor avea aceeaşi fibră şi Imp 1 = Imp 2 Putem alege un reper al lui X faţă de care ecuaţiile simetriei s 1 sunt y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = x m+1,, y n = y n Ecuaţiile proiecţiei asociate p 1 = 1 2 id + 1 X 2 s 1 vor fi y 1 = x 1,, y m = x m, y m+1 = 0,, y n = 0 Întrucât proiecţia p 2 are aceeaşi fibră cu p 1 şi Imp 1 = Imp 2, deducem că ecuaţiile lui p 2 au forma z 1 = y 1,, z m = y m, z m+1 = a m+1,, z n = a n Simetria s 2 va avea ecuaţiile z 1 = y 1,, z m = y m, z m+1 = y m+1 + 2a m+1,, z n = y n + 2a n Prin urmare ecuaţiile automorfismului afin s 2 s 1 sunt z 1 = x 1,, z m = x m,z m+1 = x m+1 + 2a m+1,, z n = x n + 2a n, adică s 2 s 1 este translaţia de vector (0,, 0, 2a m+1,, 2a n ) 3 Apendix 31 Proiecţii vectoriale O clasă importantă de endomorfisme ale unui spaţiu vectorial V este constituită de proiecţiile lui V Fie A şi B două spaţii suplimentare ale lui V Orice vector X V se poate scrie în mod unic sub forma a + b cu a A şi b B Aplicaţia p A,B : V V, definită prin p A,B (a + b) = a pentru orice a A şi orice b B este o aplicaţie liniară a lui V în el însuşi, un endomorfism Într-adevăr, dacă x i = a i + b i, cu a i A şi b i B, i = {1, 2}, atunci p A,B (x 1 + x 2 ) = p A,B ((a 1 + a 2 ) + (b 1 + b 2 )) = a 1 + a 2 = p A,B (x 1 ) + p(x 2 ) şi p A,B (λx 1 ) = p A,B (λa 1 + λb 1 ) = λa 1 = λp A,B (x 1 ) pentru orice λ C Observăm că pentru orice x V, p(x) = x dacă şi numai dacă x A Într-adevăr, putem scrie, în mod unic x = a + b cu a A, b B Prin definiţia lui p A,B avem p A,B (x) = a Egalitatea p A,B (x) = x dacă şi numai dacă b = 0, adică dacă şi numai dacă x = a A Aplicaţia liniară p A,B, Cornel Pintea Page 5 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

7 p A,B (a + b) = a se numeţe proiecţia lui V pe A de-a lungul lui B Să presupunem ambii membri ai egalităţii p A,B (a + b) = a, endomorfismului p A,B : p 2 (a + b) = p (a) = a = p (a + b) A,B A,B A,B Astfel, proiecţia p A,B are proprietatea că pentru orice x V, avem relaţia p 2 A,B (x) = p A,B (x); prin urmare p 2 = p, p este idempotent A,B A,B A,B Reciproc, are loc Teorema 31 Un endomorfism f L(V, V), care îndeplineşte condiţia f 2 = f este o proiecţie a lui V Demonstraţie Într-adevăr, să punem A = Im( f ) şi B = ker( f ) Orice vector x V satisface egalitatea x = f (x) + (x f (x)), Obsevăm că x f (x) ker( f ) Într-adevăr, f (x) f (v) = A, f (x f (x)) = f (x) f 2 (x) = f (x) f (x) = 0, deci x f (x) B Astfel V = A + B Observăm apoi că dacă y aparţine intersecţiei A B, atunci f (y) = 0 şi există x V, astfel încât y = f (x) Rezultă 0 = f (y) = f ( f (x)) = f 2 (x) = f (x) = y Prin urmare A B = 0 v Acest lucru înseamnă că suma A + B este directă, adică componentele f (x) şi (x f (x)) ale lui x în A, respectiv în B sunt unic determinate Aşadar aplicaţia idempotentă f este de fapt proiecţia spaţiului V pe A := Im( f ) de-a lungul lui B := ker( f ), adică f = p Im( f ),ker( f ) Corolarul 32 Orice bază (e 1,, e r ) a lui A = Im( f ) şi orice bază (e r+1,, e n ) a lui B = ker( f ), luate împreună formează o bază R = (e 1,, e n ) a lui V; faţă de această bază, ecuaţiile lui f sunt: f (e i ) = e i, 1 i r, f (e j ) = 0, r + 1 j n Matricea lui f faţă de această bază are forma Simetrii vectoriale Strâns legate de proiecţiile unui spaţiu vectorial, sunt involuţiile (de ordinul 2), ale lui V, sau simetriile lui V Definiţia 33 Se numeşte involuţie a unui spaţiu vectorial V un endomorfism σ al lui V care verifică ecuaţia σ 2 = 1 v (aplicaţia identică) Legătura dintre involuţiile şi proiecţiile lui V este dată de Cornel Pintea Page 6 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

8 Teorema 34 Presupunem că spaţiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2 Atunci endomorfismul p : V V este o proiecţie dacă şi numai dacă σ = 2p 1 v, este o involuţie Demonstraţie Prin calcul direct, din relaţia σ 2 = 4p 2 4p + 1 v, deducem că p 2 = p σ 2 = 1 v Reciproc, dacă σ 2 = 1 v, atunci 4(p 2 p) = 0 Aşadar, pentru orice x V avem 4(p 2 (x) p(x)) = 0 şi deoarece char(k) = 2, rezultă p 2 (x) p(x) = 0, de unde rezultă p 2 = p Dacă p este o proiecţie pe subspaţiul A de-a lungul subspaţiului B, atunci A se numeşte axa, iar B direcţia simetriei σ = 2p 1 v Corolarul 35 Presupunem că spaţiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2 Fie p : V V o proiecţie a lui V şi σ = 2p 1 v involuţia asociată şi fie x un vector din V: următoarele condiţii sunt echivalente: 1 x = p(x), 2 x = σ(x) De asemenea sunt echivalente: 1 p(x) = 0, 2 σ(x) = x Corolarul 36 Presupunem că spaţiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2 Fie p : V V o proiecţie a lui V şi σ = 2p 1 v involuţia asociată O bază (e 1,, e r ) a subspaţiului vectorial A := Im(p), împreună cu o bază (e r+1,, e n ) a subspaţiului B := ker(p) ne dă o bază (e 1,, e n ) a spaţiului vectorial V pentru care σ(e i ) = e i, 1 i r, σ(e j ) = e j, r + 1 j n unde σ = 2p 1 v Aşadar reprezentarea matriceaă a lui σ faţă de această bază are forma Teorema 37 Orice aplicaţie liniară f : V W poate fi obţinută compunând o proiecţie p : V p(v) cu o aplicaţie liniară injectivă g : p(v) W Demonstaţie Fie U un subspaţiu suplimentar al lui ker( f ) în V, adică V = ker( f ) U Restricţia lui f la U, g = f U este o aplicaţie injectivă, căci x U, g(x) = 0 W implică x U ker f = 0 V Descompunerea unică a elementului x V, x = y + z, cu y ker( f ), z U, Cornel Pintea Page 7 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

9 defineşte o proiecţia lui V pe U paralelă cu ker( f ), adică Din egalităţile p U,ker( f ) : V V, p(x) = z f (x) = f (y) + f (z) = f (z) = f (p(x)) = g(p(x)), care au loc pentru orice x V, deducem că f = g p Propoziţia 38 Dacă f : R n R este o funcţională liniară şi d R n \ ker( f ), atunci R n = H D şi p H,D (x) = x a, x a, d d, unde H = ker( f ), D = Span(d), a = [ f ] T b, iar b este baza canonica a lui Rn Corolarul 39 s H,D = 2p H,D id R n, unde notaţiile sunt cele din Propoziţia 38 Corolarul 310 [p H,D ] b = I n 1 a, d [d ia j ], [s H,D ] b = I n 2 a, d [d ia j ] 33 Probleme 1 În spaţiul afin 3-dimensional X raportat la un reper cartezian R = (O, e 1, e 2, e 3 ) se dau punctele A 1 (2, 0, 0), A 2 (0, 0, 1), A 3 (1, 1, 1), A 1 (0, 2, 2), A 2 (4, 4, 5) şi A 3 ( 3, 3, 5) Fie f : X X aplicaţia afină pentru care f (A i ) = A i, i = 1, 2, 3 şi f (O) = O (2, 2, 2) (a) Să se scrie ecuaţiile lui f ; (b) Să se determine f (d), unde (c) Să se arate că f este involutivă { x = z y = 0 (d) Să se determine mulţimea punctelor fixe ale lui f 2 Într-un spaţiul afin 5-dimensional X se consideră reperul afin (A 0, A 1, A 2, A 3, A 4, A 5 ), reperul cartezian asociat R şi endomorfismul afin f : X X definit de relaţiile f (A 0 ) = A 1, f (A 1 ) = A 2, f (A 2 ) = A 0, f (A 3 ) = A 4, f (A 4 ) = A 5, f (A 5 ) = A 3 (a) Să se scrie ecuaţiile lui f faţă de reperul cartezian R asociat reperulu afin dat (b) Să se determine ecuaţiile şi dimensiunea varietăţii afine F f = {M X f (M) = M} (c) Arătaţi că f este bijectivă şi determinaţi ordinul lui f în grupul permutărilor lui X 3 Dacă X este un spaţiu afin doi dimensional şi f : X X este o aplicaţie afină astfel încât Tr[ f ] = 0, arătaţi că f f este o omotetie sau o aplicaţie constantă Cornel Pintea Page 8 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

10 4 Dacă f : X X este o aplicaţie afină bijectivă de ordin finit (automorfism afin de ordin finit) în grupul automorfismelor afine ale lui X, să se arate că f are cel puţin un punct fix 5 Dacă f : X X este o aplicaţie afină bijectivă de ordin finit (automorfism afin de ordin finit) în grupul automorfismelor afine ale lui X care are un punct fix unic, să se arate că id X + f + ( f ) ( f ) o 1 = 0, unde o = ord( f ) 6 Dacă X este un spaţiu afin n-dimensional peste un corp de caracteristică n + 2 şi (A 0, A 1,, A n ) un reper afin al lui X, să se arate (id X + f + ( f ) ( f ) o 1 )(v) = 0 unde f : X X este aplicaţia afină bijectivă definită prin f (A 0 ) = A 1, f (A 1 ) = A 2,, f (A n 1 ) = A n, f (A n ) = A 0 7 Fie f, g : X Y două aplicaţii afine şi α, β K, α + β = 1 Să se arate că aplicaţia α f + βg : X Y, (α f + βg)(m) = α f (M) + βg(m) este o aplicaţie afină 8 Fie f 1,, f r : X Y (r 2) aplicaţii afine şi α 1,, α r K, α α r = 1 Să se arate că aplicaţia f := α 1 f α r f r : X Y, f (M) = α 1 f 1 (M) + + α r f r (M) este o aplicaţie afină References [1] Galbură Gh, Radó, F, Geometrie, Editura didactică şi pedagogică-bucureşti, 1979 [2] Radó, F, Orban, B, Groze, V, Vasiu, A, Culegere de Probleme de Geometrie, Lit Univ Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1979 Cornel Pintea Page 9 of 9 Babeş-Bolyai University 2016

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 3

Algebră liniară CAPITOLUL 3 Algebră liniară CAPITOLUL 3 TRANSFORĂRI LINIARE 3.. Definiţia transformării liniare Definiţia 3... Fie V şi W două spaţii vectoriale peste un corp comutativ K. O funcţie u: V W se numeşte transformare

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice...

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice... Geometrie Afină Contents 1 Spaţii vectoriale 3 1.1 Spaţii vectoriale peste un corp K........................ 3 1.2 Exemple de spaţii vectoriale........................... 4 1.3 Dependenţă liniară de vectori..........................

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

X 2, Φ 2 doua K-spatii ane. O conditie necesara si sucienta ca aplicatia f : X 1 X 2 sa e morsm an este:

X 2, Φ 2 doua K-spatii ane. O conditie necesara si sucienta ca aplicatia f : X 1 X 2 sa e morsm an este: CURS 4: IZOMETRIILE UNUI SPATIU AFIN EUCLIDIAN 1. Recapitulare morfisme afine In acest curs dorim sa studiem izometriile unui spatiu an euclidian. Vom vedea ca acestea sunt morsme ane cu anumite proprietati

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu GEOMETRIE ANALITICĂ Mihai-Sorin Stupariu Sem. al II-lea, 007-008 Cuprins 1 Elemente de algebră liniară 3 1.1 Spaţii vectoriale. Definiţie. Exemple................ 3 1. Combinaţii liniare. Baze şi repere..................

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n A. Arusoaie arusoaie.andreea@gmail.com andreea.arusoaie@info.uaic.ro Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 30 Octombrie 2017 Structura

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ Liliana Brǎescu Eva Kaslik Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ CURS DE GEOMETRIE Timişoara 2007

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere Capitolul 9 Geometrie analitică 9.1 Repere Vom considera spaţiile liniare (X, +,, R)în careelementelespaţiului X sunt vectorii de pe odreaptă, V 1, dintr-un plan, V sau din spaţiu, V 3 (adică X V 1 sau

Διαβάστε περισσότερα

Sala: 2103 Octombrie 2014 CURS 1: ALGEBRĂ. Fie K corp comutativ cu elementul neutru la înmulţire notat prin 1 iar 0 la adunare.

Sala: 2103 Octombrie 2014 CURS 1: ALGEBRĂ. Fie K corp comutativ cu elementul neutru la înmulţire notat prin 1 iar 0 la adunare. Sala: 2103 Octombrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 1: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

Pseudoinversă şi inversă generalizată ale unei aplicaţii liniare

Pseudoinversă şi inversă generalizată ale unei aplicaţii liniare Pseudoinversă şi inversă generalizată ale unei aplicaţii liniare Adrian REISNER 1 1. Pseudoinversă a unui endomorfism într-un spaţiu vectorial de dimensiune finită. Fie S un R-spaţiu vectorial de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VII Dreapta si planul

Lectia VII Dreapta si planul Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta. Ecuatii, pozitii relative Aplicatii Lectia VII Dreapta si planul Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VII Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta.

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

SUBGRUPURI CLASICE. 1. SUBGRUPURI recapitulare

SUBGRUPURI CLASICE. 1. SUBGRUPURI recapitulare SUBGRUPURI CLASICE. SUBGRUPURI recapitulare Defiiţia. Fie (G, u rup şi H o parte evidă a sa. H este subrup al lui G dacă:. H este parte stabilă a lui G;. H îzestrată cu operaţia idusă este rup. Teorema.

Διαβάστε περισσότερα

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }.

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }. ELEMENTE DE SIMETRIE ALE UNEI HIPERCUADRICE IN SPATII AFINE EUCLIDIENE OANA CONSTANTINESCU 1. Centru de simetrie pentru o hipercuadrica afina Pentru inceput cadrul de lucru este un spatiu an real de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional.

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional. Sala: Octombrie 24 SEMINAR : ALGEBRĂ Conf univ dr: Dragoş-Pătru Covei Programul de studii: CE, IE, SPE Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat distribuit

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul II. Grupuri. II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor

Capitolul II. Grupuri. II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor Capitolul II Grupuri II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor Definiţia 1. Fie G o mulţime nevidă şi " " operaţie algebrică pe G. Cuplul (G, ) se numeşte grup, dacă sunt satisfăcute

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 1

Algebră liniară CAPITOLUL 1 Algebră liniară CAPITOLUL SPAŢII VECTORIALE FINIT DIMENSIONALE. Definiţia spaţiilor vectoriale Pentru a introduce noţiunea de spaţiu vectorial avem nevoie de noţiunea de corp comutativ de caracteristică

Διαβάστε περισσότερα

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Nicolae Cotfas ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Introducere Pe parcursul acestei cărţi ne propunem să prezentăm într-un mod cât mai accesibil noţiuni si rezultate de bază

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ Dorel Fetcu Acest curs este un fragment din manualul D. Fetcu, Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială, Casa Editorială

Διαβάστε περισσότερα

Contract POSDRU/86/1.2/S/ POSDRU ID * Bucureşti 2012

Contract POSDRU/86/1.2/S/ POSDRU ID * Bucureşti 2012 Contract POSDRU/86/1.2/S/62485 Algebră Liniară POSDRU ID 62485 * Bucureşti 212 Prefaţă Algebra liniară şi geometria analitică stau la baza pregătirii matematice universitare, oferind modelări bazate pe

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene Geometrie liniară în spaţiu CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU 6.. Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu I. Coordonate carteziene În cele ce urmează, notăm cu E 3 spaţiul punctual tridimensional

Διαβάστε περισσότερα

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ ŞI GEOMETRIE IAŞI, 005 CUPRINS 1 MATRICE ŞI SISTEME ALGEBRICE LINIARE 5 1.1 Matrice şi determinanţi.......................... 5 1. Sisteme de ecuaţii algebrice

Διαβάστε περισσότερα

Varietăţi algebrice. 1.1 Definiţia spaţiului proiectiv şi primele proprietăţi

Varietăţi algebrice. 1.1 Definiţia spaţiului proiectiv şi primele proprietăţi Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Varietăţi algebrice 1 Spaţiul proiectiv 1.1 Definiţia spaţiului proiectiv şi primele proprietăţi Fie n N şi E un spaţiu vectorial de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR 2 SISTEME DE FRŢE CNCURENTE CUPRINS 2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere...1 2.1. Aspecte teoretice...2 2.2. Aplicaţii rezolvate...3 2. Sisteme de forţe concurente În acest

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 4 FUNCŢIONALE LINIARE, BILINIARE ŞI PĂTRATICE

CAPITOLUL 4 FUNCŢIONALE LINIARE, BILINIARE ŞI PĂTRATICE CAPITOLUL FUNCŢIONALE LINIAE BILINIAE ŞI PĂTATICE FUNCŢIONALE LINIAE BEIA TEOETIC Deiniţia Fie K X un spaţiu vecorial de dimensiune iniă O aplicaţie : X K se numeşe uncţională liniară dacă: ese adiivă

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

1. Mulţimi. Definiţia mulţimii.

1. Mulţimi. Definiţia mulţimii. Definiţia mulţimii. 1. Mulţimi Definiţia 1.1. (Cantor) Prin mulţime înţelegem o colecţie de obiecte bine determinate şi distincte. Obiectele din care este constituită mulţimea se numesc elementele mulţimii.

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

1 Preliminarii. M 3, (a b) c = a (b c) (notăm a b c, obţinând astfel şi x 1 x 2... x n

1 Preliminarii. M 3, (a b) c = a (b c) (notăm a b c, obţinând astfel şi x 1 x 2... x n 1 Preliminarii Fie M, A mulţimi nevide şi n N. Se muneşte operaţie n ară (sau lege de compoziţie n-ară) definită pe M orice aplicaţie τ : M n M (M n = } M {{... M } ). In cazul n = 2, obţinem operaţiile

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Vladimir BALAN. Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială. Student Web Copy. = Bucureşti 2011 =

Vladimir BALAN. Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială. Student Web Copy. = Bucureşti 2011 = Vladimir BALAN Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială = Bucureşti 2011 = Prefaţă Acest material include noţiunile, rezultatele teoretice de bază, precum şi probleme

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE. Teorie şi probleme

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE. Teorie şi probleme ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE DIFERENŢIALĂ. Teorie şi probleme Florian MUNTEANU Departamentul de Matematici Aplicate, Universitatea din Craiova Al. Cuza 3, 585 Craiova, Dolj, România

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Problema 1. Arătaţi că numărul 1 se poate reprezenta ca suma

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu 2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu Pentru început sădefinim câteva noţiuni de bază în geometria analitică. Definitia 2.3.1 Se numeşte reper în spaţiu o mulţime formată dintr-un punct O (numit originea

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Preliminarii geometrice Spatiu Euclidean: E d Spatiu de d-tupluri,

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale 3 ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR 31 Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale Prin interpolare se înţelege următoarea problemă: se dau n + 1 puncte P 0, P 1,, P n în plan sau în spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Produsul scalar: denitie, proprietati Schimbari de repere ortonormate in plan Aplicatii Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia III Produsul scalar:

Διαβάστε περισσότερα

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R.

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R. POZITIA RELATIVA A UNEI DREPTE FATA DE O HIPERCUADRICA AFINA REALA. TANGENTE SI ASIMPTOTE. OANA CONSTANTINESCU Pentru studiul pozitiei relative a unei drepte fata de o hipercuadrica, remarcam ca nu mai

Διαβάστε περισσότερα

(Îndrumar pentru examenul licenţă valabil începând cu sesiunea de finalizare a studiilor iulie 2013)

(Îndrumar pentru examenul licenţă valabil începând cu sesiunea de finalizare a studiilor iulie 2013) ALGEBRĂ (Îndrumar pentru examenul licenţă valabil începând cu sesiunea de finalizare a studiilor iulie 2013) CUPRINS Pentru specializările Matematică şi Matematică informatică: 1 Introducere 1 2 Grupuri,

Διαβάστε περισσότερα