GEOMETRIE ANALITICĂ. Gheorghe MUNTEANU, Adelina MANEA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GEOMETRIE ANALITICĂ. Gheorghe MUNTEANU, Adelina MANEA"

Transcript

1 GEOMETRIE ANALITICĂ Gheorghe MUNTEANU, Adelina MANEA

2 2

3 Cuprins Prefaţă 7 I Consideraţii teoretice 9 1 Spaţii vectoriale Definiţie, exemple Subspaţii Liniară independenţă, bază şi dimensiune Schimbarea bazei Lema substituţiei Complexificarea unui spaţiu vectorial real Spaţii euclidiene Ortogonalitate într-un spaţiu euclidian Proiecţia ortogonală Spaţii afine Spaţiu afin. Definiţie, exemple Exemple de spaţii afine Sisteme de coordonate în planul şi spaţiul euclidian Repere într-un spaţiu afin. Schimbarea reperelor Produse cu vectori geometrici Produsul scalar a doi vectori Produsul vectorial a doi vectori geoemetrici liberi Produsul mixt (exterior) a trei vectori geometrici Dublul produs vectorial Extinderi ale produsului mixt şi vectorial Subspaţii afine. Varietăţi liniare afine Poziţii relative, unghiuri şi distanţe Semispaţii

4 4 CUPRINS Mulţimi convexe Simplex Raport simplu. Paralelism şi asemănare Transformări în spaţii afine Transformări liniare Transformări liniare Vectori şi valori proprii Forma diagonală a unei matrice Transformări în spaţii euclidiene Transformări hermitiene Transformări ortogonale Transformări afine Izometriile planului şi spaţiului euclidian Grupul asemănărilor Forme liniare, multiliniare şi pătratice Forme liniare Forme p-liniare Tensori afini Forme pătratice Forme pătratice în spaţii euclidiene Conice Clasificarea conicelor Proprietăţi geometrice ale conicelor Centrul unei conice Axe de simetrie la o conică Intersecţia unei conice cu o dreaptă Diametrul conjugat unei direcţii Pol şi polară la o conică Conice prin condiţii iniţiale. Fascicole de conice Cuadrice Cuadrice. Exemple de cuadrice Sfera Elipsoidul Hiperbolidul cu o pânză Hiperbolidul cu două pânze Paraboloidul eliptic Paraboloidul hiperbolic

5 CUPRINS Conul Cilindrul Punctul dublu Perechi de plane Dreaptă dublă Cuadrică vidă Clasificarea cuadricelor Generări de suprafeţe Subvarietăţi într-un spaţiu afin Suprafeţe cilindrice Suprafeţe conice Suprafeţe conoide cu plan director Suprafeţe de rotaţie Suprafeţe riglate şi desfăşurabile II Aplicaţii Probleme rezolvate la Capitolul Spaţii vectoriale Subspaţii vectoriale. Operaţii cu subspaţii Schimbarea bazei. Lema substituţiei Spaţii euclidiene Probleme rezolvate la Capitolul Calcul vectorial Vectori liberi. Produsul scalar, vectorial, mixt şi dublul produs vectorial Subspaţii afine ale spaţiului R n Mulţimi convexe. Semispaţii. Raport simplu Probleme rezolvate la Capitolul Transformări liniare Vectori şi valori proprii Transformări ortogonale Transformări afine Probleme rezolvate la Capitolul Forme biliniare şi pătratice

6 6 Geometrie analitică 11 Probleme rezolvate la Capitolul Conice Probleme rezolvate la Capitolul Sfera Cuadrice pe formă generală Generări de suprafeţe

7 Prefaţă Disciplina Geometrie Analitică este considerată disciplină fundamentală în planul de învaţământ al oricărei facultăţi de matematică. Motivaţia este firească având în vedere că noţiunile studiate aici sunt cu implicaţii în multe alte discipline studiate ulterior. Cartea de faţă reprezintă o variantă ceva mai extinsă a notelor de curs şi seminar ţinute de autorii ei la Facultatea de Matematică şi Informatică din Braşov pe parcursul a mai multor ani de colaborare. Desigur, de la an la an autorii au căutat variante de predare şi seminarizare potrivite structurii facultaţii şi nivelului de pregătire a studenţilor respectivi. Trecerea la ciclul de trei ani cu licenţă a determinat reducerea timpului alocat disciplinei, fapt ce poate prejudicia o predare în condiţii bune a unor noţiuni atât de importante pentru formarea matematică a unui student. Soluţia găsită de noi este să publicăm această variantă extinsă a notelor de curs şi seminar, oferind astfel posibilitatea studentului cu dragoste de carte să poată pătrunde dincolo de elementele schematice la care se rezumă notele de curs. Conţinutul cărţii este unul clasic pentru disciplina Geometrie Analitică şi se poate regăsi în majoritatea cursurilor similare predate în ţară sau străinătate. Ce o deosebeşte de alte cărţi similare tipărite este faptul că pune la îndemâna studentului atât noţiunile teoretice cât şi aplicaţiile. Am putea adăuga aici poate şi experinţa profesională a autorilor. Sperăm că materialul propus să reprezinte un sprijin real pentru studenţii de la Matematică în înţelegerea discipliei şi să-i ajute pe cei ce din anumite motive nu au putut lua unele din notele de curs să depăşească un eventual eşec. Braşov,

8 8 Geometrie analitică

9 Partea I Consideraţii teoretice 9

10

11 Capitolul 1 Spaţii vectoriale Noţiunea pe care o prezentăm este cunoscută din manualul de algebră, clasa a XII-a, şi dezvoltată la cursul de Algebră liniară, semestrul I. Geometria analitică are un suport algebric în noţiunea de spaţiu vectorial, sau spaţiu liniar cum mai este cunoscut. Pregătirea anterioară ne permite ca aici să trecem doar în revistă noţiunile necesare în notaţiile specifice cursului nostru. Ca să justificăm necesitatea introducerii acestor noţiuni amintim din liceu că adunarea a doi vectori geometrici v 1 şi v 2 se face cu regula paralelogramului. Dacă ei sunt fixaţi în originea unui sistem de axe şi extremităţile lor au coordonatele M 1 (x 1, y 1 ) respectiv M 2 (x 2, y 2 ) atunci vectorul v 1 + v 2, fixat în origine, va avea extremitatea de coordonate M(x 1 +x 2, y 1 +y 2 ). Analog, dacă α R şi v fixat în origine are extremitatea de coordonate P (x, y), atunci αv va avea extremitatea Q(αx, αy). Apare astfel natural ca imaginea geometrică să fie abstractizată şi să tratăm algebric operaţiile geometrice din desenul de mai sus. Până atunci câteva întrebări se ridică. Una ar fi ce înţeleg prin sistem de axe. Apoi ce fel de axe?. Rectangulare?. Şi dacă da, ce sunt acelea. Cum definesc 11

12 12 Capitolul 1. Spaţii vectoriale coordonatele extremităţilor vectorilor?. Sunt întrebări la care răspunsul îl găsim fundamentând algebric noţiunile geometrice prezentate. 1.1 Definiţie, exemple Să considerăm V o mulţime ale cărei elemente le notăm cu x, y, z... şi le numim vectori (având legătură şi cu geometria vectorilor). Fie (K, +,.) un corp comutativ de elemente α, β, γ.., numiţi scalari. Numim spaţiu vectorial peste corpul K o structură algebrică definită pe V de două legi de compoziţie ce verifică axiomele: I) + : V V V, adunarea vectorilor, ce satisface axiomele unui grup abelian: I)1. x + (y + z) = (x + y) + z, asociativă x, y, z V I)2. x + y = y + x, comutativă, x, y V I)3. Există un vector 0 astfel x + 0 = x, x V I)4. x V există x V astfel încât x + ( x) = 0. II). : K V V, amplificarea cu scalari a vectorilor, ce satisface: II)1. (α + β)x = αx + βx pentru α, β K şi x V II)2. α(x + y) = αx + αy pentru α K şi x, y V II)3. α(βx) = (αβ)x pentru α, β K şi x V II)4. 1x = x, unde 1 K şi x V. Consecinţe imediate ale definiţiei sunt: 1. 0x = ( x) = x = ( 1)x 3. αx = 0 dacă şi numai dacă α = 0 sau x = (α α n )x = α 1 x α n x 5. α(x x n ) = αx αx n. Exemple remarcabile de spaţii vectoriale sunt: 1. (K, +,.K), orice corp este spaţiu vectorial peste el însuşi, în particular discutăm de spaţiul real sau complex. 2. Fie K n = {(x 1, x 2,..., x n ) / x i K}, produsul cartezian al lui K de n

13 Subspaţii 13 ori. Definim operaţiile: (x 1, x 2,..., x n ) + (y 1, y 2,..., y n ) = (x 1 + y 1, x 2 + y 2,..., x n + y n ) α(x 1, x 2,..., x n ) = (αx 1, αx 2,..., αx n ) α K (K n, +,.K) devine spaţiu vectorial peste K. În particular putem discuta de (R n, +,.R) spaţiul real n dimensional, sau (C n, +,.C) spaţiul complex n dimensional. Regăsim aici operaţiile prezentate în introducere pentru spaţiul real (R 2, +,.R). Calculaţi: x = 3(1, 4, 1)+2(0, 2, 1) (2, 1, 1). După operaţiile de mai sus înseamnă că fiecare element din prima paranteză să-l înmulţim cu 3, analog la celelalte cu 2 respectiv -1 şi să adunăm pe fiecare poziţie elementele obţinute. Răspunsul final este x = (1, 15, 2). 3. Vectorii din plan sau spaţiu de care discutăm mai sus. Introducerea geometrică a lor o vom face într-un capitol separat. 4. (M m n (K), +,.K), spaţiul matricelor cu elemente din corpul K (real sau complex). 5. (F [a,b], +,.R) spaţiul funcţiilor reale definite pe [a, b] R. 6. Mulţimea tuturor polinoamelor în nedeterminata X, cu coeficienţi din corpul K, (P[X], +,.K). Putem continua cu multe alte exemple ce dovedesc importanţa noţiunii ce o studiem. 1.2 Subspaţii Fie (V, +,.K) un spaţiu vectorial şi S V o mulţime nevidă. Spunem că S este subspaţiu în V dacă restricţia operaţiilor din V la S defineşte pe acesta o structură de spaţiu vectorial. Pentru aceasta este suficient ca: x + y S, x, y S şi αx S,, α K, x S sau echivalent αx + βy S, x, y S, α, β K. Se pot da multe exemple de subspaţii: matricele simetrice sau cele antisimetrice, funcţiile pare sau impare, funcţiile polinomiale până la un anumit grad, etc.

14 14 Capitolul 1. Spaţii vectoriale Faptul că S este subspaţiu în V îl vom nota de regulă cu S V. Principalele operaţii cu subspaţii sunt: Fie S 1 şi S 2 două subspaţii în spaţiul vectorial (V, +,.K). Atunci: 1. Intersecţia S 1 S 2 a două subspaţii este un subspaţiu. 2. Suma S 1 + S 2 = {x 1 + x 2 / x 1 S 1, x 2 S 2 } este un subspaţiu. Dacă S 1 S 2 = {0}, atunci suma se numeşte directă şi se notează cu S 1 S Fie M = {x 1, x 2,.., x n } V o mulţime oarecare. Numim combinaţie liniară de elementele lui M un vector de forma α 1 x 1 + α 2 x α n x n. Mulţimea tuturor combinaţiilor liniare de elementele lui M împreună cu adunarea şi amplificarea lor cu scalari formează un subspaţiu în V, numit subspaţiul generat de M, şi notat [M]. De observat că reuniunea a două subspaţii nu este un subspaţiu în general dar se demonstrează că [S 1 S 2 ] = S 1 + S 2, adică subspaţiul generat de reuniune este subspaţiul sumă. Diferenţa a două subspaţii nu este un subspaţiu deoarece nu conţine pe 0. Fie v 0 V fixat şi S L V un subspaţiu. Definim mulţimea de vectori L = v 0 + S L = {v 0 + v/ v S L }. L se numeşte varietatea liniară ce trece prin v 0 şi are pe S L ca subspaţiu director. În general L nu este subspaţiu în V, dar orice subspaţiu este varietate liniară (spre exemplu luăm v 0 = 0). Intuitiv dacă S L îl privim ca mulţimea vectorilor legaţi în origine ce se află pe o dreaptă (ce trece prin origine), putem privi o varietate liniară ca fiind o dreaptă paralelă cu ea translată cu vectorul v 0. L S L Aplicaţie. Fie S 1 = {(x 1, x 2 ) /x 1 = x 2 } şi S 2 = {(y 1, y 2 ) /y 1 = y 2 } din (R 2.+, R). Arătaţi că sunt subspaţii, calculaţi S 1 S 2 şi S 1 + S 2. Soluţie: S 1 = {(x, x) /x R} şi (x, x) + (y, y) = (x + y, x + y) S 1, iar α(x, x) = (αx, αx) S 1. Deci S 1 este subspaţiu în R 2. Analog S 2 =

15 bază şi dimensiune 15 {(x, x) /x R} şi (x, x)+(y, y) = (x+y, (x+y)) S 2, iar α(x, x) = (αx, αx) S 2, adică S 2 este subspaţiu în R 2. Pentru S 1 S 2 vedem când un element se găseşte în ambele mulţimi. Fie (x, x) S 1 şi (y, y) S 2. Ele vor coincide dacă x = y şi x = y adică x = y = 0, deci S 1 S 2 = {(0, 0)}. S 1 + S 2 este suma dintre un element din S 1 şi un element din S 2, adică S 1 + S 2 = {(x, x) + (y, y)} = {(x + y, x y)}. Să observăm că această mulţime acoperă toate perechile de numere reale, adică S 1 S 2 = R 2. Intuitiv, din punct de vedere geometric, acest exerciţiu ne spune că în plan S 1 şi S 2 sunt două drepte (prima şi a doua bisectoare), intersecţia lor se face evident în origine, iar suma dintre un vector de pe prima dreaptă cu un vector de pe a doua dreaptă ne dă un vector din plan; întreg planul putând fi acoperit de sume de vectori, unul de pe prima dreaptă şi celălalt de pe a doua dreaptă. Exerciţii propuse. Verificaţi care din următoarele mulţimi sunt subspaţii în (R 3, +, R): a) S 1 = {(x 1, x 2, x 3 ) /x 3 = 0} b) S 2 = {(x 1, x 2, x 3 ) /x 1 2x 2 + 4x 3 = 0} c) S 3 = {(x 1, x 2, x 3 ) /x 1 2x 2 + 4x 3 = 3} d) S 4 = {(x 1, x 2, x 3 ) /x x 2 2 = x 2 3}. Răspuns: a) da, b) da; c) nu, d) nu. 1.3 Liniară independenţă, bază şi dimensiune Fie (V, +,.K) un spaţiu vectorial şi M = {v 1, v 2,..., v n } V o mulţime (sistem) de vectori. Spunem că M este liniar independentă dacă oricare ar fi combinaţia liniară α 1 v 1 + α 2 v α n v n = 0 aceasta este posibil dacă şi numai dacă α 1 = α 2 =... = α n = 0. În caz contrar spunem că ei sunt liniar dependenţi. Asta înseamnă că există cel puţin un α k 0 şi totuşi suma să fie = 0. În acest caz putem scoate pe v k din combinaţie funcţie de ceilalţi vectori. Deci, un sistem de vectori este liniar dependent dacă şi numai dacă unul din vectori este o combinaţie liniară de ceilalţi. Mai general, o mulţime infinită de vectori din V este liniar independentă

16 16 Capitolul 1. Spaţii vectoriale dacă orice parte finită din ea este liniar independentă. -dacă M 1 M 2 şi M 1 este liniar dependentă atunci M 2 este liniar dependentă, -dacă M 1 M 2 şi M 2 este liniar independentă atunci M 1 este liniar independentă. Definiţie. Un sistem de vectori B = {e 1, e 2,..., e n } V se spune că formează bază în V dacă: 1. B este liniar independent; 2. Orice vector x V este o combinaţie liniară de elementele lui B, x = x 1 e 1 + x 2 e x n e n = n x i e i. (1.3.1) i=1 Definiţia se poate extinde la sisteme infinite de vectori, a doua condiţie ne spune că subspaţiul generat de B coincide cu V, adică [B] = V. Scalarii x 1, x 2,..x n din descompunerea lui x se numesc componentele vectorului x în baza B. Observaţie. În cele ce urmează, din motive geometrice pe care o să le vedem mai încolo, indicii componentelor unui vector se vor pune sus, fară a înţelege cumva că aceştia sunt puteri. Deci x = x 1 e 1 + x 2 e x n e n = n i=1 xi e i. În multe manuale universitare în scrierea aceasta se omite semnul de sumă, adică x = x i e i, aceasta fiind o convenţie datorată lui A. Einstein. Noi în cursul de faţă, pentru a nu crea dificultăţi de înţelegere vom menţine acest semn de sumare. Propoziţia 1. Descompunerea (1.3.1) a unui vector într-o bază este unică. Dacă B = {e 1, e 2,..., e n } şi B = {e 1, e 2,..., e m} sunt două baze în V atunci n = m. Prima afirmaţie se demonstrează imediat, dacă x = n i=1 xi e i = n i=1 yi e i = n i=1 (xi y i )e i = 0 şi din liniara independenţă rezultă x i = y i. A doua afirmaţie nu este chiar imediată, dar ea ne spune că numărul vectorilor oricărei baze din V este acelaşi şi se numeşte dimensiunea spaţiului, scriem dim V = n. Este posibil ca V să fie generat de un sistem infinit de vectori şi atunci spunem că dim V =. Ca exemplu putem lua cazul spaţiului tuturor polinoamelor în nedeterminata x, peste corpul real sau complex. Un sistem de generatori este {1, x, x 2,...x n,...}, deci infinit. Prin definiţie dim{0} = 0.

17 bază şi dimensiune 17 Propoziţia 2. (Grassmann) Dacă S 1 şi S 2 sunt două subspaţii în V, dims 1 = n 1, dims 2 = n 2 atunci dim S 1 +dim S 2 = dim(s 1 +S 2 )+dim(s 1 S 2 ). De observat că dimensiunea unui subspaţiu este decât dimensiunea spaţiului. Aplicaţie: Care din următoarele sisteme de vectori sunt liniar independente, şi care formează bază în R 3? a) v 1 = (1, 2, 1), v 2 = ( 1, 0, 2), v 3 = (1, 4, 4) b) v 1 = (1, 2, 1), v 2 = ( 1, 0, 2) c) v 1 = (1, 0, 0), v 2 = (0, 1, 0), v 3 = (0, 0, 1), v 4 = (1, 2, 3) d) v 1 = (1, 2, 1), v 2 = ( 1, 0, 2), v 3 = (1, 1, 1) Soluţie: a) verificăm liniara independenţă, α 1 v 1 +α 2 v 2 +α 3 v 3 = 0 implică, α 1 (1, 2, 1) + α 2 ( 1, 0, 2) + α 3 (1, 4, 4) = (0, 0, 0), adică α 1 α 2 + α 3 = 0 2α 1 + 4α 3 = 0 α 1 + 2α 2 + 4α 3 = 0, sistem liniar omogen cu determinan tul = = 0 şi rangul este doi, p = , α 3 = λ necunoscută secundară. Rezolvăm şi găsim α 1 = 2λ, α 2 = λ. Deci sistemul are o infinitate de soluţii, adică vectorii sunt liniar dependenţi, v 3 = 2v 1 + v 2. Bază nu formează. b) Se obţine sistemul α 1 α 2 = 0 2α 1 = 0 α 1 + 2α 2 = 0 care are doar soluţia α 1 = α 2 = 0; vectorii sunt liniar independenţi. Matricea sistemului are rangul 2. Pentru a forma bază luăm un vector x = (a, b, c) arbitrar şi încercăm să îl scriem x = α 1 v 1 + α 2 v 2. Obţinem un sistem ca mai sus dar în loc de 0 avem pe coloana termenilor liberi a, b, c, deci neomogen cu rangul 2 şi car 0 în general. Adică sistemul este incompatibil în general. Deci nu formează bază. De observat că la fiecare sistem coloanele sunt tocmai vectorii daţi. Astfel matricea se poate scrie cu uşurinţă întodeauna. c) vectorii sunt liniar dependenţi, v 4 = v 1 + 2v 2 + 3v 3, nu formează bază. α 1 α 2 + α 3 = 0 d) Sistemul este 2α 1 + α 3 = 0 liniar omogen cu α 1 + 2α 2 + α 3 = 0 0, deci avem doar soluţia nulă. Vectorii sunt liniar independenţi. Luăm un vector x = (a, b, c) arbitrar şi încercăm să îl scriem x = α 1 v 1 + α 2 v 2 + α 3 v 3.

18 18 Capitolul 1. Spaţii vectoriale Obţinem un sistem ca mai sus dar în loc de 0 avem pe coloana din dreapta a, b, c; sistem neomogen cu rangul 3 adică Cramer, cu soluţie unică pentru (a, b, c) daţi. Formează bază. Orice trei vectori liniar independenţi în R 3 vor forma o bază. Ea nu este unică. Spre exemplu B = {e 1 = (1, 0, 0), e 2 = (0, 1, 0), e 3 = (0, 0, 1)} este bază numită canonică şi orice x = (a, b, c) = ae 1 + be 2 + ce 3. În general în R n baza canonică este B = {e 1 = (1, 0,.., 0), e 2 = (0, 1,.., 0),..., e n = (0, 0,.., 1)} şi orice x = (x 1, x 2,..., x n ) = x 1 e 1 + x 2 e x n e n. Deci este baza cea mai simplă Schimbarea bazei Am văzut că într-un spaţiu pot exista mai multe baze. Fie B = {e 1, e 2,..., e n } şi B = {e 1, e 2,..., e n} două baze în V şi x = x 1 e 1 +x 2 e x n e n = x i e i. Ne interesează cum se scrie acelaşi x dar în baza B, adică cine ar fi x = x 1 e 1 + x 2 e x n e n = x i e i?. Pentru a da un răspuns la problemă ar trebui să ştim cum se leagă B de B. Descompunem fiecare vector din B după cei din B, pentru fiecare j = 1, 2.., n. e j = s 1 je 1 + s 2 je s n j e n = n s i je i (1.3.2) Înlocuind mai sus rezultă x = x i e i = ( s i jx j )e i. Cum scrierea într-o bază este unică, rezultă x i = i=1 n s i jx j (1.3.3) i=1 Dar nouă ne trebuie scrierea inversă, x j funcţie de x i. Pentru aceasta scriem matricial sistemul de deasupra astfel, fie: x 1 s 1 X = x 2 1 s s 1 n x 1 :, S = s 2 1 s s 2 n....., X = x 2 : x n s n 1 s n 2.. s n n x n Notăm că în matricea S indicii de sus sunt de linie iar cei de jos sunt de coloană.

19 bază şi dimensiune 19 Sistemul (1.3.3) se scrie X = S.X, sau prin inversare X = S 1.X. Se demonstrează că matricea S, numită matricea schimbării de baze, este inversabilă întotdeauna. Notăm B S B. Aplicaţie: În R3 se consideră sistemele de vectori B = {e 1 = (1, 1, 0), e 2 = (1, 0, 0), e 3 = (1, 2, 3)} B = {e 1 = (1, 3, 3), e 2 = (2, 2, 3), e 3 = (6, 7, 9)} a) Arătaţi că B şi B sunt baze şi găsiţi matricea S a schimbării bazelor. b) Găsiţi expresia vectorului x = 2e 1 + 5e 2 + 7e 3 în baza B. Soluţie. Determinantul cu componentele lui B pe coloane este 0 şi cum sunt 3 vectori din R 3, B formează bază. Analog B. Pentru a găsi S descompunem e j după B : s 1 e 1 = s 1 1e 1 + s 2 1e 2 + s s s 3 1 = 1 s 1 1e 3 = s s 3 1 = 1 1 = 3 s 2 3s 3 1 = 1 1 = 3 s 3 1 = 1 Analog e 2 = s 1 2e 1 + s 2 2e 2 + s 3 2e 3 = s 1 2 = 0, s 2 2 = 1, s 3 2 = 1 şi e 3 = s 1 3e 1 + s 2 3e 2 + s 3 3e 3 = s 1 3 = 1, s 2 3 = 2, s 3 3 = 3. Astfel că S = cu S 1 = X este matricea coloană de elemente (2, 5, 7), astfel că X = S 1.X = = adică x = 0e 1 + 1e 2 + 2e 3, scrierea lui x în baza B. Exerciţii propuse: 1. Găsiţi dimensiunea subspaţiului generat de vectorii din R 3 a) S 1 = {v 1 = (1, 2, 3), v 2 = (0, 1, 3), v 3 = (1, 1, 0)} b) S 2 = {v 1 = (1, 2, 3), v 2 = (2, 3, 0), v 3 = (1, 1, 3)} Calculaţi dimensiunile subspaţiilor intersecţie şi sumă ale lor.

20 20 Capitolul 1. Spaţii vectoriale 2. Găsiţi expresia vectorului x = (0, 4, 2) în baza B = {e 1 = (1, 2, 3), e 2 = (2, 3, 1), e 3 = (3, 1, 2)}. 3. Arătaţi că B = {e 1 = (1, 1, 0), e 2 = (1, 0, 1), e 3 = (0, 1, 1)} B = {e 1 = (0, 1, 1), e 2 = (1, 0, 1), e 3 = (1, 1, 0)} sunt baze şi găsiţi matricea S a schimbării bazelor şi expresia vectorului x = (1, 1, 1) în bazele B şi B. 4. Să se determine dimensiunea sumei şi a intersecţiei subspaţiilor generate de vectorii U = {u 1 = (1, 2, 1), u 2 = (3, 4, 2), u 3 = (2, 2, 1)} şi V = {v 1 = (0, 1, 1), v 2 = (1, 2, 0)}. 5. Găsiţi dimensiunea subspaţiului din R 3 a soluţiilor sistemului x 1 x 2 + x 3 = 0 2x 2 x 3 = 0. 2x 1 + x 3 = Lema substituţiei Există o metodă algoritmică (de aplicat şi pe calculator) pentru a găsi expresia unui vector într-o bază, matricea schimbării de baze şi alte aplicaţii. Este vorba de lema substituţiei. Pe scurt ea constă în: Să presupunem că B = {e 1, e 2,.., e n }, B = {e 1, e 2,..., e n} două baze şi B S B matricea de trecere, x = (x 1, x 2,.., x n ) un vector scris în baza B. Întocmim un tabel de forma e 1 e 2...e j.. e n x e 1 s 1 1 s 1 2..s 1 j.. s 1 n x 1 e 2 s 2 1 s 2 2..s 2 j.. s 2 n x e i s i 1 s i 2..s i j.. s i n x i e n s n 1 s n 2..s n j.. s n n x n Dacă dorim să scoatem din baza B doar vectorul e i şi să-l înlocuim cu vectorul e j atunci trebuie să ne asigurăm că s i j 0, şi putem face următorul calcul

21 Lema substituţiei 21 e j = s 1 je s i je i s n j e n. Scoatem de aici pe e i = 1 (e s i j -s 1 je 1... j j e i 1 s i+1 j e i+1... s n j e n ). Înlocuind pe e i în fiecare e k şi grupând după e 1,.., e i 1, e j, e i+1,..., e n, obţinem următorul tabel: s i 1 e 1 e 2 e 1 e 2...e j.. e n x s 1 1 s s 1 n x 1 s 2 1 s s 2 n x e j s i 1 s i s i n e n s n 1 s2 n..0.. s n n x i x n unde s i k = si k s i j iar s i k = 1 s i j (s i js h k s i ks h j ) pentru h i, adică o regulă a dreptunghiului. Analog, x i = x i iar x s i h = 1 (s i j s jx i h x i s h j ) pentru h i. j Eliminând pe rând toate elementele bazei B, pentru fiecare j înlocuindule cu cele ale bazei B, după n paşi se obţine x în baza B. Exemplificăm prin câteva exerciţii acest lucru. Aplicaţie: 1. Găsiţi cu lema substituţiei expresia vectorului x = (0, 4, 2), în baza B = {e 1 = (1, 2, 3), e 2 = (2, 3, 1), e 3 = (3, 1, 2)}. Considerăm B = {e 1 = (1, 0, 0), e 2 = (0, 1, 0), e 3 = (0, 0, 1)} baza canonică şi întocmim tabelul e 1 e 2 e 3 x e e e Scoatem din bază pe e 1 şi îl înlocuim cu e 1. Tabelul devine e 1 e 2 e 3 x e e e

22 22 Capitolul 1. Spaţii vectoriale Scoatem din bază pe e 2 şi îl înlocuim cu e 2. Tabelul devine e 1 e 2 e 3 x e e e Scoatem din bază pe e 3 şi îl înlocuim cu e 3. Tabelul devine e 1 e 2 e 3 x e e e Deci de pe ultima coloană citim x = 1e 1 + 1e 2 1e 3 = e 1 + e 2 e Găsiţi matricea de trecere de la baza B = {e 1 = (1, 1, 0), e 2 = (1, 0, 0), e 3 = (1, 2, 3)} la baza B = {e 1 = (1, 3, 3), e 2 = (2, 2, 3), e 3 = (6, 7, 9)} şi expresia vectorului x = (14, 16, 21) în cele două baze. Considerăm B baza canonică şi întocmim un tabel dublu e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 x e e e Scoatem pe rând e 1, e 2, e 3 şi le înlocuim cu e 1, e 2, e 3, e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 x e e e e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 x e e e e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 x e e e

23 Lema substituţiei 23 Observăm că matricea de trecere de la B la B este S = şi expresia lui x în B este x = 2e 1 + 5e 2 + 7e 3. Pentru a găsi expresia lui x în B scoatem pe rând e 1, e 2, e 3 şi le înlocuim cu e 1, e 2, e 3. e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 x e e e e e e e e e Astfel că x = 0e 1+1e 2+2e 3 şi în plus citim că S 1 = deci iată o metodă de a găsi inversa unei matrice pe această cale. De observat că am folosit aceleaşi date ca în aplicaţia de la schimbări de baze, rezultatele fiind aceleaşi. Exerciţii.1. Găsiţi expresia vectorului x = (3, 3, 4) în baza B = {e 1 = (1, 2, 3), e 2 = (1, 1, 1), e 3 = (1, 1, 0)} 2. Se dau B = {e 1 = (1, 2, 0), e 2 = (2, 3, 0), e 3 = (1, 1, 1)} şi B = {e (0, 1, 1), e 2 = (3, 5, 0), e 3 = (1, 1, 1)}. Arătaţi că sunt baze, găsiţi matricea de trecere şi expresia vectorului x = (1,, 2, 1) în cele două baze Găsiţi inversa matricei A = cu lema substituţiei Complexificarea unui spaţiu vectorial real Fie (V, +,.R) un spaţiu vectorial real şi V V = {(x, y)/ x, y V } produsul cartezian al său pe care definim operaţiile: (x 1, y 1 ) + (x 2, y 2 ) = (x 1 + x 2, y 1 + y 2 ) şi pentru z = α + iβ C,, 1 =

24 24 Capitolul 1. Spaţii vectoriale (α + iβ)(x, y) = (αx βy, βx + αy). Se verifică uşor că V V capătă o structură de spaţiu vectorial complex faţă de aceste operaţii, numit complexificatul spaţiului real V şi notat cu V C. Fie V = {(x, 0)/ x V } şi V = {(0, y)/ y V }. Observăm că (x, y) = (x, 0) + (0, y) şi că V V = {0}. Deci V C = V V. Deasemenea, (0, y) = i(y, 0), adică V = iv, astfel că V C = V iv, adică V C = {x + iy/ x, y V }. Putem spune astfel că V V C. Dacă B = {e 1,..., e n } este o bază în V atunci se verifică cu uşurinţă că ea rămâne bază în V C, aici scalarii fiind numere complexe. Deci dim V C = n. Operaţia astfel definită se mai numeşte complexificarea spaţiului real V. Exemplu: complexificatul lui R n este (R n ) C = {(x 1,..., x n )+i(y 1,..., y n )}, o bază fiind baza canonică din R n. În particular complexificatul spaţiului real (R) C este corpul numerelor complexe privit ca spaţiu vectorial complex. Există şi operaţia inversă de decomplexificare a unui spaţiu vectorial complex V prin înlocuirea scalarilor complecsi cu scalari reali V. (α, x) R V αx = (α + i0)x. Spaţiul real obţinut se notează cu V R şi se numeşte decomplexificatul lui Dacă B = {e 1,..., e n } este o bază în V ca spaţiu complex, atunci {e 1, ie 1,..., e n, ie n } se verifică că este o bază în V R, astfel că dim V r = 2n. 1.4 Spaţii euclidiene Am văzut că un exemplu important de spaţiu vectorial cu care am lucrat mai mult este R n. Un element al său poate fi privit şi drept coordonate ale unui punct în raport cu un reper din geometria analitică cunoscută din liceu. În acelaşi timp el este un vector. Noţiunea aceasta de reper este geometrică şi se referă la un sistem de vectori ce formează o bază a spaţiului, fixaţi într-un punct. În geometrie această noţiune capătă semnificaţie dacă putem măsura distanţele şi unghiurile, noţiuni introduse axiomatic la cursul de Geometrie sintetică. Definirea intuitivă a noţiunii de perpendicularitate, distanţe şi unghiuri are un corespondent algebric în noţiunea de produs scalar. Definiţie. Fie (V +,.R) un spaţiu vectorial real. Numim produs scalar pe V o aplicaţie notată, : V V R cu

25 Spaţii euclidiene 25 proprietăţile: 1. x, y = y, x 2. αx, y = α x, y 3. x 1 + x 2, y = x 1, y + x 2, y 4. x, x 0 şi x, x = 0 dacă şi numai dacă x = 0. Noţiunea pare abstractă dar imediat ne lămurim ce semnificaţie geometrică are. Perechea (V,, ) se numeşte spaţiu euclidian. Mai general, dacă (V +,.C) un spaţiu vectorial complex, iar axioma 1. o înlocuim cu x, y = y, x, adică cu conjugatul respectiv, iar axiomele 2., 3., 4., le menţinem la fel, atunci spaţiul (V,, ) se numeşte spaţiu unitar. Deşi diferenţa pare minoră lucrurile sunt mult schimbate, spre exemplu x, αy = α x, y şi de aici o seamă de complicaţii. În continuare ne vom referi numai la spaţii euclidiene, cu menţiunea că o parte din afirmaţiile de mai jos se menţin şi în spaţii unitare. Definim norma (sau lungimea unui vector) ca fiind x = x, x. Din 4. observăm că are sens această noţiune. Propoziţia 1. Are loc următoarea inegalitate a lui Cauchy x, y x y (1.4.1) Demonstraţia e simplă şi o facem aici. Considerăm vectorul x + λy. Evident x + λy, x + λy 0 oricare ar fi λ R. Dar aceasta se mai scrie, λ 2 y, y + 2λ x, y + x, x 0, λ R. Un polinom de grad 2 în λ este peste tot pozitiv dacă şi numai dacă = 4( x, y 2 x, x y, y ) 0, adică x, y 2 x 2 y 2. Din aceasta rezultă inegalitatea lui Cauchy. Propoziţia 2. Avem: 1. x 0 şi = 0 dacă şi numai dacă x = 0 2. αx = α x 3. x + y x + y Ultima afirmaţie se demonstrează pe seama inegaliţatii lui Cauchy, x + y 2 = x + y, x + y = x, x + 2 x, y + y, y x, x + 2 x, y + y, y x 2 +2 x y + y 2 = ( x + y ) 2. Un spaţiu pe care s-a definit o aplicaţie cu proprietăţile din Propoziţia 2

26 26 Capitolul 1. Spaţii vectoriale se numeşte spaţiu normat. Norma aici provine dintr-un produs scalar, dar nu este obligatoriu acest lucru. Numim distanţa de la x la y mărimea d(x, y) = x y. Propoziţia 3. Avem 1. d(x, y) 0 şi = 0 dacă şi numai dacă x = y 2. d(x, y) = d(y, x) 3. d(x, z) d(x, y) + d(y, z). Demonstraţiile sunt imediate, pentru 3. ţinem seama că d(x, z) = x z = (x y) + (y z) x y + y z = d(x, y) + d(y, z) Ortogonalitate într-un spaţiu euclidian Fie (V,, ) un spaţiu euclidian. Definim unghiul a doi vectori ca fiind α [0, π] din relaţia cos α = x, y x y. Dacă α = π atunci vectorii se zic perpendiculari şi aceasta se întâmplă 2 dacă şi numai dacă x, y = 0. Două mulţimi se spune că sunt ortogonale (perpendiculare) dacă orice vector din prima este perpendicular pe orice vector din a doua. În particular putem discuta de subspaţii ortogonale, S 1 S 2. Dacă dim V = n şi S este un subspaţiu în V, dim S = k, atunci se arată că există un subspaţiu ortogonal lui S notat S, dim S = n k, astfel ca V = S S. Vectorii unei mulţimi din V se numesc ortogonali dacă oricare doi sunt perpendiculari. Dacă în plus ei sunt şi de lungime unitate atunci mulţimea se numeşte ortonormată. În particular discutăm de bază ortonormată în care vectorii sunt 2 câte 2 perpendiculari şi de lungime unitate. Să notăm că o bază B = {e 1, e 2,..., e n } este ortonormată dacă { 1 dacă i = j e i, e j = = δ 0 dacă i j ij, numit simbolul lui Kroneker. Exemple: 1. În (Rn, +, R), dacă x = (x 1, x 2,..., x n ) şi y = (y 1, y 2,..., y n )

27 Spaţii euclidiene 27 atunci un produs scalar convenabil este: numit şi produsul scalar uzual. Avem x = x, y = x 1 y 1 + x 2 y x n y n (1.4.2) x x x 2 n ; d(x, y) = (x 1 y 1 ) (x n y n ) 2. În R n o bază ortonormată este chiar baza canonică, B = {e 1 = (1, 0,.., 0), e 2 = (0, 1,.., 0),..., e n = (0, 0,.., 1)}. Ea este ortonormată, deoarece spre exemplu e 1, e 2 = = 0, deci e 1 şi e 2 sunt perpendiculari, analog ceilalţi. Iar e 1 = = 1, analog ceilalţi. În R 2 vectorii e 1 = (1, 0) = i, e 2 = (0, 1) = j fixaţi într-un punct O formează un reper ortonormat şi se reprezintă ca mai jos. Analog în spaţiu, e 1 = (1, 0, 0) = i, e 2 = (0, 1, 0) = j, e 3 = (0, 0, 1) = k. Oy Oz Oy j i Ox Ox Pe R n produsul scalar uzual nu este singurul produs scalar dar este cel ce intuitiv ne dă imaginea geometrică cunoscută. Noi vom folosi în mod curent produsul scalar uzual pe R n. În spaţiul funcţiilor continue pe [a, b] un produs scalar des folosit este f, g = b a f(x)g(x)dx. Pe (C n, +, C) un produs scalar (hermitian) este x, y = x 1 ȳ 1 + x 2 ȳ x n ȳ n, astfel că (C n,, ) devine spaţiu unitar. Propoziţia 1. Fie (V,, ) un spaţiu euclidian, dim V = n. Atunci: a) Orice sistem ortogonal de vectori nenuli din V este liniar independent. b) Orice sistem de n vectori ortonormaţi din V formează o bază ortonormată.

28 28 Capitolul 1. Spaţii vectoriale Demonstraţie. Fie {v 1, v 2,..., v p } V ortogonali şi α 1 v α p v p = 0 o combinaţie liniară nulă. Făcând produsul scalar al acestui vector nul cu v 1 obţinem, α 1 v 1, v 1 +α 2 v 1, v α p v 1, v p = 0. Dar v 1, v 2 =... = v 1, v p = 0 deoarece vectorii erau consideraţi ortogonali, iar v 1, v 1 0, astfel că α 1 = 0. Analog făcând produsul scalar cu v 2,.., v p obţinem pe rând că α 2 =... = α p = 0. Deci vectorii sunt liniar independenţi. Punctul b) este o consecinţă a lui a). Propoziţia 2. Fie (V,, ) un spaţiu euclidian, dim V = n. În orice bază ortonormată expresia produsului scalar a doi vectori coincide cu produsul lor scalar uzual. Demonstraţie. Fie x = n i=1 xi e i şi y = n j=1 yj e j scrişi în baza ortonormată B = {e 1, e 2,..., e n }. Atunci < x, y >= n i,j=1 xi y j < e i, e j >= n i,j=1 xi y j δ ij adică tocmai expresia prescurtată a produsului scalar uzual. = n i=1 xi y i, Propoziţia 3. Fie (V,, ) un spaţiu euclidian, dim V = n, B = {e 1, e 2,..., e n } bază ortonormată şi v V. Atunci v = n i=1 < v, e i > e i. Demonstraţie. Fie v = n i=1 vi e i. Să observăm că < v, e j >= n i=1 vi < e i, e j >= n i=1 vi δ ij = v j. Înlocuind în scrierea iniţială a lui v obţinem răspunsul cerut. Propoziţia 4. Fie (V,, ) un spaţiu euclidian, dim V = n şi S V un subspaţiu, dim S = k. Atunci există un unic subspaţiu S V, numit complement ortogonal al lui S, astfel încât V = S S şi dim S = n k. Demonstraţie. Definim S = {v V / < v, u >= 0, u S}. Verificăm cu uşurinţă că S V. Fie B = {e 1, e 2,..., e n } bază ortonormată în V, din care B S = {e 1, e 2,..., e k } este bază în S (lucru posibil datorită teoremei completării de la spaţii vectoriale), şi v = n i=1 vi e i descompunerea sa după baza B. Să observăm că v S dacă este ortogonal pe toţi vectorii lui S iar pentru aceasta e suficient să fie ortogonali pe fiecare vector din B S, adică < v, e a >= 0, a = 1, 2,..k. De aici rezultă că v a = 0, a = 1, 2,..k, astfel că v S dacă şi numai dacă este generat de vectorii {e k+1, e k+2,..., e n }, deci dim S = n k. Procedeul de ortonormare Gram-Schmidt. Fie S = {v 1, v 2,..., v n } un sistem liniar independent (nu neapărat bază) de vectori din spaţiul euclidian (V,, ). Se pune problema obţinerii din acest

29 Spaţii euclidiene 29 sistem a altuia S = {e 1, e 2,..., e n } ortonormat şi care să genereze acelaşi subspaţiu. Soluţia este dată de Procedeul Gram-Schmidt, care inductiv construieşte acest sistem. Întâi calculăm e 1 = v 1 v 1. Presupunem prin inducţie că am găsit {e 1, e 2,..., e k }, ortonormaţi. Atunci pentru e k+1 căutăm într-o primă fază un vector f k+1 nu neapărat de lugime 1 dar care să fie perpendicular pe toţi {e 1, e 2,..., e k }. Fie f k+1 = α 1 e 1 + α 2 e α k e k + α k+1 v k+1. Observăm că subspaţiul generat de {f 1, f 2,..., f k+1 } coincide cu cel generat de {v 1, v 2,..., v k+1 }. Impunem condiţiile de ortogonalitate f k+1 e 1, f k+1 e 2,..., f k+1 e k, şi obţinem α 1 + α k+1 < v k+1, e 1 >= 0 adică α 1 = α k+1 < v k+1, e 1 > α 2 + α k+1 < v k+1, e 2 >= 0 adică α 2 = α k+1 < v k+1, e 2 >... α k + α k+1 < v k+1, e k >= 0 adică α k = α k+1 < v k+1, e k >. Înlocuind pe aceştia în scrierea lui f k+1, obţinem că ( f k+1 = α k+1 v k+1 ) k i=1 v k+1, e i e i. Cum lungimea lui f k+1 nu ne interesează la acest moment putem lua α k+1 = 1 şi deci e k+1 = f k+1 f k+1 unde f k+1 = v k+1 pentru fiecare k până la n. k v k+1, e i e i. (1.4.3) Aplicaţie: 1. Să se arate că vectorii v 1 = (1, 2, 1), v 2 = (0, 1, 2) sunt ortogonali, să se ortonormeze şi să se completeze la o bază ortonormată a spaţiului. Soluţie. Calculăm v 1, v 2 = = 0, deci v 1 şi v 2 sunt perpendiculari. Îi ortonormăm, e 1 = v 1 6 (1, 2, 1) şi e 2 = v 2 = 1 = v 1 v (0, 1, 2). Pentru a-i completa la o bază ortonormată avem nevoie de încă un vector e 3 care să satisfacă: e 1, e 3 = 0, e 2, e 3 = 0, e 3 = 1. Luând e 3 = (x, y, z) aceste condiţii se scriu: x + 2y z = 0, y + 2z = 0 şi x 2 + y 2 + z 2 = 1. Sistemul admite următoarele două soluţii e 3 = ± 1 30 (5, 2, 1). 2. Să se ortonormeze sistemul de vectori S = {v 1 = (1, 1, 1), v 2 = (1, 0, 1), v 3 = (0, 1, 1)} în raport cu produsul scalar uzual. Soluţie. v 1 = 3 şi deci e 1 = 1 3 (1, 1, 1). i=1

30 30 Capitolul 1. Spaţii vectoriale Calculăm f 2 = v 2 v 2, e 1 e 1 = (1, 0, 1) 2(1, 1, 1) = 1 (1, 2, 1), din care 3 3 rezultă e 2 = f 2 = 1 f 2 6 (1, 2, 1). Calculăm f 3 = v 3 v 3, e 1 e 1 v 3, e 2 e 2 = (0, 1, 1) 2(1, 1, 1)+ 1 (1, 2, 1) = ( 3, 0, 3) = 1( 1, 0, 1), din care rezultă e = f 3 = 1 f 3 2 ( 1, 0, 1). Sistemul S = {e 1 = 1 3 (1, 1, 1), e 2 = 1 6 (1, 2, 1), e 3 = 1 2 ( 1, 0, 1)} este ortonormat şi generează acelaşi subspaţiu ca şi S Proiecţia ortogonală Fie (V,, ) un spaţiu euclidian (nu neapărat de dimensiune finită) şi S V, dim S = k. Propoziţia 1. Fie v V un vector fixat. Există un unic vector w S, numit proiecţia lui v pe subspaţiul S, astfel ca vectorul w = v w să fie ortogonal lui S. Notăm atunci w = pr S v. Demonstraţie. Fie B S = {e 1, e 2,..., e k } bază ortonormată în S (ea există comform procedeului G-S). Căutăm w = k i=1 wi e i astfel ca w = v w să fie ortogonal lui S. Pentru aceasta este suficient să fie ortogonal vectorilor bazei, adică < v k i=1 wi e i, e j >= 0, j = 1, 2,..., k. Din faptul că baza este ortonormată rezultă că < v, e j >= k i=1 wi < e i, e j >= k i=1 wi δ ij = w j. Astfel că k pr S v = w = < v, e i > e i (1.4.4) i=1 în baza ortonormată B S. Subliniem că baza trebuie să fie ortonormată pentru a avea acestă expresie. Consecinţă. Fie S V, dim S = 1, B S = {e} cu e = 1. Atunci pr S v = w =< v, e > e. Dacă e nu este unitar atunci pr S v = w = 1 e 2 < v, e > e. Teorema Pitagora. v 2 = w 2 + w 2. În notaţiile din Propoziţia de mai sus avem Demonstraţie. Avem, v 2 =< w + w, w + w >=< w, w > +2 < w, w > + < w, w >= w 2 + w 2, deoarece < w, w >= 0. Propoziţia 2. Fie v V, w = pr S v si w = v w. Dintre toţi vectorii de forma v u cu u S, vectorul w are norma cea mai mică.

31 Spaţii euclidiene 31 Demonstraţie. Vectorul v u = (v w) + (w u) = w + (w u ). Dar w u S deoarece ambii sunt din S. Deducem că pr S (v u) = w u şi aplicăm Th. Pitagora obţinem v u 2 = w 2 + w u 2, adică v u w. Intuitiv avem desenul de mai jos. S v w u Exerciţii propuse. 1. Să se ortonormeze sistemul {v 1 = (1, 1, 0), v 2 = ( 1, 1, 2)} şi să se completeze la o bază ortonormată a spaţiului. 2. Să se ortonormeze cu Gram-Schmidt {v 1 = ( 1, 1, 1), v 2 = (1, 2, 1), v 3 = (1, 2, 3)} 3. Să se găsească un complement ortogonal subspaţiului a) S = {(x 1, x 2, x 3 )/x 3 = 0}. b) S = {(x 1, x 2, x 3 )/x 1 = x 2 = x 3 }. 4. Să se determine proiecţia vectorului v = (1, 1, 1) pe subspaţiul generat de vectorii a) {v 1 = (1, 2, 3), v 2 = (2, 1, 0)} b) S 2 = {{(x 1, x 2, x 3 )/x 1 = x 2 = x 3 } O aplicatie importantă privind spaţiile euclidiene se referă la metoda celor mai mici pătrate, dar aceasta implică şi cunoştinţe de analiză matematică.

32 32 Capitolul 1. Spaţii vectoriale

33 Capitolul 2 Spaţii afine În capitolele anterioare am studiat vectorii din punct de vedere algebric, eventual luând în discuţie probleme geometrice privind lungimile (norma) lor, unghiuri, perpendicularitate, etc. Fiecare din noi ştim că geometria se ocupă cu puncte, drepte, plane, figuri geometrice, curbe, suprafeţe ş.a. De o parte din aceste probleme ne vom ocupa în capitolul de faţă, asociind bijectiv componentelor unui vector într-o bază coordonatele unui punct. Această corespondenţă face trecerea de la noţiunile algebrice studiate anterior la geometrie şi este fundamentul geometriei analitice. În particular vom studia în acest capitol un spaţiu vectorial care constituie tocmai modelul pentru structura geometrică pe care o analizăm, este vorba despre spaţiul vectorilor liberi geometrici. 2.1 Spaţiu afin. Definiţie, exemple Fie (V, +, K) un spaţiu vectorial şi M o mulţime oarecare. Vectorii lui V o să îi notăm de data aceasta cu v, a, b,...(fără a le da deocamdată altă semnificaţie decât în capitolele anterioare), iar elementele lui M cu A, B, C,..., şi le vom numi puncte. Definiţie. Numim spaţiu afin, ataşat spaţiului vectorial V, tripletul A = (M, ϕ, V ), unde ϕ : M M V este o aplicaţie ce satisface axiomele: A1. Fiecărui A M şi v V îi ataşăm în mod unic punctul B M astfel încât ϕ(a, B) = v. A2. Pentru orice A, B, C M, avem ϕ(a, B) + ϕ(b, C) = ϕ(a, C) (axioma adunării). 33

34 34 Capitolul 2. Spaţii afine Mulţimea M se numeşte mulţime suport, iar V se numeşte spaţiul director al spaţiului afin. Perechea (A, B) se mai numeşte segment orientat sau bipunct. După cum K = R sau C spaţiul afin A se numeşte real sau complex. Dimensiunea lui V defineşte dimensiunea lui A, şi notăm dim A = n dacă dim V = n Consecinţe: 1. A, B M şi α K, există un singur punct B M astfel încât ϕ(a, B ) = αϕ(a, B), (axioma amplificării cu scalari). 2. Dacă B A, din A2. rezultă că ϕ(a, A) = 0 V. 3. Dacă A C, din A2. rezultă că ϕ(b, A) = ϕ(a, B). 4. Fixând un punct O M, aplicaţia ϕ O : M V, ϕ O (A) = ϕ(o, A), defineşte o bijecţie. Definiţie. Tripletul A O = (M, ϕ O, V ) se numeşte spaţiul punctual afin legat punctului O. A O se poate identifica atât cu M ca mulţime, cât şi cu V ca spaţiu vectorial prin aplicaţia ϕ O. Vectorul ϕ(o, A) se numeşte vectorul de poziţie al lui A şi se mai notează cu OA. Elementele lui A O, ca vectori privite, se numesc vectori legaţi în O. Dacă V are o structură de spaţiu euclidian cu produsul scalar notat pentru cele ce urmează cu a b, atunci acesta induce în spaţiul punctual afin A O produsul scalar notat OA OB. 5. Pe mulţimea bipunctelor unui spaţiu afin A introducem o relaţie prin: (A, B) (C, D) ϕ(a, B) = ϕ(c, D). (2.1.1) Se verifică cu uşurinţă că relaţia este de echivalenţă (numită echipolenţă) şi descompune pe M M/ în clase de echivalenţă. Definiţie. Clasa lui (A, B) o notăm cu AB şi o numim vector liber. Mulţimea vectorilor liberi (spaţiul cât) este în corespondenţă bijectivă cu V, prin aplicaţia v V AB = {(A, B) / ϕ(a, B) = v}. În baza acestei bijecţii putem extinde ϕ de la mulţimea bipunctelor la mulţimea vectorilor liberi, iar axiomele A1. şi A2. nu vor depinde de reprezentanţi şi se scriu: A 1. A M şi v V, există un singur punct B M astfel încât AB = v. A 2. A, B, C M avem AB + BC = AC.

35 Definiţtie. Exemple Exemple de spaţii afine 1. Orice varietate liniară L = v 0 + S L, cu v 0 V şi S L subspaţiu într-un spaţiu vectorial (V, +, K), are structură de spaţiu afin. Într-adevăr, considerăm M = L şi A = v 0 + v 1, B = v 0 + v 2 M, cu v 1, v 2 S L. Definim aplicaţia ϕ : (A, B) B A = (v 0 +v 2 ) (v 0 +v 1 ) = v 2 v 1 S L. Obţinem că A = (L, ϕ, S L ) verifică axiomele de spaţiu afin. În particular, orice subspaţiu vectorial (deci chiar întreg spaţiu V ) are structură de spaţiu afin. Următoarele exemple pot fi considerate cazuri particulare de varietăţi liniare afine. 2. Spaţiul afin standard. Am văzut că spaţiul (K n, +, K) este un spaţiu vectorial, numit şi aritmetic, K fiind un corp. Deci el are o structură de spaţiu afin A = (K n, ϕ, K n ). Pentru A = (a 1,..., a n ) şi B = (b 1,..., b n ) definim ϕ(a, B) = B A = (b 1 a 1,..., b n a n ) K n. Dacă O = (0, 0,..., 0) şi A = (a 1, a 2..., a n ) atunci vectorul de poziţie al punctului A este OA = (a 1, a 2..., a n ). Putem considera relaţia de echivalenţă de mai înainte (A, B) (C, D) dacă b i a i = d i c i, pentru orice i = 1, 2.., n. Obţinem vectorul liber AB ca fiind clasa de echivalenţă a lui (A, B). Să observăm că vectorii OO, AA, BB,.., definesc aceeaşi clasă, numită vectorul nul şi notat cu 0. Pentru n = 1, 2, 3 şi K = R recunoaştem aici cunoştinţe de geometrie analitică din liceu, pe dreaptă, în plan, în spaţiu. Până a clarifica lucrurile mai avem de introdus un exemplu şi apoi această generalizare pentru un n natural oarecare. 3. Spaţiul afin al vectorilor geometrici. Acest exemplu a condus prin generalizare de-a lungul timpului la noţiunea de spaţiu afin. Este vorba de un spaţiu vectorial care poate fi privit cu structura afină descrisă mai sus la varietăţile liniare afine. Presupunem cunoscută introducerea axiomatică (a lui Hilbert, spre exemplu) a planului sau spaţiului euclidian. Notăm cu M = {A, B,..} punctele planului sau spaţiului euclidian (mediul ambiant). Pentru orice A, B distincte putem discuta de dreapta suport (direcţie) determinată de ele şi de segmentul orientat (A, B), lungimea sa notânduse cu AB şi se face cu o unitate de masură. A se numeşte originea

36 36 Capitolul 2. Spaţii afine segmentului orientat iar B extremitatea sa, sensul fiind de la origine spre extremitate. Definiţie. Două segmente orientate (A, B) şi (C, D) se numesc echipolente dacă au aceeaşi direcţie (sunt pe aceeaşi dreaptă sau pe drepte paralele), aceeaşi lugime şi acelaşi sens (extremităţile lor se găsesc în acelaşi semiplan determinat de dreapta ce uneşte originile). C A D B Relaţia de echipolenţă este o relaţie de echivalenţă pe M M. Definiţia 2. Se numeşte vector geometric liber clasa de echipolenţă a unui segment orientat (A, B) şi îl notăm cu AB. Pentru prescurtare vom mai folosi notaţia AB = a. Pentru a avea o imagine intuitivă vom desena reprezentantul vectorului AB în punctul A, asigurându-ne că ce urmează a discuta despre el nu depinde de reprezentat. Notăm cu 0 = AA, şi îl numim vectorul nul. Notăm cu V = M M/ mulţimea vectorilor geometrici liberi. În continuare pentru comoditate o să-i numim simplu vectori. După cum M este o dreaptă, plan sau spaţiul euclidian o să mai precizăm cu V 1, V 2, respectiv V 3 vectorii corespunzători. Pe V definim următoarele operaţii: I. Suma a doi vectori, a + b, ca fiind clasa de echipolenţă a segmentului orientat diagonala dintr-un punct fixat O în paralelogramul determinat de reprezentările vectorilor a şi b în punctul O. Definiţia dată este cunoscută sub denumirea de regula paralelogramului şi din considerente de asemănarea figurilor nu depinde reprezentanţii aleşi. O a a + b b

37 Spaţiul vectorilor geometrici 37 În baza definiţiei echipolenţei vectorilor o regulă echivalentă este regula triungiului: O a b a + b Numim opusul vectorului a clasa de echivalenţă a segmentului de aceeşi lungime cu a dar de sens opus pe dreapta suport. Notăm opusul cu a. Verificăm cu uşurinţă următoarele axiome de grup abelian pentru (V, +) : 1. adunarea este asociativă, a + ( b + c) = ( a + b) + c ; 2. adunarea este comutativă, a + b = b + a ; 3. vectorul 0 verifică, a + 0 = a ; 4. opusul lui a verifică, a + ( a) = 0, pentru orice a, b, c V. II. Definim amplificarea cu scalari α R a unui vector a ca fiind vectorul α a al cărui reprezentant într-un punct are aceeaşi direcţie cu a, acelaşi sens dacă α > 0 sau contrar dacă α < 0, iar lungimea α a = α a. Definiţia nu depinde de reprezentanţi şi satisface axiomele: 1. (α + β) a = α a + β a; 2. α( a + b) = α a + α b ; 3. α(β a) = (α β) a ; 4. 1 a = a, pentru orice α, β R şi a, b V. Din aceste lucruri deducem că Teoremă. (V, +, R) este un spaţiu vectorial real. Construcţia spaţiului afin corespunzător este cea de la varietăţi liniare. De fapt, noi aici am plecat de la un sistem geometric axiomatic şi am construit această structură afină. (V 1, +, R), (V 2, +, R), (V 3, +, R) reprezintă spaţiile vectorilor de pe dreaptă, din plan, respectiv din spaţiul euclidian. Doi vectori din (V 1, +, R) se mai numesc coliniari, iar doi vectori din (V 2, +, R) se numesc coplanari. Propoziţia 1. Pe dreapta V 1 orice doi vectori sunt liniar dependenţi. Ex-

38 38 Capitolul 2. Spaţii afine istă vectori de lungime 1. Demonstraţia este clară deoarece v 1 şi v 2 având acelaşi suport ei sunt proporţionali, adică v 1 = α v 2, deci sunt liniar dependenţi. Orice vector nenul împărţit la lungimea sa devine de lungime 1. Fie O fixat pe dreapta şi e V 1 cu e = 1, numit versor pe dreaptă. Ansamblul R = {O, e} se numeşte reper pe dreaptă. Dacă M este un punct arbitrar pe dreaptă, există un unic x R astfel încât vectorul legat OM = x e. Am obţinut în reperul R o corespondenţă bijectivă M V 1 x R, numită sistem de coordonate pe dreaptă şi spunem că M are coordonata x în reperul R, scriem M(x). Condiţia ca e = 1 nu este obligatorie într-un reper pe dreaptă. În acest caz general reperul se numeşte afin pe dreaptă. Dreapta cu orientarea dată de reperul R, se mai numesţe axă. Deducem că dim V 1 = 1. Propoziţia 2. În planul V 2 orice trei vectori sunt liniar dependenţi. Există doi vectori liniar independenţi în plan. Demonstraţie. Fie v 1, v 2, v 3 V 2 şi O un punct fixat. Reprezentăm vectorii în punctul O şi descompunem paralel v 3 după direcţiile lui v 1 şi v 2. Obţinem că OA 3 = α OA 1 + β OA 2 şi trecând la clasele respective rezultă că v 3 = α v 1 + β v 2, adică vectorii sunt liniar dependenţi. Dacă considerăm O, A 1, A 2 trei puncte necoliniare atunci vectorii OA 1 = e 1 şi OA 2 = e 2 sunt liniar independenţi, neavând aceeaşi direcţie. Ansamblul R = {O, e 1, e 2 } se numeşte reper afin în plan. Dacă M este un punct arbitrar

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n A. Arusoaie arusoaie.andreea@gmail.com andreea.arusoaie@info.uaic.ro Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 30 Octombrie 2017 Structura

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ Dorel Fetcu Acest curs este un fragment din manualul D. Fetcu, Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială, Casa Editorială

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Produsul scalar: denitie, proprietati Schimbari de repere ortonormate in plan Aplicatii Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia III Produsul scalar:

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice...

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice... Geometrie Afină Contents 1 Spaţii vectoriale 3 1.1 Spaţii vectoriale peste un corp K........................ 3 1.2 Exemple de spaţii vectoriale........................... 4 1.3 Dependenţă liniară de vectori..........................

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu GEOMETRIE ANALITICĂ Mihai-Sorin Stupariu Sem. al II-lea, 007-008 Cuprins 1 Elemente de algebră liniară 3 1.1 Spaţii vectoriale. Definiţie. Exemple................ 3 1. Combinaţii liniare. Baze şi repere..................

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ ŞI GEOMETRIE IAŞI, 005 CUPRINS 1 MATRICE ŞI SISTEME ALGEBRICE LINIARE 5 1.1 Matrice şi determinanţi.......................... 5 1. Sisteme de ecuaţii algebrice

Διαβάστε περισσότερα

Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi

Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi Orientarea spatiului E 3 Denitia produsului vectorial. Proprietati Rezolvari de ecuatii vectoriale Schimbari de baze ortonormate in spatiu Aplicatii Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi Oana

Διαβάστε περισσότερα

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }.

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }. ELEMENTE DE SIMETRIE ALE UNEI HIPERCUADRICE IN SPATII AFINE EUCLIDIENE OANA CONSTANTINESCU 1. Centru de simetrie pentru o hipercuadrica afina Pentru inceput cadrul de lucru este un spatiu an real de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu 2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu Pentru început sădefinim câteva noţiuni de bază în geometria analitică. Definitia 2.3.1 Se numeşte reper în spaţiu o mulţime formată dintr-un punct O (numit originea

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VII Dreapta si planul

Lectia VII Dreapta si planul Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta. Ecuatii, pozitii relative Aplicatii Lectia VII Dreapta si planul Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VII Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta.

Διαβάστε περισσότερα

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Nicolae Cotfas ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Introducere Pe parcursul acestei cărţi ne propunem să prezentăm într-un mod cât mai accesibil noţiuni si rezultate de bază

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 3

Algebră liniară CAPITOLUL 3 Algebră liniară CAPITOLUL 3 TRANSFORĂRI LINIARE 3.. Definiţia transformării liniare Definiţia 3... Fie V şi W două spaţii vectoriale peste un corp comutativ K. O funcţie u: V W se numeşte transformare

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 1

Algebră liniară CAPITOLUL 1 Algebră liniară CAPITOLUL SPAŢII VECTORIALE FINIT DIMENSIONALE. Definiţia spaţiilor vectoriale Pentru a introduce noţiunea de spaţiu vectorial avem nevoie de noţiunea de corp comutativ de caracteristică

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 2 VECTORI LIBERI. 2.1 Segment orientat. Vector liber

CAPITOLUL 2 VECTORI LIBERI. 2.1 Segment orientat. Vector liber Algebră liniară CAPITOLUL VECTORI LIBERI. Segment orientat. Vector liber Acest capitol este dedicat în totalitate studierii spaţiului vectorilor liberi, spaţiu cu foarte multe aplicaţii în geometrie, fizică

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere Capitolul 9 Geometrie analitică 9.1 Repere Vom considera spaţiile liniare (X, +,, R)în careelementelespaţiului X sunt vectorii de pe odreaptă, V 1, dintr-un plan, V sau din spaţiu, V 3 (adică X V 1 sau

Διαβάστε περισσότερα

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR 2 SISTEME DE FRŢE CNCURENTE CUPRINS 2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere...1 2.1. Aspecte teoretice...2 2.2. Aplicaţii rezolvate...3 2. Sisteme de forţe concurente În acest

Διαβάστε περισσότερα

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE. Teorie şi probleme

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE. Teorie şi probleme ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE DIFERENŢIALĂ. Teorie şi probleme Florian MUNTEANU Departamentul de Matematici Aplicate, Universitatea din Craiova Al. Cuza 3, 585 Craiova, Dolj, România

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ Liliana Brǎescu Eva Kaslik Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ CURS DE GEOMETRIE Timişoara 2007

Διαβάστε περισσότερα

Vladimir BALAN. Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială. Student Web Copy. = Bucureşti 2011 =

Vladimir BALAN. Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială. Student Web Copy. = Bucureşti 2011 = Vladimir BALAN Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială = Bucureşti 2011 = Prefaţă Acest material include noţiunile, rezultatele teoretice de bază, precum şi probleme

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Contract POSDRU/86/1.2/S/ POSDRU ID * Bucureşti 2012

Contract POSDRU/86/1.2/S/ POSDRU ID * Bucureşti 2012 Contract POSDRU/86/1.2/S/62485 Algebră Liniară POSDRU ID 62485 * Bucureşti 212 Prefaţă Algebra liniară şi geometria analitică stau la baza pregătirii matematice universitare, oferind modelări bazate pe

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Preliminarii geometrice Spatiu Euclidean: E d Spatiu de d-tupluri,

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene Geometrie liniară în spaţiu CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU 6.. Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu I. Coordonate carteziene În cele ce urmează, notăm cu E 3 spaţiul punctual tridimensional

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

Sala: 2103 Octombrie 2014 CURS 1: ALGEBRĂ. Fie K corp comutativ cu elementul neutru la înmulţire notat prin 1 iar 0 la adunare.

Sala: 2103 Octombrie 2014 CURS 1: ALGEBRĂ. Fie K corp comutativ cu elementul neutru la înmulţire notat prin 1 iar 0 la adunare. Sala: 2103 Octombrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 1: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

ALGEBRĂ LINEARĂ, GEOMETRIE. Valeriu Zevedei, Ionela Oancea

ALGEBRĂ LINEARĂ, GEOMETRIE. Valeriu Zevedei, Ionela Oancea ALGEBRĂ LINEARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ Valeriu Zevedei, Ionela Oancea April 9, 005 CUPRINS 1 CALCUL VECTORIAL 7 1.1 Vectori legaţi,vectori liberi... 7 1. Operaţiilinearecuvectori... 9 1..1

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie afină. Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea

Geometrie afină. Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea Geometrie afină Conf Univ Dr Cornel Pintea E-mail: cpintea mathubbclujro Cuprins 1 Săptămâna 13 1 2 Endomorfismele unui spaţiu afin 1 21 Translaţia 1 22 Subspaţii invariante 2 23 Omotetii 2 24 Proiecţii

Διαβάστε περισσότερα

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0 INTERPOLARE Se dau punctele P 0, P 1,..., P n in plan sau in spatiu, numite noduri si avand vectorii de pozitie r 0, r 1,..., r n. Problemă. Să se găsească o curbă (dintr-o anumită familie) care să treacă

Διαβάστε περισσότερα

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional.

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional. Sala: Octombrie 24 SEMINAR : ALGEBRĂ Conf univ dr: Dragoş-Pătru Covei Programul de studii: CE, IE, SPE Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat distribuit

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale 3 ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR 31 Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale Prin interpolare se înţelege următoarea problemă: se dau n + 1 puncte P 0, P 1,, P n în plan sau în spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R.

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R. POZITIA RELATIVA A UNEI DREPTE FATA DE O HIPERCUADRICA AFINA REALA. TANGENTE SI ASIMPTOTE. OANA CONSTANTINESCU Pentru studiul pozitiei relative a unei drepte fata de o hipercuadrica, remarcam ca nu mai

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC http://mathettituiasiro/maticiuc/ CURS I II Matrice şi determinanţi Sisteme de ecuaţii

Διαβάστε περισσότερα

Cuprins. I Geometrie Analitică 9

Cuprins. I Geometrie Analitică 9 Prefaţă Cartea de faţă a fost elaborată în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768, Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predareînvăţare-evaluare

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Matrici şi sisteme de ecuaţii liniare

Matrici şi sisteme de ecuaţii liniare Matrici şi sisteme de ecuaţii liniare 1. Matrici şi determinanţi Reamintim aici câteva proprietăţi ale matricilor şi determinanţilor. Definiţia 1.1. Fie K un corp (comutativ) şi m, n N. O funcţie A : {1,...,

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 CURS 5 REDUCEREA SISTEMELOR DE FORŢE (CONTINUARE) CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)...... 1 Cuprins..1 Introducere modul.1 Obiective modul....2 5.1. Teorema lui Varignon pentru sisteme

Διαβάστε περισσότερα

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Spaţiul vectorial R n Mulţimea R n reprezintă mulţimea tuturor n-uplelor (x 1,..., x n ) cu x 1,..., x n numere reale, adică R n = {(x 1,..., x n ) : x 1,..., x n R}. Un n-uplu

Διαβάστε περισσότερα

Adriana-Ioana Lefter DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs

Adriana-Ioana Lefter DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs Adriana-Ioana Lefter MATEMATICĂ (ALGEBRĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs Cuprins Partea 1 ALGEBRĂ 1 Capitolul 1 Matrice şi determinanţi 3 11 Corpuri 3 12 Matrice 4 13

Διαβάστε περισσότερα

Pseudoinversă şi inversă generalizată ale unei aplicaţii liniare

Pseudoinversă şi inversă generalizată ale unei aplicaţii liniare Pseudoinversă şi inversă generalizată ale unei aplicaţii liniare Adrian REISNER 1 1. Pseudoinversă a unui endomorfism într-un spaţiu vectorial de dimensiune finită. Fie S un R-spaţiu vectorial de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

1 Preliminarii. M 3, (a b) c = a (b c) (notăm a b c, obţinând astfel şi x 1 x 2... x n

1 Preliminarii. M 3, (a b) c = a (b c) (notăm a b c, obţinând astfel şi x 1 x 2... x n 1 Preliminarii Fie M, A mulţimi nevide şi n N. Se muneşte operaţie n ară (sau lege de compoziţie n-ară) definită pe M orice aplicaţie τ : M n M (M n = } M {{... M } ). In cazul n = 2, obţinem operaţiile

Διαβάστε περισσότερα