«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Αντώνις Δ. Τσλάκης Επιμέλεια: Μαργαρίτης Παναγιώτης Α.Μ.:34092 Αθήνα

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρύσα πτυχιακή εργασία θα γίνει εκτενής έρευνα στην νμθεσία και στις δηγίες, πυ αναφέρνται στην ασφάλεια λειτυργίας ανυψωτικών και μεταφρικών διατάξεων καθώς και των παρελκόμενων τυς, θα συγκεντρωθεί τ σύνλ των παρεμφερών νμθεσιών και θα σχλιαστύν. ABSTRACT ln the present final work will become extensiνe research in the legislation and in the directives, that are reported in the safety of operation lifting and figurative provisions as well as their parts, will be assembled the total of resembling legislation and will be commented. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ελληνικό νμθετικό πλαίσι Κιντικό νμθετικό πλαίσι ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗ ΜΑΤΑ Κυριότερες αιτίες ατυχημάτων Κίνδυνι από την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΈΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Γενικά Φρτία δκιμής Άλλι έλεγχι Συνθήκες πραγματπίησης ελέγχων Ελεγκτής Παραστατικά έγγραφα ελέγχων

4 8. ΜΕΣΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Γενικά Αλυσίδες Γενικά Έλεγχι δκιμές Επιθεωρήσεις Σχινιά Χρήση - απθήκευση Επιθεωρήσεις Συρματόσχινα Γενικά Επιλγή Επιθεώρηση - συντήρηση Λίπανση Ενώσεις συρματόσχινων Σχινιά αλυσίδες συρματόσχινα στα τύμπανα ή τις τρχαλίες ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Γενικά Άγκιστρα Γενικά Επιθεωρήσεις Σαμπάνια Γενικά Επιθεωρήσεις

5 9.4 Ανυψωτικί μαγνήτες Γενικά Επιθεωρήσεις Πυράκτωση ή άλλη θερμική κατεργασία ανυψωτικύ μηχανισμυ ' απ ' σ φ υρη 'λ ατ σι 'δ ηρ ΠΕΔΗΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Γενικά Πέδηση Οριακί μηχανισμί ασφαλείας Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Όργανα και συσκευές ελέγχυ...58 lο.5. lχειριστήρια Μχλί χειρισμύ και ελέγχυ Συστήματα τηλεχειρισμύ Όργανα και συσκευές για παρχή σημάτων Σιδηρτρχιές Αντίβαρα Λίπανση Θάλαμι δηγών ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μηχανισμί και κανόνες ασφαλείας για την απφυγή ' ' ' 64 ατυχηματων στυς χωρυς αυτυς Πινακίδες κινδύνυ Φωτισμός Διάδρμι, κιγκλιδώματα, πρόσβαση

6 11.5 Ανυψωτικά μηχανήματα Πρειδπιητικά και απαγρευτικά σήματα ασφαλείας ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χειριστές και σηματωρί Σήματα Σήματα λεβαδόρυ......:...: Πρδιαγραφές σχετικά με την πρφρική ανακίνωση - ειδικί κανόνες χρήσης Ανύψωση πρσώπων lΓενικά Αναρτημένα ικριώματα - «Καλαθάκια» Ευστάθεια και πίεση ανέμυ Χώρι με εναέρια καλώδια Χειρκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα Κινητί γερανί Γερανγέφυρες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ..., Χειριστές, σηματωρί και άλλι εργαζόμενι Κατασκευαστές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τα ανυψωτικά μηχανήματα, γερανί, γερανγέφυρες, βαρύλκα κ.λ.π. είναι ίσως για τν εργαζόμ ε ν τα πλέν απαραίτητα μέσα στις σημερινές συνθήκες εργασίας στης επιχειρήσεις, στα εργτάξια, στην ύπαιθρ. Ο κίνδυνς πρόκλησης εργατικύ ατυχήματς από τα μηχανήματα αυτά είναι πωσδήπτε μεγάλς και για τ λόγ αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη πρσχή στυς παράγντες ι πίι συμβάλλυν στην ελαχιστπίηση τυ κινδύνυ αυτύ. Κάθε μηχάνημα ανυψώσεως και μεταφράς έχει ένα ανώτερ όρι βάρυς πυ μπρεί να σηκώσει. Όταν τ υπερφρτώσυμε υπάρχει κίνδυνς να σπάσει αμέσως ή να πάθει βλάβη, πυ να μη φανεί εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν ξαναχρησιμπιηθεί. Τα απτελέσματα θα είναι: ζημιές και πιθανί τραυματισμί. Η ανύψωση βάρυς με γερανύς και γερανγέφυρες σε αρκ ετό ύψς από τ έδαφς εκτός από την ωφελιμότητα την πία πρσφέρει στν άνθρωπ, απτελεί διαρκή κίνδυν ατυχήματς λόγω κακύ χειρισμύ, βλάβης της πέδης, θραύσεως τυ καλωδίυ κ.α. Γι ' αυτό θα πρέπει να ακλυθηθύν ρισμένι κανόνες για την ασφαλή εργασία. Οι κανόνες αυτί αναφέρνται συνπτικά στα παρακάτω σημεία: Περιδική επιθεώρηση, καθημερινί έλεγχι, συντήρηση. Μέγιστα ασφαλή φρτία σε διάφρες θέσεις, δείκτες φρτίων, συσκευές πρειδπίησης. 7

8 Τύμπανα, φρένα, ριακά stop. Ηλεκτρικός εξπλισμός. Σχινιά (μέσα ανυψώσεως) Ασφάλεια κατά την χρησιμπίησης ανυψωτικών μαγνητών. Ευστάθεια και πίεση ανέμυ. Σκάλες, πλατφόρμες πεζόδρμι. Δίδι και διάκενα. Εργασίες σε χώρυς πυ υπάρχυν εναέρια ηλεκτρικά καλώδια. Καλή στερέωση λαστιχφόρων γερανών. Εκπαίδευση χειριστών γερανών και λεβαδόρων. 8

9 2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Π.Δ / Α/ «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών και βιτεχνικών εργστασίων, εργαστηρίων κλπ.» Π.Δ. 1073/81 260/Α/ «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργτάξια ικδμών και πάσης φύσεως έργων αρμδιότητς Πλιτικύ μηχανικύ.» Π.Δ. 1430/84 49/Α/ «Κύρωση της υπ' αριθμ. 62 Διεθνύς Σύμβασης Εργασίας πυ αφρά τις διατάξεις ασφαλείας στην ικδμική βιμηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων πυ έχυν σχέση με αυτή.» Π.Δ. 31/90 11/Α/ «Επίβλεψη της λειτυργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων.» Π.Δ. 70/90 31/Α/ «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζμένων σε ναυπηγικές εργασίες.» 9

10 Π.Δ. 85/91 38/Α/ «Πρστασία των εργαζμένων από τυς κινδύνυς πυ διατρέχυν λόγω της έκθεσής τυς στ θόρυβ κατά την εργασία, σε συμμόρφωση πρς την δηγία 86/188/ΕΟΚ.» Π.Δ. 377 /93 160/Α/ «Πρσαρμγή της Ελληνικής νμθεσίας στις δηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές.» Π.Δ. 105/95 67 / Α/ «Ελάχιστες πρδιαγραφές και σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την δηγία 92/58/ΕΟΚ.» Π.Δ.17/96 11/Α/ «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της Υγείας των εργαζμένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις δηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.» Π.Δ. 18/96 12/Α/ «Τρππίηση τυ Π.Δ. 377/93 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση πρς τις δηγίες τυ Συμβυλίυ 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.» Π.Δ. 305/ / Α/ «Ελάχιστες πρδιαγραφές ασφάλειας και Υγείας πυ πρέπει να εφαρμόζνται στα πρσωρινά ή κινητά εργτάξια σε συμμόρφωση πρς την δηγία 92/57 ΕΟΚ.» 10

11 Π.Δ / Α/ Άρθρα από Ανυψωτικά Μηχανήματα «Περί υγι'εινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών και βιτεχνικών εργστασίων, εργαστηρίων κλπ.» Επιβάλλει μεταξύ άλλων : 1. Ύπαρξη πίνακα πυ να δείχνει τ ανώτατ όρι φόρτισης 2. Επαρκή πέδηση 3. Κιγκλιδώματα στυς διαδρόμυς 4. Καλό φωτισμό 5. Πρφύλαξη υγείας και πτικύ πεδίυ τυ χειριστή. 6. Απαγρεύει την αιώρηση φρτίυ όταν δεν υπάρχει αρμόδις εργαζόμενς Π.Δ / Α/ Άρθρα από Ανυψωτικά Μηχανήματα «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών. και βιτεχνικών εργστασίων, ε ργαστηρίων κλπ.» Καθρίζει τν έλεγχ μια φρά τ χρόν από ειδικά πρόσωπα με δκιμές αντχής με φρτί ~ μεγαλύτερ τυ επιτρεπόμενυ και ρίζεται για πρώτη φρά ένα ειδικό βιβλί (ημερλόγι) όπυ καταχωρύνται τα απτελέσματα των ελέγχων. 11

12 Π.Δ / Α/ Άρθρα από Ανυψωτικά Μηχανήματα «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών και βιτεχνικών εργστασίων, εργαστηρίων κλπ.» Ορίζει ότι πρέπει να ληφθύν ιδιαίτερες πρφυλάξεις για την ασφάλεια των φρτίων, τη σωστή πρόσδεση τυ φρτίυ και την μαλή εκκίνηση και επιτάχυνση τυ ανυψωτικύ μηχανήματς. Π.Δ. 1073/81 260/Α/ «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργτάξια ικδμών και πάσης φύσεως έργων αρμδιότητς Πλιτικύ μηχανικύ.» Π.Δ. 70/90 31/Α/ «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζμένων σε ναυπηγικές εργασίες.» Εισάγυν απαιτήσεις ασφαλείας για τν χειρισμό, τν έλεγχ και τη σήμανση των ανυψωτικών μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των ργάνων τυς. Π.Δ. 31/90 11/ Α/ «Επίβλεψη της λειτυργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων.» Ταξινμεί τα μηχανήματα εκτέλεσης Τεχνικών έργων και τις άδειες μηχανδηγύ -χειριστή των μηχανημάτων και πρσδιρίζει την ισχύ των χρηγηθεισών αδειών, καθώς και τα πρσόντα, την πρϋπηρεσία, τα απαιτύμενα δικαιλγητικά και τη διεξαγωγή των εξετάσεων των ενδιαφερμένων για την απόκτηση της άδειας μηχανδηγύ -χειριστή. 12

13 Π. Δ. 85/91 38/ Α/ «Πρστασία των εργαζμένων από τυς κινδύνυς πυ διατρέχυν λόγω της έκθεσής τυς στ θόρυβ κάτά την εργασία, σε συμμόρφωση πρς την δηγία 86/188/ΕΟΚ.» Θόρυβς κατά τη λειτυργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. Π.Δ. 105/95 67 / Α/ «Ελάχιστες πρδιαγραφές και σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την δηγία 92/58/ΕΟΚ.» Αναφέρεται στις πινακίδες σήμανσης, πυ υπάρχυν στ εργτάξι και στις πρδιαγραφές των ηχητικών και φωτεινών σημάτων, πυ συνήθως διαθέτυν και τα ανυψωτικά μηχανήματα. Ειδικότερα τ παράρτημα ΙΧ αφρά στα σήματα με χειρνμίες και απτελεί έναν επαρκή ενημερωτικό και εκπαιδευτικό δηγό για τυς χειριστές και τυς σηματωρύς των ανυψωτικών μηχανημάτων. 13

14 2.2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καννισμός Είναι πράξη τυ Συμβυλίυ Υπυργών της Ευρωπαϊκής Κινότητας και είναι η σημαντικότερη πηγή τυ Κιντικύ Δικαίυ, γιατί χαρακτηρίζεται από τη γενική ισχύ, την καθλική δεσμευτικότητα και την άμεση εφαρμγή. Οδηγία Έχει περιρισμένη δεσμευτικότητα και εξασφαλίζει την εναρμόνιση της Εθνικής νμθεσίας με την Κιντική, θέτντας πρθεσμία για τη συμμόρφωση της Εθνικής Νμθεσίας των κρατών μελών πρς την Κιντική. Οι δηγίες αιτιλγύνται και δημσιεύνται στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κιντήτων, ώστε τα κράτη μέλη να λάβυν γνώση. Οδηγίες για την ασφάλεια των μηχανών : 89/392/ΕΟΚ (L/183/ } 91/368/ΕΟΚ (L/198/ } Όπυ μεταξύ άλλων, επιβάλλεται η εναρμόνιση τυ σχεδιασμύ και της κατασκευής των μηχανών, ώστε να διασφαλιστύν ι εργαζόμενι πυ χρησιμπιύν μηχανές, καλύπτνται ι κίνδυνι πυ φείλνται στην κίνηση των μηχανών και σε ανυψωτικές εργασίες, περιγράφεται η διαδικασία πιστπίησης των μηχανών (σήμανση CE}. 14

15 3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 3.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. Ελλιπής συντήρηση και επιθεώρηση των εξαρτημάτων ή απυσία σχετικύ βιβλίυ. 2. Λανθασμένη πρόσδεση ή ασφάλιση τυ φρτίυ (π.χ. γάντζι με αγκύλι, σαμπάνια με δκύς, παλέτες ή κάδυς). 3. Η επαφή με εναέρια καλώδια. 4. Χαμηλό επίπεδ γνώσεων τυ κινδύνυ πυ κατέχυν ι εργαζόμενι και ανάθεση χειρισμύ & συντήρησης ακριβύ εξπλισμύ σε ανειδίκευτυς ανθρώπυς (ευθύνη τεχνικύ ασφαλείας). 5. Λάθη στη συναρμλόγηση τυ γερανύ. 6. Υπερφόρτωση τυ γερανύ. 7. Επέκταση της κεραίας τυ τηλεσκπικύ γερανύ. 8. Ευστάθεια τυ γερανύ. 9. Μη απκατάσταση ανηρτημένων βαρών (παραμνή τυς στ γερανό). 10.Απαρχαιωμένι κώδικες και κανόνες χειρισμύ. 15

16 3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1. Ανατρπή Η ανατρπή συνήθως φείλεται λόγ υπερφόρτωσης τυ γερανύ με απτέλεσμα την: Συντριβή τυ φρτίυ στ έδαφς Ολκληρωτικ.ή κατάρρευση γερανύ Σβαρή ζημιά στν ηλεκτρικό εξπλισμό και στν ηλεκτρνικό μηχανισμό τυ διακόπτη παρχής. Στις περιπτώσεις πυ γερανός είναι τπθετημένς σε όχημα, η ανατρπή φείλεται κυρίως στην λανθασμένη χρήση των υπστηριγμάτων ( χειριστής δεν έχει επεκτείνει τα υπστηρίγματα τυ, αυτά είναι ανεπαρκή ή τ έδαφς δεν είναι στέρε). Τ 50% των κινητών γερανών πυ ανατρέπνται φείλεται στην ακατάλληλη χρήση των υπστηριγμάτων. 2. Ηλεκτρικί κίνδυνι Όταν ι κινητί γερανί είναι εν λειτυργία, είναι σημαντικό να λςψβάννται ιδιαίτερες πρφυλάξεις έναντι τυχαίας επαφής ανάμεσα στ γερανό κεραίας και στα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια, ειδικά σε ικδμές και απβάθρες. Σβαρά ατυχήματα συμβαίνυν όταν πιδήπτε μεταλλικό τμήμα τυ γερανύ, πυ συνήθως είναι η κεραία ή τ συρματόσχιν ανυψώσεως έρθει σε επαφή με ένα ενεργό, μη μνωμέν ηλεκτρικό καλώδι ενεργής τάσης. 16

17 Η πρσέγγιση της καμπίνας χειρισμύ μιας εναέριας γερανγέφυρας γίνεται συνήθως μέσω μιας κάθετης σκάλας πυ τπθετείται στη μια πλευρά των γραμμών κύλισης. Κατά τ ανέβασμα, για την είσδ στην καμπίνα υπάρχει κίνδυνς χειριστής να έρθει σε επαφή με τα ενεργά καλώδια τυ βαρυλκφρείυ. Ηλεκτρικός κίνδυνς υπάρχει από τα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια των δηγών, όταν ι εργαζόμενι συντήρησης ή ι εργαζόμενι άλλων εταιριών, πυ καλύνται να εκτελέσυν εργασίες επισκευής ή επιπρόσθετης εγκατάστασης, χρειαστεί να πλησιάσυν τα ενεργά καλώδια, κατά την πρσπάθεια να διασχίσυν τις τρχιές τυ βαρυλκφρείυ. 3. Κίνδυνι στις σιδηρτρχιές γερανγέφυρας Στις γερανγέφυρες θάλαμς τυ χειριστή, αν υπάρχει βρίσκεται στην κάτω πλευρά της γέφυρας. Σε αυτή τη θέση δηγός δεν μπρεί να δει την κρυφή της γέφυρας, όπυ τ βαρυλκφρεί κινείται εμπρός και πίσω. Κάπιες εργασίες συντήρησης, όπως επισκευή ρφής, αλλαγή λαμπτήρων, ή έλεγχι ρυτίνας τυ βαρυλκφρείυ, εκτελύνται συνήθως από την κρυφή της γέφυρας, κατά μήκς των τρχιών. Οι τρχιές τπθετύνται συνήθως μισό μέτρ από τα δκάρια τυ κτιρίυ. Ο χειριστής και τ πρσωπικό πυ εργάζεται στις τρχιές, μπρεί να αγνήσει αυτές τις ενέργειες να συντριβεί από τ κινύμεν βαρυλκφρεί ή ανάμεσα σε αυτό και ένα δκάρι τυ κτιρίυ. 17

18 4. Κίνδυνι στυς χώρυς εργασίας Κίνδυνι από τα περιστρεφόμενα κινύμενα ή ακίνητα μέρη των μηχανημάτων. Μη ασφαλής πρόσβαση στυς γερανύς και τις γερανγέφυρες καθώς και στυς θαλάμυς χειρισμύ. Επικίνδυνη ζώνη κυκλφρίας η περιχή όπυ αναρτώνται ή μετακινύνται φρτία. Μειωμένη ρατότητα χειριστών ->χτυπήματα ανυπψίαστων εργαζμένων. Κίνδυνι κατά την ανύψωση εργαζμένων σε πλατφόρμες. 5. Κίνδυνι Υγείας Δνήσεις (χειριστές γερανών) Μακρπρόθεσμες επιπτώσεις στη σπνδυλική στήλη και στην πλάτη, συχνός απυσιασμός και περιπτώσεις συνταξιδτήσεων αναπηρίας λόγω αυτύ τυ γεγνότς (έρευνα στην Ολλανδία) Υψηλά επίπεδα θρύβυ (θάλαμς δηγύ ανεπαρκώς μνωμένς). Ισδύναμα επίπεδα θρύβυ της τάξης των 85 έως 100 dba είναι ανεπιθύμητα. Τα καθίσματα πρέπει να είναι άνετα και από υλικό πυ αντιτίθεται στ θόρυβ και τις δνήσεις (anti-νibration). 18

19 Δυσάρεστες και επικίνδυνες αναθυμιάσεις σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλυ, απτελύν σβαρό κίνδυν για την υγεία τυ χειριστύ. Κλιματιζόμενες καμπίνες Εργνμικό κάθισμα δηγύ, πυ τπθετείται έτσι, ώστε να έχει χειριστής μέγιστ πτικό πεδί: Οι διακόπτες ελέγχυ τυ γερανύ πρέπει να πρσεγγίζνται εύκλα, για τ χειρισμό τυς χωρίς υπερβλική πρσπάθεια. Παρχή επαρκύς φωτισμύ στην καμπίνα, ώστε χειριστής να μπρεί να διακρίνει τυς διακόπτες ελέγχυ. Επιθεώρηση και συντήρηση των γερανών και των εξαρτημάτων τυς. 6. Κίνδυνι πυρκαγιάς. 7. Κίνδυνι από κεραυνό. 19

20 4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Νμθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96 Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα, όταν αγράζεται θα πρέπει να συνδεύεται από δηγίες χρήσης, συντήρησης και ασφάλειας, επίσης θα πρέπει να φέρει μεταλλική πινακίδα στην πία να αναγράφεται η επωνυμία τυ κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στιχεία όλα στην ελληνική γλώσσα. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 52 & Π.Δ. 70/90 άρθρ 49) Ο κατασκευαστής ή εγκατεστημένς στην Κινότητα εντλδόχς τυ φείλει για κάθε μια από τις μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας να καταρτίσει δήλωση πιστότητας ΕΚ και να επιθέτει στη μηχανή τη σήμανση «CE». Αυ-[ό ισχύει και για τις ανυψωτικές μηχανές. {Π.Δ.18/96, άρθρ 9 παράγραφς α) Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει να φέρει κατά τρόπ ευανάγνωστ και μόνιμ: Τ όνμα τυ κατασκευαστή και τη διεύθυνσή τυ Τη σήμανση «CE» Περιγραφή της σειράς ή τυ τύπυ Αριθμό σειράς, αν υπάρχει Ενδείξεις σχετικά με τ νμαστικό φρτί (Π.Δ.18/96, παράρτημα 1, σημεία & 4.3.3) 20

21 Ύπαρξη ένδειξης τυ ανώτατυ επιτρεπόμενυ φρτίυ. (Π.Δ.305/96, παράρτημα ΙV, μέρς Β, τμήμα 11, σημεί 7.2) Στην περίπτωση πυ τ μηχάνημα έχει μεταβλητό ασφαλές φρτί λειτυργίας, αυτό πρέπει να εφδιάζεται με δείκτη φρτίυ ή άλλα μέσα πυ να δείχνυν στ χειριστή τ μέγιστ ασφαλές φρτί λειτυργίας, ανάλγα με τις συνθήκες πυ αυτό εφαρμόζεται (π.χ. μεταβλή της ακτίνας ή τυ μήκυς της κεραίας). (Π.Δ.1073/81 άρθρ 53, Π.Δ. 70/90 άρθρ 49 παράγραφς β) Οι δηγίες και ι πρδιαγραφές των κατασκευαστών πρέπει να ακλυθύνται πάνττε αυστηρά και να ζητύνται ι συμβυλές τυς όπτε συναντύνται μεγάλες αλλαγές. Οι επισκευές, ι έλεγχι και ι επιθεωρήσεις γίννται σε τακτά χρνικά διαστήματα με την άδεια και την επίβλεψη αρμόδιυ πρσώπυ. Όλα τα απδεικτικά στιχεία, άδειες, εγκρίσεις κλπ. πρέπει να βρίσκνται στ εργτάξι και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. (Π.Δ.305/96, παράρτημα IV, μέρς Β, τμήμα 11, σημεί 7.4) Πριν και μετά την ανέγερση τυ γερανύ πρέπει να ελεγχθύν όλες ι ρυθμίσεις σταθερπίησης, εγκατάστασης ερμάτισης και ευστάθειας από αρμόδι πρόσωπ. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 54, Π.Δ. 70/90 άρθρ 50} 21

22 5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Νμθεσία: (Π.Δ.1073/81, άρθρ 54, Π.Δ. 70/90 άρθρ 50) Πρέπει να υπστηρίζνται από μια στέρεη, επίπεδη βάση, τπθετημένη σε σταθερό έδαφς για την απφυγή λίσθησης. Απαγρεύεται χειρίσμός σε κεκλιμέν έδαφς λόγω τυ κινδύνυ ανατρπής. Οπιδήπτε βαρυλκφρεί ή βάση κύλισης υπστηρίζει τ γερανό πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Όλι ι γερανί πρέπει να εγκαθίστανται και να ερματίζνται ασφαλώς (Τ έρμα πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε η κατασκευή τυ γερανύ να υφίσταται όλ τ βάρς- και όχι τα εξαρτήματά τυ). Τα έρματα πρέπει να επιτρέπυν την επιθεώρηση των τμημάτων τυ γερανύ. Σχετικά με την εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: Η επίδραση των δυνάμεων τυ ανέμυ Η απόσταση από ηλεκτρικύς αγωγύς Τ πτικό πεδί τυ χειριστή, ώστε να μην κινδυνεύει ίδις ή ι συνάδελφί τυ από φρτία, συρματόσχινα ή τύμπανα και να επικινωνεί με όλα τα σημεία πυ φρτώνει ή ξεφρτώνει. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 54, Π.Δ. 70/90 άρθρ 50) 22

23 Οι σιδηρτρχιές στις πίες μετακινύνται ι γερανγέφυρες, τα χήματα ή ι γερανί είναι απαραίτητ να εξετάζνται, να είναι κατάλληλυ μεγέθυς και επαρκύς αντχής, να στηρίζνται ή να αναρτώνται με ασφάλεια και να έχυν μαλή επιφάνεια κίνησης. {Π.Δ.1073/81, άρθρ 57, Π.Δ. 70/90 άρθρ 51) Στ τέλς της εργασίας πρέπει τα χειριστήρια να είναι στη θέση «ΕΚΤΟΣ», να διακόπτεται η ηλεκτρδότηση και να συσφίγγεται η πέδη. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 66) 6. ΑΛΛΑΓΕΣΉ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Νμθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ πιαδήπτε αλλαγή ή επιδιόρθωση στν ανυψωτικό εξπλισμό πυ επηρεάζει δυσμενώς τ αρχικό πρόγραμμα ασφάλειας τυ έργυ ή τ σχεδιασμό τυ γερανύ, αν δεν έχει εγκριθεί από αρμόδι πρόσωπ. (Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96) Παράδειγμα επικίνδυνης αλλαγής: η επέκταση της κεραίας τυ γερανύ, πυ είναι αιτία πλλών ατυχημάτων. 23

24 7. ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Νμθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 377 / ΓΕΝΙΚΑ Οι γερανί και τα ανυψωτικά μέσα απαιτύν τακτική επιθεώρηση και συντήρηση. Πρέπει να γίνεται πλύ λεπτμερής έλεγχς όλων των τμημάτων και των μηχανισμών κινήσεως τυλάχιστν μια φρά τ χρόν, πριν να χρησιμπιηθύν για πρώτη φρά και μετά από κάθε αλλαγή ή επισκευή Όλη η εφαρμγή δκιμάζεται υπό φρτί. Ο έλεγχς αυτός καλύπτει όλα τα συστήματα, τμήματα και όργανα τυ ανυψωτικύ μηχανήματς και γίνεται σύμφωνα με τις πρδιαγραφές τυ κατασκευαστή. (Π.Δ.1073/81 άρθρ 67, Π.Δ. 70/90 άρθρ 59) 7.2 ΦΟΡΤΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Σύμφωνα με τυς εθνικύς νόμυς και καννισμύς η δκιμή πραγματπιείται με βάρς 25% μεγαλύτερ από τη μέγιστη ανυψωτική ικανότητα τυ μηχανήματς. Κάθε 4 χρόνια και πωσδήπτε ύστερα από σημαντική επισκευή, μετατρπή, επανασυναρμλόγηση γίνεται δκιμή των ανυψωτικών μηχανημάτων ως εξής: 24

25 ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ Μέχρι 20 t 1,25 Χ μέγιστ όρι ανύψωσης t μέγιστ όρι ανύψωσης+ 5 t >50 t 1,10 Χ μέγιστ φρτί ανύψωσης Η τπθέτηση τυ φρτιύ δκιμής πραγματπιείται στ ανυψωτικό μηχάνημα με τα ίδια εξαρτήματα πυ χρησιμπιύνται και στην καννική λειτυργία τυ μηχανήματς. Επίσης πραγματπιείται: Έλεγχς της θέσης της κεραίας ως πρς τ μήκς τη γωνία και την περιστρφή της. Εξέταση της ικανότητας πέδησης και κράτησης τυ φρτίυ σε κάθε επιθυμητή θέση. Η δκιμή θεωρείται ικανπιητική μόν όταν δείκτης τυ δυναμόμετρυ κατά τη δκιμαστική φόρτωση παραμένει σταθερός επί πέντε λεπτά. (Π.Δ.70/90 άρθρ 59). Οι δυναμικές δκιμές γίννται με τις ταχύτητες πυ ρίζει κατασκευαστής. (Π.Δ. 377 /93, παράρτημα 1, σημεί εδάφι 6) ~ -- J ~--!: , _,!!;". ΙΟΘΗΚΗ J ~..; J f i. - ' :.: ι

26 Έλεγχς ευστάθειας, ερμάτισης και αγκύρωσης (τπθέτησης υπστηριγμάτων) ενός γερανύ πριν από την εγκατάστασή τυ. Είναι απαραίτητ κάθε φρά πυ ένας γερανός ξαναστήνεται σε νέα τπθεσία να υπόκειται σε ένα πρληπτικό έλεγχ έναντι της ανατρπής ή της κατάρρευσης κατά τη χρήση. 7.3 ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Όλα τα ηχητικά και φωτεινά σήματα και ι δείκτες ασφαλύς φρτίυ πρέπει να ελέγχνται ως εξής: Οι δείκτες ασφαλύς φρτίυ λειτυργίας πρέπει να επιθεωρύνται κατά μικρά χρνικά διαστήματα. Ειδικότερα στυς κινητύς γερανύς ι δείκτες ασφαλύς φρτίυ λειτυργίας πρέπει να ελέγχνται πριν γερανός τεθεί σε λειτυργία, μετά την λκληρωτική ή μερική απσυναρμλόγησή τυ και μετά από nιαδήπτε αλλαγή ή επιδιόρθωση, πυ μπρεί να επηρεάσει τ ασφαλές φρτί λειτυργίας τυ, π.χ. επέκταση της κεραίας. Τα ηχητικά σήματα και συναγερμί υπόκεινται σε έλεγχ αν τπθετηθύν σε άλλ τύπ γερανύ, μετά από κάθε νέα εγκατάσταση και πριν τη χρήση τυ γερανύ. 2. Λίπανσης. 3. Εξαρτημάτων 4. Οργάνων χειρισμύ. (μχλών, τηλεχειριστηρίων, πέδησης) 26

27 5. Μηχανισμών ασφαλείας. (υπστηριγμάτων, αναστλέων ραγών, πρφυλακτήρων, χειρλαβών, διακπτών υπερφόρτωσης, πρστατευτικών ελασμάτων στα άγκιστρα κ.λ.π.) 6. Κχλιών συναρμλόγησης. (εξασφάλιση ότι είναι αρκετά ασφαλείς για να υπστηρίξυν τ φρτί) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Ο έλεγχς ή η διόρθωση τυ εξπλισμύ γίνεται όταν γερανός έχει τεθεί εκτός λειτυργίας και αφύ έχει γνωστπιηθεί στυς εργαζόμενυς ότι εκτελύνται εργασίες συντήρησης και επισκευής, γιατί υπάρχει κίνδυνς να συμβύν σβαρά ατυχήματα αν κάπις τν θέσει σε λειτυργία. Συνήθως τπθετύνται σήματα ή πινακίδες πυ αναγράφυν «εκτός λειτυργίας» στ δάπεδ εργασίας ή αναρτώνται από τ άγκιστρ. 7.5 ΕΛΕΓΚΤΗΣ Οι έλεγχι και δκιμές πρέπει να αναλαμβάννται από ένα πρόσωπ πυ διαθέτει τα απαραίτητα πρσόντα και πρακτική εμπειρία (συνήθως είναι υπεύθυνς μηχανικός τυ έργυ) ώστε να είναι σίγυρ ότι θα καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Μετά την επιθεώρηση υπεύθυνς μηχανικός τυ έργυ σημειώνει τα ω:ι:τελέσματα και απαριθμεί τις απαιτήσεις. Επιδιρθώννται τα πρβληματικά μέρη, αν είναι δυνατόν ή σε αντίθετη περίπτωση αντικαθίστανται. 27

28 7.6 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Τήρηση βιβλίυ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) πυ να πληρφρεί για τυς ετήσιυς περιδικύς ελέγχυς, τις βλάβες και τις αλλαγές καθενός από τα τμήματα τυ εξπλισμύ τυ γερανύ, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τυ. (Π.Δ.1073/81 άρθρ 67) Τα πιστπιητικά ελέγχυ και δκιμών είναι απαραίτητα και ιδιαίτερα εκείνα πυ γνωστπιύν τα ασφαλή φρτία λειτυργίας. Πρέπει να γράφνται σε καθρισμένη μρφή και να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, στυς εργδότες και στυς εργαζόμενυς ή τυς αντιπρσώπυς τυς. Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχινυ ή ιμάντα πυ δεν απτελεί μέρς συνόλυ πρέπει να φέρει σήμανση, μια πινακίδα ή ένα αναπόσπαστ δακτύλι, πίς πρέπει να αναγράφει τα στιχεία τυ κατασκευαστή ή τυ εγκατεστημένυ στην Κινότητα εντλδόχυ τυ και τα στιχεία της σχετικής βεβαίωσης. Η βεβαίωση πρέπει να φέρει ενδείξεις πυ απαιτύνται από τα εναρμνισμένα πρότυπα. (Π.Δ. 377 /93, παρ. 1, σημεί 4.3.1) 28

29 8. ΜΕΣΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Νμθεσία :- Π.Δ.377 /93 παράρτημα 1, σημεί 4.3.1, & Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 70/90 άρθρα 60 & ΓΕΝΙΚΑ Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχινυ ή ιμάντα πυ. δεν απτελεί μέρς συνόλυ πρέπει να φέρει σήμανση, μια πινακίδα ή ένα αναπόσπαστ δακτύλι, πίς πρέπει να αναγράφει τα στιχεία τυ κατασκευαστή ή τυ εγκατεστημένυ στην Κινότητα εντλδόχυ τυ και τα στιχεία της σχετικής βεβαίωσης. Η βεβαίωση πρέπει να φέρει ενδείξεις πυ απαιτύνται από τα εναρμνισμένα πρότυπα. (Π.Δ. 377 /93, παρ. 1, σημεί 4.3.1) Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα πρέπει να φέρει τα ακόλυθα σήματα: Στιχεία τυ κατασκευαστή Στιχεία τυ υλικύ Στιχεία για τ μέγιστ φρτί χρήσης Τη σήμανση «CE» Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες, να μην κινδυνεύυν να εξαφανιστύν και να μη θέτυν σε κίνδυν την αντχή τυ εξαρτήματς. {Π.Δ. 377/93, παρ. 1, σημεί 4.3.2} 29

30 Κατασκευή, τπθέτηση, συντήρηση, απθήκευση των παρελκόμενων των ανυψωτικών μηχανημάτων: Όλα τα σχινιά, συρματόσχινα και αλυσίδες πυ χρησιμπιύνται στα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να είναι ενιαίας αντχής καθ' όλ τ μήκς τυς και απαραίτητα χωρίς κόμβυς. Τα άγκιστρα, ι δακτύλιι, ι σύνδεσμι κ.λ.π. πρέπει να κατασκευάζνται από τ ίδι θερμικά κατεργασμέν χάλυβα με την αλυσίδα. Κανένα από τα στιχεία ανύψωσης και ανάρτησης (εκτός από τα σχινιά) δεν πρέπει να καθαρίζεται με νερό. Η εγκατάσταση, έλεγχς και η συντήρηση σχινιών, συρματόσχινων και των υπόλιπων εξαρτημάτων εκτελείται από έμπειρ και εξειδικευμέν πρσωπικό. Τα καινύρια εξαρτήματα πρέπει να επιθεωρηθύν, ώστε αν έχυν κάπι σφάλμα να επιστραφύν στν πρμηθευτή. Απαγρεύεται η χρήση αλυσίδας, κρίκυ, δακτυλίυ, άγκιστρυ συνδετήρα ή κχλιωτύ κρίκυ πυ έχυν υπστεί επιμήκυνση, μετασκευή ή επισκευή με συγκόλληση. Κατά την αντικατάσταση αλυσίδων, σχινιών, συρματόσχινων, αγκίστρων και των υπλίπων μέσων ανάρτησης, αυτά πρέπει να διαθέτυν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα καθριζόμενα από τν πρμηθευτή. 30

31 Ο κατασκευαστής ρίζει τ είδς τυ λιπαντικύ πυ θα χρησιμπιηθεί. Τα σχινιά και τα συρματόσχινα, δεν επιτρέπεται να απθηκεύνται σε χώρυς στυς πίυς χρησιμπιύνται ή φυλάσσνται χλωριύχα άλατα ή διαλύματά τυς ή άλλα χημικά υγρά, πυ πρκαλύν σκυριά. Τα σχινιά, συρματόσχινα και ι αλυσίδες πυ δεν χρησιμπιύνται πρέπει να τπθετύνται σε σχετικά ράφια ή κιγκλιδώματα και να μην αφήννται στ έδαφς {Π.Δ. 1073/81 άρθρ 60 και Π.Δ. 70/90 άρθρ 53) Απαγρεύεται η αιώρηση τυ φρτίυ, η ανάρτηση ή ανύψωση φρτίυ υπό γωνία (μη κατακόρυφη ανύψωση) και η μεταφρά φρτίυ πρσδεδεμένυ χαλαρά ή ανεπαρκώς. {Π.Δ. 1073/81 άρθρ 69) Οι συντελεστές χρήσης των μέσων ανύψωσης επιλέγνται κατά τρόπ, ώστε να εξασφαλίζεται τ ενδεδειγμέν επίπεδ ασφαλείας. Πρέπει να γίνεται σωστή και ασφαλής χρήση, ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η κατάστασή τυς. {Π.Δ. 377 /93 παράρτημα 1σημεία , ) 31

32 8.2 ΑΛ ΥΣΙΔΕΣ Νμθεσία : (Π.Δ. 1073/81 άρθρ 60 παράγραφς β) (Π.Δ. 70/90 άρθρ 53 παράγραφς β) ΓΕΝΙΚΑ Οι αλυσίδες κατασκευάζνται από μαλακό χάλυβα κυκλικής διατμής ή κράματα χαλύβων: Μεγάλη αντχή έναντι τριβής Μικρή φθρά Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμπιύνται : ανξείδωτς χάλυβας μέταλλ monel χαλκός κ. ά. Οι ιδιότητες τυ υλικύ των αλυσίδων απκτώνται με ειδική θερμική κατεργασία. (Συνήθως ανόπτηση - επαναφρά) Απαγρεύνται: Οι αλυσίδες πυ έχυν υπστεί βράχυνση ή σύνδεση με άλλη αλυσίδα μέσω κχλία. Οι βίαιες κινήσεις (π.χ. με σφυρί) για την τπθέτηση των αλυσίδων στα άγκιστρα ή σε περιπτώσεις μπερδέματς της αλυσίδας. Πρέπει να χρησιμπιύνται ι κατάλληλι σύνδεσμι πυ ταιριάζυν στις αλυσίδες. 32

33 8.2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ -ΔΟΚΙΜΕΣ Οι αλυσίδες δκιμάζνται πριν την τελική επιθεώρηση και φόρτωση. Συνιστάται η μελέτη τυ πίνακα με τα πρτεινόμενα όρια φόρτισης κατά την εργασία, τ φρτί δκιμής και τ ελάχιστ φρτί θραύσης της αλυσίδας ανάλγα με τη διάμετρ. Στην τάση πυ πρκαλείται από τ φρτί λειτυργίας συμπεριλαμβάννται και διάφρα κρυστικά φρτία, πυ φείλνται σε φθαρμένυς κρίκυς ή «γλιστρήματα» της αλυσίδας. Αν τα κρυστικά φρτία δεν είναι γνωστά, πρέπει να χρησιμπιείται μικρότερ φρτί εργασίας. Αν τ σύστημα λειτυργεί συνεχώς σε θερμκρασία 425 c {800 F} τ φρτί λειτυργίας μειώνεται κατά 30%. Αν τ σύστημα λειτυργεί ρισμένες φρές σε θερμκρασία έως 1000 F τ φρτί λειτυργίας μειώνεται κατa 50%. Μετά την εργασία σε υψηλές θερμκρασίες τ φρτί λειτυργίας μειώνεται μόνιμα κατά 15% ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Καθημερινά από τ χειριστή τυ γερανύ. Ανά εξάμην από αρμόδι πρόσωπ. Εξέταση όλων των κρίκων ένα πρς ένα για: Παραμρφωμένυς κρίκυς 33

34 Εγκάρσιες ρωγμές και κιλότητες ή επιμηκύνσεις πυ πρκλήθηκαν από υπερφόρτωση. Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ, ΑΝ ΒΡΕΘΕΙ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΈΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ. 8.3 ΣΧΟΙΝΙΑ Νμθεσία: (Π.Δ. 1073/81 άρθρ 60 παράγραφς ιζ) (Π.Δ. 70/90 άρθρ 53 παράγραφς ιζ) ΧΡΗΣΗ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ιδιαίτερη πρσχή πρέπει να λαμβάνεται κατά τ τύλιγμα και ξετύλιγμα των σχινιών για την απφυγή σχηματισμύ κόμβων. Η σύνδεση σχινιών γίνεται με κατάλληλη πλέξη, πότε έχει αντχή 100% της αντχής τυ μνκόμματυ σχινιύ. Η χρήση κόμβων δίνει σχινί με μειωμένη αντχή κατά 50%. Πριν την απθήκευσή τυς τα σχινιά είναι απαραίτητ να καθαρίζνται με μέτρια πίεση νερύ, αναρτημένα από ράβδ ή δκό και να στεγνώννται γρήγρα γιατί χάνυν την αντχή τυς. 34

35 Πρέπει να απθηκεύνται σε χώρυς καθαρύς, ξηρύς, χωρίς καπνύς, υγρασία, χημικά υγρά, ξέα ή ατμύς από ξέα, γιατί αλλιώς μειώνεται η αντχή τυς. Η είσδς ακαθαρσιών ή άμμυ στυς κλώνυς των σχινιών πρκαλεί πρόωρη φθρά λόγω της τριβής. Η απθήκευση με ξέα ή ατμύς από ξέα δηγεί στην εμφάνιση σκύρων καφέ ή μαύρων στιγμάτων πάνω στα σχινιά. Τα σχινιά με μεγάλ μήκς τπθετύνται πάνω σε κιγκλιδώματα. Τα καννάβινα σχινιά πρέπει να πρφυλάσσνται: Από την υγρασία Τν εμπτισμό με ελαιώδη ή λιπαρή υσία Από τν παγετό σε περίπτωση ψύχυς Τα σκληρυνθέντα από τν παγετό σχινιά πριν τη νέα χρησιμπίησή τυς πρέπει να επανελέγχνται. Απαγρεύεται η χρήση σχινιών από κάνναβη ή σιζάλα, τα πία είναι εμπτισμένα με λιπαρές υσίες. 35

36 8.3.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Κάθε 30 ημέρες και συχνότερα αν χρησιμπιύνται για την ανύψωση πρσώπων. Επιθεώρηση όλυ τυ μήκυς τυ σχινιύ. Ενδείξεις μείωσης της αντχής είναι : Εμφανής φθρά Σκόνες μεταξύ των κλώνων Σπασίματα Μεταβλές στ σχήμα Εμφάνιση επιφανειακύ «δέρματς» στα συνθετικά σχινιά (λόγω της θερμότητας από τριβή). Τα φυτικά σχινιά, πυ έχυν φρτισθεί με φρτί μεγαλύτερ κατά 50% από τ φρτί θραύσης, θεωρείται ότι έχυν παραμρφωθεί μόνιμα και γίνεται έλεγχς των εσωτερικών ινών. Τα φυτικά σχινιά πυ έχυν εκτεθεί σε ξέα τίθενται εκτός λειτυργίας. 36

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα