«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Αντώνις Δ. Τσλάκης Επιμέλεια: Μαργαρίτης Παναγιώτης Α.Μ.:34092 Αθήνα

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρύσα πτυχιακή εργασία θα γίνει εκτενής έρευνα στην νμθεσία και στις δηγίες, πυ αναφέρνται στην ασφάλεια λειτυργίας ανυψωτικών και μεταφρικών διατάξεων καθώς και των παρελκόμενων τυς, θα συγκεντρωθεί τ σύνλ των παρεμφερών νμθεσιών και θα σχλιαστύν. ABSTRACT ln the present final work will become extensiνe research in the legislation and in the directives, that are reported in the safety of operation lifting and figurative provisions as well as their parts, will be assembled the total of resembling legislation and will be commented. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ελληνικό νμθετικό πλαίσι Κιντικό νμθετικό πλαίσι ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗ ΜΑΤΑ Κυριότερες αιτίες ατυχημάτων Κίνδυνι από την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΈΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Γενικά Φρτία δκιμής Άλλι έλεγχι Συνθήκες πραγματπίησης ελέγχων Ελεγκτής Παραστατικά έγγραφα ελέγχων

4 8. ΜΕΣΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Γενικά Αλυσίδες Γενικά Έλεγχι δκιμές Επιθεωρήσεις Σχινιά Χρήση - απθήκευση Επιθεωρήσεις Συρματόσχινα Γενικά Επιλγή Επιθεώρηση - συντήρηση Λίπανση Ενώσεις συρματόσχινων Σχινιά αλυσίδες συρματόσχινα στα τύμπανα ή τις τρχαλίες ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Γενικά Άγκιστρα Γενικά Επιθεωρήσεις Σαμπάνια Γενικά Επιθεωρήσεις

5 9.4 Ανυψωτικί μαγνήτες Γενικά Επιθεωρήσεις Πυράκτωση ή άλλη θερμική κατεργασία ανυψωτικύ μηχανισμυ ' απ ' σ φ υρη 'λ ατ σι 'δ ηρ ΠΕΔΗΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Γενικά Πέδηση Οριακί μηχανισμί ασφαλείας Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Όργανα και συσκευές ελέγχυ...58 lο.5. lχειριστήρια Μχλί χειρισμύ και ελέγχυ Συστήματα τηλεχειρισμύ Όργανα και συσκευές για παρχή σημάτων Σιδηρτρχιές Αντίβαρα Λίπανση Θάλαμι δηγών ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μηχανισμί και κανόνες ασφαλείας για την απφυγή ' ' ' 64 ατυχηματων στυς χωρυς αυτυς Πινακίδες κινδύνυ Φωτισμός Διάδρμι, κιγκλιδώματα, πρόσβαση

6 11.5 Ανυψωτικά μηχανήματα Πρειδπιητικά και απαγρευτικά σήματα ασφαλείας ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χειριστές και σηματωρί Σήματα Σήματα λεβαδόρυ......:...: Πρδιαγραφές σχετικά με την πρφρική ανακίνωση - ειδικί κανόνες χρήσης Ανύψωση πρσώπων lΓενικά Αναρτημένα ικριώματα - «Καλαθάκια» Ευστάθεια και πίεση ανέμυ Χώρι με εναέρια καλώδια Χειρκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα Κινητί γερανί Γερανγέφυρες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ..., Χειριστές, σηματωρί και άλλι εργαζόμενι Κατασκευαστές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τα ανυψωτικά μηχανήματα, γερανί, γερανγέφυρες, βαρύλκα κ.λ.π. είναι ίσως για τν εργαζόμ ε ν τα πλέν απαραίτητα μέσα στις σημερινές συνθήκες εργασίας στης επιχειρήσεις, στα εργτάξια, στην ύπαιθρ. Ο κίνδυνς πρόκλησης εργατικύ ατυχήματς από τα μηχανήματα αυτά είναι πωσδήπτε μεγάλς και για τ λόγ αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη πρσχή στυς παράγντες ι πίι συμβάλλυν στην ελαχιστπίηση τυ κινδύνυ αυτύ. Κάθε μηχάνημα ανυψώσεως και μεταφράς έχει ένα ανώτερ όρι βάρυς πυ μπρεί να σηκώσει. Όταν τ υπερφρτώσυμε υπάρχει κίνδυνς να σπάσει αμέσως ή να πάθει βλάβη, πυ να μη φανεί εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν ξαναχρησιμπιηθεί. Τα απτελέσματα θα είναι: ζημιές και πιθανί τραυματισμί. Η ανύψωση βάρυς με γερανύς και γερανγέφυρες σε αρκ ετό ύψς από τ έδαφς εκτός από την ωφελιμότητα την πία πρσφέρει στν άνθρωπ, απτελεί διαρκή κίνδυν ατυχήματς λόγω κακύ χειρισμύ, βλάβης της πέδης, θραύσεως τυ καλωδίυ κ.α. Γι ' αυτό θα πρέπει να ακλυθηθύν ρισμένι κανόνες για την ασφαλή εργασία. Οι κανόνες αυτί αναφέρνται συνπτικά στα παρακάτω σημεία: Περιδική επιθεώρηση, καθημερινί έλεγχι, συντήρηση. Μέγιστα ασφαλή φρτία σε διάφρες θέσεις, δείκτες φρτίων, συσκευές πρειδπίησης. 7

8 Τύμπανα, φρένα, ριακά stop. Ηλεκτρικός εξπλισμός. Σχινιά (μέσα ανυψώσεως) Ασφάλεια κατά την χρησιμπίησης ανυψωτικών μαγνητών. Ευστάθεια και πίεση ανέμυ. Σκάλες, πλατφόρμες πεζόδρμι. Δίδι και διάκενα. Εργασίες σε χώρυς πυ υπάρχυν εναέρια ηλεκτρικά καλώδια. Καλή στερέωση λαστιχφόρων γερανών. Εκπαίδευση χειριστών γερανών και λεβαδόρων. 8

9 2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Π.Δ / Α/ «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών και βιτεχνικών εργστασίων, εργαστηρίων κλπ.» Π.Δ. 1073/81 260/Α/ «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργτάξια ικδμών και πάσης φύσεως έργων αρμδιότητς Πλιτικύ μηχανικύ.» Π.Δ. 1430/84 49/Α/ «Κύρωση της υπ' αριθμ. 62 Διεθνύς Σύμβασης Εργασίας πυ αφρά τις διατάξεις ασφαλείας στην ικδμική βιμηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων πυ έχυν σχέση με αυτή.» Π.Δ. 31/90 11/Α/ «Επίβλεψη της λειτυργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων.» Π.Δ. 70/90 31/Α/ «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζμένων σε ναυπηγικές εργασίες.» 9

10 Π.Δ. 85/91 38/Α/ «Πρστασία των εργαζμένων από τυς κινδύνυς πυ διατρέχυν λόγω της έκθεσής τυς στ θόρυβ κατά την εργασία, σε συμμόρφωση πρς την δηγία 86/188/ΕΟΚ.» Π.Δ. 377 /93 160/Α/ «Πρσαρμγή της Ελληνικής νμθεσίας στις δηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές.» Π.Δ. 105/95 67 / Α/ «Ελάχιστες πρδιαγραφές και σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την δηγία 92/58/ΕΟΚ.» Π.Δ.17/96 11/Α/ «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της Υγείας των εργαζμένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις δηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.» Π.Δ. 18/96 12/Α/ «Τρππίηση τυ Π.Δ. 377/93 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση πρς τις δηγίες τυ Συμβυλίυ 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.» Π.Δ. 305/ / Α/ «Ελάχιστες πρδιαγραφές ασφάλειας και Υγείας πυ πρέπει να εφαρμόζνται στα πρσωρινά ή κινητά εργτάξια σε συμμόρφωση πρς την δηγία 92/57 ΕΟΚ.» 10

11 Π.Δ / Α/ Άρθρα από Ανυψωτικά Μηχανήματα «Περί υγι'εινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών και βιτεχνικών εργστασίων, εργαστηρίων κλπ.» Επιβάλλει μεταξύ άλλων : 1. Ύπαρξη πίνακα πυ να δείχνει τ ανώτατ όρι φόρτισης 2. Επαρκή πέδηση 3. Κιγκλιδώματα στυς διαδρόμυς 4. Καλό φωτισμό 5. Πρφύλαξη υγείας και πτικύ πεδίυ τυ χειριστή. 6. Απαγρεύει την αιώρηση φρτίυ όταν δεν υπάρχει αρμόδις εργαζόμενς Π.Δ / Α/ Άρθρα από Ανυψωτικά Μηχανήματα «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών. και βιτεχνικών εργστασίων, ε ργαστηρίων κλπ.» Καθρίζει τν έλεγχ μια φρά τ χρόν από ειδικά πρόσωπα με δκιμές αντχής με φρτί ~ μεγαλύτερ τυ επιτρεπόμενυ και ρίζεται για πρώτη φρά ένα ειδικό βιβλί (ημερλόγι) όπυ καταχωρύνται τα απτελέσματα των ελέγχων. 11

12 Π.Δ / Α/ Άρθρα από Ανυψωτικά Μηχανήματα «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιμηχανικών και βιτεχνικών εργστασίων, εργαστηρίων κλπ.» Ορίζει ότι πρέπει να ληφθύν ιδιαίτερες πρφυλάξεις για την ασφάλεια των φρτίων, τη σωστή πρόσδεση τυ φρτίυ και την μαλή εκκίνηση και επιτάχυνση τυ ανυψωτικύ μηχανήματς. Π.Δ. 1073/81 260/Α/ «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργτάξια ικδμών και πάσης φύσεως έργων αρμδιότητς Πλιτικύ μηχανικύ.» Π.Δ. 70/90 31/Α/ «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζμένων σε ναυπηγικές εργασίες.» Εισάγυν απαιτήσεις ασφαλείας για τν χειρισμό, τν έλεγχ και τη σήμανση των ανυψωτικών μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των ργάνων τυς. Π.Δ. 31/90 11/ Α/ «Επίβλεψη της λειτυργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων.» Ταξινμεί τα μηχανήματα εκτέλεσης Τεχνικών έργων και τις άδειες μηχανδηγύ -χειριστή των μηχανημάτων και πρσδιρίζει την ισχύ των χρηγηθεισών αδειών, καθώς και τα πρσόντα, την πρϋπηρεσία, τα απαιτύμενα δικαιλγητικά και τη διεξαγωγή των εξετάσεων των ενδιαφερμένων για την απόκτηση της άδειας μηχανδηγύ -χειριστή. 12

13 Π. Δ. 85/91 38/ Α/ «Πρστασία των εργαζμένων από τυς κινδύνυς πυ διατρέχυν λόγω της έκθεσής τυς στ θόρυβ κάτά την εργασία, σε συμμόρφωση πρς την δηγία 86/188/ΕΟΚ.» Θόρυβς κατά τη λειτυργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. Π.Δ. 105/95 67 / Α/ «Ελάχιστες πρδιαγραφές και σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την δηγία 92/58/ΕΟΚ.» Αναφέρεται στις πινακίδες σήμανσης, πυ υπάρχυν στ εργτάξι και στις πρδιαγραφές των ηχητικών και φωτεινών σημάτων, πυ συνήθως διαθέτυν και τα ανυψωτικά μηχανήματα. Ειδικότερα τ παράρτημα ΙΧ αφρά στα σήματα με χειρνμίες και απτελεί έναν επαρκή ενημερωτικό και εκπαιδευτικό δηγό για τυς χειριστές και τυς σηματωρύς των ανυψωτικών μηχανημάτων. 13

14 2.2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καννισμός Είναι πράξη τυ Συμβυλίυ Υπυργών της Ευρωπαϊκής Κινότητας και είναι η σημαντικότερη πηγή τυ Κιντικύ Δικαίυ, γιατί χαρακτηρίζεται από τη γενική ισχύ, την καθλική δεσμευτικότητα και την άμεση εφαρμγή. Οδηγία Έχει περιρισμένη δεσμευτικότητα και εξασφαλίζει την εναρμόνιση της Εθνικής νμθεσίας με την Κιντική, θέτντας πρθεσμία για τη συμμόρφωση της Εθνικής Νμθεσίας των κρατών μελών πρς την Κιντική. Οι δηγίες αιτιλγύνται και δημσιεύνται στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κιντήτων, ώστε τα κράτη μέλη να λάβυν γνώση. Οδηγίες για την ασφάλεια των μηχανών : 89/392/ΕΟΚ (L/183/ } 91/368/ΕΟΚ (L/198/ } Όπυ μεταξύ άλλων, επιβάλλεται η εναρμόνιση τυ σχεδιασμύ και της κατασκευής των μηχανών, ώστε να διασφαλιστύν ι εργαζόμενι πυ χρησιμπιύν μηχανές, καλύπτνται ι κίνδυνι πυ φείλνται στην κίνηση των μηχανών και σε ανυψωτικές εργασίες, περιγράφεται η διαδικασία πιστπίησης των μηχανών (σήμανση CE}. 14

15 3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 3.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. Ελλιπής συντήρηση και επιθεώρηση των εξαρτημάτων ή απυσία σχετικύ βιβλίυ. 2. Λανθασμένη πρόσδεση ή ασφάλιση τυ φρτίυ (π.χ. γάντζι με αγκύλι, σαμπάνια με δκύς, παλέτες ή κάδυς). 3. Η επαφή με εναέρια καλώδια. 4. Χαμηλό επίπεδ γνώσεων τυ κινδύνυ πυ κατέχυν ι εργαζόμενι και ανάθεση χειρισμύ & συντήρησης ακριβύ εξπλισμύ σε ανειδίκευτυς ανθρώπυς (ευθύνη τεχνικύ ασφαλείας). 5. Λάθη στη συναρμλόγηση τυ γερανύ. 6. Υπερφόρτωση τυ γερανύ. 7. Επέκταση της κεραίας τυ τηλεσκπικύ γερανύ. 8. Ευστάθεια τυ γερανύ. 9. Μη απκατάσταση ανηρτημένων βαρών (παραμνή τυς στ γερανό). 10.Απαρχαιωμένι κώδικες και κανόνες χειρισμύ. 15

16 3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1. Ανατρπή Η ανατρπή συνήθως φείλεται λόγ υπερφόρτωσης τυ γερανύ με απτέλεσμα την: Συντριβή τυ φρτίυ στ έδαφς Ολκληρωτικ.ή κατάρρευση γερανύ Σβαρή ζημιά στν ηλεκτρικό εξπλισμό και στν ηλεκτρνικό μηχανισμό τυ διακόπτη παρχής. Στις περιπτώσεις πυ γερανός είναι τπθετημένς σε όχημα, η ανατρπή φείλεται κυρίως στην λανθασμένη χρήση των υπστηριγμάτων ( χειριστής δεν έχει επεκτείνει τα υπστηρίγματα τυ, αυτά είναι ανεπαρκή ή τ έδαφς δεν είναι στέρε). Τ 50% των κινητών γερανών πυ ανατρέπνται φείλεται στην ακατάλληλη χρήση των υπστηριγμάτων. 2. Ηλεκτρικί κίνδυνι Όταν ι κινητί γερανί είναι εν λειτυργία, είναι σημαντικό να λςψβάννται ιδιαίτερες πρφυλάξεις έναντι τυχαίας επαφής ανάμεσα στ γερανό κεραίας και στα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια, ειδικά σε ικδμές και απβάθρες. Σβαρά ατυχήματα συμβαίνυν όταν πιδήπτε μεταλλικό τμήμα τυ γερανύ, πυ συνήθως είναι η κεραία ή τ συρματόσχιν ανυψώσεως έρθει σε επαφή με ένα ενεργό, μη μνωμέν ηλεκτρικό καλώδι ενεργής τάσης. 16

17 Η πρσέγγιση της καμπίνας χειρισμύ μιας εναέριας γερανγέφυρας γίνεται συνήθως μέσω μιας κάθετης σκάλας πυ τπθετείται στη μια πλευρά των γραμμών κύλισης. Κατά τ ανέβασμα, για την είσδ στην καμπίνα υπάρχει κίνδυνς χειριστής να έρθει σε επαφή με τα ενεργά καλώδια τυ βαρυλκφρείυ. Ηλεκτρικός κίνδυνς υπάρχει από τα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια των δηγών, όταν ι εργαζόμενι συντήρησης ή ι εργαζόμενι άλλων εταιριών, πυ καλύνται να εκτελέσυν εργασίες επισκευής ή επιπρόσθετης εγκατάστασης, χρειαστεί να πλησιάσυν τα ενεργά καλώδια, κατά την πρσπάθεια να διασχίσυν τις τρχιές τυ βαρυλκφρείυ. 3. Κίνδυνι στις σιδηρτρχιές γερανγέφυρας Στις γερανγέφυρες θάλαμς τυ χειριστή, αν υπάρχει βρίσκεται στην κάτω πλευρά της γέφυρας. Σε αυτή τη θέση δηγός δεν μπρεί να δει την κρυφή της γέφυρας, όπυ τ βαρυλκφρεί κινείται εμπρός και πίσω. Κάπιες εργασίες συντήρησης, όπως επισκευή ρφής, αλλαγή λαμπτήρων, ή έλεγχι ρυτίνας τυ βαρυλκφρείυ, εκτελύνται συνήθως από την κρυφή της γέφυρας, κατά μήκς των τρχιών. Οι τρχιές τπθετύνται συνήθως μισό μέτρ από τα δκάρια τυ κτιρίυ. Ο χειριστής και τ πρσωπικό πυ εργάζεται στις τρχιές, μπρεί να αγνήσει αυτές τις ενέργειες να συντριβεί από τ κινύμεν βαρυλκφρεί ή ανάμεσα σε αυτό και ένα δκάρι τυ κτιρίυ. 17

18 4. Κίνδυνι στυς χώρυς εργασίας Κίνδυνι από τα περιστρεφόμενα κινύμενα ή ακίνητα μέρη των μηχανημάτων. Μη ασφαλής πρόσβαση στυς γερανύς και τις γερανγέφυρες καθώς και στυς θαλάμυς χειρισμύ. Επικίνδυνη ζώνη κυκλφρίας η περιχή όπυ αναρτώνται ή μετακινύνται φρτία. Μειωμένη ρατότητα χειριστών ->χτυπήματα ανυπψίαστων εργαζμένων. Κίνδυνι κατά την ανύψωση εργαζμένων σε πλατφόρμες. 5. Κίνδυνι Υγείας Δνήσεις (χειριστές γερανών) Μακρπρόθεσμες επιπτώσεις στη σπνδυλική στήλη και στην πλάτη, συχνός απυσιασμός και περιπτώσεις συνταξιδτήσεων αναπηρίας λόγω αυτύ τυ γεγνότς (έρευνα στην Ολλανδία) Υψηλά επίπεδα θρύβυ (θάλαμς δηγύ ανεπαρκώς μνωμένς). Ισδύναμα επίπεδα θρύβυ της τάξης των 85 έως 100 dba είναι ανεπιθύμητα. Τα καθίσματα πρέπει να είναι άνετα και από υλικό πυ αντιτίθεται στ θόρυβ και τις δνήσεις (anti-νibration). 18

19 Δυσάρεστες και επικίνδυνες αναθυμιάσεις σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλυ, απτελύν σβαρό κίνδυν για την υγεία τυ χειριστύ. Κλιματιζόμενες καμπίνες Εργνμικό κάθισμα δηγύ, πυ τπθετείται έτσι, ώστε να έχει χειριστής μέγιστ πτικό πεδί: Οι διακόπτες ελέγχυ τυ γερανύ πρέπει να πρσεγγίζνται εύκλα, για τ χειρισμό τυς χωρίς υπερβλική πρσπάθεια. Παρχή επαρκύς φωτισμύ στην καμπίνα, ώστε χειριστής να μπρεί να διακρίνει τυς διακόπτες ελέγχυ. Επιθεώρηση και συντήρηση των γερανών και των εξαρτημάτων τυς. 6. Κίνδυνι πυρκαγιάς. 7. Κίνδυνι από κεραυνό. 19

20 4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Νμθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96 Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα, όταν αγράζεται θα πρέπει να συνδεύεται από δηγίες χρήσης, συντήρησης και ασφάλειας, επίσης θα πρέπει να φέρει μεταλλική πινακίδα στην πία να αναγράφεται η επωνυμία τυ κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στιχεία όλα στην ελληνική γλώσσα. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 52 & Π.Δ. 70/90 άρθρ 49) Ο κατασκευαστής ή εγκατεστημένς στην Κινότητα εντλδόχς τυ φείλει για κάθε μια από τις μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας να καταρτίσει δήλωση πιστότητας ΕΚ και να επιθέτει στη μηχανή τη σήμανση «CE». Αυ-[ό ισχύει και για τις ανυψωτικές μηχανές. {Π.Δ.18/96, άρθρ 9 παράγραφς α) Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει να φέρει κατά τρόπ ευανάγνωστ και μόνιμ: Τ όνμα τυ κατασκευαστή και τη διεύθυνσή τυ Τη σήμανση «CE» Περιγραφή της σειράς ή τυ τύπυ Αριθμό σειράς, αν υπάρχει Ενδείξεις σχετικά με τ νμαστικό φρτί (Π.Δ.18/96, παράρτημα 1, σημεία & 4.3.3) 20

21 Ύπαρξη ένδειξης τυ ανώτατυ επιτρεπόμενυ φρτίυ. (Π.Δ.305/96, παράρτημα ΙV, μέρς Β, τμήμα 11, σημεί 7.2) Στην περίπτωση πυ τ μηχάνημα έχει μεταβλητό ασφαλές φρτί λειτυργίας, αυτό πρέπει να εφδιάζεται με δείκτη φρτίυ ή άλλα μέσα πυ να δείχνυν στ χειριστή τ μέγιστ ασφαλές φρτί λειτυργίας, ανάλγα με τις συνθήκες πυ αυτό εφαρμόζεται (π.χ. μεταβλή της ακτίνας ή τυ μήκυς της κεραίας). (Π.Δ.1073/81 άρθρ 53, Π.Δ. 70/90 άρθρ 49 παράγραφς β) Οι δηγίες και ι πρδιαγραφές των κατασκευαστών πρέπει να ακλυθύνται πάνττε αυστηρά και να ζητύνται ι συμβυλές τυς όπτε συναντύνται μεγάλες αλλαγές. Οι επισκευές, ι έλεγχι και ι επιθεωρήσεις γίννται σε τακτά χρνικά διαστήματα με την άδεια και την επίβλεψη αρμόδιυ πρσώπυ. Όλα τα απδεικτικά στιχεία, άδειες, εγκρίσεις κλπ. πρέπει να βρίσκνται στ εργτάξι και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. (Π.Δ.305/96, παράρτημα IV, μέρς Β, τμήμα 11, σημεί 7.4) Πριν και μετά την ανέγερση τυ γερανύ πρέπει να ελεγχθύν όλες ι ρυθμίσεις σταθερπίησης, εγκατάστασης ερμάτισης και ευστάθειας από αρμόδι πρόσωπ. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 54, Π.Δ. 70/90 άρθρ 50} 21

22 5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Νμθεσία: (Π.Δ.1073/81, άρθρ 54, Π.Δ. 70/90 άρθρ 50) Πρέπει να υπστηρίζνται από μια στέρεη, επίπεδη βάση, τπθετημένη σε σταθερό έδαφς για την απφυγή λίσθησης. Απαγρεύεται χειρίσμός σε κεκλιμέν έδαφς λόγω τυ κινδύνυ ανατρπής. Οπιδήπτε βαρυλκφρεί ή βάση κύλισης υπστηρίζει τ γερανό πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Όλι ι γερανί πρέπει να εγκαθίστανται και να ερματίζνται ασφαλώς (Τ έρμα πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε η κατασκευή τυ γερανύ να υφίσταται όλ τ βάρς- και όχι τα εξαρτήματά τυ). Τα έρματα πρέπει να επιτρέπυν την επιθεώρηση των τμημάτων τυ γερανύ. Σχετικά με την εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: Η επίδραση των δυνάμεων τυ ανέμυ Η απόσταση από ηλεκτρικύς αγωγύς Τ πτικό πεδί τυ χειριστή, ώστε να μην κινδυνεύει ίδις ή ι συνάδελφί τυ από φρτία, συρματόσχινα ή τύμπανα και να επικινωνεί με όλα τα σημεία πυ φρτώνει ή ξεφρτώνει. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 54, Π.Δ. 70/90 άρθρ 50) 22

23 Οι σιδηρτρχιές στις πίες μετακινύνται ι γερανγέφυρες, τα χήματα ή ι γερανί είναι απαραίτητ να εξετάζνται, να είναι κατάλληλυ μεγέθυς και επαρκύς αντχής, να στηρίζνται ή να αναρτώνται με ασφάλεια και να έχυν μαλή επιφάνεια κίνησης. {Π.Δ.1073/81, άρθρ 57, Π.Δ. 70/90 άρθρ 51) Στ τέλς της εργασίας πρέπει τα χειριστήρια να είναι στη θέση «ΕΚΤΟΣ», να διακόπτεται η ηλεκτρδότηση και να συσφίγγεται η πέδη. (Π.Δ.1073/81, άρθρ 66) 6. ΑΛΛΑΓΕΣΉ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Νμθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ πιαδήπτε αλλαγή ή επιδιόρθωση στν ανυψωτικό εξπλισμό πυ επηρεάζει δυσμενώς τ αρχικό πρόγραμμα ασφάλειας τυ έργυ ή τ σχεδιασμό τυ γερανύ, αν δεν έχει εγκριθεί από αρμόδι πρόσωπ. (Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96) Παράδειγμα επικίνδυνης αλλαγής: η επέκταση της κεραίας τυ γερανύ, πυ είναι αιτία πλλών ατυχημάτων. 23

24 7. ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Νμθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 377 / ΓΕΝΙΚΑ Οι γερανί και τα ανυψωτικά μέσα απαιτύν τακτική επιθεώρηση και συντήρηση. Πρέπει να γίνεται πλύ λεπτμερής έλεγχς όλων των τμημάτων και των μηχανισμών κινήσεως τυλάχιστν μια φρά τ χρόν, πριν να χρησιμπιηθύν για πρώτη φρά και μετά από κάθε αλλαγή ή επισκευή Όλη η εφαρμγή δκιμάζεται υπό φρτί. Ο έλεγχς αυτός καλύπτει όλα τα συστήματα, τμήματα και όργανα τυ ανυψωτικύ μηχανήματς και γίνεται σύμφωνα με τις πρδιαγραφές τυ κατασκευαστή. (Π.Δ.1073/81 άρθρ 67, Π.Δ. 70/90 άρθρ 59) 7.2 ΦΟΡΤΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Σύμφωνα με τυς εθνικύς νόμυς και καννισμύς η δκιμή πραγματπιείται με βάρς 25% μεγαλύτερ από τη μέγιστη ανυψωτική ικανότητα τυ μηχανήματς. Κάθε 4 χρόνια και πωσδήπτε ύστερα από σημαντική επισκευή, μετατρπή, επανασυναρμλόγηση γίνεται δκιμή των ανυψωτικών μηχανημάτων ως εξής: 24

25 ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ Μέχρι 20 t 1,25 Χ μέγιστ όρι ανύψωσης t μέγιστ όρι ανύψωσης+ 5 t >50 t 1,10 Χ μέγιστ φρτί ανύψωσης Η τπθέτηση τυ φρτιύ δκιμής πραγματπιείται στ ανυψωτικό μηχάνημα με τα ίδια εξαρτήματα πυ χρησιμπιύνται και στην καννική λειτυργία τυ μηχανήματς. Επίσης πραγματπιείται: Έλεγχς της θέσης της κεραίας ως πρς τ μήκς τη γωνία και την περιστρφή της. Εξέταση της ικανότητας πέδησης και κράτησης τυ φρτίυ σε κάθε επιθυμητή θέση. Η δκιμή θεωρείται ικανπιητική μόν όταν δείκτης τυ δυναμόμετρυ κατά τη δκιμαστική φόρτωση παραμένει σταθερός επί πέντε λεπτά. (Π.Δ.70/90 άρθρ 59). Οι δυναμικές δκιμές γίννται με τις ταχύτητες πυ ρίζει κατασκευαστής. (Π.Δ. 377 /93, παράρτημα 1, σημεί εδάφι 6) ~ -- J ~--!: , _,!!;". ΙΟΘΗΚΗ J ~..; J f i. - ' :.: ι

26 Έλεγχς ευστάθειας, ερμάτισης και αγκύρωσης (τπθέτησης υπστηριγμάτων) ενός γερανύ πριν από την εγκατάστασή τυ. Είναι απαραίτητ κάθε φρά πυ ένας γερανός ξαναστήνεται σε νέα τπθεσία να υπόκειται σε ένα πρληπτικό έλεγχ έναντι της ανατρπής ή της κατάρρευσης κατά τη χρήση. 7.3 ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Όλα τα ηχητικά και φωτεινά σήματα και ι δείκτες ασφαλύς φρτίυ πρέπει να ελέγχνται ως εξής: Οι δείκτες ασφαλύς φρτίυ λειτυργίας πρέπει να επιθεωρύνται κατά μικρά χρνικά διαστήματα. Ειδικότερα στυς κινητύς γερανύς ι δείκτες ασφαλύς φρτίυ λειτυργίας πρέπει να ελέγχνται πριν γερανός τεθεί σε λειτυργία, μετά την λκληρωτική ή μερική απσυναρμλόγησή τυ και μετά από nιαδήπτε αλλαγή ή επιδιόρθωση, πυ μπρεί να επηρεάσει τ ασφαλές φρτί λειτυργίας τυ, π.χ. επέκταση της κεραίας. Τα ηχητικά σήματα και συναγερμί υπόκεινται σε έλεγχ αν τπθετηθύν σε άλλ τύπ γερανύ, μετά από κάθε νέα εγκατάσταση και πριν τη χρήση τυ γερανύ. 2. Λίπανσης. 3. Εξαρτημάτων 4. Οργάνων χειρισμύ. (μχλών, τηλεχειριστηρίων, πέδησης) 26

27 5. Μηχανισμών ασφαλείας. (υπστηριγμάτων, αναστλέων ραγών, πρφυλακτήρων, χειρλαβών, διακπτών υπερφόρτωσης, πρστατευτικών ελασμάτων στα άγκιστρα κ.λ.π.) 6. Κχλιών συναρμλόγησης. (εξασφάλιση ότι είναι αρκετά ασφαλείς για να υπστηρίξυν τ φρτί) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Ο έλεγχς ή η διόρθωση τυ εξπλισμύ γίνεται όταν γερανός έχει τεθεί εκτός λειτυργίας και αφύ έχει γνωστπιηθεί στυς εργαζόμενυς ότι εκτελύνται εργασίες συντήρησης και επισκευής, γιατί υπάρχει κίνδυνς να συμβύν σβαρά ατυχήματα αν κάπις τν θέσει σε λειτυργία. Συνήθως τπθετύνται σήματα ή πινακίδες πυ αναγράφυν «εκτός λειτυργίας» στ δάπεδ εργασίας ή αναρτώνται από τ άγκιστρ. 7.5 ΕΛΕΓΚΤΗΣ Οι έλεγχι και δκιμές πρέπει να αναλαμβάννται από ένα πρόσωπ πυ διαθέτει τα απαραίτητα πρσόντα και πρακτική εμπειρία (συνήθως είναι υπεύθυνς μηχανικός τυ έργυ) ώστε να είναι σίγυρ ότι θα καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Μετά την επιθεώρηση υπεύθυνς μηχανικός τυ έργυ σημειώνει τα ω:ι:τελέσματα και απαριθμεί τις απαιτήσεις. Επιδιρθώννται τα πρβληματικά μέρη, αν είναι δυνατόν ή σε αντίθετη περίπτωση αντικαθίστανται. 27

28 7.6 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Τήρηση βιβλίυ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) πυ να πληρφρεί για τυς ετήσιυς περιδικύς ελέγχυς, τις βλάβες και τις αλλαγές καθενός από τα τμήματα τυ εξπλισμύ τυ γερανύ, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τυ. (Π.Δ.1073/81 άρθρ 67) Τα πιστπιητικά ελέγχυ και δκιμών είναι απαραίτητα και ιδιαίτερα εκείνα πυ γνωστπιύν τα ασφαλή φρτία λειτυργίας. Πρέπει να γράφνται σε καθρισμένη μρφή και να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, στυς εργδότες και στυς εργαζόμενυς ή τυς αντιπρσώπυς τυς. Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχινυ ή ιμάντα πυ δεν απτελεί μέρς συνόλυ πρέπει να φέρει σήμανση, μια πινακίδα ή ένα αναπόσπαστ δακτύλι, πίς πρέπει να αναγράφει τα στιχεία τυ κατασκευαστή ή τυ εγκατεστημένυ στην Κινότητα εντλδόχυ τυ και τα στιχεία της σχετικής βεβαίωσης. Η βεβαίωση πρέπει να φέρει ενδείξεις πυ απαιτύνται από τα εναρμνισμένα πρότυπα. (Π.Δ. 377 /93, παρ. 1, σημεί 4.3.1) 28

29 8. ΜΕΣΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Νμθεσία :- Π.Δ.377 /93 παράρτημα 1, σημεί 4.3.1, & Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 70/90 άρθρα 60 & ΓΕΝΙΚΑ Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχινυ ή ιμάντα πυ. δεν απτελεί μέρς συνόλυ πρέπει να φέρει σήμανση, μια πινακίδα ή ένα αναπόσπαστ δακτύλι, πίς πρέπει να αναγράφει τα στιχεία τυ κατασκευαστή ή τυ εγκατεστημένυ στην Κινότητα εντλδόχυ τυ και τα στιχεία της σχετικής βεβαίωσης. Η βεβαίωση πρέπει να φέρει ενδείξεις πυ απαιτύνται από τα εναρμνισμένα πρότυπα. (Π.Δ. 377 /93, παρ. 1, σημεί 4.3.1) Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα πρέπει να φέρει τα ακόλυθα σήματα: Στιχεία τυ κατασκευαστή Στιχεία τυ υλικύ Στιχεία για τ μέγιστ φρτί χρήσης Τη σήμανση «CE» Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες, να μην κινδυνεύυν να εξαφανιστύν και να μη θέτυν σε κίνδυν την αντχή τυ εξαρτήματς. {Π.Δ. 377/93, παρ. 1, σημεί 4.3.2} 29

30 Κατασκευή, τπθέτηση, συντήρηση, απθήκευση των παρελκόμενων των ανυψωτικών μηχανημάτων: Όλα τα σχινιά, συρματόσχινα και αλυσίδες πυ χρησιμπιύνται στα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να είναι ενιαίας αντχής καθ' όλ τ μήκς τυς και απαραίτητα χωρίς κόμβυς. Τα άγκιστρα, ι δακτύλιι, ι σύνδεσμι κ.λ.π. πρέπει να κατασκευάζνται από τ ίδι θερμικά κατεργασμέν χάλυβα με την αλυσίδα. Κανένα από τα στιχεία ανύψωσης και ανάρτησης (εκτός από τα σχινιά) δεν πρέπει να καθαρίζεται με νερό. Η εγκατάσταση, έλεγχς και η συντήρηση σχινιών, συρματόσχινων και των υπόλιπων εξαρτημάτων εκτελείται από έμπειρ και εξειδικευμέν πρσωπικό. Τα καινύρια εξαρτήματα πρέπει να επιθεωρηθύν, ώστε αν έχυν κάπι σφάλμα να επιστραφύν στν πρμηθευτή. Απαγρεύεται η χρήση αλυσίδας, κρίκυ, δακτυλίυ, άγκιστρυ συνδετήρα ή κχλιωτύ κρίκυ πυ έχυν υπστεί επιμήκυνση, μετασκευή ή επισκευή με συγκόλληση. Κατά την αντικατάσταση αλυσίδων, σχινιών, συρματόσχινων, αγκίστρων και των υπλίπων μέσων ανάρτησης, αυτά πρέπει να διαθέτυν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα καθριζόμενα από τν πρμηθευτή. 30

31 Ο κατασκευαστής ρίζει τ είδς τυ λιπαντικύ πυ θα χρησιμπιηθεί. Τα σχινιά και τα συρματόσχινα, δεν επιτρέπεται να απθηκεύνται σε χώρυς στυς πίυς χρησιμπιύνται ή φυλάσσνται χλωριύχα άλατα ή διαλύματά τυς ή άλλα χημικά υγρά, πυ πρκαλύν σκυριά. Τα σχινιά, συρματόσχινα και ι αλυσίδες πυ δεν χρησιμπιύνται πρέπει να τπθετύνται σε σχετικά ράφια ή κιγκλιδώματα και να μην αφήννται στ έδαφς {Π.Δ. 1073/81 άρθρ 60 και Π.Δ. 70/90 άρθρ 53) Απαγρεύεται η αιώρηση τυ φρτίυ, η ανάρτηση ή ανύψωση φρτίυ υπό γωνία (μη κατακόρυφη ανύψωση) και η μεταφρά φρτίυ πρσδεδεμένυ χαλαρά ή ανεπαρκώς. {Π.Δ. 1073/81 άρθρ 69) Οι συντελεστές χρήσης των μέσων ανύψωσης επιλέγνται κατά τρόπ, ώστε να εξασφαλίζεται τ ενδεδειγμέν επίπεδ ασφαλείας. Πρέπει να γίνεται σωστή και ασφαλής χρήση, ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η κατάστασή τυς. {Π.Δ. 377 /93 παράρτημα 1σημεία , ) 31

32 8.2 ΑΛ ΥΣΙΔΕΣ Νμθεσία : (Π.Δ. 1073/81 άρθρ 60 παράγραφς β) (Π.Δ. 70/90 άρθρ 53 παράγραφς β) ΓΕΝΙΚΑ Οι αλυσίδες κατασκευάζνται από μαλακό χάλυβα κυκλικής διατμής ή κράματα χαλύβων: Μεγάλη αντχή έναντι τριβής Μικρή φθρά Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμπιύνται : ανξείδωτς χάλυβας μέταλλ monel χαλκός κ. ά. Οι ιδιότητες τυ υλικύ των αλυσίδων απκτώνται με ειδική θερμική κατεργασία. (Συνήθως ανόπτηση - επαναφρά) Απαγρεύνται: Οι αλυσίδες πυ έχυν υπστεί βράχυνση ή σύνδεση με άλλη αλυσίδα μέσω κχλία. Οι βίαιες κινήσεις (π.χ. με σφυρί) για την τπθέτηση των αλυσίδων στα άγκιστρα ή σε περιπτώσεις μπερδέματς της αλυσίδας. Πρέπει να χρησιμπιύνται ι κατάλληλι σύνδεσμι πυ ταιριάζυν στις αλυσίδες. 32

33 8.2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ -ΔΟΚΙΜΕΣ Οι αλυσίδες δκιμάζνται πριν την τελική επιθεώρηση και φόρτωση. Συνιστάται η μελέτη τυ πίνακα με τα πρτεινόμενα όρια φόρτισης κατά την εργασία, τ φρτί δκιμής και τ ελάχιστ φρτί θραύσης της αλυσίδας ανάλγα με τη διάμετρ. Στην τάση πυ πρκαλείται από τ φρτί λειτυργίας συμπεριλαμβάννται και διάφρα κρυστικά φρτία, πυ φείλνται σε φθαρμένυς κρίκυς ή «γλιστρήματα» της αλυσίδας. Αν τα κρυστικά φρτία δεν είναι γνωστά, πρέπει να χρησιμπιείται μικρότερ φρτί εργασίας. Αν τ σύστημα λειτυργεί συνεχώς σε θερμκρασία 425 c {800 F} τ φρτί λειτυργίας μειώνεται κατά 30%. Αν τ σύστημα λειτυργεί ρισμένες φρές σε θερμκρασία έως 1000 F τ φρτί λειτυργίας μειώνεται κατa 50%. Μετά την εργασία σε υψηλές θερμκρασίες τ φρτί λειτυργίας μειώνεται μόνιμα κατά 15% ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Καθημερινά από τ χειριστή τυ γερανύ. Ανά εξάμην από αρμόδι πρόσωπ. Εξέταση όλων των κρίκων ένα πρς ένα για: Παραμρφωμένυς κρίκυς 33

34 Εγκάρσιες ρωγμές και κιλότητες ή επιμηκύνσεις πυ πρκλήθηκαν από υπερφόρτωση. Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ, ΑΝ ΒΡΕΘΕΙ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΈΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ. 8.3 ΣΧΟΙΝΙΑ Νμθεσία: (Π.Δ. 1073/81 άρθρ 60 παράγραφς ιζ) (Π.Δ. 70/90 άρθρ 53 παράγραφς ιζ) ΧΡΗΣΗ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ιδιαίτερη πρσχή πρέπει να λαμβάνεται κατά τ τύλιγμα και ξετύλιγμα των σχινιών για την απφυγή σχηματισμύ κόμβων. Η σύνδεση σχινιών γίνεται με κατάλληλη πλέξη, πότε έχει αντχή 100% της αντχής τυ μνκόμματυ σχινιύ. Η χρήση κόμβων δίνει σχινί με μειωμένη αντχή κατά 50%. Πριν την απθήκευσή τυς τα σχινιά είναι απαραίτητ να καθαρίζνται με μέτρια πίεση νερύ, αναρτημένα από ράβδ ή δκό και να στεγνώννται γρήγρα γιατί χάνυν την αντχή τυς. 34

35 Πρέπει να απθηκεύνται σε χώρυς καθαρύς, ξηρύς, χωρίς καπνύς, υγρασία, χημικά υγρά, ξέα ή ατμύς από ξέα, γιατί αλλιώς μειώνεται η αντχή τυς. Η είσδς ακαθαρσιών ή άμμυ στυς κλώνυς των σχινιών πρκαλεί πρόωρη φθρά λόγω της τριβής. Η απθήκευση με ξέα ή ατμύς από ξέα δηγεί στην εμφάνιση σκύρων καφέ ή μαύρων στιγμάτων πάνω στα σχινιά. Τα σχινιά με μεγάλ μήκς τπθετύνται πάνω σε κιγκλιδώματα. Τα καννάβινα σχινιά πρέπει να πρφυλάσσνται: Από την υγρασία Τν εμπτισμό με ελαιώδη ή λιπαρή υσία Από τν παγετό σε περίπτωση ψύχυς Τα σκληρυνθέντα από τν παγετό σχινιά πριν τη νέα χρησιμπίησή τυς πρέπει να επανελέγχνται. Απαγρεύεται η χρήση σχινιών από κάνναβη ή σιζάλα, τα πία είναι εμπτισμένα με λιπαρές υσίες. 35

36 8.3.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Κάθε 30 ημέρες και συχνότερα αν χρησιμπιύνται για την ανύψωση πρσώπων. Επιθεώρηση όλυ τυ μήκυς τυ σχινιύ. Ενδείξεις μείωσης της αντχής είναι : Εμφανής φθρά Σκόνες μεταξύ των κλώνων Σπασίματα Μεταβλές στ σχήμα Εμφάνιση επιφανειακύ «δέρματς» στα συνθετικά σχινιά (λόγω της θερμότητας από τριβή). Τα φυτικά σχινιά, πυ έχυν φρτισθεί με φρτί μεγαλύτερ κατά 50% από τ φρτί θραύσης, θεωρείται ότι έχυν παραμρφωθεί μόνιμα και γίνεται έλεγχς των εσωτερικών ινών. Τα φυτικά σχινιά πυ έχυν εκτεθεί σε ξέα τίθενται εκτός λειτυργίας. 36

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001 Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πανεπιστήμι Αθηνών Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνλγίας, Περιβάλλντς Θεωρητικό Μέρς ΘΕΜΑ Β Λυκείυ 9 Απριλίυ Μια αγώγιμη μεταλλική σφαίρα ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 6/03/04 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα τ γράμμα π

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1. Στη σελίδα 27, πίνακας 3, να μπει υπσημείωση «ι πσότητες τυ νερύ δίννται σε εκατμμύρια κυβικά χιλιόμετρα». 2. Στη σελίδα 43, χάρτης εννιών τυ «Συνψίζντας» έχει χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις τυ μαθήματς «Εισαγωγή στη Ζωλγία» ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Κυμυνδύρς Γεώργις Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΤΕ) -- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕ- -- ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ (Ε)

ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΤΕ) -- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕ- -- ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ (Ε) 1 ο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άσκηση 01Α (ΒΑΣΙΚΗ) (1) Σε σώμα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και βάρους W=10XY[N], το οποίο αρχικά ηρεμεί πάνω σε οριζόντια επιφάνεια εφαρμόζεται σταδιακά αυξανόμενη οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG2826 BAG0038.2 09.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H Οδηγίες χειρισμύ az E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H 750 Διανμέας πλλαπλών χρήσεων MG3959 BAG0084.6 09.15 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 από 14 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Περιγραφή Ορισμοί... 4 3.1 Ανυψωτικό μηχάνημα... 4 3.2 Μηχάνημα έργων... 4 4. Κατάταξη Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Υποχρεώσεις Νομοθεσίας...

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD04 0 No Ονομασία Στοιχείου No Ονομασία Στοιχείου 1 Διάταξη μετάδοσης κίνησης 9 Φύλλο PVC ενισχυμένο με ίνες λινού 2 Ηλεκτρικό συγκρότημα κίνησης 10 Προφίλ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα