Παρούσα αξία (Present worth ή Net Present Value)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρούσα αξία (Present worth ή Net Present Value)"

Transcript

1 . Κεφάλαιο 5 Παρούσα αξία (Present worth ή Net Present Value) Η παρούσα αξία έχει πολύ πρακτική χρήση σε εκτιµήσεις πραγµατικής ιδιοκτησίας (real property appraisal). Η παρούσα αξία που έχουν τα καθαρά οριακά οφέλη µείον το οριακό κόστος ενός κοµµατιού ιδιοκτησίας για όλη τη ζωή, είναι η αξία του στην αγορά. Η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας που εκτιµάει την ιδιοκτησία κερδίζει ολοένα και µεγαλύτερη αποδοχή µε την πάροδο του χρόνου. 5. Παράδειγµα Ένας φίλος που προσπαθεί να εξοικονοµήσει ένα µικρό εστιατόριο σου δίνει ποσά των 0.6,.2 και 2. εκατοµµυρίων δραχµών στο τέλος του κάθε έτους εδώ και τρία χρόνια ώστε να ξεπληρώσει ένα δάνειο 3 εκατοµµυρίων δραχµών. Θα τον χρεώσετε µε τόκο 0%, που θα είχατε βγάλει αν τα είχατε καταθέσει, σαν χάρη γι αυτόν. Αυτό είναι µικρό αν σκεφτούµε το µεγάλο ρίσκο του εστιατορίου σε σχέση µε τις καταθέσεις και τον πιθανή πληθωρισµό στα επόµενα τρία χρόνια. Θα πρέπει να του δανείσετε τα χρήµατα µε τους όρους επιστροφής που προσφέρει; Ένας άλλος τρόπος που τίθεται το ερώτηµα είναι: Προσφέρει το σχέδιο επιστροφής µια παρούσα αξία µε επιτόκιο 0% τουλάχιστον ίση µε 3 εκατοµµύρια δραχµές Το σχήµα 5. δείχνει το διάγραµµα χρηµατοροών: Λύση Εφαρµόζοντας την εξίσωση: N Σ Bj Cj P F i j j= ( )( /,, ) 0 () (0-3)(P/F, 0,0)+(0.6-0)(P/F,0, )+(.2-0)(P/F,0,2)+(2.-0)(P/F, 0, 3) =-3+0.6(0.909)+.2(0.8264)+2.(0.753) = = +0.

2 Παρούσα Αξία 0,6,2 2, ιάγραµµα 5-: Επιστροφή 3 εκατοµµυρίων δραχµών Επειδή το ποσό είναι µεγαλύτερο από 0, οι τρεις επιστροφές είναι αποδεκτές. Συχνά συµβαίνει το Bj -Cj να είναι σταθερό για όλα τα j εκτός από αυτά που είναι ίσα µε 0. Όταν συµβαίνει αυτό η εξίσωση () γράφεται: -P+( Bj -Cj) N Σ j= (P/F), i, j)>0 όπου P είναι το κόστος τη στιγµή 0. Αλλά N Σ (P/F, i, j)= (P/A, i, N) j= γιατί όπως ξέρουµε όταν όλες οι µελλοντικές επιστροφές είναι ίσες, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια άλλη έκφραση του συντελεστή παρούσας αξίας µοναδικού ποσού. Οπότε για ειδική περίπτωση η εξίσωση () γίνεται: -P+(BN-CN)(P/A, i, N) 0 (2) 5.2 Παράδειγµα Μια στοά για πεζούς ανάµεσα σε δύο υπάρχοντες σταθµούς υπογείου θα κοστίσει 240 εκατοµµύρια δραχµές. Τα οφέλη για τα επόµενα 50 χρόνια θα είναι 2 εκατοµµύρια δραχµές ετησίως σε χρόνους επιβατών. Τα ετήσια κόστη θα είναι 3 εκατοµµύρια δραχµές για φωτισµό και συντήρηση. Πρέπει να κατασκευαστεί η στοά εάν το κόστος ευκαιρίας του αρχικού κεφαλαίου είναι 0%; Λύση Το σχήµα 5.2 δείχνει το διάγραµµα χρηµατοροών. Εφαρµόζοντας την εξίσωση (2) έχουµε -240+(2-3)(P/A, 0, 50) -50 Οπότε το τούνελ δεν πρέπει να χτιστεί. Στο παράδειγµα αυτό επιλέχθηκε η αρνητική εναλλακτική, που είναι η εκδοχή να µην χτιστεί η στοά. 40

3 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Οριακή ανάλυση ιάγραµµα 5-2 Χρηµατοροή για την στοά των πεζών Η οριακή ανάλυση γίνεται συγκρίνοντας τα έξτρα οφέλη µιας ενέργειας µε τα έξτρα έξοδα. Η λέξη οριακή είναι συνώνυµη µε τις λέξεις extra και marginal. Εάν τα οριακά οφέλη είναι µεγαλύτερα από τα οριακά έξοδα, τότε η ενέργεια είναι δικαιολογηµένη. Η οριακή ανάλυση προχωράει σε βήµατα και για αυτό είναι απαραίτητο πρώτα να τακτοποιήσουµε τις εναλλακτικές µε το χαµηλότερο κόστος. Στα παραδείγµατα που είδαµε, η σειρά που είπαµε έγινε αυτόµατα γιατί η εναλλακτική της απραξίας ήταν η πρώτη εναλλακτική. Γιατί είναι η οριακή ανάλυση απαραίτητη; Η κοινή λογική απαντά ότι είναι λογικό να µετράµε το οριακά και όχι τα ολικά. Ο οριακός χρόνος που σπαταλά ένας φοιτητής για ένα µάθηµα θα αποζηµιωθεί µε τον υψηλότερο βαθµό; Ο οριακός χρόνος που σπαταλά ένας οδηγός παίρνοντας ένα άλλο δρόµο για τη δουλειά ισοφαρίζει την ενόχληση που κερδίζει αποφεύγοντας την κυκλοφοριακή συµφόρηση; Ισοφαρίζει το οριακό κόστος που θα κοστίσει η πρόσθεση ενός δωµατίου στο σπίτι µε την άνεση που θα προσφέρει; Ακόµα, σε µια βιοµηχανική κατάσταση µπορούµε να ρωτήσουµε Ισοφαρίζει το οριακό κόστος ενός νέου αυτόµατου πιεστικού µηχανήµατος που θα αντικαταστήσει το παλιό µε την οικονοµία που θα γίνει; Ένας άλλος λόγος βρέθηκε στον κανόνα που αναφέρθηκε προηγουµένως και αυτός είναι µόνο οι διαφορές στις εναλλακτικές που είναι σχετικές µε την σύγκριση ανάµεσα τους. Η οριακή ανάλυση κάνει σαφείς τις διαφορές ανάµεσα στις εναλλακτικές και τις µετρήσεις αυτών των διαφορών για να βρει εάν η διαφορά αντισταθµίζεται µε τη διαφορά των οφελών. Αν προσθέσουµε την ιδέα της τακτοποίησης των εναλλακτικών ξεκινώντας από το χαµηλότερο κόστος τότε έχουµε την ιδέα της οριακής ανάλυσης. (Στη συνέχεια θα δούµε ότι η οριακή ανάλυση έχει κάποιες εξαιρέσεις). Η εξίσωση που παρουσιάζει την ιδέα της οριακής ανάλυση για την παρούσα αξία είναι: N Σ [(B j -C j ) 2 -(B j -C j ) ](P/F, i, j) 0 (3) j= όπου τα σύµβολα είναι ίδια µε τις εξισώσεις () και (2) και οι δείκτες αναφέρονται στις εναλλακτικές προτάσεις. Όταν το οριακό cash-flow αποτελείται από κόστη ίσων περιόδων ή οφέλη ίσων περιόδων, τότε ο συντελεστής παρούσας αξίας (P/A, i, N) µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί για τον (P/F, i, j). 3 4

4 Παρούσα Αξία 5.4 Παράδειγµα Για ένα σιδηρόδροµο, του οποίου η τοποθεσία είχε καθοριστεί πριν ένα αιώνα, προτάθηκε ένα πρόγραµµα επανατοποθέτησης στη κυβέρνηση ώστε να υπάρξει χρηµατοδότηση. Ένα µέρος µπορεί να επανατοποθετηθεί µε δύο ευθείες µε χαρακτηριστικά : Θέση 2 Αρχικό κόστος (δισεκατοµ. δραχµές) Ετήσια εργασία και συντήρηση (δισεκατοµ. δραχµές) Ετήσια κέρδος (δισεκατοµ. δραχµές) Οικονοµική ζωή Τελική αξία 0 0 ιάγραµµα 5-3 Πίνακας Χρηµατοροών για επανατοποθέτηση σιδηροδρόµου Το κόστος ευκαιρίας είναι 2%. Ποια από τις δυο θέσεις είναι πιο οικονοµική ή πρέπει να εγκαταλειφθεί το πρόγραµµα; Λύση 6 ιάγραµµα 5-4 : Χρηµατοροές για τις εναλλακτικές προτάσεις και 2, και το οριακό cash-flow ανάµεσα στις εναλλακτικές προτάσεις και

5 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Το σχήµα 5.4 δείχνει το διάγραµµα χρηµατοροών για κάθε εναλλακτική και το οριακό cash-flow ανάµεσα στις εναλλακτικές και 2. Το οριακό cash-flow ανάµεσα στην εναλλακτική και στην εγκατάλειψη του προγράµµατος - δηλαδή, να συνεχίσει η ισχύουσα κατάσταση - είναι το cash-flow για την εναλλακτική. Η εξέταση της εναλλακτικής σε σχέση µε την µηδενική εναλλακτική εφαρµόζοντας την εξίσωση 3 είναι: (6-.2)(P/A, 2, 40)= = (8.244)= = = =+9 Αυτή υποστηρίζεί την εναλλακτική. είχνει ότι η είναι καλύτερη από την υπάρχουσα θέση. Η εξέταση της 2 σε σχέση µε την δίνει απάντηση στην ερώτηση Είναι το οριακό cash-flow 2- οικονοµικό; Το οριακό αρχικό κόστος είναι -42-(-30.6)=-.4 Το οριακό όφελος είναι: (+6-.2)=+2.4 και εποµένως έχω: (P/A, 2, 40)= = (8.244)= = = =+8.4 Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι η εναλλακτική 2 είναι καλύτερη από την εναλλακτική γιατί το οριακό όφελος της 2 συγκρινόµενο µε την ισορροπεί το οριακό κόστος, όπως φαίνεται από την θετική παρούσα αξία του οριακού cash-flow. Ή αλλιώς, η οριακή επένδυση στην εναλλακτική 2 φέρνει µεγαλύτερη επιστροφή από 2%. Τι θα γινόταν αν το τελευταίο ποσό ήταν + αντί Τότε η απάντηση θα ήταν ίδια αν και έχουµε µικρότερο κέρδος. Τι θα γινόταν αν η σύγκριση ανάµεσα στην εναλλακτική και τη µηδενική εναλλακτική ήταν -5 αντί +9. Η εναλλακτική δεν θα ήταν πιο οικονοµική. Το επόµενο βήµα θα ήταν να συγκρίνουµε την εναλλακτική 2 µε την µηδενική εναλλακτική. Θετικό ή µηδενικό αποτέλεσµα στην εξίσωση παρούσας αξίας θα σήµαινε αποδοχή της εναλλακτικής 2 αντί της ισχύουσας κατάστασης. Ένα αρνητικό αποτέλεσµα θα σήµαινε συνέχιση της παρούσας κατάστασης. Μια ερώτηση που µπορεί να εξαχθεί από το παράδειγµα είναι: Γιατί να διαλέξουµε την 2 που έχει καθαρή παρούσα αξία +8.4 και όχι την που έχει µεγαλύτερη καθαρή παρούσα αξία +9; Η απάντηση είναι ότι +8.4 είναι ή οριακή καθαρή παρούσα αξία της 2 σε σχέση µε την και όχι το καθαρό όφελος της 2. 43

6 Παρούσα Αξία 5.5 Οριακή ανάλυση εναντίον ατοµική ανάλυσης όθηκε µεγάλη έµφαση στην οριακή ανάλυση µέχρι τώρα και θα συνεχιστεί. Αλλά κάποιοι αναγνώστες µπορεί να αναρωτηθούν, κυρίως αφού λάβουν υπόψη τους την εξίσωση 3 εάν θα ήταν σωστό ή όχι να αναλύσουµε κάθε εναλλακτική χωριστά, να υπολογίσουµε την εναλλακτική µε το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, δηλαδή τη µεγαλύτερη τιµή της καθαρής παρούσας αξίας (NPV). Στην περίπτωση της µεθόδου της παρούσας αξίας και της ετήσιας αξίας, προκύπτουν τα ίδια αποτελέσµατα συγκρίνοντας τις ατοµικές αξίες και επιλέγοντας την υψηλότερη, αλλά στην περίπτωση του λόγου οφέλους / κόστους και του εσωτερικού βαθµού απόδοσης, η ανάλυση των ατοµικών εναλλακτικών δεν δίνει σωστή απάντηση. Στην παρούσα και ετήσια αξία, η σύγκριση των ατοµικών αξιών είναι βασικά µια οριακή ανάλυση και είναι σωστή γιατί σε αυτές τις δύο περιπτώσεις το σηµείο της διαδικασίας στο οποίο γίνεται η σύγκριση δεν έχει σηµασία. Στη µέθοδο λόγο οφέλους / κόστους και στον εσωτερικό βαθµό απόδοσης όµως έχει σηµασία. Μια µαθηµατική απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, ξεκινώντας από την εξίσωση 3. N NPV 2- = Σ[( Bj Cj) 2 ( Bj Cj) ]( P/ F, i, j) = N j= = Σ (Bj-C j ) 2 (P/F, i, j) - Σ [(Bj-C j ) (P/F, i, j) = j= =NPV 2 -NPV N j= Ακόµα, ο κανόνας της παρούσας αξίας µπορεί να εκφραστεί σαν: N NPV 2 -NPV = Σ (Bj-C j ) 2 (P/F, i, j) - Σ (Bj-C j ) (P/F, i, j) 0 (4) 5.5. Παράδειγµα j= N j= Οι καταστάσεις του παραδείγµατος είναι ίδιες όπως στο παράδειγµα 5.3. Η ατοµική παρούσα αξία κάθε εναλλακτικής πρότασης θα προσδιοριστεί και θα συγκριθεί µε την εφαρµογή της εξίσωσης 4. Λύση Εξετάζοντας την σε σχέση µε τη µηδενική εναλλακτική δίνει το ίδιο αποτέλεσµα όπως στο παράδειγµα 5.3, µια παρούσα αξία +9 που σηµαίνει αποδοχή της από το να µην κάνεις τίποτα. Όµοια +9 είναι το αποτέλεσµα του δεύτερου όρου της εξίσωσης 4. Τώρα πρέπει να βρούµε την παρούσα αξία της 2: NPV 2 =(BN-CN) 2 (P/A, i, N)= = -42+( )( P/A, 2, 40)= = (8.244)= = +7.4 Συγκρίνοντας την παρούσα αξία της, +9 και την παρούσα αξία της 2, +7.4, δείχνει ότι η 2 προτιµάται και µε κέρδος (+7.4)-(+9)=+8.4 που είναι η ίδια απάντηση που πήραµε 44

7 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας υπολογίζοντας την οριακή παρούσα αξία της 2 συγκρινόµενη µε την. Έτσι, στην περίπτωση της παρούσας και ετήσιας αξίας αλλά µόνο σε αυτές τις δύο µεθόδους, η οριακή ανάλυση και η ατοµική ανάλυση καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσµα. 5.6 Εναλλακτικές προτάσεις µε διαφορετική οικονοµική ζωή Παράδειγµα Φανταστείτε δύο εναλλακτικές προτάσεις για ένα αστικό σύστηµα µεταφοράς. Το πρώτο έχει ορίζοντα παροχής υπηρεσιών 20 χρόνια, το δεύτερο 40 χρόνια. Τα αρχικά κόστη των συστηµάτων µεταφοράς είναι 30 δισεκατοµµύρια και 45 δισεκατοµµύρια αντίστοιχα. Τα καθαρά κέρδη και των δύο ανέρχονται στο ποσό των 9 δισεκατοµµυρίων ετησίως. Το επιτόκιο ευκαιρίας είναι 2%. Καµία τελική αξία δεν λαµβάνει χώρα. Λύση ιάγραµµα 5-5 Οι δυο προτάσεις των αστικών µέσων µεταφοράς Έχοντας σκοπό να εξισωθούν οι ορίζοντες παροχής υπηρεσιών, η πρώτη επένδυση εικονικά επαναλαµβάνεται για άλλα 20 χρόνια. Οι χρηµατοροές εµφανίζονται στο διάγραµµα

8 Παρούσα Αξία Για την εναλλακτική πρόταση έχω: NPV = 9 (P/A,2,40)-30(P/F,2,20)-30 = =9(8.244)-30(0.04)-30 = = = =+4 Η πρώτη εναλλακτική πρόταση είναι αποδεκτή. NPV 2- =30(P/F,2,20)-5 = =30(0.04)-5 = = -.9 Η δεύτερη εναλλακτική πρόταση δεν είναι αποδεκτή και τελικά επιλέγεται η πρώτη. Το νόηµα της οριακής διαφοράς µεταξύ της και της 2 εναλλακτικής πρότασης είναι ότι δεν αξίζει να επενδυθούν επιπλέον 5 δισεκατοµµύρια για να αποφευχθεί µία επιπλέον επένδυση της τάξης των 30 δισεκατοµµυρίων στο τέλος της 20ετίας. 5.7 Τελική αξία (Salvage values) Συχνά, µια επένδυση διατηρεί κάποια αξία µετά το τέλος της οικονοµικής ζωής της η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη σαν κέρδος. Πολύ σπάνια, µια επένδυση έχει αρνητική αξία στο τέλος της οικονοµικής ζωής της, που αντιπροσωπεύει την τελική αξία. Ένα πρόσφατο παράδειγµα είναι ένας παλαιός αυτοκινητόδροµος που αντικαθίσταται από ένα ποιο σύγχρονο. Κάποια λεφτά πρέπει να ξοδευτούν για να αφαιρεθούν τα πεζοδροµία και οι γέφυρες που υπάρχουν. Είναι λοιπόν πιθανόν µελλοντικά να χρειαστεί να καταργηθεί κάποιος δρόµος για να υπάρξει αποκατάσταση του εδάφους. Το κόστος αυτό πρέπει να αποφασίζει ο µελετητής αν θα το εισάγει ή όχι στην µελέτη του. Το σύµβολο που χρησιµοποιείται για την τελική αξία είναι το S Παράδειγµα Η κατασκευή µιας γέφυρας πάνω από ένα ποτάµι έχει αρχικό κόστος 500 εκατοµµύρια δραχµές. Τα κέρδη υπολογίζονται να είναι 240 εκατοµµύρια δραχµές ανά έτος για 30 χρόνια. Η τελική αξία στο τέλος της οικονοµικής ζωής της γέφυρας πιστεύεται να είναι 5 εκατοµµύρια δραχµές. Μία άλλη πρόταση είναι η κατασκευή ενός πλοίου. Το αρχικό κόστος θα είναι 60 εκατοµµύρια δραχµές. Τα κέρδη θα είναι 8 εκατοµµύρια δραχµές ανά έτος για 0 χρόνια και µε µια τελική αξία 6 εκατοµµύρια δραχµές. Εάν το κόστος ευκαιρίας είναι 5% ποια εναλλακτική πρόταση πρέπει να επιλεγεί; Λύση Πλοίο

9 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας 240 Γέφυρα (Γ-Π) ιάγραµµα 5-6 Χρηµατοροές για πλοίο και γέφυρα Λύνοντας το παραπάνω πρόβληµα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τελικές αξίες και να εξισωθούν οι οικονοµικές ζωές των δύο προτάσεων. Στο διάγραµµα 5.5 φαίνονται τα δύο σηµεία. Η εναλλακτική πρόταση του πλοίου εµφανίζεται πρώτη διότι έχει χαµηλότερο αρχικό κόστος. Η τελική του αξία εµφανίζεται σαν βέλος µε φορά προς τα πάνω στα 0 χρόνια. Για να εξισωθεί η οικονοµική ζωή του πλοίου και της εναλλακτικής πρότασης της γέφυρας, δύο έξτρα φανταστικοί κύκλοι χρησιµοποιούνται για να ικανοποιήσουν µια λογική εξισορρόπηση οικονοµικών ζωών µε µαθηµατικό τρόπο. Με την µέθοδο της παρούσας αξίας η πρόταση του πλοίου συγκρίνεται µε την µηδενική εναλλακτική πρόταση, η οποία είναι η ίδια µε το να υπολογίσουµε την ατοµική καθαρή παρούσα αξία NPV. NPV =-60+8(P/A, 5, 30)+(-60+6)(P/F, 5, 0)+(-60+6)(P/F, 5, 20)+6(P/F, 5, 30)= = -60+8(6.566)-54(0.2472)-54(0.06)+6(0.05)= = = = Επειδή το είναι θετικό η κατασκευή του πλοίου υπερτερεί της πρότασης να µην γίνει τίποτα. Αναλύοντας την οριακή χρηµατοροή του σχεδίου της γέφυρας σε σχέση µε του πλοίου, έχω: 47

10 Παρούσα Αξία NPV = (P/A, 5, 30)+54(P/F, 5, 0)+54(P/F, 5, 20)+9(P/F, 5, 0)= = (6.566)+54(0.2472)+54(0.06)+9(0.05)= = = Το θετικό αποτέλεσµα των 34.5 εκατοµµυρίων δραχµών φανερώνει ότι η πρόταση της γέφυρας είναι αποδεκτή σε βάρος της πρότασης του πλοίου. Στο ίδιο συµπέρασµα θα καταλήγαµε εάν υπολογίζαµε την ατοµική καθαρή παρούσα της εναλλακτικής πρότασης της γέφυρας και την συγκρίναµε µε αυτή του πλοίου. Πράγµατι: NPV = (P/A, 5, 30)+5(P/F, 5, 30)= = (6.566)+5(0.05)= = = Συγκρίνοντας τα 76.3 εκατοµ. δραχµές µε τα 4.6 εκατοµ. δραχµές διαλέγουµε το µεγαλύτερο από τα δύο ποσά και είναι αυτό πού αντιστοιχεί στην πρόταση της γέφυρας. Η διαφορά των δύο ποσών είναι εκατοµ. δραχµές που είναι η τιµή της οριακής χρηµατοροής του σχεδίου της γέφυρας σε σχέση µε του πλοίου. 5.8 Σταδιακή επένδυση (Deferred investments ) Μια ερώτηση που απασχολεί συχνά τους µηχανικούς είναι, εάν ένα έργο πρέπει να χτιστεί και να σχεδιαστεί µε την µέγιστη δυνατότητα, ή αν πρέπει να διαφοροποιήσουµε το κόστος µέχρι η µέγιστη ικανότητα του να είναι αναγκαία; Η ερώτηση είναι απαντηµένη χρησιµοποιώντας την ανάλυση της παρούσας αξίας για εναλλακτικές προτάσεις Παράδειγµα ύο εναλλακτικές προτάσεις εξετάζονται από την St. Francis Water Authority για την αντικατάσταση ενός υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης. Η πρώτη εναλλακτική πρόταση είναι να εγκατασταθεί ένας κύριος αγωγός 0 inch τώρα και µετά από 0 χρόνια ένας επιπρόσθετος αγωγός ίδιας διαµέτρου κατά µήκος του πρώτου. Το αρχικό κόστος για κάθε αγωγό των 0 inch είναι 37.5 εκατοµµύρια δραχµές. Η συνολική οικονοµική ζωή και των δύο αγωγών είναι 40 χρόνια. Καµία τελική αξία δεν προσµένετε. Η δεύτερη εναλλακτική πρόταση είναι η εγκατάσταση ενός και µοναδικού αγωγού διαµέτρου 26 inch τώρα, το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 60 εκατοµµύρια δραχµές. Καµία τελική αξία δεν προβλέπεται στο τέλος της οικονοµικής ζωής του, που είναι 40 χρόνια. Εάν το κόστος ευκαιρίας αυτής της επένδυσης, µετά που λήφθηκε υπόψη και ο πληθωρισµός, είναι 8%, ποια εναλλακτική πρόταση πρέπει να επιλεγεί. 48

11 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Λύση 2 σωλήνες 0 inch σωλήνας 26 inch σωλήνας 26 inch -2 σωλήνες των 0 inch ιάγραµµα 5-7 Σταδιακή επένδυση σε ένα δίκτυο ύδρευσης Στο σχεδιάγραµµα φαίνονται οι δύο εναλλακτικές προτάσεις. Εάν χρησιµοποιήσουµε την οριακή ανάλυση, θα δούµε ότι είναι αδύνατο να συγκρίνοµε το χαµηλότερο κόστος των εναλλακτικών προτάσεων µε το να µην γίνει τίποτα ή αλλιώς τη µηδενική εναλλακτική πρόταση διότι κανένα κέρδος δεν γίνεται σαφής. Με άλλα λόγια τα κέρδη είναι τα ίδια και για τις δύο εναλλακτικές προτάσεις και η µηδενική εναλλακτική πρόταση δεν υπάρχει. Η St. Francis είναι αποφασισµένη να κατασκευάσει το ένα ή το άλλο δίκτυο ύδρευσης και το µόνο που έχει να κάνει είναι να αποφασίσει ποια εναλλακτική πρόταση θα εφαρµόσει. ΝPV= (P/F, 8, 0) = = (0.4632) = = = = -5.3 Η επιπλέον επένδυση στη σωλήνα των 26 inch δεν είναι δικαιολογηµένη και για το λόγο αυτό είναι καλύτερο να περιµένουµε 0 χρόνια πριν εγκατασταθεί η δεύτερη σωλήνα των 0 inch. 5.9 ιαρκής επένδυση (Perpetual investments) Εάν επενδυθούν 30 εκατοµµύρια δραχµές µε επιτόκιο 9% χωρίς να µεταβάλλεται το αρχικό κεφάλαιο αλλά απλά να λαµβάνονται οι τόκοι, τότε θα µπορούσε κάποιος να έχει ένα εισόδηµα των 2.7 εκατοµµυρίων δραχµών ετησίως από την πηγή αυτή. Αυτό συµβολικά δίνεται από τον τύπο: 49

12 Παρούσα Αξία A=Pi (5) Φαίνεται ότι ο ρυθµός επιστροφή κεφαλαίου, (A/P, i, ), είναι απλά ίσος µε το i, τον ρυθµό απόδοσης. Εάν αντιθέτως θέλαµε να υπολογίσοµε πόσα λεφτά χρειάζεται να καταθέσοµε µε επιτόκιο 9% ώστε να λαµβάνοµε το χρόνο ένα εισόδηµα των 2.7 εκατοµµυρίων δραχµών, η απάντηση θα είναι : P= A i = A i 5.9. Παράδειγµα (6) Ένας µεγαλοκτηµατίας αποφασίζει να δηµιουργήσει ένα οικογενειακό κέρδος που θα µοιράζει 75 εκατοµµύρια δραχµές στα παιδιά του και στους απογόνους του. Μπορεί να επένδυση µε σιγουριά λαµβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισµό, µε επιτόκιο 4%. Πόσο κεφάλαιο χρειάζεται για να εκπληρώσει την επιθυµία του. Λύση Εφαρµόζοντας την εξίσωση (6) έχω: P= A i = A =75(/0.04)=875 εκατοµµύρια δραχµές i 5.0 Κεφαλαιοποιηµένο κόστος (Capitalized cost) Η ιδέα του κεφαλαιοποιηµένου κόστους είναι όµοια µε αυτή που περιέχεται στην εξίσωση (6), όπου η παρούσα αξία σε µία ετήσια διαχρονική πληρωµή είναι δεδοµένή. Έχουµε µία περισσότερο πολύπλοκη χρηµατοροή, που ένα κεφάλαιο δεν µπορεί να κρατήσει διαχρονικά αλλά πρέπει να αντικαθίσταται κατά διαστήµατα Παράδειγµα Η St. Francis εταιρεία ύδρευσης θα εγκαταστήσει ένα νέο αγωγό που θα παρέχει νερό και στο µακρινό µέλλον. Θα κοστίσει 3 δισεκατοµµύρια και θα είναι αναγκαία η αντικατάσταση του κάθε 50 χρόνια. Εάν η εταιρεία απαιτεί ένα ρυθµό επιστροφής 8% για την επένδυση, ποιο θα είναι το κεφαλαιοποιηµένο κόστος του καινούργιου αγωγού. 50

13 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Λύση ιάγραµµα 5-8 Κεφαλαιοποιηµένο κόστος Στα παραπάνω διάγραµµα 5.8 περιγράφεται η κατάσταση. Στο πρώτο διάγραµµα τα 3 δισεκατοµµύρια επαναλαµβάνονται κάθε 50 χρόνια. Στο µεσαίο διάγραµµα δείχνει τα 3 δισεκατοµµύρια στη παρούσα στιγµή να µετατρέπονται ως εξής: Α =(Α/P, i, N)= =3(A/P, 8, 50)= =3(0.0874)= =0.25 Τα 0.25 δισεκατοµµύρια δραχµές επανέρχονται σε κάθε επαναλαµβανόµενο κύκλο επένδυσης των 3 δισεκατοµµυρίων δραχµών. Το πρόβληµα τώρα επαναλαµβάνεται υπολογίζοντας το κεφαλαιοποιηµένο κόστος των 0.25 δισεκατοµµυρίων δραχµών ετησίως για πάντα. Η εξίσωση (6) µας δίνει την απάντηση: P=A/i= =0.25(/0.08)= =3.25 5

14 Παρούσα Αξία 5. Σύγκριση Εναλλακτικών Λύσεων Η Παρούσα Αξία (P.W.) και η µέθοδος της Ετήσιας Αξίας (A.W.) παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα έναντι των δύο άλλων µεθόδων (B/C και IROR: * Λόγος Οφέλους - Κόστους και Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης, αντίστοιχα) ότι η εφαρµογή τους δεν απαιτεί την διεξαγωγή οριακής ανάλυσης, διότι ισοδύναµα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να εξαχθούν και µε συνολική σύγκριση των λύσεων. οθέντων δύο λύσεων των οποίων η οικονοµική ζωή είναι ίση, η PW εφαρµόζεται µε τον ακόλουθο τρόπο : a) Υπολογισµός της PW της λύσης που συνεπάγεται το µικρότερο κόστος αρχικής επένδυσης, έστω της Α. b) Αν PW A 0, η Α ικανοποιεί το πρόβληµα αρχικά. c) Υπολογισµός της PW B. d) Αν PW A < 0 και PW B < 0 καµµία λύση δεν επιλέγεται. e) Αν PW A < 0 και PW B >0 επιλέγεται η Β. f) στ. Αν PW A 0 και PW B > PW A επιλέγεται η Β, ( δηλαδή PW = PW B-A 0). g) Αν PW B > 0 και PW A PW B επιλέγεται η Α, ( δηλαδή PW = PW B-A < 0). Παράδειγµα 5.. Στα πλαίσια της κατασκευής ενός εργοστασίου επεξεργασίας απορριµάτων εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις, η Α και η Β. Η πόλη Χ που εξετάζει την επένδυση εκτιµά ότι το κόστος ευκαιρίας της (opportunity cost of capital) είναι 0%. ('Ενας διαφορετικός, και ισοδύναµος εννοιολογικά, τρόπος έκφρασης του 0% είναι σαν ο ελάχιστος αποδεκτός βαθµός απόδοσης -minimum attractive rate of return, MARR). Τέλος, κανένα από τα δύο σχέδια Α και Β δεν αναµένεται να έχει κάποια τελική αξία, (salvage value) στο τέλος της περιόδου ανάλυσης της επένδυσης (οικονοµικού ορίζοντα ή ορίζοντα προγραµµατισµού -- planning horizon). ιαγραµµατικά οι λύσεις µπορεί να απεικονισθούν ως εξής : (ποσά σε εκατοµ. ρχ.) 52

15 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας 00 A B B-A a. PW A = (P/A, 0, 20) = (8.54) = 25.4 'Αρα η λύση Α ικανοποιεί το πρόβληµα b. PW B = (8.54) = 377. Και η λύση Β ικανοποιεί το πρόβληµα. Επιπλέον η PW B > PW A πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να επιλεγεί η Α, ceteris paribus. Παρατηρήσεις. Προφανώς PW = PW B-A = = PW B-A = (P/A, 0, 20) = (8.54) = Λόγω της γραµµικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ PW και επιµέρους PW δεν χρειάζεται να γίνεται η εφαρµογή της οριακής µεθόδου (incremental analysis) προφανής (explicit). Με άλλα λόγια, και όταν δεν εφαρµόζεται οριακή ανάλυση η φύση της σύγκρισης των Α και Β (από την σκοπιά των PW A και PW B ) είναι ισοδύναµη µε οριακή σύγκριση (δηλαδή, PW B-A ). Εδώ ίσως θά πρεπε να υπενθυµίσουµε ότι η Τεχνολογική Οικονοµική εφαρµόζει τον βασικό κανόνα της οικονοµικής ανάλυσης:... µία δραστηριότητα (ή επένδυση) είναι αυξάνεται µέχρι το σηµείο όπου τα οριακά της οφέλη (marginal or incremental benefits) είναι µεγαλύτερα ή ίσα από το οριακό κόστος (marginal or incremental cost) της προσπάθειας αύξησης της επένδυσης καθ αυτής... 53

16 Παρούσα Αξία Παράδειγµα 5..2 Στα πλαίσια της αυτοµατοποίησης κάποιου τµήµατος ενός εργοστασίου εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις Α και Β. Η Α συνοψίζει την αντίληψη να συνεχίσει το εργοστάσιο να λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο (κύρια χειροκίνητο) µε κάποιες µικρές βελτιώσεις. Θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε την Α, status-quo λύση. Η Β συνοψίζει ένα εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας αρκετά αυτοµατοποιηµένο. Ειδικώτερα : Α (χιλ. δρχ.) Β - Επένδυση 500 0,000 - Προσωπικό (ετήσιο κόστος) 7,000 3,500 - Συντήρηση (ετήσια) Ηλεκτρικό Ρεύµα (ετήσια) ιαφορά φορολογίας εισοδήµατος* 300 (* Με την λογική ότι το ενώ Β "γλυτώνει" χρήµατα συµβάλλει στην αύξηση των κερδών και άρα στην επιδείνωση της φορολογίας -- λαµβανοµένης υπόψη της επιπρόσθετης απόσβεσης του Β). Εκτιµάται ότι το σχέδιο Β έχει οικονοµική ζωή 0 χρόνων µε τελική αξία των εµπλεκοµένων µηχανηµάτων ίση προς δρχ. Εκτιµάται ότι και το Α "αντέχει" 0 χρόνια, χωρίς βέβαια τελική αξία. Σαν ελάχιστος αποδεκτός βαθµός απόδοσης (MARR) προσδιορίζεται το 5 %. (A) (B) , B-A: 0 0 Ïñéáêü cash-flow 9,500 54

17 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Πρόκειται για κλασσικό τύπο προβλήµατος όπου εξετάζεται, από οικονοµική σκοπιά, η εφαρµοστικότητα νέας τεχνολογίας στο χώρο της παραγωγής. Συγκρίνοντας την παρούσα αξία του κόστους της κάθε λύσης : PW A = ,250 (P/A, 5, 0) = ,250 (5.09) = 36,888 PW B = 0, (P/A, 5, 0) (P/F, 5, 0) = 0, (5.09) (0.2472) = 32,890 Το σχέδιο Β είναι οικονοµικότερο και πρέπει να επιλεγεί, ceteris paribus. Παρατηρήσεις: Ας υποθέσουµε ότι τα δεδοµένα του προβλήµατος είναι τέτοια ώστε ένα από τα δύο σχέδια που προτείνονται (Α και Β) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να εξετάσουµε κανένα επιµέρους PW (αυτό αποτελεί γενικό κανόνα). Υπολογίζεται η PW του οριακού cash-flow (π.χ. Β-Α) και αν PW B-A > 0 επιλέγεται η Β αν PW B-A < 0 επιλέγεται η Α, ceteris paribus. Στη προκειµένη περίπτωση είναι προφανές ότι PW B-A = + 3,998 > 0, δηλ. η Β πρέπει να επιλεγεί, αποτέλεσµα που είναι σύµφωνο µε την προηγούµενη ανάλυση (όπως θάπρεπε να είναι!!), ceteris paribus. Παράδειγµα 5..3 ύο εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας σ'ένα εργοστάσιο. Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά των δύο λύσεων, Α και Β είναι : - Κόστος Αρχικής επένδυσης Οικονοµική Ζωή 0 χρόνια 20 χρόνια - Τελική Αξία (στο τέλος της οικ. ζωής) Ετήσιο Κόστος λειτουργίας & συντήρησης Ο ελάχιστος επιτρεπτός βαθµός απόδοσης (MARR) που απαιτείται είναι 6%. Προτιθέµεθα να επιλέξουµε µία από τις δύο λύσεις. Πρέπει να υπολογίσουµε την PW του οριακού cash-flow, δηλαδή του Β-Α : PW B-A. 'Oµως η οικονοµική ζωή των δύο λύσεων είναι διαφορετική. Η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική µιας κατηγορίας προβληµάτων όπου οι εµπλεκόµενες εναλλακτικές λύσεις έχουν διαφορετικές οικονοµικές ζωές (economic lives). Για να είναι σωστή (θεωρητικά και πρακτικά) η οποιαδήποτε ανάλυση και σύγκριση πρέπει ο ορίζοντας προγραµµατισµού (planning horizon) να είναι κοινός για όλες τις λύσεις. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι σωστό να συγκριθεί η Α (της οποίας η οικονοµική ζωή είναι, στην προκειµένη περίπτωση 0 χρόνια) µε την Β (της οποίας η οικονοµική ζωή είναι 20 χρόνια). Το θέµα της ανισότητας µεταξύ οικονοµικών ζωών θα µας απασχολήσει αρκετά στα πλαίσια της παρουσίασης µεθόδων και τεχνικών της Τ.Ο. και εξετάζεται και σε επόµενα κεφάλαια του βιβλίου αυτού. 'Οπως έχει ήδη ξεκαθαριστεί η οικονοµική ζωή, σαν µεταβλητή του προβλήµατος, δεν είναι πάντοτε σταθερή. Επιχειρώντας µια πρώτη προσέγγιση στο πρόβληµα θα εξετάσουµε ένα τρόπο χειρισµού της ανισότητας στηριζόµενοι σε υπολογιστικά κριτήρια. ηλαδή, δεν αναζητούµε επιπλέον πληροφορίες γύρω από το πρόβληµα. 55

18 Παρούσα Αξία Η πρώτη αυτή προσέγγιση στηρίζεται στην παρατήρηση ότι προκειµένου η σύγκριση της Β µε την Α να είναι "δίκαιη", επαναλαµβάνουµε τεχνητά την Α ώστε οι δύο εµπλεκόµενες οικονοµικές ζωές να εξισωθούν. ηλαδή "επαναλαµβάνουµε" την Α µία ακόµη φορά ως έχει. Σηµαίνει αυτό ότι επιλέγοντας την Α (αν τελικά επιλεγεί αυτή) ή ότι προγραµµατίζοντας την Α σαν εναλλακτική λύση είµαστε υποχρεωµένοι να την επαναλάβουµε µετά το πέρας της δεκαετίας; Ασφαλώς όχι. Ούτε σηµαίνει ότι και άν ακόµη σκεπτόµασταν να την επαναλάβουµε θα περιµέναµε ότι θα είχε τα ίδια αναµενόµενα οικονοµικά χαρακτηριστικά. Τότε γιατί την "επαναλαµβάνουµε"; Η επανάληψη της Α έχει ένα και µόνο σκοπό : να διαµορφώσει ένα ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης των δύο λύσεων σε µια περίοδο 20 χρόνων. Γίνεται για υπολογιστικούς και µόνον σκοπούς. Η προσέγγιση αυτή της εξίσωσης των οικονοµικών ζωών δεν είναι λάθος από οικονοµική σκοπιά. Αν τελικά επιλεγεί η Α το τί θα γίνει µετά από 0 χρόνια αποτελεί θέµα άλλης µελλοντικής, ανάλυσης. Το τελευταίο είναι γενικώτερης σηµασίας θέµα. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή µιας λύσης που αναµένεται να έχει µια οικονοµική ζωή, ας πούµε Ν, δεν σηµαίνει ότι είµαστε υποχρεωµένοι να διατηρήσουµε την εφαρµογή της λύσης αυτής για Ν χρόνια. Η εξέλιξη της υλοποίησης της κάθε λύσης υπόκειται σε µια συνεχή και δυναµική διαδικασία και ο µηχανικός που έχει αναλάβει την εκπόνηση κάποιας µελέτης πρέπει να "κοιτάει πάντα µπροστά" αγνοώντας κόστος και έξοδα βυθισµένα (sunk cost) στο παρελθόν. Τονίζεται ότι επιλέγοντας µια λύση απλά και µόνο εκδηλώνουµε την πρόθεσή µας (intention) να υλοποιήσουµε την λύση αυτή στην διάρκεια µιας χρονικής περιόδου (προγραµµατισµός). Τίποτα παραπάνω. Αλλά ας γυρίσουµε στο συγκεκριµένο παράδειγµα : PW Β-Α = - 6,000 +,000 (P/A, 6, 20) + 0,000 (P/F, 6, 0) - 2,000 (P/F, 6, 0) - 2,000 (P/F, 6, 20) = - 6, (5.929) ( 2267) ( 054) = ,84-03 =,640 ηλαδή πρέπει να επιλεγεί η Β, ceteris paribus. Παρατηρήσεις: Το θέµα της "εξίσωσης" οικονοµικών ζωών είναι γενικικώτερο και αφορά όλες τις εµπλεκόµενες λύσεις. Αν η οικονοµική ζωή της Α ήταν 4 χρόνια και της Β, 7 τότε (σύµφωνα µε την υπόθεση που κάναµε) θά έπρεπε να καθορισθεί (τονίζεται : τεχνητά) ένας χρονικός ορίζοντας 28 χρόνων, που σηµαίνει ότι η Α θα "επαναλαµβανόταν" 7 φορές και η Β, αντίστοιχα, 4 φορές. Φαντασθείτε την περίπτωση (που αρκετές φορές είναι περισσότερο ρεαλιστική απ'ότι φαίνεται αρχικά) όπου η οικονοµική ζωή των Α και Β είναι 0 και χρόνια, αντίστοιχα. Το πρόβληµα πρέπει να αναλυθεί για µια περίοδο 0 χρόνων!! 56

19 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας 0 (Á) (Â) A ÏÑÉÁÊÇ ÁÍ ÁËÕÓÇ B B-A Εκτός του ότι για να αποφύγουµε την άµεση εξίσωση ζωών µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την µέθοδο της Ετήσιας Αξίας (Annual Worth), υπάρχει και ένα πρακτικό όριο όσον αφορά το "πόσο µακρυά" πρέπει να πάει κανείς. Μπορούµε να το ονοµάσουµε σαν όριο του %. 57

20 Παρούσα Αξία Προσδιορίζεται από την ανισότητα: (P/F, i, N) 0.0 (5.3) Π.χ. αν το i = 20% η παρούσα αξία οποιουδήποτε ποσού µετά από 25 χρόνια (ή και περισσότερο) θα είνα ίση (ή µικρότερη) από το % της ονοµαστικής τιµής του ποσού αυτού διότι : (P/F, 20, N) 0.0, όταν Ν 25 χρόνια i Káìðýëç ôéìþí (P/F,i,N) = N Παράδειγµα 5..4 Σχόλιο : Σε πολλά προβλήµατα της Τ.Ο. ο µηχανικός (ή αναλυτής) έρχεται αντιµέτωπος µε την σύγκριση δύο (ή και περισσοτέρων) λύσεων όπου η µία αντιµετωπίζει το πρόβληµα συνολικά ενώ η άλλη συνεπάγεται ένα σταδιακό και χρονικά διαρθρωµένο τρόπο του προβλήµατος, π.χ. εισαγωγής νέας τεχνολογίας επίλυσης στον χώρο της παραγωγής. Ενα κλασσικό παράδειγµα ενός τέτοιου τύπου προβλήµατος είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός συστήµατος µηχανογράφησης. Ας υποθέσουµε ότι προτείνονται οι εξής δύο λύσεις : A. Αγορά hardware και software σταδιακά. Συνήθως αυτό σηµαίνει ότι η τελική αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι κατανεµηµένη (distributed processing). B. Aγορά ενός κεντρικού συστήµατος που εκτιµάται ότι µπορεί να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες του οργανισµού στην χρονική περίοδο που ενδιαφέρει (δηλ., κατά την διάρκεια του ορίζοντα προγραµµατισµού). 'Εστω ότι οι πληροφοριακές ανάγκες του συγκεκριµένου οργανισµού εκφράζονται µέσω του αδιάστατου δείκτη Π. Ο δείκτης αυτός είναι συνάρτηση των επιµέρους πληροφοριακών αναγκών (information processing, analysis, retrieval and storage requirements). Στα πλαίσια της χρονικής περιόδου Ν που µας ενδιαφέρει η συνάρτηση του Π = Π(Ν) είναι δυνατόν να προσδιορισθεί (έστω και σαν συνάρτηση τυχαίων µεταβλητών - random variables). Περιγραφή Προβλήµατος Ελάχιστος αποδεκτός βαθµός απόδοσης : i* = 5 %, N = 5 χρόνια Λύση Α : Το τελικό Σύστηµα (Σ) είναι το "άθροισµα" τριών επί µέρους συστηµάτων : Σ = σ + σ 2 + σ 3 58

21 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Αγορά σ τώρα, του σ 2 σε 5 χρόνια από σήµερα, και του σ 3 σε 0 χρόνια από σήµερα. Αγοράζοντας τα σ, σ 2, σ 3 µε τον τρόπο αυτό κάθε φορά καλύπτουµε τις πληροφοριακές ανάγκες του οργανισµού (µέχρι την επόµενη αγορά, αν υπάρχει). Αν ο δείκτης λ j συµβολίζει τις δυνατότητες του συστήµατος σ j, αντίστοιχα (j =,2,3) και είναι συγκρίσιµος µε τον Π = Π(Ν), τότε ισχύει ότι : Π (ο) λ Π (4), Π (5) λ 2 Π (9), Π (0) λ 3 Π (5) επίσης ισχύει ότι ( Π / Ν) 0 (χιλιάδες δρχ.) σ σ 2 σ 3 Σ - Κόστος επένδυσης 5,000 4,500 6,000 - Ετήσιο Κόστος λειτουργίας Τελική Αξία (Salvage or residual value) 4,000 Λύση Β. Προφανώς προσφέρει ένα λ 2 όπου Π (ο) λ 2 Π (5) - Κόστος Επένδυσης 2,000 (οικονοµία κλίµακας) - Ετήσιο Κόστος λειτουργίας,500 - Τελική Αξία,000 Συνοπτικά έχουµε : 'Εστω ότι η επιλογή µιας εκ των δύο λύσεων είναι σίγουρη (One is certain to be chosen). PW Β-Α = (P/A, 5, 5) (P/F, 5, 5) - 00 (P/A, 5, 5) (P/F, 5, 5) (P/F, 5, 0) (P/A, 5, 5) (P/F, 5, 0) (P/F, 5, 5) = (3.352) (0.4972) - 00 (3.352) (0.4972) (0.2472) (3.352) (0.2472) (0.229) = - 5,93) Η λύση Α πρέπει να επιλεγεί, ceteris paribus. 59

22 Παρούσα Αξία 4000 Á Â Â-Á Παρατηρήσεις. Ας υποθέσουµε ότι µας λείπουν προβλέψεις σχετικά µε τα σ 2 και σ 3 κοµµάτια του Σ (και συνεπώς της λύσης Α). Τότε προκειµένου να αξιολογηθούν οι δύο λύσεις, δηλαδή η Α (που σηµαίνει σ µε τελική αξία έστω,000) και η Β το οριακό cash-flow είναι : 60

23 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Â-Á Είναι προφανές ότι καταφύγαµε στην υπόθεση (assumption) που εξετάζεται στο Παράδειγµα 5.3 περί επανάληψης και εξίσωσης οικονοµικής ζωής. Περισσότερο προφανές είναι ότι PW Β-Α < 0 (και i* = 5 %) και ότι πρέπει να επιλεγεί η Α. Παίρνουµε δηλαδή το ίδιο αποτέλεσµα µε πριν.υπάρχει όµως µια ουσιαστική διαφορά. Στην δεύτερη περίπτωση και εφόσον προβλέψεις περί σ 2 και σ 3 δεν υπάρχουν, επιλογή της Α σηµαίνει ότι η χρονική εµβέλεια του προγράµµατός µας είναι 5 χρόνια. Η επιπρόσθετη γνώση των σ 2 και σ 3 (µαζί µε το σ, περίπτωση πρώτη) σηµαίνει ότι στα πλαίσια της επιλογής της Α η χρονική εµβέλεια του προγράµµατός µας είναι 5 χρόνια. Παράδειγµα 5..5 Σχόλιο : Μια ακόµη µορφή προβλήµατος ανάλογη µ'αυτή που περιγράφεται στο Παράδειγµα 5.4 είναι η περίπτωση της σύγκρισης δύο λύσεων όπου η οικονοµική ζωή της µίας εκτείνεται στο άπειρο ενώ η άλλη επαναλαµβάνεται. 'Εστω η ακόλουθη περίπτωση : Στο πλαίσιο της κατασκευής κερκίδων για το γήπεδο ενός Λυκείου εξετάζονται δύο λύσεις, Α και Β. Η λύση Α περιλαµβάνει την κατασκευή µόνιµης κερκίδας από µπετόν, η οικονοµική ζωή της οποίας εκτιµάται ότι είναι απεριόριστη. Η λύση Β περιλαµβάνει την κατασκευή κερκίδων από ξύλο πάνω σε σκελετό από σίδερα. Λόγω της φύσης της κατασκευής εκτιµάται ότι η τεχνική της διάρκεια είναι περιορισµένη στα 20 χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε 20 χρόνια θα πρέπει να "ξανακατασκευάζεται". Ειδικώτερα στοιχεία των Α και Β έχουν ως εξής : Α Β Αρχικό Κόστος Επένδυσης Κόστος Ετήσιας Συντήρησης Τελική Αξία - - ιάρκεια Ζωής 20 χρόνια Το εµπλεκόµενο Λύκειο προσδιορίζει ότι σαν ελάχιστο αποδεκτό βαθµό απόδοσης θεωρεί το 2 %. Αφού δεν λαµβάνεται υπόψη ο τιµάριθµος εκτιµάται ότι το κόστος "ξανακατασκευής" της Β παραµένει σταθερό. 6

24 Παρούσα Αξία Κατασκευάζουµε τα διαγράµµατα χρηµατοροών (cash-flow) της κάθε λύσης. Για να συγκριθούν η Α και Β µεταξύ τους µεταξύ τους πρέπει να προσδιορισθεί ένας κοινός και για τις δύο ορίζοντας προγραµµατισµού (planning horizon). Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα του προβλήµατος, ο κοινός και για τις δύο λύσεις ορίζοντας είναι το, κάτι που είναι θεωρητικά χρήσιµο αλλά πρακτικά δύσκολο να χρησιµοποιηθεί. Παρατηρούµε ότι (P/F, 2, 40) = και ότι (P/F, 2, N) 0.0 για Ν 40 Â Á 0 inf 'Ετσι για πρακτικούς λόγους µπορούµε να περιορίσουµε την ανάλυσή µας στα 40 χρόνια. PW Β = (P/F, 2, 20) + 5 (P/A, 2, 40) = (0.2567) + 5 (8.244) = 230 PW Α = (8.244) = 57 Προφανώς η Β είναι προτιµότερη. Στο ίδιο συµπέρασµα θα είχαµε καταλήξει αν είχαµε εφαρµόσει οριακή ανάλυση. Αφού και οι δύο λύσεις περιγράφουν κόστος είναι σχεδόν αυτονόητο ότι συγκρίνοντάς τες σκοπεύουµε να επιλέξουµε αυτήν που το κόστος της (λαµβάνοντας υπόψη την διαχρονική αξία του χρήµατος) είναι ελάχιστο. 'Αρα µία από τις δύο είναι αυτονόητο ότι θα επιλεγεί. Οριακό χρηµατο-χρονοδιάγραµµα (cash-flow) Α - Β : PW = PW Α-Β = (P/A, 2, 40) + 50 (P/F, 2, 20) = (8.244) + 50 (0.2567) =

25 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Παρατήρηση. Τυχόν αποδοχή της λύσης B (ξύλινη κατασκευή) θα σήµαινε ότι και µετά από 20 χρόνια είµαστε υποχρεωµένοι να την επαναλάβουµε; Ασφαλώς όχι. Το τί θα γίνει µετά από 20 χρόνια είναι αποτέλεσµα µιας διαφορετικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. ( ες επίσης Παράδειγµα 5..3). Σηµείωση: Η παρούσα αξία ενός ετήσιου ισόµορφα κατανεµηµένου ποσού Α που εκτείνεται στο άπειρο είναι PW = A ( / i ) (5.4) (P/A, i, ) = lim N (P/A, i, N) = / i Παράδειγµα 5..6 : Αξιολόγηση Οµόλογου (Bond) Στοιχεία Οµόλογου : - Ηµεροµηνία 'Εκδοσης - Ηµεροµηνία Λήξης - Ονοµαστική Αξία (καταβάλλεται στον κάτοχο µε την λήξη του οµόλογου) - Καταβολή επιτοκίου (καταβάλλεται στον κάτοχο τόκος επί της ονοµαστικής αξίας του οµόλογου µέρισµα, συνήθως, εξαµηνιαία). Ας υποτεθεί ότι εξετάζεται η αγορά (δηλ. επένδυση) ενός οµολόγου διάρκειας 20 ετών, ονοµαστικής αξίας δρχ. που υπόσχεται καταβολή ετήσιου επιτοκίου 4 % σε εξαµηνιαία βάση. Αν υποτεθεί ότι ο εµπλεκόµενος επενδυτής προσδιορίζει ότι το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου του είναι 8 % και ότι το συγκεκριµένο οµόλογο προσφέρεται αντί δρχ. πιστεύετε ότι πρέπει να το αγοράσει; Γιατί, γιατί όχι; i* = 8 % / έτος ή i* = (8/2) = 9 % εξάµηνο Το σχετικό χρηµατο-χρονοδιάγραµµα (cash-flow) είναι : Εξαµηνιαία καταβολή τόκου :,000,00 * (4 / 2) = 70,000 δρχ. NPW = (P/A, 9, 40) (P/F, 9, 40) = (0.757) (0.038) = Το οµόλογο δεν πρέπει να αγορασθεί. Σχόλιο : Τί σηµαίνει η προηγούµενη ανάλυση για κάποια εταιρεία που σκοπεύει να εκδόσει κάποιο οµόλογο; Σηµαίνει ότι ο επενδυτής µε i* = 8 % δεν θα το αγοράσει. 'Αρα η αποδοχή του οµόλογου από υποψήφιους επενδυτές είναι άµεση συνάρτηση του κόστους ευκαιρίας κεφαλαίου (opportunity cost of capital) των τελευταίων, δηλαδή του i* (ή του ελάχιστου βαθµού απόδοσης -- minimum attractive rate of return). Για κάθε i* υπάρχει µια οριακή τιµή πώλησης του οµόλογου. 63

26 Παρούσα Αξία H εξίσωση της καθαρής παρούσας αξίας (net present worth) του οµόλογου που εξετάζουµε είναι : NPW = (P/A, i*, 40) (P/F, i*, 40) 'Εστω ότι η τιµή πώλησης, µαζί µε το i* αποτελούν παράµετρους του προβλήµατος, δηλ. NPW = - Π + 70 (P/A, i*, 40) (P/F, i*, 40) ή NPW = ΝPW (Π, i*) Οριακές τιµές του Π, δηλαδή τιµές που προσδιορίζουν το ανώτατο ποσό που, δοθέντος κάποιου i*, θα ήταν πρόθυµος να καταβάλλει ένας υποψήφιος επενδυτής προκύπτουν όταν : NPW (Π, i*) = 0 ή Π = 70 (P/A, i*, 40) (P/F, i*, 40) Ð i*(%) (P/A, i*, 40) (P/F, i*, 40) Π , , , , Êáì ðýëç Ï ñéáêþí Ôéì þ í Ð (åîáì çí éáßá âüóç) i* Η παραπάνω καµπύλη βοηθά στον προσδιορισµό της κατάλληλης τιµής Π, πώλησης ενός οµόλογου. 64

27 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας 5.2 Προβλήµατα 5. ύο εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή του οδοστρώµατος ενός δρόµου εξετάζονται όπου το κόστος ανά χλµ είναι ως εξής : -Αρχική Επένδυση δρχ δρχ. -Χρονική περίοδος µέχρι την επόµενη επιστρωµάτωση 0 χρόνια 5 χρόνια -Κόστος επιστρωµάτωσης Ετήσιο Κόστος Συντήρησης οδοστρώµατος H επιστρωµάτωση απευθύνεται στην εξωτερική επιφάνεια του οδοστρώµατος. Αφορά δηλαδή την αντικατάσταση της εξωτερικής και µόνο επιφάνειας και όχι της βάσης του οδοστρώµατος. Υποθέτοντας ότι σε κάθε περίπτωση η τελική αξία (Salvage Value) είναι µηδενική και ότι το i* = 0 % συγκρίνετε τους δύο τύπους Α και Β, χρησιµοποιώντας το µοντέλο της Παρούσας Αξίας, για µια περίοδο 30 χρόνων. 5.2 ύο δοµικές µηχανές εξετάζονται για αγορά από µία κατασκευαστική εταιρεία. Και οι δύο µηχανές ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας, εκτιµάται όµως ότι ο ΚΡΟΝΟΣ έχει πολύ µεγαλύτερη αντοχή από τον ΑΡΗ, και συνεπώς µακρύτερη οικονοµική ζωή. Τα συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία είναι : ΑΡΗΣ ΚΡΟΝΟΣ Αρχικό Κόστος Παράδοσης Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της µηχανής Ετήσιο ποσό αύξησης του λειτουργ. και κόστους συντήρησης µετά τον πρώτο χρόνο Τελική Αξία Επίσης, ο ΑΡΗΣ θα χρειασθεί µία σηµαντική επισκευή µετά από 2 χρόνια λειτουργίας που εκτιµάται ότι θα στοιχίσει ενώ αντίστοιχα ο ΚΡΟΝΟΣ θα χρειασθεί µια αντίστοιχη επισκευή µετά από 3 χρόνια λειτουργίας που θα στοιχίσει δρχ. Τέλος, εκτιµάται ότι η οικονοµική ζωή του ΑΡΗ είναι 4 χρόνια ενώ, αντίστοιχα, του ΚΡΟΝΟΥ 6 χρόνια. Βασιζόµενοι στο µοντέλο της Παρούσας Αξίας συγκρίνατε τις δύο µηχανές λαµβάνοντας υπόψη ότι το i* = 5 % (ελάχιστος αποδεκτός βαθµός απόδοσης). 65

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (ΕΒΑ)

Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (ΕΒΑ) . Κεφάλαιο 9 Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (ΕΒΑ) (Internal Rate of Return - IROR) 9. Γενικά Ο ΕΒΑ είναι η τελευταία από τις τέσσερις µεθόδους αξιολόγησης αµοιβαία αποκλειόµενων εναλλακτικών λύσεων. Αν και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αξία (Annual Worth)

Ετήσια Αξία (Annual Worth) 1. Κεφάλαιο 7 Ετήσια Αξία (Annual Worth) 7.1 Εισαγωγή Η µέθοδος της ετήσιας αξίας έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα να γίνεται αµέσως κατανοητή µε µια απλή ανάγνωση από απλό κόσµο. Απλά σηµαίνει ετήσιο κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληθωρισµός. Κεφάλαιο. 11.1 Γενικά

Πληθωρισµός. Κεφάλαιο. 11.1 Γενικά 1. Κεφάλαιο 11 Πληθωρισµός 11.1 Γενικά Ο πληθωρισµός (inflation) εκφράζει την αύξηση των τιµών, ενώ αντίθετα ο αντιπληθωρισµός τη µείωση. Έτσι για παράδειγµα λέγοντας 2% αύξηση του πληθωρισµού το µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητες Εναλλακτικές

Ανεξάρτητες Εναλλακτικές Κεφάλαιο 15 Ανεξάρτητες Εναλλακτικές 15.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 1, στις σελίδες 5 και 6, προσδιορίστηκαν και εξηγήθηκαν, µε παραδείγµατα οι αµοιβαίες αποκλειόµενες και αλληλένδετες επενδύσεις. Ο αναγνώστης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Οφέλους - Κόστους

Λόγος Οφέλους - Κόστους 1. Κεφάλαιο 8 Λόγος Οφέλους - Κόστους 8.1 Μέθοδος λόγος Οφέλους - Κόστους Η µέθοδος Λόγος Οφέλους-Κόστους είναι άλλη µία µέθοδος ανάλυσης και υποστήριξης αποφάσεων στον τοµέα των επενδύσεων. Σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Σύντοµες Σηµειώσεις. Γιώργος Μανής

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Σύντοµες Σηµειώσεις. Γιώργος Μανής Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Σύντοµες Σηµειώσεις Γιώργος Μανής Νοέµβριος 2012 Αλγόριθµοι και Λογικά ιαγράµµατα Αλγόριθµος λέγεται µία πεπερασµένη διαδικασία καλά ορισµένων ϐηµάτων µου ακολουθείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 9: Κόστος κεφαλαίου - Χρηματορροές Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Λυγάτσικας Ζήνων Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής 6 Ιανουαρίου 013 1 Ασκήσεις 1.1 Ασκήσεις Επανάληψης 1. είξτε ότι : ηµ x + 3συν y 5.. Να αποδείξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 5. Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή. ανταλλαγή. ανταλλαγή. Πλεόνασµα καταναλωτή. Διάλεξη 8

Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή. ανταλλαγή. ανταλλαγή. Πλεόνασµα καταναλωτή. Διάλεξη 8 Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή Διάλεξη 8 Πλεόνασµα καταναλωτή Μπορείτε να αγοράσετε όσο βενζίνη θέλετε, µε το λίτρο, όταν µπείτε στην αγορά πετρελαιοειδών. Ε: Ποιο είναι το µέγιστο που θα πληρώνατε

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10. Πόσα υποπαίγνια υπάρχουν εδώ πέρα; 2 υποπαίγνια.

Kεφάλαιο 10. Πόσα υποπαίγνια υπάρχουν εδώ πέρα; 2 υποπαίγνια. Kεφάλαιο 10 Θα δούµε ένα δύο παραδείγµατα να ορίσουµε/ µετρήσουµε τα υποπαίγνια και µετά θα λύσουµε και να βρούµε αυτό που λέγεται τέλεια κατά Nash ισορροπία. Εδώ θα δούµε ένα παίγνιο όπου έχουµε µια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange 64 Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrage Ας υποθέσουµε ότι ένας δεδοµένος χώρος θερµαίνεται και η θερµοκρασία στο σηµείο,, Τ, y, z Ας υποθέσουµε ότι ( y z ) αυτού του χώρου δίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Η υπάρχουσα οδική σύνδεση μεταξύ δύο πόλεων έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια και παρουσιάζει σήμερα αυξημένο κόστος συντήρησης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 (για άριστα διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y =

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία του Χρήµατος

Χρονική Αξία του Χρήµατος ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ email: thkazanas@teiath.gr Χρονική Αξία του Χρήµατος Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η αξία του χρήµατος (όπως λ.χ. ενός

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αυτάρκης Οικονομία

Α. Αυτάρκης Οικονομία σελ. από 9 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Μάθημα: 473 Διεθνής Οικονομική Εαρινό Εξάμηνο 05 Καθηγητής: Γιώργος Αλογοσκούφης Φροντιστής: Αλέκος Παπαδόπουλος 8/5/05 Διαγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος;

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Για να εξετάσουµε το κύκλωµα LC µε διδακτική συνέπεια νοµίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουµε τους ορισµούς που δώσαµε στα παιδιά στη Β Λυκείου. Ας ξεκινήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος του κεφαλαίου

Το κόστος του κεφαλαίου Κεφάλαιο 16 Το κόστος του κεφαλαίου 16.1 Ορισµοί Το κεφάλαιο (capital) θεωρείται συχνά σαν ένα ποσό χρηµάτων διαθέσιµο για επένδυση., ή ένα ποσό χρηµάτων δεσµευµένο σε µια επιχείρηση. Το κεφάλαιό µου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός. (neighboring) καταστάσεων. ηλαδή στην περίπτωση αλυσίδας Markov. 1.2 ιαµόρφωση µοντέλου

Ορισµός. (neighboring) καταστάσεων. ηλαδή στην περίπτωση αλυσίδας Markov. 1.2 ιαµόρφωση µοντέλου 200-04-25. ιαδικασίες γεννήσεων-θανάτων. Ορισµός Οι διαδικασίες γεννήσεων-θανάτων (birth-death rocesses) αποτελούν µια σπουδαία κλάση αλυσίδων Markov (διακριτού ή συνεχούς χρόνου). Η ιδιαίτερη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα LM Σύνοψη Όταν η επενδυτική δαπάνη εξαρτάται από το επιτόκιο, η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών θα περιλαµβάνει δύο µεταβλητές το εισόδηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ;

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ; Άσκηση 1 α) Κάνει κάποιος κατάθεση ποσού 5 χιλ. σε λογαριασμό απλού τόκου με ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 3 μήνες κάνει ανάληψη 3 χιλ. και μετά από άλλους 7 μήνες επιθυμεί να κάνει μία κατάθεση, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Ασκήσεις στην ελαστική γραµµή. Γενικές Εξισώσεις. Εφαρµογές. 1. Η γέφυρα. ΤΜ ΙΙΙ Ασκήσεις : Ι. Βαρδουλάκης & Ι. Στεφάνου, Οκτώβριος

( ) ( ) ( ) Ασκήσεις στην ελαστική γραµµή. Γενικές Εξισώσεις. Εφαρµογές. 1. Η γέφυρα. ΤΜ ΙΙΙ Ασκήσεις : Ι. Βαρδουλάκης & Ι. Στεφάνου, Οκτώβριος ΤΜ ΙΙΙ Ασκήσεις : Ι. Βαρδουλάκης & Ι. Στεφάνου, Οκτώβριος 005 Ασκήσεις στην ελαστική γραµµή Γενικές Εξισώσεις () p w ( x) = x+ M ( x) = w ( x) p w ( ) ( ) ( ) ( ) ( x) = x + x+ onst x p x onst x dm x =

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) Ενδεικτικές Λύσεις ΕΡΓΑΣΙΑ η (Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: Οκτωβρίου 005) Η Άσκηση στην εργασία αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Kεφάλαιο 11 Θα επαναλάβουµε αυτά που είχαµε πει την προηγούµενη φορά. Παραστατικά αν έχουµε το εξής παίγνιο όπου οι δύο παίχτες παίρνουν ταυτόχρονα τις αποφάσεις τους αφού αποφασίσει ο Ι, θα δούµε πόσα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Πρόβληµα µεταφοράς Η ανάπτυξη και διαµόρφωση του προβλήµατος µεταφοράς αναπτύσσεται στις σελίδες 40-45 του βιβλίου των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Εισαγωγή: Όπως γνωρίζουµε, το οικονοµικό πρόβληµα εστιάζεται στην αποτελεσµατική κατανοµή των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων στις εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1. Κεφάλαιο 1o: Συστήµατα. γ R παριστάνει ευθεία και καλείται γραµµική εξίσωση µε δύο αγνώστους.

Μάθηµα 1. Κεφάλαιο 1o: Συστήµατα. γ R παριστάνει ευθεία και καλείται γραµµική εξίσωση µε δύο αγνώστους. Μάθηµα 1 Κεφάλαιο 1o: Συστήµατα Θεµατικές Ενότητες: A. Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων B. Συστήµατα 3x3 Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ορισµοί Κάθε εξίσωση της µορφής α x+β =γ, µε α, β, γ R παριστάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής.

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής. 2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ Το διάστηµα εµπιστοσύνης παρέχει µία εκτίµηση µιας άγνωστης παραµέτρου µε την µορφή διαστήµατος και ένα συγκεκριµένο βαθµό εµπιστοσύνης ότι το διάστηµα αυτό, µε τον τρόπο που κατασκευάσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές Κ Ι ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Ιδιότητες & Εφαρµογές ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Έστω 2 2 πίνακας: a b A= c d Όπως γνωρίζουµε, η ορίζουσα του Α είναι ο αριθµός a

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

, όπου οι σταθερές προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες.

, όπου οι σταθερές προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Στην περίπτωση της ταλάντωσης µε κρίσιµη απόσβεση οι δύο γραµµικώς ανεξάρτητες λύσεις εκφυλίζονται (καταλήγουν να ταυτίζονται) Στην περιοχή ασθενούς απόσβεσης ( ) δύο γραµµικώς ανεξάρτητες λύσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου A. Στεφανή Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή, αξία (πρόθεση για πληρωµή) και µέτρα ευηµερίας του καταναλωτή

Τιµή, αξία (πρόθεση για πληρωµή) και µέτρα ευηµερίας του καταναλωτή 3: Μέτρα ευηµερίας του καταναλωτή Τιµή, αξία (πρόθεση για πληρωµή) και µέτρα ευηµερίας του καταναλωτή (Πλεόνασµα καταναλωτή Ισοδύναµη µεταβολή και µεταβολή αποζηµίωσης) Ο ορισµός της κοινωνικής ευηµερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήµατος. Κεφάλαιο. 10.1 Εισαγωγή

Φόρος εισοδήµατος. Κεφάλαιο. 10.1 Εισαγωγή 10. Κεφάλαιο 10 Φόρος εισοδήµατος 10.1 Εισαγωγή Ο φόρος εισοδήµατος (income tax) αποτελεί συχνά µεγάλο µέρος του συνολικού κόστους µιας ιδιωτικής επένδυσης. Οι επιπτώσεις του στην επιλογή εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα.

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Α.Δράκος 2015-2016 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 1 ο ΣΕΤ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε το βασικό δυναµικό νεοκλασσικό υπόδειγµα επιλογής των επενδύσεων. Το

Διαβάστε περισσότερα