Ετήσια Αξία (Annual Worth)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Αξία (Annual Worth)"

Transcript

1 1. Κεφάλαιο 7 Ετήσια Αξία (Annual Worth) 7.1 Εισαγωγή Η µέθοδος της ετήσιας αξίας έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα να γίνεται αµέσως κατανοητή µε µια απλή ανάγνωση από απλό κόσµο. Απλά σηµαίνει ετήσιο κέρδος στην περίπτωση όπου η ετήσια αξία είναι θετική και ετήσια ζηµία στην περίπτωση που είναι αρνητική. Όπως στη µέθοδο της παρούσας αξίας, η χρήση της δεν απαιτεί πολύπλοκους χειρισµούς και γι αυτό ο προγραµµατισµός της σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι σχετικά απλός. Επειδή οι πληροφορίες που συλλέγονται από λογιστικές καταχωρήσεις έχουν συνήθως ετήσιο χρονικό ορίζοντα, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί δεδοµένα µε τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές. Το µειονέκτηµά της είναι η ακαµψία της όταν τα ετήσια κόστη και έσοδα δεν είναι σταθερά κάθε χρόνο, πράγµα που θα διαφανεί στο επόµενο κεφάλαιο. Το ερώτηµα που γεννάται είναι: Γιατί να χρησιµοποιείται ο όρος ετήσια αξία όταν όροι όπως κέρδος και ζηµία µπορούν εξ ίσου να χρησιµοποιηθούν? Ο λόγος είναι ότι η ετήσια αξία περιλαµβάνει µέσα στα όριά της και µια άλλη έννοια - την οµοιοµορφία. Όταν µιλάµε για ετήσια αξία εννοούµε οµοιόµορφη ετήσια αξία, που σηµαίνει ότι πέραν της χρονικής περιόδου στην οποία αναφερόµαστε, το κέρδος και η ζηµία θα είναι σταθερά από έτος σε έτος. Συχνά τα παραπάνω εκφράζονται ως εξής: Ισοδύναµο Οµοιόµορφο Ετήσιο Όφελος (ΙΟΕΟ) ή Κόστος (ΙΟΕΚ). Αν και η ετήσια αξία µπορεί να περιγραφεί σ ένα πρώτο επίπεδο µε βάση την έννοια του κέρδους ή της ζηµίας, υπάρχει επίσης µια άλλη έννοια, αυτή της ετήσια αξίας που δεν κουβαλάει την έννοιας του επιθυµητού (κέρδος) και του αποφευκταίου (ζηµία). Ένα ισοδύναµα οµοιόµορφο ετήσιο κόστος µπορεί απλά να είναι ένας τρόπος έκφρασης του κόστους µιας εφ άπαξ επένδυσης σε ετήσιο ή γενικότερα περιοδικό χρονικό ορίζοντα. Για παράδειγµα, αγοράζει κάποιος ένα ψυγείο χωρίς άµεση πληρωµή, αλλά σε συµφωνία µε τον πωλητή υποχρεούται να πληρώνει ένα συγκεκριµένο ποσό κάθε µηνιαίως. Το εφ άπαξ κόστος, δηλαδή το συνολικό κόστος µετρητοίς του ψυγείου, έχει αντικατασταθεί από µια µηνιαία αποπληρωµή - που για τον αγοραστή µεταφράζεται σαν ένα περιοδικό κόστος που συνεπάγεται η αγορά του ψυγείου. Προσέξτε ότι αυτό το περιοδικό κόστος δεν λογίζεται σαν ζηµιά. Ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, η µέθοδος ετήσιας αξίας, χρησιµοποιεί τη σύγκριση µεταξύ ετησίων αξιών διαφορετικών τρόπων δράσης για να αποφασιστεί ποιος θα προτιµηθεί. Εάν υπάρχουν δυο διαφορετικές δυνατότητες επένδυσης, θα προτιµηθεί εκείνη µε την µεγαλύτερη ετήσια αξία. Μ άλλα λόγια, θα δεχθούµε την εναλλακτική εκείνη λύση της οποίας η διαφορά µεταξύ του ετήσιου οφέλους και του ετήσιου κόστους είναι µεγαλύτερη. Εάν έχουµε να κάνουµε µόνο µε ετήσια κόστη, που πρακτικά σηµαίνει ότι τα ετήσια οφέλη κάθε τρόπου δράσης είναι τα ίδια, τότε θα διαλέξουµε εκείνη την εναλλακτική λύση

2 Ετήσια Αξία της οποίας το ετήσιο κόστος είναι µικρότερο. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι προσπαθούµε να διαλέξουµε µεταξύ δυο αυτοκινήτων των οποίων τα οφέλη σε σχέση µ εµάς είναι τα ίδια, δηλαδή εµφάνιση, µηχανικές επιδόσεις, κατανάλωση καυσίµου κ.α. Θα βασίσουµε την απόφασή µας στην διαφορά του περιοδικού κόστους µεταξύ των δυο µοντέλων. Θα διαλέξουµε δηλαδή εκείνο µε τις χαµηλότερες δόσεις αποπληρωµής. 7.2 Ανάλυση Ετήσιας Αξίας Η ετήσια αξία, όπως προαναφέρθηκε, είναι η διαφορά µεταξύ του ετήσιου οφέλους (εσόδου) και του ετήσιου κόστους. Συµβολικά : AW = B A - C A Όπου Β α είναι το ετήσιο όφελος και C Α είναι το ετήσιο κόστος. Ως εργαλείο λήψης απόφασης παίρνει τη µορφή : B A - C A 0 (1) Ως εναλλακτική πρόταση έχουµε : Β 1 = Β 2 = = Β Ν = B A C 1 = C 2 = = C N = C A Τελικά επιλέγεται η εναλλακτική όπου B A - C A είναι µεγαλύτερο. Για να χρησιµοποιήσουµε τον τύπο της εξίσωσης (1), πρέπει να µετασχηµατίσουµε όλες τις εφ άπαξ πληρωµές ή οφέλη σε ισοδύναµες οµοιόµορφες περιοδικές χρησιµοποιώντας τον δείκτη ανάκτησης κεφαλαίου (capital recovery factor) (Α/P, i, N ). H διαδικασία αυτή φαίνεται στο επόµενο παράδειγµα : Παράδειγµα Σκεφτόµαστε να πραγµατοποιήσουµε µια επένδυση σε κατάστηµα µε αυτόµατα πλυντήρια. Τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια θα κοστίσουν και θα τα κρατήσουµε για 3 χρόνια χωρίς ουσιαστική αξία µεταπώλησης µετά το πέρας αυτής της περιόδου. Το ενοίκιο, η εργασία των υπαλλήλων και η συντήρηση θα πλησιάσουν τα ετησίως. Τα συνολικά έσοδα εκτιµώνται σε το χρόνο. Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης είναι 3 χρόνια. Το κόστος κεφαλαίου της ευκαιρίας (opportunity cost of capital) για µια επένδυση µε ρίσκο είναι 20% πριν από τους φόρους. Προς το παρόν αγνοούνται τα πληθωριστικά αποτελέσµατα ως παράγοντας για τη λήψη της απόφασης. Θα έπρεπε ή όχι να γίνει η επένδυση; Παρατηρούµε ότι το κόστος κεφαλαίου της ευκαιρίας πρέπει να είναι γνωστό προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα. Το cash flow φαίνεται στο διάγραµµα

3 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας ιάγραµµα 7-1Χρηµατοροές επένδυσης Όλα τα έσοδα είναι εκφρασµένα σε ετήσια ποσά εκτός από αυτό της η οποία είναι µια πληρωµή την χρονική στιγµή µηδέν. Το άλλο κόστος, τα είναι µια ετήσια πληρωµή. Το πρόβληµα συνεπώς είναι να µετασχηµατίσουµε το από κόστος που πληρώνεται µια φορά, σε ετήσιο κόστος προσθέτοντας παράλληλα τους κατάλληλους τόκους. Αυτό γίνεται µε τον δείκτη ανάκτησης κεφαλαίου : Ετήσιο κόστος = Κόστος επένδυσης x είκτης ανάκτησης κεφαλαίου Α = P (A/P,i, N ) A = ( A/P, 20, 3 ) A = ( 0,47473 ) = To συνολικό ετήσιο έσοδο είναι και το συνολικό ετήσιο κόστος είναι το άθροισµα των και των δηλ Η ετήσια αξία είναι και είναι το καθαρό κέρδος ιάγραµµα 7-2 ιάγραµµα ετησίου κόστους για την επένδυση 7.3 Ετήσια Ανάλυση Κόστους Μια ειδική περίπτωση ανάλυσης ετήσιας αξίας είναι αυτή όπου έχουµε µόνο κόστη. Το πρόβληµα λύνεται πάλι εκφράζοντας τα κόστη σαν ετήσια ποσά. 81

4 Ετήσια Αξία Παράδειγµα Έστω ότι έχουµε αγοράσει ένα αυτοκίνητο αξίας σε µετρητά. Θέλουµε να το κρατήσουµε για 8 χρόνια και µετά να το παραχωρήσουµε (έστω σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο χωρίς πληρωµή ). Το κόστος κεφαλαίου της ευκαιρίας είναι 10%. Ποιο θα είναι το ισοδύναµο ετήσιο οµοιόµορφο κόστος του αυτοκινήτου; Τα είναι µια στιγµιαία πληρωµή στην χρονική στιγµή µηδέν που πρέπει να µετατραπεί σε οµοιόµορφο ετήσιο κόστος (Σχήµα 8-3). Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας τον δείκτη ανάκτησης κεφαλαίου. Α = P(A/P, i, N ) A = ( A/P, 10, 8 ) A = ( 0,18744 ) A = ιάγραµµα 7-3 : ΙΟΕΚ για ένα αυτοκίνητο Το αυτοκίνητο δηλαδή είναι σαν να µας κοστίζει το χρόνο. Αυτό το κόστος είναι στην πραγµατικότητα το κόστος της ευκαιρίας που πληρώνεται δεσµεύοντας στην αγορά ενός αυτοκινήτου και µη επενδύοντας το ποσό π.χ στην τράπεζα µε 10% απόδοση. Συχνά οι υπολογισµοί του ετήσιου κόστους είναι οι µόνοι που πρέπει να γίνουν γιατί τα έσοδα ( ή γενικότερα οφέλη) είναι τα ίδια σε όλες τις εναλλακτικές. 7.4 Αξία Μεταπώλησης Αξία µεταπώλησης είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να πωληθεί όταν έχει τελειώσει η οικονοµική του ζωή για τον παρόντα ιδιοκτήτη του. υο, γενικά, µέθοδοι υπολογισµού της αξίας µεταπώλησης υπάρχουν στα πλαίσια της µεθόδου ετήσιας αξίας. Η πρώτη απαιτεί την αξία µεταπώλησης S να λογίζεται σαν µέρος της αρχικής επένδυσης το οποίο θα επιστραφεί στο τέλος της ζωής της επένδυσης. Γι αυτό η αξία µεταπώλησης προσθέτει στο ετήσιο κόστος τον ετήσιο τόκο έπ αυτού. Η όλη ιδέα µπορεί να φανεί καθαρά στον τύπο του ετήσιου κόστους: Ετήσιο κόστος = (P-S) (A/P, i, N) + Si (2) H αναλογία του κόστους επένδυσης που χρησιµοποιείται ως είχε είναι το (P-S) και το τοκιζόµενο κεφάλαιο και ο τόκος πρέπει να υπολογιστούν εκεί πάνω. Παρατηρούµε ότι και τα δυο µέρη του δεξιού µέλους της εξίσωσης είναι κόστη, και για το σκοπό της εξίσωσης αυτής αναφέρονται ως θετικές ποσότητες. 82

5 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Ένας άλλος τρόπος χειρισµού της αξίας µεταπώλησης στους υπολογισµούς της ετήσιας αξίας είναι παρατηρώντας ότι η επένδυση µπορεί να εκφραστεί σαν ετήσιο κόστος πολλαπλασιάζοντας µε τον δείκτη ανάκτησης κεφαλαίου. Μ άλλα λόγια, το κόστος επένδυσης µπορεί να διαχυθεί στο σύνολο της ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου. Η αξία µεταπώλησης, η οποία εµφανίζεται τώρα µε αρνητικό πρόσηµο, γιατί µειώνει το ετήσιο κόστος, µπορεί να διαχυθεί παρελθοντικά στη ζωή ενός στοιχείου πολλαπλασιάζοντας τη µε το δείκτη απώλειας αξίας ( sinking fund factor ): Ετήσιο κόστος = P( A/P, i, N ) - S( A/F, i, N) (3) Και οι δύο αυτές εξισώσεις για το ετήσιο κόστος θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσµα. Η αξία µεταπώλησης είναι γνωστή και ως υπολειµµατική αξία. εν είναι δεδοµένη αξία, οριζόµενη ως αρχικό κόστος συσσώρευσης µε την ελάχιστη υποτίµηση, γιατί µια τέτοια αξία είναι απλά ένα νούµερο που αναφέρεται στα λογιστικά βιβλία και αντιπροσωπεύει, αν και συχνότερα συµβαίνει το αντίθετο, την ονοµαστική αξία του στοιχείου. Η ονοµαστική αξία έχει άλλες χρήσεις που θα φανούν στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη φορολογία εισοδήµατος Παράδειγµα Ποιο είναι το ετήσιο κόστος µιας ραπτοµηχανής της οποίας η τιµή αγοράς είναι και η τιµή µεταπώλησης µετά από οικονοµική ζωή 4 ετών; Η ραπτοµηχανή χρησιµοποιείται από µια εταιρεία ρουχισµού µε κόστος κεφαλαίου ευκαιρίας 25% προ φόρων µη λαµβάνοντας υπ όψη τον πληθωρισµό. Το σχήµα 7-4 δείχνει την όλη κατάσταση ιάγραµµα χρηµατοροών Η σχέση (2) θα χρησιµοποιηθεί πρώτη : Ετήσιο κόστος = (P-S) (A/P, i, N) + Si = = ( ) (A/P,25,4) (0,25)= = (0,42344) (0,25)= =

6 Ετήσια Αξία 7.5 Άνισοι χρόνοι ζωής: Το µεγάλο πλεονέκτηµα της ετήσιας αξίας Η µέθοδος της ετήσιας αξίας έχει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους : Αποφεύγει την επανάληψη των κύκλων ζωής. Ας θυµηθούµε άτι η λογική τυποποίηση της σύγκρισης µεταξύ αµοιβαίως αποκλειόµενων εναλλακτικών προϋποθέτει ίσους κύκλους ζωής. Είδαµε ότι όταν οι κύκλοι ζωής δεν είναι ίσοι, πρέπει να επέλθει ισότητα τους επαναλαµβάνοντας τα cash flows και των δυο εναλλακτικών ή παρουσιάζοντας µια εικονική αξία µεταπώλησης. Αυτό γίνεται χωρίς καµιά υπόθεση ότι εµείς πραγµατικά σχεδιάζουµε την αγορά του ίδιου υλικού στην ίδια τιµή. Αυτό που κάνουµε εµείς είναι απλά να θέσουµε µια συνθήκη που θα ικανοποιεί τις λογικές αναγκαιότητες της µαθηµατικής λύσης. Παράλληλα η ετήσια αξία δεν παραβιάζει την θεώρηση των ίσων χρόνων ζωής. Αντίθετα βασίζεται σε αυτή. Η µέθοδος δεν µπορεί να αποστασιοποιηθεί από αυτή την υπόθεση γεγονός που όπως θα δούµε πιο κάτω καθιστά αδύνατη τη χρήση της σε προβλήµατα προϋπολογισµών κεφαλαίων. Ένα απλό Παράδειγµα δίνεται για να φωτιστεί το σηµείο αυτό : Παράδειγµα Αγοράς φορτηγού κατασκευαστικής εταιρείας Μια κατασκευαστική εταιρεία ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα φορτηγό. Τα δεδοµένα είναι στον ακόλουθο πίνακα: Μάρκα Mercedes Benz Ford Κόστος ( δρχ. ) Ετήσια συντήρηση ( δρχ. ) Οικονοµική ζωή ( έτη ) 10 5 Αξία µεταπώλησης ( δρχ. ) ιάγραµµα 7-5: Πίνακας εδοµένων για τις 2 εναλλακτικές Το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου για την εταιρεία είναι 25 %. Ποια λύση πρέπει να επιλεγεί ; Στο σχήµα 7-6 φαίνονται οι χρηµατοροές για 10 έτη. 84

7 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας FORD ιάγραµµα 7-6 : Χρηµατοροές για το Ford για 10 χρόνια MERCEDES BENZ ιάγραµµα 7-7 : Χρηµατοροές για το Mercedes Benz για 10 χρόνια Ο κύκλος για το Ford εµφανίζεται δύο φορές ενώ για το Mercedes - Benz µία. Επειδή τα οφέλη δεν διαφέρουν µια και οι δύο µάρκες κάνουν την δουλειά το ίδιο καλά, δεν λαµβάνονται υπ όψη. Εποµένως, µια λύση µε ετήσια αξία είναι αποδεκτή. Για τον πρώτο κύκλο του Ford η ετήσια αξία είναι : AC 1 = ( ) ( A/P, 25,5) ( 0,25) = = ( 0,37185) (0,25) = = = δρχ. Για τον δεύτερο κύκλο έχουµε : AC 2 = ( ) ( A/P, 25,5) ( 0,25) = = δρχ. Παρατηρούµε ότι είναι ακριβώς ο ίδιος µε τον πρώτο κύκλο. Το κόστος του πρώτου και του δεύτερου κύκλου είναι ακριβώς το ίδιο. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, δεν µας χρειάζεται να υπολογίσουµε το κόστος του δεύτερου κύκλου ή να γράψουµε την εξίσωσή του ή ακόµα και να σχεδιάσουµε την χρηµατοροή του. 85

8 Ετήσια Αξία Η ετήσια αξία για το Mercedes - Benz είναι : AC = ( ) (A/P, 25,10) ( 0,25 ) = = ( 0,28007) = = = δρχ. Επιλέγεται το Ford. Αυτό που θέλουµε να δείξουµε µε το παράδειγµα αυτό είναι ότι µε την µέθοδο της ετήσιας αξίας, οι ζωές των εναλλακτικών δεν χρειάζεται να γίνουν ίσα. Υποχρεωτικό είναι µόνο να υπολογιστεί η ετήσια αξία του πρώτου κύκλου κάθε εναλλακτικής λύσης. 7.6 Οριακή ανάλυση στην ετήσια αξία Η οριακή ανάλυση δουλεύει το ίδιο καλά για την ετήσια αξία όπως και µε τις υπόλοιπες µεθόδους, αλλά είναι πιο δύσκολο να την χειριστούµε από ότι είναι η ανάλυση χρηµατοροών, διότι οι ζωές των εναλλακτικών πρέπει να εξισωθούν πριν την σύγκριση. Έτσι η µέθοδος της ετήσιας αξίας χάνει το βασικό της πλεονέκτηµα. Αυτό φαίνεται καλύτερα µε ένα παράδειγµα : Παράδειγµα σύγκρισης αντλιών νερού Θέλουµε να συγκρίνουµε δύο τύπους αντλιών νερού για τον σχεδιασµό ενός συστήµατος επεξεργασίας και καθαρισµού νερού. Οι δύο τύποι που συγκρίνουµε έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Μάρκα JOHNSON SILVER ιάρκεια ζωής ( έτη ) Αρχικό κόστος ( δρχ. ) Ετήσιο κόστος συντήρησης (δρχ.) Κέρδος εξοικονόµησης νερού ( δρχ./έτος ) ιάγραµµα 7-8 : Πίνακας χαρακτηριστικών αντλιών νερού Το κόστος ευκαιρίας είναι 10 %. Θεωρήστε φόρους αµελητέους. Με χρήση της µεθόδου ετήσιου κόστους ποιο µοντέλο πρέπει να επιλεγεί; Οι δύο εναλλακτικές φαίνονται στα σχήµατα 7-9 και 7-10: 86

9 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας JOHNSON ιάγραµµα 7-9 : Χρηµατοροές για τις αντλίες JOHNSON SILVER ιάγραµµα 7-10 : Χρηµατοροές για τις αντλίες SILVER JOHNSON ιάγραµµα 7-11 : Χρηµατοροές για τις αντλίες JOHNSON για 60 χρόνια 87

10 Ετήσια Αξία SILVER ιάγραµµα 7-12 : Χρηµατοροές για τις αντλίες SILVER για 60 χρόνια Υπολογίζοντας ξεχωριστά τις ετήσιες αξίες, εδώ ετήσια κόστη, έχουµε : AC (J) = ( P - L )( A/P,i,N ) + Si + MC = ( )(A/P,10,15) (0,10) = = ( 0,13147) = δρχ. AC (S) = ( P - L )( A/P,i,N ) + Si + MC = ( )(A/P,10,20)+10000(0,10) +5000= = 90000(0,11746) = δρχ. Επιλέγουµε την SILVER καθότι το ετήσιό της κόστος είναι µικρότερο από της JOHNSON. Παρατηρούµε βέβαια ότι έχουµε κάνει οριακή επιλογή µια και η διαφορά των ετησίων κοστών είναι µικρή. Αν θέλαµε να πάρουµε την οριακή ανάλυση από την αρχή, θα έπρεπε να εξισώσουµε τις ζωές. Το οριακό διάγραµµα χρηµατοροών είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί και για αυτόν τον λόγο, οι αναλυτές αποφεύγουν την οριακή ανάλυση στην ετήσια αξία. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπολογίσουµε την παρούσα αξία της κάθε πληρωµής, να τις αθροίσουµε αλγεβρικά και να τις απλώσουµε χρησιµοποιώντας τον συντελεστή ανάκτησης κεφαλαίου ( capital recovery factor ). Αυτή η διαδικασία είναι και ο λόγος για τον οποίο προτιµάται η µέθοδος της παρούσας αξίας για τέτοιου είδους χρηµατοροές. PW = ( ) [(P/F,10,15)+(P/F,10,30)+(P/F,10,45)] -( )[(P/F,10,20)+(P/F,10,40)]+3000(P/F,10,60) = = (0,2394+0,0573+0,013) ,1486+0,0221) 3000(0.0033) = = (0,3097) ( 0,1707 ) +9,9 = = , ,9 = = Τώρα είναι δυνατόν να απλώσουµε την παρούσα αξία και να της προσθέσουµε το ετήσιο όφελος των 3000 δρχ. AC = (A/P,10,60 )+3000 = (0,10033)+3000= -2592, = 407,27 88

11 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Έτσι επισηµάναµε ότι η ξεχωριστή σύγκριση των ετησίων κοστών βασίζεται σε ίσες ζωές και ακολουθεί την αρχή της οριακής ανάλυσης. 7.7 Συνεχείς / Άπειρες ( PERPETUAL) ζωές στην ετήσια αξία Όπως και στην ανάλυση παρούσας αξίας, οι επενδύσεις συνεχούς ζωής θεωρηµένες µε προσανατολισµό ετήσιας αξίας, χρησιµοποιούν τους ίδιους τύπους : A = P i Το ετήσιο κόστος µιας επένδυσης µε άπειρη ζωή είναι A, δεδοµένου ότι P είναι το αρχικό κόστος. Ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου (A/P, i, ) είναι i. Αν θεωρήσουµε το Α ως τον βαθµό απόδοσης της επένδυσης του Ρ, η ετήσια αξία της επένδυσης είναι : P i. Με άλλα λόγια, το Α είναι το ίδιο είτε το θεωρήσουµε ως όφελος, είτε σαν ετήσιο κόστος ευκαιρίας Παράδειγµα Αν θεωρήσουµε αµελητέους φόρους και πληθωρισµό, τι ποσό αναµένουµε να πάρουµε συνεχώς ανά έτος αν καταθέσουµε µε τόκο 15%? ( σηµ.: εδώ Α= όφελος ) Παράδειγµα A = P i = ( ) ( 0,15 ) = ανά έτος. Το άνοιγµα ενός δρόµου σε µια αγροτική περιοχή θα κοστίσει δρχ. Υπολογίζεται ότι 60 % του ποσού θα κοστίσουν τα βασικά έργα ανοίγµατος του δρόµου, 20% τα έργα καθαρισµού της επιφάνειας του και 20% τα έργα αποστράγγισης των υδάτων που βρίσκονται στο έδαφος. Τα βασικά έργα έχουν άπειρη ζωή, ο καθαρισµός της επιφάνειας του εδάφους έχει ζωή 10 ετών και τα έργα αποστράγγισης έχουν ζωή 20 ετών. Το κόστος συντήρησης ανά έτος υπολογίζεται σε δρχ.. Αν θεωρήσουµε ικανοποιητικό βαθµό απόδοσης το 10% πόσο είναι το αναµενόµενο ετήσιο κόστος του δρόµου? Θεωρήστε αµελητέα επίδραση του πληθωρισµού και µηδέν φόρους µια και το έργο είναι δηµόσιο. (σηµ. εδώ Α= ετήσιο κόστος) Ο υπολογισµός των ετήσιων κοστών κατά εργασία και ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου κόστους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 89

12 Ετήσια Αξία Αρχικό κόστος (δρχ.) Ν ( Α/Ρ,10,Ν ) Ετήσιο κόστος (δρχ.) Βασικό έργο , Καθάρισµα επιφάνειας , Αποστράγγιση , Συντήρηση ιάγραµµα 7-13 : Πίνακας ετήσιων κόστων κατά εργασία Βλέπουµε ότι το αναµενόµενο ετήσιο κόστος είναι δρχ. ΣΥΝΟΛΟ : Περίληψη Η ετήσια αξία µπορεί να θεωρηθεί σαν κέρδος ή ζηµιά όπου έχουµε να κάνουµε µε οφέλη και µε κόστη ταυτόχρονα. Αν έχουµε µόνο κόστη τότε έχουµε την µέθοδο του ετησίου κόστους. Το κριτήριο επιλογής είναι είτε το µεγαλύτερο ετήσιο κέρδος, είτε το µικρότερο ετήσιο κόστος. Σε περίπτωση που έχουµε άνισες ζωές, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσουµε την µέθοδο ετήσιας αξίας. Η υπόθεση ότι οι ζωές είναι ίσες υπάρχει σιωπηρά µέσα στην µέθοδο, γεγονός που της δίνει µεγάλο πλεονέκτηµα υπολογιστικής ευκολίας έναντι των υπολοίπων µεθόδων που χρησιµοποιούνται. Η µέθοδος ετήσιας αξίας, όπως και όλες οι υπόλοιπες, βασίζεται στην οριακή ανάλυση. Συχνά βέβαια είναι ευκολότερο να συγκρίνουµε ξεχωριστά κάθε ετήσια αξία παρά να υπολογίζουµε τις οριακές χρηµατοροές και να τις χρησιµοποιούµε για υπολογισµό της οριακής ετήσιας αξίας µεταξύ των εναλλακτικών. Οι συνεχείς ζωές δεν παρουσιάζουν πρόβληµα στην µέθοδο ετήσιας αξίας. Κλείνοντας, συµπεραίνουµε ότι η µέθοδος ετήσιας αξίας είναι εύκολο να γίνει κατανοητή από οποιονδήποτε µια και υπολογίζει τα δεδοµένα µε µεγαλύτερη ευκολία από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο. 7.9 Προβλήµατα Πρόβληµα αγοράς κονσόλας Ένας ραδιοφωνικός σταθµός αγόρασε µία νέα κονσόλα και πλήρωσε δρχ. Ο ιδιοκτήτης θέλει να ξέρει πόσο του κοστίζει η κονσόλα ετησίως αν η οικονοµική της ζωή είναι 5 έτη και η αξία µεταπώλησης της σε 5 χρόνια είναι δρχ. ίνεται ότι το κόστος ευκαιρίας για τα επόµενα 5 χρόνια είναι 15 % και ότι φόροι και πληθωρισµός αγνοούνται. 90

13 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Το διάγραµµα χρηµατοροών είναι το ακόλουθο : ιάγραµµα Χρηµατοροών Το ετήσιο κόστος της κονσόλας είναι: ( ) (Α/Ρ,15,5) (0,15) = δρχ Πρόβληµα αγοράς µεταχειρισµένου αµαξιού Κάποιος αγοράζει ένα µεταχειρισµένο αµάξι δρχ. Θέλει να ξέρει ποιο είναι το οµοιόµορφο ετήσιο κόστος του αυτοκινήτου αν η οικονοµική του ζωή είναι 5 χρόνια και η αξία µεταπώλησης του µετά από 5 χρόνια είναι δρχ. Τα σταθερά ετήσια έξοδα για το αυτοκίνητο είναι : δρχ. τον χρόνο έξοδα συντήρησης και 60200δρχ. τον χρόνο έξοδα ασφάλειας. ίνεται κόστος ευκαιρίας 9 % και οι φόροι θεωρούνται αµελητέοι ιάγραµµα Χρηµατοροών για το αυτοκίνητο Το οµοιόµορφο ετήσιο κόστος είναι : ( ) (Α/Ρ,9,5 ) (0,09) = ( 0,25709 ) = δρχ. 91

14 Ετήσια Αξία Πρόβληµα αγοράς µικρού φούρνου Ένας φοιτητής θέλει να αγοράσει ένα φουρνάκι. Έχει καταλήξει σε δύο µοντέλα και θέλει να δει ποίο από τα δύο τον συµφέρει περισσότερο. Οι πληροφορίες που έχει για τα µοντέλα είναι οι εξής : ΜΟΝΤΕΛΟ Α Β Αρχικό κόστος ( δρχ. ) Κατανάλωση ρεύµατος (δρχ./ έτος) Αξία µεταπώλησης ( δρχ. ) Οικονοµική ζωή ( έτη ) 6 7 ιάγραµµα 7-16 : Πίνακας πληροφοριών για τα διαθέσιµα µοντέλα Αν ο ελάχιστος ενδιαφέροντας βαθµός απόδοσης είναι 20% και αγνοήσουµε πληθωρισµό και φόρους, ποιο µοντέλο συµφέρει να επιλεγεί; Το ετήσιο κόστος για το µοντέλο Α είναι : ( )(Α/Ρ,20,6) ( 0,20 ) = ( 0,30071 ) = 19028,4 δρχ. Το ετήσιο κόστος για το µοντέλο Β είναι : ( )(Α/Ρ,20,7) ( 0,20 ) = ( 0,27742 ) = 19483,9 δρχ. Άρα επιλέγουµε το µοντέλο Α Τα αντίστοιχα διαγράµµατα χρηµατοροών είναι : Μοντέλο Α ιάγραµµα χρηµατοροών µοντέλου Α 92

15 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Μοντέλο Β ιάγραµµα χρηµατοροών µοντέλου Β Πρόβληµα µηχανογράφησης Μια µικροµεσαία επιχείρηση στις ΗΠΑ θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστηµα µηχανογράφησης. Απευθύνεται λοιπόν σε δύο εταιρείες υπολογιστών ( Χ και Υ ) και παίρνει 2 προσφορές. Τα χαρακτηριστικά καθεµιάς φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ Υ Αρχικό κόστος ( $ ) Οικονοµική ζωή ( έτη ) Ετήσια συντήρηση ( $ ) Αξία µεταπώλησης ( $ ) ιάγραµµα 7-19 : Πίνακας Οικονοµικά Χαρακτηριστικά προσφορών Η εταιρεία υπολογίζει προ πληθωρισµού και φόρων έναν δείκτη απόδοσης 30% ανά έτος. Χρησιµοποιώντας την µέθοδο ετήσιου κόστους, βρείτε ποια από τις λύσεις είναι η οικονοµικότερη. Το ετήσιο κόστος για την εταιρεία Χ είναι: ( )(Α/Ρ,30,10) ( 0,30 ) = =3600 ( 0,32346 ) = 1584,46 δρχ. Το ετήσιο κόστος για την εταιρεία Υ είναι : ( )(Α/Ρ,30,15) ( 0,30 ) = =5400 ( 0,30598 ) = 19482,29 δρχ. Άρα επιλέγουµε το σύστηµα που µας προτείνει η εταιρεία Χ Τα αντίστοιχα διαγράµµατα χρηµατοροών είναι: 93

16 Ετήσια Αξία ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ ιάγραµµα 7-20 : Πρόταση εταιρείας Χ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ιάγραµµα 7-21: Πρόταση εταιρείας Υ Πρόβληµα αγοράς αυτοκινήτου Κάποιος θέλει να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Έχει καταλήξει ανάµεσα στην BMW 318i και την MERCEDES C200. Τα στοιχεία που έχει µαζέψει φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. ΜΟΝΤΕΛΟ BMW 318I MERCEDES C200 Αρχικό κόστος ( δρχ. ) Οικονοµική ζωή ( έτη ) Αξία µεταπώλησης ( δρχ. ) Ετήσια συντήρηση ( δρχ. ) Πίνακας 7-22 Στοιχεία εναλλακτικών 94

17 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Με βάση το ετήσιο κόστος ποιο αµάξι πρέπει να επιλέξει ο αγοραστής; ( Κόστος ευκαιρίας = 25% ) Τα διαγράµµατα χρηµατοροών είναι : BMW 318i ιάγραµµα 7-23: χρηµατοροές µοντέλου BMW 318i MERCEDES C ιάγραµµα 7-24 : χρηµατοροές µοντέλου MERCEDES C200 Το ετήσιο κόστος για την BMW 318i είναι : ( )(Α/Ρ,25,15) ( 0,25 ) = = ( 0,25912 ) = = δρχ. Το ετήσιο κόστος για την MERCEDES C200 είναι : ( )(Α/Ρ,25,25) ( 0,25 ) = ( 0,25095 ) = = Άρα επιλέγουµε την BMW 318I 95

18 Ετήσια Αξία 7.10 Ανακεφαλαίωση και Παραδείγµατα Η ετήσια αξία (annual worth -- AW) προκύπτει από την αφαίρεση των ετησίων εξόδων από τα ετήσια οφέλη. Μία εναλλακτική λύση ικανοποιεί το πρόβληµα εφόσον η ετήσια αξία της είναι µη - αρνητική, δηλ. AW 0 (6.1) ή B A - C A 0 (6.2) όπου B A = B 1 = B 2 =... = B N, ετήσιο όφελος και, C A = C 1 = C 2 =... = C N, ετήσιο κόστος Με άλλα λόγια, δοθέντος ενός χρηµατο-χρονοδιαγράµµατος (cash-flow) µετατρέπουµε οφέλη, έξοδα, αρχικό κόστος ή επένδυση, και τελική αξία σε οµοιόµορφα κατανεµηµένα ποσά χρησιµοποιώντας κατάλληλα τους µετασχηµατιστές : (A/P, i, N), (A/F, i, N), και (A/G, i, N) Σύγκριση Εναλλακτικών Λύσεων 'Εστω οι λύσεις Α και Β, διαταγµένες κατά σειρά αύξησης του αρχικού κόστους επένδυσης α. AW A 0 τότε α.1 AW B AW A, επιλογή Β α.2 AW B < AW A, επιλογή Α β. AW A < 0 τότε β.1 AW B 0, επιλογή Β β.2 AW B < 0, δεν επιλέγεται καµµία Αν οπωσδήποτε µία πρέπει να επιλεγεί, τότε καταφεύγουµε άµεσα σε οριακή ανάλυση. Παράδειγµα Τα δεδοµένα είναι ίδια µ'αυτά του Παραδείγµατος AW A = - 600(A/P, 10, 20) = - 600( ) = 'Αρα η λύση Α ικανοποιεί το πρόβληµα AW B = ( ) = 44.3 Και η λύση Β ικανοποιεί το πρόβληµα. Επιπλέον, AW B > AW A, δηλ. η Β πρέπει να επιλεγεί, ceteris paribus. Προφανώς AW = AW B-A = = ( ) ή Εναλλακτικά : AW B-A = ( 11746) + 50 α. αφού AW A 0, και β. ΑW = AW B-A 0, η Β πρέπει να επιλεγεί. Καταλήγουµε, όπως θάπρεπε ή όπως επιβάλλεται λόγω των εµπλεκοµένων οικονοµικών αρχών, στο ίδιο συµπέρασµα. 96

19 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Ετήσιο Κόστος και Τελική Αξία Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις της ακόλουθης µορφής : L 0 1 N A ηλαδή, περιλαµβάνουν µια αρχική επένδυση P, ένα ετήσιο κόστος Α και τελική αξία (salvage value) ίση µε L. Στην περίπτωση αυτή η ετήσια αξία ή καλύτερα το ετήσιο κόστος (annual cost ή equivalent uniform anuual cost), ΑC υπολογίζεται ως εξής : AC = P(A/P, i, N) + A - L(A/F, i, N) όµως έτσι (A/P, i, N) = (A/F, i, N) + i AC = P(A/P, i, N) + A - L [(A/P, i, N) - 1] ή AC = (P - L) (A/P, i, N) + A + Li (6.3) Παράδειγµα Τα δεδοµένα είναι ίδια µ'αυτά του Παραδείγµατος Συγκρίνοντας τις δύο λύσεις έχουµε : AC A = 500(A/P, 15, 10) + 7,250 = 500 ( ) + 7,250 = 7,350 AC B = ( ) ( ) (0.15) = 6,553 Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να επιλεγεί η Β. Προφανώς : AC B-A ή AW B-A = 797, που επιβεβαιώνει την απόφαση επιλογής της Β αντί της Α Ετήσια Αξία και Οικονοµική Ζωή Η µέθοδος της Ετήσιας Αξίας (ΑW) παρουσιάζει το σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των τριών άλλων µεθόδων στο ότι για υπολογιστικούς σκοπούς δεν χρειάζεται να εξισωθούν οι οικονοµικές ζωές των εµπλεκοµένων εναλλακτικών λύσεων. Παράδειγµα Τα δεδοµένα είναι ίδια µ'αυτά του Παραδείγµατος Συγκρίνοντας τις δύο λύσεις έχουµε : ΑC A(1-10) = (10,000-2,000) (A/P, 16, 10) (0.16) = 8000( ) = 3,975 "Επαναλαµβάνοντας" την Α για 10 ακόµη χρόνια : ΑC A(10-20) = 10,000 (A/P, 16, 10) (A/F, 16, 10) = 3,975 Το ετήσιο κόστος κατά τον δεύτερο κύκλο επανάληψης της Α είναι ίδιο µ'αυτό του πρώτου κύκλου. 'Αρα δεν χρειάζεται να επαναλάβουµε (έστω και τεχνητά) την Α. Είναι προφανές ότι το ετήσιο κόστος (ή γενικώτερα η ετήσια αξία) δεν θα µεταβληθεί διότι 97

20 Ετήσια Αξία επαναλαµβάνοντας το ίδιο χρηµατο - χρονοδιάγραµµα το ετήσιο αποτέλεσµα δεν µεταβάλλεται. Επ'αυτού θα συνεχίσουµε...'οµως, AC B(1-20) = 16,000(A/P, 16, 20) + 1,000 = 3,699 'Οπως αναµένετο καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα, δηλαδή ότι η Β είναι συµφερώτερη (ή προτιµώτερη) από την Α. Παρατηρήσεις Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται και υπολογιστικά να εξισώσουµε τις εµπλεκόµενες οικονοµικές ζωές καθιερώνοντας έτσι ένα κοινό ορίζοντα προγραµµατισµού (planning horizon), δεν σηµαίνει ότι η µέθοδος της ετήσιας αξίας παραβιάζει την βασική αρχή της Τ.Ο. περί κοινού για όλες χρονικού πλαισίου αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων. Ενώ η µέθοδος της ΑW υπακούει στη βασική αυτή αρχή (κοινός ορίζοντας προγραµµατισµού) αποφεύγει τις υπολογιστικές της δυσκολίες εξετάζοντας κάθε εναλλακτική λύση στην βάση των ετήσιων αποτελεσµάτων της. Είναι αρκετά ξεκάθαρο και προφανές. Πέραν τούτου µπορεί να αποδειχθεί και υπολογιστικά. Πρόταση Η Ετήσια Αξία του χρηµατο -χρονοδιαγράµµατος της Εικόνας α είναι ίδια µ'αυτήν του χρηµατο - χρονοδιαγράµµατος της Εικόνας β. A A 1 N 1 N 2N P (á) P AW α = P(A/P, i, N) + A AW β = P(A/P, i, 2N) + P(P/F, i, N) (A/P, i, 2N) + A 'Εστω ότι ισχύει AW α = AW β, δηλαδή : (A/P, i, N) = (A/P, i, 2N) [1 + (P/F, i, N)] (A/P, i, N) / (A/P, i, 2N) = 1 + (P/F, i, N) (P/A, i, 2N) / (P/A, i, N) = 1 + (P/F, i, N) ; Η τελευταία σχέση ισχύει, διότι : (P/A, i, N) - (P/A, i, N-n) = (P/A, i, n) (P/F, i, N-n) (Προφανώς n N) Υπόδειξη : Αντικαταστείστε Ν = 2Ν και n = Ν. Συγκρίνοντας δύο λύσεις µε οικονοµική ζωή 10 και 11 χρόνια, αντίστοιχα µε την µέθοδο της AW ναι µεν δεν χρειάζεται να εκτείνουµε την ανάλυση µας υπολογιστικά για 110 χρόνια (όπως θα κάναµε εφαρµόζοντας την µέθοδο της Παρούσας Αξίας) αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε κοινό ορίζοντα προγραµµατισµού για σύγκριση. Εκµετταλευόµενοι το γεγονός ότι κάθε επανάληψη συνεπάγεται την ίδια ετήσια αξία ανάγουµε την σύγκριση σε ετήσια µεγέθη, δηλ. Β Α και C Α. Με τον τρόπο αυτό ο κοινός ορίζοντας σύγκρισης είναι το έτος (ή, γενικώτερα, η κάθε χρονική περίοδος). Αν θέλαµε να εξετάσουµε το πρόβληµα (π.χ., Παράδειγµα 6.3) οριακά (incremental analysis) τότε πρέπει να υπολογίσουµε την AW του οριακού χρηµατο-χρονοδιαγράµµατος : P (â) 98

21 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας AW Β-Α = -6000(A/P, 16, 20) + 8,000(P/F, 16, 20) (A/P, 16,20) = (A/F, 16, 20) = ( ) (0.2267) ( ) ( ) = 277, επιβεβαιώνοντας την επιλογή της Β αντί της Α Αφού AC Α(1-20) = AC Α(1-10) = 3,975 και AC Β(1-20) = 3,699 Παρατηρείστε ότι AW Β-Α AC Α - AC Β (υπάρχει µια µικρή απόκλιση που οφείλεται στους πίνακες). Επίσης µέσω της τιµής του AW Β-Α µπορούµε να υπολογίσουµε την οριακή παρούσα αξία PW Β-Α. PW Β-Α = AW Β-Α (P/A, 16, 20) = 277(5.929) ισχύει ότι : Παράδειγµα Τα δεδοµένα είναι ίδια µ'αυτά του Παραδείγµατος Συγκρίνοντας τις δύο λύσεις µε την µέθοδο της ετήσιας αξίας, υπολογίζουµε το ετήσιο κόστος σε κάθε περίπτωση : AC Α = 5000(A/P, 15, 15) + 800(P/A, 15, 5) (A/P, 15, 15) + 4,500(P/F, 15, 5) (A/P, 15, 15) (P/A, 15, 5) (P/F, 15, 5) (A/P, 15, 15) (P/F, 15, 10) (A/P, 15, 15) [(P/A, 15, 15) - (P/A, 15, 10)] (A/P, 15, 15) -4000(A/F, 15, 15) 2,520 AC Β : αντί να το υπολογίσουµε κατ'ευθείαν µπορούµε να εκµεταλλευθούµε την τιµή του PW Β-Α = -5,913 ως εξής : AW Β-Α = PW Β-Α (A/P, 15, 15) = -5,913( ) = -1,011 (Επιβεβαιώνεται η επιλογή της Α). 'Οµως AC Β = AC Α - AW Β-Α = 2,520 - (-1,011) = 3,531 Επιλέγεται η Α (πράγµα που ήδη γνωρίζαµε) διότι το ετήσιο κόστος της είναι µικρότερο κατά 2,520,000 δρχ. από το αντίστοιχο της Β. Παράδειγµα Τα δεδοµένα είναι ίδια µ'αυτά του Παραδείγµατος Στην περίπτωση αυτή η εφαρµογή της µεθόδου της ετήσιας αξίας διευκολύνει υπολογιστικά την ανάλυση : AC Β = 150(A/P, 12, 20) + 5 = 150( ) + 5 = εκατ. δρχ. AC Α = 500(A/P, 12, ) + 2 = 500 {1 / (P/A, 12, ) } + 2 = 500(0.12) + 2 = 62 εκατ. δρχ. Καταλήγουµε στο ίδιο, όπως και πριν, συµπέρασµα ότι δηλαδή η λύση Β είναι πιο συµφέρουσα από την Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7.1 Μια ΒΜW 316 στοιχίζει σήµερα δρχ. Τα ετήσια έξοδά της είναι : Καύσιµα δρχ. Συντήρηση " Ασφάλεια " Εγγραφή, κλπ " 1 ή εναλλακτικά : 1400 [(P/A, 15, 5)] (A/P, 15, 15) 99

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών Σηµειώσεις Λογιστικής και Τεχνικής Ανάλυσης Ο. Σχινάς, Υ. Λυρίδης, Επικ. Καθ. Αθήνα 2002 Π ΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα