Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ"

Transcript

1 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0

2 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ ΘΛΗΣΙ ΜΟΤ ΝΟΛΩΝΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΑΟΛΟΓΙ ΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΡΑ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ Ν04 Ι ΝΟΤ ΡΙΟ Ν04

3 ΡΟΛΟΓΟ Ν ΡΜΟ ΙΟΣ Σ Ν Ο ΣΟΛ Ν ΘΛ ΣΙΚ ΝΚ ΝΣΡ Ν ΝΟΛΧΝΝ ΤΝ Μ ΧΝ ΣκΝ θυ α κν υηίκτζδκν γζ δ ηκτν θσπζπθν υθϊη πθν ΧA ΨΝ υ Ϊγε Ν θν ΙκυθέκυΝλζκ Χ υηπζάλπ Νά Νθ6 ξλσθδανζ δ κυλΰέαμνεαδνπλκ φκλϊμν κνξυλκν κυν ζζθδεκτν γζ δ ηκτψ, η Ν θν σ Ν κθκηα έαν θπ ΫλαΝ υθ κθδ δεάν πδ λκπάν γζ δ ηκτν θσπζπθν υθϊη πθ Χ Ψ. εκπσμν κυν Ν έθαδ κλΰϊθπ Ν εαδν αθϊπ υιν μν Φυ δεάμν ΰπΰάμΝ εαδν κυν γζ δ ηκτν δμν Έθκπζ μν υθϊη δμν εαδν αν υηα αν φαζ έαμν Χ / ΨΝ μν XυλαμΝ ηαμέ Λ δ κυλΰ έν τηφπθαν η Ν κν έ Ν ιιήιην λέν Κυλυ πμν Καθκθδ ηκτν π λδεάμν Λ δ κυλΰέαμν εαδν δαξ δλέ πμν κυν θπ Ϊ κυν υηίκυζέκυν γζ δ ηκτν θσπζπθν υθϊη πθ εαδνη Ν κνϊλγλκνκν κυννέν9/00. ΓδαΝ θν ε Ϋζ Ν πθναπκφϊ πθν κυν υηίκυζέκυ,νϋξ δν υ αγ ένν δ δεάν πδ λκπάν ΝΧ ή ΨΝ πκυν υπκίκγ έ αδ απσν Ν Γλαηηα έαν κυν εαδν Ν κπκέα υπϊΰ αδν κθντπαλξΰσνγ Θ έ θν υγτθ μνγλαηηα έαμν, υπϊΰκθ αδν αν γζ δεϊνκϋθ λαν πθν θσπζπθν υθϊη πθν Χ Κ ΨΝ πθν γθυθν εαδν μν Θ αζκθέεμ,ν αν κπκέαν έθαδν Μδε ΫμΝ ΜκθΪ μν υπκ κξάμν πθν«πέζ ε πθ» λα υηϋθπθναγζ υθ, εαγυμ εαδν πθναγζ υθνζ ξυθ πθν, η Ν εκπσν Ν δα άλ Ν εαδν ί ζ έπ Ν πθν αγζ δευθν κυμν πδ σ πθ,ν παλϋξκθ Ϊμ κυμν δμν αθϊζκΰ μν δ υεκζτθ δμν ΰδαΝ θν πλκ κδηα έαν εαδν υηη κξάν κυμν Ναΰυθ μνεαδνπλπ αγζάηα αν θν ζζϊ ανεαδν κν ιπ λδεσέν ΥυλαΝ ηαμν απσν κν Ϋ κμν ληίν έθαδν δ λυ δεσν ηϋζκμν κυν δ γθκτμν υηίκυζέκυν λα δπ δεκτν γζ δ ηκτνχcismψ,ναθαΰθπλδ ηϋθκυνηϋζκυμν κυνohe ΧπμΝηΝΚυί λθ δεάν ΟλΰΪθπ Ψ,ΝσπκυΝ υηη Ϋξ δναθ ζζδπυμναπσν θνέ λυ άν κυνηϋξλδνεαδν άη λαέ

4 ΝΓλαηηα έαν, απσν δμνκνφ ίλκυαλέκυν κυνίγ, ζ δ κυλΰ έν Νε έλδκν κυν ΟζυηπδαεκτΝ γζ δεκτν ΚΫθ λκυν γθυθν ΧΟ Κ Ψ,Ν κν κπκέκν παλαξπλάγε Ν απσν κν Τπκυλΰ έκν κζδ δ ηκτν εαδν γζ δ ηκτν εαδν Ν δκέε Ν κυν Ο Κ,Ν πλκε δηϋθκυν θαν υθ ξέα δν θαν παλϊΰ δν κν ηαθ δεσν ΫλΰκΝ πκυν πδ ζ έν δαξλκθδεϊν σ κν κν λα δπ δεσν σ κνεαδν κθν γθδεσν γζ δ ησν μνυυλαμνηαμένν Κ δλδαεϋμν ΰεα α Ϊ δμν μνγλαηηα έαμν 4 Ν Μαλοτ δ,νο Κ

5 ΘΛΗΣΙΚ Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΣΟΤ Νίζ Ν Κα ΪΝ κν ίζ, Ν Γλαηηα έαν Ν η Ν Ν άλδιν μν Ι λαλξέαμν μν εαδν η Ν Ν υηίκζάν πθναληκ έπθντπλ δυθν πθνκζϊ πθν πθν,ν πθν λξΰ έπθν πθν,νεαγυμν πέ μν εαδν η Ν δμν αθ έ κδξ μν Οηκ πκθ έ μν πθν κδε έπθν αγζηϊ πθ, παλσζκν πκυν κν πλκςπκζκΰδ ησμν μν ά αθν ηαθ δεϊν η δπηϋθκμν ζσΰπν μν αυ λάμν ηκ δκθκηδεάμν πκζδ δεάμν πκυν φαλησα δν Ν ΥυλαΝ ηαμν αν ζ υ αέαν ξλσθδα, αθ απκελέγε Ν εα ΪΝ πζϋκθν Ϊλδ κν λσπκ κν αθα γϋθν Ν αυ άθν Ϋλΰκ,Ν σππμν εαδν δμν υπκξλ υ δμν μν πλκμν κν δ γθϋμν λα δπ δεσν υηίκτζδκν γζ δ ηκτν ΧωISεΨ εαδν πλαΰηα κπκέ Ν δμν αγζ δεϋμν λα λδσ μνπκυνπ λδΰλϊφκθ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ Ι ΝΟΤ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 8 Φ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤ ΝΚ ΦΙ Ι Ν ΘΝΙΚ Ν ΡΟΤ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 5 Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΝΧΜ ΛΟ Ν ΡΟΜΟ Ν (DAY RUN) Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΦΙΛΙΚΟ Ν Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Ν& 5 ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΚ ΦΙ Ι Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ Ν ΟΛΗ Κ ΦΙ Ι ΟΛΗ Σ ΣΟΙ

6 Μ ΡΣΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 7 9 Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤ έ Ν ΡΣ Ν ΘΝΙΚ Ν Ν κν ΣΡΟ ΙΟΝ ΘΝΙΚ Ν μ Σ ΙΟΤΝη Μ ΡΣΙΟΤΝ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΦΙΛΙΚΟ Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ έ Ν ΡΣ Σ Ι Κ Ν ΟΡ Ι ΙΚ 8 ΝΧΜ ΛΟ Ν ΡΟΜΟ Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 0 ΝΧΜ ΛΟ Ν ΡΟΜΟ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΜΤ ΡΙΛΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΡΙΧΝΝ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Τ ΣΤ 46 Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Τ ΜΤΝ 6 Μ Ρ ΘΧΝΙΟ ΝΜ Γ Ν Λ Ξ Ν ΡΟ Λ ΙΚΟ Ν ΓΧΝ Μέ έ έ ΝΣΡΙΣΧΝΝ Θ ήνικ 7 ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 8 0 ΚΟΟ ΟΛ Ν Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 9 0 ΞΙΦ ΚΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 0 9 ΣΟΞΟ ΟΛΙ ΚΟΛΤΜ ΝΤ Τ Μ ΙΟ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η 4 ΣΟ Φ ΙΡΙ Μ Θ ΣΧΝΝ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Τ 4 0 ΓΚΟ ΜΙ ΝΓ ΝΙΚ Ν ΤΝ Λ Τ ΝCISM 6 Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Ι ΤΝ Λ Τ CISM ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι 6 ΟΡΓ ΝΧΣΗ Ν ΝΞ ΟΛΗ ΡΣ Ρ ΟΟΛ ΝΓΤΘ ΙΟΝ ΣΡΙΟΛ Ρ ΣΡΙΚ Λ ΟΛΗ Σ ΣΟΙ Λ Τ ΙΝ Θ ήνικ Ρ ΤΡΧΝ ΙΡ Ι Λ ΜΙ ΜΤΝ ΚΟΛΤΜ Σ ΡΙΟΝ Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΟΛΗ ΣΤ ΝΣΙΡή Ι Ν ΚΟΤ ΟΡΝ Ν Σ ΣΟΙ ΚΙΣΟΝ ΚΟΤ ΙΡ Ι ΟΡ

7 Μ ΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 7 78 Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤ Κ Λ Μ Σ Ν ΘΝΙΚ Ν Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι Ι Ι Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι Ρ ΚΟΛΤΜ 9 ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΡΙΧΝΝ Ι 9 0 ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΡΙΧΝΝ Τ 0 ΣΙ Ο ΣΙ Ο Ι κ 0 ΣΡΟ ΙΟΝ Μ Υ ΝΣ ΝΚΡ Σ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ ΓΤΝ ΙΚΧΝΝ ΟΛΛΧΝΝ ΣΡΧΝΝ ΘΝΙΚ ΝΟΜ ΙΣΡ Ι Ν ΝΣΙ Φ ΙΡΙ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ο Ο Φ ΙΡΟΤΝ ΚΟΝΣ ΝΞ ΝΘ Ν ΘΝΙΚ Ν ΙΟΤΝΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ ΟΛΗ Σέ έέ Ν Κ Λ Μ Σ 89 0 ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΦΙΛΙΚΟ ΝΣΙ Φ ΙΡΙ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Σ ΛΙΚ ΝΦ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ ΜΟΝ ΧΝΝ Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Ν ΡΧΝ ΓΚΟ ΜΙΟΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν ΚΟΛΤΜ ΝCISM Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν ΓΤΝ ΙΚΧΝ Σ ΛΙΚ ΝΦ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤΝ ΜΟΝ ΧΝΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΝΤΝ ΦΙΛΙΚΟ Ν Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Σ ΣΟΙ V Μ Ρ ΚΛ ΙΟΝ Υ ΝΙ ΣΡ ΟΤΛ Ξ ΝΘ ΟΛΗ γν Μ ΚΣΙΟ ΝΝ ΙΓ Λ Χ ΝΣΙΡΟ Χ Ι Ν Λ ΣΙ Ν ΝΝ ΡΓΟ Ι ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΤ 7 Θ ήνικ ΝSKODA Ξ ΝΘ ΝΤ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΝΝ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ CISM Θ ήνικ έ Ν ΟΛΛΧΝ ΣΡΧΝΝ Ν& ΦΙΛΙΚΟ Ν Ν ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι Σ Ι Κ Ν ΟΡ Ι Κ Λ Μ Σ ΣΡ ΣΙ Σ Ν ΡΟ Λ ΣΙ ΙΓ Λ Χ Λ ΡΙ

8 ΙΟΤΛΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΟΛΗ Σ ΛΙΚ ΝΦ Ν Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν ΜΟΝ ΧΝΝ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Γ Ν 4 ΙΣΡ Ι Ν ΝΣΙ Φ ΙΡΙ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ ΤΦ ΙΡ Ι Ν ΣΡΙΟΛ ΚΟΛΤΜ 9 ΝΤΝ Σ Μ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ TAE KWON DO 0 ΦΙΛΙΚΟ ΓΧΝ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν ΓΤΝ ΙΚΧΝΝ Μ ΝΙ ΚΟ ΘΝΙΚ Ν 7 Τ ΣΟ Φ ΙΡΙ ΟΚΣΧ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΤΓΜ ΥΙ 5 Ο ΝΤ ΦΙΛΙΚΟ & Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Ν& ΓΧΝ Ν ΡΟΜΟΤΝ Ν ΣΟΝ ΧΝ ΣΟΝRUN) 5 Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Λ Ι Ι ΘΝ Λ ΙΚΟ Ν ΓΧΝ ΝΤ ΤΡΧ ΙΚ Ν Τ Κ Φ Ν CISM CISM ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΞ Γ ΝΜ ΝΙ ΚΟ ΟΤΓΓ ΡΙ Ν Ν& ΚΟΟ ΟΛ ΧΤΡΟ ΟΛ ΝΣΤΦ ΚΙ Ψ Σ Ι Κ Ν ΟΡ Ι Ν& 8 Κ Λ Μ Σ ΟΛΗ ΚΟΟ ΟΛ ΧΤΡΟ ΟΛ ΝΙ ΣΟΛΙ Ν μ ΡΙ ΟΡΓ ΝΧΣΗ κ Υ Ψ ΟΤΛΙ ΓΜ Ν Ν& ΣΡΟ ΙΟΝκ ΟΚΣΧ ΡΙΟΤ ΟΛΗ Ν ΚΟΟ ΟΛ Ν ΡΟ ΟΛ Ν ΓΨ Χ Θ ήνικ Γ ΙΧ ΝΝΙΝ ΟΤ Σ Ι ΤΡΟ ΛΛ ΤΡΧΝ Ν ΡΣ Ν ΡΓΙΝ Ν Θ ήνικ ΤΡΧΝ Ν

9 ΝΟ Μ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Λ κμ ΤΘ ΝΣΙΚΟ Μ Ρ ΘΧΝΙΟ Ν Θ ΝΧΝ ΜΙΚΣΟΙΝ ΓΧΝ Ν Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Ν ΡΧΝ ΚΛ ΧΝΝ Ν ΛΛ Ο ΣΟΤΡΚΙ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΜΙΚΣΟΙΝ ΓΧΝ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ Μ Θ ΣΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ ΥΟΛΧΝΝ Ν ΛΛ Ο ΣΟΤΡΚΙ ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν ΡΧΝ Ρ Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΤΝ Κ Μ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΡΧΝ Κ Ρ Σ Ν ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Ν ΡΧΝΝΚΟΡΟΙ Ο Ν ΘΝΙΚ Ν Ν Ι ΘΝ Ν Λ ΙΚΟ Ν ΓΧΝ ΜΟ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΜΟ ΟΛΗ Κ ΛΛΙΘ Γ ΧΓ Γ ΝΝ Γ Θ Ν Ψ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Χ Ν Ν ΙΨ Μ Ρ ΘΧΝ ΟΛΗ ΣΟΤ Λ Ν ΣΟΤΡΚΙ Ν& ΛΝ ΙΓ Λ Χ Ν& ΝΞ Θ Ν ΧΟ Κ Ψ Ν& Θ Ν ΓΟΤ Ι ΦΙΛΙΚΟ 9 Κ ΝΚΟΡΟΙ Ο Ν Μ ΛΙ Μ ΛΙ

10 ΤΜΜ ΣΟΥΗΝ ΘΛΗΣΧΝΝ ΘΛΗΣΡΙΧΝΝ ΝΤ Ν Ν ΓΚΟ ΜΙ Ν Ν ΤΡΧ ΨΚ ΝΡΧΣ ΘΛΗΜ Σ Ν ΣΟΤ Νί4 γζ ΫμΝ εαδν αγζά λδ μν πθν θσπζπθν υθϊη πθ εαδν πθν πηϊ πθν φαζ έαμ μν ΥυλαμΝ ηαμ, υηη έξαθ πμν ηϋζν πθν αθ έ κδξπθν γθδευθν κηϊ πθν πθν κδε έπθν αγζηϊ πθ δμν η ΰαζτ λ μν αγζ δεϋμν δκλΰαθυ δμν Χαΰεσ ηδα εαδν υλππαρεϊν πλπ αγζάηα α), πκυν δ ιάξγ αθν εα ΪΝ κν Ϋ κμν ίζν εαδν εα Ϋε αθν η Ϊζζδα ΰδαΝ Ν ΥυλαΝ ηαμ, πλκίϊζζκθ αμν εα ΪΝ Ϊλδ κν λσπκν δμν Ν εαδν αν Ν μν ΥυλαμΝ ηαμ,ν σππμν π λδΰλϊφκθ αδν κθ παλαεϊ πνέθαεαμν ΙΝ Κ ΘΛΗΣΧΝΝ ΘΛΗΣΡΙΧΝΝ ΝΤΝ ΝΟΤΝΚ Σ ΚΣΗ ΝΝΜ Σ ΛΛΙ Ν Ν ΓΚΟ ΜΙ ΝΚ ΙΝ ΤΡΧ ΨΚ ΝΡΧΣ ΘΛΗΜ Σ ή ΘΜΟ ΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ. ΤπζΰσμΝΧΣΘ) ζδϊ μν ζέαμ. ξμνχοψ. λ μν 4. θγζΰσμνχ Ψ 5. ΤπξκμΝΧΟΨ Γδαθθδυ μν πυλέ πθ 6. λ μν Κκ ηέ μν ζ υγϋλδκμ 7. θξμνχ Τ ) Καεκ αέκμν υϊΰΰ ζκμ ΣλδΰευθμΝΚπθήθκμ Μκυ σπκυζκμνρκηϊθ Σα εκτ μν πσ κζκμ 0 ΘΛΗΜ αΰεσ ηδκνλπ ΪγζηαΝΣακτθ κ (Ρπ έα) υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝΙ δκπζκ αμν εϊφνtornado ΧΣλαί ηκτθ Ν Γ ληαθέαψ υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝΣακτθ κν ΝΫπθΝΧκζπθέαΨ αΰεσ ηδκνλπ ΪγζηαΝΪζμΝ θν ΆηηκΝΧΚα λέθν ζζϊ αψ υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝΚκζτηί μν ηξζην θκδξ άμνθϊζα αμν Χ λκζέθκν Γ ληαθέαψ υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝ θσλΰαθμν Γυηθα δεάμν εά δμν ΪφκυμΝ Χ σφδαν κυζΰαλέαψν αΰεσ ηδκνκτπ ζζκν εκπκίκζάμν σηπθνη Ν θαπλέανν θνκα ΰκλέαΝ R4 0ηέΝΧκζπθέαΨΝ

11 ΤΜΜ ΣΟΥΗΝ ΘΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΟ Χ ΙΧΝΝ Ν Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΝΣΟΤΝ Ι ΘΝΟΤ Ν ΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΤΝ ΘΛ ΣΙ ΜΟΤΝΧCISM) ΣΟΤ Νίζ ΟδΝπαλαεΪ πναθ δπλκ ππ έ μν πθν Ν μνυυλαμ ηαμ, υηη δμν ιάμναγζ δεϋμν δκλΰαθυ δμ κυνcism: έξαθ κνϋ κμνί4 θν 69 αΰεσ ηδαν Γ θδεάν υθϋζ υ Ν κυν CISM πκυν πλαΰηα κπκδάγε Ν κνκέ κν κυν εκυα σλναπσνζνϋπμνίνμα κυνίζ,νσπκυν ΝΥυλαΝηαμΝ επλκ υπ ΝκΝ ζπ ΪλξμΝ ΧΟΨΝ Γ υλΰδκμν ΜαλΰδπζΪεμΝ Ν,Ν ηϋζκμν μν ζζθδεάμν αθ δπλκ ππ έαμν κν CISM. κν ζηκ αΰεσ ηδκν λα δπ δεσν λπ ΪγζηαΝ Κκζτηί μν κυν ωisεν πκυν πλαΰηα κπκδάγε Ν κν Σ θ λσν μν ζί έαμν απσν Ν ΫπμΝ θ Ικυθέκυ 04έΝ Ν τθγ Ν μν ζζθδεάμναθ δπλκ ππ έαμνπ λδΰλϊφ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ ΙΝ Κ Ν ΤΝ Ν ΛΛΗΝΙΚΗ Ν Ο ΣΟΛΗ Ν ΣΟΝ45ο ΓΚΟ ΜΙΟΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΝΡΧΣ ΘΛΗΜ Ν ΚΟΛΤΜ Η Η ΣΟΤΝCISM ΣΟΤ Νί4 A/A ΘΜΟ. ξμνχοψ. N μ. λ μν ONOMATEΧΝYMO Γ υλΰδκμνμαλΰδπζϊεμνν Κπθ αθ δθϋ εκυνκπθ αθ έθ αηδζέ μναθαΰδυ μ Ι ΙΟΣΗΣ ΝήΝΚ ΘΗΚΟΝΣ λξΰσμν πκ κζάμν ΜΫζκμΝ Σ ξθδεάμν πδ λκπάμνκκζτηί μν κυνcism γζ άμν 7 γϋ Ν ανίίηέν θν π αζκτ ανη Ν πέ κ ΝμίγέγγΝ γζ άμνχαπκ τλγε ΝαπσΝ κυμν αΰυθ μνζσΰπν λαυηα δ ηκτψ

12 ΤΡΧ ΨΚΗΝ Τ Κ ΦΗ Ι ΘΝΟΤ Ν ΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΤΝ ΘΛΗΣΙ ΜΟΤΝ (CISM) Θ Ν ΝίΝ ζνοκσχ ΡΙΟΤΝίζ Ν ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έα κν δ γθϋμν υηίκτζδκν λα δπ δεκτν γζ δ ηκτν (CISM),ΝκλΰΪθπ ΝαπσΝίΝΫπμΝζΝΟε πίλέκυ 04 θν γάθα, θν ά δαν υλππαρεά τ ε ον κυ CISM,Ν Ν υθ λΰα έαν η Ν κ πδ ζ έκν κυν Γλαφ έκυν λα δπ δεκτν υθ Ϋ ηκυνχelo) θν υλυπ. δμν λΰα έ μν μν τ ε ομ,ν υηη έξ Ν κνλκ λ έκν κυνcism μν υλυπμ, η Ν πλκ λ τκθ αν κθν θ δπλσ λκν κυν CISM Γ ληαθσν υθ αΰηα ΪλξΝ Ν δλεν ίϋθ Ν ΧDirk Schwede) εαδνηϋζν λδϊθ ανχγίψναθ δπλκ ππ δυθ πθν υλππαρευθνυπλυθν η ζυθν κυν CISM θν υλυπ. Ν τθγ Ν πθν αθ δπλκ ππ δυθν πκυν υηη τ ε ο,νπ λδΰλϊφ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ ΥΧΡ GUINEA GERMANY GERMANY ITALY NORWAY ΡΜ ΝΙ USTRIA BELGIUM BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CYPRUS CZECH REPUPLIC DENMARK ESTONIA έξαθν ΘΜΟ ΝήΝΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ Col. KOITA Dorah Mamby Col. SCHWEDE Dirk Capt. FELL Rudi MSgt ZLOTOSCH Alex MSgt SCHUNK Stefan Col. WEIGOLD Dieter Lt.Col.BORGHINO Walter Maj KIRKNES Jon Lt Col. DAVTYAN Arman WOI PIRKFELLNER Manfred RIFAUT Serge VANCAUWENBERGH Hans VERDUYN Yves KONJEVIC Stipica DERIBEEV Venelin Major FOURNARIS Antonis SENKOVA Jana CDR s.g. TOLDERLUND Peter MARKS Heino θν αθπ ΫλπΝ υλππαρεάν General Secretary of CISM Vice President of CISM President of CISM Europe Chief of European Liaison Office Member of European Liaison Office Member of European Liaison Office Board of Directors Board of Directors Board of Directors Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Delegate Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation

13 ΥΧΡ FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GREECE ITALY LATVIA LITHUANIA FYROM THE NETHERLANDS NORWAY POLAND RΟΜ ΝΙ RUSSIA SERBIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TURKEY UKRAINE ΘΜΟ ΝήΝΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ Lt.Col.VISKARI Jarmo M.S.c.ILOMAKI Jouni Lt Col. BULIARD Martin MELIKISHVILI Ivane Lt.Col. HENKIES Wolfram COM. ANDRIOPOULOS Spyridon Lt Com Margiolakis George P.Sgt ANDRIOPOULOU Sofia Col. BARBACINI Max Andre GRAUDINS Vents MIZGAITIS Valentinas Col. SIMOSKI Borko Lt.Col. DRIEVER Ruben Maj. GROEN Johan ERIKSEN Jorgen SWITAJ Wieslaw KUZAWINSKARUEGG Anna Col.PhD ARMANU Ioan Col. BOTSMAN Oleg SPITSYN Dmitry ST Lt. ROTARENKO Anton Brig. Gen. RADOVIC Sinisa MILANOVIC Biljana BrIG.Gen. POGRAJC Bojan Lt.CoL. VERDUCO Carlos Garcia FERNANDEZ Rafael Garcia Lt.Col. MINEUR Mikael BACK JanHenrik KRON Goran Lt.Col. HESS Christian Col. YILMAZ Murat Yucel ANILIR Murat AYDIN Kamil Ilker Col. DOVHODKO Viktor Lt.Col. SHEVCHUK Serhiy Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Secretary Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Interpreter Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Delegate θν θνζσΰπν υλππαρεάν τ ε ον ΥυλαΝηαμΝ επλκ ππάγε ΝαπσΝ κυμμ θ δπζκέαλξκν ΧΟΨΝ πυλέ πθν αθ δπλκ ππ έαμν κνcism, κθνν θ λδσπκυζκν Ν,Ν αλξΰσν μν ζπ ΪλξΝ ΧΟΨΝ Γ υλΰδκν ΜαλΰδπζΪεΝ Ν,Ν ηϋζκμν αθ δπλκ ππ έαμνεαδν θ μν ζζθδεάμν ζζθδεάμν

14 λξδφτζαεαν αθ δπλκ ππ έαμέ κφέαν θ λδκπκτζκυ,ν Γλαηηα ΫαΝ μν ζζθδεάμν ΣαΝ γϋηα αν πκυν υα άγεαθν εα ΪΝ Ν δϊλε δαν πθν λΰα δυθν μν θν ζσΰπν υλππαρεάμν τ ε ομν υθκοέακθ αδνπμ ιάμμ υθα σ αν ζϋξπ μ η Ν πδπζϋκθν ζϋξν κυν πδ ζ έκυν μν Γ θδεάμν Γλαηηα έαμν κυνcism πκυν λ τ δ δμν λυιϋζζ μ απσν δμνυυλ μν ηϋζν κυνcism. θηϋλπ Ν πθν αθ δπλκ ππ δυθν αθαφκλδεϊν η Ν θν κλΰϊθπ Ν πθν θ πθ αΰεσ ηδπθν λα δπ δευθν ΰυθπθΝπκυΝγαΝπλαΰηα κπκδγκτθν κθνοε υίλδκ κυνίην θνκκλϋαέ ιδκζσΰ Ν πθν ηϋξλδν υλαν απκ ζ υλππαρεκτν λα ΰδεκτΝζΪθκυΝίγΝ 05. ηϊ πθν απσν δμν λϊ δμν κυν λκ Ϊ δμν ηδκυλΰέαμν θϋκυν λα ΰδεκτΝ πζϊθκυν ίην ίλ,ν εαγυμν πέ μνεαδνκν ξ δα ησμν πθν λα λδκ ά πθνΰδαν ανϋ ΝίηΝ 06. τθ αιν θϋπθν Καθκθδ ηυθν ΰδαΝ θν δ ιαΰπΰάν υλππαρευθν υ εϋο πθ,ν εαγυμνεαδν μνπ λδκ δεσ αμνκλΰϊθπ μν πθναΰυθπθν πλπ αγζηϊ πθν κυνcism. αλκυ έα μ ΣπθΝ ζ π κη λ δυθν κλΰϊθπ μ πθν πλπ αγζηϊ πθν πθν αθ δ κέξπθν αγζηϊ πθν πκυν γαν δ ιαξγκτθν κν Ϋ κμν ίην απσν δμν αθ έ κδξ μ αθ δπλκ ππ έ μ πθν δκλΰαθπ λδυθ Υπλυθ, εαγυμν πέ μν εαδν αν απκ ζϋ ηα αν πθν λα λδκ ά πθνεαδν πθν υθ λΰα δυθνπκυνπλαΰηα κπκδάγεαθνεα ΪΝ κνϋ κμν04. ΣμΝθΫαμΝδ κ ζέ αμν κυνcism μν υλυπμέ 4

15 θϊζον μν υλππαρεάμν τ ε ομν κυν ίην απσν θν Ι παθέα,ν σππμν πλκϋευο Ν απσν Ν οφκφκλέαν πκυν πλαΰηα κπκδάγε Ν η Ν αθ έπαζκν θν λυθν Γδκυΰεκ ζαίδεάν ηκελα έαν μνμαε κθέαμνχf.y.r.o.m). πέ μν Ν ΰδαΝ κν Ϋ κμν ίθν Ν θν ζσΰπν δκλΰϊθπ,ν αθα Ϋγε Ν ηκθα δεάνυπκοάφδανυυλαέ Ν Λ κθέα,ν πμν πδπλσ γ αν πδ ηϊθγε, Ν ξλ δησ αν τπαλιμν εαδν ζ δ κυλΰέαμν π λδφ λ δαευθν κηϊ πθν λΰα έαμν υπσν θν αδΰέ αν κυν CISM, υ Ν ηϋ αν απσν δμν υθ λΰα έ μνθανί ζ δυθκθ αδν σ κνκδν ξϋ δμν πθνελα υθν η ζυθ,νσ κνεαδνκδνζ δ κυλΰέ μν κυνcism. Ν ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έαν η Ν δμν παλ ηίϊ δμν μ,ν δα τππ Ν απσο δμ,ν ηϋλκμν πθν κπκέπθν ΫΰδθαθΝ ε ΫμΝ απσν κν τθκζκν πθν αθ δπλκ ππ δυθν πθν υηη ξκυ υθν ΥπλυθΝ η ζυθν κυν CISM θν υλυπ,ν πλκε δηϋθκυν θαν γκτθν πλκμν υαά Ν αν πση θαν δκδε δεϊν υηίκτζδαν κυν CISM, εαδν υπκίκζάν πθν ΰδαΝ Ϋΰελδ Ν απσν Ν Γ θδεάν υθϋζ υ Ν κυνcism. 5

16 ΘΛΗΣΙΚ Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ν Σ ΝΛ Ι Ι Ν Ι ΚΡ ΣΙΚΧΝΝ ΤΝ ΡΓ ΙΧΝΝ ΣΟΤ Νίζ θ δπλκ ππ έ μν μν ΥυλαμΝ ηαμ, υηη έξαθν δμν παλαεϊ πν λα λδσ μν κ πζαέ δκ υζκπκέ μν πθν δαελα δευθν γζ δευθν υθ λΰα δυθ εαγυμν εαδν λκΰλαηηϊ πθν λα δπ δεάμν υθ λΰα έαμν ΝγΫηα αναγζ δ ηκτ: κν πζαέ δκν υζκπκέ μν κυν λκΰλϊηηα κμν γζ δευθν λα λδκ ά πθν πθν ΜΫ λπθν Οδεκ ση μν ηπδ κ τθμν ΧΜΟ ΨΝ πθν ΚζΪ πθν πθν μν ζζϊ κμν εαδν μν Σκυλεέαμ δ ιάξγ αθ: Ν ΥυλαΝ ηαμν απσν 8 ΫπμΝ Νκ ηίλέκυ 04, κνκζ δ σν Γυηθα άλδκν μν πλυθν η λδεϊθδεμν Ϊ μν μν ΝΫαμΝ ΜΪελμ, φδζδεκέν αΰυθ μ Καζαγκ φαέλδ μ, η αιτν πθνηδε υθνκηϊ πθν πθν λδυθνκζϊ πθν πθν Ν μν ζζϊ κμνεαδν μνσκυλεέαμέ ΣαΝ ηϋζν πκυν υθγϋ κυθν θ ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έα κυν λα κτν ΞλΪμ,Ν κυν κζ ηδεκτν Ναυ δεκτνεαδν μνκζ ηδεάμν λκπκλέαμ πκυν υηη έξαθ θν θνζσΰπν λα λδσ α,ν π λδΰλϊφκθ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ A/A ΘΜΟ Σαιέαλξκμ ΛκξαΰσμΝΧΤΨ ΤπκζκξαΰσμΝΧ Ψ θγυπα πδ άμνχ Ψ θγυπα πδ άμνχ Ψ λξδζκξέαμνχ Ψ πξέαμνχτψ ζπ ΪλξμΝΧ Ψ θγυπκπζκέαλξκμνχ Ψ ηαδκφσλκμνχ Ψ λξδε ζ υ άμνχ δαξψ λξδε ζ υ άμνχσήσψ πδε ζ υ άμνχ ΝήΡ Ψ Κ ζ υ άμνχ Ι ΥΨ ηθαΰσμνχ Ψ Τπκ ηθαΰσμνχμ Ψ θγυπκ ηθαΰσμνχμ Ψ λξδ ηθέαμνχ ΦΜ Ψ πδ ηθέαμνχ Ψ πδ ηθέαμνχ Σ Σ Ψ ηθέαμνχουομψ ΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ ΣΡ ΣΟ ΝΞΗΡ Υλά κμνκαζκΰ λσπκυζκμ ΚπθήθκμΝΜδζπΪθμ Φυ δκμν πκ κζσπκυζκμ ΝδεσζακμΝΓελέθμ Γ υλΰδκμναπαΰΰ ζάμ αηϊ δκμνγκτθαλμ Θ σ πλκμν αυλσπκυζκμ ΟΛ ΜΙΚΟΝΝ ΤΣΙΚΟ Υλά κμνμκθϊθ λαμ ΚπθήθκμΝΚαλαθ λϋαμ Φυ δκμνρϊΰΰαμ Υλά κμνκαλαηαθδυζαμ ΛΪααλκμΝΣα σπκυζκμ ΚπθήθκμΝΓδαθθσπκυζκμ α έζ δκμν κρεσμμ ΟΛ ΜΙΚΗΝ ΡΟΟΡΙ λδ έ μνξ θκτ μ ΫλΰδκμΝαπαλέακμ Γ υλΰδκμνξ θϊεμ αθαΰδυ μνκ ξλκζσΰκμ ΪίίαμΝΜαλεέ μ ΚπθήθκμΝδ Ϊλμ ΚπθήθκμΝ αζεαθϊμ 6 Ι ΙΟΣΗΣ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ

17 ΣθΝ πλυ Ν γϋ Ν εα Ϋε Ν Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν κζ ηδεάμν λκπκλέαμ,ν Ν τ λνγϋ ΝΝΜδε άνοηϊ αν κυνκζ ηδεκτνναυ δεκτνεαδν λέ Νεα ΪΰΝΝΜδε άνοηϊ αν κυν λα κτνξλϊμέ θν Σκταζα μν ΣκυλεέαμΝ απσν Ν ΫπμΝ ην ε ηίλέκυν ίζ,ν φδζδεκέν αΰυθ μ Καζαγκ φαέλδ μ,ν η αιτν πθν ηδε υθν κηϊ πθν πθν λα δπ δευθν εα ηδυθν πθν λδυθν ΚζΪ πθν πθν Ν μν ζζϊ κμν εαδν μν ΣκυλεέαμέΝ ΣαΝ ηϋζν πκυν υθγϋ κυθν θν ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έαν πθν ξκζυθν μν λα δπ δεάμν ξκζάμν υ ζπέ πθ, μν ξκζάμνναυ δευθν κεέηπθ εαδν μν ξκζάμν ΙεΪλπθ πκυν υηη έξαθ θν θν ζσΰπν λα λδσ α,ν π λδΰλϊφκθ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ A/A. ΘΜΟ ΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ Λκξαΰσμ Κπθ αθ έθκμνμπκτ μ Ι ΙΟΣΗΣ λξΰσμν πκ κζάμ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΗΝ ΥΟΛΗ ΤΛΙ ΧΝ Καγΰ άμνφυ δεάμν ΰπΰάμ εαθϋαμν τ ζπδμνiv τ ζπδμνiv τ ζπδμνιιι τ ζπδμνιιι τ ζπδμνiι τ ζπδμνiι αθαΰδυ μ Γεαθαίέαμ Νδεσζακμ Κκθ σμ Γ υλΰδκμ θ πθσπκυζκμ αθαΰδυ μ αζαηπάμ ηηαθκυάζνγ λαεϊεμ α ξϊζμναθ ζέ μ α έζ δκμν θα α σπκυζκμ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ ΥΟΛΗΝΝ ΤΣΙΚΧΝΝ ΟΚΙΜΧΝ ζπ ΪλξμΝΝ Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ III Ναυ δεσμν σεδηκμ III α έζ δκμν ζϊξκμ Κπθ αθ έθκμν π λσπκυζκμ ΝδεσζακμΝΛαααλέ μ λδ κηϋθμνμδ Ϋαμ αθαΰδυ μνθ κ πλϊεμ Κπθ αθ έθκμνμπλακυ Ϊεμ Υλά κμνρΰαθσπκυζκμ λκπκθ άμ υθκ σμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ ΥΟΛΗΝΙΚ ΡΧΝ πδ ηθαΰσμνχιψ ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIΙΙ ΊεαλκμΝIΙΙ ΝδεσζακμΝΜδξαζσπκυζκμ πυλέ πθ Ϋ λκμ RΫημ Άλμ ΥαλΪζαηπκμ Φπ δϊ μ Γ υλΰδκμνλααϊλκυ ηά λδκμνοδεκθσηκυ πυλέ πθνκα Ϊεκμ υ ΪγδκμΝκτζδκμ 7 λκπκθ άμ υθκ σμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ

18 ΣθΝ πλυ Ν γϋ Ν εα Ϋε Ν Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν εα ηέαμν μν λκπκλέαμ,ν Ν τ λν γϋ Ν Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν εα ηέαμν κυν Ναυ δεκτ εαδν λέ Ν εα ΪΰΝ Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν εα ηέαμν κυν λα κτ. Οζδΰκη ζάμν κηϊ αν πθν Μ ΰΪζπθΝ απκ Ϊ πθν μν ΥυλαμΝ ηαμ, απκ ζκτη θν απσν κθν θξν ΧΜΥΨΝ ΚαπσΰζΝ ζέα πμν αγζ άν εαδν αλξΰσν απκ κζάμν εαδν κθν αγζ άν ΟΝ θϋαν λσ κνκπθήθκ, υηη έξαθ απσνγνϋπμνηνοε πίλέκυνίζν Ν κυ απϋ Ν Ν δ γθάναΰυθανη Ν θν ππθυηέαν«ν ΣΟΝ RUN»Νη ΝζαρεάΝ υηη κξά, κνπζαέ δκν κυν κλ α ηκτν πθν εαπϋθ Ν ξλσθπθν απσν θν Ϋθ αιν μν ΟυΰΰαλέαμΝ κν Ν ΣΟέΝ κθν θν ζσΰπναΰυθανκν ΟΝ θϋαμ λσ κμνκπθήθκμνεα Ϋζαί Ν θνπλυ ΝγΫ Ν ανίνξζηέν 8

19 ΘΛΗΣΙΚ Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΧΣ ΡΙΚΟΤ ΣΟΤ Νίζ Κα ΪΝ κν Ϋ κμν ί4,ν Ν Γλαηηα έαν Ν πλαΰηα κπκέ υθκζδεϊνλπ αγζάηα ανχ &,Ν ΙΝεαδΝ ΤΨΝπμΝ ιάμ: Ν αλϊθ αν λέα (4) έεκ δν τκν(ψν υθκζδεϊνπλπ αγζάηα ανχ5 αθ λυθνεαδν7 ΰυθαδευθΨΝη αιτν πθναθ δπλκ ππ υ δευθνκηϊ πθν πθνκζϊ πθν πθν ΝεαδΝ πθν λξΰ έπθν πθν,νσππμν π λδΰλϊφκθ αδν κυμ παλαεϊ πνπέθαε μ: ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝ Ν ΡΧΝΝ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ ΝίζΝ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ ΧΝ 5/ Σα σδ Ν ΝΞ ΝΝ. Σκικίκζέα 0/4 Λαηέα Ξ ΝΞ Ν. έίκμ 0/5 Άλΰκμ Ν ΝΞ Ν /5 κτζα ΝΝ ΝΞ Ν δΰϊζ π ΝΝ Ν ΝΞ 4. πδ λαπϋαδαν θ δ φαέλδ 5. Καζαγκ φαέλδ 0 4/6 6. Κκζτηί 9/7 Σλέπκζ Ν ΝΝ ΝΞ Ν 7. Tae Kwon Do /9 Υαρ Ϊλδ ΝΞ ΝΞΝ ΛΝ 8. Τ α κ φαέλδ 7/9 κυζδαΰηϋθ Ν Ν ΛΝ 9. υΰηαξέα 5/0 ΙπΪθθδθα ΝΞ Ν 0. κ ζα έα /0 πέ αυλκμ Ν Ν ΝΞ Ν. εκπκίκζά 0/0 πϊλ ΝΤ Bτλπθαμ ΛΝ ΝΞ. Ϊζ / ΚαζζδγΫα Ν ΝΞ Ν 9

20 ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ. κ φαέλδ Ν 5/ 4. Άλ Ν αλυθ 5. ΚαλΪ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΘΛΗΜ θυηαζκμν λσηκμ ΛΝ Ν ΝΞ ΛΝ 7/ Μαλκτ δ ΝΞ ΝΞ Ν πΰλϊφκυ ΝΞ Ν ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ ΝίζΝ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. ΧΝ δΰϊζ π ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΓΤΝ ΙΚΧΝΝ ή Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ ΧΝ 5/ Σα σδ Ν Ν ΝΞ Άλΰκμ Ν ΝΞ ΛΝ δΰϊζ π ΝΝ ΛΝ ΝΞ. έίκμ 0/5. Καζαγκ φαέλδ Ν 8 0/6 4. Κκζτηί 9/7 Σλέπκζ Ν ΛΝ ΝΝ Ν 5. Tae Kwon Do /9 Υαρ Ϊλδ ΝΞ ΝΝ Λ 6. εκπκίκζά 0/0 πϊλ ΝΤ Bτλπθαμ ΛΝ ΝΞ πΰλϊφκυ ΛΝ 7. ΚαλΪ / Ν Κα Ϊ αιν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν ΚζΪ πθν πθν Ν εαδν πθν λξΰ έπθν πθν Ν αν υπσον πλπ αγζάηα α η Ν ίϊ Ν δμν εαζτ λ μν γϋ δμν πκυν εα Ϋε αθ, π λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ. 0

21 Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝ Ν ΡΧΝΝ 04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ Ν ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΣΡ ΣΟ ΝΞ Ρ ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ ΡΟΟΡΙ 4 5 ΟΛ ΜΙΚΟΝΝ ΤΣΙΚΟ ΤΡΟ ΣΙΚΟΝ ΧΜ ΟΛ ΜΙΚ Ν ΛΙΜ ΝΙΚΟΝ ΧΜ Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΓΤΝ ΙΚΧΝΝ 04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΙΚ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ Ν ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΡΟΟΡΙ 4 ΟΛ ΜΙΚΟΝΝ ΤΣΙΚΟ 5 ΣΡ ΣΟ ΝΞ Ρ 4 6 ΛΙΜ ΝΙΚΟΝ ΧΜ ΟΛ ΜΙΚ Ν ΤΡΟ ΣΙΚΟΝ ΧΜ εα λέαν ΧγΨΝ υθκζδεϊν λπ αγζάηα αν ΧκΝ Μαγ υθν εαδν ην Μαγ λδυθψν πθν θπ Ϊ πθν λα δπ δευθν επαδ υ δευθν Ι λυηϊ πθν Χ ΙΨ, π λδΰλϊφκθ αδν κυμν παλαεϊ πνπέθαε μμ

22 . ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΝΧΣ ΣΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ Κ Ι ΤΣΙΚΧΝΝΙ ΡΤΜ ΣΧΝΝΧ ΙΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ Ϊλ Ι Ν Ν Ι κ φαέλδ 7 /4 Ϊλ. εκπκίκζά 8 0/4 τλπθαμ 4. Ξδφα εέα 9 0/4 δλαδϊμ Ν 5. Καζαγκ φαέλδ 6 /5 δλαδϊμ Ν 7 8/5 Σα σδ Ι Ϊλ Ν Σα σδ Ι Ι θ δ φαέλδ 8/. 6. ΧΝ 7. Κκζτηί 8 9/5 8. έίκμ /5 Ν Ν ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝ ΝΧΣ ΣΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ Κ Ι ΤΣΙΚΧΝΝΙ ΡΤΜ ΣΧΝΝΧ ΙΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ 8/ Ϊλ. εκπκίκζά 8 0/4 τλπθαμ. Κκζτηί 8 9/5 Ϊλ 4. κ φαέλδ 9 /5 5. έίκμ /5 Θ ήθέε Σα σδ ΧΝ Ν Ν Ν Ι Ι Ν Ν Κα Ϊ αιν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν θπ Ϊ πθν λα δπ δευθν επαδ υ δευθν Ι λυηϊ πθ Χ ΙΨ αν υπσον πλπ αγζάηα αν η Ν ίϊ Ν δμν εαζτ λ μν γϋ δμνπκυνεα Ϋε αθ,νπ λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ

23 Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΙΝ ΣΟΤ Ν04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν Τ ΛΙ ΧΝ 6 8 ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΤΡΟ ΣΙΚΟΤΝ ΧΜ ΣΟ ΥΟΛ ΝΙΚ ΡΧΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΧΜ ΣΧΝ ΥΟΛ ΝΝ ΤΣΙΚΧΝΝ ΟΚΙΜΧΝ 4 ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝΝ ΙΝ ΣΟΤ Ν 04 ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν Τ ΛΙ ΧΝ 4 ΥΟΛ ΝΝ ΤΣΙΚΧΝΝ ΟΚΙΜΧΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΧΜ ΣΧΝ 4 ΥΟΛ ΝΙΚ ΡΧΝ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΤΡΟ ΣΙΚΟΤΝ ΧΜ ΣΟ

24 Οε υ (8ΨΝ υθκζδεϊνπλπ αγζάηα αν(4 ηαγ υθ εαδν4 ηαγ λδυθψνη αιτν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν θπ ΫλπθΝ λα δπ δευθν ξκζυθν Τπαιδπηα δευθν Χ ΤΨ, π λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΝΧΣ ΡΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ ΥΟΛΧΝ Τ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ Χ ΤΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ. θυηαζκμ λσηκμ. Καζαγκ φαέλδ 4 6/4. Κκζτηί 4. κ φαέλδ 0/ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ Σλέεαζα ΜΤ ΧΝ ΜΤ ΜΤΝ ΣΤ ζ υ έθα ΜΤΝ ΣΤ ΜΤ ΜΤΝ 9/4 δλαδϊμ ΜΤΝ ΜΤΝ ΜΤ ΣΤ 4/5 Σα σδ ΣΤ ΣΤ ΜΤ ΜΤΝ ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝΝ ΝΧΣ ΡΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ ΥΟΛΧΝ Τ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ Χ ΤΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ 0/ Σλέεαζα. Καζαγκ φαέλδ /4 Σα σδ. Κκζτηί 9/4 δλαδϊμ 4. κ φαέλδ 9 /5 Θ ήθέε ΧΝ ΜΤ ΜΤ ΣΤ ΜΤΝ ΣΤ ΜΤ ΣΤ ΜΤΝ ΜΤΝ ΣΤ ΜΤΝ ΜΤ ΣΤ ΜΤΝ Τ Τ Ν Κα Ϊ αιν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν θπ ΫλπθΝ λα δπ δευθν ξκζυθντπαιδπηα δευθνχ ΤΨ ανυπσονπλπ αγζάηα α η ΝίΪ Ν δμνεαζτ λ μνγϋ δμν πκυνεα Ϋε αθ,νπ λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ 4

25 Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΤΝ ΣΟΤ Ν04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΙΚΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΟΟΡΙ Ν 4 ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ 4 ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ Ν ΤΣΙΚΟΤ ΥΟΛ ΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΙΟΙΚ ΣΙΚΟΤ 4 4 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝΝ ΤΝ ΣΟΤ Ν 04 ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΙΚΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΟΟΡΙ 4 ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ Ν ΤΣΙΚΟΤ ΥΟΛ ΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΙΟΙΚ ΣΙΚΟΤ 4 4 θνϊλδ ΝκλΰΪθπ Ν πθναθπ ΫλπΝπλπ αγζηϊ πθν υθϋίαζαθνεαγκλδ ΟδΝκλΰαθυ λδ μντπλ έ μν πθνκζϊ πθν πθν εαγυμν πέ μνεαδν πθν ξκζυθν πθν ΙΝεαδΝ πθν Τέ δεϊμ ΝεαδΝ πθν λξΰ έπθν πθν,ν ΟδΝ αθ έ κδξ μν Οηκ πκθ έ μν πθν κδε έπθν αγζηϊ πθν η Ν Ν πλκ ππδεκτνεαδνυζδεκ ξθδευθνηϋ πθέ δϊγ Ν ΣαΝηΫζΝ πθνσ ξθδευθν πδ λκπυθν γζηϊ πθν μνγλαηηα έαμν πκυν υηη έξαθν θν πλκπαλα ε υάν εαδν κλΰϊθπ Ν πθν λπ αγζηϊ πθ,ν παλϋξκθ αμν Ν σζκυμν κυμν ηπζ εση θκυμν δμναπαδ κτη θ μνσ ξθδεϋμνπζλκφκλέ μέ 5

26 αν θν ζσΰπν πλπ αγζάηα α, υηη έξαθν αγζ ΫμΝ εαδν αγζά λδ μν η Ν ηαθ δεϋμν δαελέ δμν Ν ΟζυηπδαεκτμΝ αΰυθ μ,ν αΰεσ ηδαν εαδν αθ υλππαρεϊν λπ αγζάηα α,ν ία δεϊν ζϋξν πθν γθδευθν ΟηΪ πθν μνξυλαμν ηαμν α αθ έ κδξαν αγζάηα α,ν εαγυμν πέ μν εαδν πέζ ε κδν λα υηϋθκδν αγζ ΫμΝ πκυν η Ν δμν πδ σ δμν κυμ,ν πλκ Ϋ π αθν δ δαέ λκνετλκμν αν δ ιαξγϋθ ανλπ αγζάηα αέν πέ μν ΰδαΝ τ λν ξλκθδϊν πλαΰηα κπκδάγεαθν «δαεζα δεκέν ΰυθ μν λπ αγζηϊ πθνμκθϊ πθντντπλ δυθν πθν»ν αναγζάηα αν κυνκ κ φαέλκυ,ν μν Καζαγκ φαέλδ μ,ν μν κ φαέλδ μν εαδν μν πδ λαπϋαδαμν θ δ φαέλδ μ,ν η Ν Ν υηη κξάν πθν πλπ αγζ λδυθν κηϊ πθν απσν αν π λδεϊν πλπ αγζάηα αν πθν λδυθν ΚζΪ πθν πθν,νη Ν εκπσν θναθϊπ υινεαδνπλκυγ Ν κυναγζ δ ηκτ δμν,νσππμν π λδΰλϊφ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝ Ι ΚΛ ή ΘΛΗΜ ΙΝ Κ ΙΚΧΝΝ ΓΧΝΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜΟΝ ΣΟΤ Νίζ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΡΙ Ν ΤΗΡ Ι. κ φαέλδ 6/6 Άε δκ γν Μ. κ σ φαδλκ 4 6/6 ΛΪλδ α λα δϊ. Καζαγκ φαέλδ /7 4. πδ λαπϋαδα θ δ φαέλδ 4/7 Θ ήθέε γάθα 6 Γ Ν ΤΦ ΧΝΝ ΤΗΡ ΙΧΝ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ ΧΝ VIII γν Μ ίνμ ηνσν ΤΦ ΤΦ Κ ΤΦ κ λίννμήκν Σ θνμ

27 δμνίννκ ηίλέκυνίζ,ν δ ιάξγνν λέ ΝεαδΝ ζ υ αέανφϊ Ν πθναΰυθπθνη αιτν πθν ΜκθΪ πθν δ δευθν πδξ δλά πθν πθν γν ΚζΪ πθν πθν θσπζπθν υθϊη πθν δμν ΰεα α Ϊ δμν μνγμ ΜκέλαμΝ δ δευθν πδξ δλά πθνχγνμ Ψ,Ν θν ζ υ έθαέ ΟδΝ θν ζσΰπναΰυθ μ, πλαΰηα κπκδάγεαθν ΰδαΝ τ λν φκλϊ,ν υπσν κθν υθ κθδ ησν εαδν θν πκπ έαν μν δαεζα δεάμν δκέε μν δ δευθν πδξ δλά πθνχ ΨΝ κυνγ Θ,Ν η Ν εκπσν θν πλκαΰπΰάν μνϊηδζζαμν εαδν υΰ θκτμν αΰπθδ δεκτν πθ τηα κμν αζζϊν εαδν Ν τ φδιν πθν ξϋ πθν η αιτν πθν ΜκθΪ πθν δ δευθν πδξ δλά πθν πθν γν ΚζΪ πθν πθν έ ΟδΝαΰυθ μν δ ιάξγ αθν Ν λ δμνφϊ δμ,ννεϊγ ΝηέαΝ εν πθνκπκέπθν έξ Ν πδηϋλκυμν αθ δε έη θαν θν εκπ υ δεάν δεαθσ α,ν θν φυ δεάν αθ κξάν εαδν θν δεαθσ αν Ν σ δν Ϋξ δν ξϋ Νη Ν κνυΰλσν κδξ έκ,ναθ έ κδξαέ ΟδΝ υηη Ϋξκθ μν δαΰπθέ εαθν αν ιάμναγζάηα ανήν κεδηα έ μμ ΰυθαμΝ ίίν ηϋ λπθ κπζέ,ν λσηκμν Ν ηδζέκυν κπζέ,ν αΰυθαμν ζίί ηϋ λπθ η αφκλϊν λαυηα έα εαδν δ ζευ έθ α. πδπλσ γ αν κδν παλαεϊ πν αθ δπλκ ππ υ δεϋμν γθδεϋμν κηϊ μν πθν πθν αθ δ κέξπθναγζηϊ πθ, υηη έξαθ φδζδεκτμναΰυθ μ ΰδαΝφδζαθγλππδεκτμΝ εκπκτμ,ν θδ ξτκθ αμν κθ εκδθπθδεσνλσζκ πθν μ Ν γθδεάνοηϊ ανκ κ φαέλκυν πθν 7 υηη έξ :

28 μν δμν κν ΙαθκυαλέκυΝ ίζν ΝΚφδ δϊμνη Ν εκλνζν. σπκυν πδελϊ δμν Ν Μαλ έκυν ίζν η Ν εκλνν 0. δμν ιν Μα κυν ίζν Σέ έέέ ΝΚαζαηΪ αμνη Ν εκλνν 0. θν Κφδ δϊν σπκυν πδελϊ θν πϊλ Ν η Ν θ κηϊ αν μν θν ΚαζαηΪ αν σπκυν πδελϊ 8 Ν μν κηϊ αμν Ν πϊλ μ Ν μν κηϊ αμν μν

29 δμν γν Μα κυν ίζν Ν εσθ ανξϊθγμνη Ν εκλν. θν ΞΪθγΝ σπκυν άγε απσν θ κηϊ αν μν Ν γθδεάνοηϊ αν κ φαέλδ μ ΓυθαδευθΝ πθν δμν γίν Μα κυν ίζν α λυθνσπκυν πδελϊ Νη ΝγΝ Ν έ κηϊ αμν κυνμ υηη έξ : θν Ϊ λαν η Ν θν κηϊ αν κυν Ν πσζζπθν δμν ίν π ηίλέκυν ίζν θδαεκτνγ Νη ΝγΝ ίν έ 9 θν ΚαζαηΪ αν σπκυν πδελϊ Ν μν

30 πέ μν δμν γν ε ηίλέκυν ίζν θν ηαζδϊ α, γθδεάν ΟηΪ αν Καζαγκ φαέλδ μν θ λυθν πθν,ν παλκυ έαν μν θαπζλπ άν ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμν ΆηυθαμΝ ευλέαμν Φπ δθάμν Γ θθηα Ϊ,Ν υηη έξ Ν Ν φδζδεσν αΰυθαν ΰδαΝ θέ ξυ Ν κυν υζζσΰκυν«υαησΰ ζκν κυναδ δκτ,νσπκυν άγε ΝαπσΝ θναθ έ κδξν μνκ ΝΚσλκδίκυΝ η Ν εκλνκ 59. ΫλαθΝ πθν αθπ ΫλπΝ δκλΰαθυ πθ,ν Γλαηηα έαν πλκ ππδεσν μν υθϋ λαη Ν Ν ηαθ δεκτμν κη έμν πθν ιάμ δκλΰαθυ Ν η Ν κν Ϋηπ δλκν πθμ ΣκυΝ 9κυ δ γθάν Μαλαγπθέκυ «ΜΫΰαμΝ ζϋιαθ λκμ»ν Ν Θ ήθέεν πκυν δ ιάξγν δμνθν πλδζέκυνίζέν πέ μν θν θνζσΰπν δκλΰϊθπ, υηη έξαθ αγζ ΫμΝ εαδν αγζά λδ μν πθν η εαζτ λ μν δαελέ δμν θν γϋ Ν απσν θν ηέαν Κα αεδυλν αλα ε υάν ανίνξζην θνεα ΰκλέαΝ πθνΰυθαδευθνεαδν θν γϋ Ν κναΰυθδ ηαν πθν ίνξζην θνεα ΰκλέαΝ πθναθ λυθναπσν κθν λ ΝΜαυλδ σπκυζκν Ϊγέ ΣκυΝ γκυ υγ θ δεκτν ΜαλαγπθέκυΝ γάθαμν πκυν δ ιάξγν δμν λν Νκ ηίλέκυν ίζ,ν σπκυν δα ΫγεαθΝ απσν κν Τ Θ Ν πλκ ππδεσν εαδν ηϋ αν ΰδαΝ Ν δ ιαΰπΰάν κυ. Σαυ σξλκθαν η Ν θν θν ζσΰπν δκλΰϊθπ,ν κλΰαθυγε Ν απσν Ν Γλαηηα έαν Ν Ν υθ λΰα έανη Ν κθν Γ ΝκΝκμ λα δπ δεσμνμαλαγυθδκμνη Ν θν ππθυηέαν «st Military Marathon». ΣαΝ απκ ζϋ ηα α πθν ζ ξυθν πθν Ν πκυν υηη έξαθ,νπ λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ 0

31 ΟΣ Λ Μ Σ AΣHENS MILITARY MARATHON 04 st Κ ΣΗΓΟΡΙ Ν Ν ΡΧΝΝ ΝΟ ΟΝΟΜ ΧΝΤΜΟ CHRISTOS NIKOLAOS VASILEIOS ANTONIOS NIKOLAOS IOANNIS IOANNIS THEOFILOS ARISTOTELIS KLEANTHIS LAMPROS IOANNIS NIKOLAOS SPYRIDON DIMITRIOS ANTONIOS EVAGGELOS IOSIF EFSTATHIOS VASILEIOS SOKRATIS APOSTOLOS PAVLOS STYLIANOS STAVROS KONSTANTINOS IOANNIS VLADIMIROS GEORGIOS CHRISTOS AGISILAOS ILIAS PANAGIOTIS LAMARIS PALLIS VASILEIOU KATSIKIS NEOFOTISTOS MPOURAS ARTOPIOS TSILIKIDIS KEHAGIAS NIARIS THEOCHARIS PANAGIOTOPOULOS SANTIS PAPPAS SOULELES GAMPAS NTAGKAS LAZARIDIS KIOULAFIS KINDYNIS PAPAGEORGIOU STEFANIDIS KANELOS KOUKIS KOKKALIDIS VEROGKOS ANDREOU TSIMENIDIS GEORGIADIS KARAISKOS SAVVELIS KARAIOSIF GKOLES Ι Ο Η :44: :45:59 :5:55 :0:55 :04:5 ::5 :4:05 :8:5 :8:49 :8:4 :9:8 ::8 :4: :4: :5:5 :5:5 :6:04 :6: :6:45 :7:8 :8:9 :9:8 ::5 ::4 :: ::8 ::57 :5:7 :7:7 :8:0 :7:59 :8:00 :9:5

32 ΝΟ ΟΝΟΜ ΧΝΤΜΟ VASILEIOS GEORGIOS LAZAROS GEORGIOS KONSTANTINOS GEORGIOS CHRISTOS ILIAS EVAGGELOS PETROS VASILEIOS IOANNIS NIKOLAOS MICHAIL ANTONIOS PAVLOS STEFANOS EMMANOUIL MICHAIL NEOFYTOS KYRIAKOS STAVROS PANAGIOTIS PETROS IOANNIS ANTONIOS DIMITRIOS EVAGGELOS IOANNIS CHRISTOS KONSTANTINOS NIKOLAOS IOANNIS VASILEIOS KONSTANTINOS PAVLOS IOANNIS GEORGIOS VASILEIOS DIMITRIOS EFSTRATIOS GEORGIOS DIMITRIOS STYLIANOS DIMITRIOS KONSTANTINOS ATHANASIOS SPYRIDON VASILEIOS SERAFIM KONSTANTINOS MPELLOS GKIAOURIS MPOUZOUKAS ANTONOPOULOS GIANTSIS ZACHARIADIS PATSIAOURAS PALATZAS PRASSAS DOUKAS PAPADOPOULOS PAPARGYRIS DANIIL NTALAKAS SARIDAKIS KARAISKOS CHALKIAS FRAGKIADAKIS DELIS ONISIFOROU VARNAVAS MPOUMPOUKAS ALEXOPOULOS MPAKAS PSARIANOS KONTOS VOINAS MPITZILAIOS DERMITZAKIS KARAMANIS GEORGOPOULOS ROMPOLAS KARPOUZOS PONTIKOS MPOVIATSIS XIRADAKIS MPOLIS KOKONETSIS PIKEAS MANDALOS ZAFIRIADIS LOUKAS MPALOUKOS ASAELOF KAIMAKIS TSOULAKIDIS VLACHODIMOS ZORMPALAS TEGOS RENTIFIS PAPATHANASIOU Ι Ο Η :9:9 :9:6 :40:45 :4:4 :44: :45:48 :47: :48:5 :48:56 :49:0 :50:0 :50:0 :50:7 :50:5 :50:4 :5:6 :5: :5:54 :5:45 :5:04 :5:05 :5:4 :5:0 :54:58 :55:8 :55:6 :56: :56: :56:48 :59:5 :59: :59:58 :59:7 4:00:5 4:00: 4:0:47 4:0:7 4:0: 4:0:8 4:0:5 4:04:8 4:04:44 4:04:54 4:06: 4:05:4 4:06:05 4:07:8 4:08:7 4:06:4 4:07:40 4:08:49

33 ΝΟ ΟΝΟΜ ΧΝΤΜΟ ORESTIS GEORGIOS ANESTIS KONSTANTINOS PAVLOS NIKOLAOS DIMITRIOS IOSIF THEODOROS NIKOLAOS CHRISTOS SPYRIDON SOKRATIS ATHANASIOS GEORGIOS STEFANOS DIMITRIOS ALEXANDROS ELEFTHERIOS CHARITON OLEGK THEODOROS PARASKEVAS DIMITRIOS NIKOLAOS VASILEIOS NIKOLAOS IOANNIS NIKOLAOS GEORGIOS APOSTOLOS ALEXIOS GEORGIOS SAROUCH NIKOLAOS IOANNIS CHRISTOS AGGELOS KONSTANTINOS GERMAN ALNTERIM GEORGIOS VASILEIOS DIMITRIOS DIMITRIOS GEORGIOS VASILEIOS ALEXANDROS IOANNIS VASILEIOS KONSTANTINOS GIANNAKOPOULOS NTALAKOURAS VASILIADIS KARAMPOULAS MPOURAS GKONIS GRIVAS MYRIDAKIS PALIGIANNIS MPIZOS TSIONIS MARATHOS NTEMSIAS SAVVAS STAVROULAKIS KOTSIARIS PELTOGLOU LIOUTAS CHRYSOSTOMOU CHOUPIS PINZARI TSIANTOULIS PALLAS KARATZAS ZIOULIS CHASAPIS MPOUZINEKIS PORTARAKIS KARAGKIOZIDIS PETROPOULOS LAKKAS LIOSSATOS GIOTOPOULOS MATZENTI ZOIS KARAGGELIS ANTONIADIS MITRETODIS TSITSIAS KONSTANTINOU TSELOCHOTZAI PAPARGYRIOU GKOTSIS VLACHOS TSIARGALIS CHOUZOURIS PAPAPOSTOLOU STOGIANNOS BEIMANAVIS STEFANOU SIAKAS Ι Ο Η 4:09:0 4:09:7 4:09:7 4:09:8 4:09:56 4:09:8 4:0:47 4:0:0 4::08 4::54 4:: 4::9 4::05 4::5 4:4:8 4:5: 4:5:09 4:6:44 4:6: 4:7: 4:6:0 4:6: 4:7:54 4:7:6 4:8:00 4:8:00 4:8:6 4:9:4 4:0: 4:0:8 4::4 4::56 4:: 4::8 4:4:0 4:: 4:4: 4:5:8 4:5:8 4::5 4:7:4 4:8:4 4:8:6 4:0: 4:0:44 4:0:9 4::00 4::0 4::4 4::0 4::

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 1 KOROKIDA ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ KAGIΟGLΙDOU ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ GRIVOKOSTOPOYLOY ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ MARGOMENOY ΛΙΑΓΚΟΥ LIAGOU ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ TRIANTAFILLIDOU

Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 1 KOROKIDA ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ KAGIΟGLΙDOU ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ GRIVOKOSTOPOYLOY ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ MARGOMENOY ΛΙΑΓΚΟΥ LIAGOU ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ TRIANTAFILLIDOU ΩΝΙΣΤΙΚΉ 1 ΣΕΙΡ ΤΟΣ 1 ΩΡ 9:00 ΚΟΝΤΙΟ CLASS 54,55,56,57,33,34 ΗΛΙΚΙΚΗ ΚΤΗΟΡΙ ΟΠΕΝ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ GRE 7733 61 PLEROLENTOY ΚΟΡΟΚΙΔ GRE 15260 433 KOROKIDA ΕΛΕΝΗ ELENI ΝΙΚΗ 1968 R 54 1408 ΚΟΝΤΙΟ ΔΗΜΗΤΡ DIMITRA

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

N Homologation NOM PRENOM DATE BREVET

N Homologation NOM PRENOM DATE BREVET N Homologation NOM PRENOM DATE BREVET 156415 KOUTSOURADIS Ioannis 18-01-15 ΛΑΓΚΑΔΑ XIOY 156416 PAPAZIS Mike 18-01-15 ΛΑΓΚΑΔΑ XIOY 156417 MATHIOUDIS Leonidas 18-01-15 ΛΑΓΚΑΔΑ XIOY 156418 GIOULIS Antonios

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

A/Α No UCI Code Name, SURNAME ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ

A/Α No UCI Code Name, SURNAME ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ A/Α No UCI Code Name, SURNAME ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 1 2 GRE19900403 Dimitrios ANTONIADIS ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΕΩΝ Π.Σ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 01:30:07 CHAMPION 2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 2 1 GRE19860626

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα