ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas"

Transcript

1 ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas

2 ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1

3 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3. Serijinis numeris 4. Užsakymas / vidaus darbo tvarka 5. Nustatyta galia 6. Maitinimo įtampa 7. Ventiliatoriaus serija 8. Bendras įvertinimas 9. Sandėliavimo numeris 10. Pavyzdinis matmuo 11. Darbo temperatūra (tik jei skiriasi nuo -20/+40) 12. Maitinimo šaltinio dažnis 13. Ventiliatoriaus apsukų skaičius 14. Ventiliatoriaus svoris 15. Pagaminimo metai 16. Europos sąjungos ženklinimas 2

4 1. Bendra informacija Įvadas Vadovo paskirtis ir svarba Kaip skaityti ATEX seriją Pavojingos zonos ir sritys Įrenginio klasifikacija Temperatūrų klasės Išcentrinių ventiliatorių charakteristikos Naudojimo informacija Gamybos atlikimai Išcentriniai ventiliatoriai Sraigtiniai ventiliatoriai Kryptys ir apžiūros durelės Variklių padėtis Bendrosios saugos pastabos Saugių darbo sąlygų įvertinimas Netinkamo naudojimo rizikos Būdingos ventiliatoriaus rizikos Rizika transportavimo ir montavimo metu Rizika remonto/priežiūros metu Transportavimas ir montavimas Transportavimas Priėmimas ir laikymas Montavimo vieta ir sąlygos Surinkimas ir montavimas Elektros jungtys Paleidimas Valymas Sustabdymas ir ištuštinimas Išardymas Priežiūra Įprasta priežiūra Sutepimas Rotoriaus valymas Diržų įtempimas, važiuoklės surinkimas/išardymas Minimalių saugaus atstumų kontrolė Vibracijos kontrolė Sandarinimo žiedo ir tarpiklių būklės kontrolė Speciali priežiūra Rotoriaus priežiūra Guolių keitimas Variklio keitimas Apsauginio tinklelio nuėmimas Utilizavimas Nuo nelaimingų atsitikimų saugantys apsauginiai prietaisai Triukšmas Balansavimas ir vibracijos analizė Rotoriaus balansavimas... 3

5 13.2 Vibracijos analizė Trikčių šalinimas Mechaniniai pavojai Nustatytų priežiūros darbų suvestinės lentelė Ventiliatoriaus klasifikacijos apribojimai Temperatūrų, kurios skiriąsis nuo standartinių, klasifikavimas Minimalūs galingumai pagal elektros įtampą Techniniai priedai Vieno bloko dalių lentelė Suportų lentelė Suportų ventiliatoriams su dvigubu įsiurbimu lentelė Suportai ventiliatoriuose Sukimo momento veržimas veržlėms su metriniu sriegiu Minimalūs ir saugūs atstumai tarp judančių dalių Atsarginių dalių sąrašas... 4

6 1. BENDRA INFORMACIJA 1.1 ĮVADAS Mz Aspiratori ventiliatoriai gali būti naudojami cirkuliuoti tiek švarų, tiek sumaišytą su dulkėmis arba įvairaus dydžio dalelėmis orą, ypatingai atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, esančias techniniuose kataloguose. Ventiliatoriai taip pat gali būti naudojami sudėtingesnėse sistemose, įrenginiuose arba agregatuose. Nenaudokite atskirto ventiliatoriaus tokioms sistemoms. Šiuo atveju prašome susisiekti su Mz Aspiratori skyriumi. Mz Aspiratori ventiliatoriai turi būti naudojami tik profesionalių naudotojų. Tinkamas Mz Aspiratori darbas ir tarnavimo laikas suderinti su programuota kontrole ir priežiūromis. Sistemose, kuriose yra potencialiai sprogios atmosferos, ventiliatorių naudojantis asmuo turi įvertinti bendrą ventiliatoriaus riziką. Šis įvertinimas turi apimti visus užpildymo šaltinius, esančius ventiliatoriaus išorėje arba atsitiktines priežastis, kurios gali būti pavojaus šaltiniai ventiliatoriaus darbui. Turi būti apžvelgiama į visas reikalingas priemones siekiant atkurti saugias ventiliatoriaus sąlygas visoje sistemoje. Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas yra neatsiejama pristatomo ventiliatoriaus dalis. Šiame vadove nurodoma visa išsami informacija, kuri yra reikalinga teisingam ir saugiam ventiliatoriaus naudojimui. Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas yra pristatomas kartu su ventiliatoriumi, dokumentais, komponentų sertifikatais ir jam priskirtais įrankiais. Sertifikavimai, kuriuos mes galime išduoti yra: 2G, 2D, 2GD, 3G, 3D, 3GD Ventiliatoriai priklauso II grupės kategorijos 2G arba 2D įrangai pagal ATEX direktyvos VIII b skyriaus priedą. ATEX Mz Aspiratori ventiliatoriai yra pagaminti pagal c saugos gaminimo standartus. ATEX Mz Aspiratori atitinka šiuos įstatymus: UNI EN , UNI 10615, ISO 12499, UNI ISO 13349, UNI EN , EN , DRAFT pren Ventiliatoriai yra sertifikuoti pagal ATEX 94-9 CE direktyvą ir yra visi Ex 2GD c T4 iki, T1, Ex 3GD c T4 iki T1 abejose srityse, korpuso viduje ir išorėje, priklausomai nuo prie jo įmontuotos įrangos arba komponentų tipo. Mz Aspiratori sertifikuoja tik ventiliatorių. Mz Aspiratori nesertifikuoja elektrinių variklių arba kitų komponentų, kurie buvo pirkti ir turi savo sertifikatus. Visi ventiliatoriai gali būti pagaminti specialių modelių, atitinkamai susitarus su Mz Aspiratori. Pateikiami keli galimi modeliai: 60 Hz darbo, pagaminta iš AISI 304 ir AISI 316 nerūdijančio plieno, HARDOX- CREUSABRO su nenusidėvinčia medžiaga, aukštoms, iki 500 o C temperatūroms, su izoliuotu korpusu. 1.2 INSTRUKCIJOS PASKIRTIS IR SVARBA Šis, gamintojo sudarytas vadovas yra neatsiejama Mz Aspiratori ventiliatorių įrangos dalis. Ventiliatoriaus naudojimas turi visiškai remtis šiuo vadovu. Šiame vadove galima greitai rasti visą reikiamą informaciją susidomėjusiems įrenginio operatoriams. Jei įrenginio savininkas pasikeičia, instrukcija, kartu su visa įranga turi būti perduotas naujam savininkui. 5

7 Prieš atliekant bet kokius darbus, darbo personalas privalo atidžiai išstudijuoti šį vadovą. Jei vadovas yra pamestas, suglamžytas arba jo skaityti nebeįmanoma, naudotojas privalo įgalioto pardavėjo arba tiesiogiai Mz Aspiratori atstovų paprašyti naujos vadovo kopijos. Patikrinkite, ar pakeitimo data atitinka prieš tai pirkto įrenginio datą. Šis vadovas suteikia įspėjimus ir indikacijas apie saugumo standartus, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Operatoriai itin atidžiai ir visais atvejais privalo remtis šiais saugumo standartais, kurių reikalauja įstatymai. Su laiku galimai atsiradę saugos taisyklių pakeitimai vėliau turi būti gauti ir pritaikyti. ŠI INSTRUKCIJA TURI VISĄ REIKIAMĄ INFORMACIJĄ APIE STANDARTINIUS VENTILIATORIUS, O TAIP PAT IR MODELIUS SU SPECIALIOMIS KONFIGŪRACIJOMIS. NESANT GALIMYBEI IŠ ANKSTO ŽINOTI VISUS GALIMUS MODELIUS IR PRODUKTŲ SKIRTINGUS PAKITIMUS, MZ ASPIRATORI SUTEIKS INSTRUKCIJA SU VISAIS REIKALINGAIS PRIEDAIS. 1.3 KAIP SKAITYTI ATEX SERIJĄ Identifikacinėje plokštelėje yra 2 sertifikavimo serijos, pirmoji (numeris 7) atitinka ventiliatoriaus sertifikavimą, antroji (numeris 8) atitinka visą ventiliatoriaus įvertinimą, kartu su kita pirkta įranga ir komponentais, turinčiais savo sertifikavimą. Ventiliatoriaus serija gali būti Ex 2GD/3G iki T4, T1 resp., kai pirmoji reikšmė (pvz.: 2GD) atitinka zoną ventiliatoriaus viduje, o antroji reikšmė (pvz.: 3G) atitinka zona ventiliatoriaus išorėje. Reikšmė resp nurodo atvejus, kai patalpos charakteristika skiriasi nuo tų, kurias nustatė taisyklės (žiūrėkite 17.1 skyriaus A lentelę). Taisyklės galioja temperatūroms tarp -20 ir +40 o C, atmosferiniams slėgiams tarp 0,8 ir 1,1 baro, orui ir deguoniui su maksimaliu 21% deguonies kiekiu arba deguoniui ir maksimalia hidrauline energijai 25J/KG (žiūrėkite 172 skyriaus B lentelę). 1.4 PAVOJINGOS ZONOS IR SRITYS Pavojingomis laikomos bet kurios zonos, kuriose esant ypatingoms sąlygoms gali susidaryti sprogi atmosfera. Sprogi atmosfera yra oro, degių dujų, garų, dūmų arba dulkių mišinys esant tam tikroms atmosferinėms sąlygoms, kai degimas plečiasi (sprogsta) po uždegimo. Tik vietos valdžios institucijos gali klasifikuoti pavojingas zonas. Naudotojas savo atsakomybe turi klasifikuoti pavojingąsias zonas taip, kaip nurodyta Europos 1999/92/EC direktyvoje. Tarptautiniai IEC standartai (IEC EN ) pateikia instrukcijas, kurios nurodo kaip klasifikuoti pavojingąsias zonas pagal chemines savybes, fizines charakteristikas, medžiagų kiekį, kuris yra naudojamas ir pagrįstas pagal laikotarpį per kurį gali susidaryti sprogus mišinys. 6

8 Pav. 0 B Pavojaus ženklas, kuris nurodo zonas, kuriose gali būti sprogimo rizika 99/92EC direktyva. Zonos, kuriose yra dujų Jei pavojus yra dėl dujų, garų arba degaus mišinio dulksnos atsiradimo, Europos 1999/92/EC direktyva numato klasifikaciją į tris zonas: Zona 0 Zonos, kuriose ypatingai dažnai arba ilgą laikotarpį yra sprogios atmosferos. Šioje zonoje visa esanti įranga turi turėti dvigubą izoliaciją. Zona 1 Zonos, kuriose sprogi atmosfera gali atsirasti esant normalioms sąlygoms. Šioje zonoje gali būti montuojami elektriniai varikliai su nedegiu paviršiumi arba varikliai su papildoma apsauga (pastariesiems yra priskiriami standartų apribojimai). Zona 2 Zonos, kuriose retai būna sprogi atmosfera ir kuri būna tik trumpą laikotarpį. Šioje zonoje gali būti montuojami varikliai su nedegiu paviršiumi arba varikliai su papildoma apsauga, o taip pat ir varikliai kurie neskleidžia kibirkščių. Zonos, kuriose yra dulkių Jei pavojus yra dėl degių dulkių atsiradimo, Europos 1999/92/EC direktyva numato klasifikaciją į tris zonas: Zona 20 Zonos, kuriose dažnai ir ilgą laikotarpį yra sprogi atmosfera. Elektriniai įrenginiai šioje zonoje negali būti montuojami. Zona 21 Zonos, kuriose sprogi atmosfera gali atsirasti esant normalioms sąlygoms. Šioje zonoje gali būti montuojami elektriniai varikliai, kurie yra sertifikuoti pagal ATEX direktyvą su IP6X apsaugos kategorija. Zona 22 Zonos, kuriose retai būna sprogi atmosfera ir kuri būna tik trumpą laikotarpį. Esant laidžioms dulkėms, šioje zonoje gali būti montuojami elektriniai varikliai, kurie yra sertifikuoti pagal ATEX direktyvą su IP6X apsaugos kategorija, tuo tarpu zonose, kuriose nėra laidžių dulkių, gali būti montuojami varikliai turintys IP5X apsaugos kategoriją ir gamintojo išduotą atitikties deklaraciją. 7

9 Lentelė 0 C Pavojingos vietos, suskirstytos į ZONAS Zona esant DUJOMS Zona esant DULKĖMS Darbo zonos pavojingumo lygis Zona 0 Zona 20 VISADA IŠLIEKANTI sprogi atmosfera Zona 1 Zona 21 GALIMA sprogi atmosfera Zona 2 Zona 22 NETIKĖTINA sprogi atmosfera 1.5 ĮRENGINIO KLASIFIKACIJA ATEX Europos 94/9/EC direktyva įrangą klasifikuoja į tris kategorijas su skirtingais apsaugos lygiais, susijusiais su garantuojama apsauga. Lentelė 0 D Įrangos kategorijos Garantuojamas įrangos APSAUGOS LYGIS KASYKLA IŠORĖ Kategorija DUJŲ kategorija DULKIŲ kategorija Labai aukštas M1 1G (zona 0) 1D (zona 20) Aukštas M2 2G (zona 1) 2D (zona 21) Normalus Nepateikta 3G (zona 2) 3D (zona 22) ĮSIDĖMĖKITE: Aukštesnės kategorijos įranga dėl šios priežasties taip pat gali būti montuojama vietoje tų, kurios tūri žemesnę kategoriją. 1.6 TEMPERATŪRŲ KLASĖS (DUJŲ ATMOSFEROMS) Elektrinis įrenginys yra klasifikuotas į 6 kategorijas pagal maksimalias paviršiaus temperatūras. Maksimali paviršiaus temperatūra yra aukščiausia temperatūra, kuri yra gaunama darbo metu pagal standartuose nurodytas sąlygas ir pagal bet kokia elektros įrenginio dalį, kuri gali uždegti patalpose esančią atmosferą. Lentelė 0 E Vidutinė santykinė užsidegimo temperatūra iki ribinės temperatūros [ o C] Temperatūros klasė Elektros įrenginių maksimali paviršiaus temperatūra, įskaitant 40 o C aplinkos temperatūrą ( o C) ( o F) virš 450 T nuo 300 iki 450 T nuo 200 iki 300 T nuo 135 iki 200 T nuo 100 iki 135 T nuo 85 iki 100 T

10 IŠCENTRINIŲ VENTILIATORIŲ CHARAKTERISTIKOS 2.1 NAUDOJIMO INFORMACIJA Įrenginys yra sukurtas ir pagamintas naudoti tokiose zonų klasėse, kaip 1/21 ir 2/22 (2G/ D3 G/D įrenginių klasėms) ir gali pernešti degias medžiagas (nustatytas gamintojo pagal kliento pateiktus duomenis) pagal ATEX 94/9/CE direktyvas. Ventiliatorius yra sukurtas naudoti tik tokiose aplinkos klasėse, kaip: 1/21 su 2G/D klasės įrenginiais 2/22 su 3G/D klasės įrenginiais Prieš naudojimą ir tol, kol dokumentas dėl apsaugos nuo sprogimų pagal ATEX 99/92/CE direktyvą nėra paruoštas, naudotojas turi nustatyti, kad įmonė, kurioje bus montuojamas ventiliatorius atitinka saugos reikalavimus, susijusius su sprogimo rizika. Ventiliatorius gali dirbti tik ATEX SERIJOS aplinkoje. Temperatūroje tarp -20 ir +40 o C Santykinis oro drėgnumas 80% Ventiliatorius buvo sukurtas, pagamintas ir išbandytas siekiant užtikrinti saugias sąlygas, kai yra dirbama su dulkėmis, dujomis/garais su minimalia ir aukštesne nei 300 o C savaiminio užsidegimo temperatūra taip, kaip nurodyta atitikties deklaracijoje ir ant įrenginio esančioje identifikacijos lentelėje. 2.2 VENTILIATORIŲ KONFIGŪRACIJOS IŠCENTRINIAI VENTILIATORIAI IŠPILDYMAS 1 Išsikišęs pleištuotas rotorius. Suportai yra surinkti ant atraminės plokštės oro pratekėjimo išorėje. Maksimali 60 o C oro temperatūra be aušinimo sparnuotės; 300 o C su aušinimo sparnuote. 9

11 IŠPILDYMAS 4 Tiesioginė pavara. Rotorius tiesiogiai sujungtas su variklio velenu, kuris yra pritvirtintas prie atraminės plokštės. Maksimali 60 o C oro temperatūra, su spec. Priedais iki 150 o C. IŠPILDYMAS 8 Šarnyrinis sujungimas. Taip pat, kaip ir 1 variantas. Maksimali 60 o C oro temperatūra; 300 o C su aušinimo sparnuote. IŠPILDYMAS 9 Diržinė pavara. Panašus į 1 variantą su pritvirtintu varikliu prie atraminės plokštės šono. Temperatūros ribos atitinka išpildymą 1. 10

12 IŠPILDYMAS 12 Diržinė pavara panašus į išpildymą 1 su ant tos pačios bazės įmontuotu varikliu ir ventiliatoriumi. Temperatūros ribos atitinka išpildymą 1. IŠPILDYMAS 5 Tiesioginė pavara su ant flanšo įmontuotu B5 varikliu. Temperatūros ribos atitinka išpildymą 4. 11

13 2.2.2 AŠINIAI VENTILIATORIAI IŠPILDYMAS 4 A Rotoriaus variklio srautas aukšyn B Rotoriaus variklio srautas žemyn Tiesioginė pavara. Rotorius tiesiogiai tvirtinamas prie variklio veleno, sutvirtinto atrama. Maksimali 40 o C oro temperatūra. 2.3 KRYPTYS IR APŽIŪROS DURELĖS Išcentriniai ventiliatoriai turi 16 skirtingų krypties pozicijų: 8 pagal laikrodžio rodykle RD ir 8 prieš laikrodžio rodyklę LG. Sukimosi kryptis yra nustatoma žiūrint į ventiliatorių iš pavaros pusės. Reguliuojamiems ventiliatoriams galimos durelių pozicijos yra tos, kurios nurodytos lentelėje. RD, LG 180 ir 225 kryptims reikia specialių gamyklinių nustatymų. 12

14 2.4 VARIKLIŲ PADĖTIS VAIZDAS IŠ TRANSMISIJOS/VARIKLIO PUSĖS Standartinė ventiliatorių variklių padėtis pagal kryptį. 13

15 3. BENDROSIOS SAUGOS PASTABOS 3.1 SAUGIŲ DARBO SĄLYGŲ ĮVERTINIMAS Ventiliatoriai gali būti montuojami 4 skirtingomis darbo sąlygomis: - A laisvas įsiurbimas ir padavimas (be vamzdyno) - B laisvas įsiurbimas ir padavimas su vamzdynu - C Vamzdynas iš siurbimo pusės ir padavimas be vamzdyno - D vamzdynai iš įsiurbimo ir padavimo pusių Mz Aspiratori nežino galutinio montavimo tipo, todėl yra priversti suteikti apsaugas tiek įsiurbimui, tiek padavimui. Jei, išimtinai montavimo reikmėms, apsaugos yra pašalinamos, montuotojas privalo atlikti apžiūrą dėl galimos rizikos atliktiems montavimo darbams ir tinkamai sumontuoti reikalaujamą saugos sistemą pagal atitinkamą pritaikymą. Šios sistemos turi būti pakankamai tvirtos siekiant išvengti bet kokių susižalojimų, ir tvirtai suveržtos naudojant tinkamus įrankius. Tiek galutinis naudotojas, tiek montuotojas turi įvertinti kitą galimą riziką, ypatingai tą, kuri susidarė dėl pašalinių daiktų ant ventiliatoriaus ir/arba dėl didelio kiekio degių mišinių. Būtina įvertinti galimą riziką atliekant įprastus arba būdingus priežiūros/remonto darbus, kurie turi būti vykdomi remiantis saugumo sąlygomis. Būtina riziką įvertinti ir išjungus arba nutraukus variklio elektros tiekimo liniją. Šie darbai turi būti atliekami naudojant individualias apsaugos priemones ir remiantis visomis kitomis tolimesniuose skyriuose nurodytomis saugumo taisyklėmis. DĖMESIO: Periodiškai patikrinkite apsaugų būklę; esant apsaugų pažeidimams arba per dideliam jų nusidėvėjimui, dėl kurio sutriktų ventiliatoriaus darbas ateityje, pakeiskite jas. Po visų montavimo darbų būtina patikrinti pagrindines ventiliatoriaus charakteristikas (ar apsaugos nebuvo nuimtos, sugadintos arba pakeistos) ir jei reikia, atlikti ventiliatoriaus, prijungto prie programos įvertinimą. 3.2 NETINKAMO NAUDOJIMO RIZIKOS - Nekiškite rankų arba kitų kūno dalių į judančias dalis. - Nekiškite rankų arba kitų kūno dalių už apsaugų ir po apsaugomis. - Nepašalinkite, nenuimkite arba nekeiskite apsaugų. - Jei yra valdymo prietaisai, nepašalinkite, nenuimkite ir nekeiskite jų. - Nenaudokite ventiliatoriaus atmosferose, kurios skiriasi nuo ventiliatoriaus paskirties. - Draudžiama neįgaliotam personalui atlikti bet kokias ventiliatoriaus modifikacijas. 14

16 - Prieš ventiliatoriaus paleidimą po intervencijos, atstatykite apsaugos sistemas, kuriai atlikti buvo būtina pašalinti šias apsaugas. - Išlaikykite apsaugos sistemas nepriekaištingos būklės. - Išlaikykite ant ventiliatoriaus esančias saugos ir įspėjamąsias plokšteles nepriekaištingos būklės. - Gerai suveržkite arba sureguliuokite kiekvieną varomąjį mechanizmą. - Darbo personalas, atliekantis bet kokias ventiliatoriaus intervencijas turi turėti individualias apsaugos priemones. - Nenaudokite storų drabužių. 3.3 BŪDINGOS VENTILIATORIAUS RIZIKOS - Įtraukimas judančiomis dalimis. - Ventiliatoriaus įsiurbimo įtraukimas - Pašalinių daiktų įtraukimas į ventiliatoriaus vidų įsiurbimo metu - Nudegimo pavojus dėl didelės ventiliatoriaus išorinio paviršiaus temperatūros - Gedimų pavojus dėl: per didelės vibracijos per didelio greičio per didelės temperatūros 3.4 RIZIKA TRANSPORTAVIMO IR MONTAVIMO METU Visi Mz Aspiratori ventiliatoriai yra supakuoti ant palečių arba tvirto pagrindo dėl lengvesnio jų paskirstymo. Mz Aspiratori yra atsakingi tik iki krovimo. Transportavimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į visas saugumo sąlygas: transportuotojas krovinį turi tinkamai suveržti. - Naudotojas pagal ventiliatoriaus išmatavimus ir svori turi paruošti pagrindo planą, kuris būtų gerai sulygiuotas siekiant išvengti ventiliatoriaus struktūros deformacijų. - Būtina ventiliatoriaus struktūrą padėti ant žemės ir patikrinti visas jo dalis. - Palikite visas sutvirtintas apsaugas: net esant sustojusiam įrenginiui jų pašalinimas gali sukelti pavojų. - Išlaikykite minimalius montavimo atstumus, kadangi ribotos erdvės gali sukelti pavojų ir problemų priežiūros metu. 3.5 RIZIKA REMONTO/PRIEŽIŪROS METU - Atlikite nustatytą priežiūrą, kad išvengti struktūrinių ir mechaninių gedimų. - Rotoriaus valymo metu, net ir tada kai nėra elektros srovės, rotoriuje gali išlikti judėjimo inercija dėl elektros likučio arba dėl oro, patenkančio iš prijungtos prie ventiliatoriaus įrangos. Galima įpjovimo ir įsipainiojimo rizika: Jei įmanoma, patariama užblokuoti rotorių. Griežtai draudžiama: - Dirbti veikiant ventiliatoriui - Pašalinti apsaugas darbo metu - Dirbti neatjungus ventiliatoriaus elektros srovės 15

17 4. TRANSPORTAVIMAS IR MONTAVIMAS 4.1 TRANSPORTAVIMAS Nekelkite ventiliatoriaus už jo veleno, variklio arba rotoriaus. Įrenginys įprastai yra siunčiamas surinktas, uždėtas ant paletės ir bet kuriais atvejais apsaugotas nuo atmosferinių veiksnių. Kėlimo metu ir tolygiam krovinio pastatymui naudokite tik prikabinimo kilpas. Ilgo ir sudėtingo transportavimo atveju ir siekiant išvengti vibracijų, galinčių pažeisti guolius, užblokuokite ratukus. Jei ventiliatorius yra transportuojamas nepalankiomis sąlygomis: laivu, nelygia žeme arba yra keliama į aukštas montavimo vietas, Mz Aspiratori garantija nebegalioja judantiems elementams, guoliams ir atramoms. Aukščiau išvardintoms sąlygoms ventiliatorius turi būti transportuojamas išardytas. Jei dvejojate, susisiekite su Mz Aspiratori atstovais. Būtina atsižvelgti į gamintojo nurodytą įrangos arba jos komponentų transportavimo poziciją. Transportavimo instrukcijos: griežtai draudžiamas gamintojo nenumatytas krovimas ir krovinio taikymas. Naudokite tik nurodytus prikabinimo taškus. Naudokite ventiliatoriaus svorį ir matmenis atitinkančią kėlimo sistemą. Toliau pavaizduotuose paveikslėliuose yra parodyti keli Mz Aspiratori ventiliatorių kėlimo būdai. Tai yra dažniausi pavyzdžiai, tačiau neįmanoma įžvelgti visų galimų pasikeitimų atvejų. 16

18 Naudokite atitinkamo ilgio kėlimo trosus ir tašus, ir suveržkite jas atitinkamose ventiliatoriaus korpuso vietose. Jei būtina, kad krovinys neišsibalansuotų dėl svorio, naudokite variklio keliamąsias kilpas. 4.2 PRIĖMIMAS IR LAIKYMAS Kiekvienas Mz Aspiratori ventiliatorius yra patikrintas ir išbandytas. Garantinis laikotarpis pradeda galioti nuo pristatymo datos ir taikomas gedimams/pažeidimams, kurie atsirado dėl gaminimo kokybės arba blogos gamybos medžiagos. Apie gedimus, kurie atsirado dėl transportavimo, ir kai transportavimas buvo vykdomas įmonės Mz Aspiratori, turi būti nedelsiant pranešta vežėjų įmonei, priešingu atveju bet kokie pareiškimai dėl kompensacijos išmokėjimo bus atmesti. Laikykite ventiliatorių uždaroje patalpoje, apsaugotoje nuo atmosferinių veiksnių. Stenkitės išvengti dulkių. Apsaugokite ventiliatorių nuo smūgių, kurie gali jį pažeisti. Atsparumas cheminėms medžiagoms: būtina vengti aplinkos, kurioje yra net ir nedidelis korozinių dalelių kiekis. Ventiliatorių būtina sandėliuoti virš žemės. SANDĖLIAVIMO INSTRUKCIJOS Griežtai draudžiamas gamintojo nenumatytas krovimas ir krovinio laikymas. Privaloma atsižvelgti į gamintojo nurodytą įrangos arba jos komponentų sandėliavimo padėtį. Būtina pasirūpinti, kad Mz Aspiratori ventiliatorių rotorius nestovėtų vietoje ilgo sandėliavimo laikotarpio metu. Tokiu atveju būtina periodiškai patikrinti ventiliatorių sukant jį ranka, kad nebūtų sugadinti guoliai. Mz Aspiratori nebus atsakinga už bet kokius pažeidimus varomiesiems elementams, kurie atsirado dėl ilgalaikio ventiliatoriaus 17

19 neveikimo. Nelaikykite ventiliatorių šalia įrenginių, kurie sukelia vibracijas, kadangi nuo šių veiksnių gali būti pažeidžiami guoliai. Skirkite ypatingą dėmesį dideliems ratukams ir velenams, jei jie transportavimui buvo išardyti, taip išvengsite problemų. 4.3 MONTAVIMO VIETA IR SĄLYGOS Atramos paviršius turi būti lygus ir išmatuotas taip, kad būtų išvengta per didelių apkrovų.ventiliatorius turi būti pastatytas ant antivibracinių padų ir prijungtas prie įrenginio su kompensatoriais, kad tbūtų išvengta paties ventiliatoriaus vibravimo. Atraminė plokštė turi būti horizontali, o suveržimas turi būti atliekamas naudojant atitinkamas jungtis, tuo pačiu metu atsižvelgiant, kad nebūtų deformuojama ventiliatoriaus struktūra. Sujungti įrenginiai turi būti atskirai sutvirtinti atramomis ir vienoje ašyje su ventiliatoriaus angomis, neapkraunant ventiliatoriaus netinkamu įveržimu, galinčiu deformuoti struktūrą. Norint užtikrinti teisingą ventiliatoriaus veikimą, patartina išlaikyti 1,5 karto darbo rato skersmens atstumą nuo sienos laisvam angos įsiurbimui (paveikslėlis 1) ir 2,5 karto darbo rato skersmens atstumą nuo ventiliatoriaus angos iki pirmos alkūnės (paveikslėlis 2). Į tokį patį atstumą turi būti atsižvelgiama įsiurbimo ir padavimo kanalų sistemose. Atminkite, kad alkūnių minimalus vidaus kreivės spindulys turi būti lygus vamzdžio skersmeniui. Montuotojas ir/arba galutinis vartotojas turi užtikrinti tinkamą variklio ventiliavimą jei negali būti užtikrintas adekvatus ventiliatorius šiluminis pokytis, tam tinka ir ilgalaikis variklio sustabdymas dėl aukštos temperatūros, ir dažnių keitiklių naudojimas. Netinkamas arba nepakankamas variklio aušinimas gali paveikti jo charakteristikas. 4.4 MONTAVIMAS IR SURINKIMAS NEĮJUNKITE ĮRENGINIO PRIEŠ TAI NEPATIKRINĘ PATIKIMO ĮRENGIMO DARBO. Prieš pradėdami bet kokius montavimo darbus, patikrinkite, ar įrenginys atitinka saugos sąlygas, kitu atveju atlikite operacijas, kuriomis būtų pasiektas ir išspręstas saugos sąlygų trūkumas. Ventiliatorius turi būti montuojamas vietoje, kurioje būtų atitinkama laisva erdvė atlikti standartinius surinkimo/išardymo, valymo ir priežiūros darbus. 18

20 Vėliau šiame vadove mes nurodysime šioms, žemiau pateiktoms operacijoms žinutę: užtikrinkite saugias įrenginio sąlygas : - Užtikrinkite, kad įrenginys yra atjungtas nuo visų elektros šaltinių - Įsitikinkite, kad visos įrenginio jundančios dalys yra sustojusios - Palaukite, kol vidinė ir išorinė įrenginio temperatūra pasieks saugų laipsnį. - Tinkamai apšvieskite erdvę aplink įrenginį (aprūpinkite montuotojus elektriniais šviestuvais) - Palaukite kol įrenginyje galimai esantis degus mišinys yra visiškai pašalinamas. Atliekant bet kokius darbus įrenginiui (priežiūros ir valymo), montuotojai turi turėti atitinkamas individualios apsaugos priemones (IPD): - Antistatinius apsauginius batus (privaloma) - Antistatinius apsauginius drabužius (privaloma) - Šalmus - Nuo įpjovimų apsaugančias pirštines - Apsaugines kaukes - Papildomas apsaugos priemones, kurios yra nurodytos transportuotoms produkto saugos kortelėje. Montavimo darbams atlikti būtina remtis šiais esminiais kriterijais: - Paviršiaus plokštumas ir tvirtumas, kad būtų palaikoma dinaminė, statinė apkrova ir paties ventiliatoriaus dažnis. Pramoniniams ventiliatoriams, kurie sukasi dideliu greičiu, yra rekomenduojamos sustiprintos betono plokštės. - Būtina tarp ventiliatoriaus ir jo jungčių (grindinio ir vamzdžių) įmontuoti vibraciją slopinančius prietaisus (išmatuotos vibracijos slopintuvų atramos ir vibracijos slopintuvų sujungimai). Atramos neturi būti pilnai plokščios ir turi atitikti pagrindo rėmą, o ne atskirus ventiliatoriaus elementus. Nepaisant to, dėl tinkamo pasirinkimo patartina pasitarti su gamintoju. Dažniausiai ventiliatoriai yra pristatomi iš anksto surinkti, ir todėl prieš montavimą yra būtina patikrinti diržų įtempimą, guolių būklę, tinkamą ventiliatoriaus lygiavimą ir visus kitus komponentus. Jei dėl transporto priežasčių ventiliatorius ir pristatomas išardytas, Mz Aspiratori pridės atitinkamą instrukciją teisingam įrenginio surinkimui. Surinkimo darbai turi būti atliekami kvalifikuoto ir gamintojo įgalioto atstovo. - Patirtį turintis elektrikas turi suplanuoti ir įmontuoti sujungimus tarp Mz Aspiratori ventiliatoriaus ir pagrindinio elektros šaltinio. Turi būti paduodama srovė nuo 5.5 kw pagal žvaigždės-trikampio schemą, keitiklis arba kitas nuoseklaus paleidimo įtaisas. Mz Aspiratori rekomenduoja pridėti ribinį vožtuvą, kad būtų sumažinama absorbcija paleidimo metu. 19

21 4.5 ELEKTROS JUNGTYS Jungtims prie variklio terminio skydelio vadovaukitės šiomis nurodytomis diagramomis. Variklio elektros įtampa 220/380 voltų Variklio elektros įtampa 380/660 voltų 220 V jungtis 380 V jungtis λ 380 V jungtis 660 V jungtis λ λ jungtis Viename iš trijų linijinių laidų L 1 L 2 L 3 nustatykite naudojamą srovę. λ jungtyje apskaičiavimai turi būti atlikti prieš komutatorių. Jei tai neįmanoma, raskite srovę bet kuriame iš šešių laidų ir padauginkite iš 1,73. Naudotojas ventiliatorių privalo įžeminti. Dėl variklio jungčių žiūrėkite naudojimo ir priežiūros vadovo priedą. 5. PALEIDIMAS Patikrinkite aplinką dėl potencialiai sprogios atmosferos pavojaus ir nustatykite, ar ji nėra aukštesnė nei ta, kuriai skirtas įrenginys. Montuotojas privalo prijungti ventiliatorių prie paleidimo/stabdymo, avarinio stabdymo, pakartotinio paleidimo po avarinio sustojimo, valdymo sistemos; tuo pačiu metu tai turi atitikti galiojančias taisykles (CEI EN , UNI EN 1037, UNI EN 1088, UNI EN 953). Montuotojas privalo prijungti ventiliatorių prie įrangos įžeminimo grandinės ir prieš įrenginio paleidimą patikrinti visas potencialias dalis (potencialūs taškai yra pažymėti atitinkamais simboliais). Montuotojas į ventiliatorių sumontuoja visas elektros dalis ir šios dalys turi būti patvirtintos ATEX pagal 94/9/CE direktyvą. Be to prietaisai, kurie bus montuojami 20

22 įrenginio viduje ir išorėje, turi būti II 2G/D klasės su IP 6X apsaugos laipsniu ir tie, kurie bus montuojami išorėje, turi būti bent II 3G/D klasės su bent IP 5X apsaugos laipsniu, pagal taikymo sritį, kurią nustatė projektuotojas arba montuotojas. Veiksmai, kurie turi būti atlikti prieš įrenginio paleidimą: - Visų varžtų ir veržlių suveržimo patikrinimas ypatingai atsižvelgiant į veleno rato, variklio ir atramų tvirtinimo veržlę. - Sukdami ranka, patikrinkite laisvą rotoriaus sukimąsi. - Patikrinkite besisukančių dalių sutepimą. Po paleidimo: - Patikrinti, ar sukimosi kryptis yra tokia pat, kaip nurodyta plokštelėje. - Patikrinti, ar sunaudojama srovė nėra didesnė nei ta, kuri yra nurodyta plokštelėje. - Po pirmųjų darbo valandų patikrinkite guolių temperatūrą, kadangi šie rezultatai yra labiausiai svarbūs. Jei reikia sustabdykite darbą ir paleiskite iš naujo tik tada, kai bus pasiekta aplinkos temperatūra. Tada patikrinkite ar temperatūra yra žemesnė nei prieš tai buvusi. - Po darbo valandų patikrinkite, ar vibracijos neatlaisvino varžtų ir veržlių arba nepakeitė diržų įtempimo. - Venkite dažnų variklio paleidimų, kurie gali sudaryti nuolatines perkrovas, dėl kurių gali perkaisti elektrinės dalys. Prieš paleidžiant iš naujo, leiskite atvėsti. - Mz Aspiratori ventiliatoriaus blokuose yra guoliai, kurie turi tepalines; Mz Aspiratori pristato ventiliatorius jau atitinkamai suteptus ir paruoštus darbui. Dėl sutepimo žiūrėkite diagramą 1. - Prieš potencialiai sprogių mišinių įėjimą, paleiskite ventiliatorių tuščia eiga bent 2 valandoms, kad būtų sureguliuotas tarpiklis, ir patikrinkite, ar nėra jokių problemų ventiliatoriui dirbant tuščia eiga. 6. VALYMAS Prieš pradėdami valymo darbus, užtikrinkite saugias įrenginio sąlygas. Valant galimai įrenginyje esančias dulkes, neišsklaidykite jų į aplinką. Naudotojas turi pasirinkti tinkamus valymui produktus pagal įrangos tipą ir pristatyto gaminio saugos kortelę. Pavojingų ir toksinių produktų atveju, valymo likučiai turi būti perkelti į atitinkamą, sandarų rezervuarą ir pašalinti pagal produkto saugos kortelę. Valymo darbų metu naudotojas turi įsitikinti, kad naudojami įrankiai (respiratoriai, nešiojami šviestuvai ir t.t.) yra tinkamos klasės ir tinka aplinkai: - II 3 G/D klasė (montavimams 2/22 zonose) - II 2 G/D klasė (montavimams 1/21 zonose) Pavojingų ir toksinių produktų atveju valymo likučiai turi būti perkelti į atitinkamą sandarų rezervuarą ir pašalinti pagal produkto saugos kortelę. Prieš pradedant darbą įsitikinkite, ar ventiliatoriuje nėra jokių metalinių pašalinių daiktų. Darbai, kurie turi būti atlikti prieš paleidimą: 21

23 - Visų varžtų ir veržlių suveržimo patikrinimas ypatingai atsižvelgiant į ant veleno esančio rotoriaus, variklio ir atramų fiksavimo veržlę. - Sukdami ranka patikrinkite laisvą rotoriaus sukimąsi. - Patikrinkite besisukančių dalių sutepimą. Po paleidimo tinka: - Patikrinti, ar sukimosi kryptis yra tokia pati, kaip nurodyta plokštelėje. - Patikrinti, ar sunaudojama srovė nėra didesnė nei ta, kuri yra nurodyta plokštelėje. - Po pirmųjų darbo valandų patikrinkite guolių temperatūrą, kadangi šie rezultatai yra labiausiai svarbūs. Jei reikia sustabdykite darbą ir paleiskite iš naujo tik tada, kai bus pasiekta aplinkos temperatūra. Tada, patikrinkite ar temperatūra yra žemesnė nei prieš tai buvusi. - Po darbo valandų patikrinkite, ar vibracijos neatlaisvino varžtų ir veržlių arba nepakeitė diržų įtempimo. - Venkite dažnų variklio paleidimų, kurie gali sudaryti nuolatines perkrovas, dėl kurių gali perkaisti elektrinės dalys. Prieš paleidžiant iš naujo, leiskite atvėsti. - Mz Aspiratori ventiliatoriaus blokuose yra guoliai, kurie turi tepalines; Mz Aspiratori pristato ventiliatorius jau atitinkamai suteptus ir paruoštus darbui. Dėl sutepimo žiūrėkite diagramą SUSTABDYMAS IR IŠTUŠTINIMAS Ventiliatoriaus sustabdymas dažniausiai nesukelia jokių problemų, kadangi išjungtas įrenginys nesukuria kibirkščių arba temperatūrų net ir tada, kai yra didelis sprogimo potencialas. Sustabdžius įrenginį yra vienas pavojus, kuris susidaro ne dėl stabdymo arba įrenginio būvimo neveikimo būsenoje, bet dėl pakartotinio paleidimo. Šis pavojus yra dėl galimos generacijos paties ventiliatoriaus viduje arba sujungtoje įrangoje, kurios zonos pavojaus klasė didesnė nei ta, kuriai skirtas įrenginys. - Suplanuoto stabdymo atveju būtina ventiliatorių izoliuoti blokuojamaisiais vožtuvais, kad ventiliatoriaus viduje būtų išvengta saturacijos. - Elektros srovės nutrūkimo atveju ir kai numatome, kad negalėsime tinkamai izoliuoti ventiliatoriaus, prieš paleidžiant įrenginį iš naujo, būtina paruošti atitinkamas išorines sistemas ventiliatoriaus ištuštinimui arba oro su nesprogiu mišiniu padavimui. SVARBU: ventiliatoriaus vidaus saturacijos atveju neatidarykite jo, kad potencialiai sprogi atmosfera nepasklistų į aplinką. Šalia gali būti prietaisai arba pats ventiliatorius, kuris yra klasifikuotas skirtingai išorės aplinkai ir netinka darbui toje aplinkoje. 8. IŠARDYMAS Prieš atlikdami priežiūros darbus užtikrinkite saugias įrenginio sąlygas. Priežiūros darbus atlikite tik išjungę įrenginį. 22

24 Priežiūros darbų metu naudotojas turi įsitikinti, kad naudojami įrankiai ir kiti prietaisai yra tos klasės, kuri tinka aplinkai. Jei įrenginio priežiūrai reikalingas karštasis apdirbimas, prieš atliekant šį darbai atlikite pilną įrenginio valymą. 9. PRIEŽIŪRA Prieš atlikdami priežiūros darbus užtikrinkite saugias įrenginio sąlygas. Ventiliatorius yra palyginti lengva prižiūrėti ir reikalingi tik įprasti darbai, kurie kiekvieną dalį išlaiko ir apsaugo nuo gedimų, galinčių sukelti pavojų žmonių saugumui. 9.1 ĮPRASTA PRIEŽIŪRA Ventiliatoriui skirti ir būtini priežiūros darbai: guolių sutepimas ir diržų įtempimas. Nuėmus dalis, kurios varžtais buvo viena su kita suveržtos, patikrinkite tarpiklių būklę (apžiūros dureles, diską ir t.t.). Pakeiskite tarpiklius jei jie daugiau nebeužtikrina tinkamo sandarumo SUTEPIMAS Patikrinkite intervalus: pagal diagramą 1 (psl. 43); Mz Aspiratori rekomenduoja naudoti šio tipo tepalus: SKF LGEP 2. Jei atskiras blokas arba atrama yra apsaugota apsauga, užtikrinkite apsauginių plastikinių kištukų pakeitimą angose, leidžiančių pasiekti tepalines. Jei įrenginio priežiūrai reikalingas karštasis apdirbimas, prieš atliekant šį darbai atlikite pilną įrenginio valymą. Panašioms intervencijoms atlikti, kurios vėliau nebus nurodomos, tiesiogiai dėl to klauskite Mz Aspiratori technikos skyriaus. SUTEPIMO DAŽNUMAS Radialinių rutulinių guolių tfa, tiesių ritininių guolių tfb ir besisukančių ritininių guolių tfc sutepimo dažnumas gali būti nurodytas diagramoje 1 (psl. 43), kai guolių sukimosi greičio funkcija n ir visų skersmuo d. Diagrama galioja guoliams su horizontalia ašimi ir esant įprastoms apkrovoms. Ji gali būti taikoma geros kokybės ličio tepalams prie ne didesnės nei 70 o C temperatūros. Kadangi padidėjusi temperatūra nulemia greitą tepalų eikvojimąsi, mes rekomenduojame du kartus sutrumpinti laiko intervalus, kai temperatūra padidėja 15 o C, bet niekada neviršyti leistinos maksimalios tepalų temperatūros. Mz Aspiratori ventiliatoriai yra apskaičiuoti ir garantuoja valandų nenutrūkstamo guolių darbo. Tačiau ši garantija galioja tik tiems įrenginiams, kurie buvo skirti jūsų gamyklai, joje apskaičiuoti ir sumontuoti. 23

25 Programos rėžimas: Išvalykite tepalinę. Sutepimas yra atliekamas velenui lėtai besisukant ir neviršijant kiekio, kad išvengti perkaitimo. Reikiamas tepalų kiekis gali būti nustatomas pagal šią formulę. P = 0,005 A B (gr) A = išorinis guolių skersmuo milimetrais B = žiedo ilgis milimetrais Kitu atveju žiūrėkite technines korteles, kurios yra ventiliatoriaus priede. Jie naudojamos aukšto slėgio tepalinės, jos po naudojimo turi būti atsargiai išvalytos. Tepalų tipas (klampumas) LGEP 2 EP polivalentinė konsistencinė alyva Kompleksinė ličio/mineralinė alyva LGHB 2 EP didelio klampumo tepalai Aukštos temperatūros Kalcio/mineralinė sulfonato kompleksinė alyva LGLT 2 Žemos temperatūros Ličio muilo/esterio alyva Rekomenduojama darbo temperatūra Nuo o C Iki o C

26 Mz Aspiratori naudoja tik aukščiau išvardytus SKF tepalus guoliams ir pataria naudoti šiuos produktus savo naudotojams. Jei yra naudojami skirtingų rūšių tepalai, jie privalo būti tokio paties klampumo. NIEKADA NEMAIŠYKITE TEPALŲ SU KITOMIS SUTEPIMO MEDŽIAGOMIS! ROTORIAUS VALYMAS Jums yra rekomenduojama nuolat tikrinti rotorių ir užtikrinti, kad jis visada būtų švarus. Jei tokioms medžiagoms kaip dulkės, lipnios medžiagos ir t.t. leidžiama susidaryti ant rotoriaus, jis praras balansą ir taip sugadins varančiuosius elementus bei variklį. Valant rotorių, kruopščiai išvalykite kiekvieną jo dalį; palikti likučiai plotuose, gali padaryti dar didesnį disbalansą nei ištisinis dulkių sluoksnis. Mz Aspiratori neprisiima atsakomybės už važiuoklės elementams padarytus gedimus, kurie atsirado dėl ant rotoriaus esančio purvo. 25

27 9.1.3 DIRŽŲ ĮTEMPIMAS, PAVAROS SURINKIMAS/IŠARDYMAS Įtempimo diržų surinkimui būtina laikytis nurodytos sekos ir atsižvelgti į brėžinį 1 (psl. 45): 1. Iš anksto surinkite variklį su pateiktais bėgeliais ir įsriegtomis įtraukimo plokštėmis juos sutvirtindami varžtais (1) be suveržimo. Variklis, kaip ir velenas turi iš anksto turėti įmontuotą skriemulį ir atsargiai sustabdytą ties mm nuo veleno takto, kad būtų galima laisvai uždėti apsauginę apsaugą. 2. Nukreipkite sekciją ant pagrindo ir priveržkite prie jos bėgelius. Prieš atliekant šią operaciją, būtina patikrinti skriemulių lygiavimą. Praktiškiausias metodas pasinaudoti liniuote, kuri turi būti vienodai paguldyta ant abiejų skriemulių išorinio paviršiaus. 3. Įstatykite diržus be didesnės jėgos, kad neįplėštumėte vidinio diržų pluošto. Kad būtų lengvas montavimas, rekomenduojama sumažinti atstumą tarp skriemulio ir varomojo skriemulio, sureguliuojant veržtuvo įtempimą (pavažos išpildymui 12, verstuvo palinkimas išpildymui 9). 4. Sureguliuokite įtraukimo plokščių suveržimą varžtais (2). Galimas dviejų pavažų nesutapimas lyginant su centrine linija pataisomas vienoje arba kitoje įtraukimo plokštėje ir patikrinama, ar teisingai yra lygiuojama pagal 2 punkte nurodytą informaciją. Ventiliatoriams (išpildymui 9), aukščiau minėti punktai yra tokie patys, išskyrus pavažoms, kurioms yra nebūtini šie sprendimai. Kad užtikrinti įprastą varymą, tuo pačiu metu sumažinant guolių nusidėvėjimą, tinka apžvelgti šiuos veiksmus, kai diržai turi būti keičiami: Idealus įtempimas (Td) yra mažiausias įtempimas, dėl kurio diržas esant maksimalioms apkrovos sąlygoms nenuslys. Reguliariai patikrinkite įtempimą per pirmąsias 24/48 diržo darbo valandas. Per didelis įtempimas sumažina diržo ir guolių darbo ir tarnavimo laiką. Periodiškai patikrinkite pavarą, ją įtempdami, kai ji nuslysta. Kad patikrinti įtempimą standartinėje pavaroje, rekomenduojama laikytis šių procedūrų: Išmatuokite laisvosios sekcijos t ilgį. Viduryje laisvosios t sekcijos pritaikykite pakankamai jėgos P, pagal dinamometrą statmenąją plokštumą laisvajai sekcijai, kad palenkti diržą 1,6 mm kas 100 mm laisvosios sekcijos ilgio. Pvz.: 1000 laisvosios sekcijos palenkimas bus 16 mm. Palyginkite taikomos jėgos dydžius su rekomenduojamais dydžiais lentelėje. Jei jėgos dydis yra tarp maksimalaus ir minimalaus, reiškia, kad įtempimas yra teisingas. Jei jėgos dydis yra mažesnis už minimalųjį, reiškia, kad važiuoklė yra per mažai įtempta. Jei jėgos dydis yra didesnis nei maksimalus, reiškia, kad važiuoklė yra per daug įtempta. 26

28 DIRŽO SEKCIJA JĖGA Min. Kg Maks. Kg A 0,68 1,02 B 1,58 2,38 C 2,93 4,75 Prieš keičiant diržus rekomenduojama atlikti šiuos patikrinimus: Skriemulių riedėjimo griovelių nusidėvėjimas. Jei riedėjimo grioveliai yra nusidėvėję, patariama juos nedelsiant pakeisti, kad būtų išvengtas greitas diržų nusidėvėjimas. Skriemulių riedėjimo griovelių valymas nuo galimų alyvos žymių, nuosėdų. Skriemulių lygiavimas. Būtina užtikrinti nepriekaištingą lygiavimą, kad būtų garantuojamas maksimalus diržų tarnavimo laikas. Teisingas lygiavimas gali būti patikrintas pasinaudojus liniuote, ją uždėjus ant skriemulių paviršiaus. Jei laikote atsarginius diržus, šie diržai turi būti pažymėti ir negali būti paveikti staigaus temperatūros arba drėgmės pokyčio. 27

29 28

30 9.1.4 MINIMALIŲ SAUGAUS ATSTUMŲ KONTROLĖ Esant bet kokioms intervencijoms, būtina patikrinti, kad atstumas tarp rotoriaus ir antgalio, tarp galinės rotoriaus dalies ir gretimos sienos, tarp ašies perėjimo ir sandarinimo elementų nėra sumažėjas arba pasikeitęs - Varžtai gali būti atsilaisvinę, todėl gali būti reikalingas naujas lygiavimas. - Ventiliatorius gali būti deformuotas, todėl gali prireikti pakeisti kai kurias visos struktūros dalis. Bet kuriuo atveju, prieš paleidžiant įrenginį iš naujo, būtina pasitarti su Mz Aspiratori techninė pagalbos skyriumi. Atstumo dydžiai yra apskaičiuoti pagal kontakto išmatavimus ir nurodyti 18.6 punkte VIBRACIJOS KONTROLĖ Įsigykite vibracijos matuoklį ir atlikite vibracijos kontrolę. Parametrai, kurių reikia laikytis yra tokie patys, kurie buvo naudojami Mz Aspiratori bandymų metu, kaip nurodyta 13.2 skyriuje Vibracijos analizė. Ventiliatoriaus darbas negali būti degeneracinis. Šiuo atveju patikrinkite, ar montavimas buvo atliktas teisingai, kaip nurodyta 4.3 skyriuje Montavimo vieta ir 4.4 skyriuje Surinkimas ir montavimas. - Gali nusidėvėti guoliai (40,000 valandų optimaliomis darbo sąlygomis įskaitant tinkamą sutepimą, apkrovas ir atitinkamų medžiagų parinkimą) - Gali išsibalansuoti rotorius (pakeiskite arba išsiųskite jį Mz Aspiratori atstovams. Bet kuriuo atveju, prieš paleidžiant įrenginį vėl, būtina pasitarti su Mz Aspiratori techninės pagalbos skyriumi SANDARINIMO ŽIEDO IR TARPIKLIŲ BŪKLĖS KONTROLĖ Pirmiausia būtina vizualiai patikrinti ventiliatoriaus būklę ar nėra jokių pratekėjimų iš tarpiklių. Šiuo atveju jie turi būti pakeisti. Mz Aspiratori naudojami tarpikliai yra silikoniniai, išlaikantys aukštesnę nei 200 o C temperatūrą. Jei jų neįmanoma įsigyti prekyboje, prašykite Mz Aspiratori atstovų. Mz Aspiratori pataria pakeisti tarpiklius po tam tikrų priežiūros operacijų, kai ventiliatorius yra atidaromas. Mz Aspiratori montuoja VITON sandarinimo žiedus, kurie laikosi ilgiau nei standartiniai, atlaiko aukštas temperatūras, apsaugo nuo cheminių medžiagų, dulkių, agresyvių dalelių, mažo sutepimo, kurie gali paveikti žiedo tarnavimo laiką. Dėl įvairių priežasčių, žiedo tarnavimo laiko nustatyti neįmanoma. Tačiau yra būtina nuolat vykdyti jų kontrolę. Jei žiedas daugiau nebeveikia taip, kaip turėtų, pakeiskite jį pagal nurodytas taisykles. - Nuimkite rotorių nuo variklio arba suporto veleno. - Nuimkite žiedą nuo jo atraminio paviršiaus jo nepažeisdami. - Įstatykite nauja žiedą lygiagrečiai atraminiam paviršiui (jis turi įsistatyti su jėga, ne laisvai). 29

31 - Vėl uždėkite rotorių. - Sucentruokite rotorių atitinkamai įsiurbimo angai, išlaikydami minimalius atstumus nuo antgalio. - Paleiskite rotorių rankiniu būdu, kad įsitikintumėte, ar tarpiklyje nėra trinties (tinkamas tarpiklio surinkimas prailgina jo tarnavimo laiką) - Suveržkite variklį arba tvirtinimo varžtus. - Pirmų darbo minučių metu tarpiklio guma gali skleisti švilpimą, kuris po kelių minučių prisitaiko ir nustoja. NIEKADA NESUTEPKITE SUJUNGIMŲ ALYVA, NES TEPALAI POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE YRA PAVOJINGI. Bet kuriuo atveju, prieš paleidžiant įrenginį vėl, būtina pasitarti su Mz Aspiratori techninės pagalbos skyriumi. 9.2 SPECIALI PRIEŽIŪRA ROTORIAUS PRIEŽIŪRA Tam tikri ventiliatoriaus pritaikymai kartais reikalauja specifinių priežiūros reikalavimų, ypatingai tada, kai ventiliatorius dirbo su didelės dulkių koncentracijos oru arba buvo paskirtas skirtingos rūšies medžiagų pneumatiniam perdavimui. Ratas gali būti užkimštas, taip pakenkiant techninei charakteristikai ir balansavimui. Todėl yra būtina periodiškai jį patikrinti pro tam skirtas apžiūros dureles. Jei yra būtina nuimti ratą, atlaisvinkite varžtus, kurie tvirtina antgalį prie ventiliatoriaus šono ir jį nuimkite. Išimkite veleno ratą tvirtinantį varžtą ir poveržlę, ir ant veleno galo uždėkite apsauginę poveržlę; tada nuimtuvu nuimkite ratą nuo veleno. Prieš atlikdami nuėmimą, būkite atsargūs imdami didelius ratus ir prie išėjimo pasinaudokite atramomis. Surinkimui vadovaukitės atvirkštine tvarka. - Tinkamai sutepkite angą ir veleną. - Įstatykite rotorių ant veleno atsižvelgdami į tai, kad sprausteliai niekada negali būti veikiami jėgos išskyrus tada, kai yra veržiama suveržimo varžtu. - Kilus sunkumams atliekant šiuos veiksmus, patikrinkite, ar viskas yra švaru ir ar nėra atplaišų arba pašalinio triukšmo. Netrinkite. Triukšmas ar smūgiai SUKELIA DISBALANSĄ net ir tada, jei nesudaro akivaizdžių deformacijų. Vibracijos, kurios yra didesnes nei leidžiamos, gali per laiką sugandinti visą įrenginio struktūrą. Šiuo atveju yra būtinas naujas rotoriaus balansavimas. Ši operacija gali būti atlikta išsiuntus patį rotorių Mz Aspiratori atstovams, nurodant prekiautojo vietą arba tiesiogiai prieš tai paskambinus telefonu. Jei įmanoma, Mz Aspiratori jį sutvarkys arba pakeis. Jei pirkėjas arba asmuo atsakingas už jį nusprendė atlikti balansavimą kitose centruose, kurie skiriasi nuo Mz Aspiratori, būtina remtis skyriuje 13 nurodytais parametrais. Jei rotorius turi struktūrinių problemų, tokių, kaip įskilimai arba nusidėvėjimas, sutvarkyti jo nebeįmanoma, todėl jis turi būti pašalintas kaip atliekos ir pakeistas. 30

32 Bet kuriais atvejais prieš atlikdami operacijas, kurios skiriasi nuo aukščiau minėtų, pasikonsultuokite su Mz Aspiratori GUOLIŲ KEITIMAS Besisukantys ritininiai radialiniai guoliai turi būti visada įstatomi į veleną su jėga; jų įvertinimui mes nustatėme sumažėjimą radialinėje eigoje pagal nustatymo matuoklius. Matuojant eigą, būtina paleisti nustatymo matuoklį nuo 0,03 mm. Atlikite matavimus tarp išorinio žiedo ir išimto ritinio (paveikslėlis 1 ir 2). Prieš matuojant guoliai turi būti pasukti, kad ritinėliai įgytų tinkamą poziciją. Žemiau esanti lentelė nurodo radialinės eigos dydžius prieš surinkimą. Įprastai yra reikalingi redukciniai dydžiai ir minimalus eigos likutis. SNL KRONŠTEINŲ SU DVIGUBAIS MANŽETINIAIS TARPIKLIAIS SURINKIMAS 1. Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra švari. 2. Patikrinkite matmenis ir formos tikslumą ant veleno atraminio paviršiaus. 3. Patikrinkite, ar atraminės plokštumos šiurkštumas yra bent 12,5 mikronų. Plokštumos tolerancija yra IT7. Mažesniems reikalavimams gali pakakti IT8. 4. Uždėkite korpusą ant atraminio paviršiaus, tuo pačiu metu uždedami varžtus ir jų neužverždami. 31

33 5. Įdėkite sandarinimo žiedų puses į atitinkamas korpuso angas, užpildykite tepalu tarpą tarp dvigubų manžetinių tarpiklių, ir jei suportas yra surinktas ant veleno galo įstatykite vietoje žiedų gaubtą. 6. Uždėkite guolius ant įtraukimo įvorės. Pilnai užpildykite guolius tepalais. Likęs rekomenduojamas kiekis turi būti užteptas ant guolio šonų. 7. Uždėkite veleną ir guolį ant pagrindo. 8. Jei reikia, įdėkite fiksavimo žiedus į guolio puses. 9. Atsargiai sulygiuokite atramos pagrindą. Darbui atlikti padės viduryje ant paviršių pagrindo esančios vertikalios žymės. Lengvai suveržkite suveržimo varžtus. 10. Uždėkite kitas sandarinimo žiedų puses į atitinkamas gaubto angas ir užpildykite tepalais tarpą tarp manžetinių sandariklių. 11. Uždėkite gaubtą ant jo pagrindo ir suveržkite jį varžtais su atitinkamais sąsūkos momentais: M12 80Nm / M16 150Nm / M20 200Nm. Gaubtas ir pagrindas yra sukeičiami su kitais. 12. Gerai suveržkite suveržimo varžtus. M12 90Nm / M16 220Nm / M20 430Nm/ M24 750Nm VARIKLIO KEITIMAS Prieš atliekant pakeitimą, būtina išsiaiškinti priežastis ir jas išspręsti. - Nustatykite ventiliatorių saugiomis sąlygomis - Atsižvelgdami į jungtis, atjunkite variklio elektros tiekimą (patartina, kad atjungimo ir pajungimo veiksmus atliktų kvalifikuotas darbo personalas) - Nuimdami rotoriaus variklį, išardykite ventiliatoriaus dalis. - Įmontuokite naują variklį (pirmiausia patikrinkite, ar charakteristika atitinka prieš tai buvusią) 32

34 - Sucentruokite rotorių ir sulygiuokite važiuoklę. - Paleiskite taip, kaip nurodyta skyriuje APSAUGINIO TINKLELIO NUĖMIMAS Visi ventiliatoriai yra pristatomi su jau įmontuotais apsauginiais prietaisais (tinkleliais), tiek padavimo tiek įsiurbimo, taip garantuojant ĮRENGINIŲ EC ir ATEX EC direktyvų atitikimą. Ventiliatoriuose, kurie yra įmontuoti labiau sudėtingesnėse sistemose, šie prietaisai gali būti pašalinti, jei užtikrinamas pačios sistemos ĮRENGINIŲ direktyvos nurodymas. Pagal ATEX direktyvą pats naudotojas turi paruošti tinkamus matavimus, taip užtikrindamas apsaugą nuo galimo pašalinių dalių patekimo, galinčių pažeisti ventiliatorių. DĖMESIO! Tinkleliai neapsaugo pilnai nuo galimo pašalinių dalelių patekimo į ventiliatorių. Jei pavojingos dalelės su sumaišomos su švariu oru, naudotojas turi įvertinti riziką ir išnagrinėti galimus aspektus; Jei standartinis įmontuotas tinklelis skyriuje yra nepakankamai didelis, kad užtikrintų minimalius saugos reikalavimus, naudotojas privalo imtis visų priemonių, kad būtų išvengta rizikos. DĖMESIO! Kataloguose nurodytos ventiliavimo charakteristikos parodo ventiliatorių be papildomų priedų; šios diagramos neapima aukščiausio slėgio kritimą dėl apsauginių tinklelių, įmovų, vožtuvų, slopintuvų ir kt. Į šiuos slėgio kritimus, taip pat tuos, kurie atsirado dėl apsauginių tinklelių,būtina atsižvelgti planavimo metu pagal greitį, oro tankį, temperatūrą ir bet kokias kitas aplinkybes mažinant jų poveikį sistemai. 10. UTILIZAVIMAS Kai ventiliatorius baigia savo tarnavimo laiką, paskutinis naudotojas arba už jį atsakingas asmuo turi jį utilizuoti. Šios operacijos metu būtina atlikti kai kuriuos svarbius darbus: - Elektrinių dalių atskyrimas nuo mechaninių. - Tepalų pašalinimas. - Medžiagų atskyrimas, pvz.: plastiko, plieno, vario ir t.t. Vėliau visos šios medžiagos bus skirtingai disponuojamos. 11. NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ SAUGANTYS APSAUGINIAI PRIETAISAI Mz Aspiratori ventiliatoriai turi prevencines nuo nelaimingų atsitikimų apsaugančias priemones įvairioms besisukančioms dalims. Jos atitinka šiuos UNI standartus: - Prevencija nuo nelaimingų atsitikimų padavimo ir įtraukimo angose. - Tiesioginių ventiliatorių apsauga aušinimo rotoriui esant aukštoms temperatūroms. - Apsauga skriemuliams, diržams ir varomųjų ventiliatorių velenams. - Vieno bloko gaubtas varomiesiems ventiliatoriams. - Sujungimus gaubianti apsauga ventiliatorių atlikimui 8. - Apžiūros durelės. 33

35 Prieš paleidimą įsitikinkite, kad visos apsaugos yra tinkamai įmontuotos. Apžiūros durelės yra nuimamos tik specialiais įrankiais ir tik tada, kai ventiliatorius yra sustabdytas. Priežiūros darbai yra atliekami pagal saugos taisykles, ventiliatorių izoliuojant nuo varomosios energijos šaltinių. Mz Aspiratori neprisiima jokios atsakomybės už žalą dalims arba žmonėms, kuri atsirado dėl šių prevencijų nevykdymo. 12. TRIUKŠMAS Mz Aspiratori nurodyti garso dydžiai db (A) yra gaunami atliekant matavimus lauko aplinkoje, maksimaliu išėjimu 4 kardinaliuose taškuose, 1,5 metro nuo ventiliatoriaus ir 1,5 metro nuo žemės. Bandymų metu ventiliatorius yra nukreipiamas pagal UNI P taisykles. Gauti duomenys yra nurodyti techniniuose Mz Aspiratori kataloguose, tiesiogiai sujungtiems ventiliatoriams ir tiems, kurie yra su netiesiogine transmisija, esant skirtingiems apsisukimų skaičiams. Naudotojas gali rasti skirtingus dydžius, kurie skiriasi nuo tų, kurie nurodyti pagal poziciją. Patartina ventiliatorių izoliuoti nuo žemės ir pritvirtinti su atramomis bei vibracijos slopinimo jungtimis. Nestatykite ventiliatoriaus šalia kampų, arti sienų arba metalinių konstrukcijų. 34

36 Išcentrinių ventiliatorių garso slėgio lygis (atlikimas 4 5) 35

37 Matavimo sąlygos Dydžiai gali nežymiai keistis pagal įmontuotą variklį. Dydžiai yra nurodyti db/a. Dydžiai buvo gauti pagal aritmetinį aplink ventiliatorių gauto garso dydžio vidurkį. Matavimai buvo atlikti laisvajame lauke, 1 metro atstumu nuo garso šaltinio ir su prijungtu ventiliatoriumi prie padavimo ir įsiurbimo vamzdžio. Matavimai buvo atlikti ventiliatoriui dirbant ir esant geriausioms mechaninėms sąlygoms. Raidė R nurodo Sumažintas ventiliatoriaus ratas (sumažintas skersmuo). 36

38 13. BALANSAVIMAS IR VIBRACIJOS ANALIZĖ 13.1 ROTORIAUS BALANSAVIMAS Visi Mz Aspiratori pagaminti ratai yra statiškai ir dinamiškai subalansuoti pagal ISO 1940/1 standartus. Remkitės 6.3 balansavimo laipsniu. Schemoje yra nurodyti toleruojami ekscentriškumo dydžiai. Skaičiuojant visam rotoriui, jie turi būti padalinti į du planus gaunant tinkamą dinaminę toleranciją. Iš ekscentriškumo dydžių likučių, didžiausias leidžiamo disbalanso svorio dydis yra lengvai gaunamas pagal lentelėje 1 nurodyta formulę VIBRACIJOS ANALIZĖ Vėliau bandymų metu yra atliekamas bandymas su pilnai surinkto ventiliatoriaus nuoseklia vibracijos analize. Remiantis šiuo bandymu mes atsižvelgėme į ISO2372-VDI2056 standartų antrąją grupę, priskiriant ventiliatorių prie įrenginių, kurių charakteristikos 37

39 numeris yra Mūsų naudojamų sprendimų standartai yra paremti pagal vibracijos greitį naudojant schemą lentelėje TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS F.M.E.A. TRIKČIŲ ŠALINIMAS Nr. Poveikis Priežastys Galimos ištaisymo priemonės 1. Pajėgumo trūkumas (galios sumažėjimas esant įprastam sukimosi greičiui) Užsikimšę vamzdžiai ir/arba kliūtis turintys įsiurbimo taškai. Išvalykite vamzdžių sistemą ir gaubtus; patikrinkite kaiščių poziciją. 2. Per didelis oro pajėgumas. (jei sukimosi greitis yra teisingas, didelė absorbcija radialiniams ventiliatoriams su išlenktomis geležtėmis į priekį) Netinkamas sukimosi greitis. Darbo slėgis yra aukštesnis nei nurodyta. Užsikimšęs ratas. Priešinga sukimosi kryptis. Perkrautas filtras Įsiurbimo įsukimas yra vienodos sukimosi krypties kaip ir rato. Pakitimai skyriuje, aštrūs ir arti esantys iškylimai. Netikėtas išsiplėtimas arba išlinkimai neleidžia dinaminio slėgio įleidimo paleidimo iš naujo Sukimosi greitis Oro pratekėjimas pro atidarytas dureles, vamzdžių Patikrinkite elektros įtampą ir variklio įvadų jungtis; patikrinkite pavarų santykį ir ar diržai nenuslysta. Konstrukcijos klaida. Pakeiskite variklį ir skriemulius; pakeiskite ir/arba įdėkite saugiklius. Išvalykite ratą pro specialias dureles, kai įrenginys yra sustabdytas. Patikrinkite variklio įvado skydelio jungtis ir laidus. Padidinkite automatinio valymo prietaiso darbo dažnį (kai yra numatyta arba atlikite tai rankiniu būdu. Įmontuokite nuo turbulencijos apsauganti prietaisą (geležčių ištiesinimas) Patikrinkite oro-vandens cirkuliavimo išsidėstymą Patikrinkite oro-vandens cirkuliavimo išsidėstymą Žiūrėkite 1) Patikrinkite sukimosi kryptį; tam tikra įsiurbimo turbulencija; sukimosi greitis a.c. variklyje; elektros įtampa ir apvijų problemos. Patikrinkite sistemą ir pakeiskite neatitinkančius komponentus 38

40 sistemą arba jų komponentus, blogai įmontuota arba pagaminta, arba šunto blokuotės netinkamai uždarytos Per didelis grandinės galios praradimas 3. Nepakankamas slėgis Pernelyg mažas sukimosi greitis. 4. Našumo sumažėjimas po patenkinamo darbo laikotarpio Pajėgumas yra didesnis nei nurodyti dydžiai dėl grandinės matavimuose esančios klaidos arba skirtingos oro temperatūros nuo 15 o C standartinio dydžio. Ratas yra dalinai užblokuotas ir/arba pažeistas. Atvirkštinė sukimosi kryptis Pratekėjimas ventiliatoriaus voliutos tarpiklyje ir/arba pratekėjimas padavimo ir įėjimo vamzdžiuose. 5. Sudėtingas paleidimas Per didelė energijos absorbcija. Sumažėjusi elektros srovės įtampa. Nepakankamas variklio paėmimo sąsūkos momentas. Saugikliai neatitinka reikiamų poreikių. Uždarykite kaiščius arba sumažinkite greitį iki norimo. Žiūrėkite 1) Pakeiskite pavaros santykį ir/arba pakeiskite ventiliatorių. Patikrinkite rato surinkimo poziciją ir būklę. Žiūrėkite 1) Pakeiskite tarpiklį ir patikrinkite vamzdžių būklę. Žiūrėkite 2) Patikrinkite variklio plokštelės duomenis. Pakeiskite į galingesnį variklį arba, radialiniams ventiliatoriams, uždarykite kaiščius iki tol, kol bus pasiektas maksimalus greitis. Tai negalioja ašiniams ventiliatoriams. Pakeiskite juos. 6. Absorbuojama elektros energija yra didesnė nei nurodyta plokštelėje. Neadekvatus ventiliatoriaus inercijos ir komponentų įvertinimas. Didelis sukimosi greitis, kuris reikalauja daugiau energijos nei įmontuotame ventiliatoriuje. Oro tankis yra didesnis nei nurodyta duomenyse. Pajėgumas yra didesnis nei nustatyti lygiai slėgiui, kuris yra mažesnis nei nustatytas Perskaičiuokite inercijos momentus ir jei reikia pakeiskite ventiliatoriaus variklio važiuoklę. Pakeiskite variklį ir skriemulius ir/arba atlikite montavimą iš naujo. Žiūrėkite aukščiau. Žiūrėkite aukščiau. 39

41 dydis. 7. Oro pulsavimai Ašinis ventiliatorius, veikiantis pradinėje zonoje. Išcentriniai ventiliatoriai veikiantys pagal nulinio pajėgumo sąlygas. Įsiurbimo tekėjimo nestabilumas su verpetais. Skysčio gyslelės atsijungimas nuo geležtės galo arba vamzdžio sienelės. 8 Pernelyg didelis triukšmas Didelis apsisukimų skaičius siekiant gauti norimą našumą. Guolių gedimas. Rato disbalansas ir jis slysta ant dėžės. Ekscentriškumas tarp rotoriaus ir statoriaus. Vibracija apvijose. Disbalansas besisukančiose dalyse. 9 Vibracijos Neadekvati atraminė struktūra (įprastas dažnis yra artimas tam, kuris atitinka ventiliatoriaus sukimosi greitį). Atlikite montavimą iš naujo ir /arba pakeiskite ventiliatorių. Žiūrėkite aukščiau. Perrinkite ėmiklį įdiegdami sklendes. Perrinkite sistemą ir arba pakeiskite ventiliatorių. Naudokite garso nepraleidžiančias dėžes ir/arba slopintuvus; pasirinkite didesnį įrenginį su tokiomis pačiomis funkcijomis arba įrenginį su mažesniu apgaubo greičiu. Patikrinkite guolių nusidėvėjimą (tam tikrais atvejais atspariuosius) ir sutepimą. Patikrinkite rato ir vamzdžių surinkimo pozicijas. Patikrinkite koncentriškumą. Gali būti sumažinta su aukštesnės kokybės varikliais. Patikrinkite balansą iš naujo. Keiskite atramą pridėdami šiek tiek svorio. 40

42 15. MECHANINIAI PAVOJAI Jokių mechaninių problemų nėra. Ventiliatorius yra mechaniškai apsaugotas įmontuotomis arba mobiliomis apsaugomis. Medžiagų įėjimo ir išėjimo angos yra apsaugojamos grotelėmis, kurios neleidžia pasiekti judančias dalis arba kitą sistemą. Bet kuriuo atveju, priežiūros darbams ir po įrenginio nustatymo saugioms sąlygoms, operatorius privalo naudoti atitinkamas individualias apsaugos priemones. Atitinkami įspėjimo ženklai įrenginio dalyse nurodo, kad operatorius privalo naudoti individualias apsaugos priemones: Priežiūros arba valymo darbų metu operatorius privalo mūvėti atitinkamas kvėpavimo takų arba veido apsaugos priemones. Laikas nuo laiko šie nurodymai yra aprašomi visame naudotojo vadove. Įvairiose įrenginio dalyse esantys atitinkami įspėjimo ženklai nurodo operatoriui, kokias individualias apsaugos priemones jis turi naudoti. Naudokite kvėpavimo traktus apsaugančias priemones 41

43 16. NUSTATYTŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SUVESTINĖS LENTELĖ Kontrolės arba priežiūros tipas Budas PERIODINIAI PATIKRINIMAI Laiko intervalas 1 Pagrindinė Vizualus Kasdien ventiliatoriaus būklės kontrolė 2 Valymas Rankinis Žiūrėti nurodymą A 3 Sujungimų būklės Vizualus 150 valandų kontrolė 4 Varžtų suveržimo Rankinis 150 valandų kontrolė 5 Minimalių atstumų kontrolė Vizualus arba rankinis 150 valandų Žiūrėti nurodymą A 6 Sutepimas Rankinis Žiūrėti lenteles 7 Diržų suveržimas Rankinis 300 valandų 8 Vibracijos kontrolė Instrumentais 150 valandų 9 Šiluminė kontrolė Instrumentais 100 valandų Žiūrėti nurodymą C 10 Guolių keitimas Rankinis valandų Žiūrėti nurodymą D Kontrolės data ir priežiūros darbus atliekančio asmens vardas VENTILIATORIAUS KLASIFIKACIJOS APRIBOJIMAI 17.1 TEMPERATŪRŲ, KURIOS SKIRIASI NUO STANDARTINIŲ, KLASIFIKAVIMAS LENTELĖ A: Ventiliatoriaus klasifikavimas pagal patalpos temperatūrą ŠILUMINĖ KLASĖ DARBO ZONOS TEMPERATŪRA T4 (135 o C) T3 (200 o C) T2 (300 o C) T1 (450 o C)

44 17.2 MINIMALŪS GALINGUMAI PAGAL ELEKTROS ĮTAMPĄ Taisyklės nurodo, kad energijos padidėjimas, kuris duodamas veikiančio įrenginio skysčio perdavimui negali būti didesnis nei 25 kj/kg. Energijos padidėjimas ventiliatoriaus sukurta galia ir slėgis, ir tai yra ventiliavimo energija perduodama skysčiui. Jei kiekvienas ventiliatorius gali transformuoti visą galia į darbą, minimalūs galingumai yra pridedami kiekvienam iš jų. Lentelė parodo galingumus pagal įmontuotą galią ir darbo temperatūrą: LENTELĖ B: Minimalaus galingumo lentelė maksimaliam 25KJ/m 3 agregato darbui 43

45 18. TECHNINIAI PRIEDAI 18.1 VIENO BLOKO DALIŲ LENTELĖ *Ventiliatoriaus pusė *Važiuoklės pusė Aušinimo ventiliatorius karštų dujų versmėms. 44

46 18.2 SUPORTŲ LENTELĖ 45

47 18.3 SUPORTŲ VENTILIATORIAMS SU DVIGUBU ĮSIURBIMU LENTELĖ 46

48 18.4 SUPORTAI VENTILIATORIUOSE 18.5 SUKIMO MOMENTO VERŽIMAS METRINĖMIS VERŽLĖMS Sukimo momentas turi būti nustatomas lėtai su dinamometriniais veržliarakčiais. Šie dydžiai turi būti sumažinami 10%, jei varžtai yra sutepti ir jei yra naudojami smūginiai atsuktuvai. 47

49 18.6 MINIMALŪS IR SAUGŪS ATSTUMAI TARP JUDANČIŲ DALIŲ Atstumas tarp rotoriaus ir įmontuotų ventiliatoriaus besisukančių dalių turi būti 1% galimo kontakto skersmens ir niekada negali būti mažesnis nei 2mm ir ne didesnis nei 20 mm; Šie atstumai turi būti pritaikyti tiek radialinėms tiek ašinėms ventiliatorių kryptims. Jei yra mažesnis skersmuo nei 200 mm, tarpas visada bus bent 2 mm. Jei yra skersmuo tarp 200 ir 2000 mm tarpas visada bus bent 1% skersmens. Ir jei yra skersmuo virš 2000 mm, tarpas bus 20 mm. Tarpikliai į šias instrukcijas yra neįtraukiami. 48

50 19. ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS IŠCENTRINIŲ VENTILIATORIŲ DALYS Poz. Aprašymas Kiekis 1 Įėjimo tinklelis 1 4 Įėjimo kūgis 1 5 Galvutės varžtas 1 5 Galvutės poveržlė 1 6 Išcentrinis rotorius 1 7 Padavimo tinklelis 1 10 Identifikacijos plokštelė 1 16 Tepalų kaušelis 2 17 Dviejų guolių elementas 1 18 Skriemulys 2 19 Smailėjimo įvorė 2 21 Diržą apsaugojantis karteris 1 22 Pagrindo rėmas 2 24 Pavažos 2 25 Diržo spyruoklė 1 26 Variklis 1 28 Ventiliatoriaus korpusas 1 29 Silikoninis intarpas ant durelių - 30 Apžiūrėjimo durelės 1 31 V formos diržai - 32 Verstuvas 1 33 Variklio/skyriaus atrama 1 34 Variklį laikantis diskas 1 35 Ventiliatoriaus rėmas 1 36 Galinis pleištas 1 37 Viton sandarinimo žiedas 1 38 Žiedo korpuso plokštelė 1 39 Žalvariniai varžtai - 40 Varinės kniedės - 41 Silikoninis tarpiklis ant flanšo - 42 Dviejų guolių elemento gaubtas 1 43 Uždarymo kaiščiai 2 44 Karterį remiantys kronšteinai 2 45 Verstuvo suportas 1 46 Karterio pleištas 2 47 Dviejų guolių elemento gaubto pleištas 1 48 Transmisijos mova 1 49 Karterio movos gaubtas 1 50 Pleišto movos gaubtas 1 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 SRAIGTINIŲ VENTILIATORIŲ DALYS Poz. Aprašymas Kiekis 1 Identifikacijos plokštelė 1 2 Sraigtinis rotorius 1 3 Rėmas 1 4 Variklio atrama 1 5 Variklis 1 6 Apžiūrėjimo durelės 1 7 Įėjimo tinklelis / padavimo tinklelis 2/1 8 Silikoninis tarpiklis ant durelių 1 9 Cilindro blokas arba diržinė pavara 1 10 Tepalinės 2 11 Skriemulys 2 12 Įvorė 2 13 Trapeciniai diržai - 14 Apatinio diržo apsauga 1 15 Verstuvas 1 16 Galvutės varžtas 1 17 Galvutės poveržlė 1 18 Įėjimo tinklelis (EV) 1/0 57

59 58

60 59

PNEUMATIKA - vožtuvai

PNEUMATIKA - vožtuvai Mini vožtuvai - serija VME 1 - Tipas: 3/2, NC, NO, monostabilūs - Valdymas: Mechaninis ir rankinis - Nominalus debitas (kai 6 barai, Δp = 1 baras): 60 l/min. - Prijungimai: Kištukinės jungtys ø 4 žarnoms

Διαβάστε περισσότερα

I dalis KLAUSIMŲ SU PASIRENKAMUOJU ATSAKYMU TEISINGI ATSAKYMAI

I dalis KLAUSIMŲ SU PASIRENKAMUOJU ATSAKYMU TEISINGI ATSAKYMAI 008 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija Kiekvieno I dalies klausimo teisingas atsakymas vertinamas tašku. I dalis KLAUSIMŲ SU PASIRENKAMUOJU ATSAKYMU TEISINGI

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 4 dalis

Matematika 1 4 dalis Matematika 1 4 dalis Analizinės geometrijos elementai. Tiesės plokštumoje lygtis (bendroji, kryptinė,...). Taško atstumas nuo tiesės. Kampas tarp dviejų tiesių. Plokščiosios kreivės lygtis Plokščiosios

Διαβάστε περισσότερα

Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4

Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4 Techninis aprašymas Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4 Aprašymas HRB rotacinius vožtuvus galima naudoti kartu su elektros pavaromis AMB 162 ir AMB 182. Savybės: Mažiausias pratekėjimas šioje klasėje Uniklalus

Διαβάστε περισσότερα

Rankinio nustatymo ventiliai MSV-F2, PN 16/25, DN

Rankinio nustatymo ventiliai MSV-F2, PN 16/25, DN Rankinio nustatymo ventiliai MSV-F2 PN 16/25 DN 15-400 Aprašymas MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 yra rankinio nustatymo ventiliai. Jie naudojami srautui šildymo ir šaldymo įrenginiuose balansuoti.

Διαβάστε περισσότερα

RIRS 350P EKO . VEDINIMO ĮRENGINYS. Ypač žemas aukštis! Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai.

RIRS 350P EKO . VEDINIMO ĮRENGINYS. Ypač žemas aukštis! Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai. . VEDINIMO ĮRENGINYS RIRS 350P EKO 1 2 3 Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai. Efektyvus rotorinis šilumokaitis, kurio grąžinama šiluma iki 91%. Ypač žemas aukštis! 2 Turinys Pagrindinės

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Spalvos. Šviesa. Šviesos savybės. Grafika ir vizualizavimas. Spalvos. Grafika ir vizualizavimas, VDU, Spalvos 1

Spalvos. Šviesa. Šviesos savybės. Grafika ir vizualizavimas. Spalvos. Grafika ir vizualizavimas, VDU, Spalvos 1 Spalvos Grafika ir vizualizavimas Spalvos Šviesa Spalvos Spalvų modeliai Gama koregavimas Šviesa Šviesos savybės Vandens bangos Vaizdas iš šono Vaizdas iš viršaus Vaizdas erdvėje Šviesos bangos Šviesa

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktinis šilumos siurblio prietaisas, skaidytas modelis 3,0 iki 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktinis šilumos siurblio prietaisas, skaidytas modelis 3,0 iki 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktinis šilumos siurblio prietaisas, skaidytas modelis 3,0 iki 10,6 kw Techninis pasas Užsak. Nr. ir kainas žr. kainoraštyje VITOCAL 242-S Tipas AWT-AC 221.A/AWT- AC 221.B Skaidytos

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL lt Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 161 474-Ed.01 / 2016-08-Wilo Fig. 1: IL (Design A) Fig. 2: DL (Design A) Fig. 3: BL (Design

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Rimantas DEKSNYS, Robertas STANIULIS Elektros sistemų katedra Kauno technologijos universitetas

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

I.4. Laisvasis kūnų kritimas

I.4. Laisvasis kūnų kritimas I4 Laisvasis kūnų kitimas Laisvuoju kitimu vadinamas judėjimas, kuiuo judėtų kūnas veikiamas tik sunkio jėos, nepaisant oo pasipiešinimo Kūnui laisvai kintant iš nedidelio aukščio h (dau mažesnio už Žemės

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-Rexa PRO. Montavimo ir naudojimo instrukcija Ed.05/

Pioneering for You. Wilo-Rexa PRO. Montavimo ir naudojimo instrukcija Ed.05/ Pioneering for You Wilo-Rexa PRO Montavimo ir naudojimo instrukcija 606358 Ed.05/2017-06 Turinys 1 Bendroji dalis... 5 1.1 Apie šią instrukciją... 5 1.2 Autorių teisės... 5 1.3 Išlyga dėl pakeitimų...

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRB 2 dviejų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai VRB 3 trijų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRB 2 dviejų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai VRB 3 trijų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai Techninis aprašymas alniniai vožtuvai (PN 16) VR 2 dviejų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai VR 3 trijų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai prašymas Savybės: Padidinto sandarumo ( bubble tight ) konstrukcija

Διαβάστε περισσότερα

Stiklo pluošto laikikliai - gali būti sprendimas langams/durims tvirtinti šiltinimo sluoksnyje

Stiklo pluošto laikikliai - gali būti sprendimas langams/durims tvirtinti šiltinimo sluoksnyje Stiklo pluošto laikikliai - gali būti sprendimas langams/durims tvirtinti šiltinimo sluoksnyje Lango vieta angoje Reguliuojami stiklo pluošto laikikliai Sukurta mūsų, pagaminta mūsų Geram rezultatui

Διαβάστε περισσότερα

PUIKI KOKYBĖ IR FORMA

PUIKI KOKYBĖ IR FORMA Vandeninis šildytuvas PUIKI KOKYBĖ IR FORMA 1 VTS GRUPĖ 1.1 VTS: geriausias gamintojas (Nr. 1) pasaulyje 1.2 3 pamatiniai sėkmės akmenys 2 2.1 serijos vandeniniai šildytuvai Modernumas Naujoviškumas Energijos

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas 2750 515-137 lt, Red. 4 GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas Originali instrukcija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir neapima visų galimų

Διαβάστε περισσότερα

CeraPro. Grindų šildymo kabelis. Montavimo instrukcija

CeraPro. Grindų šildymo kabelis. Montavimo instrukcija CeraPro Grindų šildymo kabelis Montavimo instrukcija A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Medinės juodgrindės 2. Išlyginamasis sluoksnis 3. Daviklis 4. Dvipusė juosta 5. Tinklelis 6. CeraPro 7. Betonas 8. Plytelės,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU FA + FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42

Wilo-EMU FA + FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 Pioneering for You Wilo-EMU FA + FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 lt Montavimo ir naudojimo instrukcija 6074704 Ed.02/2017-06 lt Turinys 1 Bendroji dalis... 5 1.1 Apie šią instrukciją... 5 1.2 Autorių teisės...

Διαβάστε περισσότερα

SiStemoS informacija

SiStemoS informacija Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp montuojama su pusiau paslėpta konstrukcija patalpose, kur siekiama pabrėžti patalpų erdvines linijas. Tarp plokščių išilginių briaunų yra platus tarpas, pabrėžiantis norimą

Διαβάστε περισσότερα

Nauji dviejų vamzdžių sistemos balansavimo būdai

Nauji dviejų vamzdžių sistemos balansavimo būdai Techninis straipsnis. Hidraulinis sistemų balansavimas Nauji dviejų vamzdžių sistemos balansavimo būdai Kaip pasiekti puikų hidraulinį sistemų balansavimą šildymo sistemose naudojant Danfoss Dynamic Valve

Διαβάστε περισσότερα

Dviejų kintamųjų funkcijos dalinės išvestinės

Dviejų kintamųjų funkcijos dalinės išvestinės Dviejų kintamųjų funkcijos dalinės išvestinės Dalinės išvestinės Tarkime, kad dviejų kintamųjų funkcija (, )yra apibrėžta srityje, o taškas 0 ( 0, 0 )yra vidinis srities taškas. Jei fiksuosime argumento

Διαβάστε περισσότερα

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE Nekondensacinis/ kondensacinis katilas su priverstiniu įpūtimu 6 720 615 876-00.1RS 6 720 817 023 (2015/03) LT Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus G225/GB225 su degikliu Logatop BE Prieš atlikdami

Διαβάστε περισσότερα

SIME BRAVA SLIM HE MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

SIME BRAVA SLIM HE MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA SIME BRAVA SLIM HE MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA SAUGOS NURODYMAI IR NUOSTATOS APRIBOJIMAI ĮSPĖJIMAI - Išėmę įrenginį iš įpakavimo, įsitikinkite, kad produktas yra vientisas ir su visomis reikiamomis

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija Montavimo instrukcija Kietojo kuro šildymo katilas 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Galios diapazonas nuo 13,5 kw iki 45 kw 6 720 802 325 (2011/11) LT Turinys Turinys 1 Simbolių paaiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

Vilniaus universitetas. Edmundas Gaigalas A L G E B R O S UŽDUOTYS IR REKOMENDACIJOS

Vilniaus universitetas. Edmundas Gaigalas A L G E B R O S UŽDUOTYS IR REKOMENDACIJOS Vilniaus universitetas Edmundas Gaigalas A L G E B R O S UŽDUOTYS IR REKOMENDACIJOS Vilnius 1992 T U R I N Y S 1. Vektorinė erdvė............................................. 3 2. Matricos rangas.............................................

Διαβάστε περισσότερα

I TIPO AUTOMOBILINĖS SND ĮRANGOS MONTAVIMO INSTRUKCIJA.

I TIPO AUTOMOBILINĖS SND ĮRANGOS MONTAVIMO INSTRUKCIJA. I TIPO AUTOMOBILINĖS SND ĮRANGOS MONTAVIMO INSTRUKCIJA. Paruošė: Roman Doval firma AUTODUJOS WWW.ADSERVISAS.LT 1 1. ĮVADAS 1.1 Pirmojo tipo SND įranga- tai įranga, tiekianti dujas į variklį dujų maišytuvu.

Διαβάστε περισσότερα

Įrengimo ir naudojimo instrukcija

Įrengimo ir naudojimo instrukcija Kieto kuro katilas UNI Įrengimo ir naudojimo instrukcija 2010 Balandis Turinys: 1. Įvadas 2. Pagrindinės katilo savybės 3. Techniniai parametrai 4. Pristatymas ir priedai 5. Įrengimas 5.1. Įrengimo standartai

Διαβάστε περισσότερα

Δp nustatymo ribos (bar) Kodas 003H6200

Δp nustatymo ribos (bar) Kodas 003H6200 Techninis aprašymas Slėgio perkryčio reguliatorius (PN 16) AVP montuojamas tiekimo ir grąžinimo vamzdyne, reguliuojami nustatymai AVP-F montuojamas grąžinimo vamzdyne, nekeičiami nustatymai Pritaikymas

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort V AC ir 24 V AC

ECL Comfort V AC ir 24 V AC Techninis aprašymas 230 V AC ir 24 V AC Aprašymas ir pritaikymas Individualaus gyvenamojo namo šildymo sistemose, naudojant DLG sąsają, ECL Comfort 110 galima integruoti su Danfoss Link sprendimu. Valdiklio

Διαβάστε περισσότερα

KB ALSIŲ PAUKŠTYNAS IŠSISKIRIANČIŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ IR KVAPO SKLAIDOS MODELIAVIMAS

KB ALSIŲ PAUKŠTYNAS IŠSISKIRIANČIŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ IR KVAPO SKLAIDOS MODELIAVIMAS Objektas: KB Alsių paukštynas Žučių k., Žagarės sen., Joniškio r. KB ALSIŲ PAUKŠTYNAS IŠSISKIRIANČIŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ IR KVAPO SKLAIDOS MODELIAVIMAS 2018-05-23 2 Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo

Διαβάστε περισσότερα

DYZELINIAI GENERATORIAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI (UPS)

DYZELINIAI GENERATORIAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI (UPS) DYZELINIAI GENERATORIAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI (UPS) Mes siūlome: Plataus spektro generatorius, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS) bei technines konsultacijas Derinimo ir paleidimo darbus

Διαβάστε περισσότερα

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ 1. Užsakovas: UAB Vėtrungės būstas KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ 2018-04-04 2. Objektas:UAB Vėtrungės būstas administruojami daugiabučiai namai. 3. Perkami darbai / paslaugos Pastatų tarpblokinių sandūrų

Διαβάστε περισσότερα

POLIPROPILENO NUOTEKŲ VAMZDŽIAI. Pecor Quattro INOVACIJŲ TEIKIAMAS PRANAŠUMAS

POLIPROPILENO NUOTEKŲ VAMZDŽIAI. Pecor Quattro INOVACIJŲ TEIKIAMAS PRANAŠUMAS POLIPROPILENO NUOTEKŲ VAMZDŽIAI Pecor Quattro INOVACIJŲ TEIKIAMAS PRANAŠUMAS ViaCon siūloma Pecor Quattro sistema plačiai taikoma transporto infrastruktūros statybose ir gali būti naudojama šiais tikslais:

Διαβάστε περισσότερα

Skysčiai ir kietos medžiagos

Skysčiai ir kietos medžiagos Skysčiai ir kietos medžiagos Dujos Dujos, skysčiai ir kietos medžiagos Užima visą indo tūrį Yra lengvai suspaudžiamos Lengvai teka iš vieno indo į kitą Greitai difunduoja Kondensuotos fazės (būsenos):

Διαβάστε περισσότερα

tl260 NAUDOJIMO RATINIS KRAUTUVAS Ratinis krautuvas Kalbos versija: LT Leidimas: Užsakymo Nr.:

tl260 NAUDOJIMO RATINIS KRAUTUVAS Ratinis krautuvas Kalbos versija: LT Leidimas: Užsakymo Nr.: tl260 Ratinis krautuvas RATINIS KRAUTUVAS tl260 NAUDOJIMO Kalbos versija: LT Leidimas: 2010-03 Užsakymo Nr.: 5780200559 Nuo keltuvo ser. Nr.: TL02600135> Originali eksploatavimo instrukcija Prieš pradėdami

Διαβάστε περισσότερα

Temos. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas

Temos. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas Pirmasis uždavinys Temos. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas Uždavinio formulavimas a) Žinoma n = 50 tiriamo

Διαβάστε περισσότερα

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ 0/0,4 kv TRNSFORMTORINIŲ TECHNOLOGINIŲ KORTŲ SĄRŠS. ST-TR-0/0,4-0 Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (be statybinės dalies) ST-TR-0/0,4-02 0 kv įtampos narvelio su jungtuvu keitimas stacionariojoje

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 Valdymo blokas EMS plus 6 720 807 316-00.1O Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 6 720 807 405 (2013/06) LT Prieš montuojant atidžiai perskaityti. Turinys Turinys 1 Simbolių aiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

UAB Rutinas ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas

UAB Rutinas ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas Objektas: UAB Rutinas Draugystės g. 4, Kaunas UAB Rutinas ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas 207-0-24 2 Skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga

Διαβάστε περισσότερα

Granulių degiklio NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Granulių degiklio NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Granulių degiklio NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.burnpell.lt 2013-02-14 Puslapis 2 Turinys 1. Bendras aprašymas... 5 1.1. Transportavimas... 5 1.2. Sandėliavimas... 5 1.3. Degiklio būklės tikrinimas... 6 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys

VIESMANN VITOCAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys VIESMANN VITOAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys Techninis pasas Užsak. Nr. ir kainas žr. kainoraštyje VITOAL 161-A Tipas WWK Karšto vandens šilumos siurblys darbui oro recirkuliacijos režimu Galimas

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Plokščiasis saulės kolektorius 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Montavimas ant plokščiųjų stogų ir fasadų Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo

Διαβάστε περισσότερα

Statistinė termodinamika. Boltzmann o pasiskirstymas

Statistinė termodinamika. Boltzmann o pasiskirstymas Statistinė termodinamika. Boltzmann o pasiskirstymas DNR molekulių vaizdas DNR struktūros pakitimai. Keičiantis DNR molekulės formai keistųsi ir visos sistemos entropija. Mielėse esančio DNR struktūros

Διαβάστε περισσότερα

BOLIX W. Europos techninis liudijimas ETA-08/0205. Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniais

BOLIX W. Europos techninis liudijimas ETA-08/0205. Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniais Europos techninis liudijimas ETA-08/0205 BOLIX W Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniais Europos techninių liudijimų organizacija Europos techninis liudijimas ETA-08/0205 Prekybinis

Διαβάστε περισσότερα

Classic serija: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Stacionarių švino rūgšties akumuliatorių naudojimo instrukcija

Classic serija: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Stacionarių švino rūgšties akumuliatorių naudojimo instrukcija Classic serija: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Stacionarių švino rūgšties akumuliatorių naudojimo instrukcija Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N Vardinė talpa C N = C 10 Vardinė iškrovimo

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB GB GB Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujinis kondensacinis įrenginys

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB GB GB Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujinis kondensacinis įrenginys Dujinis kondensacinis įrenginys 7746800131 (2015/04) LT Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente, Šiluma

Διαβάστε περισσότερα

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec Europos techninis liudijimas ETA-07/0110 Prekybinis pavadinimas Liudijimo savininkas Statybos produkto rūšis ir paskirtis BOLIX S BOLIX S.A. Ul. Stolarska 8 PL 34-300 9710 Żywiec Sudėtinės išorės šilumos

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

Kiekviena įrenginio sekcija turi trumpesnę nei 900mm kraštinę Keičiamos aptarnavimo pusės Trys dydžiai: (12 versijų)

Kiekviena įrenginio sekcija turi trumpesnę nei 900mm kraštinę Keičiamos aptarnavimo pusės Trys dydžiai: (12 versijų) www.salda.lt I A I N I G O IREN M I N I D Ė V 0. 3 O K E V RS, RI.0 O3 K E V 0 0 0, 55 50 3, 0 0 5 2 RIRS 1 Trys dydžiai: 2500-3500-5500 (12 versijų) 2 Keičiamos aptarnavimo pusės 3 Kiekviena įrenginio

Διαβάστε περισσότερα

UAB Aveva planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas

UAB Aveva planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas Objektas: UAB Aveva Kupiškio g. 54, Utena UAB Aveva planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas 2017 m. 2 Skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė

Διαβάστε περισσότερα

1996L0053 LT

1996L0053 LT 1996L0053 LT 09.03.2002 001.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B TARYBOS DIREKTYVA 96/53/EB 1996 m. liepos 25 d. nustatanti tam tikrų

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE auto man fav menu info Skystojo kuro kondensacinis šildymo katilas 6 720 86 465(205/03)LT 6 720 804 973-00.3T Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logano plus GB25

Διαβάστε περισσότερα

: ACTARA 25WG 1 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŢIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

: ACTARA 25WG 1 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŢIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Vertimas iš anglų kalbos 1 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŢIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Kodas : ACTARA 25WG : A9584C 1.2. Medţiagos ar mišinio

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Kompaktiška kondensacinė centrinė katilinė 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 120 Logamax plus GB152-24T

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

CARES PREMIUM ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TECHNINĖS INSTRUKCIJOS

CARES PREMIUM ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TECHNINĖS INSTRUKCIJOS CARES PREMIUM ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TECHNINĖS INSTRUKCIJOS PAKABINAMAS KONDENSACINIS DUJINIS KATILAS Bendroji dalis... 3 Pastabos atliekantiems įrengimo darbus... 3 CE ženklinimas... 3 Saugos reikalavimai...

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 Naudojimo instrukcija

Leica ICC50 Naudojimo instrukcija Leica ICC50 Naudojimo instrukcija Skyriaus apžvalga Leica ICC50 9 Pasiruoškite! 12 Pasiruoškite naudoti! 15 Pirmyn! 22 Priežiūra ir valymas 24 Patikslinimai 26 Leica ICC50 naudojimo instrukcija 2 Turinys

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS Garso izoliacija Atsparumas ugniai 2017 Psl. Sistema Eskizas PERTVAROS 1) Maksimalus 1 2 Atsparumas ugniai A(GKB) arba H2 (GKBI) DF (GKF) arba DFH2(GKFI) 4 3.40.02

Διαβάστε περισσότερα

CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI

CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI Pagaminta Lenkijoje www.galmet.com.pl CENTRINIO ŠILDYMO KATILAS, SKIRTAS KŪRENTI TIK MEDIENOS GRANULĖMIS - EKO-GT KPP 5 klasė PN-EN 303-5:2012 Atitinka 5 klasės reikalavimus pagal

Διαβάστε περισσότερα

PRIEDAI. prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

PRIEDAI. prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 01 27 COM(2016) 31 final ANNEES 1 to 19 PRIEDAI prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms

Διαβάστε περισσότερα

S7000 serija. Pardavėjo vadovas. KELIAS MTB Trekingas. Miesto/ Comfort dviratis. URBAN SPORT (sportinis miesto) Inter-11 Inter-8 DM-SG

S7000 serija. Pardavėjo vadovas. KELIAS MTB Trekingas. Miesto/ Comfort dviratis. URBAN SPORT (sportinis miesto) Inter-11 Inter-8 DM-SG (Lithuanian) DM-SG0004-02 Pardavėjo vadovas KELIAS MTB Trekingas Miesto/ Comfort dviratis URBAN SPORT (sportinis miesto) E-BIKE S7000 serija Inter-11 Inter-8 TURINYS SVARBUS PRANEŠIMAS... 3 SAUGUMO UŽTIKRINIMAS...

Διαβάστε περισσότερα

[Slėginių įrenginių direktyva: Trumpas paaiškinimas] Paskutinį kartą pakeista

[Slėginių įrenginių direktyva: Trumpas paaiškinimas] Paskutinį kartą pakeista [Slėginių įrenginių direktyva: Trumpas paaiškinimas] Paskutinį kartą pakeista 2003-04-10 97/23/EB Kaip naudotis šiuo dokumentu Šiame dokumente pateikta Slėginių įrenginių direktyvos struktūros ir turinio

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

JACKODUR XPS POLISTIRENINĖS PLOKŠTĖS GAMYBAI

JACKODUR XPS POLISTIRENINĖS PLOKŠTĖS GAMYBAI JACKODUR XPS POLISTIRENINĖS PLOKŠTĖS GAMYBAI LT Distributorius: UAB Mproducts Adresas: Verkių g. 36, Vilnius LT-09109 Lietuva Mob.: (+370) 650 19699, (+370) 656 19760 el.p.: info@mproducts.lt www.mproducts.lt

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/28/EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/28/EB L 140/16 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 6 5 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/28/EB 2009 m. balandžio 23 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją,

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Granulių degiklis PellX 20kW darbo ir aptarnavimo instrukcija

Granulių degiklis PellX 20kW darbo ir aptarnavimo instrukcija Granulių degiklis PellX 20kW darbo ir aptarnavimo instrukcija Gordic Environment AB P.O Box 11, SE 280 22 Vittsjo, Sweden TURINYS 1. Informacija 1.1. Įvadas 1.2. Veikimo principas 1.3. Saugumo taisyklės

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMOBILIŲ KELIŲ METALINIŲ IR PLASTIKINIŲ VANDENS PRALAIDŲ KARTOTINIAI KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

AUTOMOBILIŲ KELIŲ METALINIŲ IR PLASTIKINIŲ VANDENS PRALAIDŲ KARTOTINIAI KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI STATYBOS TAISYKLĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ METALINIŲ IR PLASTIKINIŲ VANDENS PRALAIDŲ KARTOTINIAI KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI ST 188710638.07:2004 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Διαβάστε περισσότερα

Sieninis auksto efektyvumo "Inverter" tipo kondicionierius

Sieninis auksto efektyvumo Inverter tipo kondicionierius YORK kondicionieriai 2007 KONIONIRII Sieninis "Inverter Mimetic" tipo kondicionierius YVH 09 to 12 from 2.5 to 3.5 kw PINT TH RONT TH OLOR YOU WNT Modelis 09 12 Saldymo galia kw 2.5 (1.0-3.2) 3.5 (1.4-4.6)

Διαβάστε περισσότερα

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199 AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Statinio sienos bei pertvaros projektuojaos ūrinės iš piros kategorijos akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą

Διαβάστε περισσότερα

Universalūs valdikliai

Universalūs valdikliai 3 0 Synco 200 Universalūs valdikliai RLU2... Iš anksto užprogramuoti režimai Laisvai programuojamas valdiklis skirtas optimaliam darbui su atitinkamais įrenginiais P-, PI, arba PID režimai Valdymas per

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TAISYKLĖS FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI

STATYBOS TAISYKLĖS FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI STATYBOS TAISYKLĖS FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas (A ir aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatams) LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA VILNIUS

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Šilumos siurbliai 6 70 644 808-00.1T Logatherm WPL 10 A WPL 1 A WPL 14 A WPL 18 A WPL 5 A WPL 31 A Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo

Διαβάστε περισσότερα

Pleištinių dujų sklendžių su flanšiniais pajungimais ir su elastinėmis tarpinėmis, kat. Nr. 2311, 2302,

Pleištinių dujų sklendžių su flanšiniais pajungimais ir su elastinėmis tarpinėmis, kat. Nr. 2311, 2302, Pleištinių dujų sklendžių su flanšiniais pajungimais ir su elastinėmis tarpinėmis, kat. Nr. 2311, 2302, eksploatavimo ir techninės priežiūros vadovas Leido naudoti Fabryka JAFAR S. A. pirmininkas Vartotojui

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKONDENSACINĖ, ŠILUMINĖ IR AKUSTINĖ IZOLIACIJA TROCELLEN DUCT

ANTIKONDENSACINĖ, ŠILUMINĖ IR AKUSTINĖ IZOLIACIJA TROCELLEN DUCT ANTIKONDENSACINĖ, ŠILUMINĖ IR AKUSTINĖ IZOLIACIJA TROCELLEN DUCT Izoliavimo sprendimai ortakiams Trocellen izoliacinių medžiagų įgaliotas atstovas Baltijos šalyse Trocellen Duct ANTIKONDENSACINĖ, ŠILUMINĖ

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitodens 100-W Tipas B1HA, B1KA, 6,5 iki 35,0 kw Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas Modelis gamtinėms ir suskystintoms dujoms Galiojimo nuorodos

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir aptarnavimo instrukcija

Montavimo ir aptarnavimo instrukcija condens Montavimo ir aptarnavimo instrukcija THEMA CONDENS F 25 F 30 TURINYS ĮVADAS Instrukcijos naudojimas... 3. Produkto dokumentacija...3.2 Lydintys dokumentai...3.3 Simbolių reikšmės...3 2 Prietaiso

Διαβάστε περισσότερα

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai 46 serija Greitas, patikimas ir saugus jungimas 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės didelis amperažas, maks. 16 A LED indikatorius 12,4 mm pločio tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY. Vartotojo vadovas

TEDDY. Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

NAUJI PRODUKTAI EFEKTYVŪS SPRENDIMAI 2018:1

NAUJI PRODUKTAI EFEKTYVŪS SPRENDIMAI 2018:1 NAUJI PRODUKTAI EFEKTYVŪS SPRENDIMAI 2018:1 Panasonic nr. 1 Pavyzdinis tvarus projektas: Panasonic prisijungia prie konsorciumo Smart Electric Lyon Smart Electric Lyon tai projektas, kurio pagrindu stebimos

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

(OL L 344, , p. 1)

(OL L 344, , p. 1) 2006D0861 LT 01.07.2009 001.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS SPRENDIMAS 2006 m. liepos 28 d. dėl transeuropinės paprastųjų

Διαβάστε περισσότερα

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitodens 100-W Tipas B1HC, B1KC, 6,5 iki 35,0 kw Pakabinamas dujinis kondensacinis prietaisas Modelis gamtinėms ir suskystintoms dujoms Galiojimo

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Elektrinių ir elektros tinklų

Διαβάστε περισσότερα

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PROTĖKIŲ HERMETIKAS LEAK SEALER F4 EXPRESS 265 ML

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PROTĖKIŲ HERMETIKAS LEAK SEALER F4 EXPRESS 265 ML SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PROTĖKIŲ HERMETIKAS LEAK SEALER F4 EXPRESS 265 ML Pagal EB Reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH), Priedą Nr. II ir Regalamentą Nr. 1272/2008 (CLP) 1. Medžiagos arba mišinio ir įmonės identifikavimas

Διαβάστε περισσότερα