Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima"

Transcript

1 TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS

2 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva Objašnjenje simbola Sigurnosne napomene Podaci o uređaju O ovom uputstvu CE-izjava o usklađenosti EC izjava o usklađenosti Obim isporuke Prikaz proizvoda Tipska pločica Oprema Pravilna upotreba Zaštita od zamrzavanja Ugrađena zaštita od zamrzavanja Testiranje pumpe Kaskade Tehnički podaci Uslovi ugradnje Goriva i oprema Dimenzije i minimalna rastojanja Šema priključivanja Automat gorionika Priključci Propisi Važenje propisa Norme, propisi i standardi Obaveza dobijanja dozvole i informisanja Mesto postavljanja Vazduh za sagorevanje Priključak za vazduh za sagorevanje i za izduvni gas Kvalitet vode Inspekcija i održavanje Davanje uputstava korisniku Kvalitet cevnih vodova Alati, materijali i pomoćna sredstva Uklanjanje otpada Transport kotla Podizanje i nošenje Montaža Primeri primene Preporučeni razmaci od zida Montaža kotla na zid Priključivanje kotla na strani vode i gasa bez priključne grupe Priključivanje kotla na strani vode i gasa sa priključnom grupom Priključivanje kotla na strani vode i gasa bez priključne grupe Izrada priključka za gas Montiranje polaznog voda kotla Montaža povratnog voda kotla Ugradnja regulatora diferencijalnog pritiska Postavljanje sifona Priključivanje odvoda kondenzata Priključivanje ekspanzionog suda kod pojedinačne instalacije Realizacija priključka za odvod vazduha za sagorevanje Priključivanje na električnu mrežu Skidanje prednjeg zida Skidanje štitnika stezaljki Stezni priključci na priključnoj letvi V AC priključci Montaža štitnika stezaljki Realizovanje mrežnog priključka Priključivanje regulacije, uopšteno Priključivanje funkcijskih modula (oprema) Rukovanje Pregled upravljačkih elemenata Struktura menija Prikazivanje radnog stanja Meni Informacije Meni Istorija smetnji Meni Podešavanja Režim rada dimničar (servisni režim rada) Taster za blokadu Puštanje u rad Punjenje sistema grejanja i ispuštanje vazduha iz sistema grejanja Kontrola i merenje Provera sifona Provera zaptivenosti vodova za gas Ispuštanje vazduha iz pumpe Kontrola priključka za vazduh za sagorevanje i za izduvni gas Kontrola opreme Merenje pritiska protoka gasnog priključka Kontrola i podešavanje odnosa gas-vazduh Ispitivanje hermetičnosti u radnom stanju Merenje CO-vrednosti Očitavanje jonizacione struje Podešavanja Podešavanje maksimalne temperature vode u kotlu Podešavanje toplotne snage Podešavanje modulacije pumpe Podešavanje vremena zaustavljanja pumpe Provera funkcionalnosti Završne aktivnosti Lepljenje druge nalepnice sa oznakom tipa Etiketa Dokumentacija Popunjavanje garantnih uslova Informisanje operatera, predavanje tehničke dokumentacije Zapisnik o prvom puštanju u rad Isključiti sistem grejanja iz pogona Isključivanje sistema grejanja iz pogona preko regulacionog uređaja

3 Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva Isključivanje sistema grejanja u slučaju opasnosti Servisiranje i održavanje Ugovor o održavanju i kontroli Kontrola sistema grejanja Priprema kotla za kontrolu Vizuelna provera u pogledu korozije Provera unutrašnje zaptivenosti gasne armature Očitavanje jonizacione struje Merenje pritiska protoka gasnog priključka Kontrola i podešavanje odnosa gas-vazduh Ispitivanje hermetičnosti u radnom stanju Merenje CO-vrednosti Punjenje i ispuštanje vazduha iz sistema grejanja Kontrola priključka za vazduh za sagorevanje i za izduvni gas Puštanje sistema grejanja u rad Održavanje prema potrebi Čišćenje gorionika Kontrola uređaja za paljenje Čišćenje sifona Čišćenje posude za prihvat kondenzata Čišćenje izmenjivača toplote Provera funkcionalnosti Posle održavanja Zapisnik o kontroli i održavanju Smetnje Sigurnosna uputstva za servisne radove Obaveštenja o radnom stanju na displeju Obaveštenja o režimu rada Servisno obaveštenje Prikazi smetnji Smetnje bez prikaza na displeju Otklanjanje grešaka Merne metode za proveru električnih priključaka Provera/zamena osigurača Provera tansformatora Demontaža senzora Dodatak Hidraulična otpornost kotla Karakteristike osetljivosti senzora za temperaturu Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva 1.1 Objašnjenje simbola Uputstva za upozorenje Reči upozorenja na početku uputstva za upozorenje označavaju vrstu i stepen opasnosti koja se javlja ukoliko se ne poštuju mere za sprečavanje opasnosti. PAŻNJA znači da mogu nastati materijalne štete. OPREZ znači da mogu nastati lake do srednje telesne povrede. UPOZORENJE znači da mogu nastati teže telesne povrede. OPASNOST znači da mogu nastati telesne povrede opasne po život. Važne informacije Drugi simboli Simbol Uputstva za upozorenje u tekstu označavaju se uokvirenim upozoravajućim trouglom sa sivom pozadinom. Kod opasnosti zbog električne struje, znak upozorenja u upozoravajućem trouglu se zamenjuje simbolom munje. Važne informacije, za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalnih šteta, označene su sledećom oznakom. One su odvojene linijama iznad i ispod teksta. 1.2 Sigurnosne napomene Opšte napomene Značenje Korak u postupku rukovanja Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu ili na druge dokumente Spisak/Stavke spiska Spisak/Stavke spiska (2. nivo) tab. 1 Opasanost od eksplozije ako se oseća miris gasa Zatvorite slavinu gasa ( pog. 8.1, str. 34). Otvorite prozore i vrata. Ne pritiskajte nijedan električni prekidač, ne izvlačite nijedan konektor, ne telefonirajte i ne zvonite. Ugasite otvoreni plamen. Ne pušite. Ne palite upaljač. Sa spoljašnje strane upozorite stanare u zgradi, ali nemojte zvoniti. Pozovite preduzeće za snabdevanje gasom i ovlašćeni stručni servis. Ako čujete da gas curi, odmah napustite zgradu. Sprečite ulaz u zgradu, obavestite policiju i vatrogasce kada budete van zgrade. Opasnost pri mirisu izduvnih gasova Isključite kotao ( pog. 8.2, str. 35). Otvorite prozore i vrata. Obavestite ovlašćeni stručni servis. Opasnost zbog trovanja. Nedovoljan dovod čistog vazduha može dovesti do opasnog izlaženja izduvnog gasa Voditi računa o tome da otvori za dovod čistog vazdzuha i otvori za odvod izduvnih gasova ne budu zatvoreni ili manje širine. Ne uključivati kotao ukoliko se odmah ne otkloni ovaj nedostatak. Korisniku sistema pismenim putem ukazati na nedostatke i opasnosti.

4 4 Podaci o uređaju Opasnost od eksplozivnih gasova Radove na delovima koji provode gas sme da izvrši samo ovlašćeni specijalizovani servis. Opasnost zbog struje kod otvorenog kotla Pre otvaranja kotla: Sistem grejanja isključite pomoću prekidača za slučaj opasnosti i prekinite dovod struje do sistema grejanja pomoću odgovarajućeg osigurača. Nije dovoljno isključiti samo regulacioni uređaj. Vodite računa da ne dođe do nenamernog ponovnog uključivanja sistema grejanja. Opasnost od opekotina izazvanih vrelom vodom Pre servisnih radova sačekati da se kotao ohladi. U sistemu grejanja mogu nastati temperature veće od 60 C Postavljanje, prerada Opasnost od požara Lako zapaljive materijale (papir, rastvarači, farbe itd.) nemojte koristiti ili čuvati u blizini kotla. Oprez: Oštećenje sistema usled mraza Ne uključivati kotao ukoliko se odmah ne otkloni nedostatak. Pri radu zavisnom od vazduha u prostoriji: Nemojte zatvarati ili smanjivati otvore za ventilaciju na vratima, prozorima i zidovima. Pri ugradnji prozora koji dobro dihtuju zaštitite dovod vazduha za sagorevanje. Ni u kom slučaju nemojte zatvarati sigurnosni ventil. U toku zagrevanja, voda može da izlazi na sigurnosnom ventilu bojlera za toplu vodu. Nemojte menjati delove za vodove izduvnih gasova. Radovi na kotlu Instalaciju, puštanje u rad, inspekciju i eventualne popravke sme da izvrši samo ovlašćeni specijalizovani servis. Koji na osnovu svog stručnog školovanja i iskustva znaju da rukuju sistemom grejanja kao i gasnim instalacijama. Pritom treba voditi računa o propisima navedenim u pog. 3. Ako imate predloge za poboljšanje ili ste otkrili neku nepravilnost, molimo vas da nas kontaktirate. Podatke o adresi i internet adresu možete naći na poleđini ovog dokumenta. 2.2 CE-izjava o usklađenosti Po svojoj konstrukciji i načinu rada ovaj proizvod ispunjava evropske propise, kao i dopunske nacionalne zahteve. Usklađenost se dokazuje pomoću CE-oznake. Izjava o usklađenosti se može preuzeti preko Interneta ili dobiti od proizvođača. Podate o adresi možete naći na poleđini ovog dokumenta. 2.3 EC izjava o usklađenosti Ovaj uređaj odgovara važećim zahtevima evropskih smernica 2009/ 142/EZ, 92/42/EEZ, 2006/95/EZ, 2004/108/EZ i potvrdi prototipa, opisanoj u EU-Izjavi o saglasnosti prototipa. On ispunjava zahteve za kondenzacione kotlove sa u smislu Uredbe o štednji energije. Prema 7, stav 2.1 Propisa o reviziji prvog i promene četvrtog pravilnika o sprovođenju saveznog zakona o zaštiti od imisija, shodno uslovima ispitivanja prema DIN 4702, deo 8, izdanje mart 1990., određeni sadržaj azot-oksida u izduvnom gasu mora da bude ispod 80 mg/kwh. Uređaj je ispitan prema EN Obim isporuke Kotao se isporučuje fabrički već namontiran. 2 Podaci o uređaju 2.1 O ovom uputstvu Ovo uputstvo za montažu i održavanje sadrži važne informacije za sigurnu i pravilnu montažu, puštanje u rad i održavanje zidnih kondenzacionih kotlova: ZBR 65-2 ZBR Uputstvo za instalaciju i održavanje je namenjeno stručnim licima, koji na osnovu svog stručnog školovanja i iskustva znaju da rukuju sistemom grejanja kao i gasnim instalacijama. Sledeća tehnička dokumentacija se isporučuje uz uređaj: Uputstvo za upotrebu, specijalni format (ovo uputstvo za upotrebu se nalazi na donjoj strani kotla) Uputstvo za instalaciju i održavanje Uputstva za odvod izduvnih gasova Uputstvo za montažu priključne grupe Junkers je obezbedio sledeću tehničku dokumentaciju na svojim Internet stranicama: Uputstvo za montažu kaskadne jedinice Dokumentacija za projektovanje Katalog rezervnih delova Uputstvo za montažu Prerada na tečni gas TD sl. 1 Obim isporuke [1] Kotao sa kućištem [2] Preklopna navrtka za zaptivačem za polazni i povratni vod (2 ) [3] 230 V kabl [4] Kabl za pumpu [5] Sifon sa naboranim crevom [6] Zavrtnji i tipli za držač za zid (2 ) [7] Držač za zid [8] Etiketa (2 ) [9] Tehnička dokumentacija Pri isporuci proverite da pakovanje nije oštećeno. Proverite da li je sadržaj pakovanja kompletan.

5 Podaci o uređaju Prikaz proizvoda Predstavljamo vam Bosch Condens 5000 W ZBR [1] Automatski odzračni ventil [2] Zatvarač sa skakavicom (4 ) [3] Koncentrična priključna ploča (100/150 mm) [4] Osnovni apapter za odvod vazduha za sagorevanje/dovod vazduha [5] Tipska pločica [6] Nastavci za merenje za izduvne gasove [7] Nastavci za merenje vazduha za sagorevanje [8] Dovodna cev za vazduh ventilatora sa Venturi cevi [9] Ventilator [10] Gasna armatura [11] Gorionik [12] Staklo [13] Jonizaciona elektroda [14] Električni upaljač [15] Senzor za temperaturu polaznog voda [16] Sigurnosni senzor za temperaturu [17] Senzor pritiska [18] Izmenjivač toplote [19] Senzor temperature povratnog voda [20] Slot za modul natpritiska izduvnog gasa (ovde se ne koristi) [21] Identifikacioni modul kotla (KIM) [22] Upravljačka jedinica sa ugrađenim automatima gorionika [23] Poklopac za električne priključke [24] Odeljak za uputstvo za upotrebu TD sl. 2 Prikaz proizvoda Bosch Condens 5000 W

6 6 Podaci o uređaju 2.6 Tipska pločica Podaci na tipskoj pločici kotla su merodavni i obavezno se moraju uzeti u obzir. Proizv.-ID-Br. CE 0063 BP 3663 Kategorija II 2H 3P Vrsta uređaja B 23, C 13, C 33, C 43, C 53, C 83 tab. 2 Tipska pločica za Na tipskoj pločici proverite vrstu gasa itd. 2.7 Oprema Postoji raznovrsna oprema za kotlove. Iz kataloga možete preuzeti tačne podatke za odgovarajuću opremu. 2.8 Pravilna upotreba Kotao se mora koristiti pravilno i uz pridržavanje uputstva za instalaciju i održavanje. Kotao koristiti isključivo za zagrevanje grejne vode za sisteme grejanja i/ ili za sisteme sa sanitarnom vodom (indirektno preko hidraulične skretnice). Drugačija upotreba je nepravilna. 2.9 Zaštita od zamrzavanja OPREZ: Oštećenja kotla zbog pregrevanja! Kotao je opremljen ugrađenom zaštitom od zamrzavanja. To znači, da se ne sme koristiti sredstvo za zaštitu od zamrzavanja. OPREZ: Oštećenje u sistemu zbog zamrzavanja! Ukoliko u režimu vođenom sobnom temperaturom postoji opasnost da dođe do zamrzavanja grejnih tela ili vodova (npr. grejna tela u garaži) zbog spoljašnjih uticaja na lokaciji, naš savet je da vreme zaustavljanja pumpe podesite na 24 časa Ugrađena zaštita od zamrzavanja Kotao je opremljen ugrađenom zaštitom od zamrzavanja. Zaštita od zamrzavanja uključuje kotao pri temperaturi vode u kotlu od 7 C, a isključuje kada se postigne temperatura vode u kotlu od 15 C. Preostali deo sistema grejanja pritom nije zaštićen od zamrzavanja Testiranje pumpe Ukoliko kotao ne radi jedno duže vreme, pumpa se svakih 24 časa automatski uključuje, i to samo na 10 sekundi. Ovaj postpak sprečava da se pumpa blokira.testiranje pumpe se prvi put vrši posle 48 sati bez mrežnog napona napajanja Kaskade Kotao se može instalirati kao pojedinačni sistem ili kao višestruki sistem (kaskadno postavljanje). Kaskadni sistem omogućava istovremeno priključivanje više kotlova ovog tipa. Može se povezati maksimalno 4 kotla ukupne snage do 392 kw na površini od oko 1 m 2. Za instaliranje u vidu kaskadnog sistema, specijalno za ovaj kotao su projektovane kaskadne jedinice. Ove kaskadne jedinice obuhvataju svaka po jedan montažni okvir, horizontalnu sabirnicu izduvnih gasova, priključne cevi za kotao, itd. Kaskadne jedinice olakšavaju i olakšavaju postavljanje kaskadnog sistema.

7 Podaci o uređaju Tehnički podaci Tip Veličina Jedinica ZBR 65-2 ZBR 98-2 Nominalno toplotno opterećenje za G20 kw 14,6-62,0 19,3-95,0 Nominalno toplotno opterećenje Karakteristika grejanja 80/60 C kw 14,2-60,4 18,6-92,1 Nominalno toplotno opterećenje Karakteristika grejanja 50/30 C kw 15,6-65,0 20,5-98,0 Protok gasa za G20 m³/h 6,52 9,85 Stepen korisnog dejstva kotlamaks. snaga, kriva grejanja 80/60 C % 97 Stepen korisnog dejstva kotlamaks. snaga, karakteristika grejanja 50/30 C % 107 Normalizovani stepen iskorišćenja - karakteristika grejanja 75/60 C % Normalizovani stepen iskorišćenja - karakteristika grejanja 40/30 C % 110 Utrošak toplote u režimu pripravnosti % 0,05 0,06 Maksimalna visina postavljanja m 1200 Krug grejne vode Temperatura vode u kotlu C podesivo na upravljačkoj jedinici Potisna visina na ΔT = 20 K mbar ) Otpornost na ΔT = 20 K mbar Maksimalni radni pritisak kotla bar 4 Sadržaj grejnog toka izmenjivača toplote l 5 Cevni priključci Priključak za gas Inč Rp1" unutrašnji navoj Priključak vode za grejanje mm G1½ " slepa navrtka sa unutrašnjim navojem se nalazi kod Priključak za kondenzat mm Ø32 Vrednosti izduvnih gasova Količina kondenzata za zemni gas G20, 40/30 C l/h 7,3 11,0 Zapreminska struja izduvnog gasa, puno opterećenje g/s 27,9 42,2 Zapreminska struja izduvnog gasa, delimično opterećenje g/s 6,0 8,6 Temperatura izduvnog gasa 80/60 C, puno opterećenje C Temperatura izduvnog gasa 80/60 C, delimično opterećenje C Temperatura izduvnog gasa 50/30 C, puno opterećenje C Temperatura izduvnog gasa 50/30 C, delimično opterećenje C CO 2 -sadržaj, puno opterećenje, zemni gas G20 % 9,3 Standardni faktor emisije CO 60/75 mg/kwh 44 Standardni faktor emisije NO x 60/70 mg/kwh 50 Slobodan pritisak pumpanja ventilatora 2) Pa Priključak za izduvni gas Ø sistem za odvođenje izduvnih gasova, zavisitan od vazduha u prostoriji mm 100 Ø sistem za odvođenje izduvnih gasova koji ne zavisi od vazduha u prostoriji, pojedinačni mm 100/150 koncentrični Ø sistem za odvođenje izduvnih gasova koji ne zavisi od vazduha u prostoriji, kaskada mm 110/160 koncentrični Električni podaci Mrežni napon, frekvencija V, Hz 230, 50 Električna vrsta zaštite IP X4D (IP X0D; B 23 ) Utrošak električne energije, puno optrećenje/delimično opterećenje W 76/20 150/26 Dimenzije uređaja i težina Visina širina dubina mm 980 3) Težina kg 71 tab. 3 Tehnički podaci 1) Potrebna je ugradnja hidraulične spojnice iza priključne grupe za pumpu. 2) Uključujući zidni ili krovni kanal. 3) Bez priključne grupe za pumpu.

8 8 Podaci o uređaju Uslovi ugradnje Uslovi ugradnje Jedinica Vrednosti maksimalna temperatura razvodnog voda C 90 maksimalni radni pritisak bar 4 Vrsta struje 230 V AC, 50 Hz, 10 A tab. 4 Uslovi ugradnje Goriva i oprema Vrednosti Model B 23, C 13, C 33, C 43, C 53, C 83, zavisno i nezavisno od vazduha u prostoriji (Punjenje pri većoj zaptivenosti u režimu koji ne zavisi od vazduha u prostoriji) Gorivo Zemni gas E (G20)(sadrži zemni gas H) Kategorija gasa prema EN 437 II 2H 3P 20; 50 mbara tab. 5 Goriva i oprema

9 Podaci o uređaju Dimenzije i minimalna rastojanja sl. 3 Dimenzije i priključci bez priključni grupa [mm] Pozicija: Oznaka: Priključak: [AB] Zaštitna maska Masku skinite samo kod priključka za paralelni dovod gasa [AAK/LAK] Priključak za izduvne gasove/usisavanje vazduha Pojedinačni: koncentrični Ø 100/Ø 150 Kaskada: koncentrični Ø 110/Ø 160 [AKO] Izlaz za kondenzat Spoljni prečnik Ø 32 mm [Gas K] Priključak za gas na kotlu Rp1" unutrašnji navoj [VK] Polazni vod kotla G1½ " slepa navrtka sa unutrašnjim navojem [RK] Povratni vod kotla G1½ " slepa navrtka sa unutrašnjim navojem RS

10 10 Podaci o uređaju 1280 sl. 4 Dimenzije i priključci sa priključnim grupama [mm] Pozicija: Oznaka: Priključak: [AB] Zaštitna maska Masku skinite samo kod priključka za paralelni dovod gasa [AAK/LAK] Priključak za izduvne gasove/usisavanje vazduha Pojedinačni: koncentrični Ø 100/Ø 150 Kaskada: koncentrični Ø 110/Ø 160 [AKO] Izlaz za kondenzat Spoljni prečnik Ø 32 mm [Gas K/Gas A] Priključak za gas na kotlu Rp1" unutrašnji navoj [VK] Polazni vod kotla G1½ " slepa navrtka sa unutrašnjim navojem [RK] Povratni vod kotla G1½ " slepa navrtka sa unutrašnjim navojem [VA] Polazni vod priključne grupe G1½ " spoljni navoj (ravnozaptivni) [RA] Polazni vod priključne grupe G1½ " spoljni navoj (ravnozaptivni)

11 Propisi Šema priključivanja Automat gorionika TD sl. 5 Automat gorionika Priključci B14 B TD sl. 6 Šema priključivanja [1] Ventilator [2] Transformator [3] Električni upaljač [4] Gasna armatura ZBR 65-2 [5] Gasna armatura ZBR 98-2 [6] Identifikacioni modul kotla (KIM) [7] Zeleno/žuto - uzemljenje [8] Crni - električni upaljač [9] Senzor pritiska [10] Senzor za temperaturu polaznog voda [11] Sigurnosni senzor za temperaturu [12] Senzor temperature povratnog voda [13] Jonizacija [14] Uzemljenje [15] Izbor kaskade za odvod izduvnih gasova (nije primenljivo) [16] Sivi 1) [17] Beli - ulazni mrežni napon 230 V AC [18] Glavni prekidač [19] Beli - mrežni modul 230 V AC [20] Ljubičasti 1) [21] Zeleni - spoljna pumpa za grejanje 230 V AC, maks. 250 W [22] Tirkizni 1) [23] Sivi 1) [24] Plavi - senzor za spoljašnju temperaturu [25] Crveni - spoljašnji preklopni kontakt, bez potencijala [26] Narandžasti - Regulator sobne temperature i BB-Bus [27] Zeleni - Temperaturni regulator koji se uključuje/isključuje, bez potencijala 3 Propisi 3.1 Važenje propisa Promenjeni propisi ili dopune koji su važeći u vreme instalacije moraju se takođe ispuniti. 1) Priključivanje nije moguće.

12 12 Propisi 3.2 Norme, propisi i standardi Za montažu i rad sistema grejanja moraju se poštovati standardi i smernice koji važe u dotičnoj državi. Kao stručno lice i/ili korisnik sistema morate voditi računa o tome da ceo sistem ispunjava važeće (sigurnosne) propise koji su navedeni u sledećoj tabeli. Standardi/Propisi/ Smernice Opis 1. BlmSchV Prvi propis koji treba primeniti iz zakona za zaštitu od štetnih emisija (Pravilnik za male sisteme sagorevanja) ATV Radni list A kondenzati iz kondenzacionog kotla DIBT Smernice za izdavanje dozvole za upotrebu sistema izduvnih gasova sa niskim temperaturama DIN 1986 Materijali za drenažu sistema TRWI DIN 1988, EN Tehnički propisi za instalacijupijaće vode 806, EN 1717 EN Pravila za izračunavanje potrebe za toplotom u stambenim zgradama DIN V Energetska ocena uređaja za grejanja i rashladnih uređaja EN Sistem izduvnih gasova, termotehničke metode izračunavanja i metode izračunavanja smetnji DIN 4708 Centralni uređaji za zagrevanje vode DIN Sistemi grejanja u zgradama DIN 4753 Uređaji i sistemi za zagrevanje pijaće i industrijske vode DIN 4807 Ekspanzioni sudovi DIN Sistemi izduvnih gasova DIN VOB: uređaji za grejanje i centralni uređaji za zagrevanje vode DIN VOB: radovi na gasnim, vodenim i kanalizacionim instalacijama u zgradama DIN VOB: električni sistem kablova i vodova u zgradama DIN VDE 0100 Postavljanje postrojenja jakih struja sa nominalnim naponom do 1000 V DVGW W 551 Postavljanje uređaja za zagrevanje tople vode i vodova; tehničke mere za suzbijanje rasta legionele u novim uređajima DVGW G 635 Gasni uređaji koji se priključuju na izduvni sistem za vazduh za rad pri nadpritisku (standardni postupak) tab. 6 Norme, propisi i standardi Standardi/Propisi/ Smernice Opis EN 437 Kontrolni gasovi, kontrolni pritisci, kategorije uređaja EN 483 EN 625 EN 677 EnEV FeuVO VDE 0190 VDI 2035 TRF TRGI tab. 6 Prilikom instaliranja i korišćenja sistema grejanja morate voditi računa o: lokalnim građevinskim propisima o uslovima postavljanja. lokalnim građevinskim regulativama o sistemima za dovod svežeg i odvod izrađenog vazduha kao i o priključcima za dimnjak. odredbama za priključivanje na električnu mrežu. tehničkim pravilima preduzeća za distribuciju gasa o priključivanju gasnog gorionika na lokalnu gasnu mrežu. propisima i standardima za sigurnosnotehničko opremanje uređaja za grejanje toplom vodom. uputstvu za instalaciju namenjeno stručnim licima, koja se bave instalacijom sistema grejanja. 3.3 Obaveza dobijanja dozvole i informisanja Morate obavestiti nadležno preduzeće za distribuciju gasa i od njih zatražiti dozvolu za postavljanje zidnog kondenzacionog kotla na gas. Pazite na to da je za izduvni sistem i priključak za otok kondenzata na javnu drenažnu mrežu potrebna regionalna dozvola. Pre početka montaže o tome treba informisati dimničara i direkciju za odvod kondenzata. 3.4 Mesto postavljanja Kotlovi za gasovita goriva - kotao tipa C sa nominalnim toplotnim opterećenjem 70 kw Kotlovi za gasovita goriva - specijalni zahtevi koji se tiču funkcije kombinovanih kotlova sa nominalnim toplotnim opterećenjem 70 kw na strani pijaće vode Kotlovi za gasovita goriva - specijalni zahtevi koji se tiču kondenzacionog kotla sa nominalnim toplotnim opterećenjem 70 kw Uredba o štednji energije Uredba o sistemima grejanja u saveznim nemačkim pokrajnama Izjednačavanje glavnog potencijala električnih uređaja Smernice o sprečavanju kvarova, koji mogu nastati usled korozije i stvaranjem kamenca u zatvorenim sistemima grejanja toplom vodom. Tehnički propisi za tečne gasove Tehnička pravila o gasnim instalacijama Norme, propisi i standardi PAŻNJA: Oštećenje sistema usled mraza! Postavite sistem za grejanje u prostoriju u kojoj ne postoji opasnost od smrzavanja. UPOZORENJE: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala ili tečnosti! Ne stavljati zapaljive materijale ili tečnosti u neposrednu blizinu kotla.

13 Propisi Vazduh za sagorevanje UPOZORENJE: Oštećenja kotla zbog zagađenog vazduha za sagorevanje ili zagađenog vazduha u blizini kotla! Nikada nemojte koristiti kotao u prostorijama u kojima ima puno prašine ili hemijski agresivnih sredstava, kao npr. u lakirnicama, frizerskim salonima, poljoprivrednim preduzećima (đubrivo) ili na mestima gde su skladišteni ili gde se radi sa trihloretilenom ili halogenovodonikom (koji se nalazi npr. u bocama sa sprejom, određenim lepkovima, rastvaračima i sredstvima za čišćenje, lakovima) i drugim agresivnim hemijskim sredstvima. U tom slučaju izaberite režim rada koji ne zavisi od vazduha u prostoriji i izaberite odvojenu, hermetički zatvorenu prostoriju u kojoj postoji dovod svežeg vazduha. 3.6 Priključak za vazduh za sagorevanje i za izduvni gas PAŻNJA: Oštećenje kotla zbog povrata izduvnih gasova. Kotlove ne priključivati za rad sa višestrukim povezivanjem na sistem za odvod izduvnih gasova koji radi sa natpritiskom. Kotao sme da radi samo sa sistemom za odvod izduvnih gasova koji je specijalno koncipiran i odobren za ovaj tip kotla. Ukoliko kotao radi u režimu koji zavisi od vazduha u prostoriji, na mestu postavljanja treba predvideti otvore za dovod vazduha za sagorevanje. Ne stavljajte nikakve predmeta u blizini ovih otvora. Otvori za dovod vazduha moraju biti uvek slobodni. 3.7 Kvalitet vode Neprikladna ili zagađena voda može dovesti do smetnji u kotlu i oštećenja kod izmenjivača toplote ili u snabdevanju vodom zbog stvaranja mulja, korozije ili kamenca. Obratite se proizvođaču za potrebne informacije. Adrese možete naći na poleđini ovog dokumenta. Sistem grejanja (voda za punjenje i dopunu) Temeljno isperite sistem pre punjenja. Koristiti isključivo običnu vodu iz vodovoda (pritom vodite računa o dijagramu na sl. 7). Podzemne vode nisu dozvoljene. U vodu nemojte dodavati sredstva, kao što su npr. sredstva koja povećavaju/smanjuju ph-vrednost (hemijski dodatni materijali i/ili inhibitori), sredstva za zaštitu od zamrzavanja ili omekšivači vode. 0 < 100 kw < 50 kw sl. 7 Zahtevi za vodu za punjenje kotla za jedan kotao do 100 kw [1] Zapremina vode tokom ukupnog veka trajanja kotla [m 3 ] [2] Tvrdoća vode [ dh] [3] Obična voda iz vodovoda [4] Iznad granične karakteristike treba preduzeti mere. Treba predvideti odvajanje sistema direktno ispod kotla uz pomoć izmenjivača toplote. Ukoliko to nije moguće, od predstavništva firme Junkers zatražite informacije o odobrenim merama. Isto važi za kaskadne sisteme. 3.8 Inspekcija i održavanje Iz sledećih razloga se sistemi grejanja moraju redovno servisirati: da bi se dobilo visoko korisno dejstvo i da bi sistem grejanja radio ekonomično; da bi se postigla visoka sigurnost pri radu; da bi zadržali ekološko sagorevanje na visokom nivou. OPREZ: oštećenje kotla zbog nedostatka čišćenja i održavanja ili nepropisnog čišćenja i održavanja! Jednom godišnje proverite i očistite sistem grejanja. Vršite održavanje prema potrebi. Odmah uklonite nedostatke kako biste sprečili pojavu kvarova na uređaju. 3.9 Davanje uputstava korisniku Korisniku treba objasniti način funkcionisanja kotla i treba mu dati instrukcije o njegovoj upotrebi. Korisnik je odgovoran za bezbednost sistema grejanja i za njegovo funkcionisanje u skladu sa pravilima zaštite životne sredine (savezni zakon za zaštitu životne sredine). Upozorite korisnika da ne sme da vrši izmene ili popravke. Održavanje i servisiranje smeju da vrše samo ovlašćeni specijalizovani servisi. Koristiti samo originalne rezervne delove. Druge kombinacije, dodatna oprema i habajući delovi smeju da se koriste samo ako su određeni za tu namenu i ako ne utiču na karakteristike performansi i sigurnosne zahteve TD 3.10 Kvalitet cevnih vodova Ukoliko su u sistemu grejanja ugrađeni plastični vodovi, npr. za podno grejanje, onda oni ne smeju propuštati kiseonik shodno DIN 4726/ Ukoliko plastični vodovi ne odgovaraju ovim standardima, mora se izvršiti odvajanje sistema pomoću izmenjivača toplote. OPREZ: Oštećenja kotla zbog korozije! Kotao nije podesan za korišćenje u sistemima sa gravitacionim uređajima. Takođe nije dozvoljena primena u obliku otvorenog sistema grejanja.

14 14 Transport kotla 3.11 Alati, materijali i pomoćna sredstva Za montažu i održavanje kotla potrebni su standardni alati koji se koriste za instalaciju grejanja kao i za gasnu i vodovodnu instalaciju Uklanjanje otpada Ambalažni materijal Kod pakovanja smo vodili računa o sistemima klasiranja otpada koji su specifični za dotičnu zemlju radi obezbeđivanja optimalne reciklaže. Svi korišćeni materijali za pakovanje su ekološki povoljni i mogu se ponovo koristiti. Komponente Preko ovlašćenih službi, u skladu sa pravilima zaštite životne sredine, uklonite komponente sistema za grejanje koje moraju da se zamene. 4 Transport kotla PAŻNJA: Transportna oštećenja Vodite računa o uputstvima za transport na pakovanju. Koristite podesna sredstva za transport ovog proizvoda, npr. transportna kolica za džakove sa steznim kaišem. Ovaj proizvod transportovati uspravno. Izbegavati potrese i udarce. sl. 8 Pravilno podizanje i nošenje kotla 5 Montaža TD 5.1 Primeri primene Po jedan primer primene za regulaciju prema sobnoj temperaturi ( sl. 9) i za regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima ( sl. 10). Uklonite ambalažne trake. Podignite kartonsko pakovanje kotla. Uklonite sve delove stiropora odozgo i sa strane. PAŻNJA: Oštećenja u sistemu. Kada je kotao raspakovan, ali još uvek nije postavljen: Priključne armature ispod kotla zaštitite od oštećenja i nečistoća tako što ćete zaštitnu haubu skinti tek kada se kotao zakači na zid. Prethodno pokrijte gornju stranu priključka za odvod izduvnih gasova i dovod vazduha. Ambalažu kotla uklonite na ekološki prihvatljiv način. 4.1 Podizanje i nošenje OPREZ: Oštećenja kućišta i materijala zbog nepravilnog podizanja i nošenja. Kotao moraju da podižu najmanje 2 osobe. Nemojte da prihvatate kotao bočno, za komandnu tablu ili za priključak odvoda za izduvne gasove. Uhvatite kotao jednom rukom odozdo, a drugom rukom odozgo da biste ga podigli i nosili. sl. 9 Primer primene za regulaciju sobne temperature [1] Kotao [2] Gas [3] Mreža [4] Sigurnosni ventil [5] Ekspanziona posuda [6] Regulacioni ventil [7] Regulator sobne temperature [8] Ventil grejnog tela [9] Termoregulacioni ventil [10 ] Referentna prostorija (dnevna soba) [11 ] Ostale prostorije [14 ] Hidraulična skretnica TD

15 Montaža 15 Izmerite montažnu visinu ( pog. 2.14, str. 9). 14 sl. 10 Primer primene sa regulacijom prema spoljašnjim vremenskim uslovima [1] Kotao [2] Gas [3] Mreža [4] Sigurnosni ventil [5] Ekspanziona posuda [6] Regulacioni ventil [9] Termoregulacioni ventil [10 ] Referentna prostorija (dnevna soba) [11 ] Ostale prostorije [12 ] Senzor za spoljašnju temperaturu [13 ] Regulacija prema spoljašnjim vremenskim uslovima [14 ] Hidraulična skretnica Kod instalacije grejnog kruga pored skretnica nije potrebno premošćenje TD 5.2 Preporučeni razmaci od zida Kotlovima nije potreban slobodan prostor sa bočnih strana (podesno za ugradnju u orman). Potrebno je minimalno rastojanje od 1 m sa prednje strane radi servisiranja. Pri određivanju mesta postavljanja morate obratiti pažnju na rastojanja do odvoda izduvnog gasa i priključka cevne grupe ( uputstvo za montažu sistema za izduvne gasove i uputstvo za montažu priključne grupe). Ostala uputstva za mesto postavljanja: ( pog. 3.4, str. 12). sl. 11 Montiranje držača za zid Pomoću držača za zid označite oba otvora koja treba izbušiti [1]. Izbušite otvore prema veličini tipla [2]. Stavite 2 priložena tipla u izbušene otvore [3]. Držač za zid montirajte horizontalno pomoću 2 priložena zavrtnja [4]. Zajedno sa još 2 osobe podignite kotao tako što ćete ga uhvatiti sa gornje strane i za transportnu šinu sa donje strane i postavite ga u držač na zidu. Namestite kotao u pravilan položaj. 5.4 Priključivanje kotla na strani vode i gasa bez priključne grupe Postoje 2 mogućnosti ugradnje kako bi se izvršilo priključivanje kotla na strani vode i na strani gasa: pomoću priključne grupe (oprema) ( pog. 5.5) ili bez priključne grupe ( pog. 5.6, str. 16). Kotao se fabrički ne isporučuje sa pumpom. Ona ide uz priključnu grupu (dodatna oprema). Preporučujemo instalaciju priključne grupe, jer je specijalno prilagođena kotlu. Osim toga, priključivanje je jednostavnije i ekonomičnije. 5.3 Montaža kotla na zid Kotao je predviđen isključivo za montažu na zid ili na montažni profil. Pre montaže proverite da li nosivost zida odgovara težini kotla. Ukoliko je konstrukcija zida ili poda laka, može doći do pojave rezonanse. Ako je potrebno, napravite jaču konstrukciju. Može doći do curenja preostale vode iz kotla koja potiče iz procesa završne kontrole u fabrici. Informacije o postavljanju kotla na kaskadni okvir možete naći u uputstvu za montiranje kaskadnog sistema. OPREZ: Oštećenja u sistemu zbog oštećenja ili zagađenja. Kotao i cevni priključak za vazduh za sagorevanje i za izduvne gasove zaštite od prljavštine u toku montaže.

16 16 Montaža 5.5 Priključivanje kotla na strani vode i gasa sa priključnom grupom sl. 12 Priključna grupa [1] Armature za održavanje (slavina za hladnu i toplu vodu sa uređajem za merenje temperature) [2] Manometar [3] Sigurnosni ventil [4] Slavina za gas [5] Pumpa [6] Nepovratni ventil Na kotao postavite priključnu grupu prema priloženom uputstvu za montažu. 5.6 Priključivanje kotla na strani vode i gasa bez priključne grupe Ako se ne koristi priključna grupa, komponenta se montira pojedinačno Izrada priključka za gas TD OPASNOST: Opasnost po život zbog eksplozije zapaljivih gasova. Radove na komponentama za vođenje gasa obavljajte samo ako imate dozvolu za ove radove. Vodite računa o tome da se ravni zaptivač nalazi u vodu za gas ( uvećana slika 13). Proverite hermetičnost svih vodova za gas i spojnica. Izvršite zaptivanje priključka za gas na kotlu pomoću dozvoljenog zaptivnog sredstva.instalirajte slavinu za gas Rp1" [1] u vodu za gas (GAS) shodno TRGI ili TRF. Priključite vod za gas sa minimalnim prečnikom od 1" na priključak za gas, bez napona. Ispustite vazduh iz voda za gas. sl. 13 Pravljenje priključka za gas [1] Slavina za gas Rp1" Montiranje polaznog voda kotla Cev polaznog voda postavite sa umetnutim ravnim gumenim zaptivačem, bez napona, na priključak VK. Upotrebite cev polaznog voda sa minimalnim prečnikom od 1½ ". Ugradnja sigurnosnog ventila OPREZ: Oštećenja u sistemu zbog nadpritiska U cilju sprečavanja nastanka previsokog pritiska u sistemu, neophodan je sigurnosni venti. Vodite računa da sigurnosni ventil bude uvek priključen između kotla i slavine za održavanje. Na taj način kotao je povezan sa sigurnosnim ventilom i kada su slavine za održavanje zatvorene. Ugradite sigurnosni ventil od 3 ili 4 bara (prečnik 1") u cev polaznog voda. Montaža manometra Manometer [2] priključite u cev polaznog voda. Montiranje slavine za održavanje Za održavanje i servisiranje kotla ugradite slavinu za održavanje [6] u polazni vod. Upotrebite slavinu za održavanje sa minimalnim prečnikom od 1½ " Montaža povratnog voda kotla Cev povratnog voda postavite sa umetnutim ravnim gumenim zaptivačem, bez napona, na priključak RK. Upotrebite cev povratnog voda sa minimalnim prečnikom od 1½ ". Ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje Ugradite slavinu za punjenje i pražnjenje [4] u cev povratnog voda. Preporučujemo ugradnju gasnog filtera prema DIN 3386 u gasni vod. Pridržavajte se standarda i propisa za priključivanje gasa koji su specifični za dotičnu zemlju.

17 Montaža 17 Ugradnja filtera za zaustavljanje nečistoće Za zaštitu celokupnog sistema grejanja preporučujemo ugradnju filtera za prljavštinu u povratnom vodu ( sl. 14, [9], str. 17). Pri priključivanju kotla na već postojeći sistem grejanja ugradnja filtera je obavezna. Direktno ispred i iza filtera za prljavštinu ugradite slavinu za održavanje ( sl. 14, [6], str. 17) za potrebe čišćenja filtera Ugradnja regulatora diferencijalnog pritiska U situacijama bez skretnice ( sl. 9, [15], str. 14) nije potrebna montaža prelivnog ventila sa regulatorom diferencijalnog pritiska. Kod skretnice je, u zavisnosti od situacije, potrebno ugraditi prelivni ventil sa regulatorom diferencijalnog pritiska, ali na sekundarnoj strani skretnice. Ovo se radi u cilju zaštite sekundarne pumpe od pregrevanja usled nedovoljnog protoka Postavljanje sifona sl. 14 Priključci na strani vode i na strani gasa [1] Sigurnosni ventil [2] Manometar [3] Pumpa [4] Slavina za punjenje i pražnjenje [5] Nepovratni ventil [6] Slavina za održavanje [7] Slavina za gas [8] Ekspanziona posuda [9] Filter za zaustavljanje nečistoće Izbor i montaža pumpe Izaberite pumpu na osnovu hidrauličnog otpora kotla koji je naveden u tabeli 7 ili na karakteristici ( sl. 85, str. 52). Ukoliko koristite karakterističnu krivu, vodite računa o minimalnom potrebnom zapreminskom protoku ( tab. 7). Prilikom izbora pumpe voditi računa o maksimalnom zapreminskom protoku kotla ( tab. 7). Izaberite pumpu koja ima najmanje 200 mbara potisne visine pri potrebnom zapreminskom protoku ( tab. 7). Veličina Jedinica ZBR65-2 ZBR98-2 Minimalno potreban zapreminski l/h protok na ΔT = 20 K Maksimalan zapreminski protok l/h Otpor preko kotla pri potrebnom zapreminskom protoku na ΔT = 20 K mbar tab. 7 Izbor pumpe Koristite isporučeni kabl za pumpu ( sl. 1, [3], str. 4). Montiranje pumpe ( sl. 14, [3]) u povratnom vodu. Montiranje slavine za održavanje Za održavanje i servisiranje kotla ugradite slavinu za održavanje u povratni vod ( sl. 14, [6], str. 17). Upotrebite slavinu za održavanje sa minimalnim prečnikom od 1 ". OPASNOST: Zbog trovanja! Sifon napunite pre puštanja u rad. Napunite sifon sa najmanje ½ litara vode. Sifon sa izlazom na zadnjoj strani namestite na priključak za odvod kondenzata [1]. Sifon okrenite za jedan ¼ krug udesno [2]. Time se zatvara bajonetni zatvarač RS sl. 15 Postavljanje sifona Namestite odvod kondenzata [1] na sifon. Namontirajte spojnu cev [2] između sigurnosnog ventila i odvoda kondenzata. Naborano crevo [3] priključite na odvod kondenzata [1].

18 18 Montaža U vezi sa priključivanjem u povratni vod priključne grupe, pročitajte uputstvo za montažu koje ste dobili uz nju. Ukoliko postoji hidraulična skretnica, espanzioni sud se može priključiti na sekundarnu stranu skretnice u povratnom vodu ( sl. 19). sl. 16 Creva za kondenzat [1] Odvod kondenzata [2] Spojna cev [3] Naborano crevo TD Priključivanje odvoda kondenzata Odvod kondenzata [1] postaviti u naborano crevo [2]. Odvod kondenzata mora da ima dovoljan pad. sl. 18 Priključivanje ekspanzione posude bez skretnice [1] Ekspanziona posuda TD TD sl. 17 Minimalno rastojanje do naboranog creva [1] Naborano crevo [2] Odvod kondenzata (sabirna cev) Pridržavajte se sledećih propisa: (lokalnih) propisa i uredbi o otpadnim vodama. Sifon u priključnoj grupi ne sme imati čvrstu vezu sa odvodom kondenzata. Minimalno rastojanje između naboranog creva [1] i odvoda kondenzata [2] iznosi 2 cm Priključivanje ekspanzionog suda kod pojedinačne instalacije OPREZ: Oštećenja u sistemu. Ekspanzioni sud mora biti odgovarajućih dimenzija prema EN Priključite ekspanzioni sud [1] u povratni vod kotla. ( sl. 18). sl. 19 Priključivanje ekspanzione posude sa skretnicom [1] Ekspanziona posuda [2] Priključak 5.7 Realizacija priključka za odvod vazduha za sagorevanje TD Pre početka montaže obavestite nadležnog dimničara. Prilikom montaže priključaka za vazduh za sagorevanje i za izduvni gas morate se pridržavati opšte važećih propisa ( pog. 3.6). Za kotao su na raspolaganju različiti sistemi za odvod izduvnih gasova koji zavisi od vazduha u prostoriji i koji ne zavisi od vazduha u prostoriji.

19 Montaža 19 Detaljne informacije pogledajte u projektnoj dokumentaciji ili u priloženom dokumentu Uputstva za odvod izduvnih gasova. Premošćenje za kondenzat nije potrebno kod odvoda izduvnih gasova. Odvod kondenzata je ugrađen u kotlu. U zidnom kondenzacionom kotlu na gas stvara se vodena para u toku režima rada. Ova vodena para nije opasna, ali može biti neprijatna kod priključivanja na spoljašnji zid. Zbog toga je bolje izvšiti priključivanje na krov. Voditi računa o lokalnoj regulativi. 5.8 Priključivanje na električnu mrežu Prilikom priključivanja električnih komponenti vodite računa o planu priključivanja ( pog. 2.15, str. 11) i pridržavajte se uputstva za montažu i servisiranje. Za uključivanje i isključivanje kotla, sigurnosni prekidač ili odgovarajući kućni osigurač moraju uvek da budu pristupačni. PAŻNJA: električni kratak spoj. Za povezivanje se preporučuje korišćenje kablova sa jednožilnim jezgrom. Kod licnaste žice, licne treba da imaju završni omotač. Preporučuje se korišćenje kablova sa masivnim jezgrom od najmanje 0,75 mm 2. Ako je potrebno zameniti mrežni kabl, onda mora da se zameni kompletan snop visokonaponskih kablova korišćenjem tipa koji je namenjen za ovaj kotao. U slučaju servisiranja kotla, koristiti isključivo kablove koji su naručeni od proizvođača. sl. 20 Skidanje prednjeg zida kućišta kotla Skidanje štitnika stezaljki Popustite oba osiguravajuća zavrtnja. Štitnik stezaljki povucite prema napred. Skinite štitnik stezaljki tako što ćete ga povući nadole. OPASNOST: Električni udar. Delovi pod naponom kod otvorenog kotla. Izvucite mrežni utikač iz utičnice pre otvaranja kotla. Postupite u skladu sa propisima o nenamernom uključivanju Skidanje prednjeg zida Popustite oba osiguravajuća zavrtnja. Oba zatvarača sa skakavicom na donjoj strani komandne table pritisnite na dole. Donju stranu prednjeg zida nagnite unapred. Donju stranu prednjeg zida podignite i skinite. sl. 21 Skidanje štitnika stezaljki Stezni priključci na priključnoj letvi Letva sa priključnim stezaljkama na donjoj strani kotla ima različite priključke za priključivanje eksternih električnih komponenti. U sledećem spisku se navodi gde se koje komponente mogu priključiti. Priključite sve komponente na odgovarajuću steznu letvu.

20 20 Montaža Spoljni preklopni kontakt priključite na crveni utikač. W Senzor za spoljašnju temperaturu Senzor za spoljnu temperaturu se nalazi ili u sadržaju isporuke regulatora Heatronic 3 Fx ili je dostupan kao posebna oprema. Senzor za spoljašnju temperaturu priključite na plavu stezaljku [4]. Upotrebite 2-žilni električni kabl od po 0,4 do 0,75 mm 2. Ako je veza sa senzorom spoljašnje temperature prekinuta, proverite i spojni kabl na priključcima stezne letve V AC priključci sl. 22 Priključna letva - niski napon [1] Z Temperaturni regulator koji se uključuje/isključuje zelena [2] Y Modulaciona regulacija narandžasta [3] X Spoljni preklopni kontakt crvena [4] W Senzor za spoljašnju temperaturu plava [5] V Priključivanje nije moguće siva [6] U Priključivanje nije moguće tirkizna Z Temperaturni regulator koji se uključuje/isključuje Temperaturni regulator koji se uključuje/isključuje bez potencijala priključite na zelenu steznu letvu [1]. Maksimalna dozvoljena otpornost ovog kruga je 100 Ω. Upotrebite 2-žilni električni kabl od po 0,4 do 0,75 mm 2. Nije moguće istovremeno priključivanje termostata na sobnu upravljačku jedinicu i na priključnu stezaljku zahteva za toplotom bez potencijala. Kotao se može aktivirati pomoću kontakta zahteva za toplotom bez potencijala, ali onda nije moguća funkcija modulacione regulacije kotla. To negativno utiče na komfor i na utrošak energije. Y Modulaciona regulacija (npr. sobna upravljačka jedinica, regulator kaskade ili funkcijski modul EMS ). Nije moguće istovremeno priključivanje više od jedne sobne upavljačke jedinice direktno na kotao. Regulaciju priključite na narandžastu stezaljku [2]. Osim toga, voditi računa o tehničkoj dokumentaciji za odgovarajuće regulatore. X Spoljni preklopni kontakt Može se koristiti spoljni preklopni kontakt bez potencijala, na primer za zaštitu podnog grejanja. Kada je spoljni preklopni kontakt otvoren, kotao se blokira u režimu grejanja. Pumpa nastavlja da radi shodno vremenu zaustavljanja koje je podešeno na kotlu. Uklonite funkcijske mostove na crvenoj stezaljki [3]. sl. 23 Priključna kutija [1] Spoljna pumpa za grejanje 230 V AC zeleni [2] Cirkulaciona pumpa 230 V AC ljubičasta [3] Priključak mrežnog modula 230 V AC beli [4] Mrežni priključak 230 V AC beli [5] Pumpa za punjenje bojlera 230 V AC sivi [6] 10-polni konektor za priključivanje signala pumpe 230 V priključci se mogu iskoristiti samo kod odgovarajućih konfiguracija regulacionog uređaja i za određenje hidraulike sistema. Svaki priključak ima maksimalnu dozvoljenu potrošnju energije od 250 W. Vodite računa o projektnoj dokumentaciji i uputstvu za montažu regulacionog uređaja. Spoljna pumpa za grejanje Pumpa se nalazi u priključnoj grupi (oprema). Ona se priključuje na steznu letvu. Ako se priključna grupa ne koristi, mora da se instalira spoljna pumpa u skladu sa odgovarajućim uputstvom za montažu. Ta spoljna pumpa može da se priključi na zelenu stezaljku PK [1]. Cirkulaciona pumpa Priključivanje nije moguće. Priključak mrežnog modula Bela stezaljka priključka mrežnog modula [3] predstavlja mrežni priključak za opcionalne module.

21 Montaža 21 Mrežni priključak Montaža štitnika stezaljki TD sl. 24 Umetanje utikača Utikač sa isporučenim kablom za 230 V umetnuti u belu stezaljku [4]. sl. 26 Postavljanje štitnika stezaljki Skinite štitnik stezaljki tako što ćete ga povući nadole [1]. Štitnik stezaljki povucite prema napred [2]. Pritegnite oba osiguravajuća zavrtnja [3] Realizovanje mrežnog priključka TD sl. 25 Postavljanje rasterećenja na istezanje Umetnite i učvrstite rasterećenje na istezanje. Crpka za punj. bojler Priključivanje nije moguće TD OPASNOST: Opasnost po život zbog električne struje! Isključite kućni osigurač i osigurajte ga od nenamernog uključivanja pre nego što priključite mrežni kabl na električnu mrežu. Mrežni kabl priključite prema šemi priključivanja ( pog. 2.15) u lokalnu elektro mrežu. Potreban napon je 230 V AC Priključivanje regulacije, uopšteno Na kotao se mogu priključiti Heatronic 3 Fx modulacione regulacije Priključivanje funkcijskih modula (oprema) Na kotao se mogu priključiti Heatronic 3 IxM funkcijski moduli. Pridržavajte se uputstva za montažu i servisiranje odgovarajućeg proizvoda. Postavite modul na zid. Funnkcijski modul priključite preko BB-busa na stezaljku Z ( sl. 22, [2]). Izradite dovoljno dugačak BB-priključak. Upotrebite 2-žilni električni kabl od po 0,4 do 0,75 mm 2 i utikač koji ide uz modul. Koristite samo utikač koji se slaže sa bojom priključka na modulu. Ukoliko se koristi više modula, onda se BB-bus priključak drugog modula može odvojiti od prvog modula. U tu svrhu upotrebite kabl koji je isporučen uz modul. Slobodan 230 V AC-mrežni kabl priključite na funkcijski modul. Ukoliko se koristi više funkcijskih modula, onda se AC napajanje od 230 V drugog modula može odvojiti od prvog modula. Upotrebite kabl koji ide uz funkcijski modul. Priključite 230 VAC mrežni kabl prvog funkcijskog modula na sledeći modul.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Tronic. Bojler za toplu vodu ES 030/050/060/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic. Bojler za toplu vodu ES 030/050/060/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720817523-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic ES 030/050/060/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 912 (2015/07) SRB, CG 2 Sadržaj SRB, CG Sadržaj 1 Tumačenje

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake Uputstvo za montažu i servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitodens 200-W Oznaka B2HA, 45 i 60 kw Gasni kondenzacioni zidni uređaj Model za rad na zemni i tečni gas Napomene o validnosti vidi na poslednjoj

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C SR Visoko efikasni zidni kondenzacioni gasni kotlovi Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 129719-01 Sadržaj 1 Uvod...4 1.1 Korišćeni simboli...4

Διαβάστε περισσότερα

MCM10. hr Upute za instaliranje 2 sr Uputstvo za instaliranje 20 sl Navodilo za namestitev (11/2009)

MCM10. hr Upute za instaliranje 2 sr Uputstvo za instaliranje 20 sl Navodilo za namestitev (11/2009) 7 746 800 090-00.1O hr Upute za instaliranje 2 sr Uputstvo za instaliranje 20 sl Navodilo za namestitev 38 6 720 616 693 (11/2009) Sadržaj Sadržaj 1 Upute za sigurnost i objašnjenje simbola 3 1.1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000

Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000 Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000 SRB, CG Uputstvo za instaliranje, rukovanje i održavanje 2 SRB, CG Sadržaj 1. Objašnjenje simbola i uputstva

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Dimenzije: visina mm širina mm dubina mm Težina kg

Dimenzije: visina mm širina mm dubina mm Težina kg TehniËki podaci Tip ureappleaja: solarni ploëasti kolektor Jedinica VFK 145 V VFK 145 H VFK pro 125 Površina bruto/neto m 2 2,51 / 2,35 2,51 / 2,35 2,51 / 2,35 Sadržaj apsorbera l 1,85 2,16 1,85 PrikljuËak

Διαβάστε περισσότερα

ČELIČNA UŽAD 6 X 7 + T.J. = 42 6 X 7 + J.J. = 49. Ø 1,5-20 mm 6 X 19 + T.J. = X 19 + J.J. = 133. Ø 3-30 mm

ČELIČNA UŽAD 6 X 7 + T.J. = 42 6 X 7 + J.J. = 49. Ø 1,5-20 mm 6 X 19 + T.J. = X 19 + J.J. = 133. Ø 3-30 mm ČELIČNA UŽAD STANDARD - OPIS Broj žica dimenzije DIN 3053 19 Ø 1-10 mm DIN 3054 37 Ø 3-10 mm DIN 3055 6 X 7 + T.J. = 42 6 X 7 + J.J. = 49 Ø 1,5-20 mm DIN 3060 6 X 19 + T.J. = 114 6 X 19 + J.J. = 133 Ø

Διαβάστε περισσότερα

LUNA HT. Standard: DIN 4702 T8 Gas : G.20. Efikasnost% Emisija(mg/kW) CO NOx CO NOx CO NOx ,2 109,8. po merenjma.

LUNA HT. Standard: DIN 4702 T8 Gas : G.20. Efikasnost% Emisija(mg/kW) CO NOx CO NOx CO NOx ,2 109,8. po merenjma. LUNA HT LUNA HT 1.450 :kotao samo za grejanje 45 kw LUNA HT 1.550 :kotao samo za grejanje 55 kw LUNA HT 1.650 :kotao samo za grejanje 65 kw LUNA HT 1.850 :kotao samo za grejanje 85 kw LUNA HT 1.1000 :kotao

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

Opšte KROVNI POKRIVAČI I 1 KROVNI POKRIVAČI I FASADNE OBLOGE 2 Opšte Podela prema zaštitnim svojstvima: Hladne obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina, Tople obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina i prodora hladnoće

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKU3 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. VITOCELL 100-B/-W Akumulacioni bojler PTV sa 2 spirale za grejanje, zapremine od 190 do 500 litara. Informacioni list

VIESMANN. VITOCELL 100-B/-W Akumulacioni bojler PTV sa 2 spirale za grejanje, zapremine od 190 do 500 litara. Informacioni list VIESMANN VITOCELL 1-B/-W Akumulacioni bojler PTV sa 2 spirale za grejanje, zapremine od 19 do 5 litara Informacioni list Br. porudž. i cene: vidi cenovnik VITOCELL 1-B Oznaka CVBA Uspravni akumulacioni

Διαβάστε περισσότερα

Izolacioni monofazni transformator IMTU6080CV1

Izolacioni monofazni transformator IMTU6080CV1 Izolacioni monofazni transformator IMTU6080CV1 Monofazni izolacioni transformatori za napajanje uređaja u medicinskim ustanovama u skladu sa standardima DIN VDE0100-710 (VDE 0100 deo 710): 2002-11, IEC6364-7-710:

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C ANTEA CONDENSING SRB. UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE

IST 03 C ANTEA CONDENSING SRB. UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE IST 03 C 482-01 ANTEA CONDENSING SRB UGRADNJA, UPOTREBA I ODRŽAVANjE Dragi Klijenti, Zahvaljujemo se što ste odabrali i kupili jedan od naših kotlova. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova uputstva kako

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKK 14-80 KW Uputstvo Za Upotrebu i Montažu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax 022 80494 www.termomont.rs 20. avgust 2012

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITOCAL 300-G. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITOCAL 300-G. za stručnjake Uputstvo za montažu i servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitocal 300-G Oznaka BW/BWS 301.A06 do A17, 5,9 do 17,0 kw Oznaka WW 301.A06 do A17, 7,9 do 23,0 kw Toplotna pumpa, jednostepena i dvostepena Oznaka

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 VIESA SOLARA TERIKA Primeri instalacija Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 4/2014 Sadržaj Sadržaj 1. Zagrevanje potrošne vode pomoću bivalentnog akumulacionog bojlera PTV i

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 3 1.1 Bezbednosna uputstva... 3 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ

Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ pred.mr.sc Ivica Kuric Detekcija metala instrument koji detektira promjene u magnetskom polju generirane prisutnošću

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik:

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik: TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SERVISERA I INSTALATERA MAIN 24 Fi MAIN 24 i Izdanje 1. Važi od 23.04.2007. Uvoznik: D.O.O ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, POEDNIŠTVO I USLUGE 24000 Subotica, Put Jovana Mikića 56. Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

PRETHODNI PRORACUN VRATILA (dimenzionisanje vratila)

PRETHODNI PRORACUN VRATILA (dimenzionisanje vratila) Predet: Mašinski eleenti Proračun vratila strana Dienzionisati vratilo elektrootora sledecih karakteristika: oinalna snaga P = 3kW roj obrtaja n = 400 in Shea opterecenja: Faktor neravnoernosti K =. F

Διαβάστε περισσότερα

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) (Enegane) List: PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) Na mjestima gdje se istovremeno troši električna i toplinska energija, ekonomičan način opskrbe energijom

Διαβάστε περισσότερα

Zašto Vaillant? Da bi planiranje sustava bilo jednostavno.

Zašto Vaillant? Da bi planiranje sustava bilo jednostavno. Projektantske podloge - kondenzacijski uređaji Zašto Vaillant? Da bi planiranje sustava bilo jednostavno. Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Sadržaj 1 2 1. Plinski zidni kondenzacijski uređaji...4

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Helix VE 2..., 4..., 6..., 10..., 16...

Wilo-Helix VE 2..., 4..., 6..., 10..., 16... Pioneering for You Wilo-Helix VE 2..., 4..., 6..., 10..., 16... sr Uputstvo za ugradnju i upotrebu 4 151 993-Ed.04 / 2015-09-Wilo Sl. 1 Sl. 2 Sl. 3 Sl. 6 Sl. 4 Type (mm) A B C D E F G H J K D A E AJ AG

Διαβάστε περισσότερα

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Fuzzy sistemi zaključivanja Vanr.prof. Dr. Lejla Banjanović-Mehmedović Mehmedović 1 Osnovni elementi fuzzy sistema zaključivanja Fazifikacija Baza znanja Baze podataka Baze pravila

Διαβάστε περισσότερα

Ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem MSV-F2, PN 16/25, DN

Ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem MSV-F2, PN 16/25, DN Ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Ventili serije MSV-F2 su ručni regulacioni ventili sa predpodešavanjem. Primenjuju se za

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET BIODOM H25. Upustvo za ugradnju, upotrebu i održavanje

PEĆ NA PELET BIODOM H25. Upustvo za ugradnju, upotrebu i održavanje PEĆ NA PELET BIODOM H25 Upustvo za ugradnju, upotrebu i održavanje Zahvaljujemo vam što ste kupili kotao Biodom. Molimo vas da pažljivo pročitate celo upustvo za upotrebu pre montaže i početka korišćenja

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

Tzerra Plus 24S - 24C - 28C - 35C

Tzerra Plus 24S - 24C - 28C - 35C HR Visoko učinkoviti zidni kondenzacijski plinski bojleri Tzerra Plus 24S - 24C - 28C - 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 7601730-01 Sadržaj 1 Uvod...4 1.1 Korišteni simboli...4 1.2 Uvod...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

konst. Električni otpor

konst. Električni otpor Sveučilište J. J. Strossmayera u sijeku Elektrotehnički fakultet sijek Stručni studij Električni otpor hmov zakon Pri protjecanju struje kroz vodič pojavljuje se otpor. Georg Simon hm je ustanovio ovisnost

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za servisiranje VITOSOL 200-T VITOSOL 300-T. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za servisiranje VITOSOL 200-T VITOSOL 300-T. za stručnjake Uputstvo za servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitosol 200-T Oznaka SP2A Vitosol 300-T Oznaka SP3B Vakuumski cevni kolektor prema principu Heatpipe Napomene o validnosti vidi na poslednjoj strani. VITOSOL

Διαβάστε περισσότερα

AVQM ima regulacioni ventil sa podesivim limiterom protoka, vezu sa elektromotornim pogonom i pogonom sa jednom regulacionom membranom. 4,0 Cilindr.

AVQM ima regulacioni ventil sa podesivim limiterom protoka, vezu sa elektromotornim pogonom i pogonom sa jednom regulacionom membranom. 4,0 Cilindr. Tehnički katalog Regulacioni ventil nezavistan od promene diferencijalnog pritiska sa integrisanim limiterom protoka (PN25) AVQM (PN 25) ugradnja u povratni i napojni vod Opis Regulatori se koriste zajedno

Διαβάστε περισσότερα

turbomag plus Upute za korištenje Upute za korištenje Za korisnika HR, BA, ME Plinski protočni grijač vode Proizvođač Vaillant GmbH

turbomag plus Upute za korištenje Upute za korištenje Za korisnika HR, BA, ME Plinski protočni grijač vode Proizvođač Vaillant GmbH Upute za korištenje Za korisnika Upute za korištenje turbomag plus Plinski protočni grijač vode HR, BA, ME Proizvođač Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C 35S - 35S+ - 35C HR Visoko učinkoviti zidni kondenzacijski plinski bojleri Calenta 5S 5S+ 5S 5S+ 8C 35S 35S+ 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 9790 Sadržaj Uvod.... Korišteni simboli.... Uvod.........3.3 3 Dodatne

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 2 1.1 Bezbednosna uputstva... 2 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom 6 720 612 481-00.1R Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom FW 100 za kotao sa Heatronic 3 koji ima priključak za bus-provodnike Uputstvo za instalaciju

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER L E M I L I C E LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm LEMILICA WELLER SP40 220V 40W Karakteristike: 220V, 40W, VRH 6,3 mm LEMILICA WELLER SP80 220V 80W Karakteristike: 220V,

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Knauf zvučna zaštita. Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja. Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje

Knauf zvučna zaštita. Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja. Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje Knauf zvučna zaštita Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje Knauf ploče Gipsana Gipskartonska Gipsano jezgro obostrano ojačano

Διαβάστε περισσότερα

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv Za korisnika i stručni servis Upute za rukovanje i instaliranje VEDE /5 exclusiv HR Električni protočni grijači VEDE 18 VEDE 21 VEDE 24 VEDE 27 Sadrzaj Strana 01 Općenito... 3 1.1 Napomene uz dokumentaciju...

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru Tehnički podaci Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu - za paru Opis Osnovni podaci za AVD: DN -50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Raspon podešenja: 1-5 bar / 3-12 bar Temperatura: - cirkulacijska

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

KOTAO NA PELET TERMAL ZA CENTRALNO GRIJANJE. Uputstvo za ugradnju, upotrebu i održavanje KOTLOVI NA PELET. TERMAL 50 kw

KOTAO NA PELET TERMAL ZA CENTRALNO GRIJANJE. Uputstvo za ugradnju, upotrebu i održavanje KOTLOVI NA PELET. TERMAL 50 kw KOTAO NA PELET TERMAL ZA CENTRALNO GRIJANJE Uputstvo za ugradnju, upotrebu i održavanje KOTLOVI NA PELET TERMAL 50 kw Pelet goriva od biogoriva drvene biomase UPUTSTVO ZA UGRADNJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE

Διαβάστε περισσότερα

POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO- EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI KONJARNIK

POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO- EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI KONJARNIK POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO- EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI KONJARNIK JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Vladimir Tanasić 1, Marko Mladenović 1

Διαβάστε περισσότερα

Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi Svi priključci s unutarnjim cijevnim Priključci kotlovskog i potrošačkog

Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi Svi priključci s unutarnjim cijevnim Priključci kotlovskog i potrošačkog 13 HWK 60-1 HWK 60-1¼ RRpp ¾ ooddz zraačči iivvaannj jjee do 4 m³/h hh KKoot tl lloovvs skki ii šaaččkki ii Hidraulička skretnica HWK 60-1 i HWK 60-1¼ HHi iiddr raauu lli liiččkkaa sskkr reet ttnni iiccaa

Διαβάστε περισσότερα

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna Kompak tne toplotne p o d s t a n i ce T oplotna podstanica pred- stavlja, pored toplotnog izvora i toplifikacione mreže, treći osnovni element sistema daljinskog grejanja. Namenjena je za regulisanu predaju

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. 230 V a.c. i 24 V a.c. Opis i primena Kontroler je projektovan za jednostavnu instalaciju: jedan kabl, jedan konektor. Kontroler ima posebno dizajniran ekran sa pozadinskim osvetlenjem. Prikazi su bazirani

Διαβάστε περισσότερα

Formiranje optimalne konfiguracije teretnog vozila u skladu sa potrebama i mogućnostima naručioca, ponudom proizvođača i nadgraditelja.

Formiranje optimalne konfiguracije teretnog vozila u skladu sa potrebama i mogućnostima naručioca, ponudom proizvođača i nadgraditelja. Formiranje optimalne konfiguracije teretnog vozila u skladu sa potrebama i mogućnostima naručioca, ponudom proizvođača i nadgraditelja. Mora postojati interakcija sve tri uključene strane: -poznavanje

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

KONSTRUKCIJA 6 NAGAZNE REŠETKE 38 DODATNA OPREMA 39

KONSTRUKCIJA 6 NAGAZNE REŠETKE 38 DODATNA OPREMA 39 Ventilaciju i klimatizaciju objekta trebalo bi shvatiti kao ozbiljan tehnološki i finansijski zahvat, koji bitno utiće na globalnu ekonomiju i naše okruženje. Termovent je preduzeće specijalizovano za

Διαβάστε περισσότερα

Elektromehanički releji

Elektromehanički releji Elektromehanički releji Elektromehanički releji Industrijski ubodni pomoćni releji Opis: Releji opšte namjene - novi releji se odlikuju modernim dizajnom, visokom pouzdanosti i funkcionalnosti. Moderna

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

electronicved Upute za instaliranje Upute za instaliranje Za ovlaštenog servisera HR, BA (hr), ME (hr) VED E../7 INT Proizvođač Vaillant GmbH

electronicved Upute za instaliranje Upute za instaliranje Za ovlaštenog servisera HR, BA (hr), ME (hr) VED E../7 INT Proizvođač Vaillant GmbH Upute za instaliranje Za ovlaštenog servisera Upute za instaliranje electronicved VED E../7 INT HR, BA (hr), ME (hr) Proizvođač Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax +49

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011. INTEGRALNI RAČUN Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa Lucija Mijić lucija@ktf-split.hr 17. veljače 2011. Pogledajmo Predstavimo gornju sumu sa Dodamo još jedan Dobivamo pravokutnik sa Odnosno

Διαβάστε περισσότερα