Φ1: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ1: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ"

Transcript

1 Φ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΑΣ 0-0 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α - ΘΕΩΡΙΑ - ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Β - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Γ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Δ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ο ΓΕΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

2 Περιεχόμενα Φυλλαδίου και σειρά διδασκαλίας σε σχέση με το σχολικό βιβλίο Από το Κεφ ο : Οι Πραγματικοί Αριθμοί Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί, Πραγματικοί Αριθμοί Πράξεις στους Πραγματικούς Ιδιότητες Δυνάμεις Αξιοσημείωτες ταυτότητες Μέθοδοι απόδειξης Εισαγωγή στην απόδειξη Απαγωγή σε άτοπο Διάταξη Πραγματικών Αριθμών(εκτός από τα διαστήματα) Έννοια της διάταξης Ιδιότητες των ανισοτήτων (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4) 4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (μόνο τετραγωνικές ρίζες) Τετραγωνική ρίζα μη αρνητικού αριθμού Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού( μόνο ορισμός) Ορισμός της απόλυτης τιμής Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

3 ΘΕΜΑ Α-ΘΕΩΡΙΑ Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Το άθροισμα δύο φυσικών αριθμών είναι φυσικός αριθμός; Το γινόμενο δύο φυσικών αριθμών είναι φυσικός αριθμός; 4 Η διαφορά δύο φυσικών αριθμών είναι φυσικός αριθμός; 5 Πότε χρειάζεται να βρίσκουμε, όπως λέμε, ένα αντιπαράδειγμα; 6 Το πηλίκο δύο φυσικών αριθμών είναι φυσικός αριθμός; 7 Γιατί δεν επιτρέπεται να διαιρούμε με το μηδέν ; 8 Ποιοι είναι οι ακέραιοι αριθμοί; 9 Έστω ένας ακέραιος αριθμός α Ποιος είναι ο επόμενος ακέραιος του και ποιος ο προηγούμενος ακέραιος του α; 0 Το άθροισμα δύο ακεραίων αριθμών είναι ακέραιος αριθμός; Το γινόμενο δύο ακεραίων αριθμών είναι ακέραιος αριθμός; Η διαφορά δύο ακεραίων αριθμών είναι ακέραιος αριθμός; Το πηλίκο δύο ακεραίων αριθμών είναι ακέραιος αριθμός; 4 Πότε ένας ακέραιος αριθμός λέγεται άρτιος ή ζυγός και πότε περιττός ή μονός; 5 Ποια είναι η γενική μορφή που έχει ένας άρτιος και ποια ένας περιττός αριθμός; 6 Να αποδείξετε ότι το άθροισμα δύο αρτίων είναι άρτιος αριθμός 7 Γιατί χρειάζεται να αποδείξουμε αν ένας ισχυρισμός είναι αληθής; 8 Τι είναι η εικασία και τι η απόδειξη; 9 Πότε θεωρούμε ότι μία πρόταση είναι αληθής; 0 Να αποδείξετε ότι το άθροισμα δύο περιττών είναι άρτιος Να αποδείξετε ότι το άθροισμα ενός αρτίου και ενός περιττού είναι περιττός Πως εφαρμόζουμε την αποδεικτική μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο; Να αποδείξετε ότι για κάθε ακέραιο α ο αριθμός α(α + ) είναι άρτιος(διακρίνοντας περιπτώσεις) 4 Ποια είναι τα πολλαπλάσια του ; 5 Ποιας μορφής είναι τα πολλαπλάσια του ; 6 Να βρείτε όλους τους διαιρέτες του 7 Πότε ένας ακέραιος αριθμός α ονομάζεται πρώτος; Απάντηση: Ένας ακέραιος αριθμός α ονομάζεται πρώτος αν: Είναι διάφορος του 0 Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

4 Είναι διάφορος των ± Οι μόνοι διαιρέτες του είναι οι αριθμοί ±,±α 8 Ποιοι είναι οι ρητοί αριθμοί; 9 Πως λέγεται ένα κλάσμα όπου έχουν γίνει όλες οι απλοποιήσεις; 0 Πως προκύπτουν οι Πραγματικοί Αριθμοί; Πότε ένας πραγματικός αριθμός λέμε ότι είναι ρητός και πότε ότι είναι άρρητος; Πότε δυο πραγματικοί αριθμοί λέγονται αντίθετοι και πότε αντίστροφοι; Ποιος αριθμός δεν έχει αντίστροφο; Ποιοι αριθμοί έχουν αντίστροφο τον εαυτό τους; Ποιο είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης και ποιο του πολλαπλασιασμού; 4 Συμπληρώστε τις ισοδυναμίες: b = 0 Û 5 Έστω δυο ισχυρισμοί Α και Β b ¹ 0 Û Πότε οι ισχυρισμοί Α και Β συνδέονται με το σύμβολο της ισοδυναμίας( Û ) Πότε οι ισχυρισμοί Α και Β συνδέονται με το σύμβολο της συνεπαγωγής( Þ ) Πότε γράφουμε Α ή Β και πότε γράφουμε Α και Β 6 Πως ορίζεται η νιοστή δύναμη ενός πραγματικού αριθμού α, όπου ν ακέραιος; ( Για n ³, n =, n = 0 και n αρνητικό ) 7 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ιδιότητες των δυνάμεων με εκθέτη ακέραιο(με την προϋπόθεση ότι κάθε φορά ορίζονται οι δυνάμεις και οι πράξεις που σημειώνονται): k l = -k ( b ) k æ ö = k l = k ( ) l ç èb ø 8 Τι ονομάζουμε ταυτότητα; = 9 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ταυτότητες: i ( + b ) = ii ( - b ) = iii ( + b ) ( - b ) = iv ( - b ) = v ( + b ) = vi + b = vii = viii - b ( + b + g) = k æ ö = ç = èb ø Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 4 από 6

5 40 Πότε μια αποδεικτική διαδικασία λέγεται ευθεία απόδειξη; 4 Έστω δυο αριθμοί α, β ( b ¹ 0) Τι λέμε λόγο του α ως προς β; 4 Τι ονομάζουμε αναλογία; 4 Έστω η αναλογία: g = b d που να προκύπτουν από αυτήν με b d ¹ 0 Να γράψετε όσες ιδιότητες των αναλογιών γνωρίζεται 44 Πότε ένας αριθμός α λέγεται μεγαλύτερος από έναν αριθμό β; Πως συμβολίζεται; 45 Πότε ένας αριθμός α λέγεται μικρότερος από έναν αριθμό β; Πως συμβολίζεται; 46 Τι γνωρίζετε για το άθροισμα και τι για το γινόμενο θετικών αριθμών; 47 Τι γνωρίζετε για το άθροισμα και τι για το γινόμενο αρνητικών αριθμών; 48 Τι γνωρίζετε για το γινόμενο και τι για το πηλίκο ομοσήμων αριθμών; 49 Τι γνωρίζετε για το γινόμενο και τι για το πηλίκο ετερόσημων αριθμών; 50 Τι γνωρίζετε για το τετράγωνο ενός αριθμού; 5 Συμπληρώστε τις ισοδυναμίες: + b = 0 Û + b > 0 Û 5 Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στα μέλη μιας ανισότητας τον ίδιο αριθμό; 5 Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε ή να διαιρέσουμε τα μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο αριθμό; 54 Μπορούμε να προσθέτουμε, να αφαιρούμε, να πολλαπλασιάζουμε, να διαιρούμε κατά μέλη ανισότητες της ίδιας φοράς; 55 Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού α και πως συμβολίζεται; 56 Να αναφέρετε ιδιότητες των τετραγωνικών ριζών που γνωρίζετε 57 Τι ονομάζουμε απόλυτη τιμή ενός αριθμού α; Δώστε τον γεωμετρικό και τον αλγεβρικό ορισμό 58 Να αναφέρετε ιδιότητες των απολύτων τιμών που προκύπτουν άμεσα από τον ορισμό Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 5 από 6

6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ένα κλάσμα ορίζεται όταν ο παρονομαστής του δεν είναι μηδέν Όταν μας ζητούν να βρούμε πότε ορίζεται μια παράσταση που περιέχει κλάσματα θέτουμε όλους τους παρονομαστές όλων των κλασμάτων διαφορετικούς από το μηδέν και προσδιορίζουμε τις τιμές για τις οποίες η παράσταση έχει νόημα πραγματικού αριθμού Αν στα μέλη μιας ισότητας υπάρχει κοινός παράγοντας, τότε ο παράγοντας αυτός διαγράφεται μόνο όταν δεν είναι μηδέν!!! Μπορούμε να προσθέσουμε και να πολλαπλασιάσουμε ισότητες κατά μέλη, χωρίς κανένα περιορισμό για τους αριθμούς 4 Μπορούμε και στα μέλη μιας ισότητας να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό 5 Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε ή να διαιρέσουμε και στα μέλη μιας ισότητας τον ίδιο αριθμό που προσέχουμε όμως να είναι διαφορετικός του μηδενός 6 Όταν δίνεται στην υπόθεση μιας άσκησης αναλογία, συνήθως, θέτουμε τους ίσους λόγους με λ και εργαζόμαστε αντικαθιστώντας στην αναλογία(σχέση) που θέλουμε να αποδείξουμε 7 Για να αποδείξουμε μια ταυτότητα ακολουθούμε ένα από τα παρακάτω: Κάνουμε πράξεις στο ο μέλος της ταυτότητας μέχρι να καταλήξουμε στο ο μέλος Κάνουμε πράξεις στο ο μέλος της ταυτότητας μέχρι να καταλήξουμε στο ο μέλος Κάνουμε πράξεις ταυτόχρονα και στα μέλη μέχρι να καταλήξουμε με ισοδυναμίες σε πρόταση που να ισχύει 8 Η μέθοδος της <<απαγωγής σε άτοπο>> : θεωρούμε ότι αυτό που θέλουμε να δείξουμε δεν ισχύει και με λογικούς συλλογισμούς καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση 9 Παραγοντοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία μετατρέπουμε σε γινόμενο μια παράσταση 0 Η παραγοντοποίηση γίνεται: Με κοινό παράγοντα Κατά ομάδες Χρησιμοποιώντας γνωστές ταυτότητες Με συνδυασμό όλων των προηγούμενων Ιδιότητες των ανισοτήτων: > b Û - b > 0 < b Û - b < 0 Αν > 0 και b > 0, τότε + b > 0 και b > 0 4 Αν < 0 και b < 0, τότε + b < 0 και b > 0 5 Αν b, ομόσημοι, τότε b > 0 και 0 b > Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 6 από 6

7 6 Αν b, ετερόσημοι, τότε b < 0 και 0 b < 7 Για κάθε αριθμό α ισχύει ³ 0 8 Αν > b και b > g, τότε > g 9 Αν > b, τότε + g > b + g 0 Αν > b και g > d, τότε + g > b + d Αν > b και g > 0, τότε g > b g Αν > b και g < 0, τότε g < b g Φροντίζουμε οι ανισότητες να έχουν την ίδια φορά πριν τις προσθέσουμε κατά μέλη Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφαιρούμε κατά μέλη ανισότητες, γι αυτό και πολλαπλασιάζουμε με το -, ώστε αντί για αφαίρεση να κάνουμε πρόσθεση 4 Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαιρούμε κατά μέλη ανισότητες, γι αυτό και αντιστρέφουμε τα κλάσματα αλλάζοντας φορά, ώστε αντί για διαίρεση να κάνουμε πολλαπλασιασμό(βεβαίως, για να αντιστρέψουμε και τα δυο μέλη μιας ανισότητας αλλάζοντας φορά, πρέπει και τα δυο μέλη να είναι ομόσημοι αριθμοί) 5 Μπορούμε να υψώσουμε και τα δυο μέλη μιας ανισότητας στο τετράγωνο αν πρώτα βεβαιωθούμε ότι και τα δυο μέλη είναι μη αρνητικοί αριθμοί 6 Η απόλυτη τιμή του δεν είναι ποτέ αρνητικός αριθμός 7 Η απόλυτη τιμή του είναι μεγαλύτερη από κάθε αρνητικό αριθμό 8 Οι αντίθετοι αριθμοί έχουν την ίδια απόλυτη τιμή Δηλ - = 9 Πως μπορούμε να βγάλουμε το απόλυτο από μια παράσταση; Απάντηση: Αρκεί να γνωρίζουμε το πρόσημο της παράστασης μέσα στο απόλυτο Τότε: Αν A ³ 0, τότε A = A Αν A 0, τότε A =- A 0 Όταν δεν ξέρουμε το πρόσημο του υπόρριζου πάντα κατά την διαγραφή της ρίζας θα βάζουμε απόλυτο Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 7 από 6

8 ΘΕΜΑ Α - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ Ένας ρητός αριθμός k θα είναι ίσος με το 0 αν και μόνο αν κ = 0 l Ένα γινόμενο δεν είναι μηδέν όταν κανένας παράγοντάς του δεν είναι μηδέν Αν προσθέσουμε, αφαιρέσουμε, πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε δύο ρητούς το αποτέλεσμα είναι επίσης ρητός αριθμός 4 Το γινόμενο δυο άρρητων είναι άρρητος 5 Αν ( -) = y ( -) tόte = y 6 Αν (α-β)(β-γ)(γ-α) ¹ 0 τότε α ¹ β ¹ γ ¹ α 7 Η ισότητα ( - ) 0 = ισχύει για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό 8 ( ) =- 9 ( ) 0 - =- - - = ( ) 0 0 = (- 0) (- ) = (- ) ( - b) = ( b - ) 4 ( + b) = (-b - ) 5 ( - b) = ( b - ) 6 Για κάθε αριθμό α ισχύει: ³ 7 Για κάθε αριθμό α ισχύει: ³ 8 Για κάθε αριθμό α ισχύει: - 9 Για κάθε πραγματικό αριθμό α ισχύει: > 0 0 Αν b >, τότε > b Αν α ³ 0 και β > 0 τότε α + β > 0 Αν α > β > 0 τότε α² - β² > 0 Αν α ³β τότε α β > 0 4 Αν α = β τότε α β > 0 Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 8 από 6

9 5 α² + β² 0 Û α = β = 0 6 Αν α > β και γ > δ τότε α - γ > β δ 7 α² + β² 0 Û α = β = 0 8 Αν α > β και γ > δ τότε α γ > βδ 9 Αν α < β < 0 τότε -α < -β 0 Αν α > β Û α γ > β γ Αν < b b τότε > = 6 + = 5 4 Το διπλάσιο του 5 είναι το 0 5 Το μισό το είναι το 6 Δύο αντίθετοι αριθμοί έχουν ίσες απόλυτες τιμές 7 - = = Η εξίσωση - + = 0 είναι αδύνατη 40 Αν + y = 0, τότε = 0 ή y = 0 4 ³ 4 + = + 4 = 44 Αν, τότε - = - 45 α = β Û α =β 46 α < β Û α <β 47 α < β Þ α<β 48 α<β Þ α < β 49 - y = y - 50 Aν α + β = 0 Û α +β =0 5 +y =0 Û = y 5 Aν α<β<γ<δ τότε β-γ < α-δ Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 9 από 6

10 5 Αν α < 0 τότε A = - είναι ίσο με το 6 54 Για κάθε πραγματικό αριθμό α ισχύει - α = -α 55 Για κάθε πραγματικό αριθμό ισχύει = 56 Αν < 0 τότε = y = + y 58 + y = 0 Û = y = y = + y 60 Αν α < 0 τότε α β = - α β 6 Αν αβ ³ 0 τότε α β = α β 6 Αν α > 0 και β<0 τότε - b = - b 6 Για κάθε πραγματικό α ισχύει (-α) = α 64 Αν α < β < 0 τότε - α > - β 65 Αν > y τότε y ( - y ) 66 (5 ) = = y 67 Αν <, τότε 6 +9 = 68 = 69 Αν < 0, τότε = ΘΕΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Το μισό του αριθμού 6 6 είναι ίσο με: Α 6, Β 6, Γ 5 6, Δ Αν β < 0 η παράσταση Α = - β - β είναι ίση με: Α β, Β β, Γ -β, Δ -β, Ε 0 Αν α < τότε η παράσταση Α = α + - α + - α - είναι ίση με: Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 0 από 6

11 Α - α, Β α -, Γ α +, Δ α -, Ε - α 4 Αν α = β = 0 προκύπτει ότι: Α α = 0 ή β = 0 Β α = 0 και β = 0 Γ α = 0 και β ¹ 0 Δ α ¹ 0 ή β ¹0 5 Η ισότητα α + α = α ισχύει όταν: Α α < 0, Β α 0, Γ α > 0, Δ α ³ 0 6 Η ανίσωση ³ - αληθεύει για: Α < 0, Β για κάθε πραγματικό, Γ ³ 0, Δ Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα 7 Αν α < 0 < β τότε η παράσταση Α = α - β - α - β είναι ίση με: Α -α, Β α, Γ β, Δ -β 8 Αν < 0 η παράσταση A = 4 + είναι ίση με: Α 0 Β 4 Γ Δ E Αν > 0 η παράσταση A = + είναι ίση με: Α0 Β 6 Γ 9 Δ Ε 4 0 Η παράσταση ( -) ( + ) είναι ίση με : Α Β 0 Γ 4 Δ Ε - H τετραγωνική ρίζα του είναι ίση με: Α Β Γ Δ H παράσταση είναι ίση με: Α 5 Β 6 Γ 4 Δ - Ε Η ισότητα = ισχύει όταν : Α <, B, Γ >, Δ ³ Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

12 4 Αν ισχύει b b = 0 τότε: Α α = και β ¹ 0, Β α = και β =, Γ α = ή β =, Δ α ¹ και β ¹ 5 Αν < 0 < y η τιμή της παράστασης A= - y + - y ισούται με : Α- Β - Γ + Δ 0 Ε y ΘΕΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α σε ένα στοιχείο από τη στήλη Β Στήλη Α Στήλη Β 5 5 α β δεν ορίζεται 5 ( 5) 6 5 γ 5 Να αντιστοιχίσετε τις παραστάσεις της στήλης Α με τις συζυγείς τους στη στήλη Β Στήλη Α Στήλη Β Α) + 5 (7 + ) Β) Γ) Δ) Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β Δύο φυσικοί αριθμοί α, β έχουν άθροισμα 6 Ποιες τιμές μπορεί να πάρει το γινόμενο τους ; Β Για τους φυσικούς αριθμούς α, β είναι γνωστό ότι και οι δύο διαφορές α β και β α είναι φυσικοί αριθμοί Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε για τους αριθμούς α, β; Β Να δείξετε ότι η διαφορά δύο αρτίων είναι άρτιος Β4 Να δείξετε ότι η διαφορά δύο περιττών είναι άρτιος Β5 Να δείξετε ότι το γινόμενο δύο περιττών είναι περιττός Β6 Να δείξετε ότι το γινόμενο ενός αρτίου με ένα οποιοδήποτε ακέραιο είναι άρτιος Β7 Να δείξετε ότι το άθροισμα ενός αρτίου και ενός περιττού είναι αριθμός περιττός Β8 Αν κ=λ να δείξετε ότι οι αριθμοί α= 0+λ-κ και β =5κ-0-4λ είναι αντίθετοι Β9 Να βρεθούν οι τιμές των παραστάσεων: y+ Α= 0y -5[-4 y(-4-)] για =,, y=-7,77 και B = για =, y = + y Β0 Να λυθεί η εξίσωση: ( -4)(+)=0 Β α)για ποιες τιμές του ορίζονται τα κλάσματα: A= - 4 ( -) και - B= ( - )( + ) ; β)να δείξετε ότι οι Α, Β είναι αντίστροφοι Β Να γράψετε ως γινόμενο παραγόντων τα: i 6 + ii αβ + α iii αβ 5α β + 5 Β Να γίνουν οι πολλαπλασιασμοί i (y + z t) ii ( + α) (y + z t) iii (α) (y + z t) iv (α + β γ)(κ λ + μ) Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

14 Β4 Να γράψετε σαν ένα κλάσμα τις παραστάσεις : A= 5, 6 B=, 7 G= 5, 6 b D= g d Β5 Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες : i (5α ) + (5α + ) = 50α + ii (α + β) (α + β ) = αβ(α + β) Β6 Συμπληρώστε τις ισότητες ώστε να προκύψουν αναπτύγματα ταυτοτήτων: α) 9 - = ( - χ) ( + ) β) 8α + = (α + ) ( - + 4) γ) ( + β ) = + 6α β+ δ) χ 4 - = ( + χ ) ( 4) Β7 Να απλοποιηθεί το κλάσμα: ( + y)( -) - + y-y Β8 Να γίνουν οι πράξεις: α) + + bg g b -c c + 4 c+ c β) c- c -8c c+ c -4 c-y y-w w-c γ) + + cy yw wc Β9 Να βρείτε τις γωνίες ενός τριγώνου αν είναι γνωστό ότι είναι ανάλογες με τους αριθμούς, και 5 Β0 Οι αριθμοί α και β είναι ανάλογοι των αριθμών και 5 και ισχύει α+β=40 Να βρείτε τους αριθμούς α και β Β Έστω α,β,γ,δ τέσσερις διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί Να αποδείξετε ότι: i α-β-γ+δ=0, ii ο αριθμός β+γ είναι περιττός, iii ο αριθμός α+γ είναι άρτιος, Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 4 από 6

15 iv ο αριθμός (α+γ)(β+δ) είναι πολλαπλάσιο του 4 Β Αν οι αριθμοί α,β είναι αντίθετοι και οι αριθμοί γ,δ είναι αντίστροφοι, να βρείτε την τιμή της παράστασης: A= d -é- -( b + ) ù- d ( g + ) ë û Β i) Να αναλύσετε σε γινόμενο παραγόντων την παράσταση α β + αβ α β ii) Αν για τους αριθμούς α,β ισχύει α β + αβ = α +β, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α,β είναι αντίθετοι ή αντίστροφοι Β4 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις: i) ( -) + 4( -) + - ii) y(y -) + y 4y iii) (ω + ) ω 4 - (ω + ) - (α + )(α - ) - 4(α + ) iv) α + α Β5 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις i) α - 4 α + α + α - 6 α + α ii) iii) 4y - 9 y : 4y -y + 9 y + y - y Β6 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις i) y ii) y - y - 4y iii) y y -5y + 6 y - y - y y y + y - y iv) Β7 Έστω ότι α < β Να αποδείξετε ότι: α 6α < 6β β 5(α + ) < 5(β + ) γ 6(α β) < α β Β8 Έστω ότι α < β και γ < δ Να αποδείξετε ότι: α + γ β + δ α α + γ < β + δ β α 5δ < β 5γ γ + 4< + 4 Β9 Aν ισχύει (α β)(α²+) ³ 0 να συγκρίνετε τα α και β Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 5 από 6

16 Β0 Έστω ότι α < β και γ < δ Να αποδείξετε ότι: αγ αδ βγ + βδ > 0 Β Να δείξετε ότι α + 4 ³ 4α για κάθε α πραγματικό αριθμό Β Να δείξετε ότι : α α 0α + 6 > 0 β α α + > 0 γ α + β 4α δ α 4α + 5 > 0 ε- α + 6α < 0 στ α α + > 0 Β Δείξτε ότι: y ( y ) + ³ - - Β4 Να δείξετε ότι α + β + γ ³ αβ + βγ + αγ για κάθε α, β, γ πραγματικούς αριθμούς Β5 Να αποδείξετε ότι: α Αν α > 0 τότε + β Αν α < 0 τότε + - Β6 Αν ισχύει α και < β < 4, να βρείτε μεταξύ ποιών αριθμών βρίσκονται οι παραστάσεις α α + β β α β γ α + β αβ Β7 Aν ισχύει < α < και - < β < -, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών περιέχεται η τιμή κάθε παράστασης α 4α β β α + β γ αβ δ - α β ε α β στ - α β Β8 Αν ισχύει β 4 και < α <, να βρείτε μεταξύ ποιών αριθμών βρίσκονται οι παραστάσεις α α + β β α β γ α β δ α² - β Β9 Aν ισχύει - α < - και -4 < β < -, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών περιέχεται η τιμή κάθε παράστασης α 4α β + β α + β γ - αβ δ β α ε (α + β) β στ β α αβ Β40 Αν α + β = να δείξετε ότι : α β Β4 Αν 0 < α < β να διατάξετε κατά σειρά μεγέθους από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 6 από 6

17 τους αριθμούς α β α +,, β α αββ Β4 Να βρείτε τις παρακάτω απόλυτες τιμές: α) 5 β) - γ) - δ) - ε) p- στ) p- 7 Β4 Να βρείτε τις παρακάτω απόλυτες τιμές: α) 7-6 β) p- 6 γ) p- 6 δ) ( p- ) ε) p- 6 Β44 Να βρείτε τις παρακάτω απόλυτες τιμές: α) c -cy+y β) -c + 6c- 9 γ) p -6p+ 9 δ) -p + p- Β45 Να γράψετε τις παρακάτω παραστάσεις χωρίς απόλυτες τιμές: Α= Β= + - -( - ) Γ= Β46 Να γράψετε τις παρακάτω παραστάσεις χωρίς απόλυτες τιμές: Α= c- + c- 5 Β= c c Γ= 4-c + 6-c i) αν c< ii) αν <c< 5 iii) αν 5 <c Β47 Αν < b < 0 να απλοποιήσετε τις παραστάσεις : A= + b - + b - - b B= -b - -b - b - b * Β48 0 Αν y, Î, να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει η παράσταση: A y y = + + y y Β49 Αν < b < g να απλοποιηθούν οι παραστάσεις: b - + b -g Α=, Β= b -g + -b - - g + b - -g Β50 Αν < δείξτε ότι: = Β5 Αν < και - y<4 να βρεθεί μεταξύ ποιων αριθμών περιέχεται η παράσταση Α=4-5y+9 Β5 Αν ισχύει << και -<y<- βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις: Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 7 από 6

18 A = 4 - y, B = + y, G = -, D = y -, y E y = -, Z = - y Β5 Υπολογίστε την πλευρά τετραγώνου εμβαδού 44 cm Β54 Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι διαφορετικός από τους άλλους; α),,,, β) 8, 7, 8, 6,, 6 Β55 Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ίσοι; i) α= 8, β=, γ=, δ=, ε=, στ= ii) α= +, β=, γ=, δ= +, ε= 7 Β56 Να βρείτε μία δεκαδική προσέγγιση του 5 «με το χέρι» δηλαδή χωρίς να χρησιμοποιήσετε αριθμομηχανή, υπολογιστή, κινητό κτλ Β57 Να συγκρίνετε τους αριθμούς: α) και 0 β) 5 και + γ) και δ) και ε) 0+ 5 και 5 + Β58 Να κάνετε τις πράξεις : α) 6 9 β) γ) δ) ε) 75 + Β59 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 8 από 6

19 Α) Β) Γ) Δ) Ε) Β60 Nα δείξετε ότι ο αριθμός ( 5 + ) είναι ρητός Ομοίως αν, y είναι θετικοί ρητοί, να δείξετε ότι ο αριθμός ( + ) είναι ρητός Β6 Να βρείτε την τιμή της παράστασης Α = + όπου, οι λύσεις των παρακάτω εξισώσεων : i) = 7 ii) = 7 Β6 Δίνεται ότι 5 = Nα βρείτε τον Β6 Aν να απλοποιήσετε την παράσταση Α = ( + ) + ( ) Β64 Nα αποδείξετε ότι : α) ο αριθμός + είναι τετραγωνική ρίζα του αριθμού 6(+ ) β) ο αριθμός είναι τετραγωνική ρίζα του αριθμού + ), > > 0 Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 9 από 6

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Γ Γ Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αιτιολογώντας τον ισχυρισμό σας α) Πόσοι αριθμοί υπάρχουν ανάμεσα στο 8 και το 5 8 ; β) Υπάρχει αριθμός ανάμεσα στον, και στον, ; Αν ναι, γράψτε έναν γ) Υπάρχει πραγματικός αριθμός α μεγαλύτερος του 5 8 με την ιδιότητα: << ανάμεσα στον 5 8 και τον α να μην υπάρχει άλλος αριθμός >> ; δ) Υπάρχει ο μικρότερος θετικός πραγματικός αριθμός; Αν ναι, ποιος είναι αυτός; ε) Υπάρχει ο επόμενος πραγματικός αριθμός του 4,; Αν ναι, ποιος είναι αυτός; στ) Μπορείτε να βρείτε έναν αριθμό ανάμεσα στον 0,99 και στον ; Ανάμεσα στον 0,899 και στον 0,9; Τι Παρατηρείτε; Γ Ο αριθμός α είναι περιττός και ο αριθμός αβ + είναι άρτιος Να αποδείξετε ότι ο β είναι περιττός Γ Για τον αριθμό χ είναι γνωστό πως ( )( )( ) = 0 Ποιες είναι οι τιμές που μπορεί να πάρει το γινόμενο ( + )( + )( + ); Γ4 Αν οι αριθμοί κ, λ είναι αντίθετοι και οι αριθμοί μ, ν είναι αντίστροφοι να βρείτε την τιμή της παράστασης : A=n-é-k-( l+ 8) ù-n( m+ ) ë û Γ5 Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες : i (α β ) = α + β αβ, με δεδομένο ότι α + β = ii (α + β) +(α + β) (α β) + (α + β)(α β) + (α β) = 8α Γ6 Να απλοποιηθεί το κλάσμα: -9 - ( + ) ( + ) - 8( + ) Γ7 Να γίνουν οι πράξεις: æ 4mn ö : æ m n mn ç m+n- ç - - ö è m+nø èm+n n-m m -n ø α) æ ö æ ö ç b ç b +b : ç - - -b : ç + b b + - ç -b ç +b è ø è ø β) ( ) ( ) Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 0 από 6

21 Γ8 Οι αριθμοί α και β είναι ανάλογοι των αριθμών 4 και 6 και ισχύει α+β= i Να βρείτε τους αριθμούς α και β ii Να βρείτε την τιμή της παράστασης: A= -é- -é-( b -) -b( -) ë ùû ù ë û Γ9 Να αποδείξετε τις ταυτότητες: i α β ( ) ii α β ( ) + = + b - b + = - b + b iii α + β = ( + b) - b( + b) iv α β ( b) b( b) + = Γ0 Αν α + β = και α + β = 8 να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων: Α = αβ, B=α + β και Γ= ( α-β) Γ Αν α + β = 4 και α β = να υπολογίσετε τις παραστάσεις i) α + β ii) α + β iii) α β α β + iv) + Γ i) Να αποδείξετε ότι (α β)(α + β)(α + β )(α 4 +β 4 ) = α 8 β 8 ii) Να υπολογίσετε το γινόμενο Γ i) Να αποδείξετε ότι æ 4ö æ 4ö ç α + - ç α - = è αø è αø 6 ii) Να υπολογίσετε τον αριθμό æ ö æ ö = ç ç 0 - è 50 ø è 50 ø - y - y Γ4 i) Να αποδείξετε ότι: + y = ( + y) ii) Να υπολογίσετε την παράσταση Γ5 i) Αν Α = + και Β = -, να αποδείξετε ότι + A + B = Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

22 ii) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί ορθογωνίου τριγώνου 40 99,, αποτελούν μήκη πλευρών Γ6 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις æ + öæ ö i) ç - ç+ è + -øè 4 - ø ii) é + ê + ë - - ù ú : û ( -) ( -) - iii) æ ç è αβ öæ α α + β ö æ α β ö æ α β - ç + iv) α + β øè β α - β ö ç + - : ç + ø è β α ø è β α ø Γ7 α Αν α, β θετικοί τότε α > β Û α > β β Αν α,β αρνητικοί τότε α > β Û α < β Γ8 Αν α -, δείξτε ότι α + α + α Γ9 Αν α, β οποιοιδήποτε πραγματικοί αριθμοί και α > β να δείξετε ότι α > β Γ0 Αν < και y < να δείξετε ότι + y < + y Γ Να δείξετε ότι 4 4 α + β ³ α β + αβ Γ Να αποδείξετε ότι: α α + β + (α + β) β για κάθε α, β, γ πραγματικούς αριθμούς α + β + γ + ³ (α + β + γ) Γ Αν 0 < α < να αποδείξετε ότι + ³ 4 α - α Γ4 Να δείξετε ότι æα+ βö ç ³ αβ è ø για κάθε α, β πραγματικούς αριθμούς Γ5 α Αν α, β ομόσημοι να δείξετε ότι α + β ³ β α β Αν α, β ετερόσημοι να δείξετε ότι α + β - β α Γ6 Να βρείτε τα, y αν: α + y 6 + 0y = - 4 β + y 4y γ + y - y Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

23 Γ7 Έστω ότι α < β < γ Να αποδείξετε ότι: α + β α + β + γ α α < < β β α < < γ α + β α β Γ8 Για θετικούς αριθμούς α, β, γ να αποδείξετε ότι : < + + α + β + α + β Γ9 α Να αποδείξετε ότι : + y ( + y) β Αν ισχύει α,β > 0 και α + β =, να αποδείξετε ότι + ³ α β 4 και æ ö æ ö 5 ç α+ + ç β+ ³ è αø è βø Γ0 Αν 0 < α < β, να συγκρίνετε τους αριθμούς α α β,, β α β (αβ) 0 και β 0 Γ Αν 0 < α < β, να συγκρίνετε τους αριθμούς α α 5 5 β, β 9 α, 9 β γ α 0 β 7, β 0 α 7 Γ Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α και β, για τους οποίους ισχύει α < β < - Να διατάξετε από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο τους επόμενους αριθμούς α 0, α, β, α, β + β α 4, β 4, (α ) 4, (β + ) 4, 0 γ α 7, β 7, (α ) 7, (β + ) 7, 0 Γ Να λύσετε την εξίσωση: ( ) ( ) ( ) = 0 Γ4 Να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων α) +8 β) ( 5) ( + 5):[( + ) ] γ) Aν = 5 και = 5+, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α = + Γ5 Να δικαιολογήσετε γιατί ισχύει : i) + +>0 για κάθε єr ii) +<0 για κάθε єr Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα από 6

24 Γ6 Aν = να βρείτε την τιμή της παράστασης Α = Γ7 Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΑΒ= 4 cm και εμβαδόν 4 cm Nα βρείτε α) ΒΓ Α Β β) ΑΓ Δ Γ8 Aν ισχύουν + = + 9 και = 9 +, να αποδείξετε ότι : + = + Γ9 Θεωρούμε τους πραγματικούς αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει ότι : i) Nα υπολογίσετε τους α και β ii) Nα αποδείξετε ότι : + ( )= + +5=0 Γ Γ40 Να απαλλαγεί από τα απόλυτα η παράσταση Γ = -y - y , αν < < y Γ4 Να αποδείξετε ότι η παράσταση A = όταν < < είναι ανεξάρτητη του ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Δ Δ Αν + = και ¹ 0 να υπολογίσετε τις παραστάσεις: Α= +, Β= +, Γ= 4 +, 4 Δ= æ ö Δ Αν ç + = è ø και ¹ 0 να αποδείξετε ότι + = 0 Δ Αν - = και ¹ 0 να υπολογίσετε τις παραστάσεις: Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 4 από 6

25 Α= + και Β= - Δ4 i) Να αποδείξετε ότι α α + β + (α - β) α + β = α + (α - β) ii) Να υπολογίσετε την παράσταση * Δ5 Αν α,β,γî R, α+ β+ γ = και + = 0, Δ6 Αν >, δείξτε ότι: 4 - < - + να αποδείξετε ότι α β γ α + β + γ = Δ7 Αν < α < να συγκρίνετε τους αριθμούς α και α + α Δ8 Να συγκρίνετε τους αριθμούς Α = α + β και Β = α β + αβ, αν α,β < 0 Δ9 Να συγκρίνεται τους αριθμούς Α = α² - αβ + β² και Β = ( α-β ) Δ0 Αν > y > 0, να συγκρίνετε τους αριθμούς y - + y και - y + y Δ Αν 0 < α < β, να δείξετε ότι α + 5α- β + 5β- α < β Δ Δίνεται η παράσταση Α = α 6α + 5 α Να εκφράσετε την παράσταση Α ως άθροισμα τριών τετραγώνων β Να δείξετε ότι: α + 5 > 6α Δ Να δείξετε ότι α 4 α + Δ4 Να δείξετε ότι (α + β )( + y ) ³ (α + βy) για κάθε α, β,,y πραγματικούς αριθμούς Δ5 Αν α,β ομόσημοι με α ¹ β, δείξτε ότι : æβ ö æ+ βö ç < β < + β ç è ø è ø Δ6 α Να δείξετε ότι : (α + β) ³ 4αβ β Αν επιπλέον α, β θετικοί με α + β = να δείξετε ότι: Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 5 από 6

26 i) αβ 4 ii) æ öæ ö çα + çβ + ³ 9 iii) α + β è α øè β ø iv) α 4 + β 4 8 Δ7 Έστω α,β,γ > 0 Να αποδείξετε ότι α β α + ³ β α β (α + β)(β + γ)(γ + α) ³ 8αβγ æ γ αν επιπλέον ισχύει α + β + γ = τότε öæ öæ ö ç - 8 α ç - - ³ β ç γ è øè øè ø Δ8 Για τους αριθμούς α και β ισχύει αβ + > α + β > α Να αποδείξετε ότι α > 0 και β < 0 β Να αποδείξετε ότι < - α α- α γ Να συγκρίνετε τους αριθμούς β, β β Δ9 Αν α, β θετικοί να συγκρίνετε τους αριθμούς α - β και - β - α αβ Δ0 Αν > 0, να αποδείξετε ότι + i) Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της παράστασης + ; ii) Για ποια τιμή του η παράσταση αυτή παίρνει την ελάχιστη τιμή της; Χωρίς φιλοδοξία δεν ξεκινά τίποτα Χωρίς δουλειά δεν τελειώνει τίποτα Φ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο ΓΕΛ ΝΣΜΥΡΝΗΣ Σελίδα 6 από 6

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ;

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ; ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ( ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πολλά θέματα που είναι επανάληψη εννοιών που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο γι αυτό σ αυτές δεν θα επεκταθώ αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

2.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Ρητός ονομάζεται κάθε αριθμός που έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή κλάσματος, όπου, είναι ακέραιοι με 0. Ρητοί αριθμοί : Q /, 0. Έτσι π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 2ο. οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 2ο. οι πράξεις και οι ιδιότητές τους οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Μερικές ακόμη ταυτότητες (επιπλέον από τις αξιοσημείωτες που βρίσκονται στο σχολικό βιβλίο) ) Διαφορά δυνάμεων με ίδιο εκθέτη: ειδικά αν ο εκθέτης ν είναι άρτιος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ρητοί αριθμοί είναι αυτοί που έχουν (ή μπορεί να πάρουν) κλασματική μορφή,

Ρητοί αριθμοί είναι αυτοί που έχουν (ή μπορεί να πάρουν) κλασματική μορφή, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Οι αριθμοί 0,1,,,4, είναι οι Φυσικοί αριθμοί. Οι Φυσικοί αριθμοί μαζί με τους αντίθετούς τους αποτελούν τους Ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή ακέραιοι είναι οι αριθμοί,-,-,-1,0,1,,,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΚEΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ

2 Ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 016-017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΡΗΤΟΙ λέγονται οι αριθµοί : ΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΙ αριθµοί είναι :. ΑΡΡΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης;

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης; 10. Τι ονομάζουμε Ευκλείδεια διαίρεση και τέλεια διαίρεση; Όταν δοθούν δύο φυσικοί αριθμοί Δ και δ, τότε υπάρχουν δύο άλλοι φυσικοί αριθμοί π και υ, έτσι ώστε να ισχύει: Δ = δ π + υ. Ο αριθμός Δ λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί;

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία Ρητοί και άρρητοι αριθμοί. α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; iv) άρρητοι; v) πραγματικοί; β) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών. Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί οι αριθμοί; Μπορεί, να είναι ίσοι: Να είναι άνισοι, δηλαδή:

Διάταξη Πραγματικών Αριθμών. Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί οι αριθμοί; Μπορεί, να είναι ίσοι: Να είναι άνισοι, δηλαδή: Διάταξη Πραγματικών Αριθμών Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί οι αριθμοί; Μπορεί, να είναι ίσοι: α=β ή Να είναι άνισοι, δηλαδή: Πρόσθεση πραγματικών αριθμών Αν α, β ομόσημοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Κεφάλαιο Πραγματικοί αριθμοί. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Εξισώσεις - Ανισώσεις 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού Τετραγωνική ρίζα του θετικού αριθμού α, ονομάζεται ο θετικός αριθμός χ, όταν χ = α. Ορίζουμε επίσης ότι: 0 0. Δηλαδή αν α, x > 0 και x, τότε x. Συνέπειες του ορισμού Για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

R={α/ αρητός ή άρρητος αριθμός }

R={α/ αρητός ή άρρητος αριθμός } o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Οι ρητοί και οι άρρητοι αριθμοί λέγονται πραγματικοί αριθμοί. Το σύνολο που περιέχει όλους τους πραγματικούς αριθμούς λέγεται σύνολο των πραγματικών αριθμών και συμβολίζεται με R.

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ η μ α τ ι κ α Γ Γ υ μ ν α σ ι ο υ

Μ α θ η μ α τ ι κ α Γ Γ υ μ ν α σ ι ο υ Α λ γ ε β ρ α Μ α θ η μ α τ ι κ α Γ Γ υ μ ν α σ ι ο υ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Α λ γ ε β ρ α Γ Γ υ μ ν α σ ι ο υ Με πολυ μερακι Για τους μικρους φιλους μου Τακης Τσακαλακος Κερκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί Α. 7. 1 1. Τι είναι τα πρόσημα και πως χαρακτηρίζονται οι αριθμοί από αυτά; Τα σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Α. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Α.5 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ 9. 5 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ- ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ Α. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ Εάν έχουμε δύο πραγματικούς αριθμούς α και β τότε λέμε ότι ο α είναι μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 0 ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός . ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΟΜΟΣΗΜΩΝ- ΕΤΕΡΟΣΗΜΩΝ Σε ομόσημους κάνω πρόσθεση και βάζω το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ= = = = = = Α =ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ= = = = = = Α =ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΕΒΡΑ Α ΥΚΕΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ - ΑΚΗΕΙ ΘΕΩΡΙΑ. Οι πράξεις και οι ιδιότητες τους Αν α, β, γ, δ πραγματικοί αριθμοί τότε ισχύουν οι ιδιότητες : α = β Û α + γ = β + γ Αν γ ¹ 0, α = β Û αγ = βγ αβ = 0 Û α

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Παραστάσεις

Αλγεβρικές Παραστάσεις Αλγεβρικές Παραστάσεις 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (Επαναλήψεις-συμπληρώσεις) 1 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (Επαναλήψεις-συμπληρώσεις) Α Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Πραγματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Aπάντηση Απόλυτη τιμή αριθμού είναι η απόσταση του αριθμού από το 0. Συμβολίζεται με 3 = 3-3 = 3 + και και είναι πάντα θετικός αριθμός. Π.

Aπάντηση Απόλυτη τιμή αριθμού είναι η απόσταση του αριθμού από το 0. Συμβολίζεται με 3 = 3-3 = 3 + και και είναι πάντα θετικός αριθμός. Π. ΜΕΡΟΣ Α : Α Λ Γ Ε Β ΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και πράξεις τους 1. Γράψε τα βασικότερα σύνολα τιμών: Aπάντηση Ν{0,1,,,4,5,6,..+

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Α Γυμνασίου Ακέραιοι Αριθμοί -Η ευθεία των αριθμών

1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Α Γυμνασίου Ακέραιοι Αριθμοί -Η ευθεία των αριθμών κέραιοι ριθμοί -Η ευθεία των αριθμών κέραιοι αριθμοί είναι οι φυσικοί αριθμοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς αριθμούς. Τα σύμβολα «+» και «-» που γράφονται μπροστά από τους αριθμούς λέγονται πρόσημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Όταν μπροστα" (αριστερα") απο" ε"ναν αριθμο" γραφει" το συ"μβολο + το"τε ο αριθμο"ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. 1) Ποιοι φυσικοί αριθμοί λέγονται άρτιοι και ποιοι περιττοί; ( σ. 11 ) 2) Από τι καθορίζεται η αξία ενός ψηφίου σ έναν φυσικό αριθμό; ( σ. 11 ) 3) Τι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα.

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. (2) Ποιοι είναι οι άρτιοι και ποιοι οι περιττοί αριθμοί; Γράψε από τρία παραδείγματα.

Διαβάστε περισσότερα

8. Να λυθεί η εξίσωση : 10 3 x= Αν ν είναι φυσικός αριθμός, τότε να υπολογίσετε την παράσταση: Α=(-1) ν +3(-1) ν+1-3(-1) 3ν+1.

8. Να λυθεί η εξίσωση : 10 3 x= Αν ν είναι φυσικός αριθμός, τότε να υπολογίσετε την παράσταση: Α=(-1) ν +3(-1) ν+1-3(-1) 3ν+1. Α. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις: α.α.α = 5 : = (-).(-) - = (-0,) 5.(-0,5) 5 = α -.(α ) -.α. Υπολογίστε τις παραστάσεις (i) (ii) (-).(-0,5) - (iii) (0,) : (-0). Να γίνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης Χρήσιμες Γνώσεις 5

Ιγνάτιος Ιωαννίδης Χρήσιμες Γνώσεις 5 Ιγνάτιος Ιωαννίδης Χρήσιμες Γνώσεις 5 Α Σύνολα αριθμών Για τα σύνολα των αριθμών γνωρίζουμε ότι N Z Q R. ) Το N= { 0,,,,... } είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών. ) Το Z = { 0, ±, ±, ±,... } είναι το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού 97 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Να λυθεί η εξίσωση: 1 1 1 ( x+ )(x ) = x 3 3 9. Αν η εξίσωση (x - 3) λ + 3 = λ x έχει ρίζα τον αριθμό, να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Ποιες είναι οι ιδιότητες της πρόσθεσης των φυσικών; Το άθροισμα ενός φυσικού αριθμού με το 0 ισούται με τον ίδιο αριθμό. α+0=α Αντιμεταθετική ιδιότητα. Με βάση την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση»

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» 1 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Ιδιότητες των πράξεων Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και με την οήθειά τους η αφαίρεση και η διαίρεση. Για

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - -. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους. Αν + y = -, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων: α A = + y + ( + y β B = ( - y -( y γ Γ = -(

Διαβάστε περισσότερα

Όταν οι αριθμοί είναι ομόσημοι Βάζουμε το κοινό πρόσημο και προσθέτουμε

Όταν οι αριθμοί είναι ομόσημοι Βάζουμε το κοινό πρόσημο και προσθέτουμε Κανόνες των προσήμων Στην πρόσθεση Όταν οι αριθμοί είναι ομόσημοι Βάζουμε το κοινό πρόσημο και προσθέτουμε (+) και (+) κάνει (+) + + 3 = +5 (-) και (-) κάνει (-) - - 3 = -5 Όταν οι αριθμοί είναι ετερόσημοι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 1 ο α) Αν χ 1, χ ρίζες της εξίσωσης αχ +βχ+γ=0, 0 να δείξετε ότι S 1 και P 1 Μον. 10 β) Έστω η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Α Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Όπως γνωρίζουμε, το σύνολο των φυσικών αριθμών Ν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ . ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τα σύνολα των αριθμών είναι τα εξής : i. Φυσικοί αριθμοί : 0,,,,......,,,,0,,,,...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ. Αν α-β>0 τότε α>β «Αν η διαφορά είναι θετικός αριθμός τότε ο πρώτος αριθμός δηλαδή το α είναι μεγαλύτερος από τον δεύτερο δηλαδή το β»

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ. Αν α-β>0 τότε α>β «Αν η διαφορά είναι θετικός αριθμός τότε ο πρώτος αριθμός δηλαδή το α είναι μεγαλύτερος από τον δεύτερο δηλαδή το β» ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Μεταξύ δύο πραγματικών αριθμών μεγαλύτερος είναι εκείνος που βρίσκεται πιο δεξιά στον άξονα των πραγματικών αριθμών. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο αριθμούς α και β βρίσκουμε τη διαφορά τους

Διαβάστε περισσότερα

2ογελ ΣΥΚΕΩΝ 2ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β Λυκει(ου ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2ογελ ΣΥΚΕΩΝ 2ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β Λυκει(ου ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β Λυκει(ου ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ογελ ΣΥΚΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ -4 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Έστω f σύνολο Α, g Α ΒΑΘΜΟΥ είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής πού παίρνει τιμές στο Ανίσωση με έναν άγνωστο λέγεται κάθε σχέση της μορφής f f g g ή, η οποία αληθεύει για ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1ο. (α μέρος)

Απαντήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1ο. (α μέρος) Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Απαντήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1ο. (α μέρος) 1. Πως προσθέτουμε δυο πραγματικούς αριθμούς; Για να προσθέσουμε δύο ομόσημους αριθμούς, προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

x y z xy yz zx, να αποδείξετε ότι x=y=z.

x y z xy yz zx, να αποδείξετε ότι x=y=z. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. ο A. Ταυτότητες, ιδιότητες δυνάμεων, διάταξη.1 Να παραγοντοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις: 1. 15a x 15a y 5a x 5a y. a x a x a x a x 3 3 4 3 3 3 3. x 4xy 16 4 y

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένες σελίδες του βιβλίου

Ορισμένες σελίδες του βιβλίου Ορισμένες σελίδες του βιβλίου 7. Θεωρούμε το σύνολο αναφοράς 0,,. Να οριστούν τα σύνολα: Α. των τριψηφίων αριθμών που σχηματίζουν τα στοιχεία του Ω. Β. των τριψηφίων αριθμών με διαφορετικά ψηφία Γ. των

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση:

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: Φυσική γλώσσα Μαθηµατική γλώσσα ύο αριθµοί x, y διαφέρουν κατά και έχουν γινόµενο x (x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΑΞΕΙΣ Να δείξετε ότι (x 2) 3 + (3x 4) 3 + (6 4x) 3 = 3(x 2)(3x 4)(6 4x). Λύση Στο 1 0 μέλος βλέπουμε άθροισμα κύβων 3 αριθμών, εξετάζουμε αν έχουν άθροισμα 0, (x 2) + (3x 4) + (6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ο : Ο ι Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί. 2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους. 2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ο : Ο ι Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί. 2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους. 2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών Άλγεβρα Α Λυκείου, Κεφάλαιο ο ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ο : Ο ι Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Γ'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Γ'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Γ'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της Γ Γυµνασίου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν ίσως το αποκορύφωµα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός. 150 ασκήσεις επανάληψης. και. Θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός. 150 ασκήσεις επανάληψης. και. Θέματα εξετάσεων Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός Περιέχονται 50 συνδυαστικές ασκήσεις επανάληψης και θέματα εξετάσεων. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κεφάλαιο των πιθανοτήτων, της γεωμετρικής προόδου, της μονοτονίας συνάρτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών Σελ. 1 Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών 1. Ποια είναι τα πρόσηµα των ακεραίων αριθµών; Ζ={... -3,-2,-1,0,+1,+2,+3,... } 2. Ποιοι αριθµοί λέγονται θετικοί και ποιοι αρνητικοί; Γράψε από έναν. 3. Στον άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛYKEIOY ΆΛΓΕΒΡΑ Άλγεβρα. Μίλτος Παπαγρηγοράκης Χανιά

Α ΛYKEIOY ΆΛΓΕΒΡΑ Άλγεβρα. Μίλτος Παπαγρηγοράκης Χανιά Άλγεβρα Α ΛYKEIOY ΆΛΓΕΒΡΑ 09-00 Μίλτος Παπαγρηγοράκης Χανιά Ταξη: Α Γενικού Λυκείου Άλγεβρα Έκδοση 907 Η συλλογή αυτή διανέμεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου προορίζεται για σχολική χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Α Γυμνασίου, Μέρο Α, Άλγεβρα, Κεφάλαιο 7, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί, Α.7.8. Δυνάμει ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό, Α.7.9. Δυνάμει ρητών αριθμών

Α Γυμνασίου, Μέρο Α, Άλγεβρα, Κεφάλαιο 7, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί, Α.7.8. Δυνάμει ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό, Α.7.9. Δυνάμει ρητών αριθμών Α Γυμνασίου, Μέρο Α, Άλγεβρα, Κεφάλαιο, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί, Α..8. Δυνάμει ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό, Α..9. Δυνάμει ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ www.pitetragono.gr Σελίδα. ΔΥΝΑΜΕΙΣ : Ισχύουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π.χ. Ιδιότητα Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός. Αντιμεταθετική α + β = β + α αβ = βα. Προσεταιριστική α + (β + γ) = (α + β) + γ α(βγ) = (αβ)γ

Π.χ. Ιδιότητα Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός. Αντιμεταθετική α + β = β + α αβ = βα. Προσεταιριστική α + (β + γ) = (α + β) + γ α(βγ) = (αβ)γ Η θεωρία της Γ Γυμνασίου 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) Α Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Πραγματικοί αριθμοί είναι όλοι οι αριθμοί που γνωρίσαμε στις προηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ. Άρτιοι αριθμοί ονομάζονται οι αριθμοί που διαιρούνται με το 2 και περιττοί εκείνοι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ. Άρτιοι αριθμοί ονομάζονται οι αριθμοί που διαιρούνται με το 2 και περιττοί εκείνοι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ 1)Ποιοι αριθμοί ονομάζονται άρτιοι και ποιοι περιττοί ; Άρτιοι αριθμοί ονομάζονται οι αριθμοί που διαιρούνται με το 2 και περιττοί εκείνοι που δεν διαιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

2018 Φάση 2 ιαγωνίσµατα Επανάληψης ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' Γενικού Λυκείου. Σάββατο 21 Απριλίου 2018 ιάρκεια Εξέτασης:3 ώρες ΘΕΜΑΤΑ

2018 Φάση 2 ιαγωνίσµατα Επανάληψης ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' Γενικού Λυκείου. Σάββατο 21 Απριλίου 2018 ιάρκεια Εξέτασης:3 ώρες ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A ΑΛΓΕΒΡΑ Α' Γενικού Λυκείου Σάββατο 1 Απριλίου 018 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑΤΑ Πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f (x) από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β ονομάζουμε το σύνολο Α, στο οποίο φαίνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β : Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή,

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Α Λυκείου που θέλουν ένα μεθοδικό και πλήρες βοήθημα στην Άλγεβρα. Το μάθημα αυτό αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

1. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 2. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 3. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων:

1. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 2. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 3. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ. Nα λυθούν οι ανισώσεις α) 4 β) 4. Nα λυθούν οι ανισώσεις ( )( ) α) + > - (+) β). Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: ( ) ( ) 8 4 8 και

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουμε τη λύση ή ρίζα ενός πολυωνύμου της μορφής. Να υπολογίζουμε τη ν-οστή ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού.

Να υπολογίζουμε τη λύση ή ρίζα ενός πολυωνύμου της μορφής. Να υπολογίζουμε τη ν-οστή ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού. Ενότητα 3 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να υπολογίζουμε τη λύση ή ρίζα ενός πολυωνύμου της μορφής Ρ x x ν α. Να υπολογίζουμε τη ν-οστή ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού. Τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε 5 φυσικούς αριθμούς ξεκινώντας από τον μικρότερο. Ποιοι αριθμοί λέγονται ρητοί και ποιοι άρρητοι;

Να γράψετε 5 φυσικούς αριθμούς ξεκινώντας από τον μικρότερο. Ποιοι αριθμοί λέγονται ρητοί και ποιοι άρρητοι; Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί, Άρρητοι, Πραγματικοί, Απόλυτη Τιμή, Ομόσημοι, Ετερόσημοι, Αντίθετοι, Αντίστροφοι. Να γράψετε 5 φυσικούς αριθμούς ξεκινώντας από τον μικρότερο. Ποιοι αριθμοί λέγονται ακέραιοι;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ α ) Ταυτότητες 1. (a-β)(a+β)=a - b. (a ± b ) = a ± ab + b 3 3 3 3. (a ± b ) = a ± 3a b + 3ab

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. lim( x 3 1) 0. = δηλαδή το όριο είναι της. . Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα από αριθμητή και ( ) ( )( )

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. lim( x 3 1) 0. = δηλαδή το όριο είναι της. . Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα από αριθμητή και ( ) ( )( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΟΥ ΣΤΟ R - ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΤΟ R - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΟ R - ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ [Κεφ 4: Όριο Συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Από προηγούμενες τάξεις γνωρίζουμε ότι το τετράγωνο οποιουδήποτε πραγματικού αριθμού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Από προηγούμενες τάξεις γνωρίζουμε ότι το τετράγωνο οποιουδήποτε πραγματικού αριθμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΈΝΝΟΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ i ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι Πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί ; Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

7.Αριθμητική παράσταση καλείται σειρά αριθμών που συνδέονται με πράξεις μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης ονομάζεται τιμή της.

7.Αριθμητική παράσταση καλείται σειρά αριθμών που συνδέονται με πράξεις μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης ονομάζεται τιμή της. ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Α.1.2 1. Οι ιδιότητες της πρόσθεσης των φυσικών αριθμών είναι οι εξής : Αντιμεταθετική ιδιότητα π.χ. α+β=β+α Προσετεριστική ιδιότητα π.χ. α+β+γ=(α+β)+γ=α+(β+γ) 2.Η πραξη της αφαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών

Δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών Δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών ) Η απόλυτη τιμή θετικού αριθμού είναι: Α. Ο αντίθετός του Β. Ο ίδιος ο αριθμός Γ. Ο αντίστροφός του 2) Αν x =3, τότε Α. x=3 Β. x 0 Γ. x=-3 Δ. x=3 ή x=-3 3) Με το -x συμβολίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Α - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Α - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1. ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1. Φυσικοί αριθμοί : Ν = {0,1,,3,4,...}. Ακέραιοι αριθμοί : Ζ = {...-4,-3,-,-1,0,1,,3,4,...} 3. Ρητοί αριθμοί : Q = { ì í, μ Ζ, ν Ζ* } Σημ. Το σύνολο Q των ρητών αριθμών ταυτίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ο κεφάλαιο: Πραγματικοί αριθμοί ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ) Copyright 014 Αποστόλου Γιώργος Αποστόλου Γεώργιος apgeorge004@yahoo.com άδεια χρήσης 3η Εκδοση, Αύγουστος 014 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Ερωτήσεις θεωρίας Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Δώστε ένα παράδειγμα σχετικό με την έννοια της μεταβλητής 2. Να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυωνυμική εξίσωση βαθμού ν ονομάζεται κάθε εξίσωση της μορφής α ν x ν +α ν-1 x ν α 1 x+α 0 =0,με α 0,α 1,...

Πολυωνυμική εξίσωση βαθμού ν ονομάζεται κάθε εξίσωση της μορφής α ν x ν +α ν-1 x ν α 1 x+α 0 =0,με α 0,α 1,... 3 0 ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Λ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ Πολυωνυμική εξίσωση βαθμού ν ονομάζεται κάθε εξίσωση της μορφής α ν x ν +α ν-1 x ν-1 +...+α

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα...

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα... Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β: Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ικανοποιούν την ανίσωση 2x 3 < 11; (E) µεταξύ των απαντήσεων Α D δεν υπάρχει

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ικανοποιούν την ανίσωση 2x 3 < 11; (E) µεταξύ των απαντήσεων Α D δεν υπάρχει ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Αν α =β, τότε η τιµή της παράστασης κ= α β +β α είναι: ( ) 4 ( Β )0, ( )4 δίνονται. Α, C, ( D ), (Ε) δεν µπορεί να προσδιοριστεί από τις πληροφορίες που. Πόσα στοιχεία του συνόλου { 5,,0,4,6,7}

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Τμήμα Διάρκεια: δ. ώρα/ες. Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Τετραγωνική ρίζα πραγματικών αριθμών. Ποιοι τετράγωνοι αριθμοί υπάρχουν μέχρι το 100;

Τάξη Τμήμα Διάρκεια: δ. ώρα/ες. Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Τετραγωνική ρίζα πραγματικών αριθμών. Ποιοι τετράγωνοι αριθμοί υπάρχουν μέχρι το 100; Φύλλο εργασίας Τάξη Τμήμα Διάρκεια: δ. ώρα/ες Ημερομηνία / / Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Τετραγωνική ρίζα πραγματικών αριθμών Ομάδα 1 η Δραστηριότητα 1.1 Θυμάστε τους τετράγωνους αριθμούς; Ποιοι τετράγωνοι αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Πολυωνυμικές Εξισώσεις

2.3 Πολυωνυμικές Εξισώσεις . Πολυωνυμικές Εξισώσεις η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις που μας ζητούν να λύσουμε μια πολυωνυμική εξίσωση.. Να λυθούν οι εξισώσεις: i. + + + 6 = 0 ii. 7 = iii. ( + ) + 7 = 0 iv. 8 + 56 = 0 i. + + + 6 = 0 (

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) είναι πραγματικός, γ) Το 3 είναι άρρητος,

1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) είναι πραγματικός, γ) Το 3 είναι άρρητος, . ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Τηλ 0676-7 /0600 Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη να προκύψει το έτος γέννησης σας : +....= 9.. = ( -

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο ... ν παράγοντες

Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο ... ν παράγοντες 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται δύναμη α ν με βάση τον πραγματικό αριθμό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό >1; H δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα φυσικό αριθμό ν, συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)-ΘΕΩΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το σύνολο των πραγματικών αριθμών Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμώv αποτελείται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς και παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ EΞΙΣΩΣΕΙΣ...47 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ EΞΙΣΩΣΕΙΣ...47 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ...11 1.1 Βασικές θεωρητικές γνώσεις... 11 1.. Λυμένα προβλήματα... 19 1. Προβλήματα προς λύση... 4 1.4 Απαντήσεις προβλημάτων Πραγματικοί αριθμοί... 0 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η Τ Λ Η

ΑΛΓΕΒΡΑ Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η Τ Λ Η Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η Τ Λ Η ΑΛΓΕΒΡΑ Τα ςημαντικότερα ςημεία τησ θεωρίασ Ερωτήςεισ εμπζδωςησ- απαντήςεισ Μεθοδολογία αςκήςεων Προτεινόμενεσ αςκήςεισ του βιβλίου - διεξοδική ανάλυςη των λφςεων (ςκζψη-βήματα-επεξήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α': ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: Αλγεβρικές παραστάσεις Παράγραφος A..: Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) Β: Πράξεις με μονώνυμα Τα σημαντικότερα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). i)

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). i) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ), 0 i Αν αβ 0 τότε Αν β 0 τότε Αν α 0 τότε v Αν α 0 τότε v Αν α 0 τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση 1 ΘΕΩΡΙΑΣ.....με απάντηση ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 0 Εξισώσεις Ανισώσεις 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Μεθοδική Επανάληψη Στέλιος Μιχαήλογλου www.askisopolis.gr Η επανάληψη των Μαθηματικών βήμα - βήμα Άλγεβρα Κεφάλαιο 1ο: Αλγεβρικές παραστάσεις 1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1- 3. Εξισώσεις ου Βαθμού 3. Η εξίσωση 3.3 Εξισώσεις ου Βαθμού Διδακτικό υλικό Άλγεβρας Α Λυκείου (Κεφάλαιο 3 ο ) Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α- Εξεταστέα ύλη

Διαβάστε περισσότερα