Betonske konstrukcije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Betonske konstrukcije"

Transcript

1 SEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET GRAĐEINARSTA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE Betonske konstrukcije Završni rad Antonia Pleština Split, 06

2 SEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET GRAĐEINARSTA,ARHITEKTURE I GEODEZIJE PROJEKT NOSIE ARIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE POSLONOG OBJEKTA Završni rad Split, 06

3 PROJEKT NOSIE ARIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE POSLONOG OBJEKTA SAŽETAK: Zadana je shema nosive konstrukcije armiranobetonskogobjekta poslovne namjene,sa svim potrebnim dimenzijama (prilog zadatku). Također su zadana djelovanja na konstrukciju,te za neke elemente nacrtati planove oplate i armature. Statički proračun i armaturne planove izraditi sukladno propisima i pravilima struke. KLJUČNE RIJEČI: Armiranobetonski objekt poslovne namjene,numerički model,statički proracun,plan armature. ABSTRACT: The default scheme bearing structures reinforced concrete facility for business purposes, with all the required dimensions (Annex task). Also the default action on the structure, and for some elements draw plans and reinforcement. Structural analysis and reinforcement plans develop in accordance with the regulations and rules of the profession. KEYWORDS: Reinforced concrete building for business purposes, numerical model, static analysis, reinforcement plan

4 Sadržaj. TEHNIČKI OPIS GEOETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOSIIH ELEENATA POZICIJA 00 KRO POZICIJA 00 ETAŽE STUBIŠTE OPTEREĆENJE JETRO POTRESNO OPTEREĆENJE PRORAČUN PLOČA POZICiJE OENTI SAIJANJA U PLOČI POZICIJE lastita težina Dodatno stalno opterećenje Korisno opterećenje Granično stanje naprezanja DIENZIONIRANJE PLOČA POZICIJE 00 (krov) PRORAČUN PLOČA POZICIJE OENTI SAIJANJA U PLOČI POZICIJE lastita težina Dodatno stalno opterećenje Korisno opterećenje shema (max momenti na ležajevima) Korisno opterećenje shema (max momenti u krajnjim poljima) Korisno opterećenje shema 3 (max momenti u srednjem polju) GSN za ležajeve GSN za krajnja polja GSN za srednje polje DIENZIONIRANJE PLOČA POZICIJE PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA POZICIJE OENTI SAIJANJA I POPREČNE SILE GREDE POZICIJE lastita težina Dodatno stalno opterećenje Korisno opterećenje Granično stanje naprezanja... 56

5 4.. DIENZIONIRANJE NA OENT SAIJANJA DIENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU KONTROLA PUKOTINA GREDE POZICIJE KONTROLA PROGIBA GREDE POZICIJE PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA POZICIJE OENTI SAIJANJA I POPREČNE SILE GREDE POZICIJE lastita težina Dodatno stalno opterećenje Korisno opterećenje shema 4 (max sile u krajnjim poljima) Korisno opterećenje shema 5 (max sile u srednjem polju) GSN za krajnja polja GSN za srednje polje GSN za ležaj DIENZIONIRANJE NA OENT SAIJANJA DIENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU... 8 KONTROLA PUKOTINA GREDE POZICIJE KONTROLA PROGIBA GREDE POZICIJE PRORAČUN STUBIŠTA JERODANE REZNE SILE DIENZIONIRANJE STUBIŠTA PRORAČUN STUPOA OENTI SAIJANJA I UZDUŽNE SILE STUPOA DIJAGRAI REZNIH SILA DIENZIONIRANJE STUPA Određivanje dimenzija stupova Dimenzioniranje pomoću dijagrama interakcije PRORAČUN TEELJA SACA ISPOD STUPA DIENZIONIRANJE TEELJA Preliminarno određivanje dimenzija temelja KONTROLA NAPREZANJA NA DODIRNOJ PLOHI TEELJ TLO PRORAČUN ARATURE TEELJA PRILOZI PLAN POZICIJA TEELJA... 5

6 9.. ARATURA PODNE PLOČE DONJA ZONA ARATURA PODNE PLOČE GORNJA ZONA PLAN POZICIJA PRIZELJA PLAN POZICIJA 00 ETAŽA ARATURNI PLAN STUPA. ETAŽE ARATURA PLOČE POZICIJA 00 DONJA ZONA ARATURA PLOČE POZICIJA 00 GORNJA ZONA PLAN POZICIJA KATA PLAN POZICIJA 00 ETAŽA PLAN OPLATA GREDA ARATURNI PLAN GREDE POZICIJE ARATURA PLOČE POZICIJA 00 DONJA ZONA ARATURA PLOČE POZICIJA 00 GORNJA ZONA

7 . TEHNIČKI OPIS Predmet ovog rada je projekt armiranobetonske nosive konstrukcije poslovnog objekta. Predmetna građevina sastoji se od prizemlja i kata. Završna ploča kata je ujedno i ravni krov građevine. isina građevine iznosi 6,60 m, a tlocrtna površina građevine iznosi 0,40 x 8,00 m. Nosiva konstrukcija objekta je okvirna,a čine je stupovi i grede iznad koje je armiranobetonska ploča. Stupovi se oslanjaju na temelje samce. Rezne sile u pločama i gredama dobivene su pomoču programa AspalathosLinear,a korišten je ravninski model. Sve armiranobetonske ploče su debljine d=7.0cm. Poprečne grede su dimenzija b/h=30/60 cm,a uzdužne grede dimenzija b/h=34/68 cm. Rezne sile u stupovima za različite kombinacije opterećenja dobivene su pomoću programa AspalathosLinear,a korišten je prostorni model (okvir). Odabrane su dimenzije stupova 40/40 cm i temelji samci 40x80 cm. Za vertikalnu komunikaciju između katova predviđeno je armirano-betonsko stepenište debljine nosive ploče d=7.0 cm. Izračunato stalno opterećenje za poziciju 00(krov) iznosi 8,0 kn/m,a pokretno je pretpostavljeno i iznosi,0 kn/m. Zadano je pokretno opterećenje za poziciju 00 i iznosi 3, kn/m,stalno opterećenje je 7,04 kn/m. Građevina se nalazi u II. vjetrovnoj zoni s dozvoljenom brzinom vjetra vb0= 30 m/s. Za zadano proračunsko ubrzanje tla ag=0,g izračunata sila potresa se dijeli u čvorovima prema pripadnoj masi. Dozvoljeno naprezanje u tlu na dubini temeljenja iznosi б dop = 0.50 pa. Za nosivu armiranobetosnsku konstrukciju odabran je beton C 40/50 i čelik za armiranje B 500B. Za sve armiranobetonske nosive elemente izvršen je proračun za granično stanje nosivosti,a za neke elemente izvršena je provjera graničnog stanja uporabljivosti. Na osnovi opterečenja napravljeni su armaturni planovi za neke elemente konstrukcije. Svi nacrti i prikazi krojenja armaturnih mreža ploče,grede i temelja nacrtani pomoću AutoCAD-a priloženi su u Završnom radu. Statički sustav i armaturni planovi izrađeni su sukladno propisima i pravilima struke. 4

8 ANALIZA OPTEREĆENJA.. GEOETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOSIIH ELEENATA -visina ploče: d pl 600 L , odabrano: d 7 -visina grede: pl cm L0 L ,0cm odabrano : h 60, cm G 0 L0 L ,0cm odabrano: h 60, cm -širina grede: G 0 hg 68 34cm odabrano : b 34cm G hg 60 30cm odabrano : b 30cm G 5

9 6

10 .. POZICIJA 00 KRO stalno opterećenje d (m) γ (kn/m 3 ) d γ (kn/m ) Betonske ploče na plastičnim podlošcima Hidroizolacija + parna brana Toplinska izolacija Beton za pad AB ploča Ukupno stalno opterećenje: g 00 = 8.0 (kn/m ) pokretno opterećenje Za pokretno opterećenje uzima se opterećenje snijegom i vjetrom. Opterećenje snijegom za ravne krovove, u područjima gdje je snijeg rijedak (prema pravilniku) iznosi 0.50 kn/m, pa se za pokretno opterećenje neprohodnih ravnih krovova može uzeti zamjenjujuća vrijednost: = s + w.0 kn/m 7

11 Slika.. Prikaz dodatnog stalnog opterećenja G 0 i korisnog opterećenja Q 8

12 .3. POZICIJA 00 ETAŽE stalno opterećenje d (m) γ (kn/m 3 ) d γ (kn/m ) Pregrade.00 Završna obrada poda-parket AB estrih Toplinska izolacija Hidroizolacijaa AB. ploča Ukupno stalno opterećenje g 00 = 7.04 (kn/m ) pokretno opterećenje Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN U našem slučaju, zadano je zadatkomq 00 =3. kn/m 9

13 Slika.. Geometrija etaže 00 Slika.3. Prikaz dodatnog stalnog opterećenja G 0 Slika.4. Prikaz korisnog opterećenja shema (max sile na ležajevima kod ploča) Slika.5. Prikaz korisnog opterećenja shema (max sile u krajnjim poljima kod ploča) Slika.6. Prikaz korisnog opterećenja shema 3 (max sile u srednjem polju kod ploča) 0

14 Slika.7. Prikaz korisnog opterećenja shema 4 (max sile u krajnjem polju kod grede) Slika.8. Prikaz korisnog opterećenja shema 5 (max sile u srednjem polju kod grede).4. STUBIŠTE stalno opterećenje tgα = š =, = ; α=5,84 h = h cosα = 7 cos5,84 =,3 36cm

15 d (m) γ (kn/m 3 ) d γ (kn/m ) Završna obrada gazišta kamena ploča Cementni namaz (max.,0 cm) Stuba AB ploča (h'=,36 cm) pokretno opterećenje Ukupno stalno opterećenje : g st = 8.6 (kn/m ) Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku : HRN EN U našem slučaju, uzet ćemo ga jednako kao na pločama: q st = 5.6 (kn/m ).5. OPTEREĆENJE JETRO Objekt se nalazi u II. vjetrovnoj zoni na 00 m n.m. Osnovna brzina vjetra: v, = 30 m /s (za II. zonu) Slika.9. Zemljovid područja opterećenja vjetrom

16 Referentna brzina vjetra: =, = + 0, =,0 =,00,00,0 30 = 30,6 / - koeficijent smjera vjetra =.0 - koeficijent ovisan o godišnjem dobu =.0 - koeficijent nadmorske visine = + 0,000 Budući da je širina zgrade veća od njezine visine kao mjerodavna visina uzima se ukupna visina. Pretpostavimo da je na vrhu izgrađen a/b parapet visine 0,5 m, mjerodavna visina tada iznosi: = 3,3 + 0,5 = 7, jerodavna visina je veća od minimalne (,00 m), pa je koeficijent hrapavosti: ( ) = ln( ) Koeficijent terena kategoriju zemljišta. određuje se iz odgovarajuće tablice ovisno o kategoriji zemljišta. Odabiremo II. Tablica.. Kategorije terena i pripadni parametri = 0,9 ( ) = 0,9 ln 7, 0,05 = 0,94 Srednja brzina vjetra tako iznosi: Turbulencija: = 0,94,0 30, = 8,45 / ( )= ( ) ln =,0 ln 7, 0,05 = 0,0 3

17 aksimalni tlak brzine vjetra q p (z e ): =,5 / ( )= [ + 7 ( )] ( )= ( ) ( ) ( )= [ + 7 0,0],5 8,45 =,9 =, Djelovanje na zgradu:, = 0,8 ( )= 0,8, = 0,98, = 0,5 ( )= 0,5, = 0,6, = 0,75, = 0,75 0,98 = 0,74, = 0,75, = 0,75 0,6 = 0,46 Slika.0.Opterećenje vjetrom Silu vjetra zadajemo u čvorovima modela. Određivanje sila u čvorovima modela vršimo prema utjecajnim površinama djelovanja vjetra. 4

18 Slika.. Utjecajne površine djelovanja vjetra X smjer Tablica.. Lijevi bok Čvor Utjecajna površina Tlak Širina(m) isina(m) Površina(m²) vjetra(kn/m²) Sila u čvoru(kn) Tablica.3. Desni bok Čvor Utjecajna površina Tlak Širina(m) isina(m) Površina(m²) vjetra(kn/m²) Sila u čvoru(kn)

19 Slika.. Djelovanje vjetra u X smjeru (sile u kn) Y smjer Tablica.4. Prednja strana Čvor Utjecajna površina Tlak Širina(m) isina(m) Površina(m²) vjetra(kn/m²) Sila u čvoru(kn)

20 Tablica.5. Stražnja strana Čvor Utjecajna površina Tlak Širina(m) isina(m) Površina(m²) vjetra(kn/m²) Sila u čvoru(kn) Slika.3.Djelovanje vjetra u Y smjeru (sile u kn) 7

21 .6. POTRESNO OPTEREĆENJE Za zgradu je određeno stalno i korisno opterećenje po katovima. Kat: = 4,5 = 3,0 = 3, Krov: = 4,5 = 4,0 = jerodavno opterećenje po katovima: Kat: = + + 0,5 = 4,5 + 3,0 + 0,5 3, = 8,85 / Krov: = + + 0,5 = 4,5 + 4,0 + 0,5,0 = 8,75 / Dimenzije konstruktivnih elemenata: grede: 34x68 cm X Smjer grede: 30x60 cm Y Smjer stupovi: 35x35 cm Građevina se nalazi na terenu klase A, u području sa projektnim ubrzanjem a g =0,g. Analiza težine konstrukcije: = = (3 ) (3 ) = (3 6,8) (3 6,0) 8,75 = 33,0 (ploče) = 4 (3 ) = 4 (3 6,8) 0,34 0,68 5 = 47,65 = (3 ) = (3 6,0) 0,30 0,60 5 = 6,0 (grede x) (grede y) = 3 ( + ) = 3 (6,8 + 6,0) 0, 0,5 5 = 9,0 (nadozid) = 6 = 6, 0,35 0,35 5 = 80,85 (stupovi) = 33,0 + 47,65 + 6,0 + 9,0 + 80,85 = 49,5 8

22 = = (3 ) (3 ) = (3 6,8) (3 6,0) 8,85 = 349,7 (ploče) = 4 (3 ) = 4 (3 6,8) 0,34 0,68 5 = 47,65 = 4 (3 ) = 4 (3 6,0) 0,30 0,60 5 = 34,0 (grede x) (grede y) = 6 = 6 3,3 0,35 0,35 5 = 6,7 (stupovi) = 349,7 + 47, ,0 + 6,7 = 407,07 Ukupna težina konstrukcije: = + = 407, ,5 = 836,57 Ukupna masa konstrukcije: = =,, = 848,78 Usvajamo da se prvi period konstrukcije (T ) nalazi između vrijednosti T B i T C elastičnog spektra odziva. Ulazni projektni spektar Spektar tipa, Tlo A: S=,0 ;β 0 =,5; T B (s) = 0,5 ; T C (s) = 0,4 ; T D (s) =,0 Slika.4. Elastični spektar odziva Budući da se zgrada nalazi na tlu klase A, uzimamo da je parametar koji prikazuje utjecaj tla na povećanje seizmičkih sila na građevinu S=. 9

23 Zgrada je dvoetažna i uzimamo da pripada srednjoj klasi duktilnosti (DC), pa je faktor ponašanja q: = = 3,0 = 3,,0 = 3,6 Tablica.6. Odabir koeficijenta q 0 rijednost =, za višekatne okvire - faktor prevladavajućeg načina loma, za okvirne sustave i sustave istovrijedne okvirnim iznos,0 Iz toga slijedi da je projektni spektar odgovora: ( )=,5 = 0,,0,5 3,6 = 0,53 Ukupna sila iznosi: = ( ) = 0,53 836,57,0 = 73,97 gdje je korekcijski faktor koji iznosi 0,85 kada je i kada konstrukcija ima više od kata, u suprotnom iznosi,0 Raspodjela sila vrši se prema izrazu: =, = + = 73,97 3,3 407,07 3,3 407,07 + 6,6 49,5 = 430,63 = + = 73,97 6,6 49,5 3,3 407,07 + 6,6 49,5 = 843,34 = + = 430, ,34 = 73,97 Budući da je raspodjela mase po konstrukciji jednaka, silu možemo podijeliti u čvorove prema pripadnoj masi. U krajnje čvorove stavljamo /6 sile, a u srednje /3 sile. 0

24 Slika.5. Raspodjela sila po čvorovima Tablica.7. Raspodjela sila po čvorovima ČOR Uk.sila na etaži (kn) Sila u čvoru(kn) 843,34 40,56 843,34 8, 3 843,34 8, 4 843,34 40, ,63 7, ,63 43, ,63 43, ,63 7,77

25 Slika.6. Potresno opterećenje X smjer (sile u kn) Slika.7. Potresno opterećenje Y smjer (sile u kn)

26 . PRORAČUN PLOČA POZICIJE 00 Proračun reznih sila vršio se kompjuterskim programom AspalathosLinear. Prikaz rezultata dan je odvojeno za ploče i grede... OENTI SAIJANJA U PLOČI POZICIJE lastita težina Slika 3.. omenti x (knm) 3

27 Slika 3.. omenti y (knm) 4

28 ... Dodatno stalno opterećenje Slika 3.3. omenti x (knm) 5

29 Slika 3.4. omenti y(knm) 6

30 ..3. Korisno opterećenje Slika 3.5. omenti x (knm) 7

31 Slika 3.6. omenti y (knm) 8

32 ..4. Granično stanje naprezanja jerodavna kombinacija: sd =,35*( g + Δg )+,5* q Slika 3.7. omenti x (knm) 9

33 Slika 3.8. omenti y (knm).. DIENZIONIRANJE PLOČA POZICIJE 00 (krov) Beton: C 40/50; f = 40,0 Pa f = f /γ = 40,0/,5 = 6,67 Pa Armatura: B 500 B; f = 500,0 Pa f = f /γ = 500,0/, 5 = 434,78 Pa d = h d d = c+ =,5 + 0,5 = 3 cm *c zaš tni sloj d = 7-3 = 4cm Slika 3.9. Poprečni presjek ploče Proračun armature za kombinaciju :.35 * vl.težina +.35 * dodatno stalno +.5 * korisno 30

34 Ploča 0 - Polje sd = 38,0kNm μ = b. d.f = ,67 = 0,073 Očitano: : ε s = 0,0 ε c =,8 ζ = 0,944 ξ = 0,53 A = ζ d f = 380 = 6,6 cm 0, ,48 ODABRANO: R 785 As = 7,85 cm Ploča 0 - Polje sd = 0,9kNm μ = b. d.f = ,67 = 0,039 Očitano: : ε s = 0,0 ε c =, ζ = 0,96 ξ = 0,07 A = ζ d f = 09 = 3,45 cm 0, ,48 ODABRANO: R 385 As = 3,85 cm Ležaj 0-0 sd = 5,06kNm μ = b. d.f = ,67 = 0,098 Očitano: : ε s = 0,0 ε c =, ζ = 0,93 ξ = 0,80 A = ζ d f = 506 = 9,0 cm 0, ,48 ODABRANO: R785 ( As = 7,85 cm ) + preklop povećan na 40 cm A = A š + p š = 7, = 9,3 cm 5 3

35 Koeficijenti za proračun potrebne površine armature za ploču: A = ζ d f = 0,9 4 43,48 = 0,83 koef. za stalno opterećenje:,35 * 0,83 = 0,5 koef. za promjenjivo opterećenje :,5 * 0,83 = 0,8 Slika 3.9. Količina potrebne armature y (cm /m') Zbog sigurnosti uzimamo u obzir grafičku armaturnu kombinaciju. ODABRANO: R 785 ( As = 7,85 cm ) + preklop povećan na 60 cm A = A š + p š = 7, = 0,04 cm 5 3

36 3. PRORAČUN PLOČA POZICIJE OENTI SAIJANJA U PLOČI POZICIJE lastita težina Slika 4.. omenti x (knm) 33

37 Slika 4.. omenti y (knm) 34

38 3... Dodatno stalno opterećenje Slika 4.3. omenti x (knm) 35

39 Slika 4.4. omenti y (knm) 36

40 3..3. Korisno opterećenje shema (max momenti na ležajevima) Slika 4.5. omenti x (knm) 37

41 Slika 4.6. omenti y (knm) 38

42 3..4. Korisno opterećenje shema (max momenti u krajnjim poljima) Slika 4.7. omenti x (knm) 39

43 Slika 4.8. omenti y (knm) 40

44 3..5. Korisno opterećenje shema 3 (max momenti u srednjem polju) Slika 4.9. omenti x (knm) 4

45 Slika 4.0. omenti y (knm) 4

46 3..6. GSN za ležajeve Slika 4.. omenti x (knm) 43

47 Slika 4.. omenti y (knm) 44

48 3..7. GSN za krajnja polja Slika 4.3. omenti x (knm) 45

49 Slika 4.4. omenti y (knm) 46

50 3..8. GSN za srednje polje Slika 4.5. omenti x (knm) 47

51 Slika 4.6. omenti y (knm) 48

52 3.. DIENZIONIRANJE PLOČA POZICIJE 00 Beton: C 40/50; f = 40,0 Pa f = f /γ = 40,0/,5 = 6,67 Pa Armatura: B 500 B; f = 500,0 Pa f = f /γ = 500,0/, 5 = 434,78 Pa Ploča 0 polje sd 0.05 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd Ploča 0 polje cm m sd.7 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd cm m

53 Ploča 03 polje sd 7.49 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd Ploča 04 polje cm m sd 6.8 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd cm m Odabrano za sve ploče: Q-385 (3,85 cm /m') 50

54 Ležaj 0 0 sd 3.69 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd Ležaj cm m sd 3.79 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd cm m

55 Ležaj 0 04 sd 7.5 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd cm m Odabrana mreža R-636 (A s = 6,36 cm /m) 5

56 4. PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA POZICIJE OENTI SAIJANJA I POPREČNE SILE GREDE POZICIJE lastita težina Slika 5.. omenti z (knm) Slika 5.. Poprečne sile y (kn) 53

57 4... Dodatno stalno opterećenje Slika 5.3. omenti z (knm) Slika 5.4. Poprečne sile y (kn) 54

58 4..3. Korisno opterećenje Slika 5.5. omenti z (knm) Slika 5.6. Poprečne sile y (kn) 55

59 4..4. Granično stanje naprezanja jerodavna kombinacija: sd =,35*( g + Δg )+,5* q omenti:, polje, ležaj, polje knm knm 0.5 knm Slika 5.7. omenti z (knm) Poprečne sile:, ležaj, ležaj kn 4.83 kn Slika 5.8. Poprečne sile y (kn) 56

60 4.. DIENZIONIRANJE NA OENT SAIJANJA Beton: C 40/50; f = 40,0 Pa f = f /γ = 40,0/,5 = 6,67 Pa Armatura: B 500 B; f = 500,0 Pa f = f /γ = 500,0/,5 = 434,78 Pa Polje : l Utjecajna širina: beff b 0 e beff cm 600 cm 5 5 sd knm b eff d f cd 0.06 Očitano: s 0.0 c x d cm h 4985 As cm d f Odabrano 4Ø0 (As=.56 cm ) Ležaj: sd yd knm b w d f cd pl Očitano: s 0.0 c x d cm h As 3. 7 cm d f yd pl Odabrano 4Ø (As=5.0 cm ) 57

61 Polje : l Utjecajna širina: beff b 0 e beff cm 600 cm 5 5 sd 0.5 knm b eff d f cd Očitano: s 0.0 c x d cm h 05 As cm d f yd Odabrano Ø0 (As=6.8 cm ) pl 58

62 DIENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU Ležaj 0 C 40/50 =4.83 kn N =0.0 kn Rd ck cd w Rd w Rdc c sd cp ck w cp Rdc Rdc c Rdc c s l s c sd cp w w cp l Rdc Rdc kn f v f d b v kn kn d b A N f k d b k kn C A A A A N k d k cm d cm b d b k fck k C,max,max,max,max min 3 3 min min ) ( ; 30 00

63 ,max / Rd,max 4.83/ Rd,max s max min 0.75 d;30 min45.99;30 s max 30.0cm min Potrebna računska poprečna armatura! A s m b min w w sw, min Odabrane minimalne spone: Ø0/30 (A sw =0.79 cm ) cm f yw, d Rd f yk ; B500B f Rd, s Rd s A s sw z f ywd ywd Na mjestu maksimalne poprečne sile: Pa 43.48kN / cm m ctg (0.9 63) kN 30 m Asw f yw, d z sw 7. 46cm 4.83 Postaviti spone Ø0/5(A sw =0.79 cm ) 60

64 6 Ležaj C 40/50 =9.67 kn N =0.0 kn Rd ck cd w Rd w Rdc c sd cp ck w cp Rdc Rdc c Rdc c s l s c sd cp w w cp l Rdc Rdc kn f v f d b v kn kn d b A N f k d b k kn C A A A A N k d k cm d cm b d b k fck k C,max,max,max,max min 3 3 min min ) ( " " 4 0 " " ; 30 00

65 ,max / Rd,max 9.67 / Rd,max s max min 0.75 d;30 min45.99;30 s max 30.0cm min Potrebna računska poprečna armatura! A s m b min w w sw, min Odabrane minimalne spone: Ø0/30 (A sw =0.79 cm ) cm f yw, d Rd f yk ; B500B f Rd, s Rd s A s sw z f ywd ywd Na mjestu maksimalne poprečne sile: Pa 43.48kN / cm m ctg (0.9 63) kN 30 m Asw f yw, d z sw 3. 35cm 9.67 Postaviti spone Ø0/0(A sw =0.79 cm ) 6

66 4.4. KONTROLA PUKOTINA GREDE POZICIJE 00 Granično stanje uporabljivosti:.0 vlastita težina "+".0 dodatno stalno "+".0 korisno oment (knm) Poprečna sila (kn) Polje : = 83.08kNm Prognoza širine pukotine: w = S, ε, ε, 63

67 Proračun srednje deformacije armature: (ε ε )= σ k,, E ( + α ρ, ) 0.6 σ E A = 4Ø0 =.56 cm E = GPa = Pa modul elastičnosti betona E = 00.0 GPa = Pa modul elastičnosti armature f = 3.5 Pa - za betone klase C 40/50 k = dugotrajno opterećenje α = =, = 5.7 x = + = = 4.33 cm σ = =.. = kn /cm = 50.35pa ρ, = A A, = A b.5 d = = (ε ε )= > (ε ε )= ( )

68 Proračun srednjeg razmaka pukotina: S, = k c+ k k k ϕ ρ, φ = 0 mm promjer najdeblje šipke k = Rebrasta armatura k = 0.5 Savijanje k 3 =3.4 k 4 =0.45 c = d = 50 = 40 mm - zaštitni sloj uzdužne armature S, = = mm W = w = S, ε, ε, = = 0.45 mm mm pukotine zadovoljavaju 65

69 Ležaj: = 56.5kNm Prognoza širine pukotine: w = S, ε, ε, Proračun srednje deformacije armature: (ε ε )= σ k,, E ( + α ρ, ) 0.6 σ E A = 4Ø = 5.0 cm E = GPa = Pa modul elastičnosti betona E = 00.0 GPa = Pa modul elastičnosti armature f = 3.5 Pa - za betone klase C 40/50 k = dugotrajno opterećenje α = =, = 5.7 x = + = = 5.56 cm σ = =.. = 9.60 kn /cm = 9.60pa ρ, = A A, = A b.5 d = = (ε ε )= > (ε ε )= 0.00 ( )

70 Proračun srednjeg razmaka pukotina: S, = k c+ k k k ϕ ρ, φ = mm promjer najdeblje šipke k = Rebrasta armatura k = 0.5 Savijanje k 3 =3.4 k 4 =0.45 c = d = 50 = 39 mm - zaštitni sloj uzdužne armature S, = = mm W = w = S, ε, ε, = = mm mm pukotine ne zadovoljavaju Postavljena nova armatura, 5Ø, nad ležajem. Prognoza širine pukotine: w = S, ε, ε, Proračun srednje deformacije armature: (ε ε )= σ k,, E ( + α ρ, ) 0.6 σ E A = 5Ø = 9.0 cm E = GPa = Pa modul elastičnosti betona E = 00.0 GPa = Pa modul elastičnosti armature f = 3.5 Pa - za betone klase C 40/50 k = dugotrajno opterećenje α = =, = 5.7 x = + = = 7. cm 67

71 σ = =.. = 3.58 kn /cm = 35.8pa ρ, = A A, = A b.5 d = = (ε ε )= > (ε ε )= Proračun srednjeg razmaka pukotina: ( ) S, = k c+ k k k ϕ ρ, φ = mm promjer najdeblje šipke k = Rebrasta armatura k = 0.5 Savijanje k 3 =3.4 k 4 =0.45 c = d = 50 = 39 mm - zaštitni sloj uzdužne armature S, = = 9.6 mm W = w = S, ε, ε, = = 0.5 mm mm pukotine zadovoljavaju 68

72 4.5. KONTROLA PROGIBA GREDE POZICIJE 00 Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja. Kontrola progiba za Polje : Granični progib: lim L cm Beton: C 40/50; f ck =40.0 Pa E f cm ctm Pa 0.3 f Pa ck Čelik: B500B ; E s = 00.0 GPa ei E E s cm tot k 5 48 k L A B r tot F

73 Progib homogenog presjeka: A s = 40 =.56 cm A s = 0.00 cm I I 3 bh ei A cm 3 4 s h d A s h d E c, eff r I E E c, eff cm I 35.0 GN I m kn cm cm Progib potpuno raspucanog presjeka: x cm I II 3 bx x bx ei cm 3 d x A x d A s 4.33 s r II E c, eff I II cm 70

74 7 Ukupni progib: s 35 Pa 50. Pa h b f W f A x d sr ctm ctm cr s cr sr ) ( ) 3 (.0 - Rebrasta armatura Dugotrajno opterećenje s sr cm r r r cm r cm r II I m II I cm cm r L k cm L k tot t tot lim 0,

75 5. PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA POZICIJE OENTI SAIJANJA I POPREČNE SILE GREDE POZICIJE lastita težina Slika 6.. omenti z (knm) Slika 6.. Poprečne sile y (kn) 7

76 5... Dodatno stalno opterećenje Slika 6.3. omenti z (knm) Slika 6.4. Poprečne sile y (kn) 73

77 5..3. Korisno opterećenje shema 4 (max sile u krajnjim poljima) Slika 6.5. omenti z (knm) Slika 6.6. Poprečne sile y (kn) 74

78 5..4. Korisno opterećenje shema 5 (max sile u srednjem polju) Slika 6.7. omenti z (knm) Slika 6.8. Poprečne sile y (kn) 75

79 5..5. GSN za krajnja polja Slika 6.9. omenti z (knm) Slika 6.0. Poprečne sile y (kn) 76

80 5..6. GSN za srednje polje Slika 6.. omenti z (knm) Slika 6.. Poprečne sile y (kn) 77

81 5..7. GSN za ležaj Slika 6.3. omenti z (knm) Slika 6.4. Poprečne sile y (kn) 78

82 5.. DIENZIONIRANJE NA OENT SAIJANJA Beton: C 40/50; f = 40,0 Pa f = f /γ = 40,0/,5 = 6,67 Pa Armatura: B 500 B; f = 500,0 Pa f = f /γ = 500,0/, 5 = 434,78 Pa Krajnje polje: Utjecajna širina: b eff b l e beff cm 600 cm 5 sd 30.0 knm b eff d f Očitano: 0.0 c 0.9 s x d cm h A cd s d f yd pl.99 cm Odabrano 4Ø0 (As=.57 cm ) Srednje polje pozitivni moment: l0 Utjecajna širina: b eff b e beff cm 600 cm 5 sd 30.6 knm b eff d f cd Očitano: s 0.0 c 0. x d cm h A 306 s d f yd Odabrano Ø0 (As=6.8 cm ) pl.cm 79

83 Ležaj : sd 59.6 knm b Očitano: w d f cd s 0.0 c.8 A 596 s d f yd Odabrano 4Ø0 (As=.56 cm ) cm 80

84 DIENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU Ležaj 0 C 40/50 =73.3 kn N =0.0 kn,max,max,max,max,max,max,max min 3 3 min min / / ) ( ; Rd Rd Rd ck cd w Rd w Rdc c sd cp ck w cp Rdc Rdc c Rdc c s l s c sd cp w w cp l Rdc Rdc kn f v f d b v kn kn d b A N f k d b k kn C A A A A N k d k cm d cm b d b k fck k C

85 s max min 0.75 d;30 min45.99;30 s max 30.0cm min 0,003 Potrebna računska poprečna armatura! A s m b min w w sw, min Odabrane minimalne spone: Ø0/30 (A sw =0.79 cm ) f yw, d Rd Rd f yk ; B500B f Rd s A Rd, s s 9.84kN sw z f ywd ywd m ctg Na mjestu maksimalne poprečne sile: cm 434.8Pa 43.48kN / cm m Asw f yw, d z sw. 50cm 73.3 Postaviti spone Ø0/(A sw =0.79 cm ) 8

86 83 Ležaj C 40/50 =4.33kN N =0.0 kn,max,max,max,max,max,max,max min 3 3 min min / / ) ( ; Rd Rd Rd ck cd w Rd w Rdc c sd cp ck w cp Rdc Rdc c Rdc c s l s c sd cp w w cp l Rdc Rdc kn f v f d b v kn kn d b A N f k d b k kn C A A A A N k d k cm d cm b d b k fck k C

87 s max min 0.75 d;30 min45.99;30 s max 30.0cm min 0,003 Potrebna računska poprečna armatura! A s m b min w w sw, min Odabrane minimalne spone: Ø0/30 (A sw =0.79 cm ) f yw, d Rd Rd f yk ; B500B f Rd s A Rd, s s 9.84kN sw z f ywd ywd Na mjestu maksimalne poprečne sile: cm 434.8Pa 43.48kN / cm 0.79 m ctg m Asw f yw, d z sw 6. 4cm 4.33 Postaviti spone Ø0/6 (A sw =0.79 cm ) 84

88 KONTROLA PUKOTINA GREDE POZICIJE 00 Granično stanje uporabljivosti:.0 vlastita težina "+".0 dodatno stalno "+".0 korisno oment (knm) Poprečna sila (kn) Polje : =0.7kNm Prognoza širine pukotine: w = S, ε, ε, 85

89 Proračun srednje deformacije armature: (ε ε )= σ k,, E ( + α ρ, ) 0.6 σ E A = 4Ø0 =.56 cm E = GPa = Pa modul elastičnosti betona E = 00.0 GPa = Pa modul elastičnosti armature f = 3.5 Pa - za betone klase C 40/50 k = dugotrajno opterećenje α = =, = 5.7 x = + = = 4.33 cm σ = =.. = 30. kn /cm = 30pa ρ, = A A, = A b.5 d = = (ε ε )= > (ε ε )= ( )

90 Proračun srednjeg razmaka pukotina: S, = k c+ k k k ϕ ρ, φ = 0 mm promjer najdeblje šipke k = 0.8 Rebrasta armatura k = 0.5 Savijanje k 3 =3.4 k 4 =0.45 c = d = 50 = 40 mm - zaštitni sloj uzdužne armature S, = = mm W = w = S, ε, ε, = = mm mm pukotine ne zadovoljavaju Postavljena nova armatura, 4Ø, u polju. Prognoza širine pukotine: w = S, ε, ε, Proračun srednje deformacije armature: (ε ε )= σ k,, E ( + α ρ, ) 0.6 σ E A = 4Ø = 5.0 cm E = GPa = Pa modul elastičnosti betona E = 00.0 GPa = Pa modul elastičnosti armature f = 3.5 Pa - za betone klase C 40/50 k = dugotrajno opterećenje α = =, = 5.7 x = + = = 5.74 cm 87

91 σ = =.. = 5.09 kn /cm = 50.9pa ρ, = A A, = A b.5 d = = (ε ε )= > (ε ε )= Proračun srednjeg razmaka pukotina: ( ) S, = k c+ k k k ϕ ρ, φ = mm promjer najdeblje šipke k = Rebrasta armatura k = 0.5 Savijanje k 3 =3.4 k 4 =0.45 c = d = 50 = 39 mm - zaštitni sloj uzdužne armature S, = = mm W = w = S, ε, ε, = = 0.4 mm mm pukotine zadovoljavaju 88

92 Ležaj: = 86.84kNm Prognoza širine pukotine: w = S, ε, ε, Proračun srednje deformacije armature: (ε ε )= σ k,, E ( + α ρ, ) 0.6 σ E A = 4Ø0 =.56 cm E = GPa = Pa modul elastičnosti betona E = 00.0 GPa = Pa modul elastičnosti armature f = 3.5 Pa - za betone klase C 40/50 k = dugotrajno opterećenje α = =, = 5.7 x = + = = 4.33 cm σ = =.. = kn /cm = 55.50pa ρ, = A A, = A b.5 d = = (ε ε )= > (ε ε )= Proračun srednjeg razmaka pukotina: ( ) S, = k c+ k k k ϕ ρ, φ = 0 mm promjer najdeblje šipke k = Rebrasta armatura 89

93 k = 0.5 Savijanje k 3 =3.4 k 4 =0.45 c = d = 50 = 40 mm - zaštitni sloj uzdužne armature S, = = 5.06 mm W = w = S, ε, ε, = = 0.5 mm mm pukotinezadovoljavaju! 90

94 5.4. KONTROLA PROGIBA GREDE POZICIJE 00 Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja. Kontrola progiba za Polje : Granični progib: lim L cm Beton: C 40/50; f ck =40.0 Pa E f cm ctm Pa 0.3 f Pa ck Čelik: B500B ; E s = 00.0 GPa ei E E s cm tot k 5 48 k L A B r tot F

95 9 Progib homogenog presjeka: A s = 4 = 5.0 cm A s = 0.00 cm cm d h A d h A bh I s s ei I cm I E r cm kn m GN E E I eff c I cm eff c ,, Progib potpuno raspucanog presjeka: x cm cm d x A x d A x bx bx I s s ei II cm I E r II eff c II , Ukupni progib: s 9 Pa 50. Pa h b f W f A x d sr ctm ctm cr s cr sr ) ( ) 3 (

96 .0 - Rebrasta armatura Dugotrajno opterećenje sr s r I r II r k m cm cm r r L cm I II cm tot, t 0 k L cm lim. 7cm r tot 93

97 6. PRORAČUN STUBIŠTA 6.. JERODANE REZNE SILE oment savijanja mjerodavan za dimenzioniranje stubišta dobiva se iz kombinacije za granično stanje nosivosti na ležajevima pozicije 00. Slika 7.. oment x (knm) za GSN na ležajevima pozicije 00 94

98 6.. DIENZIONIRANJE STUBIŠTA Polje sd Slika 7.. Poprečni presjek ploče stubišta 5.86 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd 586,69 cm m Odabrana mreža: R83 - As =,83 cm /m Ležaj stubište 05 sd 6.4 knm m b d f cd Očitano: s 0.0 c A s d f yd cm m Odabrana armatura:r As = 5,03 cm /m 95

99 7. PRORAČUN STUPOA 7.. OENTI SAIJANJA I UZDUŽNE SILE STUPOA Kombinacije opterećenja s JETRO (uobičajena kombinacija):. kombinacija opterećenja:,35 ( g g),5 q, 5Wx. kombinacija opterećenja:,35 ( g g),5 q, 5 W y 3. kombinacija opterećenja:,0 ( g g) 0 q, 5 Wx 4. kombinacija opterećenja:,0 ( g g) 0 q, 5 W y Kombinacije opterećenja s POTRESO (izvanredna kombinacija): 5. kombinacija opterećenja:,0 ( g g) 0,3 q, 0 Ex 6. kombinacija opterećenja:,0 ( g g) 0,3 q, 0 E y 7. kombinacija opterećenja:,0 ( g g) 0 q, 0 Ex 8. kombinacija opterećenja:,0 ( g g) 0 q, 0 E y Za.,., 5. i 6. kombinaciju opterećenja dobije se max uzdužna sila u stupu i pripadni moment savijanja, a za 3., 4., 7. i 8. kombinaciju opterećenja dobije semax moment savijanja u stupu i pripadna uzdužna sila.za rezultat dobivamo 8 uređenih parova. 7.. DIJAGRAI REZNIH SILA 96

100 Kombinacija Slika 8.. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.. Dijagram momenta savijanja 97

101 Kombinacija 98

102 Slika 8.3. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.4. Dijagram momenta savijanja Kombinacija 3 99

103 Slika 8.5. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.6. Dijagram momenta savijanja Kombinacija 4 00

104 Slika 8.7. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.8. Dijagram momenta savijanja Kombinacija 5 0

105 Slika 8.9. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.0. Dijagram momenta savijanja Kombinacija 6 0

106 Slika 8.. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.. Dijagram momenta savijanja Kombinacija 7 03

107 Slika 8.3. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.4. Dijagram momenta savijanja Kombinacija 8 04

108 Slika 8.5. Dijagram uzdužnih sila Slika 8.6. Dijagram momenta savijanja (knm) N(kN). Kombinacija axn Kombinacija ax N Kombinacija ax Kombinacija ax Kombinacija axn Kombinacija ax N Kombinacija ax Kombinacija ax DIENZIONIRANJE STUPA Tablica 8.. Rezne sile u stupovima Određivanje dimenzija stupova Najnepovoljniji utjecaj je na srednji stup. anjske stupove na koje otpada nešto manje vertikalno opterećenje nećemo razmatrati posebno već ćemo sve stupove tretirati kao da su središnji. N = γ (g + g )+ γ q L L N = ( ) N = kn N = kn N = γ (g + g )+ γ q L L N = ( ) N = kn 05

109 Klasa betona: C40/50 f =. = 6.67 Pa Radi puzanja naprezanja u betonu ograničavamo na 45% tlačne čvrstoće betona. = 0,45 = 0,45 40 = 8,0 =,80 / = = = = Zbog simetričnosti konstrukcije, a uzimajući u obzir da je stup centrično opterećen, odabiremo kvadratni presjek stupa. = = = 0.46 = 4.6 Dobivenu vrijednost povećavamo za 30-50% zbog postojanja horizontalnog opterećenja. =,3, = 3,98 =,5 4,6 = 36,9 odabrano: a = 40 cm Dimenzioniranje pomoću dijagrama interakcije Dimenzioniranje stupova provest će se pomoću dijagrama nosivosti izrađenog pomoću programskog paketa AspalathosSectionDesign za razne slučajeve armiranja. Iz dijagrama nosivosti koji je napravljen za presjek stupa dimenzija 40/40 cm sa različitim stupnjem armiranja, te sa vrijednostima maksimalnih momenata i pripadajućih poprečnih sila ucrtanim u dijagram dobivamo potrebnu armaturu. Rezne sile dobivene u programu AspalathosLinearsu po teoriji I. reda. (I) (knm) N (I) (kn)

110 Tablica 8.. Rezne sile u stupovima Slika 8.7. Poprečni presjek stupa s armaturom (AspalathosSectionDesign) Tablica 8.3. omenti i uzdužne sile za konstrukciju krivulje nosivosti šipki Φ, Φ0 i Φ8 Ø Ø0 Ø8 (knm) N(kN) (knm) N(kN) (knm) N(kN)

111 -7000 Armatura stupa N(kN) (knm) Opterecenje 8 0 Slika 8.8. Krivulje nosivosti Odabrane šipke: Φ0 + 8Φ(A s =37,70+9,05=46,75cm ) 8. PRORAČUN TEELJA SACA ISPOD STUPA 8.. DIENZIONIRANJE TEELJA Temelj je proračunat za granično stanje uporabljivosti. Za dobivanje mjerodavnih naprezanja na spoju stup temelj korištene su slijedeće kombinacije opterećenja: U =,0 g. ž +,0 g +,0 q +,0 w U =,0 g. ž +,0 g +,0 q +,0 w I =,0 g. ž +,0 g + 0,3 q +,0 p I =,0 g. ž +,0 g + 0,3 q +,0 p Iz navedenih kombinacija dobiveni su parovi maksimalnih uzdužnih sila i pripadnih momenata, te maksimalnih momenata i pripadnih uzdužnih sila od kojih odabiremo dva para sila mjerodavna za dimenzioniranje temelja. 08

112 Tablica 9..Rezne sile na spojevima stup temelj za kombinacije Nmax(kN) prip(knm) max (knm) Nprip (kn) uobičajena x uobičajena y izvanredna x izvanredna y Odabrane mjerodavne sile na spoju:. kombinacija: N = kn = knm. kombinacija: = 78.4 knm N = kn 8... Preliminarno određivanje dimenzija temelja Temelj je centrično opterećen zbog čega odabiremo kvadratni poprečni presjek. Dopuštena naprezanja u tlu (ovise o vrsti tla): σ = 0,5 N /m Širina i duljina temelja: d = š = b = a, = a,, = 0,40,, =,40 m isina temelja: v = a = 0,40 = 0,80 m = 80 cm Težina temelja: N t,4,4 0,8 5 5, kn 09

113 Slika 9..Preeliminarne dimenzije temelja 8.. KONTROLA NAPREZANJA NA DODIRNOJ PLOHI TEELJ TLO σ, = N A ± W A =,4,4 = 5,76 m W = bh 6 =,4,4 6 =,304 m. kombinacija N = 78,64 kn N = N + N = 78,64 + 5,0 = 93,84 kn = 386,46 knm σ, = N A ± W = 93,84 5,76 ± 386 6,46 = 4,63 ± 67,73,3 304 σ = 39,36 kn/m <, = 500 / σ = 56,90 kn/m <, = 500 / 0

114 . kombinacija = 78,4 knm N = 806,80 kn N = N + N = 806,80 + 5,0 = 9,00 kn σ, = N A ± W = 9,00 5,76 ± 78,4 = 60,06 ± 77,44,304 = 37,50 <, = 500 / σ = 8,6 kn/m <, = 500 / 8.3. PRORAČUN ARATURE TEELJA omenti u presjeku - = σ b b + (σ σ ) b 3 b σ = σ b b (σ σ ). kombinacija (39,36 56,90) = 5,57 kpa σ = 39,36,00,40 = 5,57,00,00,00 + (39,36 5,57) = 7,88 knm 3,00

115 Slika 9.. Naprezanje ispod temelja za kombinaciju

116 . kombinacija σ = 37,50,00,40 ( 37,50 8,6) = 7,97 kpa = 37,50,00,0 00,00 + (37,50 7,97) = 40,36 knm 3,00 Slika 9.3. Naprezanje ispod temelja za kombinaciju jerodavni moment za proračun armature: = 7,88 knm Klasa betona: C40/50 f = 40 Pa f = = 6,67 Pa =,67 kn/cm, Zadana armatura: B500B f = 500 Pa f = = 434,78 Pa = 43,48 kn/cm, 3

117 μ = b d f = 7, ,67 = 0,0048 Očitano: ε = 0.0, ε = 0,4, ξ = 0,038, ζ=0,987 A =, f ζ d = 7,88 00 = 5,37 cm /m 43,48 0, Po m : A = 5,37,4 =,4 cm m Odabrana armatura: A, =,4 cm m U donju zonu temelja: Odabrana armatura: mreža Q83 (A =,83 cm /m ) Konstruktivna armatura u gornjoj zoni: mreža Q6 (A =,6 cm /m ) 4

118 9. PRILOZI 9.. PLAN POZICIJA TEELJA 9.. ARATURA PODNE PLOČE DONJA ZONA 9.3. ARATURA PODNE PLOČE GORNJA ZONA 9.4. PLAN POZICIJA PRIZELJA 9.5. PLAN POZICIJA 00 ETAŽA 9.6. ARATURNI PLAN STUPA. ETAŽE 9.7. ARATURA PLOČE POZICIJA 00 DONJA ZONA 9.8. ARATURA PLOČE POZICIJA 00 GORNJA ZONA 9.9. PLAN POZICIJA KATA 9.0. PLAN POZICIJA 00 ETAŽA 9.. PLAN OPLATA GREDA ARATURNI PLAN GREDE POZICIJE ARATURA PLOČE POZICIJA 00 DONJA ZONA 9.4. ARATURA PLOČE POZICIJA 00 GORNJA ZONA 5

119 FAKULTET HRATSKE ARHI 0 Plan pozicija temelja T T T T T T T T T T T T T T T T TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE PLAN POZICIJA TEELJA rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00

120 FAKULTET HRATSKE ARHI 0 Armatura podne ploče - donja zona Ø 0/0 kom:90 3 Q-96 44x5 3 Q-96 44x5 3 Q-96 44x5 3 Q-96 44x5 3 Q-96 44x5 3 Q-96 44x5 ISKAZ REŽASTE ARATURE Pozicija Oznaka mreže Oblik mreže B [cm] L [cm] n Jedinična masa [kg/m] Ukupna masa [kg] 600 Q Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x Q - 96 Q - 96 Q - 96 Q Q Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Ukupno Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x35 Ø 0/0 kom:0 ISKAZ REBRASTE ARATURE Čelik B500B JED. ASA POZ. OBLIK Ø KO. L(cm) ASA (kg) (kg/m) UKUPNO: kg Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 4 Q x TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE ARATURA PODNE PLOČE rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00

121 FAKULTET 5 HRATSKE Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 600 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 600 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 600 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 Q x5 3 44x5 3 44x5 3 44x5 3 44x5 3 44x5 Q-96 Q-96 Q-96 Q-96 Q-96 Armatura podne ploče - gornja zona Ø 0/0 kom:0 Q x5 Q x5 Q x5 3 44x5 Q-96 4 Q x35 5 Q x35 5 Q x35 6 Q x35 Ø 0/0 kom:90 84 TEKTONSKI ARHI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL ISKAZ REŽASTE ARATURE Pozicija Oznaka mreže Oblik mreže B L n Jedinična masa Ukupna masa [cm] [cm] [kg/m] [kg] Q Q - 96 Q - 96 Q - 96 Q - 96 Q Ukupno TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ JERILO DATU PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE ARATURA PODNE PLOČE BROJ PRILOGA : ISKAZ REBRASTE ARATURE Čelik B500B JED. ASA POZ. OBLIK Ø KO. L(cm) ASA (kg) (kg/m) UKUPNO: kg OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA rujan, 06. Antonia Pleština 5

122 FAKULTET HRATSKE ARHI 0 Plan pozicija prizemlja S S S S S S S S S S S S S S S S TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE PLAN STUPOA PRIZELJA rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00 4

123 HRATSKE ARHI 0 Plan pozicija 00 - Etaža G0 P0 P0 P0 G0 G03 P0 G04 G04 P0 G03 G0 P0 P0 P0 G FAKULTET TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL 834 TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE PLAN POZICIJA 00 - ETAŽA rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00 5

124 FAKULTET HRATSKE ARHI 0 Plan oplate greda POPREČNI PRESJEK - J : TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE PLAN OPLATE GREDA 00 rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00 6

125 FAKULTET 5 HRATSKE Φ0/0 8 Φ0/0 4 Φ0/0 Ø 8 Φ0/ Φ0/0 8 Φ0/0 Φ0/0 Q x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x5 556x Ø 0/ Q-385 Q Ø 0/0 8 8 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Ø 0/0 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q-385 Q Ø 0/0 4 0/0 6 0/0 34 0/0 4 4 Ø 0/0 4 3 Ø 0/0 4 Φ0/0Ø 4 Φ0/0Ø 8 Ø0/0 8 Φ0/0 4 0/0 6 0/0 34 0/0 4 Φ0/0 Ø 4 Φ0/0Ø 4 Φ0/0Ø 8 Ø 0/0 8 Ø 0/0 Armatura ploče pozicija 00 - donja zona TEKTONSKI ARHI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL Ø 0/0 kom:90 TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI ISKAZ REŽASTE ARATURE Čelik B500B POZ. TIP REŽE OBLIK DIENZIJE (cm) KO. 50 Q x5 4 ASA (kg/m) UKUPNA ASA 6,0 636, Q x75 8 6,0 90,3 UKUPNO: (KG)... 87,07 ISKAZ REBRASTE ARATURE Čelik B500B JED. ASA POZ. OBLIK Ø KO. L(cm) ASA (kg) (kg/m) 0 0, , , , UKUPNO: (KG) , TEA STUDENT SADRŽAJ JERILO DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE ARATURA PLOČE POZICIJA 00 - DONJA ZONA rujan, 06. Antonia Pleština BROJ PRILOGA : ,649 0, ,34 36,

126 FAKULTET 5 HRATSKE X5 00X5 7 00X5 00X5 00X5 00X5 Q X5 R-83 R-83 R-83 00X X5 R-83 R-83 R X5 R-83 R-83 Q-636 Q-636 Q X5 6 R-83 00X5 00X60 R-83 00X60 300X5 300X5 R-636 R X50 300X50 R-636 R-636 Q X5 Q X5 Q X5 Q-636 R X5 R X5 300X5 6 6 R-83 R-83 00X5 00X5 7 R-83 00X5 7 R-83 00X5 5 R X00 R-83 R X00 6 Q X5 Q X5 Q X5 Q X5 R-83 R-83 00X5 00X5 3 R X5 R-636 R X5 R X5 8 R-83 00X65 8 R-83 00X65 300X5 R X00 R X00 R X5 R X5 7 R-83 00X5 7 R-83 00X5 6 R-83 00X5 Q X5 300X5 300X5 Q-636 Q-636 Q X5 00X5 00X5 R-83 00X5 00X5 9 00X55 R X5 6 R-636 R-83 00X5 600X60 R R-83 00X65 600X60 0R X5 00X5 R-83 R X55 R X50 300X50 R-636 R X5 300X5 R-636 R X5 00X5 00X5 00X5 R-83 R-83 R-83 00X R-83 R-83 R-83 00X60 R-83 00X60 R-83 R-83 Armatura ploče pozicija 00 - gornja zona Ø 0/0 8 Φ0/ TEKTONSKI ARHI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL ISKAZ REŽASTE ARATURE Čelik B500B POZ. TIP REŽE OBLIK DIENZIJE (cm) KO. ASA (kg/m) UKUPNA ASA UKUPNO: (KG) ,5 ISKAZ REBRASTE ARATURE Čelik B500B JED. ASA POZ. OBLIK Ø KO. L(cm) ASA (kg) (kg/m) , ,8 UKUPNO: (KG)...,8 TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ JERILO DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE rujan, 06. Antonia Pleština ARATURA PLOČE POZICIJA 00 - GORNJA ZONA BROJ PRILOGA : Q-385 Q-636 R-636 R X50 300X5 300X5 5X ,0 0,08 5,95 5,95 78,69 780,9 487,3 07, R-636 R-83 R-83 R-83 9 R-83 R X00 60X00 5X00 65X ,95,77,77,77 7,40 79,78,74 9,4 55X00,77 8,59 600X60 5,95 4,4

127 FAKULTET HRATSKE ARHI 0 Plan pozicija stupova kata S S S S S S S S S S S S S S S S TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE Antonia Pleština PLAN POZICIJA STUPOA KATA rujan, 06. JERILO BROJ PRILOGA :00 9

128 HRATSKE ARHI 0 Plan pozicija 00 - Krov G0 P0 G0 G03 P0 G03 G0 P0 G FAKULTET TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL 834 TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE PLAN POZICIJA 00 - KRO rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00 0

129 FAKULTET HRATSKE ARHI 0 Plan oplate greda POPREČNI PRESJEK - J : TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE PLAN OPLATE GREDA 00 rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00

130 FAKULTET HRATSKE ARHI 0 Armatura grede poz Ø L=47 cm 4 Ø L=47 cm Ø L=500 cm 5 Ø L=500 cm Ø L=500 cm 6 Ø L=500 cm Ø0/0 8 3Ø0/5 8 37Ø0/0 8 3Ø0/5 8 37Ø0/0 8 3Ø0/5 7 8Ø0/ Iskaz armature stupova Rebrasta armatura B500B Pozicija Dimenzije(cm) Dužina(m) Komada ( greda) ,70 4 4, Broj greda Jedinična masa(kg/m) asa(kg) 34,04 6,80 4,450 33,8 6,00 4 4,450 35, , ,09 567, ,00 4 3,09 3,68 7 Ø L=078 cm 7 Ø6 L=078 cm , ,09 47,36 0,78 4 4,638 8, Ø0 L=600 cm 600 Ø0 L=870 cm Ø0 L=680 cm Ø0 L=600 cm 600 Ø0 L=870 cm , , ,5 Spona POZ 7 J :5 Ukupna masa : 580,04 kg 5 Presjek - J :5 Presjek - J :5 Presjek 3-3 J : Ø 4 Ø 4 Ø 5 ø0 3 Ø0 7 Ø Ø 7 Ø Ø Ø0/5 30 Ø0 8 Ø0/0 6 Ø 30 Ø0 8 Ø0/5 30 Ø0 5 TEKTONSKI - NSKO GRAĐEI CE I AT, T I SPL TU, I SPL SEU U ŠTE I L ČI TEA STUDENT SADRŽAJ DATU OSNOE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PROJEKTIRANJE I DIENZIONIRANJE OKIRNE KONSTRUKCIJE ARATURNI PLAN GREDE 0 rujan, 06. Antonia Pleština JERILO BROJ PRILOGA :00

6. Plan armature prednapetog nosača

6. Plan armature prednapetog nosača 6. Plan armature prednapetog nosača 6.1. Rekapitulacija odabrane armature Prednapeta armatura odabrano:3 natege 6812 Uzdužna nenapeta armatura. u polju donji rub nosača (mjerodavna je provjera nosivosti

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

A. STATIČKI PRORAČUN POLUMONTAŽNE STROPNE KONSTRUKCIJE "YTONG STROP" strana

A. STATIČKI PRORAČUN POLUMONTAŽNE STROPNE KONSTRUKCIJE YTONG STROP strana S A D R Ž A J OPĆI DIO: Izvadak iz sudskog registra o registraciji Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Izvješće o kontroli Tipskog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE SADRŽAJ

OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE SADRŽAJ OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE SADRŽAJ 1 OSNOVE PRORAČUNA KONSTRUKCIJA... 2 2 DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE... 6 2.1 Klasifikacija djelovanja... 7 2.2 Vlastita težina... 8 2.3 Uporabna opterećenja

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Άσκηση Σελίδα Υποστύλωμα Δοκός Πλακοδοκός Άλλο Κάμψη Διάτμηση Λυγισμός Στρέψη Ροπή Σχεδιασμού 01 03 02 07

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

BETONSKE KONSTRUKCIJE I. Predavanja

BETONSKE KONSTRUKCIJE I. Predavanja BETONSKE KONSTRUKCIJE I Predavanja Zagreb, 010. Igor Gukov SADRŽAJ 1. UVOD...3. FIZIKALNO-MEHANIČKA SVOJSTVA MATERIJALA...6.1. Beton...7.1.1 Računska čvrstoća betona...11.1. Višeosno stanje naprezanja...11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Masivni mostovi DJELOVANJA NA MOSTOVE

Masivni mostovi DJELOVANJA NA MOSTOVE Masivni mostovi DJELOVANJA NA MOSTOVE Povezanost europskih normi za proračun konstrukcija EN 1990 Općenito Osnove o Eurocodovima proračuna EN 1991 Djelovanja na konstrukcije Sigurnost, uporabljivost i

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

SPECIJALNE INŽENJERSKE GRAĐEVINE 4. PREDAVANJE

SPECIJALNE INŽENJERSKE GRAĐEVINE 4. PREDAVANJE SPECIJALNE INŽENJERSKE GRAĐEVINE 4. PREDAVANJE Visoke građevine VISOKE GRAĐEVINE SADRŽAJ PREDAVANJA (1.dio) Uvodno Povijest i kronologija visokih građevina Nosivi elementi za osnovna opterećenja Mjere

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON. Predavanja. Zagreb, 2007.

PREDNAPETI BETON. Predavanja. Zagreb, 2007. PREDNAPETI BETON Predavanja Zagreb, 2007. SADRŽAJ 1. UVOD...3 2. SVOJSTVA MATERIJALA...7 2.1. Čelik za prednapinjanje...7 2.2. Beton...9 2.3. Mort za injektiranje...10 3. SUSTAVI ZA PREDNAPINJANJE...13

Διαβάστε περισσότερα

Proračun toplotne zaštite

Proračun toplotne zaštite Proračun toplotne zaštite za objekat Stambeni objekat urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. Sadržaj - analiza konstrukcija - analiza linijskih gubitaka - proračun toplotnih transmisionih

Διαβάστε περισσότερα

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch)

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch) A B C D E F G STOLICE Naziv Visina (inch) Širina (inch) Dubina (inch) AQ1000002 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA BIJELA SA BIJELIM JASTUKOM 18 20 17 A AQ1000025 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA,BIJELA SA BIJELO PLAVIM

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

je zidni element I razreda namijenjen za oblaganja. obujamska masa (u suhom stanju) srednja vrijednost tlačne čvrstoće ρ b razred požarne otpornosti

je zidni element I razreda namijenjen za oblaganja. obujamska masa (u suhom stanju) srednja vrijednost tlačne čvrstoće ρ b razred požarne otpornosti PLOČA - P 5 je zidni element I razreda namijenjen za oblaganja. Zbog male debljine, a velike površine, ploča je idealna za završne radove u interijerima građevina, prije svega kod oblaganja kupaonskih

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

Fizika 1. Auditorne vježbe 5. Dunja Polić. Dinamika: Newtonovi zakoni. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Studij računarstva

Fizika 1. Auditorne vježbe 5. Dunja Polić. Dinamika: Newtonovi zakoni. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Studij računarstva Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Studij računarstva Školska godina 2006/2007 Fizika 1 Auditorne vježbe 5 Dinamika: Newtonovi zakoni 12. prosinca 2008. Dunja Polić (dunja.polic@fesb.hr)

Διαβάστε περισσότερα

CIGLA - tehnički priručnik

CIGLA - tehnički priručnik CIGLA - tehnički priručnik SADRŽAJ TERMO PROGRAM KLASIČNI PROGRAM STROPNI PROGRAM TROŠKOVNIK ZA UGRADNJU PROIZVODA 04 13 16 21 Proizvodi Građevinska fizika Prednosti termo bloka Proizvodi Proizvodi Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

MOSTOVI SA KOSIM ZATEGAMA

MOSTOVI SA KOSIM ZATEGAMA MOSTOVI SA KOSIM ZATEGAMA U toku posljednjih tridesetak godina mostovi sa kosim zategama doživljavaju spektakularan razvoj u cijelom svijetu. Ekonomičnost ovih mostova ne leži samo u odličnom iskorištenju

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG 1 PRAVILNIK BAB 87

PRILOG 1 PRAVILNIK BAB 87 PRILOG 1 PRAVILNIK BAB 87 PRILOG 1.1 PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BETON I ARMIRANI BETON I OPŠTE ODREDBE 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri projektovanju,

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti-

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- Prenos toplote preko poda (temelja) koji je u kontaktu

Διαβάστε περισσότερα

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση.

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δύσκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή. Δύσκαμπτο πέδιλο με ροπή 3. Εύκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή 3.Α Με οπλισμό διάτρησης 3.Β Χωρίς οπλισμό διάτρησης 1. Δύσκαμπτο κεντρικό πέδιλο (χωρίς ροπή) Ζητείται:

Διαβάστε περισσότερα

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVOD ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU KATEDRA ZA ELEMENTE STROJEVA Damir Jelaska RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ (Proračun) Split, srpanj, 2003. O Z N A K E A H

Διαβάστε περισσότερα

METODA KONAČNIH ELEMENATA Osnovne akademske studije, VI semestar

METODA KONAČNIH ELEMENATA Osnovne akademske studije, VI semestar METODA KONAČNIH ELEMENATA Osnovne akademske studije, VI semestar Prof dr email: stanko@np.ac.rs Departman za Tehničke nauke Državni Univerzitet u Novom Pazaru 2014/15 Sadržaj Matrična analiza linijskih

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON 2 MATERIJALI, SUSTAVI I TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA TE PODRUČJE PRIMJENE. Zahtjevi na beton u prednapetim konstrukcijama:

PREDNAPETI BETON 2 MATERIJALI, SUSTAVI I TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA TE PODRUČJE PRIMJENE. Zahtjevi na beton u prednapetim konstrukcijama: PREDNAPETI BETON 2 MATERIJALI, SUSTAVI I TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA TE PODRUČJE PRIMJENE BETON Zahtjevi na beton u prednapetim konstrukcijama: Visoka tlačna čvrstoća (s niskim v/c odnosom) Mali iznos skupljanja

Διαβάστε περισσότερα

Katalog proizvoda s tehničkim podacima

Katalog proizvoda s tehničkim podacima Ytong sustav gradnje Katalog s tehničkim podacima λ 10 DRY = 0,09 Najbolja toplinska izolacija kompletan sustav za energetski učinkovitu gradnju Tehnički podaci Stranice od 16-21 vanjski zidovi Stranice

Διαβάστε περισσότερα

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Predavanje, 08.01.2013. Pripremili: Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović Asis. Marko Ćećez SADRŽAJ Kontrola kvaliteta betona: Opće postavke Partije betona Kontrola

Διαβάστε περισσότερα

Fakultet strojarstva i brodogranje ZAVRŠNI RAD

Fakultet strojarstva i brodogranje ZAVRŠNI RAD Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogranje ZVRŠNI RD Voditelj rada: Prof.dr.sc. Milan Opalić Zagreb, 2013. Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogranje ZVRŠNI RD 0035163306 Zagreb,

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

x + t x 2 x t x 2 t x = + x + = + x + = t 2. 3 y y [x množi cijelu zagradu] y y 2 x [na lijevu stranu prebacimo nepoznanicu y] [izlučimo 3 y ] x x x

x + t x 2 x t x 2 t x = + x + = + x + = t 2. 3 y y [x množi cijelu zagradu] y y 2 x [na lijevu stranu prebacimo nepoznanicu y] [izlučimo 3 y ] x x x Zadatak 00 (Sanja, gimnazija) Odredi realnu funkciju f() ako je f ( ) = Rješenje 00 Uvedemo supstituciju (zamjenu varijabli) = t Kvadriramo: t t t = = = = t Uvrstimo novu varijablu u funkciju: f(t) = t

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Διάμετρος διατομής υλικά: f (N/mm 2 ) 6 Χάλυβας 2 235 Σκυρόδεμα 2 2 Διατομή Χάλυβα: 12 Χάλυβας Ο/Σ 3 section 355,6x5, συντελεστές ασφαλείας: D (mm) 355,6 γ a = 1, t (mm) 5, γ c = 1,5 A a (cm 2 ) 55,1 γ

Διαβάστε περισσότερα

2. METODE RJEŠAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE STRUJE

2. METODE RJEŠAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE STRUJE 2. METOE RJEŠVNJ STRUJNH KRUGOV STOSMJERNE STRUJE U svrhu lakšeg snalaženja u analizi složenih strujnih krugova i električnih mreža uvode se nazivi za pojedine dijelove mreže. Onaj dio električne mreže

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Εκτοξευόμενο κονίαμα ενός συστατικού, χαμηλής συρρίκνωσης, με συνθετικές ίνες, για επισκευές υψηλής αντοχής, μεγάλου πάχους και για νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

09. 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

09. 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έχοντας βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA KONOP ZA ŠKOTE RACE - materijal jezgra dyneema na 16 struka, izvana poliester na 32 struka - za dizanje i spuštanje jedara, otporan na habanje, mala rastezljivost CRVENO/ PlAVO/ TF30 05000 TF33 05000 5

Διαβάστε περισσότερα

ВИШЕСТЕПЕНИ РЕДУКТОР

ВИШЕСТЕПЕНИ РЕДУКТОР Средња машинска школа РАДОЈЕ ДАКИЋ ВИШЕСТЕПЕНИ РЕДУКТОР Милош Мајсторовић Београд 200 год. 2 2 3 0 02 4 4 9 0 9 Poz. Kol. JM. Dimenzije, broj crteza: Standard: 24 Vijak M Poklopac vratila I Sklop vratila

Διαβάστε περισσότερα

6a. BETONSKE STIJENE. 6a. BETONSKE STIJENE

6a. BETONSKE STIJENE. 6a. BETONSKE STIJENE BETON Poznat u doba rimljana, vezivo puzzolan (vulkanski pepeo iz mjesta Pozuoliu blizini Vezuva) s dodacima. Ponovno uveden u graditeljstvo sredinom 19. stoljeća - vezivo portland cement - Engleska. Danas

Διαβάστε περισσότερα

unutrašnja opterećenja

unutrašnja opterećenja * Ravnoteža u deformabilnom tijelu Koncentrisana sila (idealizacija) Površinska sila Spoljašnja opterećenja: površinske i zapreminske sile Reakcije oslonaca Jednačine ravnoteže Linearna raspodjela opterećenja

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Elementarne funkcije

4.1 Elementarne funkcije . Elementarne funkcije.. Polinomi Funkcija f : R R zadana formulom f(x) = a n x n + a n x n +... + a x + a 0 gdje je n N 0 te su a n, a n,..., a, a 0 R, zadani brojevi takvi da a n 0 naziva se polinom

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2014 (v1) Κωδικός: 10.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000144 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SOLARNI KOLEKTOR KATALOG

SOLARNI KOLEKTOR KATALOG SOLARNI KOLEKTOR KATALOG Odlična učinkovitost Najbolje karakteristike Visoki kvalitet The Quality Chooses Quality Solartechnik Prüfung Forschung 1 SOLARNI KOLEKTORI SELEKTIVNI SOLARNI KOLEKTORI - ESK 2.5

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/14 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm εδοέν : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μονώροφος πλισικός φορές ε τετρπλή συετρί Μόνον νωδοή Υλικά : σκυρόδε C0/5 f ck 0 MPa γ c,50 χάλυβς B500C f yk 500 MPa γ,5 εδοέν νωδοής : Κάτοψη Ύψος ορόφου h 4,0 m Υποστυλώτ 50/50 mm

Διαβάστε περισσότερα

ZAVARENI SPOJEVI (elementi za spajanje nerastavljivi spojevi)

ZAVARENI SPOJEVI (elementi za spajanje nerastavljivi spojevi) ZAVARENI SPOJEVI (elementi za spajanje nerastavljivi spojevi) Zavarivanje = spajanje dijelova koji su na mjestu spoja dovođenjem topline omekšani ili rastopljeni, uz dodavanje dodatnog materijala ili bez

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 2 1 2 3 4 5 0.24 0.24 4.17 4.17 6 a m a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 7 max min m a r 8 9 1 ] ] S [S] S [S] 2 ] ] S [S] S [S] 3 ] ] S

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τεχνογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχή Τεχνογικών Εφαρµογών Τµήµα Πιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Επιφανειακές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1)

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Π. Γιαννόπουλος Δρ. Πολ. Μηχ., Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ωπλισμ. Σκυροδέματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ispod 20, što joj daje odlike izvrsne antene za DX rad na 80 m opsegu gdje je optimalni elevacijski kut od 15 do 20.

ispod 20, što joj daje odlike izvrsne antene za DX rad na 80 m opsegu gdje je optimalni elevacijski kut od 15 do 20. Piše: Mladen Petrović, 9A4ZZ GP antena EVA-DX 80 Ground plane antenna EVA-DX 80 Uobičajeno je da se vertikalne antene visine reda λ/4 i više, za donje opsege 40 m, 80 m i 160 m postavljaju neposredno iznad

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 18/06/2015 (v2) Κωδικός: 08.05.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000080 EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3 13 0546 Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ω α β χ φ() γ Γ θ θ Ξ Μ ν ν ρ σ σ σ σ σ σ τ ω ω ω µ υ ρ α Coefficient of friction Coefficient of friction 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 5 10 15 20 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30

Διαβάστε περισσότερα

INSO LED " # $ # % ! :2 ( ) " # LED : $ &'(

INSO LED  # $ # % ! :2 ( )  # LED : $ &'( INSO 1487823 LED :2 LED :3 LED :3 :2 LED.1. LED 148781 1 : LED. LED. 50 230 LED. LED :3 :2 LED.2 ). (.. LED :3 :2 LED.2. (Lux). ( ).. ( ). LED :3 :2 LED (L min /L ave )..2. (L min /L max ) () ) 5. LED

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/11/2013 (v1) Κωδικός: 10.04.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 01 03 06 02 001 0 000122 SikaCeram -205 Large EN 12004 13 SikaCeram -205 Large Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

='5$9.2 STRUJNI IZVOR

='5$9.2 STRUJNI IZVOR . STJN KGOV MŽ.. Strujni krug... zvori Skup elektrotehničkih elemenata koji su preko električnih vodiča međusobno spojeni naziva se električna mreža ili elektrotehnički sklop. električnoj mreži, kada su

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

2. PRORAČUN PLOČE KROVIŠTA FERT STROP POZ 501

2. PRORAČUN PLOČE KROVIŠTA FERT STROP POZ 501 . PRORAČUN PLOČE KROVIŠTA FERT STROP POZ 50 PROGRA IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 8 . Proračun ploč rovišta FERT trop POZ 50.. Analiza optrćnja... Stalno optrćnj optrćnja u zadana u prilou

Διαβάστε περισσότερα

METODA KONAČNIH ELEMENATA Osnovne akademske studije, VI semestar

METODA KONAČNIH ELEMENATA Osnovne akademske studije, VI semestar METODA KONAČNIH ELEMENATA Osnovne akademske studije, VI semestar Prof dr email: stanko@np.ac.rs Departman za Tehničke nauke Državni Univerzitet u Novom Pazaru 2014/15 Sadržaj Rešavanje jednačina ravnoteže

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 03 Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγµάτων Υπογείων ικτύων 02 Επανεπίχωση

Διαβάστε περισσότερα

Tower 6. Upute za rad sa programom

Tower 6. Upute za rad sa programom Tower 6 Upute za rad sa programom U ovim uputama su objašnjene samo nove mogućnosti programa, odnosno naredbe kojih nije bilo u programu Tower 5, tako da su one prvenstveno namijenjene korisnicima koji

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

tehnički katalog

tehnički katalog tehnički katalog LIPOVICA > TEHNIČKI KATALOG tradicija za budućnost... LIPOVICA > SADRŽAJ Sadržaj Uvod Standardi Proizvodnja 4-7 Orion Orion 350/95 Orion 500/95 Orion 600/95 8-15 Solar Solar 350/80 Solar

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μηχανική Ρευστών Κεφάλαιο Λυμένα Προβλήματα Πρόβλημα Για το κλειστό δοχείο του παρακάτω σχήματος, όλα τα ρευστά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές ιδιότητες Οι ιδιότητες που προσδιορίζονται χωρίς αλλοίωση της χημικής σύστασης της ουσίας (π.χ. σ. τήξεως, σ. ζέσεως, πυκνότητα, χρώμα, γεύση, σκληρότητα). Χημικές

Διαβάστε περισσότερα

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu/ Mašinski elementi 1/ Predavanje 3. Slika1.1 Primeri nepokretne i obrtne osovine

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu/ Mašinski elementi 1/ Predavanje 3. Slika1.1 Primeri nepokretne i obrtne osovine ašinski fakultet Univerziteta u Beogradu/ ašinski elementi 1/ Predavanje.1 OSOVINE I VRATILA.1.1. Uvod Vratila i osovine, kao osnovni elementi obrtnog kretanja, moraju uvek biti preko kliznih i kotrljajnih

Διαβάστε περισσότερα