Καταµερισµός στο δίκτυο - στο δίκτυο. καταµερισµός. στα δίκτυο. ορισµός του προβλήµατος. Κωδικοποίηση ιασταυρώσεων ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταµερισµός στο δίκτυο - στο δίκτυο. καταµερισµός. στα δίκτυο. ορισµός του προβλήµατος. Κωδικοποίηση ιασταυρώσεων ν"

Transcript

1 καταµερισµός στο δίκτυο µε δεδοµένα :. Αναπαράσταση του οδικού δικτύου µε ένα χάρτη κόµβων - συνδέσµων. Συναρτήσεις χρόνου για κάθε σύνδεσµο του δικτύου. Πίνακα Προέλευσης Προορισµού Καταµερισµός στο δίκτυο - να υπολογισθούν :. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι και. οι χρόνοι σε κάθε δρόµο του δικτύου εισαγωγή Καταµερισµός στα δίκτυο H διαδικασία µε την οποία, από τον πινάκα Π-Π των µετακινήσεων που γίνονται µε ΙΧ εκτιµώνται: Οι διαδροµές που θα ακολουθήσουν οι µετακινούµενοι µεταξύ κάθε ζεύγους Π-Π Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι σε κάθε δρόµο του οδικού δικτύου Οι χρόνοι σε κάθε δρόµο του οδικού δικτύου P ιαδροµές από το στο j Γένεση µετακινήσεων Κατανοµή µετακινήσεων Τ j Καταµερισµός στο δίκτυο j A Καταµερισµός στα µέσα Τ j, λεωφορείο j Τ j, Ι.Χ. j j. Αναπαράσταση του δικτύου µε χάρτη κόµβων συνδέσµων Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του καταµερισµού στο δίκτυο, περιλαµβάνει την δηµιουργία ενός «χάρτη κόµβων - συνδέσµων» που περιγράφει το δίκτυο. Ο κόµβος αντιστοιχεί σε µια πραγµατική ή ιδεατή διασταύρωση Ο σύνδεσµος αντιστοιχεί σε ένα οδικό τµήµα µεταξύ δύο κόµβων που εξυπηρετεί µια φορά κίνησης οχηµάτων. Έτσι ένα αµφίδροµο οδικό τµήµα αναπαριστάται από δύο συνδέσµους µε αντίθετες κατευθύνσεις. από ζώνη.... ν πίνακας Π-Π.. προς ζώνη.... ν. Μελλοντικές Ελκόµενες µετακινήσεις Προβλέψεις µελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων και επίπεδου εξυπηρέτησης Μελλοντικές Παραγόµενες µετακινήσεις % µετρό % λεωφορείο % ΙΧ εισαγωγή Πίν. Π-Π Μετρό Πίν. Π-Π Λεωφ. Πίνακας Π-Π Ι.Χ. καταµερισµός στο δίκτυο απλή αναπαράσταση διασταύρωσης Κωδικοποίηση ιασταυρώσεων Η κωδικοποίηση µιας διασταύρωσης εξαρτάται από : Το επίπεδο λεπτοµέρειας της ανάλυσης Την διαθεσιµότητα στοιχείων που έχουµε για να αναπτύξουµε, βαθµονοµήσουµε και εφαρµόσουµε ένα µοντέλο. Λεπτοµερής αναπαράσταση διασταύρωσης Στην λεπτοµερή αναπαράσταση : Γίνεται µια σαφής αναπαράσταση όλων των κατευθύνσεων που εξυπηρετούνται από την διασταύρωση. Στρέφουσες κινήσεις αναπαρίστανται µε «εσωτερικούς συνδέσµους» που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα εξυπηρέτησης φόρτου και τις καθυστερήσεις που προκαλούν

2 Κεντροειδές Το ιδεατό σηµείο προέλευσης ή προορισµού των µετακινήσεων που παράγονται ή έλκονται από µια ζώνη Τα κεντροειδή συνδέονται µε του υπόλοιπο δίκτυο µέσω ενός ή περισσότερων ιδεατών συνδέσµων που ονοµάζονται σύνδεσµοι κεντροειδών ιαγράµµατα που προκύπτουν από τις θεµελιώδεις σχέσεις της κυκλοφοριακής ροής u u c (φόρτος, ταχύτητα) διάγραµµα σταθερά ασταθή q m q (φόρτος, ) διάγραµµα πραγµατική σχέση σταθερά ασταθή q m Κλασσική συνάρτηση φόρτου χρόνου q ιαδροµή µεταξύ δύο κόµβων: είναι µια διαδοχική σειρά συνδέσµων η οποία συνδέει τους δύο κόµβους. ένδρο διαδροµών : αναφέρεται σε ένα κεντροειδές προέλευσης και δίνει όλες τις διαδροµές που το συνδέουν µε τα υπόλοιπα κεντροειδή βάσει ενός κριτηρίου που έχει επιλεγεί. Για παράδειγµα αν το κριτήριο είναι ο συντοµότερος, το δένδρο αποτελείται από όλες τις συντοµότερες διαδροµές που συνδέουν τον υπό ανάλυση κόµβο µε του υπόλοιπους κόµβους του δικτύου. Συναρτήσεις φόρτου χρόνου Μια από τις πλέον συνήθεις συναρτήσεις χρόνου φόρτου είναι η συνάρτηση που του Bureu of Publc Rods Federl Hghwy Admnsron (ΗΠΑ) β ( ) = + α c óπου () = όταν ο φόρτος είναι = υπό συνθήκες ελεύθερης ροής = φόρτος (οχ/ώρα) c = χωρητικότητα (οχ/ώρα) α, β = παράµετροι (από βαθµονόµηση) Συνήθεις τιµές για τις παραµέτρους είναι α=, και β=, c είναι η πρακτική χωρητικότητα = ¾ φόρτο κορεσµού o σε συνθήκες πρακτικής χωρητικότητας,. Συναρτήσεις χρόνου φόρτου. Χρόνος..... Κυκλοφοριακός φόρτος.. Χρόνος Κυκλοφοριακός φόρτος Ο είναι αύξουσα συνάρτηση του κυκλοφοριακού φόρτου δυο τυπικά παραδείγµατα.. Πίνακας Προέλευσης Προορισµού ΖΩΝΗ (από ζώνη) N ΖΩΝΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (προς ζώνη) N Ο πίνακας Π-Π είναι συνήθως ο πίνακας της ώρας αιχµής για κυκλοφοριακά συµφορηµένες αστικές περιοχές, και ίσως άλλοι πίνακες για περιόδους εκτός αιχµής ή άλλες περιόδους αιχµής (π.χ. επιστροφή µετακινούµενων από περιοχές αναψυχής το απόγευµα της Κυριακής). ωροι πίνακες χρησιµοποιούνται για τον καταµερισµό της κυκλοφορίας σε µη κυκλοφοριακά συµφορηµένα δίκτυα. Η µετατροπή του ωρου πίνακα σε ωριαίους πίνακες είναι σπάνια ικανοποιητική δεδοµένου ότι οι ωροι πίνακες είναι συνήθως συµµετρικοί ενώ οι ωριαίοι σπανίως είναι. Οι πίνακες που έχουν υπολογισθεί σε προηγούµενα στάδια (δηλ. της γένεσης και της κατανοµής των µετακινήσεων) µπορεί να εκφράζουν µετακινήσεις προσώπων, οπότε χρησιµοποιώντας στοιχεία πληρότητας οχηµάτων θα πρέπει να µετατραπούν σε ταξίδια οχηµάτων, δεδοµένου ότι οι σχέσεις φόρτου-ταχύτητας εκφράζονται σε οχήµατα.

3 Στατικά µοντέλα καταµερισµού Φόρτοι από ζώνη σε ζώνη φόρτοι Περίοδος ανάλυσης Zώνη Zώνη Zώνη Zώνη Κεντροειδή και σύνδεσµοι σύνδεσης Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Φόρτοι από κόµβο σε κόµβο Περίοδος Πρωινής αιχµής Περίοδος µεταξύ Πρωινής και Απόγευµατινής αιχµής Περίοδος Απογευµατινής αιχµής Χρόνος κατά την διάρκεια της ηµέρας Στα Στατικά µοντέλα καταµερισµού Κατά την διάρκεια της περιόδου ανάλυσης, οι φόρτοι θεωρούνται οµοιόµορφα κατανεµηµένοι για να µπορούµε να εφαρµόσουµε ανάλυση σταθερής κατάστασης Η διάρκεια της περιόδου ανάλυσης είναι µεγαλύτερη από την διάρκεια µιας µετακίνησης Τυπικές περίοδοι ανάλυσης: πρωινή αιχµή, απογευµατινή αιχµή, η περίοδος µεταξύ πρωινής και απογευµατινής αιχµής, το ωρο. Στατικά µοντέλα καταµερισµού Στατικά αγνοούν την χρονική διάσταση της ζήτησης για µετακίνηση Μοντέλα καταµερισµού κύρια χαρακτηριστικά Τα µοντέλα καταµερισµού: αναλύουν οδικά δίκτυα κατανέµουν την ζήτηση για µετακίνηση ανάµεσα σε κάθε ζεύγος Π Π στις εναλλακτικές διαδροµές που ενώνουν το υπόψη ζεύγος υπολογίζουν κυκλοφοριακούς φόρτους και χρόνους στους συνδέσµους του δικτύου Ανάλογα µε το πώς αναλύουν την χρονική διάσταση της ζήτησης, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: υναµικά Λαµβάνουν υπόψη τη χρονική µεταβλητότητα της ζήτησης για µετακίνηση Ντετερµινιστικά Οι οδηγοί έχουν: πλήρη γνώση των κυκλοφοριακών συνθηκών Οικονοµικά ορθολογική συµπεριφορά Στατικά µοντέλα καταµερισµού της κυκλοφορίας Στοχαστικά Οι οδηγοί έχουν: ελλιπή γνώση των κυκλοφοριακών συνθηκών ιδιαίτερες προτιµήσεις και περιορισµούς επιλογής που οδηγούν σε µη οικονοµικά ορθολογική συµπεριφορά µεταβλητότητα ως προς τον τρόπο αντίληψης των κυκλοφοριακών συνθηκών. Στατικά ντετερµινιστικά µοντέλα Στατικά Μοντέλα καταµερισµού στο δίκτυο Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα

4 Στατικά ντετερµινιστικά µοντέλα Η επίλυση του προβλήµατος καταµερισµού για την επίλυση του προβλήµατος του καταµερισµού στο δίκτυο απαιτείται ο καθορισµός του κανόνα επιλογής που χρησιµοποιούν οι οδηγοί Παραδοχή κανόνα: Κάθε οδηγός προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο (κόστος) του εδοµένης της ζήτησης για µετακίνηση µεταξύ ενός ζεύγους Π - Π, Ερώτηµα: Πως θα κατανεµηθούν οι οδηγοί στις διαδροµές που ενώνουν το συγκεκριµένο ζεύγος Π-Π? Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή είναι ό, το κόστος (καύσιµο κ.α.), η απόσταση, η κυκλοφοριακή συµφόρηση, ο τύπος της οδού (αυτοκινητόδροµος, δευτερεύουσα κλπ), το τοπίο, η σήµανση, η ασφάλεια, η αξιοπιστία του χρόνου, η συνήθεια που έχουν οι µετακινούµενοι να χρησιµοποιούν µια διαδροµή κλπ. Στην πράξη δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες και συνήθως χρησιµοποιούνται προσεγγίσεις. Σε αστικές περιοχές ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την επιλογή είναι συνήθως ο. Ο συνδυασµός χρόνου και µήκους έχει επίσης αποδειχθεί ότι αποτελεί µια κατάλληλη προσέγγιση του γενικευµένου κόστους Αλγόριθµος συντοµότερης το πρόβληµα της συντοµότερης - ορισµός - εδοµένα : Οδικό δίκτυο που αναπαρίσταται µε χάρτη κόµβων συνδέσµων Καθορισµός δύο κόµβων που αποτελούν το ζεύγος Π-Π που αναλύεται. Κάθε σύνδεσµος του δικτύου χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο µήκος/ χρόνο / κόστος. Στόχος: Να προσδιορισθεί η συντοµότερη διαδροµή (δηλ. η διαδροµή µε το µικρότερο συνολικό µήκος/ χρόνο / κόστος ) από τον κόµβο προέλευσης στον κόµβο προορισµού. Στατικά ντετερµινιστικά µοντέλα Αλγόριθµος συντοµότερης Κατηγορίες στατικών ντετερµινιστικών µοντέλων καταµερισµού Τα µοντέλα καταµερισµού χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα µε το αν θεωρούν ότι ο σε ένα σύνδεσµο του δικτύου είναι συνάρτηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Καταµερισµός «ΌΛΑ η ΤΙΠΟΤΑ» που θεωρεί ότι ο σε ένα σύνδεσµο είναι σταθερός και ανεξάρτητος του φόρτου που χρησιµοποιεί τον σύνδεσµο. Καταµερισµός «ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» που λαµβάνει υπόψη του την κυκλοφοριακή συµφόρηση και θεωρεί ότι ο σε ένα σύνδεσµο εξαρτάται από τον φόρτο που χρησιµοποιεί τον σύνδεσµο. Συντοµότερη διαδροµή: ο Αλγόριθµός του Djksr Βρίσκει την συντοµότερη διαδροµή από έναν κόµβο προέλευσης των µετακινήσεων προς όλους τους άλλους κόµβους. Παραδοχές Κανένας σύνδεσµος δεν µπορεί να έχει αρνητικό κόστος (χρόνο, µήκος) Είναι µια επαναληπτική διαδικασία Για κάθε κόµβο υπολογίζεται ένας δείκτης (l ), που είναι το ελάχιστο κόστος (ελάχιστος ) από τον κόµβο προέλευσης µέχρι τον υπόψη κόµβο, στην τρέχουσα επανάληψη (δηλ. η καλύτερη διαδροµή που έχει βρεθεί µέχρι αυτή την επανάληψη, που συνδέει το κόµβο προέλευσης µε τον κόµβο ). Για κάθε κόµβο ορίζεται ένας δείκτης p που είναι ο αµέσως «προηγούµενος κόµβος» επάνω στην συντοµότερη διαδροµή όπως έχει καθορισθεί στην τρέχουσα επανάληψη. Στατικά ντετερµινιστικά µοντέλα Αλγόριθµος συντοµότερης Καταµερισµός «Όλα ή τίποτα» Παραδοχές:. Οι µετακινούµενοι θέλουν να χρησιµοποιήσουν την συντοµότερη διαδροµή που συνδέει το σηµείο προέλευσης τους µε το σηµείο προορισµού τους. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ Μέθοδος. Προσδιορισµός των συντοµότερων διαδροµών από κάθε σηµείο Προέλευσης προς όλους του προορισµούς. Φόρτιση όλων των µετακινήσεων µεταξύ ενός σηµείου προέλευσης και ενός σηµείου προορισµού στους συνδέσµους που αποτελούν την συντοµότερη διαδροµή. Για κάθε σύνδεσµο: άθροιση όλων των φόρτων που προκύπτουν από κάθε ζεύγος Π - Π Συντοµότερη διαδροµή: ο Αλγόριθµός του Djksr Οι δείκτες/κόµβοι είναι : Μόνιµοι: όταν έχουµε βρει την συντοµότερη διαδροµή από τον κόµβο προέλευσης µέχρι τον υπό εξέταση κόµβο. Προσωρινοί: όταν κάνουµε µια πρόβλεψη, αλλά δεν είµαστε σίγουροι Μια λίστα (LIST) διατηρείται και ενηµερώνεται σε κάθε επανάληψη. Η λίστα περιέχει τους κόµβους που θα πρέπει να εξετασθούν στις επόµενες επαναλήψεις (προσωρινοί κόµβοι).

5 Αλγόριθµος συντοµότερης Συντοµότερη διαδροµή: ο Αλγόριθµός του Djksr Βήµα : Έναρξη Ο «υπό ανάλυση» κόµβος είναι ο κόµβος προέλευσης έστω l = για τον κόµβο προέλευσης, Έστω l = για όλους τους άλλους κόµβους Ο κόµβος προέλευσης µπαίνει στην λίστα : LIST={o} Βήµα : Τεστ βελτιστοποίησης Εάν η λίστα είναι άδεια ο αλγόριθµος τερµατίζει. Οι δείκτες αναπαριστούν το ελάχιστο κόστος από τον κόµβο προέλευσης προς τους αντίστοιχους κόµβους. Εάν η λίστα δεν είναι άδεια, συνέχισε στο βήµα. Στο παράδειγµα που ακολουθεί, οι δείκτες που υπολογίζονται σε κάθε επανάληψη του αλγόριθµου Djksr, αναγράφονται δίπλα στον σχετικό κόµβο. Ο πρώτος µέσα στην παρένθεση είναι η τιµή του δείκτη l και ο δεύτερος δείκτης συµβολίζει τον δείκτη p. Το σύµβολο + χρησιµοποιείται για να δείξει ότι ο κόµβος είναι σταθερός και το σύµβολο ότι ο κόµβος είναι προσωρινός. (,)- (,)+ Αλγόριθµος συντοµότερης (,)- (,)- (,*)+ (,)- (,)+ (,)- (,)- (,*)+ (,)- Αλγόριθµος συντοµότερης ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Αλγόριθµος συντοµότερης Βήµα : Επιλογή Επέλεξε από την λίστα τον κόµβο µε τον µικρότερο δείκτη l Κάνε αυτόν τον κόµβο µόνιµο Θεώρησε αυτόν τον κόµβο ως τον «υπό ανάλυση κόµβο» και διέγραψε τον από την λίστα LIST Βήµα : Ενηµέρωση Έλεγξε κάθε κόµβο ο οποίος συνδέεται µε ένα σύνδεσµο µε τον «υπό ανάλυση κόµβο» Εάν ο κόµβος j συνδέεται µε ένα σύνδεσµο µε τον κόµβο και l j >l +c j (c j είναι το κόστος//µήκος του συνδέσµου (,j)) Ενηµέρωσε τον δείκτη l j του κόµβου j: l j =l +c j (δηλ. είναι συντοµότερο να προσεγγίσουµε το j από τον κόµβο ) Ενηµέρωσε τον δείκτη p j του κόµβου j: p j = (δηλ. ο κόµβος που είναι προηγούµενος κόµβος του j στην συντοµότερη διαδροµή είναι ο κόµβος ) Βάλε τον κόµβοj στην λίστα LIST Πήγαινε στο βήµα ο Αλγόριθµός του Djksr Αλγόριθµος συντοµότερης (,)+ (,)- (,)- (,*)+ (,)- (,)+ (,)+ (,)- (,)+ (,)- (,*) (,)- (,)+ Αλγόριθµος συντοµότερης Άσκηση: να υπολογισθεί το δένδρο των συντοµότερων διαδροµών από τον κόµβο l p Αλγόριθµος συντοµότερης (,)+ (,)- (,)+ (,)- (,*)+ (,)+ (,)- (,)+ (,)+ (,)+ (,)- (,)+ (,)- (,*) (,)+ (,)- (,)+

6 Αλγόριθµος συντοµότερης (,)+ (,)- (,)- (,)- (,)- (,)- (,*)+ (,)+ (,)+ (,)+ (,)+ (,)+ (,)- (,)+ (,)+ (,)- (,*) (,)+ (,)+ (,)+ Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα : ένδρο συντοµότερης ιαδροµής από κόµβο Φόρτιση του δικτύου µε τις µετακινήσεις που έχουν Προέλευση τον κόµβο Καταµερισµός φόρτων από κόµβο (,*) (,) + (,) (,) + (,)+ + Καταµερισµός Όλα ή Τίποτα ++ Αλγόριθµος συντοµότερης (,)+ (,)- (,)+ (,)- (,)+ (,)+ (,*)+ (,)+ (,)+ (,)+ (,)+ (,)+ (,)- (,)+ (,)+ (,)- (,*) (,)+ (,)+ (,)+ Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα : ένδρο συντοµότερης ιαδροµής από κόµβο Φόρτιση του δικτύου µε τις µετακινήσεις που έχουν Προέλευση τον κόµβο (,) + (,*) (,) + (,) + (,) + Καταµερισµός Όλα ή Τίποτα Καταµερισµός φόρτων από κόµβο Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα : Καταµερισµός Όλα ή Τίποτα Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα : Καταµερισµός Όλα ή Τίποτα Παράδειγµα καταµερισµού «όλα ή τίποτα» Καταµερισµός φόρτων από κόµβο Να υπολογισθούν οι φόρτοι στους συνδέσµους του δικτύου. ίδεται ο πίνακας Π-Π και οι χρόνοι ελεύθερης ροής σε κάθε σύνδεσµο του δικτύου. Πίνακας Π - Π προς ένδρο συντοµότερης ιαδροµής από κόµβο (,) + (,) + (,*) + (,) + (,)+ από Φόρτιση του δικτύου µε τις µετακινήσεις που έχουν Προέλευση τον κόµβο

7 Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα : ένδρο συντοµότερης ιαδροµής από κόµβο (,) + Φόρτιση του δικτύου µε τις µετακινήσεις που έχουν Προέλευση τον κόµβο (,) + (,) + + Καταµερισµός Όλα ή Τίποτα Καταµερισµός φόρτων από κόµβο (,*) + (,) Προσοµοίωση της διαδικασίας Αν θέλουµε να προσοµοιώσουµε την διαδικασία καταµερισµού της ζήτησης, καταµερισµού των µετακινήσεων είναι λογικό να υποθέσουµε ότι κατ αρχάς στο δίκτυο όλοι οι µετακινούµενοι θα επιλέξουν την συντοµότερη διαδροµή, αυτό όµως θα επιφέρει αύξηση της κυκλοφορίας Όλοι επιλέγουν την συντοµότερη διαδροµή Αύξηση της κυκλοφορίας, κορεσµός Αλλαγή σε άλλη διαδροµή ΕΝ συνεπάγεται µείωση του χρόνου κατάσταση ισορροπίας Αύξηση της κυκλοφορίας, κορεσµός => διαδροµή δεν είναι συντοµότερη Μερικοί θα αλλάξουν διαδροµή και θα επιλέξουν την διαδροµή Μερικοί θα αλλάξουν διαδροµή και θα επιλέξουν την διαδροµή Αύξηση της κυκλοφορίας, κορεσµός Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα : ένδρο συντοµότερης ιαδροµής από κόµβο Φόρτιση του δικτύου µε τις µετακινήσεις που έχουν Προέλευση τον κόµβο (,) + (,) + (,) + (,) + (,*)+ Καταµερισµός Όλα ή Τίποτα Καταµερισµός φόρτων από κόµβο Η αρχή του Wrdrop () Ο τρόπος που καταµερίζεται η κυκλοφορία σε ένα οδικό δίκτυο διατυπώθηκε για πρώτη φορά το από τον Wrdrop, που εισήγαγε την έννοια της ισορροπίας, που αποτελεί ορόσηµο στην θεωρεία προτυποποίησης των συγκοινωνιακών συστηµάτων. Σύµφωνα : µε την αρχή της συνθήκης ισορροπίας, η κυκλοφορία κατανέµεται σε ένα δίκτυο έτσι ώστε : οι χρόνοι ταξιδιού σε όλες τις διαδροµές που χρησιµοποιούνται είναι ίσοι και µικρότεροι από τον χρόνο που θα έκανε ένα όχηµα εάν ταξίδευε κατά µήκος µίας που δεν χρησιµοποιείται δεδοµένου ότι µπορούµε να υποθέσουµε ότι η κυκλοφορία θα καταλήξει σε µια κατάσταση ισορροπίας στην οποία κανένας µετακινούµενος δεν µπορεί να ελαττώσει τον χρόνο του επιλέγοντας µια νέα διαδροµή «συνθήκη ισορροπίας των χρηστών του δικτύου» Στατικά Ντετερµινιστικά µοντέλα : Αποτελέσµατα του καταµερισµού Όλα ή Τιποτα Άθροιση όλων των φόρτων σε κάθε σύνδεσµο ++++ = Καταµερισµός Όλα ή Τίποτα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο καταµερισµός Όλα ή Τίποτα δεν λαµβάνει υπόψη του την κυκλοφοριακή συµφόρηση Για να λάβουµε υπόψη την κυκλοφοριακή συµφόρηση θα πρέπει ο να εξαρτάται από τον φόρτο Πως λαµβάνουµε υπόψη την κυκλοφορική συµφόρηση? Καταµερισµός ισορροπίας Χαρακτηριστικά οδών, εξέλιξη κυκλοφοριακών συνθηκών και επιλογή ενά απλό παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι δύο πόλεις Α και Β ενώνονται µε δύο δυο οδούς που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η κόκκινη οδός έχει µικρότερο µήκος αλλά πτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά (έχει χαµηλότερη χωρητικότητα και εντονότερο ρυθµό αύξησης της κυκλοφοριακής συµφόρησης όπως απεικονίζεται και από την καµπύλη χρόνου φόρτου). Η µπλέ οδός έχει µεγαλύτερο µήκος από την, αλλά καλύτερα γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Για χαµηλά επίπεδα φόρτου όταν επικρατούν συνθήκες ελεύθερης ροής, η οδός είναι πιο ελκυστική, εποµένως για χαµηλά επίπεδα φόρτου όλες οι µετακινήσεις θα γίνονται µέσω της οδού. Καθώς αυξάνεται όµως ο φόρτος ο κατά µήκος της οδού αυξάνεται και προσεγγίζει τον χρόνο ελεύθερης ροής στην οδό Α Β q* q*

8 Πως όµως µπορούµε να υπολογίσουµε τους φόρτους ισορροπίας σε ένα τέτοιο απλό παράδειγµα? Q A q q B... ισορροπίας..... Σύνθετη συνάρτηση χρόνου συνολικών µετακινήσεων του οδικού δικτύου. q Q q =Q-q Απεικονίζοντας τις συναρτήσεις φόρτου χρόνου στο ίδιο διάγραµµα έχουµε την δυνατότητα να κατασκευάσουµε µια σύνθετη συνάρτηση χρόνου συνολικών µετακινήσεων µεταξύ Α και Β, (πράσινη γραµµή) που κατασκευάζεται αθροίζοντας οριζόντια τις δύο επιµέρους καµπύλες. Με αυτό τον τρόπο για κάθε τιµή του χρόνου, οι µετακινήσεις µεταξύ του Α και του Β είναι το άθροισµα των µετακινήσεων που χρησιµοποιούν τις επιµέρους διαδροµές. Έτσι όταν αυτή η καµπύλη κατασκευάζεται από τις συνολικές µετακινήσεις είναι δυνατόν να υπολογίσουµε γραφικά τον φόρτο κάθε Καταµερισµός ισορροπίας - σχέσεις µεταξύ χρόνων/φόρτων στους συνδέσµους και χρόνων/φόρτων κατά µήκος διαδροµών ιαδροµή, - fk. δ, k = f δ, + f δ, + f δ, + f δ, r s k c =. δ, =. δ, +. δ, +. δ, +. δ, = k = f + f = q k f ιαδροµή, - ιαδροµή, - ιαδροµή, - Καταµερισµός ισορροπίας - σχέσεις µεταξύ χρόνων/φόρτων στους συνδέσµους και χρόνων/φόρτων κατά µήκος διαδροµών ιαδροµή µεταξύ δύο κόµβων είναι µια διαδοχική σειρά συνδέσµων που συνδέει τους δύο κόµβους. Ο κατά µήκος µιας είναι εποµένως το άθροισµα των χρόνων όλων των συνδέσµων που αποτελούν την συγκεκριµένη διαδροµή. Ο c k κατά µήκος µια k που συνδέει το ζεύγος Π-Π r-s, υπολογίζεται από τους χρόνους των συνδέσµων του δικτύου, χρησιµοποιώντας την σχέση: k δ, = c k k, =. δ, k, r s ο στον σύνδεσµο α, και εάν ο σύνδεσµος α αποτελεί τµήµα της k σε όλες τις άλλες περιπτώσεις Καταµερισµός ισορροπίας - σχέσεις µεταξύ χρόνων/φόρτων στους συνδέσµους και χρόνων/φόρτων κατά µήκος διαδροµών Εάν στην κατάσταση ισορροπίας ορίσουµε ως K το σύνολο των διαδροµών που χρησιµοποιούνται από τα οχήµατα µε ζώνη προέλευσης την r και ζώνη προορισµού την s, και U το σύνολο των διαδροµών που συνδέουν την ζώνη r µε την ζώνη s αλλά δεν χρησιµοποιούνται από τα οχήµατα που κινούνται από την ζώνη r στην ζώνη s, τότε ισχύουν οι σχέσεις: c n = cm < cu n, m K και u U όπου: k c υπό τις συνθήκες k k, = ( ). δ, k, r s fk = q r, s = f.δ, r s k k k fk, k, r s Καταµερισµός ισορροπίας - σχέσεις µεταξύ χρόνων/φόρτων στους συνδέσµους και χρόνων/φόρτων κατά µήκος διαδροµών Αντίστοιχα, ένας σύνδεσµος µπορεί να αποτελεί τµήµα πολλών διαφορετικών διαδροµών. Ο αριθµός των οχηµάτων που διέρχονται από ένα συγκεκριµένο σύνδεσµο,, είναι ίσος µε το άθροισµα των οχηµάτων που ακολουθούν κάθε µια από εκείνες τις διαδροµές, τµήµα των οποίων αποτελεί ο σύνδεσµος. Εποµένως χρησιµοποιώντας τον δείκτη δ, k, µπορούµε να εκφράσουµε τον φόρτο ενός συνδέσµου µε την ακόλουθη σχέση: f k = fk.δ, r s k ο φόρτος στην σύνδεσµο, k ο φόρτος της k, δηλ, ο αριθµός των οχηµάτων που ακολουθούν την διαδροµή k που συνδέει το ζεύγος Π-Π r-s. Εποµένως fk = q r, s k όπου q ο αριθµός των οχηµάτων που κινούνται από τη ζώνη r στη ζώνη s. Καταµερισµός ισορροπίας - σχέσεις µεταξύ χρόνων/φόρτων στους συνδέσµους και χρόνων/φόρτων κατά µήκος διαδροµών Εποµένως για να υπολογίσουµε τους φόρτους της κατάστασης ισορροπίας, σε σχετικά απλές µορφές δικτύων (όπου είναι δυνατό να προσδιορίσουµε όλες τις διαδροµές που συνδέουν το κάθε ζεύγος Π-Π,) κατ αρχάς εκφράζουµε τους χρόνους σαν συνάρτηση των φόρτων των συνδέσµων : c k k, = ( ). δ, k, r s Στην συνέχεια αναπτύσσουµε ένα σύστηµα εξισώσεων που εκφράζουν. τήν συνθήκη ισορροπίας του δικτύου, δηλ. ότι οι χρόνοι διαδροµές σε όλες τις διαδροµές που χρησιµοποιούνται είναι ίσοι, και b. την συνθήκη διατήρησης του φόρτου στους κόµβους, δηλ. ότι το σύνολο των οχηµάτων που εισέρχονται σε ένα κόµβου είναι ίσο µε το σύνολο των οχηµάτων που εξέρχονται από τον κόµβο.

9 ( ) = Παράδειγµα: : Καταµερισµός ισορροπίας b q bc = οχ / ώρα ( ) = + c ( ) = + q bc = oχ / ώρα Στο δίκτυο που συνδέει τους κόµβους,b,c, δίδονται οι συναρτήσεις χρόνου φόρτου και η ζήτηση για µετακίνηση q bc µεταξύ b και c. Να υπολογισθούν οι φόρτοι ισορροπίας στο δίκτυο + = = = = ( ) = ( ) + ( ) = ( ) = b ( ) = + c ( ) = + Στην κατάσταση ισορροπίας οι χρόνοι σε όλες τις διαδροµές που χρησιµοποιούνται είναι ίσοι C bc ( ) = ( ) + ( ) = C = + bc = q bc = = +.( ) = Για γενικές µορφές δικτύων και µη γραµµικές σχέσεις χρόνου φόρτου, είναι πολύ δύσκολο να επιλυθεί το πρόβληµα. Ειδικοί αλγόριθµοι θα πρέπει να εφαρµοσθούν. Για την επίλυση του προβλήµατος θα πρέπει να λάβουµε υπόψη: ) στην κατάσταση ισορροπίας οι χρόνοι µετακίνησης στις εναλλακτικές διαδροµές που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι ίσοι ) σε κάθε κόµβο θα πρέπει να ισχύει η συνθήκη διατήρησης των φόρτων, δηλ. ο αριθµός των οχηµάτων που εισέρχονται σε ένα κόµβο θα πρέπει να είναι ίσος µε τον αριθµό των οχηµάτων που εξέρχονται από τον κόµβο. T + = + j n k m T j k n m Αλγόριθµοι επίλυσης του καταµερισµού ισορροπίας Αναλυτική επίλυση του προβλήµατος του καταµερισµού ισορροπίας, λύνοντας ένα σύστηµα εξισώσεων που εκφράζουν τις συνθήκες ισορροπίας και διατήρησης του φόρτου, δεν είναι εφικτή για δίκτυα µε µεγάλο αριθµό κόµβων και συνδέσµων. Οι µέθοδοι επίλυσης του προβλήµατος χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Προσεγγιστικές µέθοδοι, που δεν συγκλίνουν απαραίτητα στην κατάσταση ισορροπίας, και περιλαµβάνουν τους αλγόριθµους καταµερισµού µε περιορισµό χωρητικότητας τµηµατικής φόρτισης του δικτύου Μέθοδοι µαθηµατικής επίλυσης, που συγκλίνουν προς την κατάσταση ισορροπίας εκ των οποίων αυτή που εφαρµόζεται ευρέως είναι η µέθοδος του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης. b q bc = οχ c οχ. Οι χρόνοι κατά µήκος των διαδροµών που επιλέγονται, είναι συνάρτηση των χρόνων των συνδέσµων που αποτελούν την : bc bc C =, C = + Από συνθήκες διατήρησης του φόρτου: = Ζεύγος Π Π : [ b, c ] ύο διαδροµές : () : σύνδεσµος () : σύνδεσµος, σύνδεσµος + = q bc = Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγόριθµός καταµερισµού µε περιορισµό χωρητικότητας (αρχική προσέγγιση) Βήµα : Εφαρµογή καταµερισµού «όλα ή τίποτα» µε βάση τους χρόνους ελεύθερης ροής. Ο καταµερισµός έχει σαν αποτέλεσµα το σύνολο των φόρτων σε όλους τους συνδέσµους του δικτύου Βήµα : Ενηµέρωση των χρόνων όλων των συνδέσµων µε βάση τους φόρτους που υπολογίσθηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Upde rvel mes on lnks bsed on he flows Βήµα : Καταµερισµός όλων των µετακινήσεων στο δίκτυο χρησιµοποιώντας τους χρόνους που ενηµερώθηκαν στο βήµα. Ο καταµερισµός υπολογίζει ένα νέο σύνολο φόρτων Βήµα : Εάν οι φόρτοι είναι παρόµοιοι µε τους φόρτους της προηγούµενης επανάληψης, ο καταµερισµός έχει φθάσει στην κατάσταση ισορροπίας. Εάν όχι πήγαινε στο βήµα.

10 Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγόριθµός καταµερισµού µε περιορισµό χωρητικότητας Ο αλγόριθµος που περιγράφηκε συνήθως δεν συγκλίνει σε µια κατάσταση ισορροπίας. Οι φόρτοι που υπολογίζονται σε κάθε επανάληψη µετακινούνται µεταξύ εναλλακτικών διαδροµών εµφανίζοντας µια περιοδικότητα. Για να ξεπεράσουµε αυτό το πρόβληµα ο αλγόριθµος τροποποιείται έτσι ώστε αντί να χρησιµοποιούµε σε κάθε επανάληψη τους χρόνους που υπολογίσθηκαν στην προηγούµενη επανάληψη, χρησιµοποιείται ένας σταθµισµένος µέσος όρος των χρόνων που υπολογίσθηκαν στις δύο προηγούµενες επαναλήψεις. Τα βάρη που χρησιµοποιούνται είναι, και, όπως περιγράφεται στον τροποποιηµένο αλγόριθµο που παρουσιάζεται στην συνέχεια Σύγκλιση σε κατάσταση ισορροπίας δεν εγγυάται και ο αλγόριθµος τερµατίζει µετά από προκαθορισµένο αριθµό επαναλήψεων. Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Παράδειγµα: : εφαρµογή της µεθόδου καταµερισµού µε περιορισµό χωρητικότητας σύνδεσµος οχ. σύνδεσµος οχ σύνδεσµος = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγόριθµός καταµερισµού µε περιορισµό χωρητικότητας Βήµα : Έναρξη Εφαρµογή της µεθόδου καταµερισµού «Όλα ή Τίποτα» µε βάση τους χρόνους = () για κάθε σύνδεσµο. Ο καταµερισµός έχει σαν αποτέλεσµα τους φόρτους σε όλους τους συνδέσµους { }. Έναρξη αρίθµησης επαναλήψεων, n= Βήµα : Ενηµέρωση : τ n = ( n- ) για κάθε σύνδεσµο. Βήµα : Οµαλοποίηση : n =,. n- +,.τ n για κάθε σύνδεσµο. Βήµα : Φόρτιση δικτύου : Καταµερισµός όλων των µετακινήσεων µε την µέθοδο «Όλα η τίποτα» µε βάση τους χρόνους των συνδέσµων { n }. O καταµερισµός έχει σαν αποτέλεσµα τους φόρτους σε όλους τους συνδέσµους { n }. = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) () = = οχ. οχ () = = () = = τ () = =, * +, * = = τ () = =, * +, * = = τ () = =, * +, * = = τ () = =, * +, * =, = τ () = =, * +, * =, = τ () = =, * +,* = = Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγόριθµός καταµερισµού µε περιορισµό χωρητικότητας Βήµα : Κανόνας τερµατισµού Εάν n = N (N είναι ο µέγιστος αριθµός επαναλήψεων) πήγαινε το βήµα. Αλλιώς n = n+ και και πήγαινε στο βήµα. Βήµα : Υπολογισµός µέσων όρων. * n κ = = κ { * } είναι οι φόρτοι των συνδέσµων στην κατάσταση ισορροπίας. τ () = τ () = τ () = τ () = τ () =, τ () = = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) =, *, +, * =, =, *, +, * =, =, * +, * =, =, *, +, * =, =, *, +, * =, =, *, +, * =, = = = = = =

11 Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης Εφαρµογή του αλγόριθµου περιορισµού χωρητικότητας : επανάληψη = = = = = = τ =, τ = τ = =, = = = = = τ = τ =, τ = =, =, = = = = τ = τ = τ = =, =, =, = = = τ = τ =, τ = =, =, =, = = = τ = τ =, τ = =, =, =, = = = Βήµα : προκαταρτικά ιαίρεσε τον αριθµό των µετακινήσεων µεταξύ κάθε ζεύγους Π-Π σε Ν ίσα µερίδια (T n j = T j /N) n = και α = α. Βήµα : Ενηµέρωση n = ( n- ) α. Αλγόριθµός καταµερισµού µε τµηµατική φόρτιση Βήµα : Τµηµατική φόρτιση Εφαρµογή καταµερισµού «όλα ή τίποτα» µε βάση τους χρόνους n αλλά χρησιµοποιώντας τις µετακινήσεις T n j για κάθε ζεύγος Π Π,j. O καταµερισµός αυτός υπολογίζει τους φόρτους { w n } Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης Εφαρµογή του αλγόριθµου περιορισµού χωρητικότητας : επανάληψη τ = τ =, τ = =, =, =, = = = τ =, τ = τ = =, =, =, = = = τ = τ = τ = =, =, =, = = = τ = τ =, τ = =, =, =, = = = τ = τ =, τ = =, =, =, = = = Αλγόριθµός καταµερισµού µε τµηµατική φόρτιση Βήµα : Άθροιση του φόρτου n = n- + w n α. Βήµα : Κανόνας τερµατισµού Εάν n=n, o αλγόριθµος τερµατίζει, και οι φόρτοι ισορροπίας είναι οι τελευταίοι φόρτοι n που υπολογίσθηκαν, αλλιώς n=n+ και πήγαινε στο βήµα. Για εφαρµογή του αλγορίθµου για επαναλήψεις, δηλ. n= * n κ * = = = κ = * = = * = =, * = =, Αλγορ. περιορισµού χωρητικότητας * = * =, * =, Μετά από επαναλήψεις οι φόρτοι δεν συγκλίνουν προς µια κατάσταση ισορροπίας Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης Παράδειγµα: : εφαρµογή της µεθόδου καταµερισµού µε τµηµατική φόρτιση = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) σύνδεσµος οχ. σύνδεσµος οχ σύνδεσµος Θεωρούµε ότι Ν=, εποµένως σε κάθε τµηµατική φόρτιση χρησιµοποιείται το % της συνολικής ζήτησης: %=

12 Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = οχ. οχ = = () = w = = + = () = w = = + = () = w = = + = () =, w = = + = () = w = = + = () = w = = + = Εφαρµογή του αλγόριθµου τµηµατικής φόρτισης : επανάληψη = =, = w = w = w = = = = = =, = w = w = w = = = = = = w = w = w = = = = = = =, = w = w = w = = = = = =, =, εν υπάρχει σύγκλιση προς την κατάσταση ισορροπίας Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) Προτυποποίηση του καταµερισµού ισορροπίας σαν ένα ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης () =, () = () = () =, () = () = w = w = w = w = w = w = = + = = + = = + = = + = = + = = + = Το ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης (Beckmn e l. ) mn z() = ( ω) dω α : σύνδεσµος του δικτύου α : συνάρτηση χρόνου του συνδέσµου ω : η µεταβλητή του προβλήµατος βελτιστοποίησης (δηλ. ο κυκλοφοριακός φόρτος του συνδέσµου) : η βέλτιστη τιµή της µεταβλητής (δηλ. ο κυκλοφοριακός φόρτος ισορροπίας στον σύνδεσµο ) Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης Εφαρµογή του αλγόριθµου τµηµατικής φόρτισης : επανάληψη = = = = = = =, = = w = w = w = = = = =, = = w = w = w = = = = =, = = w = w = w = = = = = = = w = w = w = = = = = = = w = w = w = = = = Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Προτυποποίηση του καταµερισµού ισορροπίας σαν ένα ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης mn z() = ( ω) dω Αυτό το πρόβληµα ισοδυναµεί µε την ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των εµβαδών κάτω από τις καµπύλες των συναρτήσεων χρόνου φόρτου για όλους τους συνδέσµους του δικτύου Υπό τους περιορισµούς fk = q r, s k fk k, r, s = fk.δ, k r s k Όπως ορίσθηκαν από τις σχέσεις µεταξύ φόρτων στους συνδέσµους ( α ) και φόρτων κατά µήκος των διαδροµών (f k ).

13 Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Αλγόριθµός επίλυσης του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης Βήµα : Έναρξη Εφαρµογή της µεθόδου καταµερισµού «Όλα ή Τίποτα» µε βάση τους χρόνους = () για κάθε σύνδεσµο. Ο καταµερισµός έχει σαν αποτέλεσµα τους φόρτους σε όλους τους συνδέσµους { }. Έναρξη αρίθµησης επαναλήψεων, n= Βήµα : Ενηµέρωση : n = ( n ) για κάθε σύνδεσµο. Βήµα : Προσδιορισµός κατεύθυνσης που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση βελτιστοποίησης Εφαρµογή της µεθόδου καταµερισµού «Όλα ή Τίποτα» µε βάση τους χρόνους n. O καταµερισµός έχει σαν αποτέλεσµα τους «βοηθητικούς» φόρτους σε όλους τους συνδέσµους {y }. Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Έχει πειραµατικά αποδειχθεί ότι µια καλή προσέγγιση του λ που έχει συνήθως ικανοποιητικά αποτελέσµατα δίδεται από τις σχέσεις λn = ή λn = n n Με την χρήση µιας από αυτές τις τιµές του συντελεστή λ, ο αλγόριθµος επίλυσης του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης απλοποιείται ουσιαστικά. Στο παράδειγµα που ακολουθεί χρησιµοποιούµε την τιµή λn = n Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Αλγόριθµός επίλυσης του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης Βήµα : Υπολογισµός του βήµατος προσέγγισης κατά την βέλτιστη κατεύθυνση. Εύρεση της τιµής του λ που επιλύει το πρόβληµα n n n + λ ( y ) mn ( ω) dω λ Βήµα : Προσέγγιση n+ = n +λ n ( y n n ), α. Βήµα : Τέστ σύγκλισης. Εάν το κριτήριο σύγκλισης ικανοποιείται, ο αλγόριθµος τερµατίζει και οι φόρτοι ισορροπίας είναι οι τελευταίοι φόρτοι που υπολογίσθηκαν { n+ }, αλλιώς n=n+ και πήγαινε στο βήµα. Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου επίλυσης του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης µε λ=/ν = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = = () οχ. οχ () = = () = = () =, y = = + (/) * ( ) = () = y = = + (/) * ( ) = () = y = = + (/) * ( ) = () = () =, () = y = y = y = = + (/ ) * ( ) = = + (/ ) * ( ) = = + (/ ) * ( ) = Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Επίλυση του καταµερισµού σαν ισοδύναµο πρόγραµµα βελτιστοποίησης Οι µέθοδοι καταµερισµού µε περιορισµό χωρητικότητας και τµηµατικού καταµερισµού δίνουν λύσεις που προσεγγίζουν την κατάσταση ισορροπίας. Πολλές φορές τα αποτελέσµατα δεν είναι όµως ικανοποιητικά, αλλά αποτελούσαν τις πλέον καθιερωµένες µεθόδους µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του οπότε επιλύθηκε µαθηµατικά το πρόβληµα του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης και αναπτύχθηκαν τα πρώτα προγράµµατα Η/Υ. Η προτυποποίηση του προβλήµατος σαν ένα ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης εγγυάται την επίλυση του προβλήµατος του καταµερισµού ισορροπίας. Αποτελεί όµως ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβληµα. Ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα στον αλγόριθµο που περιγράφηκε είναι ο προσδιορισµός των τιµών της παραµέτρου λ µε επίλυση του προγράµµατος ελαχιστοποίησης: mn λ n n n + λ ( y ) ( ω) dω Αλγόριθµος τµηµατικής φόρτισης = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) = ( +.( ) ) () =, y = = + (/ ) * ( ) =, () =, y = = + (/ ) * ( ) =, () = y = = + (/ ) * ( ) =, (,) =, y = =, + (/ ) * (,) =, (,) =, y = =, + (/ ) * (,) = (,) =, y = =, + (/ ) * (,) =, (,) =, y = =, + (/ ) * (,) = () =, y = = + (/ ) * ( ) = (,) =, y = =, + (/ ) * (,) =

14 Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Εφαρµογή του αλγόριθµου του ισοδύναµου προβλήµατος βελτιστοποίησης : επανάληψη Επανά ληψη (n) λ σύνδεσµος σύνδεσµος σύνδεσµος, n = n = n =, n = n = n =, n =, n = n =, y n = y n = y n =, n+ = n+ = n+ =, n = n =, n =, y n = y n = y n =, n+ = n+ = n+ =, n =, n =, n =, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ = n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ = n+ = n+ =, n = n = n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ = n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =, Η κατασκευή περισσότερων δρόµων δεν είναι συνεπάγεται πάντα µείωση του χρόνου µετακίνησης το παράδοξο του Bress Το παράδοξο του Bress αποδεικνύει θεωρητικά πώς κάτω από ορισµένες συνθήκες η κατασκευή νέων οδικών τµηµάτων µπορεί τελικά να οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού χρόνου µετακίνησης. Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Εφαρµογή του αλγόριθµου του ισοδύναµου προβλήµατος βελτιστοποίησης : επανάληψη Επανά ληψη (n) λ σύνδεσµος σύνδεσµος σύνδεσµος, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ = n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ = n+ = n+ =, n = n = n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ = n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =, q = q = = + = κατάσταση ισορροπίας = = = To παράδοξο του Βress = = = + q = q = = = = = ιαδροµή ιαδροµή ιαδροµή : mn ιαδροµή : mn Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Εφαρµογή του αλγόριθµου του ισοδύναµου προβλήµατος βελτιστοποίησης : επανάληψη Κατάσταση ισορροπίας Επανά ληψη (n) λ σύνδεσµος σύνδεσµος σύνδεσµος, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =,, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =, n =, n =, n =,, y n = y n = y n =, n+ =, n+ =, n+ =, Κατάσταση ισορροπίας ιαδροµή ιαδροµή q = q = = + ιαδροµή q = Nέος σύνδεσµος = + = = = = = To παράδοξο του Βress = = = + q = = = = = = = ιαδροµή : mn ιαδροµή : mn = ιαδροµή : mn

15 ,,,,,,,, Κριτική θεώρηση των στατικών ντετερµινιστικών µοντέλων καταµερισµού Πλεονεκτήµατα: αλγόριθµοι επίλυσης υψηλή υπολογιστική απόδοση δυνατότητα επίλυσης µεγάλων δικτύων Μειονεκτήµατα: αφορούν τις παραδοχές της αρχής ισορροπίας των χρηστών που αποτελεί την βάση της τυποποίησης των στατικών µοντέλων πλήρης γνώση κυκλοφοριακών συνθηκών οι οδηγοί γνωρίζουν τους χρόνους κατά µήκος όλων των διαδροµών που ενώνουν τα σηµεία αρχής και τέλους του ταξιδιού τους οικονοµικά ορθολογική συµπεριφορά οι οδηγοί επιλέγουν την διαδροµή τους µε βάση αυστηρά κριτήρια οικονοµικού ορθολογισµού δηλ. ελαχιστοποίηση του χρόνου (κόστους) Η αρχή της στοχαστικής ισορροπίας ελλιπής γνώση κυκλοφοριακών συνθηκών Κάθε χρήστης αντιλαµβάνεται διαφορετικά τον χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί ένας σύνδεσµος του δικτύου Μη οικονοµικά ορθολογική συµπεριφορά Πλέον του χρόνου (κόστους) και άλλοι παράγοντες µπορεί να επηρεάζουν την επιλογή της Κάθε οδηγός προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον αντιληπτό χρόνο (κόστος) Αρχή στοχαστικής ισορροπίας χρηστών (Dgnzo & Sheff, ) Στην κατάσταση στοχαστικής ισορροπίας του δικτύου, κανένας χρήστης δεν πιστεύει ότι µπορεί να ελαττώσει τον χρόνο του µε µια αλλαγή της του Στατικά στοχαστικά µοντέλα Στοχαστική & κλασσική συνθήκη ισορροπίας Στοχαστικός στατικός καταµερισµός στο δίκτυο Ο αντιληπτός µπορεί να τυποποιηθεί σαν µια τυχαία µεταβλητή κατανεµηµένη σε όλο τον πληθυσµό των οδηγών, µε µέση τιµή ίση µε τον πραγµατικό χρόνο Η στοχαστική συνθήκη ισορροπίας αποτελεί γενίκευση της κλασσικής αρχής του Wrdrop Εάν η αντίληψη του χρόνου είναι ακριβής => φόρτοι στοχαστικής ισορροπίας = φόρτοι ντετερµινιστικής ισορροπίας ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ εφαρµογής στοχαστικού µοντέλου επιλογής ιαδροµή ιαδροµή ιαδροµή Αντιληπτός Αντιληπτός Οδηγός Οδηγός Πραγµατικός Πραγµατικός = + Στατικά στοχαστικά µοντέλα Σφάλµα αντίληψης, ανάλυσης, πληροφόρησης Λόγω ελλιπούς γνώσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, οι µετακινούµενοι κάνουν υποθέσεις σχετικά µε τον χρόνο κατά µήκος των εναλλακτικών διαδροµών που οδηγούν στον προορισµό τους. Ο όπως τον αντιλαµβάνεται ο κάθε οδηγός είναι διαφορετικός από τον πραγµατικό χρόνο όπως τον µετρά ο αναλυτής. Έτσι ένα ντετερµινιστικό µοντέλο θα υπολόγιζε ότι και οι δύο οδηγοί θα χρησιµοποιήσουν την συντοµότερη διαδροµή. Όµως ο πρώτος οδηγός αντιλαµβάνεται την διαδροµή ως την συντοµότερη µεταξύ των τριών. A B α T α q α (q ) ε Αντιληπτός Ο αντιληπτός αναπαριστά τον χρόνο όπως τον αντιλαµβάνονται οι οδηγοί. Ο αντιληπτός µπορεί να τυποποιηθεί σαν µια τυχαία µεταβλητή κατανεµηµένη σε όλο τον πληθυσµό των οδηγών, µε µέση τιµή ίση µε τον πραγµατικό χρόνο T = (q ) +ε α : σύνδεσµος του δικτύου : αντιληπτός (κόστος) του συνδέσµου α (τυχαία µεταβλητή) : ο φόρτος του συνδέσµου α : ο πραγµατικός χρόνου του συνδέσµου (που είναι συνάρτηση του φόρτου), Ε[Τ α ] = (q ) : τυχαία µεταβλητή που περιλαµβάνει τα σφάλµατα αντίληψης, (που οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι οδηγοί δεν έχουν πληροφορία/ γνώση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε όλο το δίκτυο) και άλλους µη δυνάµενους να προσδιορισθούν παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του οδηγού.

16 Στατικά ντετερµινιστικά µοντέλα Κατηγορίες στατικών στοχαστικών µοντέλων καταµερισµού Όπως και στην περίπτωση των ντετερµινιστικών µοντέλων καταµερισµού, τα στατικά στοχαστικά µοντέλα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα µε το αν θεωρούν ότι ο σε ένα σύνδεσµο του δικτύου είναι συνάρτηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Καταµερισµός «Στοχαστικής φόρτισης δικτύου» που θεωρεί ότι ο σε ένα σύνδεσµο είναι ανεξάρτητος του φόρτου που χρησιµοποιεί τον σύνδεσµο Μέθοδος Burrel Μέθοδος Dl. Καταµερισµός «Στοχαστικής ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» που λαµβάνει υπόψη του την κυκλοφοριακή συµφόρηση και θεωρεί ότι ο σε ένα σύνδεσµο εξαρτάται από τον φόρτο που χρησιµοποιεί τον σύνδεσµο. Μέθοδος ισοδύναµου προβλήµατος βελτιστοποίησης Παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου του Burrel Από τα δεδοµένα του προβλήµατος προκύπτει ότι οι φόρτοι µπορούν να υπολογισθούν µε εφαρµογή του αλγόριθµου Burrel. Για τον υπολογισµό των φόρτων σε κάθε σύνδεσµο του δικτύου θα πρέπει να προσδιορισθεί η διαδροµή. που ο κάθε µετακινούµενος αντιλαµβάνεται ως η συντοµότερη και την οποία εποµένως θα επιλέξει. Για τον προσδιορισµό του αντιληπτού χρόνου κάθε, προσδιορίζεται κατ αρχάς ο του κάθε συνδέσµου όπως τον αντιλαµβάνεται ο κάθε µετακινούµενος. εδοµένου ότι ο αντιληπτός του κάθε συνδέσµου ακολουθεί οµοιόµορφη κατανοµή που ορίζεται από την µέγιστη και την ελάχιστη τιµή του, µια τυχαία τιµή του αντιληπτού χρόνου του συνδέσµου, υπολογίζεται από την σχέση: αντιληπτ ός = mn + RND ( m Όπου RND ένας τυχαίος αριθµός στο διάστηµα [,] mn ) Αλγόριθµος του Burrel Βασικές παραδοχές Κάθε οδηγός επιλέγει την διαδροµή µε το µικρότερο κόστος Κάθε οδηγός αντιλαµβάνεται το κόστος διαφορετικά Το αντιληπτό κόστος σε κάθε σύνδεσµο του δικτύου ακολουθεί µια κατανοµή της οποίας η µέση τιµή είναι το πραγµατικό κόστος που µετράται κάτω από κανονικές συνθήκες Οι κατανοµές κόστους των συνδέσµων είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους Ο αλγόριθµος Burrel είναι στην ουσία ένα αλγόριθµος προσοµοίωσης Για κάθε µετακίνηση ενός συγκεκριµένου ζεύγους Π-Π επιλέγονται από τις κατανοµές κόστους συγκεκριµένες τιµές που αντιπροσωπεύουν το κόστος κάθε συνδέσµου. Στην συνέχεια η µετακίνηση ακολουθεί την συντοµότερη διαδροµή Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλες τις µετακινήσεις στο δίκτυο Συνήθως χρησιµοποιείται η κανονική, ή η ορθογωνική (οµοιόµορφη) κατανοµή Παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου του Burrel αντιληπτ ός Έστω ότι οι τυχαίοι αριθµοί RND είναι διαθέσιµοι, και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αντιληπτού χρόνου για έναν µετακινούµενο, εφαρµόζοντας την σχέση Σύνδεσµος = Ορθογωνική κατανοµή χρόνου mn Τυχαίος αριθµός () () () () + RND ( Αντιληπτός συνδέσµου () = () + ()*[()-()] m ιαδροµή mn Χαρακτηριστικά ιαδροµής Ελάχιστος Μέγιστος Αντιληπτός () () = Σ () () = Σ () () = Σ () - -,,,, - -,,,, ΑΓ ΑΒ,, -,, ΑΒΓ, Εποµένως ο συγκεκριµένος µετακινούµενος αντιλαµβάνεται ότι ο µετακίνησης µέσω της ΑΓ είναι, µέσω της ΑΒ, και µέσω της διαδροµή ΑΒΓ ότι είναι. Εποµένως επιλέγει την διαδροµή ΑΒΓ. ) Παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου του Burrel Ο αντιληπτός σε κάθε σύνδεσµο του δικτύου ακολουθεί ορθογωνική/οµοιόµορφη κατανοµή. Α Β Γ Το φάσµα τιµών του αντιληπτού χρόνου δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Σύνδεσµος () Να υπολογισθεί πως θα καταµερισθούν στο δίκτυο µετακινήσεις από τον κόµβο Α στον κόµβο Β Ελάχιστος αντιληπτός mn Μέγιστος αντιληπτός m Παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου του Burrel Η διαδικασία προσδιορισµού της µε τον µικρότερο αντιληπτό χρόνο επαναλαµβάνεται για όλους τους µετακινούµενους Σύνδεσµος Τυχαίος αριθµός προσοµοίωση µετακίνησης Αντιληπτός συνδέσµου Αντιληπτός Τυχαίος αριθµός προσοµοίωση µετακίνησης Αντιληπτός συνδέσµου Αντιληπτός Τυχαίος αριθµός προσοµοίωση µετακίνησης Αντιληπτός συνδέσµου Αντιληπτός () = () = () = () = () = () = () + () + () () () + () () () () () Σ () ()*[()- Σ () ()*[()- Σ () ()*[()-()] ()] ()],, ΑΓ,,, ΑΓ,,, ΑΓ,,,,,,,,, ΑΒ,,, ΑΒ,,, ΑΒ,,,,,,,,, ΑΒΓ,,, ΑΒΓ,,, ΑΒΓ,

17 Παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου του Burrel Τυχαίος Σύνδεσµος αριθµός προσοµοίωση µετακίνησης προσοµοίωση µετακίνησης προσοµοίωση µετακίνησης Αντιληπτός συνδέσµου Αντιληπτός Τυχαίος αριθµός Αντιληπτός συνδέσµου Αντιληπτός Τυχαίος αριθµός Αντιληπτός συνδέσµου Αντιληπτός Η µέθοδος του Dl λογικές διαδροµές Μια διαδροµή θεωρείται λογική µόνο εφόσον προχωρεί διαδοχικά α) πλησιάζοντας τον κόµβο προορισµού και ταυτόχρονα β) αποµακρύνεται από τον κόµβο προέλευσης r(k) =, s(k) =, Κ, r(b) =,, s(b) =, r(a) =, Β s(a) =, Α,,, N Μ r(n) =, s(n) =, r(m) =, s(m) =, Οι οδηγοί που θα ακολουθούσαν στην διαδροµή Α-Μ- Ν-Β, φθάνοντας στο Μ θα είχαν αποµακρυνθεί από τον προορισµό τους : s(m) > s(a) r() = ο από το σηµείο προέλευσης στον κόµβο, κατά µήκος της συντοµότερης s() = ο από το κόµβο, στο σηµείο προορισµού κατά µήκος της συντοµότερης Παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου του Burrel Αθροίζοντας σε κάθε σύνδεσµο τους φόρτους που προέρχονται από κάθε µετακίνηση προκύπτει ο φόρτος σε κάθε σύνδεσµο του δικτύου () = () = () = () = () = () = () + () + () () () + () () () () () Σ () ()*[()- Σ () ()*[()- Σ () ()*[()-()] ()] ()],, ΑΓ,,, ΑΓ,,, ΑΓ,,,,,,,,, ΑΒ,,, ΑΒ,,, ΑΒ,,,,,,,,, ΑΒΓ,,, ΑΒΓ,,, ΑΒΓ, Μετακινούµε νος Συντοµότερη διαδροµή ΑΒΓ ΑΓ ΑΒ ΑΓ ΑΒ ΑΒ σύνολο φόρτος Φόρτος στον σύνδεσµο Η µέθοδος του Dl Για τον καταµερισµό των µετακινήσεων εφαρµόζεται η θεωρεία των διακριτών επιλογών και χρησιµοποιείται ένα µοντέλο τύπου Log j P k P j c k j k j θ. ck e = e j θ. ck k,, j m η πιθανότητα επιλογής της κ που συνδέει το ζεύγος Π-Π -j το κόστος της µετακίνησης µέσω της κ που συνδέει το ζεύγος Π-Π -j Ο µέθοδος χρησιµοποιεί αλγόριθµο που καταµερίζει τους φόρτους διαδοχικά από κόµβο σε κόµβο χωρίς να χρειάζεται απαρίθµηση όλων των διαδροµών. Εποµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση µεγάλων δικτύων. Η µέθοδος του Dl Βασικές παραδοχές Κάθε οδηγός αντιλαµβάνεται το κόστος διαφορετικά Το αντιληπτό κόστος σε κάθε εναλλακτική διαδροµή ακολουθεί µια κατανοµή τύπου Gumbel (δηλ., η κατανοµή που χρησιµοποιείται στα µοντέλα διακριτών επιλογών τύπου Log) Ο καταµερισµός των µετακινήσεων µεταξύ δύο σηµείων γίνεται µε βάση την πιθανότητα επιλογής που εξαρτάται από τα κόστη των εναλλακτικών διαδροµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ο αριθµός των διαδροµών που ενώνουν ένα ζεύγος σηµείων µπορεί να είναι πολύ µεγάλος εξαρτάται από τον αριθµό των κόµβων, των συνδέσµων και την γεωµετρία του δικτύου. Κατά την διαδικασία επιλογής της οι µετακινούµενοι λαµβάνουν υπόψη µόνο ένα υποσύνολο όλων των δυνατών διαδροµών. Οι διαδροµές που λαµβάνονται υπόψη ονοµάζονται λογικές διαδροµές Η έννοια των λογικών διαδροµών απλοποιεί την διαδικασία υπολογισµού του καταµερισµού των φόρτων και εξασφαλίζει ότι εντελώς παράλογες διαδροµές, πχ. κυκλικές διαδροµές δεν λαµβάνονται υπόψη. A Κριτική θεώρηση των µεθόδων καταµερισµού που χρησιµοποιούν το µοντέλο Log Η εφαρµογή του µοντέλου Log θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή δεδοµένου ότι λόγω των περιοριστικών παραδοχών στις οποίες βασίζεται µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένα αποτελέσµατα -ρ -ρ Γ ρ Β Παράδειγµα : Υπολογίστε το ποσοστό των µετακινούµενων που χρησιµοποιεί την κάθε διαδροµή χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο Log Στο δίκτυο υπάρχουν διαδροµές που συνδέουν το ζεύγος Α-Β. Ο σε κάθε µια από αυτές είναι ίσος µε µονάδα χρόνου. Οι δύο κάτω διαδροµές αλληλεπικαλύπτονται σε ένα ποσοστό του µήκους τους, ρ. ( < ρ < )

18 A Κριτική θεώρηση των µεθόδων καταµερισµού που χρησιµοποιούν το µοντέλο Log -ρ A -ρ -ρ Γ -ρ Γ Β ρ Όταν το ρ είναι πολύ µικρό είναι λογικό οι µετακινούµενοι να αντιλαµβάνονται ότι υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές διαδροµές, εποµένως αφού οι χρόνοι είναι ίσοι, είναι λογικό η πιθανότητα να χρησιµοποιηθεί η κάθε διαδροµή είναι,% Όταν το ρ είναι πολύ µεγάλο είναι πιο πιθανό ότι µετακινούµενοι να αντιλαµβάνονται ότι υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές διαδροµές, και η πιθανότητα να χρησιµοποιηθεί η κάθε µια είναι %. Σε αυτή Β την περίπτωση όµως το log µε βάση την κωδικοποίηση του δικτύου θεωρεί διαδροµές µε ίσους χρόνους και εποµένως υπολογίζει ότι η πιθανότητα να χρησιµοποιηθεί κάθε µια από αυτές είναι ρ,%. Εποµένως στο τµήµα ΓΒ κυκλοφορεί το,% των συνολικών µετακινούµενων. Που οφείλεται το σφάλµα που εισάγει το Log? Το ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης του στοχαστικού καταµερισµού ισορροπίας (Fsk ) mn z( ) = q. E mn{ Ck } c ( ) + k. ( ) α : σύνδεσµος του δικτύου α : συνάρτηση χρόνου του συνδέσµου ω : η µεταβλητή του προβλήµατος βελτιστοποίησης (δηλ. ο κυκλοφοριακός φόρτος του συνδέσµου) : η βέλτιστη τιµή της µεταβλητής (δηλ. ο κυκλοφοριακός φόρτος ισορροπίας στον σύνδεσµο ) q : Οι µετακινήσεις του ζεύγους Π-Π r-s C k : το κόστος από το r στο s κατά µήκος της k. ( ω) dω Κριτική θεώρηση των µεθόδων καταµερισµού που χρησιµοποιούν το µοντέλο Log Μια βασική παραδοχή του µοντέλου Log είναι ότι οι εναλλακτικές επιλογές που αξιολογεί είναι στατιστικά ανεξάρτητες. Στο παράδειγµα όµως που αναλύουµε υπάρχει µεγάλη αλληλοεπικάλυψη των δύο κάτω διαδροµών. Εποµένως δεν είναι στατιστικά ανεξάρτητες και εποµένως δεν µπορεί να εφαρµοσθεί το µοντέλο Log Η ιδιότητα αυτή του log σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα που δίνει ο αλγόριθµος του Dl επηρεάζονται από την τοπολογία του δικτύου. Όταν η συνθήκη στατιστικής ανεξαρτησίας των εναλλακτικών διαδροµών ισχύει, τότε ένα σωστά βαθµονοµηµένο µοντέλο log που βασίζεται σε στοιχεία από ικανοποιητικό δείγµα, δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Με κατάλληλη κωδικοποίηση του δικτύου και την εφαρµογή της αρχής των λογικών διαδροµών, είναι δυνατόν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να αποτρέψουµε την δηµιουργία στατιστικά εξαρτηµένων διαδροµών. Επίλυση του στοχαστικού καταµερισµού ισορροπίας O αλγόριθµος επίλυσης είναι µια επαναληπτική διαδικασία. Σε κάθε επανάληψη καταµερίζεται ο φόρτος χρησιµοποιώντας τους αλγόριθµους στοχαστικής φόρτισης του δικτύου (π.χ. ο αλγόριθµος Dl, όπου οι χρόνοι θεωρούνται σταθεροί και ανεξάρτητοι από τους φόρτους). Η επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης γίνεται µε εφαρµογή της µεθόδου των διαδοχικών µέσων όρων. Ο αλγόριθµος ακολουθεί την διαδικασία που χρησιµοποιείται για την επίλυση του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης του ντετερµινιστικού καταµερισµού ισορροπίας. Κριτική θεώρηση των µεθόδων καταµερισµού που χρησιµοποιούν το µοντέλο Log Φαινόµενα υπερφόρτωσης συγκεκριµένων συνδέσµων όπως αυτό που παρουσιάσαµε προηγουµένως, είναι πιο έντονα στην περίπτωση που ο θεωρείται ανεξάρτητος του φόρτου. Σε αντίθετη περίπτωση, υπερφόρτιση ενός συνδέσµου θα οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση του χρόνου που θα οδηγήσει σε µείωση του φόρτου. Εποµένως εφαρµογή της µεθόδου του Dl λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι συνάρτηση του φόρτου µειώνει τα φαινόµενα µη λογικής υπερφόρτωσης συγκεκριµένων συνδέσµων. Για την επίλυση του προβλήµατος της στοχαστικής ισορροπίας σε οδικά δίκτυα και όταν ο θεωρείται συνάρτηση του χρόνου, χρησιµοποιείται η τυποποίηση του ισοδύναµου προβλήµατος βελτιστοποίησης. Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Αλγόριθµός επίλυσης του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης Βήµα : Έναρξη Εφαρµογή της στοχαστικής φόρτισης του δικτύου (π.χ. Dl) µε βάση τους χρόνους = () για κάθε σύνδεσµο. Ο καταµερισµός έχει σαν αποτέλεσµα τους φόρτους σε όλους τους συνδέσµους { }. Έναρξη αρίθµησης επαναλήψεων, n= Βήµα : Ενηµέρωση : n = ( n ) για κάθε σύνδεσµο. Βήµα : Προσδιορισµός κατεύθυνσης που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση βελτιστοποίησης Εφαρµογή της στοχαστικής φόρτισης του δικτύου µε βάση τους χρόνους n. O καταµερισµός έχει σαν αποτέλεσµα τους «βοηθητικούς» φόρτους σε όλους τους συνδέσµους {y }.

19 Ισοδύναµο πρόβληµα βελτιστοποίησης Αλγόριθµός επίλυσης του ισοδύναµου προγράµµατος βελτιστοποίησης Βήµα : Υπολογισµός µέσων όρων. n+ = n + (/n). ( y n n ), α. Βήµα : Τέστ σύγκλισης. Εάν το κριτήριο σύγκλισης ικανοποιείται (π.χ. µικρή διαφορά µεταξύ των τιµών που προκύπτουν από διαδοχικές επαναλήψεις), ο αλγόριθµος τερµατίζει και οι φόρτοι ισορροπίας είναι οι τελευταίοι φόρτοι που υπολογίσθηκαν { n+ }, αλλιώς n=n+ και πήγαινε στο βήµα. Παράδειγµα: : προσδιορισµός ύψους διοδίου Από τα δεδοµένα του προβλήµατος προκύπτει ότι η γενική σχέση χρόνου φόρτου εκφράζεται ως εξής: Εποµένως T ( ) = To +. T + ( ) =,. T ( + ) =,. To = To = =, =, εδοµένου ότι εφαρµόζεται χρέωση για την χρήση του νέας σύνδεσης, οι µετακινούµενοι θα πρέπει να σταθµίσουν τα οφέλη και κόστη κάθε και θα επιλέξουν την πιο συµφέρουσα. Το κριτήριο που θα χρησιµοποιήσουν θα είναι η ελαχιστοποίηση του γενικευµένου κόστους. Εφαρµογές ντετερµινιστικών και στοχαστικών µοντέλων καταµερισµού Τα µοντέλα στοχαστικού και ντετερµινιστικού καταµερισµού ισορροπίας χρησιµοποιούνται ευρέως για τις προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων. Τα στοχαστικά µοντέλα παρέχουν πιο ρεαλιστική αναπαράσταση του προβλήµατος, αλλά υπάρχουν θεωρητικά προβλήµατα που απαιτούν περαιτέρω έρευνα Τα αποτελέσµατα των στοχαστικών και ντετερµινιστικών µοντέλων συγκλίνουν σε κυκλοφοριακά υπερφορτισµένα δίκτυα. Η µέθοδος του στοχαστικού καταµερισµού στο δίκτυο χρησιµοποιήθηκε στις µελέτες πρόβλεψης των µετακινήσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας που εκπονήθηκαν το και το. Παράδειγµα: : προσδιορισµός ύψους διοδίου Έστω Β η αξία του χρόνου, Β = ΕΥΡΩ/ωρα, C το γενικευµένο κόστος µέσω της το ύψος του διοδίου που θα εφαρµοσθεί Q ο συνολικός φόρτος σε οχ/ωρα = οχ/ωρα Το γενικευµένο κόστος για κάθε διαδροµή εκφράζεται µε τις ακόλουθες σχέσεις: C ( ) = B.( To +. ) + C ( ) = B.( To +. ) Στην κατάσταση ισορροπίας το κόστος θα είναι το ίδιο οποιαδήποτε διαδροµή και αν ακολουθήσει ο µετακινούµενος: C ( ) = C( ) Παράδειγµα: : προσδιορισµός ύψους διοδίου οχ/ωρα οχ/ωρα Β Α T + ( ) =,. T ( + ) =,. ιόδιο Ο εκφράζεται σε λεπτά Οι πόλεις Α και Β συνδέονται µέσω της οδού για την οποία η συνάρτηση του χρόνου δίδεται στο σχήµα. Η νέα σύνδεση µέσω της οδού προβλέπεται να κατασκευασθεί µε σύµβαση παραχώρησης. Να υπολογισθεί το ύψος του διοδίου που µεγιστοποιεί τα έσοδα από τα διόδια, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περίοδος παραχώρησης. Η αξία του χρόνου είναι ΕΥΡΩ/ώρα Παράδειγµα: : προσδιορισµός ύψους διοδίου C ( ) = C( ) C ( ) = B.( To +. ) + C ( ) = B.( To +. ) B.( To +. ) + = B.( To +. ) Από την συνθήκη διατήρησης του φόρτου στους κόµβους Α και Β προκύπτει: Q = + = Q B.( To +. ) + = B.( To +.( Q ))

καταµερισµός στο δίκτυο

καταµερισµός στο δίκτυο 7 καταµερισµός στο δίκτυο Καταµερισµός στα δίκτυο H διαδικασία µε την οποία, από τον πινάκα Π-Π των µετακινήσεων που γίνονται µε ΙΧ εκτιµώνται: Οι διαδροµές που θα ακολουθήσουν οι µετακινούµενοι µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ anoniou@cenral.nua.gr ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή Εισαγωγή Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή στο σχεδιασμό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών Διαδικασία Ορθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : Εισαγωγή δειγµατοληψία Τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για την ανάλυση των µεταφορικών συστηµάτων και όσο και για την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα 5 καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα πόσες µετακινήσεις από την ζώνη i στην ζώνη j γίνονται µε κάθε µεταφορικό µέσο? το υπό διερεύνηση θέµα : εισαγωγή Ποιο µεταφορικό µέσο θα επιλέξει ένας µετακινούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα :

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα : καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα προς ζώνη.... ν 00 00 από ζώνη 0πίνακας Π-Π....... ν 0 00 00 00 0 Μελλοντικές Ελκόµενες µετακινήσεις Μελλοντικές Παραγόµενες µετακινήσεις 0 00 70 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Διακριτών Επιλογών

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Διακριτών Επιλογών Ανάλυση Διακριτών Επιλογών Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Πάτρα, 2017 Περιεχόμενα Αθροιστικά μοντέλα Εξατομικευμένα μοντέλα Μοντέλα Διακριτών Μεταβλητών Θεωρία Μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

γένεση των µετακινήσεων

γένεση των µετακινήσεων 3 γένεση των µετακινήσεων εισαγωγή το υπό διερεύνηση θέµα: πόσες µετακινήσεις ξεκινούν από κάθε ζώνη? πόσες µετακινήσεις κάνει ένας µετακινούµενος κατά την διάρκεια µιας µέσης εβδοµάδας? Ανάλυση κατά ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antonou@centralntuagr ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

κατανοµή των µετακινήσεων

κατανοµή των µετακινήσεων κατανοµή των µετακινήσεων πόσες µετακινήσεις ξεκινούν από την ζώνη και καταλήγουν στην ζώνη? το υπό διερεύνηση θέµα: εισαγωγή Ποιόν προορισµό θα επιλέξει ένας µετακινούµενος που ξεκινάει από την ζώνη?

Διαβάστε περισσότερα

των µετακινήσεων κατανοµή των µετακινήσεων Κατανοµή το υπό διερεύνηση θέµα: παραγόµενων µετακινήσεων ελκόµενων Γένεση Μετακινήσεων

των µετακινήσεων κατανοµή των µετακινήσεων Κατανοµή το υπό διερεύνηση θέµα: παραγόµενων µετακινήσεων ελκόµενων Γένεση Μετακινήσεων εισαγωγή κατανοµή των µετακινήσεων Γένεση Μετακινήσεων Παραγόµενες ελκόµενες πόσες µετακινήσεις ξεκινούν από την ζώνη και καταλήγουν στην ζώνη? το υπό διερεύνηση θέµα: εισαγωγή Ποιόν προορισµό θα επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

γένεση των µετακινήσεων

γένεση των µετακινήσεων Κυκλοφοριακές Ζώνες κυκλοφοριακή ζώνη Η µονάδα ανάλυσης είναι η κυκλοφοριακή Ζώνη 3 γένεση των µετακινήσεων Κυκλοφοριακή ζώνη Κεντροϊδές (κέντρο της δραστηριότητας) Για την διαµόρφωση των ορίων της Κυκλοφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο ίκτυο (4)

Καταμερισμός στο ίκτυο (4) Ανακεφαλαίωση της διαδικασίας σχεδιασμού ΜΣ Γένεση μετακιν. Κατανομή μετακιν. Καταμερισμός στο ίκτυο () Επιλογή μέσου (ΜΜΜ, ΙΧ, ) Ώρα ημέρας & προσανατολισμός Π Π Εκτίμηση μητρώου ζήτησης επιβατών ΜΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κορίλη Αλγόριθµοι ροµολόγησης

Γ. Κορίλη Αλγόριθµοι ροµολόγησης - Γ. Κορίλη Αλγόριθµοι ροµολόγησης http://www.seas.upenn.edu/~tcom50/lectures/lecture.pdf ροµολόγηση σε ίκτυα εδοµένων Αναπαράσταση ικτύου µε Γράφο Μη Κατευθυνόµενοι Γράφοι Εκτεταµένα έντρα Κατευθυνόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6)

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E0: Μαθηµατική διατύπωση µοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Γένεση Μετακινήσεων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Γένεση Μετακινήσεων Γένεση Μετακινήσεων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή Αθροιστικά μοντέλα (Aggregate models) Ανάλυση κατά ζώνη πόσες μετακινήσεις ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης

Μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης Βασικές αρχές μεθόδων ελαχιστοποίησης Μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης Οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης είναι επαναληπτικές. Ξεκινώντας από μια αρχική προσέγγιση του ελαχίστου (την συμβολίζουμε ) παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης

Μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης Βασικές αρχές μεθόδων ελαχιστοποίησης Μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης Οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης είναι επαναληπτικές. Ξεκινώντας από μια αρχική προσέγγιση του ελαχίστου (την συμβολίζουμε ) παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης

6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης 6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης Μία διαφορετική μέθοδος εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων χρησιμοποιεί ιδέες από την Στατιστική Φυσική για να φέρει τελικά το ίδιο αποτέλεσμα όπως οι άλλες μέθοδοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών προβλήµατα οριακών τιµών µε Σ Ε

Κεφάλαιο 2. Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών προβλήµατα οριακών τιµών µε Σ Ε Κεφάλαιο Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών προβλήµατα οριακών τιµών µε Σ Ε. Εισαγωγή Η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών είναι από τις παλαιότερες και πλέον συνηθισµένες και διαδεδοµένες υπολογιστικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT Strategic Models Tactical Models Micro Simulation Models Micro Models...85

ABSTRACT Strategic Models Tactical Models Micro Simulation Models Micro Models...85 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιερεύνηση των Προβληµάτων Ενσωµάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών

εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών 1 εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών Εισαγωγή στον Σχεδιασµό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές του Σχεδιασµού Η σηµασία των κυκλοφοριακών προβλέψεων Η ιαδικασία του Σχεδιασµού των Μεταφορών Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM.

Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM. Μάθηµα : Αλγοριθµικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική ιδάσκων : Συµεών Κατσουγιαννόπουλος Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM.. Μέθοδοι παρεµβολής. Η παρεµβολή σε ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DTM) είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Βασικός τελικός στόχος κάθε επιστηµονικής τεχνολογικής εφαρµογής είναι: H γενική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος Η βελτίωση της ποιότητας ζωής Τα µέσα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά στοιχεία ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS Χρήστος Δ. Ταραντίλης Αν. Καθηγητής ΟΠΑ ACO ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/3) Ε..Ε. ΙΙ Oι ACO

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης

Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης με παραγώγους Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc64.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ13 - Επαναληπτικές Εξετάσεις 2010 Λύσεις

ΔΕΟ13 - Επαναληπτικές Εξετάσεις 2010 Λύσεις ΔΕΟ - Επαναληπτικές Εξετάσεις Λύσεις ΘΕΜΑ () Το Διάγραμμα Διασποράς εμφανίζεται στο επόμενο σχήμα. Από αυτό προκύπτει καταρχήν μία θετική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Επίσης, από το διάγραμμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

min f(x) x R n b j - g j (x) = s j - b j = 0 g j (x) + s j = 0 - b j ) min L(x, s, λ) x R n λ, s R m L x i = 1, 2,, n (1) m L(x, s, λ) = f(x) +

min f(x) x R n b j - g j (x) = s j - b j = 0 g j (x) + s j = 0 - b j ) min L(x, s, λ) x R n λ, s R m L x i = 1, 2,, n (1) m L(x, s, λ) = f(x) + KΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κλασσικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Με Περιορισµούς Ανισότητες 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Ζητούνται οι τιµές των µεταβλητών απόφασης που ελαχιστοποιούν την αντικειµενική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών

εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών Η ανάπτυξη των Μεταφορών στην Ε.Ε. 5000 Επιβατική µεταφορική κίνηση στα 15 πρώτα µέλη της ΕΕ 4779 επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα 1 εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών ισ. επιβατοχλµ 4000 3000 2000 1000 0 3977

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

δειγµατοληψία µέθοδοι συλλογής στοιχείων δίκτυο & ζωνικό σύστηµα

δειγµατοληψία µέθοδοι συλλογής στοιχείων δίκτυο & ζωνικό σύστηµα δειγµατοληψία µέθοδοι συλλογής στοιχείων δίκτυο & ζωνικό σύστηµα ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : Βασικές έννοιες βασικές έννοιες Πληθυσµός: είγµα: Το σύνολο των στοιχείων για τα οποία απαιτείται συγκεκριµένη πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Το Πρόβληµα Μεταφοράς Άλλες µέθοδοι επιλογής τοποθεσίας Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός του προβλήµατος µεταφοράς συσχέτιση µε πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση. 27 Οκτωβρίου Αριθµητική Ανάλυση 27 Οκτωβρίου / 72

Αριθµητική Ανάλυση. 27 Οκτωβρίου Αριθµητική Ανάλυση 27 Οκτωβρίου / 72 Αριθµητική Ανάλυση 7 Οκτωβρίου 06 Αριθµητική Ανάλυση 7 Οκτωβρίου 06 / 7 Επαναληπτικές Μέθοδοι για την επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων ίνεται το γραµµικό σύστηµα Ax = b όπου A R n n είναι µη ιδιάζων πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Μη γραμμικός προγραμματισμός: μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Θετικών Επιστημών ΤμήμαΠληροφορικής Διάλεξη 6 η /2017 Τι παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΟΜΑ Α ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Στην εικόνα παρακάτω φαίνεται ένα νευρωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΘΕΜΑ 1 ο Σε ένα διαγωνισμό για την κατασκευή μίας καινούργιας γραμμής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Αριθµητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστηµάτων

Κεφάλαιο 1. Αριθµητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστηµάτων Κεφάλαιο Αριθµητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστηµάτων. Εισαγωγή Η µοντελοποίηση πολλών φυσικών φαινοµένων και συστηµάτων και κυρίως αυτών που εξελίσσονται στο χρόνο επιτυγχάνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΚΤΥΑ

4. ΔΙΚΤΥΑ . ΔΙΚΤΥΑ Τελευταία μορφή επιχειρησιακής έρευνας αποτελεί η δικτυωτή ανάλυση (δίκτυα). Τα δίκτυα είναι ένα διάγραμμα από ς οι οποίοι συνδέονται όλοι μεταξύ τους άμεσα ή έμμεσα μέσω ακμών. Πρόκειται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση δικτύων διανοµής

Επίλυση δικτύων διανοµής Επίλυση δικτύων διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 00-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων

Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων Κεφάλαιο 3 Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων 31 Εισαγωγή Αριθµητική λύση γενικών γραµµικών συστηµάτων n n A n n x n 1 b n 1, όπου a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A [a i j, x a n1 a n2 a nn x n, b b 1 b 2 b n

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση 1 εκεµβρίου / 43

Αριθµητική Ανάλυση 1 εκεµβρίου / 43 Αριθµητική Ανάλυση 1 εκεµβρίου 2014 Αριθµητική Ανάλυση 1 εκεµβρίου 2014 1 / 43 Κεφ.5. Αριθµητικός Υπολογισµός Ιδιοτιµών και Ιδιοδιανυσµάτων ίνεται ένας πίνακας A C n n και Ϲητούνται να προσδιορισθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών. Εισαγωγή (ορισμός προβλήματος, αριθμητική ολοκλήρωση ΣΔΕ, αντικατάσταση ΣΔΕ τάξης n με n εξισώσεις ης τάξης). Μέθοδος Euler 3. Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 22 Μαΐου /32

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 22 Μαΐου /32 Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 22 Μαΐου 2017 1/32 Εισαγωγή: Τυπικό παράδειγμα στατιστικού ελέγχου υποθέσεων. Ενας νέος τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες

Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τις µεθόδους επίλυσης υποδειγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους

Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους ΠΜΣ: «Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας» ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους Επ. Καθηγητής Χάρης ούκας, Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ανδρέας Ευστρατιάδης και Γιώργος Καραβοκυρός Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων FIR φίλτρα: Ορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου Το πρόβλημα της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά στοιχεία Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Κωνσταντίνος Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ Αριθµητικός Μέσος: όπου : αριθµός παρατηρήσεων ιάµεσος: εάν άρτιος εάν περιττός M + + M + Παράδειγµα: ηλ.: Εάν :,,, M + + 5 + +, 5 Εάν :,, M + Επικρατούσα Τιµή:

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικές κατανοµές των κυκλοφοριακών µεγεθών Στοχαστικές κατανοµές της κυκλοφορίας

Στοχαστικές κατανοµές των κυκλοφοριακών µεγεθών Στοχαστικές κατανοµές της κυκλοφορίας Στοχαστικές κατανοµές των κυκλοφοριακών µεγεθών Στοχαστικές κατανοµές της κυκλοφορίας Στοχαστικές κατανοµές άφιξης οχηµάτων Κατανοµή Poion ιωνυµική κατανοµή Αρνητική ιωνυµική Στοχαστική κατανοµή χρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος Έλεγχοι Υποθέσεων 1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος µ = 100 Κάθε υπόθεση συνοδεύεται από µια εναλλακτική: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4. Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων Η περιγραφή του ΔΑΣΕΣ στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε με σκοπό να διευκολυνθούν οι αποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

MEΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Y= g( X1, X2,..., Xn)

MEΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Y= g( X1, X2,..., Xn) MEΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ g( Έστω τυχαίες µεταβλητές οι οποίες έχουν κάποια από κοινού κατανοµή Ας υποθέσουµε ότι επιθυµούµε να προσδιορίσουµε την κατανοµή της τυχαίας µεταβλητής g( Η θεωρία των ένα-προς-ένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Οριακά θεωρήµατα. Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (Κ.Ο.Θ.)

3. Οριακά θεωρήµατα. Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (Κ.Ο.Θ.) 3 Οριακά θεωρήµατα Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (ΚΟΘ) Ένα από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα που ανακύπτουν στη στατιστική είναι ο προσδιορισµός της κατανοµής ενός µεγάλου αθροίσµατος ανεξάρτητων τµ Έστω Χ Χ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Εφικτή Λύση. Βασική Εφικτή Λύση

Βασική Εφικτή Λύση. Βασική Εφικτή Λύση Αλγεβρική Μορφή Γενική Μορφή Γραµµικού Προγραµµατισµού n µεταβλητών και m περιορισµών Εστω πραγµατικοί αριθµοί a ij, b j, c i R µε 1 i m, 1 j n Αλγεβρική Μορφή Γενική Μορφή Γραµµικού Προγραµµατισµού n

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Πρόβληµα µεταφοράς Η ανάπτυξη και διαµόρφωση του προβλήµατος µεταφοράς αναπτύσσεται στις σελίδες 40-45 του βιβλίου των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα σηµατοδοτικά συστήµατα σε επίπεδο ρύθµισης κόµβου είναι: 1) Σηµατοδοτηση σταθερού χρόνου 2) Σηµατοδοτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π. ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-31/03, 1-2/04/2006. Πρακτικά Συνεδρίου

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-31/03, 1-2/04/2006. Πρακτικά Συνεδρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-3/03, -/04/006. Πρακτικά Συνεδρίου Έµµεσες µετρήσεις φυσικών µεγεθών. Παράδειγµα: Ο πειραµατικός υπολογισµός του g µέσω της µέτρησης του χρόνου των αιωρήσεων απλού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πρόβλημα Μεταφοράς. Γεωργία Φουτσιτζή ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πρόβλημα Μεταφοράς. Γεωργία Φουτσιτζή ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2016-2017 Πρόβλημα Μεταφοράς Γεωργία Φουτσιτζή ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα To Πρόβλημα Μεταφοράς Μαθηματική Διατύπωση Εύρεση Αρχικής Λύσης Προσδιορισμός Βέλτιστης Λύσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Αλγόριθµοι Αποτελέσµατα Επίλογος Ορισµός του Προβλήµατος Ευθυγράµµιση : Εύρεση ενός γεωµετρικού µετασχηµατισµού που ϕέρνει κοντά δύο τρισδιάσ

Εισαγωγή Αλγόριθµοι Αποτελέσµατα Επίλογος Ορισµός του Προβλήµατος Ευθυγράµµιση : Εύρεση ενός γεωµετρικού µετασχηµατισµού που ϕέρνει κοντά δύο τρισδιάσ Εισαγωγή Αλγόριθµοι Αποτελέσµατα Επίλογος Αλγόριθµοι Ευθυγράµµισης Τρισδιάστατων Αντικειµένων Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 20 Οκτωβρίου 2005 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΔΙΚΡΙΤΗΡΙΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SIMPLEX

ΕΝΑΣ ΔΙΚΡΙΤΗΡΙΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SIMPLEX ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΑΣ ΔΙΚΡΙΤΗΡΙΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SIMPLEX 3.1 Εισαγωγή Ο αλγόριθμος Simplex θεωρείται πλέον ως ένας κλασικός αλγόριθμος για την επίλυση γραμμικών προβλημάτων. Η πρακτική αποτελεσματικότητά του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 05 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο R, να αποδείξετε ότι: f + g ' = f ' + g ', R Μονάδες 7 Α. Πότε λέµε ότι µια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα