π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β"

Transcript

1

2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι ριθµοί : Q {οι ριθµοί που δε είι ρητοί } 5) Οι πργµτικοί ριθµοί : R Q Q π.χ.,, π,4... Τ διστήµτ στο σύολο τω πργµτικώ ριθµώ, ορίζοτι ως εξής : i) Κλειστό διάστηµ [,] είι το σύολο τω ριθµώ µε ii) Αοικτό διάστηµ (,) είι το σύολο τω ριθµώ µε < < iii) Το οικτό δεξιά διάστηµ [,) είι το σύολο τω ριθµώ µε < iv) Το οικτό ριστερά διάστηµ (,] είι το σύολο τω ριθµώ µε < v) ιάστηµ (,+ ) ή [,+ ) είι το σύολο τω ριθµώ µε > ή τίστοιχ. vi) ιάστηµ (,) ή (,] είι το σύολο τω ριθµώ µε < ή τίστοιχ. ) ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Αλογί λέγετι κάθε ισότητ κλσµάτω κι έχουµε τις πρκάτω ιδιότητες : ) γ δ γ 4) δ ) γ δ γ δ κι δ γ 5) ) γ γ δ δ ± ± δ γ δ γ δ γ δ + γ + δ γ δ + γ + δ

3 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ) ΥΝΑΜΕΙΣ Ισχύου οι πρκάτω ιδιότητες τω δυάµεω : Α πργµτικός ριθµός κι φυσικός, τότε ορίζουµε : ( ),, 0 ( 0), ( 0) πράγοτες i) Α περιττός, τότε : ii) Α άρτιος, τότε : ή Ισχύου οι πρκάτω ιδιότητες : ) ) κ λ κ+ λ κ λ κ λ 4) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ κ κ κ ) ( ) 4) κ κ 5) ( ) κ κ λ κ λ Τυτότητ λέγετι κάθε ισότητ που περιέχει µετλητές κι επληθεύετι γι όλες τις τιµές τω µετλητώ υτώ. Είι γωστές οι πρκάτω τυτότητες : ) (+ ) + + ) ( ) + ) ( + ) ( ) 4) (+ + γ) + + γ + + γ+ γ 5) (+ ) ) ( ) + 7) + ( + ) ( + ) 8) ( ) ( + + ) 9) ( + ) ( + ) + (+ )+ 0) ( ) ( ) 5) ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ R Γι δύο πργµτικούς ριθµούς, ορίζουµε : > >0 κι < <0 Γι τις ισότητες έχουµε τις πρκάτω ιδιότητες : ) Α >0 κι >0, τότε +>0 ) Α <0 κι <0, τότε +<0

4 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 5 ) Α, οµόσηµοι, τότε >0 κι >0 4) Α, ετερόσηµοι, τότε <0 κι <0 5) Γι κάθε ριθµό ισχύει : 0 ( 0 µόο ότ 0) 6) Μεττική ιδιότητ : > κι >γ, τότε >γ 7) Πρόσθεση Αφίρεση στ µέλη µις ισότητς : > ±γ>±γ 8) Πολλπλσισµός ιίρεση στ µέλη µις ισότητς : i) Α γ>0, τότε : > γ > γ, > γ > γ ii) Α γ<0, τότε : > γ < γ, > γ < γ 9) Α > κι γ>δ, τότε +γ > +δ 0) Α,,γ,δ>0 κι >, γ>δ, τότε γ > δ Προσοχή : ε µπορούµε διιρούµε ισότητες κτά µέλη!!! ) Α,>0 κι φυσικός 0 ισχύει : κι > > ) Α, οµόσηµοι, τότε : < > 6) ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ, 0 Ορισµός :, < 0 Οι ιδιότητες τω πολύτω τιµώ είι οι εξής : ) 0 ) κι ). Γεικότερ ισχύει : κι 4) Α θ>0, τότε : θ θ ή θ 5) ή 6) Α θ>0, τότε : θ θ θ θ θ ή θ + +, 0 +, < 0 Γι το άθροισµ, το γιόµεο κι το πηλίκο δύο πργµτικώ ριθµώ ισχύου οι εξής ιδιότητες : ) ) ) + + 4) +

5 6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ 7) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ Απόστση δύο ριθµώ, οοµάζετι το µήκος του ευθύγρµµου τµήµτος που περικλείετι πό τους ριθµούς, στο άξο τω πργµτικώ ριθµώ. Συµολίζετι µε d(,) ή µε d(,), δηλδή ισχύει : 8) ΡΙΖΕΣ d(,) Ορισµοί :, (, 0 κι N * ) Γι τις ρίζες ισχύου οι κόλουθες ιδιότητες : ) Α 0 τότε : ( ) Α ο είι άρτιος, τότε η π.χ. 4 4 ( ) Α ο είι περιττός, τότε η 5 5 π.χ. ) Α, 0 τότε : i) ii) ) Α > > ορίζετι γι κάθε κι είι ορίζετι µόο γι 0 κι είι ( 0) κ 4) Α, 0 κι κ θετικός κέριος, τότε : i) ( ) μ μ 5) Α 0 τότε : i) ρ μ ρ ii) κ ii) 6) Α >0, µ κέριος κι θετικός κέριος, τότε ορίζουµε : Επιπλέο, µ, θετικοί κέριοι ορίζουµε : 0 0 9) ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ Ορισµός : log θ θ Γι τους λογάριθµους ισχύου οι κόλουθες ιδιότητες : log θ ) log ) θ ) log 0 4) log 5) log ( θ θ ) log θ + log θ 6) ( ) κ κ 7) log θ κ log θ 8) log log κ log θ 9) Τύπος λλγής άσης : logθ log μ log θ : θ log θ log θ μ μ μ

6 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 7 ) ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ου ΒΑΘΜΟΥ Έχου τη µορφή : +0 κι η διερεύησή τους είι η εξής : Α 0, η εξίσωση έχει µοδική λύση τη : Α 0 κι 0, η εξίσωση είι δύτη (δηλδή δε έχει λύση). Α 0 κι 0, η εξίσωση είι τυτότητ ή όριστη (δηλδή ληθεύει γι κάθε πργµτικό ριθµό ). Α η εξίσωση δίετι σε άλλη µορφή τότε τη άγουµε στη µορφή +0 µε πλοιφή προοµστώ - εκτέλεση πράξεω - χωρισµό γωστώ πό γώστους ή γωγή οµοίω όρω. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : ) 9 (8 ) 0 (9 ) 4 ( ) ) Πρέπει : ( ) ( + ) 0 κι κι ( ) ( ) ( ) ( ) + ( ) ( + ) ( + ) ( + ) + ( ) ( 6) ( ) ( + ) ( + ) ) ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ Οι µορφές που µπορεί συτήσουµε είι : f() () ή f() g() () ή εξισώσεις µε δύο πόλυτ λλά όχι της µορφής f() g() ή µε περισσότερ πό δύο πόλυτ. Γι τη λύση της () έχουµε : Α <0, τότε η () είι δύτη Α 0, τότε : () f() ή f()... Γι τη λύση της () έχουµε : () f() g() ή f() g()

7 8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ Γι τις εξισώσεις που έχου δύο πόλυτ λλά δε είι της µορφής f() g() ή που έχου περισσότερ πό δύο πόλυτ συτάσσουµε πίκ προσήµου τω πολύτω κι εξετάζοτς κάθε διάστηµ χωριστά ρίσκουµε τις λύσεις της εξίσωσης. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : ) + + ) + ή ή ή 4 ή i) Α (, ) η εξίσωση γράφετι : (+)+ ( ) + 5 που πορρίπτετι φού (, ) ii) Α [, ) η εξίσωση γράφετι : (+)+ + ( ) ++ (δεκτή) iii) Α [, + ) η εξίσωση γράφετι : + + (δεκτή) ) ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ου ΒΑΘΜΟΥ Έχου τη µορφή : ++γ 0, 0 κι γι τη λύση τους έχουµε : 4 γ Η εξίσωση ++γ0, 0 > 0 έχει δύο ρίζες πργµτικές κι άισες τις, ± 0 έχει µί ρίζ διπλή τη, Δ < 0 δε έχει πργµτικές ρίζες ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : ) + 0 Είι : 9 8 > 0, έχει δύο ρίζες τις ( ) ± ) Είι : , έχει µί ρίζ διπλή τη 0, 5 ) ( ) Είι : 8 7 < 0, δύτη Σηµείωση : Ότ 0 ή γ0, τότε η εξίσωση ++γ0 λύετι πιο εύκολ χωρίς τη χρήση της δικρίουσς.

8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 9 Α γ0, κάουµε πργοτοποίηση. π.χ. 5 0 (5 ) 0 0 ή ή 5 Α 0, λύουµε τη εξίσωση ως προς π.χ ± 4 ± 4) ΙΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Έχου τη µορφή : 4 + +γ 0, 0 κι λύοτι µε τη τικτάστση : y, y 0 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : Θέτουµε y, y 0. Οπότε η εξίσωση γίετι : y 5y+4 0 µε 5 ± κι y y 4 κι y (δεκτές), ή Ατικθιστώτς στο µετσχηµτισµό, έχουµε : 4 ή, οπότε οι ρίζες της εξίσωσης είι :,, κι 4. 5) ΙΩΝΥΜΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Έχου τη µορφή : ( Ν *, R). Οι λύσεις της εξίσωσης είι : >0 <0 περιττός έχει κριώς µι λύση : άρτιος έχει κριώς δύο λύσεις : ± περιττός έχει κριώς µι λύση : άρτιος δε έχει λύσεις (δύτη) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : ) ) 6 δύτη 0 0 ) 0 0 ή ή ( ) 0 ή 0 ή ± ή ) ( ) ή ή ή 6 6

9 0 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ 6) ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥ Μι πολυωυµική εξίσωση θµού λύετι µε τους εξής τρόπους : Με πργοτοποίηση 7 4 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : + 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ± 4 ή ή ή + 0 ή 0 4 Με σχήµ Horner ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : Οι διιρέτες του στθερού όρου της εξίσωσης είι : +,. Γι έχουµε : Άρ το είι ρίζ. Οπότε : ρ ( ) ( ) Άρ : ή 0 (Δ 8) 0 ή + ή Α η εξίσωση δίετι σε άλλη µορφή (π.χ. κλσµτική, άρρητη, τριγωοµετρική κ.τ.λ.) τότε τη άγουµε σε πολυωυµική µε πλοιφή προοµστώ ή ύψωση στη κτάλληλη δύµη ή θέτοτς το κτάλληλο µετσχηµτισµό. 7) ΑΡΡΗΤΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Είι οι εξισώσεις που περιέχου µι τουλάχιστο ρίζ. Γι τη λύση τους άζουµε περιορισµούς, υψώουµε διδοχικά σε κτάλλη-λες δυάµεις µέχρι οδηγηθούµε σε εξίσωση, τη οποί λύουµε κι προσδιορίζουµε τις ρίζες της. Τέλος ελέγχουµε οι ρίζες ικοποιού τους περιορισµούς. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : + + Πρέπει : ισχύει πάτ ως άθροισμ θετικώ Οπότε : ( ) ( ) που είι δεκτή, φού ικοποιεί το περιορισµό.

10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 8) ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι µορφές που µπορεί συτήσουµε είι : f() g(). Γράφουµε το σε δύµη µε άση το ( γίετι) ή λογριθµίζουµε κι τ δύο µέλη. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : ) ή ( ) ) log log log log ( log ) log f ( ) g( ). Θέτουµε y > 0 κι κτλήγουµε σε πλή εξίσωση µε άγωστο το y. + + ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : Θέτουµε y κι έχουµε : 7y+5y+y y 8 4y y 8 8 y 8 y Ατικθιστούµε στο µετσχηµτισµό κι έχουµε : f( ) g( ). ηµιουργούµε τη δύµη, οπότε γόµστε στη προηγούµεη µορφή. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : ) ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Γι λύσουµε λογριθµικές εξισώσεις άζουµε περιορισµούς (λογριθµίσιµες ποσότητες > 0) κι εφρµόζοτς τις ιδιότητες τω λογρίθµω γράφουµε συήθως τη εξίσωση στη µορφή log f ( ) log g ( ) π όπου προκύπτει f() g(). ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : log ( + ) log ( + ) log Πρέπει : +>0 > κι +>0 >, οπότε τελικά : > κι συεπώς + log ( + ) log ( + ) log log log δεκτή

11 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ) Ν λυθού οι εξισώσεις : i) ( + ) ( 4) ( ) ( + ) ii) ( ) + 0 v) vi) ( ) ( 4) iii) iv) ( ) vii) ( λ + ) + 4 ( λ ) λ viii) λ λ ( + ) ) Ν λύσετε τις εξισώσεις : i) + iii) v) ii) + + iv) vi) ) Ν λυθού οι εξισώσεις : i) 8 0 ii) + 0 v) ( ) ( + ) 6 vi) iii) iv) vii) ( ) ( ) 0 viii) 6 4) Ν λυθού οι εξισώσεις : i) ii) iii) iv) ) Ν λύσετε τις εξισώσεις : 4 i) 7 0 iii) 64 4 v) 5 ii) iv) vi)

12 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 6) Ν λύσετε τις εξισώσεις : i) v) ii) iii) vi) vii) iv) viii) ( + ) + 9( + ) ) Ν λύσετε τις εξισώσεις : i) ii) ( + ) ( ) iv) v) iii) + vi) ημ + ημ + 5ημ 0 8) Ν λύσετε τις εξισώσεις : i) iv) + 0 vii) ii) + v) 5 viii) iii) vi) i) λ 9) Ν λύσετε τις εξισώσεις : + 5 i) 4 04 iv) ii) + v) iii) vi) ) Ν λύσετε τις εξισώσεις : ( ) 6 ( ) i) log5 log + log iv) log +6 ii) log( 7) + log( + 4 ) log6 v) log( + ) + log 5 ( ) log log( ) log log iii) log 4 vi) + 0 5

13 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ) ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ου ΒΑΘΜΟΥ Έχου τη µορφή : + > 0 () ή + < 0 κι η διερεύησή τους είι η εξής : Α >0 η () δίει : > Α <0 η () δίει : < (διιρούµε µε το >0) (διιρούµε µε το <0) Α 0 η () γράφετι : 0 > κι ληθεύει γι κάθε τιµή του, >0 είι δύτη 0 Οµοίως εργζόµστε κι γι τη ίσωση +<0 Α η ίσωση δίετι σε άλλη µορφή τότε τη άγουµε στη µορφή +>0 (ή +<0) µε εκτέλεση πράξεω - χωρισµό γωστώ πό γώ-στους ή γωγή οµοίω όρω. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η ίσωση : 4 ( y+ ) ( y+ ) < ( y ) 4 ( y+ ) ( y+ ) < ( y ) 4 ( y + y+ ) ( y + 6y+ 9) < ( y 4y+ 4) 7 4y + 8y+ 4 y 6y 9 < y y+ y + y 5 < y y + 4y < 7 y < 4 ) ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ Οι µορφές που µπορεί συτήσουµε είι : f() < () ή f() > () ή f() < g() () ή ισώσεις µε δύο πόλυτ λλά όχι της µορφής f() < g() ή µε περισσότερ πό δύο πόλυτ. Α 0, τότε η () είι δύτη Γι τη λύση της () έχουµε : Α > 0, τότε : () < f() < Γι τη λύση της () έχουµε : Α < 0, τότε η () είι τυτότητ Α > 0, τότε : () f() > ή f() < Γι τη λύση της () έχουµε : f ( ) < g ( ) f( ) < g( )... Γι τις ισώσεις που έχου δύο πόλυτ λλά δε είι της µορφής f() < g() ή που έχου περισσότερ πό δύο πόλυτ συτάσσουµε πίκ προσήµου τω πολύτω κι εξετάζοτς κάθε διάστηµ χωριστά συληθεύουµε τις λύσεις. Τέλος η λύση της ίσωσης είι η έωση τω επιµέρους συληθεύσεω.

14 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 5 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : ) < < < + < < + < < ) + > + < ή + > < 5 ή > ) + > + + > 4 + (+) > 4 (+) ( 6 9) ) + + < i) Α (, ) η ίσωση γράφετι : (+) ( ) < +6 + < < 6 < 0, οπότε συληθεύοτς πίρουµε : (, 0) ii) Α [, ] η ίσωση γράφετι : (+) ( ) < 6 + < < +6 5 < > 5, οπότε συληθεύοτς πίρουµε : 5, iii) Α (, + ) η ίσωση γράφετι : (+)+( ) < 6+ < + < +6+ < 4 > 4, οπότε συληθεύοτς πίρουµε : (, + ) Άρ οι λύσεις της ίσωσης είι : (, 0) ή, 5 ή (, + ), δηλδή τελικά : (, 0) ή + 5, ) ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ου ΒΑΘΜΟΥ 4 γ Το πρόσηµο του τριωύµου f() ++γ είι : > 0 0 < 0 οµόσηµο του εκτός τω ριζώ κι ετερόσηµο του ετός τω ριζώ οµόσηµο ετερόσηµο οµόσηµο του του του + οµόσηµο του γι κάθε R {ρίζ} οµόσηµο του γι κάθε R

15 6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : 5 ) +5 0 Είι : κι ± 7 κι, οπότε :, 6 Άρ : (, ], + ) ++ > 0 Είι : κι, οπότε το τριώυµο είι θετικό (φού, >0) γι κάθε R { }. Άρ τελικά R { } ή (, ) (,+ ). ) + 0 Είι : κι, οπότε το τριώυµο είι θετικό (φού, >0) γι κάθε R {}. Άρ η ίσωση ληθεύει µόο γι, όπου ισχύει το ίσο. 4) ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥ Μετφέρουµε όλους τους όρους στο πρώτο µέλος, λύουµε σε γιόµεο το ο µέλος (µε πργοτοποίηση ή σχήµ Horner) κι κάουµε πίκ προσήµου γιοµέου. Τέλος ρίσκουµε τ κτάλληλ διστήµτ. 5 4 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η ίσωση : ( ) µε σχήµ Horner ( ) ( +) (+) 0 ( ) ( +) ( +) 0 Γι το τριώυµο + είι : 4 < 0, οπότε επειδή > 0 ισχύει > 0 γι κάθε R Τέλος : 0 Οπότε κάοτς το πίκ προσήµου γιοµέου, σύµφω µε τ πρπάω, έχουµε : Όπως φίετι κι πό το διπλ-ό πίκ η ίσωση : ληθεύει ότ, [0,].

16 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 7 5) ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Υπάρχου δύο µορφές στις κλσµτικές ισώσεις : Της µορφής : Α() Α() >0 ή B() B() <0 που γράφετι ισοδύµ Α() Β() > 0 ή Α() Β() < 0 (όπου Β() 0) κι υτό γιτί το πηλίκο κι το γιόµεο δύο ριθµώ έχου το ίδιο πρόσηµο. Ν λυθεί η ίσωση : 0 + ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : < Η ίσωση γράφετι : < 0 ( 0 ) ( 5 4) + + < 0 Γι το τριώυµο 0+ είι : , οπότε 0, κι Γι το τριώυµο 5+4 είι : 5 6 9, οπότε 5, κι Οπότε κάοτς το πίκ προσήµου γιοµέου, έχουµε : ± 4 ± 7 4 Άρ τελικά : (,) (4,7) Της µορφής : Α() B() > Γ() γράφετι : Α() Α() B() Γ() Γ() > 0 B() B() [ Α() B() Γ() ] B() > 0 κι λύετι όπως η προηγούµεη περίπτωση. > 0 ηλδή µετφέρουµε το Γ() στο πρώτο µέλος τ κάουµε οµώυµ κι γόµστε σε γωστή µορφή. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η ίσωση : + 8 Η ίσωση γράφετι : ( + ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( + ) 6 0 ( 6) ( ) 0

17 8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ Γι το τριώυµο 6 είι : +4 5, οπότε, ± 5 κι 0 ( ) (+) 0 κι Οπότε κάοτς το πίκ προσήµου γιοµέου, έχουµε : Άρ τελικά : [, ] [, ] 6) ΑΡΡΗΤΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Είι οι ισώσεις που περιέχου µι τουλάχιστο ρίζ. Γι τη λύση τους άζουµε περιορισµούς, υψώουµε διδοχικά σε κτάλλη-λες δυάµεις µέχρι οδηγηθούµε σε ίσωση, τη οποί λύουµε κι προσδιορίζουµε τις ρίζες της. Τέλος κάουµε συλήθευση της λύσης µε τους περιορισµούς. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : 9 > 5 Πρέπει : ( ) ( ) Άρ : 5 9 ή [5,9]. Οπότε : 9 > 5 9 > 5 9 > 5 < 4 < 7 κι κάοτς συλήθευση µε το περιορισµό έχουµε : [5,7). 7) ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Γι τη επίλυση τω εκθετικώ ισώσεω εργζόµστε όπως στις εκθετι-κές f() g() εξισώσεις. Έτσι κτλήγουµε στη επίλυση ισώσεω της µορφής : >. Τότε : f() g() > έχουµε : > f() > g() f() g() 0<< έχουµε : > f() < g() ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ : > ) < 8 ( ) < < ( ) < < < 0 (, )

18 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 9 ) Θέτουµε y > 0 κι έχουµε : 8 y + y > y 0 8 y 0 y 8) ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Γι τη επίλυση τω λογριθµικώ ισώσεω εργζόµστε όπως στις λογριθµικές εξισώσεις. Έτσι κτλήγουµε στη επίλυση ισώσεω της µορφής : log f() > log g(). Τότε : > έχουµε : log f() > log g() f() > g() 0<< έχουµε : log f() > log g() f() < g() ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Η ίσωση γράφετι : log ( ) Ν λυθεί η εξίσωση : log ( + ) log log + φού 0 < 5 <. 5 5 Θέτουµε y > 0, οπότε : y+ y y y 0 0 < y. Κι τελικά : 0 < y 0 < log log log log log ) Ν λυθού οι ισώσεις : i) iv) ii) (+) ( ) < 0 v) (+) + ( ) > 6 iii) > vi) 5 + > ) Ν ρείτε τις τιµές του γι τις οποίες συληθεύου οι ισώσεις : i) > < 4 κι ii) 7 ( ) ( ) ( ) + ( + ) 5 ( ) κι

19 0 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ) Ν λυθού οι ισώσεις : i) iv) + vii) ii) < + 5 v) 4 viii) iii) + > 5 vi) i) + 4) Ν λυθού οι ισώσεις : i) + 5 < 0 iv) vii) (+) ( + ) ii) 5 < 0 v) > 0 viii) iii) 7 0 vi) i) ( ) ( ) 5) Ν λυθού οι ισώσεις : ( ) i) + 0 iv) 4+ 0 vii) ii) 5 +4 < 0 v) + 8 viii) < 0 iii) < 0 vi) + > + 7 i) 5 + > 0 6) Ν λυθού οι ισώσεις : i) < iv) vii) < + 5 > 6 ii) v) viii) > iii) vi) i) > < 6 + 7) Ν λυθού οι ισώσεις : i) + iv) + + < 0 vii) < ii) + > v) > viii) > + iii) + + > 0 vi) + 6 i) + < + 6

20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 8) Ν λυθού οι ισώσεις : + i) iv) 5 + < 0 vii) 4 < 6 ii) 4 v) ( ) viii) 8 0 < < ( ) iii) + > 48+ vi) 7 + > 5 i) 8 > 6 9) Ν λυθού οι ισώσεις : log i) log log iv) > 8 + ii) log < log v) log log < 9 ( ) 8 [ ] iii) log + + log > log+log78 vi) log log ( ) > 0

21 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ) Τριγωοµετρικές τυτότητες συ ημ + συ σφ, ημ 0 εφ + ημ συ ημ εφ, συ 0 εφ σφ σφ + συ ημ ) Τριγωοµετρικοί ριθµοί ου τετρτηµορίου ημ συ εφ σφ o 0 (0 rad) 0 0 δε ορίζετι o 0 ( π/ 6 rad) o 45 ( π/ 4 rad) o 60 ( π/ rad) o 90 ( π/ rad) 0 δε ορίζετι 0 ) Αγωγή στο ο τετρτηµόριο ημ( ) ημ συ( ) συ εφ( ) εφ σφ( ) σφ ημ(π ) ημ συ(π ) συ εφ(π ) εφ σφ(π ) σφ ημ(π+ ) ημ συ(π+ ) συ εφ(π+ ) εφ σφ(π+ ) σφ ημ π συ συ π ημ εφ π σφ σφ π εφ ημ π + συ συ π ημ εφ π + σφ σφ π εφ

22 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 4) Τριγωοµετρικές εξισώσεις ημ ημθ κπ+ θ ή κπ + (π θ), κ Ζ συ συθ κπ+ θ ή κπ θ, κ Ζ εφ εφθ κπ+ θ, κ Ζ σφ σφθ κπ+ θ, κ Ζ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : π Ν λυθεί η εξίσωση : συ 5 + ημ π π συ 5 ημ συ 5 συ π 5+ κπ+ π + + π π π + κπ 5 ή, κ Ζ 4 8 κπ+ π π ή 6 6 π 4π κπ, κ Ζ 6 6 π 8 κπ ή 6 7π κπ, κ Ζ 6 π κπ ή π κπ, κ Ζ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Ν λυθεί η εξίσωση : εφ + εφ 0 Θέτουµε εφy (), οπότε η εξίσωση γράφετι : y + y 0 () 4 H () έχει δικρίουσ κι ρίζες : y + κι 4 y. Ατικθιστώτς στη () έχουµε : π π εφ εφ εφ κπ +, κ Ζ 6 6 εφ π σφ + σφ π π π π + κπ +, κ Ζ κπ, κ Ζ 6 6 5) Tριγωοµετρικοί ριθµοί θροίσµτος γωιώ ημ(+ ) ημ συ + συ ημ συ(+ ) συ συ ημ ημ ημ( ) ημ συ συ ημ συ( ) συ συ + ημ ημ εφ+ εφ εφ(+ ) εφ εφ εφ εφ εφ( ) εφ + εφ

23 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ 6) Tριγωοµετρικοί ριθµοί της γωίς ημ ημ συ συ συ ημ συ ημ εφ εφ εφ Προσοχή : Οι τύποι υτοί εκφράζου κι τη σχέση άµεσ στο τόξο κι στο µισό του. π.χ. ημ ημ συ 7, συ7 ημ 6) Tύποι ποτετργωισµού συ συ ημ συ + 7) Tύποι µετσχηµτισµού γιοµέου σε άθροισµ ημ συ ημ(+ ) + ημ( ) ημ ημ συ( ) συ(+ ) συ συ συ( ) + συ(+ ) 8) Tύποι µετσχηµτισµού θροίσµτος σε γιόµεο ημa ημβ ημ Α + B συ Α B συa συβ συ Α + B συ Α B + + ημa ημβ ημ Α B συ Α + B συa συβ ημ Α B ημ Α + B

24 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 5 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ S + ( ) ω λ λ + ω Α λ S Α λ S λ Α λ < S λ ( + ) ( ( ) ) S ( + ) S ( + ) ( + ) 6 ( ) + S ( S )

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα