ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙ ΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΣΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Από ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΑΤΡΑ i

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργσί υτή ποτελεί το προιόν μις μελέτης εμάθυνσης στην Ιστορί της Αρχιτεκτονικής του 19 ου κι του 20 ου ιών κι ιδιίτερ εντοπίζετι το φινόμενο του Νεοκλσικισμού. Εξετάζετι η εξελικτική πορεί της Νεοκλσικής Αρχιτεκτονικής πό την ρχή της εμφάνισής της στη Ευρώπη μέχρι κι την είσοδό της στον Ελληνικό χώρο, λίγο μετά την πελευθέρωση. Ειδικότερ, το ενδιφέρον εστιάζετι στον χώρο του Νυπλίου, όπου ως πρώτη πρωτεύουσ με μέριμν της υέρνησης ποδίστρι έχει ιδιίτερ έντονη οικοδομική δρστηριότητ. Στην προσπάθει ν υπάρξει μι όσο το δυντόν ευρύτερη θεώρηση του ντικειμένου, προυσιάζοντι ρχικά οι ρίζες του Νεοκλσικισμού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με νφορά στους ντιπροσώπους του σε κάθε μι. Στο δεύτερο κεφάλιο δίνοντι οι κοινωνικές κι πολιτιστικές συνθήκες που επικρτούσν στον ευρωπικό κι στον ελληνικό χώρο, στ πλίσι των οποίων νπτύχθηκε υτή η ρχιτεκτονική κι εισήχθη κι στην Ελλάδ. Ακόμη γίνετι νφορά σε όλους τους επώνυμους ρχιτέκτονες,έλληνες κι ξένους που εργάστηκν στον τόπο μς κι έκνν τον κλσσικισμό πράξη. Στη συνέχει εξετάζετι η δημιουργί της στικής κτοικίς κι οι διάφορες φάσεις εξέλιξής της, που συμάδιζε με υτήν της ελληνικής κοινωνίς. Η πορεί υτή της εξέλιξης φορά κι τ μορφολογικά στοιχεί, τ οποί ήτν πολύ σημντικά γι τον κλσσικισμό. Στο τέτρτο κεφάλιο δίνοντι ιστορικά, γεωγρφικά κι πολεοδονικά στοιχεί γι το Νύπλιο πό τ ελληνιστικά χρόνι μέχρι κι τον ποδίστρι κι την δικυέρνηση του Όθων. Επί ποδίστρι ρχίζει κι η ποτύπωση της πόλης κι η δημιουργί του πρώτου σχεδίου πόλεως κι συνέχισε κι με άλλες πόλεις. Η ποκτάστση κι η δικόσμηση των κτιρίων γίνετι με νεοκλσικά στοιχεί, δεδομένου οτι σική επιδίωξη του ποδίστρι ήτν ν φέρει τον νεοκλσικισμό στην Ελλάδ, κι ν δώσει στο Νύπλιο την ίγλη άλλων Ευρωπικών πόλεων. Η περιοχή μελέτης της εργσίς επιλέχθηκε με σικό στόχο ν περιλμάνει μεγλύτερο δείγμ κτιρίων ως προς την τυπολογί. Έτσι κτλήξμε στον «Μεγάλο Δρόμο»- την οδό Βσιλέως ων/νου κι στην Πλτεί Συντάγμτος. ι τ δύο ποτελούν νπόσπστ στοιχεί της διδρομής του Νυπλίου στον χρόνο. Επιλέχθηκν τ νεοκλσικά κτίρι - πρώιμ,νεοκλσικά κι όψιμ κι προυσιάζοντι λεπτομερώς

3 στο πέμπτο κεφάλιο, μέσω χρτών λλά κι με τη οήθει κρτελών με τις λεπτομέρειες κι τ δομικά στοιχεί του κάθε κτιρίου. Επίσης ενδεικτικά προυσιάζοντι σχέδι του κτιρίου του σημερινού Δημρχείου Νυπλίου, στο οποίο έγινε λλγή χρήσης κι συντήρηση. Στο έκτο κι έδομο κεφάλιο με φορμή τ σχέδι του Δημρχείου δίνοντι λεπτομέρειες κι τρόποι ποκτάστσης κι συντήρησης των δυο σικών υλικών των κτιρίων: του ξύλου κι της τοιχοποιίς. Προυσιάζοντι συνήθεις λάες κι τρόποι ντιμετώπισής τους. Τέλος στο πράρτημ προυσιάζετι το φωτογρφικό υλικό κάθε κτιρίου κι επεξήγηση κάποιων όρων των δυο τελευτίων κεφλίων. Η μελέτη που κολουθεί δεν πολέπει σε ποκλύψεις. Η πόλη του Νυπλίου είνι άλλωστε γνωστή γι την ιδιίτερη κι έντονη ρχιτεκτονική της κληρονομιά. Σε υτό έχει οηθήσει κι το γεγονός οτι τ νεοκλσικά του Νυπλίου είνι στο μεγλύτερο ποσοστό τους ποκτεστημέν, νδεικνύοντς έτσι κλύτερ την ιστορί του. Το θέμ έχει ήδη γίνει ντικείμενο μελέτης πολλών Ελλήνων κι ξένων μελετητών. Το τελικό ποτέλεσμ είνι η συνοπτική προυσίση της ιστορίς του Νεοκλσικισμού κι η ομδοποίηση 25 νεοκλσικών κτιρίων του Νυπλίου με μορφολογικά κριτήρι σε κρτέλες. Η ομδοποίηση υτή πιθνόν ν οηθήσει μελλοντικούς φοιτητές σε σχετικές έρευνές τους. Τέλος έν μεγάλο ευχριστώ στον κθηγητή κ. Σωτηρόπουλο Πνγιώτη γι την σημντική οήθειά του.

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πρκάτω διπλωμτική εκπονήθηκε στο «Εργστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίς κι Σχεδισμού του Χώρου» του τμήμτος Πολιτικών Μηχνικών του Πνεπιστημίου Πτρών πό τη φοιτήτρι Γκιούλη Βσιλική υπό την επίλεψη του ρχιτέκτων μηχνικού Σωτηρόπουλου Πνγιώτη, λέκτορ του Τμήμτος Π.Μ. Τ στοιχεί κι οι πληροφορίες προέρχοντι πό την κεντρική ιλιοθήκη του Πνεπιστημίου Πτρών, τη ιλιοθήκη του τμήμτος Αρχιτεκτόνων, τη ιλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδς που εδρεύει στην οδό Τριών Νυάρχων στην Πάτρ κθώς κι στις ντίστοιχες ιλιοθήκες των Αθηνών. Επίσης σημντικά στοιχεί συλλέχθηκν κι πο την Δημοτική Βιλιοθήκη Νυπλίου «Ο Πλμήδης». Σημειώνετι επίσης ότι μέρος του υλικού ντλήθηκε πό το διδίκτυο. Γι την λήψη φωτογρφικού υλικού χρείστηκν τέσσερις επισκέψεις στο Νύπλιο,ρχικά γι τις γενικές φωτογρφίες κι την επιλογή της περιοχής μελέτης κι μετέπειτ γι φωτογρφίες λεπτομεριών κι γι νζήτηση πληροφορικού υλικού πό την τοπική ιλιοθήκη. Οι κτόψεις κι οι τομές του Δημρχείου Νυπλίου προέρχοντι πο την Εφορεί Νεωτέρων Μνημείων που ρίσκετι στην Πάτρ κι στην οποί υπάγετι ο Δήμος Νυπλίου. Σχέδι περιτέρω κτιρίων δεν ρέθηκν. Τέλος σε επίσκεψη στο Νύπλιο στις δέκ Απριλίου, ώστε ν λάω φωτογρφικό υλικό χρειάστηκε άδει πό την γρμμτεί του Δημάρχου Νυπλίου ώστε ν φωτογρφήσω τις εσωτερικές λεπτομέρειες του Δημρχείου.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΝΕΟΛΑΣΙΗ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΛΑΣΙΙΣΜΟΥ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΛΑΣΙΙΣΜΟΥ Ιτλί Ισπνί κι Γλλί Αγγλί Γερμνικές χώρες Σκνδινικές Χώρες Ρωσί Ηνωμένες πολιτείες Ελλάδ Η ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 18oυ ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΟΥ ΝΕΟΛΑΣΙΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΣΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΣΙΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΟ ΧΩΡΟ ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙ ΤΑ ΝΕΟΛΑΣΙΑ Η ΑΙΣΘΗΤΙΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΕΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΟΛΑΣΙΟ ΣΠΙΤΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΗΣ ΑΤΟΙΙΑΣ ΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Η ΟΡΙΣΤΙΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΩΝ ΤΥΠΩΝ Μέση περίοδος Όψιμη περίοδος Μεττικές τάσεις ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεωγρφί Η Ίδρυση της πόλης Ιστορί ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Στόχοι του πολεοδομικού κι ρχιτεκτονικού σχεδισμού Το πολεοδομικό σχέδιο του Νυπλίου Η πλτεί Συντάγμτος (φωτ. 4.5) Η χάρξη του Μεγάλου δρόμου Ο οικισμός της Πρόνοις Τ πεζοδρόμι Δημόσιο Ο ΛΑΣΙΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΩΤΙΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Αρχιτεκτονική κτιρίων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΡΙΑ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΡΙΩΝ Χάρτες ρτέλες τιρίων Σχέδι κτιρίου 25 Αλλγή χρήσης, Συντήρηση ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ρωγμές μικρού εύρους

6 6.1.2 Μεγάλες Ρωγμές Λοξές ρωγμές ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟ ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ΥΛΙΟ, ΠΛΕΟΝΕΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήμτ του ξύλου Μειονεκτήμτ του ξύλου ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Ελττώμτ της μορφής του ξύλου Αντομικά ελττώμτ του ξύλου Ελττώμτ της δομής του ξύλου ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Ξήρνση του ξύλου Δομική προστσί του ξύλου Χημική προστσί του ξύλου ΕΙΔΗ ΔΟΜΙΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ενίσχυση δοκών Ανκτσκευή στέγης Πτώμτ ΑΠΟΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Γενικά Αιτίες Βλών τηγορίες Βλών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΩΝ Γενικά Μέθοδοι Συντήρησης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ : Β.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΟ ΥΛΙΟ Γ.ΠΗΓΕΣ ΕΙΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΙΝΑΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δ. ΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΩΝ Πίνκες λών Πίνκς διώροφων κτιρίων Πίνκς τριώροφων κτιρίων

7 3 1. Η ΝΕΟΛΑΣΙΗ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗ O 19 ος ιώνς είνι μι εποχή τεράστιων πολιτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών, κόμ κι δημογρφικών λλγών στην Ευρώπη. Η δημογρφική έκρηξη, άμεση συνάρτηση της λεγόμενης Βιομηχνικής Επνάστσης, ποτελεί γύρω στο 1800 έν γεγονός που οι επιπτώσεις του είνι άμεσες στην ρχιτεκτονική. Οι πόλεις μεγλώνουν με πρωτόγνωρη τχύτητ κι ο πληθυσμός των χωρών γενικότερ. τά τη διάρκει του 19 ου ιών κι στις ρχές του 20 ου ο πληθυσμός της Αγγλίς υξάνετι πό 9 σε 45, της Γερμνίς πό 24 σε 66, των Η.Π.Α. πό 5 σε 123 εκτομμύρι. Το 1871 πό τους 100 Γερμνούς οι 64 ζούσν στην ύπιθρο κι 5 μόνο στις μεγάλες πόλεις. Το 1933 έμεινν μόνο 33 στην ύπιθρο κι 30 στις μεγλουπόλεις. Το Λονδίνο οκτπλσιάσθηκε μέσ σε 150 χρόνι, το Πρίσι μεγάλωσε 2,5 φορές μέσ σε 50 χρόνι. Μέχρι τον 19 ο ιών τ κύρι «θέμτ» της ρχιτεκτονικής είνι εκκλησίες, πλάτι, πύργοι, δημρχεί, στικά σπίτι κι ίλες. Η νέ οργάνωση της ζωής κι της οικονομίς δημιουργούν νέους τύπους κτιρίων κι νέ θέμτ, άγνωστ ή λιγότερο σημντικά μέχρι τώρ: εργοστάσι κι ιομηχνικές γενικά εγκτστάσεις, διοικητικά κτίρι, οδικές ρτηρίες, σιδηροδρομικοί στθμοί, νοσοκομεί, θλητικές εγκτστάσεις, σχολεί, πνεπιστήμι, ιλιοθήκες, κτίρι διεθνών κι τοπικών εκθέσεων, ουλευτήρι, χρημτιστήρι, ίθουσες συνυλιών, μουσεί, θέτρ, δικστικά μέγρ κτλ. Οι επιπτώσεις είνι άμεσες στην πολεοδομική δομή κι κλίμκ με τη δημιουργί διεξόδων κι εκρηκτικών κτστάσεων διιώσεως μέσ στις πόλεις. Φυσική συνέπει είνι ν ρχίσουν προσπάθειες γι τη δημιουργί ιομηχνικών ζωνών, ζωνών κτοικίς κι γενικά ν ρεθεί μι ισόρροπη σχέση νάμεσ στην οικοδομική μάζ, τους ελεύθερους χώρους, το πράσινο κι τις ζώνες κυκλοφορίς. Το πρόλημ της κτοικίς γίνετι σιγά-σιγά «θέμ» σικό γι την ρχιτεκτονική, ιδιίτερ ως μζική κτοικί γι τη στέγση του εργτικού δυνμικού. Οι κερδοσκόποι εκμετλλεύοντι κάθε δυντότητ γι εύκολο πλουτισμό οικοδομώντς κτίρι μζικής διιώσεως, τ slums, τ οποί δημιουργούν έντονες ντιδράσεις κι οδηγούν σε νέες προτάσεις κι λύσεις ρελιστικές ή ουτοπικές (Robert Owen, Ch. Fourier, Ebenezer Howard). Μζί με τ νέ προλήμτ κι ρχιτεκτονικά «θέμτ» ενός εκρηκτικού κι πληθωρικού ιών, οι ρχιτέκτονες έχουν ν λύσουν κι νέ προλήμτ, κτσκευστικά κι μορφολογικά. Δημιουργούντι πό τις πιτήσεις των νέων κτιριολογικών τύπων, λλά

8 4 εξίσου κι πό τ νέ οικοδομικά υλικά κι τις τεχνικές (μέτλλ, γυλί, μπετόν, σιδηρομπετόν κτλ), που πρέπει ν ρουν τη σωστή κτσκευστική κι μορφολογική έκφρση. Μπροστά στο πλήθος υτό των προλημάτων, που ο χρκτήρς τους είνι σύνθετος κι πολύπλευρος, ο 19 ος ιώνς έδωσε πντήσεις κι λύσεις, που χρκτηρίζοντι πό μι μεγάλη ποικιλί. Σημειώνετι πως δύο είνι οι μεγάλες κτηγορίες οικοδομικών έργων σ' υτήν την περίοδο: )εκείν που έγινν πό ρχιτέκτονες κι )εκείν που οφείλοντι σε μηχνικούς, κηπουρούς, ωρολογοποιούς κτλ. Θ δούμε στη συνέχει με συντομί τις δύο υτές κτευθύνσεις, που στην πργμτικότητ πιστοποιούν τον διχσμό στην ρχιτεκτονική, φινόμενο χρκτηριστικό του 19 ου ιών. Το διάστημ είνι μι περίοδος γεμάτη πό έντονες πολιτικές κι κοινωνικές ζυμώσεις, που κορυφώνοντι με τη Γλλική Επνάστση κι τις δικηρύξεις της (1789). Η θιά κοινωνική κρίση νάμεσ στη μεγλοστική τάξη του εμπορίου πλιού στυλ κι των νέων δυνάμεων, που δημιουργούντι με τον ιομηχνικό κπιτλισμό, μέλλει ν έχει άμεσες επιπτώσεις στην ρχιτεκτονική. Τυτόχρον γεννιέτι στην ίδι περίοδο μι νέ πολιτιστική κι ιδεολογική κίνηση, που θ δώσει τ ερεθίσμτ κι την έμπνευση γι το μορφολογικό ένδυμ των κτιρίων. Είνι η στροφή προς την Αρχιότητ, την Ελληνορωμϊκή δηλδή περίοδο κι η μελέτη των έργων κι των τρόπων ζωής της. Πρόκειτι γι το γνωστό ιδεολογικό κίνημ του λσικισμού, που κυριρχεί στην Ευρώπη το πρώτο μισό του 19 ου ιών, γι ν το διδεχθεί στη συνέχει ο μορφολογικός πλουρλισμός, γνωστός με το όνομ Εκλεκτικισμός ή Ιστορισμός. Ο λσικισμός δικρίνετι σε δύο σκέλη, τον Ρομντικό λσικισμό κι τη λεγόμενη Επνσττική ρχιτεκτονική. O Νεοκλσικισμός δεν ποτελεί «φυσική» συνέχει των προηγούμενων ρευμάτων, που πορρέουν π' την Ανγέννηση, πρόλο που, όπως κι η τελευτί, δικηρύσσει κι υτός την επιστροφή στ ρχί κλσικά πρότυπ κι χρησιμοποιεί το ίδιο φάσμ τύπων, δηλδή τους ρυθμούς που έχει κληροδοτήσει ο Βιτρούιος. Η πολιτιστική κάμψη, μετά τη σύντομη περίοδο του Ροκοκό κι οι τεράστιες νάγκες που δημιούργησν οι νέες συνθήκες, που σημειώθηκν ήδη, στρέφουν τ πνεύμτ σε νζήτηση νέων προτύπων κι νέων πλισίων ζωής. Αρχικά, εμφνίζετι ως έν ρεύμ που κυριεύει κι ενοποιεί τ πάντ: συγκεκριμέν, στη χρονική περίοδο που εκτείνετι πό το 1770 ως το 1820 περίπου, η ευρωπϊκή ρχιτεκτονική προυσιάζει μι πρωτοφνή ενότητ. Γι πρώτη φορά μάλιστ τ

9 5 κλλιτεχνικά σύνορ της Ευρώπης χρκτηρίζοντι πό μεγάλη ελστικότητ, περικλείοντς κι περιφερεικές περιοχές- χώρες όπως η Ρωσί, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ιρλνδί, η Νορηγί, η Φιλνδί κι η Ελλάδ οφείλουν στο Νεοκλσικισμό την εθνική ρχιτεκτονική των δημόσιων κτιρίων τους. Ο Νεοκλσικισμός ή κι πλά λσικισμός είνι ο ρυθμός που συνδέετι με τον 19 ο ιών, που ιδιίτερ στην Ευρώπη κι περισσότερο στο Νεοελληνικό κράτος πρήγγε τις «μητρικές» μορφές των πόλεων όπως εξελίχθηκν σήμερ. Το μρτυρούν πόλεις όπως η Ουάσινγκτον κι η Φιλδέλφει, το Δουλίνο κι το Εδιμούργο, το Λονδίνο, το Πρίσι, οι Βρυξέλλες, το Όσλο, το Ελσίνκι, η Αγί Πετρούπολη, το Βερολίνο, το άσελ, η ρλσρούη κι το Μόνχο, το Μπορντό κι η Νάντη. 1.1 ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΛΑΣΙΙΣΜΟΥ Στον πομπώδη, εμφτικό κι τργμένο χρκτήρ του Μπρόκ κι στην ελφρότητ κι πρδοξότητ του Ροκοκό, συνηθίζουμε κτρχήν ν ντιδιστέλλουμε τις «κλσικές» περιόδους κι τους «κλσικούς» δημιουργούς της Ανγέννησης κι του 17 ου ι., οι οποίοι πρόσφερν στο Νεοκλσικισμό δυο σικά θέμτ: τον Πυλών του Πλάντιο κι την ιονοστοιχί του Περό, στην ντολική πρόσοψη του Λούρου. Στο μετίχμιο του 18 ου ι., επιχειρούντι ορισμένες πιο συστημτικές μετρρυθμιστικές κινήσεις, που υιοθετούν ως ολοφάνερο σημείο νφοράς τον Πλάντιο κι υτό, όχι μόνο στην πτρίδ του μεγάλου ρχιτέκτον, τη Βενετί λλά κι στην Αγγλί. Συγκεκριμέν, οι επύλεις του Πλάντιο λειτουργούν ως πρότυπο γι τις γγλικές επύλεις. Ήδη πό το 1715, ο όλεν άμπελ, στο τρίτομο έργο του Vitruvius Britannicus, κλεί τους ρχιτέκτονες κι τους ερσιτέχνες ν τις μιμηθούν. Ένς π υτούς, ο Λόρδος Μπέρλινγκτον, εκδίδει τ έργ του Πλάντιο κι νεγείρει δυο υποδειγμτικά οικοδομήμτ: την ιδιωτική του έπυλη (1725) κοντά στο Λονδίνο, κι την Αίθουσ Συνεδριάσεων (1730) στο Γιορκ, που εμπνέοντι ντίστοιχ πό την υκλική Έπυλη κι την «ιγυπτική ίθουσ» του Βιτρούιου. Το επόμενο στάδιο τοποθετείτι στη Ρώμη του πάπ λήμη ΙΒ ( ), όπου πλάι στο Νικολό Σάλι ( ) κι στο Λουίτζι Βνιτέλι ( ) ο ρχιτέκτονς Αλεσάντρο Γκλιλέι ( ) δημιουργεί το πιο προωθημένο έργο της εποχής, την πρόσοψη της σιλικής του Λτερνού. Ωστόσο, ενώ στη Ρώμη η ιδέ της μετρρύθμισης πρπέμπει στην Ανγέννηση, στη Γλλί, το ρεύμ που ρχίζει ν διγράφετι γύρω στο

10 6 1745, συνδέετι με τη μεγάλη «κλσική» εποχή του Λουδοίκου ΙΔ. Πρώτος ρχιτέκτονς του Λουδοίκου ΙΕ, ο Ζκ-Ανζ Γκμπριέλ ( ) προσηλώνετι στο πρότυπο υτό, το οποίο στη συνέχει θ κθιερωθεί πό το μεγάλο δάσκλο κι θεωρητικό Ζκ- Φρνσουά Μπλοντέλ ( ). Στην Αγγλί, τις ίδιες νησυχίες πηχεί το έργο του Γουίλιμ Τσέιμπερς ( ), ο οποίος έχει μθητεύσει πλάι στον Μπλοντέλ κι θεωρείτι ως ο κτεξοχήν «επίσημος» ρχιτέκτονς. Στόχος όλων υτών των δημιουργών είνι μι μετρρύθμιση που δε θ πορρίπτει ολοκληρωτικά το πρελθόν λλά θ επιλέγει προσεκτικά τ πρότυπ της. Η ρχική υτή φάση ποκλείτι «πρώτος Νεοκλσικισμός» ή «μπρόκ Νεοκλσικισμός». Την περίοδο της ωριμότητς του ο Νεοκλσικισμός νάγετι σε κόμη πλιότερες εποχές, κι πιο συγκεκριμέν στην ίδι την κλσική Αρχιότητ. Το 1775, ο Λεντού υιοθετεί το δωρικό κίον, που θεωρείτι «ρσενικός» κι πιο «πρωτόγονος» πό τους άλλους κίονες. Το ιλίο του Ιησουίτη Μάρκου-Αντώνιου Λοζιέ: «Εssai Sur l architecture» (Δοκίμιο γι την ρχιτεκτονική, 1753) είνι το έργο-κλειδί γι ν πρκολουθήσει κνείς υτήν την νζήτηση των πρχών, που στο εξής δεν πρεμποδίζετι π το σεσμό στην πράδοση. Εκτός π την Αρχιότητ, ο Λοζιέ συγκτλέγει στις θεμελικές κτκτήσεις της ρχιτεκτονικής κι τη γοτθική τεχνοτροπί, ενώ κτλήγει ν προυσιάσει ως θεμέλιο της ρχιτεκτονικής την πρωτόγονη κλύ των πρώτων νθρώπων. Στο Πρίσι, το ελληνο-γοτθικό πρότυπο εμπνέει το κορυφίο έργο της μεττικής περιόδου, την Αγί Γενειέη του Ζερμέν Σουφλό ( ), το γνωστό Πάνθεον ( ). Ο ρχίος ελληνικός νός ντιπροσωπεύει την πιο γνήσι πέτρινη εκδοχή των σικών δομικών στοιχείων της κλύς: υποστηρίγμτ (κίονες), δοκάρι (επιστήλιο) κι έτωμ. Η γοτθική ελφρότητ κι ευρύτητ του χώρου, η σωστή οργάνωση του υλικού κι οι τεχνικές επινοήσεις, που συνενώνοντι με τον ρχίο ρχιτεκτονικό ρυθμό στην ελεύθερη κιονοστοιχί κι στο επιστύλιο (στη θέση του νγεννησικού τόξου), συντελούν στη μονδικότητ της Αγίς Γενειέης. Πολύ πιο διδεδομένη την εποχή υτή, είνι μι στάση ρχιολογικής πολυμάθεις, σύμφων με την οποί, γι ν κτίσει κνείς με νέο τρόπο, πιτούντι νζητήσεις σχετικές με τις «γνήσιες» πηγές, δημοσίευση των ποτελεσμάτων κι εκτέλεση πιστών ντιγράφων. Έν τξίδι των επίσημων εκπροσώπων της Γλλίς σημτοδοτεί την «επιστροφή στις πηγές» κι τυτόχρον μι στροφή: πρόκειτι γι το τξίδι που πργμτοποιεί το 1751 ο δελφός της κυρίς ντε Πομπντούρ, ο μελλοντικός μρκήσιος του Μρινί προκειμένου ν προετοιμστεί γι τ μελλοντικά του κθήκοντ, ως Γενικός Διευθυντής των

11 7 Οικοδομημάτων του σιλιά. Ο ίδιος επισκέπτετι την Ηράκλει κι την Πομπηί, ενώ ο Σουφλό φτάνει μέχρι την Ποσειδώνι. Την ίδι στιγμή, ο Τζέιμς Στούρτ κι ο Νίκολς Ρίετ επεξεργάζοντι ήδη έν ολόκληρο ρχιτεκτονικό πρόγρμμ, προνγγέλλοντς τη δημοσίευση του έργου τους: the antiquities of Αthens (Οι Αρχιότητες της Αθήνς). Ωστόσο, κθώς η εκτέλεση του σχεδίου τους κθυστερεί, υποσκελίζοντι πό τον ντγωνιστή κι μιμητή τους Ζιλιάν Ντίντ Λερουά, τ σχέδι του οποίου είνι ιδιίτερ ποκλυπτικά. Το 1758, ο Λερουά δημοσιεύει το έργο του: Les ruines des plus beaux monuments de Grece (Τ Ερείπι των ωριότερων μνημείων της Ελλάδς), ενώ ο πρώτος τόμος των Άγγλων εκδίδετι μόλις το Πρ όλ υτά, τ σημντικότερ έργ υτού του είδους εκδίδοντι στην Αγγλί. Η Γλλί, σίγουρη γι τη δική της κλλιτεχνική πράδοση, έχει τη δυντότητ ν προχωρήσει σε μι πργμτικά πολύπλευρη νάπτυξη. Αντίθετ, στην Αγγλί, κυριρχεί η μορφή του κλλιεργημένου ερσιτέχνη κι λάτρη ρχιοτήτων, συμούλου ή κόμη κι εμπνευστή (Ετιρεί των Ντιλετάντη), κθώς κι υτή του ρχιτέκτον που δικρίνετι γι τις ρχιολογικές του γνώσεις: πό τον «Αθηνίο» Στούρτ ως το Ρόμπερτ Άντμ, που το 1764 προετοιμάζει συνειδητά το έργο του γι το νάκτορο του Διοκλητινού στο Σπλιτ ή κόμη τον όκερελ κι τον Ίνγουντ, που στη δεκετί , τξιδεύουν στη νότι Ιτλί κι την Ελλάδ, π όπου προσκομίζουν σημντικές νέες γνώσεις. Εξάλλου, ο Στούρτ κι ο Ρίετ κάνουν γνωστά δυο μικρά μνημεί της Αθήνς, τον Πύργο των νέμων κι το Μνημείο του Λυσικράτη, τ οποί γίνοντι, σχεδόν πντού, προσφιλή πρότυπ γι ρχιτεκτονικές κτσκευές κήπων ή κμπνριά εκκλησιών (κωδωνοστάσιο του Σιντ- Πάνκρς στο Λονδίνο, έργο του Ίνγουντ, ). Εμφνίζοντι Γάλλοι Αρχιτέκτονες (μετξύ ) με μελέτες ουτοπίες, που δεν μπορούν με τ μέσ της εποχής εκείνης ν κτσκευσθούν, είνι με άλλ λόγι, συνειδητές ουτοπίες, που προφητεύουν ένν κόσμο που έρχετι. Η υιοθέτηση ενός προτύπου της κλσικής Αρχιότητς, που θεωρείτι χρονικό, η νάδειξη της πλότητς κι του μνημεικού χρκτήρ, η κθρότητ κι η νηφλιότητ, συνιστούν μι π τις πτυχές της τργμένης υτής εποχής. Στην πόλυτη λογική ντιτάσσετι το συνίσθημ. Στο έργο των τριών «επνσττών» ρχιτεκτόνων, του Μπουλέ( ), του Λεντού ( ) κι του Λεκέ, ορθολογισμός κι πρλογισμός νμιγνύοντι με τρόπο ιδιίτερ ξεχωριστό κι ντιφτικό. Σκιγρφούν μελλοντικές ρχιτεκτονικές μορφές, κριώς λίγο πριν ξεσπάσει η Γλλική Επνάστση. Συλλμάνουν έτσι τ νέ μηνύμτ που έρχοντι, πρώτοι υτοί ντί των ζωγράφων, που είνι κι το συνηθέστερο στην Ιστορί

12 8 του Πολιτισμού. Τ έργ τους χρκτηρίζοντι πό τη χρήση κνονικών γεωμετρικών σωμάτων (σφίρες, κύοι, κύλινδροι κτλ.), που εκφράζουν κριώς τη διάθεση επιστροφής σε πρωτογενείς μορφές κι δηλώνουν τυτόχρον έν νέο ξεκίνημ. Οι κυριότερες πό τις ουτοπικές υτές μελέτες, θ εμπνεύσουν πρωτοπορικούς ρχιτέκτονες του 20 ου ιών κι θ πργμτοποιηθούν τελικά ως ιδέες στην εποχή μς, λλά με έντονη διφοροποίηση. Η δυσπιστί προς την κληρονομιά της κλλιτεχνικής πράδοσης συνεπάγετι την ξιοποίηση τύπων που ντλούντι είτε π τον κλσικό κόσμο είτε πό ξέν πρότυπ (γοτθικό πρεκκλήσι, κινέζικη πγόδ). Ακόμη, ωθεί στην νζήτηση των ρχέτυπων δομών άλλοτε στη φύση (σπήλιο) κι άλλοτε στην ρχιτεκτονική (κλύ). Στην περίπτωση υτή, ο επιπόλιος χρκτήρς του Ροκοκό συνυπάρχει με τη χρά του πειρμτισμού κι την νζήτηση υπινικτικών συνδυσμών. Γι πράδειγμ, στους κήπους, πρώτ στην Αγγλί κι στη συνέχει σ ολόκληρη την Ευρώπη, τοποθετούντι ρχιτεκτονικές κτσκευές που εμπνέοντι πό τ υστηρά πρότυπ των δωρικών ή των μικρών κυκλικών ιωνικών νών ή, ντίθετ, ποτελούν -χωρίς κμιά μορφολογική ξίωσητπεινά, γρφικά κι κνόνιστ σύνολ, όπως γι πράδειγμ το «δικοσμημένο γρόκτημ». Το πιο διάσημο δείγμ υτού του τύπου είνι το Μικρό Τρινόν, που κτσκευάζετι το 1783 πό το Μικ γι τη Μρί Αντουνέτ, κι περιλμάνει μικρό χωριό, πρτηρητήριο κι νό του Έρωτ. Η ντίθεση νάμεσ στην πολύ υστηρή γεωμετρί των ρχιτεκτονικών σχεδίων κι στην άφθονη λάστηση ντποκρίνετι στη «λτρεί της λογικής κι της φύσης» του Μπουλέ. Στην Αγγλί, στ μέσ του 18 ου ι., η έπυλη συλλμάνετι ως ένς κυικός όγκος κι συνήθως γειτονεύει μ έν πάρκο που μοιάζει φυσικό. Μετά το 1763, με τον τερμτισμό του πολέμου ενάντι στην Αγγλί, η Γλλί ρέσκετι στο λεγόμενο «γγλο-κινεζικό» πάρκο, που θριμεύει στο Πάρκο Μονσό, στην Ερμενονίλ κι στη Μερείλ. Εξάλλου, προκειμένου ν δώσει ρυθμό στο Γλκτοκομείο της Μρίς Αντουνέτς στο Ρμπουγέ, ο Τεενέν ενλλάσσει με επιτυχί τρούλο, ημι-κυλινδρικό θόλο κι μυθολογικό σπήλιο. Ο πειρμτισμός κι η νζήτηση των πλών μορφών (κύος, σφίρ, πυρμίδ) νοίγουν το δρόμο προς τις κλλιτεχνικές ντιλήψεις του 19 ου κι του 20 ου ι. Ωστόσο, σε πρώτη φάση, ο Νεοκλσικισμός εμφνίζετι ως έν συντηρητικό κίνημ κι το σικό του ρεύμ προσντολίζετι τελικά προς μι νεο-ανγέννηση, που ποτελεί τον πιο σίγουρο τρόπο γι ν ικνοποιηθούν οι άμεσες πρκτικές κι χρηστικές νάγκες. Ο συντηρητισμός υτός ξίζει ν τοποθετηθεί πλάι στη συγκινητική κι επνσττική ορμή των ρομντικών. Τελικά, ότν μιλάμε γι «τεχνοτροπί Λουδοίκου ΙΣΤ», δεν πρέπει ν έχουμε κτά νου

13 9 κάποι πρωτοπορικά επιτεύγμτ λλά μι ρχιτεκτονική που μένει πιστή στους συμτικούς κνόνες κι κλλιεργείτι ευκολότερ στον εσωτερικό διάκοσμο. Αυτό ισχύει κόμη περισσότερο στις επόμενες περιόδους, του Διευθυντηρίου κι της Αυτοκρτορίς. Πράγμτι, στην ιστορί της ευρωπϊκής τέχνης, η τεχνοτροπί του Λουδοίκου ΙΣΤ εμφνίζετι ως η κορύφωση του εκλεπτυσμού στην εσωτερική δικόσμηση, ιδιίτερ γι τ ιδιωτικά διμερίσμτ (π.χ. τ διμερίσμτ της Μρίς Αντουνέτς στο Φοντενεμπλό, που διευθετούντι το 1785 πό τους δελφούς Ρουσό). Εξίσου λμπροί δικοσμητές είνι κι ο Ντε Βελί, ο Λεντού κι ο Μπελνζέ. Πρά την εξέλιξη προς μιν ολοέν κι μεγλύτερη λμπρότητ κι επισημότητ, η περίοδος της Αυτοκρτορίς διτηρεί σε μεγάλο θμό την κομψότητ υτή μάλιστ, την εποχή υτή, τ υφάσμτ, κθώς κι όλο το φάσμ των εφρμοσμένων τεχνών πίζουν πρωτρχικό ρόλο στη δικόσμηση του χώρου. 1.2 ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Όπως θ περίμενε κνείς, η ιστορική θεώρηση της εποχής υτής σημδεύετι κυρίως π' τη μνημεική ρχιτεκτονική. Οι μετρρυθμιστές, που δικηρύσσουν την ξιοπρέπει κι τη σορότητ, έχουν ρχικά κτά νου τ δημόσι οικοδομήμτ, ενώ οι ρομντικοί οπδοί του Πιρνέζι νζητούν έν άγνωστο μεγλείο. Η ιδεολογί του Διφωτισμού πιτεί πό το κράτος ν νεγείρει όσο το δυντό περισσότερ δημόσι οικοδομήμτ, τ οποί μάλιστ ν τοποθετούντι στην υψηλότερη τάξη ρχιτεκτονικών συμόλων. Τ νάκτορ κι οι εκκλησίες ελττώνοντι κι υτό, πρόλο που οι τελευτίες υιοθετούν στοιχεί π' τους ρχίους νούς κι τις πλιοχριστινικές σιλικές, με ποτέλεσμ ν διθέτουν πό πολύ νωρίς τ γνωρίσμτ που προσιδιάζουν στον πιο λιτό κλσικισμό. Οι πιο συνηθισμένες κι οι πιο πολυτελείς κτσκευές της εποχής είνι τ θέτρ, που μετάλλοντι σε σχολεί ηθικής κι συνγωνίζοντι τις εκκλησίες. Ως ενδεικτικά πρδείγμτ μπορούμε ν νφέρουμε την ομεντί Φρνσέζ, το Οντεόν του Πεΐρ κι του Ντε Βελί, που σχεδιάζετι το 1767 κι ρχίζει ν οικοδομείτι το 1779 στο Πρίσι. Επίσης, το Μεγάλο Θέτρο του Βικτόρ Λουΐ στο Μπορντό (εικ. 1.1), που κτσκευάζετι στ χρόνι κι τέλος, το Θέτρο του Λεντού στην Μπεζνσόν, το οποίο νεγείρετι στ

14 10 Εικόν 1.1 Μεγάλο Θέτρο του Μπορντό(Βordeaux): Η κεντρική κλίμκ κτσκευάστηκε στ χρόνι πό τον Βίκτορ Λουί. Το 1748, με φορμή την προκήρυξη του διγωνισμού γι το σχεδισμό μις νές Βσιλικής Πλτείς στο Πρίσι, προς τιμήν του Λουδοίκου ΙΕ, πργμτοποιείτι μι εντυπωσική στροφή. Η θρό συμμετοχή φέρνει στην επιφάνει προτάσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις διμορφώνοντι με άση το συνδυσμό του Δημρχείου μ' έν σιλικό άγλμ. Από το διγωνισμό υτό θ προκύψει τελικά η σημερινή πλτεί Ομονοίς. Τ σχέδι εμπνέοντι πό τ ιδεολογικά ρεύμτ της εποχής, ενώ μεγάλη είνι κι η συνεισφορά των ερσιτεχνών (συγγρφέων, φιλάνθρωπων, διοικητικών υπλλήλων, επιστημόνων, τεχνικών). Η νέ φηρημένη τυπολτρί μπορεί ν ενντιωθεί κι συνάμ ν συνδυστεί με μιν εξίσου νέ λειτουργικότητ, γεγονός που κτδεικνύει γι μιν κόμη φορά τον μφιλεγόμενο χρκτήρ της εποχής. Ο δυϊσμός υτός διμορφώνετι στους κόλπους των Ακδημιών, κι πρώτ π' όλ της Ακδημίς των Πρισίων, όπου, με την ευκιρί των μεγάλων ετήσιων διγωνισμών (ρείο της Ρώμης), προτείνοντι ιδνικές λύσεις γι την οικοδόμηση μουσείων, ιλιοθηκών, νοσοκομείων, φυλκών, χρημτιστηρίων κι τελωνείων (οι Δημόσιοι Σιτοολώνες του Λ. Α. Ντιμπί, 1797), που δε λμάνουν υπόψη τους κνέν χωροτξικό ή οικονομικό περιορισμό κι πελευθερώνουν τη μεγλοσχημί των ρχίων ρχιτεκτονικών ρυθμών κι της γεωμετρίς. Ο Νικολά Ντιράν ( ) (Jean Nicolas Luis Durand), μθητής του Μπουλέ (Boullee) κι Λεντού

15 11 (Ledoux) κι κθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή (έχει μόλις ιδρυθεί) (Ecole Polytechnique), ο οποίος επρόκειτο ν έχει σημντική επίδρση στους συγχρόνους του, συστημτοποιεί τ σχέδι υτά κι τ μετφέρει στους μθητές του, ως σχήμτ γι το μέλλον. Δικρίνετι περισσότερο γι το συγγρφικό κι πιδγωγικό του έργο κι λιγότερο γι τ κτίρι που έκτισε. Ο Ντιράν μετουσίωσε τη θεωρί των ουτοπιστών «επνσττικών» ρχιτεκτόνων σε πλουστευμένη κι ορθολογισμένη πράξη, με την έννοι ότι χρησιμοποιεί τ πρωτογενή γεωμετρικά σώμτ- σφίρ, πυρμίδ, κύο, κύλινδρο κτλ.- με μι συνδυστική χρήσιμη στους μθητές του. Οι ευρωπϊκές πόλεις γέμισν με έργ κλσικιστικής μορφολογίς, των οποίων όμως η σύνθεση στηρίζετι στη λογική κι τη συνδυστική των διφόρων τύπων κτιρίων που περιέχοντι στο έργο του «Precis des lecons d architecture», (Πρίσι 1805), έν είδος «Υποδειγμτικού τλόγου» της εποχής του. Το έργο υτό είνι ένς πλήρης οδηγός με κτίρι όλων των κτηγοριών κι τις πρλλγές τους κι ο ρχιτέκτονς δεν είχε πρά ν επιλέξει, νάλογ με την περίπτωση, τον κτλληλότερο συνδυσμό. Ενώ οι όψεις των προτύπων υτών είνι λίγο-πολύ νεοκλσικές, η δομή τους κι ο τρόπος οργνώσεως των επιμέρους μερών υπκούει σε λειτουργικές ρχές κι νάγκες της ποστολής του κτιρίου (εικ. 1.2). Έχουμε έτσι ιστορικό «ένδυμ» σε λύσεις συγχρόνων νγκών της εποχής. Ωστόσο, είνι προφνές ότι τ νέ θέμτ ντποκρίνοντι στις νέες νάγκες, όπως μρτυρούν οι συζητήσεις με φορμή την νοικοδόμηση του Οτέλ - Ντιε στο Πρίσι, μετά την πυρκγιά του 1772 (σχέδιο Πουγέ, 1785), κθώς κι οι ιτλικές, γγλικές κι γλλικές δημοσιεύσεις σχετικά με τ σωφρονιστικά ιδρύμτ. Εικόν 1.2 Durand. Σελίδες με υποδείγμτ κτιρίων πό το ιλίο του, Precis des lecons d architecture,1805.

16 12 Σε ότι φορά τους χώρους ψυχγωγίς, το 18ο ι. γνωρίζουν μι πρώτη λμπρή φάση, ως ρχιτεκτονικά θέμτ. Στο Λονδίνο, οι ήποι του Βόξχολ συνιστούν έν υποδειγμτικό πρότυπο γι τη διευθέτηση των ντίστοιχων χώρων στο Πρίσι. Ακόμη, νάμεσ στ πιο διάσημ δείγμτ υτού του είδους, θ πρέπει ν νφέρουμε το Πάνθεον, στην Όξφορντ Στριτ του Λονδίνου ( ), που εμπνέετι πό την Αγί Σοφί της ωνστντινούπολης, κθώς κι το ολοσσίο των Ηλυσίων Πεδίων στο Πρίσι (1769, Λουΐ-Ντενί Λε μί). Το μουσείο κι η ιλιοθήκη ποτελούν τ κεντρικά θέμτ του Μπουλέ. Το Μουσείο του Φρειδερίκου ( ) στο άσελ, το Πράντο ( ) της Μδρίτης, το Μουσείο του Πίου λεμεντίνου ( ) κι η Νέ Πτέρυγ ( ) του Βτικνού, το Πλιό Μουσείο ( ) του Βερολίνου κι η Γλυπτοθήκη ( ) του Μονάχου ποτελούν τ πιο ντιπροσωπευτικά δείγμτ του είδους υτού. Στη Γλλί, ο Νεοκλσικισμός ρίσκετι σε πλήρη άνθηση. Η Αίθουσ με το σιτάρι ( ) του Νικολά Λε μί ντε Μεζιέρ κι η Σχολή χειρουργικής ( ) του Γκοντουέν θεωρούντι ευθύς μέσως ληθινά ριστουργήμτ. Στο μετξύ, οι «επνστάτες» ρχιτέκτονες οδηγούν τις τυπολογικές ουτοπίες στο ποκορύφωμ μις «ομιλούσς ρχιτεκτονικής» (architecture parlante) που δίκι ονομάσθηκε έτσι: υστηρή γεωμετρικότητ των όγκων, λιτότητ κι ψυχρότητ, ενώ τυτόχρον είνι φορτισμέν με ένν συμολισμό που «φωνάζει»: οι πύλες των τελωνείων στην περιφέρει της πόλης πρέπει ν είνι μνημειώδεις κι υστηρές γι ν εκφράζουν τη δύνμη του κράτους. Το «σπίτι του κοσμοπολίτη», του Vaudoyer, σε σχήμ ιωρούμενης σφίρς, είνι μι νφορά στη γήινη σφίρ, στον γήινο κόσμο. Γενικά η μορφολογί της ρχιτεκτονικής υτής εκφράζει μι μνημεικότητ ριζοσπστική. Έν άλλο στοιχείο είνι η μεγλομνής διάθεση κι τάση, που θ ποτελέσει σημείο νφοράς σε μετγενέστερ έργ κι μάλιστ σε δημιουργήμτ ολοκληρωτικών κθεστώτων. Ο ρχιτέκτων του Χίτλερ Α. Speer έχει εξκριωθεί ότι γνώριζε τ έργ των ρχιτεκτόνων της Επνσττικής ρχιτεκτονικής, ότν σχεδίζε τ γεμάτ γιγντισμό, μεγλομνί κι μνημεικότητ χιτλερικά οικοδομήμτ, όπως το Kuppelbau της Νές γκελλρίς, δίπλ στην πύλη του Βρνδεμούργου ή το συγκρότημ Zeppelin στη Νυρεμέργη. Στη δεκετί του 1780, ο Λουί Ετιέν Μπουλέ ( ) προσεγγίζει περισσότερο π' όλους την κδημϊκή πράδοση τόσο στην επιλογή των θεμάτων του όσο κι στη σύνθεση των σχεδίων του (Πρίσι, Εθνική Βιλιοθήκη). Αλλά οι τεράστιες διστάσεις κι η ρχιτεκτονική των σκιών μρτυρούν τη δύνμη μις φντσίς που ξεχειλίζει πό εικόνες.

17 13 Ο λοντ Νικολά Λεντού (εικ. 1.3) ( ) ξεκινά πό έν δικό του σχέδιο του 1774, που προοριζότν γι τις Αλυκές του Αρκ-ε-Σενάν, γι ν συλλάει- μόλις γύρω στο το ιδνικό σχέδιο της πόλης του Σο, μι πό τις πρώιμες ιομηχνικές πόλεις, που πργμτοποιήθηκε μόνο κτά έν μέρος το οποίο κι δημοσιεύει στο έργο του: L architecture consideree sous le rapport de l art (η Αρχιτεκτονική μέσ πό το πρίσμ της τέχνης, των ηθών κι της νομοθεσίς, 1804). Εικόν 1.3 Το Φράγμ του θρόνου στο Πρίσι.Οικοδομήθηκε το 1788 πό τον λοντ Νικολά Λεντού (Claude Nicolas Ledoux). Ανάμεσ στ άλλ. το σχέδιο υτό περιλμάνει κι μερικές λλόκοτες ρχιτεκτονικές λληγορίες (το Σπίτι των φρουρών των κρηνών, οε σχήμ ρελιού, ο οίκος νοχής Οίκημ, σε φλλικό σχέδιο). Εξάλλου, ο Ζν-Ζκ Λεκέ ντλεί τ σκοτεινά ευρήμτ των σχεδίων του πό μι ψυχολογί που πό ορισμένες πόψεις ρίσκετι πολύ κοντά στον κόσμο του φύσικου. Ο Ζν-Νικολά Ντιράν συνθέτει τόσο το σχέδιο όσο κι την νωδομή με άση έν τετράγωνο κινητό στοιχείο. Αυτή η ομογενοποίηση της ρχιτεκτονικής συνιστά, κτά κάποιον τρόπο, τη σική προϋπόθεση γι την νάπτυξη του Νεοκλσικισμού, οι πρχές του οποίου έτεινν ν ποάλουν τους τύπους που νφέροντν στην οργνική ζωή, όπως γι πράδειγμ την κμπύλη, τη ρευστότητ κι την στάθει, στοιχεί ιδιίτερ προσφιλή στο δυνμικό πνεύμ της προηγούμενης περιόδου. Μπορούμε ν προτείνουμε μι συμολική ερμηνεί των τυπολογικών χρκτηριστικών του Νεοκλσικισμού: η εγκτάλειψη των ενωμένων τύπων κι της δομής σε επάλληλ επίπεδ που σχημτίζουν πυρμίδ γύρω πό έν κεντρικό σημείο θ ντιστοιχούσε στην μφισήτηση της κοινωνικής ιερρχίς, η πομόνωση των τύπων, στο

18 14 νεογέννητο τομικισμό, ο γεωμετρικός χρκτήρς κι οι κολοσσιίες τους διστάσεις στ φινόμεν της μάζς κι τέλος, η νζήτηση των ρχέτυπων μορφών κι της ρχίς ελληνικής κληρονομιάς στο οινωνικό συμόλιο κι τη δημοκρτί. Ο Νεοκλσικισμός θριμεύει στ έργ που δεν διθέτουν χρηστικό χρκτήρ, κθώς κι στ μνημεί. Ως ενδεικτικά πρδείγμτ, μπορούμε ν νφέρουμε τ εξής: κτρχήν την Πύλη του Βρδεμούργου ( ) του. Γκ. Λάνγκνς στο Βερολίνο, κι τ Πρισινά φράγμτ του Λεντού, που ρχίζουν ν οικοδομούντι το Έπειτ, τ μνημεί που φιερώνοντι στο Πνεύμ (δεν νεγέρθηκν ποτέ), όπως το ενοτάφιο του Μπουλέ γι το Νεύτων (1784) όπου χρησιμοποιείτι το μοτίο της σφίρς κι του κυλίνδρου κι θυμίζει την υδρόγειο (εικ. 1.4), κόμη, τον υπερυψωμένο δωρικό νό του Γκίλι γι το Φρειδερίκο το Μεγάλο, στο Πότσντμ, τέλος, στο Πρίσι, την εποχή του Νπολέοντ, το Θριμικό τόξο του ρουζέλ των Περσιέ κι Φοντέν, έργο του 1806, κθώς κι το Θριμικό τόξο ( ) του Σλγκρέν. Εικόν 1.4 ενοτάφιο του Νεύτων : εξωτερική άποψη.σχέδιο του Ετιέν Μπουλέ,Πρίσι. 1.3 Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ο Νεοκλσικισμός επιζητά τη συνεχή ευθεί γρμμή κι τη γυμνή, πρθέν επιφάνει. Σε ότι φορά την εξωτερική όψη των κτισμάτων, το λευκό είνι το γπημένο του χρώμ. Διτηρεί μιν ερωτική, θ λέγμε, σχέση με τον κίον, με τις «τεράστιες σειρές κιόνων» κι το «θέμ της περντοσύνης» (Μπουλέ), νεξάρτητ ν πρόκειτι γι το σχέδιο που υποάλλει ο Ντε Βελί στο διγωνισμό του 1752 ή γι το Νυρχείο της Αγίς Πετρούπολης, γι το δικστικό μέγρο της Λυών, που οικοδομείτι το 1835 πό τον Μπλτάρ, ή γι τ μερικνικά κυερνητικά κτίρι της ίδις εποχής. Η κυριρχί της

19 15 ευθείς γρμμής πειλείτι μόνον π' τον κύκλο, τον τρούλο (Πάνθεον) κι τ μισά τους, που ποδίδοντι ως εξώστες (στις γωνίες του τετργώνου), κόγχες, ημικυλινδρικοί θόλοι ή επίπεδ τόξ. Ο γέρωχος κι νάλφρος χρκτήρς του Όψιμου Μπρόκ ντικθίσττι π' την οριζοντιοποίηση κι το άρος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χμηλές νλογίες δίνουν την εντύπωση μις «εντφισμένης» ρχιτεκτονικής. Ο Νεοκλσικισμός εκδηλώνει μι προτίμηση γι τους υπόγειους χώρους κθώς κι μι τάση προς τη νεκροφιλί κι το ρομντισμό των ερειπίων. Με άση τις ντιλήψεις του Νεοκλσικισμού, το σώμ του οικοδομήμτος πρέπει ν εμφνίζετι ως ένς όγκος όσο το δυντόν πιο συμπγής κι ν προυσιάζει επίπεδες επιφάνειες. Όσο γι τον κίον, δεν έχει ως στόχο ν προσφέρει μιν νάγλυφη όψη, οφείλει κυρίως ν εντάσσετι στο οικοδόμημ, ή ν σχημτίζει κιονοστοιχί, όπως σ' ένν ελληνικό νό, ή κόμη ν σχημτίζει μιν οθόνη (συνηθισμένος τύπος πό την εποχή του σχεδίου του Πεΐρ γι το Μέγρο του οντέ στο Πρίσι, 1762). Τ νάγλυφ στοιχεί ρίσκοντι κτά προτίμηση πιο μέσ, ενώ οι κτκόρυφοι φωτισμοί ντικθιστούν σκόπιμ τ νοίγμτ των πρθύρων. Στην πράξη, ωστόσο, υτός ο πουρισμός, υτή η ιδνική πογύμνωση, συμδίζει με τη μεγάλη σημσί που ποδίδουν οι δημιουργοί στη γοητεί της επιφάνεις. Η τελευτί διιρείτι σε μικρότερ τμήμτ που κλύπτοντι με λιγοστά δικοσμητικά υλικά, τ οποί δεν φήνουν ν εμφνιστεί κνένς τόνος ή κίνηση. Στην ρχή χρωμτίζετι με λεπτότητ κι ργότερ, τονίζετι με πιο κθρά κι σκούρ χρώμτ. Μ' άλλ λόγι, χρησιμοποιείτι πλήρως όλο το φάσμ των δικοσμητικών στοιχείων της Ανγέννησης, μάλιστ, τ στοιχεί του γείσου κι των τοίχων χρησιμοποιούντι όπως κριώς είχν υιοθετηθεί πό τη σχολή του Ρφήλ ή όπως έχουν ποκλυφθεί στις πρόσφτες ρχιολογικές νσκφές. Το σκέλος υτό (Ρομντικός λσικισμός) της κλσικιστικής μορφολογίς ξεκινά πό την «νκάλυψη» κτά κύριο λόγο των μορφών του ρχίου ελληνικού κόσμου. Είνι μι ρχιτεκτονική που στηρίζετι στην τεκμηριωμένη, ρχιολογική γνώση μις συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου κι όχι σε μι ουτοπική, πρόλο τον ορθολογισμό της, νφορά σε πρωτογενείς μορφές ζωής κι ρχιτεκτονικής, όπως οι μορφές κι η ιδεολογί της «Επνσττικής ρχιτεκτονικής». Η ντίληψη υτή (που εκφράζετι με την κίνηση των ρχιολόγων κι των ρχιολόγων-ρχιτεκτόνων), συνδυσμένη κι με μι νέ κτνόηση της φύσεως, νπτύσσετι με σφήνει στην Αγγλί. Το πρότυπο εδώ είνι ο Andrea Palladio, ο ρχιολόγος- ρχιτέκτονς της Ώριμης Ανγεννήσεως, που θ ποτελέσει γι τους Άγγλους

20 16 ρχιτέκτονες σικό πόλο έλξεως. Το έργο του θ μελετηθεί κι θ γνωρίσει μεγάλη διάδοση στ Βρετνικά Νησιά με νάλογη επίδρση στ έργ που δημιουργούντι εκείνη την περίοδο στην Αγγλί (Πλλδινισμός). Επίσης ο νέος τύπος πάρκων- το «landscape garden»-, που διμορφώνετι ελεύθερ κι γρφικά σύμφων με το πρότυπο ενός «φυσικού» περιάλλοντος κι όχι με τους κεντρικούς άξονες της γλλικής ή ιτλικής σχολής, ποτελεί την έκφρση της νές ντιλήψεως κι προσεγγίσεως της φύσεως. Το γγλικό πάρκο χρκτηρίζετι πό μι ελεύθερη οργάνωση στοιχείων (μονοπάτι, λόφοι, συστάδες δένδρων, μικρά περίπτερ, «ερείπι» Γοτθικά, ελληνικοί νοί, κινέζικες πγόδες), όλ συντιρισμέν χωρίς υστηρές γεωμετρικές σχέσεις, λλά με «φυσικό» τρόπο. Αυτή η «φυσικότητ», που επιδιώκετι έι συνειδητά, θ επιδράσει έμμεσ κι στη σύγχρονη ρχιτεκτονική των μηχνικών, λλά κι γενικότερ στην όλη κίνηση της «Μοντέρνς» ρχιτεκτονικής ργότερ, γιτί επιτρέπει ευελιξί στη σύνθεση, που, μετφερμένη στην κτιριολογί, σημίνει ελευθερί στην κάτοψη κι στις όψεις των κτιρίων. Μι νέ σχέση γεννιέτι έτσι νάμεσ στην ρχιτεκτονική κι τη φύση, μι σχέση, που θ επιδράσει κι στον μέχρι τότε κλειστό οργνισμό της πόλης, φήνοντς τη φύση ν εισάλλει ελεύθερ μέσ της. Από τ πρώτ πρδείγμτ των «landscape garden» είνι το πάρκο του Lord Burlington( ) στο Chiswick, κοντά στο Λονδίνο. Σχεδόν κάθε μεγάλη ευρωπϊκή πόλη θ ποκτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημ το δικό της «γγλικό πάρκο» με τη γρφική δομή στη σύνθεση του. Στον τομέ υτό, ο εντ είνι ένς σημντικός πρόδρομος. Στη δεκετί του 1860, κτά κάποιον τρόπο τον διδέχετι ο Ρόμπερτ Άντμ, ο οποίος θυμάζει κι μελετά τον Palladio κι ο οποίος επιδεικνύει μι πλουσιόττη δρστηριότητ. Ακολουθώντς τ ίχνη του Palladio ποτυπώνει με κρίει το νάκτορο τον Διοκλητινού στο Σπλάτο της Δλμτίς κι κάνει προτάσεις γι την νστήλωση του με σύγχρον μεθοδολογικά κριτήρι (διάκριση πλιών-νέων τμημάτων κτλ.). Αυτή του η εμπειρί θ του επιτρέψει τη δημιουργί των προϋποθέσεων γι μι τεκμηριωμένη κλσικιστική μορφολογί, στηριγμένη δηλδή σε άμεση, κριή κι επιστημονική γνώση της ρχιτεκτονικής του ρχίου κόσμου. Το πάθος του 19 ου ιών γι κριείς επιστημονικές μεθόδους κι μετρήσεις, σε συσχετισμό με την ντίληψη του γι μι εξίσου υστηρή επιστημονική θεώρηση της Ιστορίς, διπιστώνετι εδώ έντον. Επίσης κι οι Περσιέ κι Φοντέν, που διπρέπουν στη δικόσμηση. Τ σχέδι ποφεύγουν τη ρευστή σύνδεση των δωμτίων κι προτιμούν την πράθεση χώρων με πρωτότυπ σχήμτ, προσδίδοντς σε κθένν π' υτούς εξτομικευμένο χρκτήρ. ι στον τομέ υτό, ο Άντμ ποδεικνύετι άριστος τεχνίτης.

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων Ο3 Γενικά περί φκών. Γενικά Φκός ονοµάζετι κάθε οµογενές, ισότροπο κι διφνές οπτικό µέσο που διµορφώνετι πό δυο σφιρικές επιφάνειες (ή πό µι σφιρική κι µι επίπεδη). Βσική () () Σχήµ. ιτάξεις πρισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονομικής μεγέθυνσης θ ξεκινήσει νλύοντς το πιο πλό δυνμικό υπόδειγμ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων Κεφάλιο 11 Διγράμμτ Φάσεων Συχνά, σε πολλές διεργσίες, νμιγνύουμε δύο ή κι περισσότερ διφορετικά υλικά, κι πρέπει ν πντήσουμε στο ερώτημ: ποιά θ είνι η φύση του υλικού που θ προκύψει πό υτή την νάμιξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο κατανόησης βασικών εννοιών στο Γυµνάσιο

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο κατανόησης βασικών εννοιών στο Γυµνάσιο Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργλείο κτνόησης σικών εννοιών στο Γυµνάσιο ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Μθηµτικός-Υπεύθυνος του Μθηµτικού Εργστηρίου του Λυκείου Ελληνικού kontod@yahoo.gr ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Μθηµτικός -Κθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η ρχή της επλληλίς

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 7. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε τετργωνική ρίζ ενός θετικού ριθμού τον θετικό ριθμό (ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: ) που ότν υψωθεί στο τετράγωνο μς δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ Το ορισμένο ολοκλήρωμ ή ολοκλήρωμ Riema μις πργμτικής συνάρτησης f με διάστημ ολοκλήρωσης το πεπερσμένο διάστημ [, ], υπάρχει ότν: η f είνι συνεχής στο διάστημ υτό, κθώς

Διαβάστε περισσότερα

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης Ανισότητες Διάτξη πργμτικών ριθμών Ιδιότητες της διάτξης Διάτξη (σύγκριση) δύο ριθμών. Πώς μπορούμε ν συγκρίνουμε δύο ριθμούς κι ; Απάντηση Ο ριθμός είνι μεγλύτερος του (συμολικά > ), ότν η διφορά είνι

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. ΑΔΑ: 6ΩΗΩΗ 5ΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Τχ.

Διαβάστε περισσότερα

ν = 2, από τους οποίους όμως γνωρίζουμε μόνο 5, αυτούς που προκύπτουν για

ν = 2, από τους οποίους όμως γνωρίζουμε μόνο 5, αυτούς που προκύπτουν για 165 4.5 ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Εισγωγή Δύο πό τ σημντικότερ ποτελέσμτ σχετικά με τους πρώτους ριθμούς ήτν γνωστά ήδη πό την ρχιότητ. Το γεγονός ότι κάθε κέριος νλύετι με μονδικό τρόπο ως γινόμενο πρώτων εμφνίζετι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στην απόδειξη μαθηματικών προτάσεων

ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στην απόδειξη μαθηματικών προτάσεων y y=e y= ð 3 e Ä Ã Å 2 y = ln lnð 1 O A Â 1 lnð 2 e 3 ð 4 Δημήτρης Α. Ντρίζος Σχολ. Σύμ. Μθημτικών ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η συμολή των γεωμετρικών νπρστάσεων στην πόδειξη μθημτικών προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πνεπιστήμιο Πτρών Σχολή Ανθρωπιστικών κι Κοινωνικών Επιστημών Πιδγωγικό Τμήμ Δημοτικής Εκπίδευσης Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών Mετπτυχική Εργσί Πεποιθήσεις κι κίνητρ. Μι ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλιο 5: Θεωρήμτ κυκλωμάτων Οι διφάνειες κολουθούν το ιλίο του Κων/νου Ππδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177 5 Θεωρήμτ κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση.

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση. . Εθύγρµµη κίνηση - - ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Χρονική στιγμή t κι χρονική διάρκει Δt Χρονική στιγμή t είνι η μέτρηση το χρόνο κι δείχνει πότε σμβίνει έν γεγονός. Χρονική διάρκει Δt είνι η διφορά δύο χρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία στα μαθηματικά της

Η θεωρία στα μαθηματικά της Η θεωρί στ μθημτικά της Γ γυμνσίου ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ((ΑΛΓΕΒΡΑ)) ο ΚΕΦΑΛΑΙΙΟ 1 Αλγγεεριικέέςς Πρσττάσεειιςς Α. 1. 1 1. Τι ονομάζετε δύνμη ν με άση τον πργμτικό κι εκθέτη το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. 1. y - -2 x + π. f (x) = 3x, x = 1. π y = 9 x - 6. δ. f (x) = x, x0. 4. y = -9 x + 5. (2000-1ο)

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. 1. y - -2 x + π. f (x) = 3x, x = 1. π y = 9 x - 6. δ. f (x) = x, x0. 4. y = -9 x + 5. (2000-1ο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 6 Α) Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιµη σε έν σηµείο του πεδίου ορισµού της, ν γρφεί η εξίσωση της εφπτοµένης της γρφ πρ/σης της f στο σηµείο A(,f ( )) Α) Ν ποδείξετε ότι ν µι συνάρτηση f

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto.

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto. 1 Τ πρκάτω είνι τ κυριότερ θεωρήμτ κι ορισμοί πό το σχολικό βιβλίο κολουθούμεν πό δικά μς σχόλι. 1 ο ΠΡΩΤΟ 2 Συνρτήσεις Γνησίως μονότονη συνάρτηση Μι γνησίως ύξουσ ή γνησίως φθίνουσ συνάρτηση λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης Η έννοι της συνάρτησης Τι ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση; Έστω Α έν υποσύνολο του R Ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μι διδικσί (κνόν), με την οποί κάθε στοιχείο A ντιστοιχίζετι σε έν

Διαβάστε περισσότερα

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ 30 Τ κπάκι των νθρωποθυρίδων μπορούν ν πρμένουν νοικτά: Κτά τη μετφορά με δεξμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όκου. Κτά τις ερσίες κθρισμού της δεξμενής (gasfree). Κτά την εκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Εισγωγή: Όπως στη κθημερινή μς ζωή, γι ν συνεννοηθούμε χρησιμοποιούμε προτάσεις, έτσι κι στ Μθημτικά χρησιμοποιούμε «Μθημτικές» προτάσεις. Γι πράδειγμ στη κθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυμ Κρήτης Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίς Τμήμ Χρημτοοικονομικής κι Ασφλιστικής ΘΕΜΑ: Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπϊκής Ένωσης. Πτυχική Εργσί: Μυρομμάτη

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ συγκέντρωση Μόλυνση ονομάζετι η είσοδος ενός πθογόνου μικροίου στον οργνισμό. Χρονικά, προηγείτι η είσοδος του μικροίου κι κολουθεί η ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ χ ο λ ή Διο ίκ η σ η ς κ Ο ικ ο ν ο μ ί ς Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµ ο Από τις πρκάτω πολλπλές πντήσεις ν επιλέξετε τη σωστή..κάθε µετφορικό trn :. συνδέετι µε έν συγκεκριµένο µινοξύ β. συνδέετι µε οποιοδήποτε µινοξύ γ. µπορεί ν µετφέρει πό έως 6 διφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους 0 Πργμτικοί ριθμοί Οι πράξεις & οι ιιότητες τους Βρέντζου Τίν Φυσικός Μετπτυχικός τίτλος ΜEd: «Σπουές στην εκπίευση» 0 1 Πργμτικοί ριθμοί : Αποτελούντι πό τους ρητούς ριθμούς κι τους άρρητους ριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2008 1. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2008 1. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ -8 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη σε έν σημείο του πεδίου ορισμού της, ν γρφεί η εξίσωση της εφπτομένης της γρφικής πράστσης της f στο σημείο Α(,f( ))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΣΤ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΣΤ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Θεωρείς τη διπργμάτευση σν μι διδικσί άκρως συνεργσιμότητς ντγωνιστική 2. Συμμετέχεις σε μι διπργμάτευση με σκοπό ν πετύχεις μι ν νικήσεις δίκιη συμφωνί 3. Σε τι ποτέλεσμ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία και Πολιτική της. Οικονομικής Μεγέθυνσης. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Θεόδωρος Παλυβός

Θεωρία και Πολιτική της. Οικονομικής Μεγέθυνσης. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Θεόδωρος Παλυβός Πνεπιστήμιο Μκεδονίς Τμήμ Οικονομικών Επιστημών Θερί κι Πολιτική της Οικονομικής Μεγέθυνσης Πνεπιστημικές Πρδόσεις Θεόδρος Πλυβός Ενότητ Εισγγή στη Γενική Ισορροπί κι την Οικονομική της Ευημερίς Mare-Esrt-Léon

Διαβάστε περισσότερα

Εμβαδόν τετραγώνου: Ε = α 2. Εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου: Ε = α β. β Εμβαδόν πλάγιου παραλληλογράμμου: Ε = υ β. α υ

Εμβαδόν τετραγώνου: Ε = α 2. Εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου: Ε = α β. β Εμβαδόν πλάγιου παραλληλογράμμου: Ε = υ β. α υ Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η ποτελεσμτική μάθηση δεν θέλει κόπο λλά τρόπο, δηλδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρί Μθημτικών Α Γυμνσίου Αριθμητική - Άλγερ Γεωμετρί Αριθμητική πράστση ονομάζετι

Διαβάστε περισσότερα

1. Έςτω f:r R, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη και α,b,c R. Αποδείξτε ότι

1. Έςτω f:r R, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη και α,b,c R. Αποδείξτε ότι Έςτω :RR, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη κι,,cr Αποδείξτε ότι ) d d β) d d γ) d c c d c c δ) d c c c d ε) d στ) d Απάντηση:, εάν η είνι περιττή d, εάν η είνι άρτι Πρόκειτι γι πολύ βσική άσκηση, που είνι εφρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 13 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνί: Κυρική 8 Απριλίου 13 ιάρκει Εξέτσης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών»

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών» Διτμημτικό Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών των Τμημάτων Μθημτικών κι Μηχνικών Η/Υ & Πληροφορικής «Μθημτικά των Υπολογιστών κι των Αποφάσεων». (Κτεύθυνση: Σττιστική Θεωρί Αποφάσεων κι Εφρμογές). Διπλωμτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5) θ) (5 + ) + 5 = (...).(...) ι) + (5 ) 5 = (...).(...) (Μονάδες 7) Θέμ ο ) Ν πργοντοποιήσετε την πράστση 5 0 (Μονάδες ) β) Ν λύσετε την εξίσωση 7 = (0 + ) (Μονάδες,5) Θέμ ο Ν πργοντοποιήσετε τις πρστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος Διπλωμτικής Εργσίς «Οικονομοτεχνική ξιολόγηση της ενεργεικής νβάθμισης συμβτικών κτιρίων, με την εφρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2011:

Θέματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2011: ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Θέμτ Εξετάσεων Φεβρουρίου : ΘΕΜΑ μονάδες Πρέπει με κυβικές b-splnes ν πρεμβάλετε, κτά σειρά, τ εξής σημεί:,,,,,,,8, 7, κι,. Ας είνι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ ΚΛΑΣΗ 7

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ ΚΛΑΣΗ 7 ΧΟΗ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΚOMEE (ΑDR) ΘΕΑΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΙΘΟΥΕ ΔΙΔΑΚΑΙΑ: ΚΟΥΤΑΡΕΙΑ 12 ΜΕΙΑOΝΟ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ) Τ.Κ.: 38333 ΒΟΟ ΤΗ.: 24210 34944 / 6977 280182

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

1) Ποια είναι η αρχική ή παράγουσα; Τι σχέση έχει µε την f. 3) Υπάρχει µια παράγουσα για κάθε συνάρτηση ή περισσότερες;

1) Ποια είναι η αρχική ή παράγουσα; Τι σχέση έχει µε την f. 3) Υπάρχει µια παράγουσα για κάθε συνάρτηση ή περισσότερες; ΛΟΓΙΣΜΟΣ ) Ποι είνι η ρχική ή πράγουσ; Τι σχέση έχει µε την f. Έστω f µι συνάρτηση ορισµένη σ έν διάστηµ. Αρχική ή πράγουσ της f στο θ ονοµάζετι κάθε συνάρτηση F που είνι πργωγίσιµη στο κι ισχύει F ()

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Γραμμικά Δικτυώματα

Κεφάλαιο 2 ο. Γραμμικά Δικτυώματα Κεφάλιο 2 ο Γρμμικά Δικτυώμτ Έν ηλεκτρικό κύκλωμ ή δικτύωμ ποτελείτι πό ένν ριθμό πλών κυκλωμτικών στοιχείων, όπως υτά που νφέρθηκν στο Κεφ.1, συνδεδεμένων μετξύ τους. Το κύκλωμ θ περιέχει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)

Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κτκόρυφη Σήµνση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) Μέρος Μέρος 7: 7: Κτσκευστικά Κτσκευστικά Σχέδι Σχέδι Γρφικών Γρφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο Κίνηση σε γνητικό πεδίο 4.1. Ακτίν κι Περίοδος στο ΟΠ. Από έν σημείο Α μέσ σε ομογενές μγνητικό πεδίο έντσης Β=2Τ, εκτοξεύοντι δύο σωμτίδι Σ 1 κι Σ 2 ίδις μάζς m=10-10 kg κι ντίθετων φορτίων, με τχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Ορισμός συνάρτησης:

( ) 2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Ορισμός συνάρτησης: Πγκόσμιο χωριό γνώσης.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.3.1. Ορισμός συνάρτησης: 6 Ο ΜΑΘΗΜΑ Συνάρτηση f / A B, ονομάζετι η διδικσί (νόμος ) που ντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του συνόλου Α ( πεδίο ορισμού ) σε έν μόνο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία.

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 ΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22/05/2015 ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμίς πό τις πρκάτω ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Δύο μηχνικά κύμτ ίδις συχνότητς διδίδοντι σε ελστική χορδή. Αν λ 1 κι λ 2 τ μήκη κύμτος υτών των κυμάτων ισχύει: ) λ 1 λ 2 γ) λ 1 =λ 2 Δικιολογήστε την πάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 3 IOYNIOY 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρκτικό 5/2013 της συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρτίου, της 24 ης Μϊου 2013 Αριθμός Απόφσης 24/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος πολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίς

Διαβάστε περισσότερα

β ] και συνεχής στο ( a, β ], τότε η f παίρνει πάντοτε στο [ a,

β ] και συνεχής στο ( a, β ], τότε η f παίρνει πάντοτε στο [ a, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ Λ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ - Ν χρκτηρίσετε τις προτάσεις που κολουθούν, γράφοντς στο τετράδιό σς την ένδειξη σωστό ή λάθος δίπλ στο γράμμ που ντιστοιχεί σε κάθε πρότση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Ιόνιο Πνεπιστήμιο - Τμήμ Πληροορικής Μθημτικός Λογισμός Ενότητ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Πνγιώτης Βλάμος Αδειες Χρήσης Το πρόν εκπιδευτικό υλικό υπόκειτι σε άδειες χρήσης Cativ Commo

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i.

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i. . Πολυώνυμ η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βσικές έννοιες του πολυωνύμου. Ποιες πό τις πρκάτω πρστάσεις είνι πολυώνυμ του i. ii. iii. iv. v. vi. 5 Σύμφων με τον ορισμό πολυώνυμ του είνι οι πρστάσεις i,

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Α) Προβλήμτ ευθύγρμμης ομλά επιτχυνόμενης κίνησης. ) Απλής εφρμογής τύπων Ακολουθούμε τ εξής βήμτ: i) Συμβολίζουμε τ δεδομέν κι ζητούμεν με τ ντίστοιχ σύμβολ που θ χρησιμοποιούμε.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλιο 12: Ανάλυση κυκλωμάτων ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διφάνειες κολουθούν το ιλίο του Κων/νου Ππδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Γ. Αλεξίου, Α. Κλμπούνις, Ε. Αμντίδης, Δ. Μτράς Εργστήριο Τεχνολογίς Πλάσμτος, Τμήμ Χημικών Μηχνικών, Πνεπιστήμιο Πτρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//6 ΘΕΜΑ Οδηγί: Στις ερωτήσεις -4 ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό της ερώτησης κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3. Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πράγουσ συνάρτηση ΟΡΙΣΜΟΣ Έστω f μι συνάρτηση ορισμένη σε έν διάστημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΠΝΛΗΠΤΙΚ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ ΣΚΗΣΗ Ο πρκάτω πίνκς περιέχει τ πρόσηµ των λγεβρικών τιµών της τχύτητς κι της επιτάχνσης. Σµπληρώστε τον πρκάτω πίνκ. >, > >, <

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο υτό περιλμβάνει την ύλη των Μθημτικών, που προβλέπετι πό το πρόγρμμ σπουδών της Θετικής Κτεύθυνσης της Β τάξης του Ενιίου Λυκείου, του οποίου η εφρμογή ρχίζει πό το σχολικό έτος 998-999

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του διανύσματος

Η έννοια του διανύσματος Η έννοι του δινύσμτος Από τη γεωμετρί είμστε εξοικειωμένοι με την έννοι του ευθυγράμμου τμήμτος: δύο διφορετικά σημεί Α κι Β μις ευθείς (ε), ορίζουν το ευθύγρμμο τμήμ ΑΒ Έν ευθύγρμμο τμήμ λέγετι προσντολισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

Q T Q T. pdv. παραγόµενο έργο κατά την εκτόνωση αερίου: Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας αέρα χωρίς µεταβολή όγκου και παραγωγή έργου.

Q T Q T. pdv. παραγόµενο έργο κατά την εκτόνωση αερίου: Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας αέρα χωρίς µεταβολή όγκου και παραγωγή έργου. Ο 1 ος ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ-1 σχετίζει τη µετβολή της θερµοκρσίς ενός ερίου µετηµετφορά ενέργεις µετξύ του ερίου κι του περιβάλλοντός του κι το πργόµενο/ποδιδόµενο έργο Q U W Q * *

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Εισαγωγή

1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Εισαγωγή ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Εισγωγή Το διάνυσμ είνι έν χρκτηριστικό πράδειγμ έννοις που νπτύχθηκε μέσ πό τη στενή λληλεπίδρση Μθημτικών κι Φυσικής Ο κνόνς του πρλληλόγρμμου, σύμφων με τον οποίο το μέτρο κι η κτεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πηγή: KEE ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πηγή: KEE 1. Το σηµείο Μ (-, ) νήκει στη γρµµή µε εξίσωση Α. = = - Γ. = 1. ( ) ( - ) = 1 Ε. = -. Το κέντρο του κύκλου που έχει διάµετρο ΑΒ µε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:385 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέ Ιωνί, σήµερ ΠΕΜΠΤΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = α 0 α β = ( ) β α = α ( α β)( α β)

ν ν = α 0 α β = ( ) β α = α ( α β)( α β) Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ν 0 ν = 1 = β β ν 1= ν µ = ν + µ ν ν µ 1 µ = ν = ν ( ν ) µ ν ν = ν µ β = β ( β) ν = ν βν ν > 0 τότε 2 = β = β β = β Ιδιότητες υνάµεων ν > β τότε + γ > β+ γ. ν > β κι γ > δ τότε + γ > β+ δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

τετραγωνικό εκατοστόµετρο 1 cm 2 1 10000 m2 =

τετραγωνικό εκατοστόµετρο 1 cm 2 1 10000 m2 = 3.5 ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ. Μονάδες µέτρησης µήκους Βσική µονάδ το µέτρο. Συµβολίζετι m Υποδιιρέσεις του µέτρου : δεκτόµετρο dm = 0 m = 0, m Πολλπλάσιο του µέτρου : εκτοστόµετρο cm = 00 m = 0,0 m χιλιοστόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F( = (d [Kεφ:.5 H Συνάρτηση F( = (d Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Πράδειγμ. lim e d. Ν υπολογίσετε το όριο: ( Έχουμε ( e d

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 05 ΘΕΜΑ Α. Γι μι συνεχή συνάρτηση f ν γράψετε τις τρείς κτηγορίες σημείων, τ οποί εινι πιθνές θέσεις τοπικών κροτάτων. (6 Μονάδες). Ν χρκτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Τάξη Ενιίου Λυκείου Θετική Κτεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Με πόφση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. α > α. Γνωρίζουµε ότι για κάθε x ( 0, + ) l οg x. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε x ( 0, ) l οg x, εποµένως έχουµε τη συνάρτηση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. α > α. Γνωρίζουµε ότι για κάθε x ( 0, + ) l οg x. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε x ( 0, ) l οg x, εποµένως έχουµε τη συνάρτηση: Λυµέν Θέµτ κι Ασκήσεις κ.λ.π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Επιµέλει: Σκουφά Σωτήρη Βούρβχη Κώστ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Λογριθµική συνάρτηση >. Γνωρίζουµε ότι γι κάθε ( 0, + ) l οg. Αυτό σηµίνει ότι σε κάθε ( 0, ) Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Ορισμός. Αν η f είνι ολοκληρώσιμη στο διάστημ [ a, ) ή στο διάστημ (,], τότε ονομάζουμε γενικευμένο ολοκλήρωμ είδους το ολοκλήρωμ της μορφής f() d ή - f() d Ορισμός. Το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός.

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός. INVESTORS IN PEOPLE Investors in People: Το ντγωνιστικό πλεονέκτημ Θέλετε ν δείτε την επιχείρησή σς ν βελτιώνει την ντγωνιστικότητά της κι τις επιχειρημτικές της επιδόσεις μέσω της ποτελεσμτικής διχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Ευκλείδεια Γεωµετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου ΟΕ Β (παραγ. 6.4)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Ευκλείδεια Γεωµετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου ΟΕ Β (παραγ. 6.4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ότν σιγά σιγά άρχισ ν ενηµερώνοµι γύρω πό τις µθηµτικές γνώσεις των ρχίων Ελλήνων µθηµτικών κι µελετητών, ένοιωσ µεγάλη έκπληξη τόσο γι την ποιότητ κι ποσότητ των γνώσεών τους, όσο κι γι τη δική

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος Β του σώματος θα έχει μέτρο: F α) F β) 3F γ) 3

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος Β του σώματος θα έχει μέτρο: F α) F β) 3F γ) 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΘΕΜΑ 376/Β. Σε έν σώμ μάζς m που ρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο σκούμε κτκόρυφη στθερή δύνμη μέτρου F, οπότε το σώμ κινείτι κτκόρυφ προς τ πάνω με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. Δίνετι η εκθετική συνάρτηση: f a Γι ποιες τιμές του η ) γνησίως ύξουσ; β) γνησίως φθίνουσ; ( ) είνι:. Δίνοντι οι

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI 12 Κλινικά Θέμτ - Αισθητική Οδοντιτρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Η λειτουργική ισθητική ζώνη του στόμτος: Ο κθοριστικός πράγοντς γι τη σχεδίση ενός ισθητικά άρτιου χμόγελου J. J. Massad, DDS

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρετόντα της Κρήτης, ένα γιαπί τεσσάρων αιώνων

Η Ρετόντα της Κρήτης, ένα γιαπί τεσσάρων αιώνων Η Ρετόντ της Κρήτης, έν γιπί τεσσάρων ιώνων Το 1900 έρχετι στην Κρήτη ένς ξεχωριστός άνθρωπος, προικισμένος με ευφυΐ κι γνώσεις: ο Giuseppe Gerola. Έρχετι ν κτγράψει τ ενετσιάνικ μνημεί. Σημειωτέον ότι

Διαβάστε περισσότερα