ARIKETAK (1) : KONPOSATU ORGANIKOEN EGITURA KIMIKOA [1 3. IKASGAIAK]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ARIKETAK (1) : KONPOSATU ORGANIKOEN EGITURA KIMIKOA [1 3. IKASGAIAK]"

Transcript

1 1. Partzialeko ariketak 1 ARIKETAK (1) : KNPSATU RGANIKEN EGITURA KIMIKA [1 3. IKASGAIAK] 1.- ndorengo konposatuak kontutan hartuta, adierazi: Markatutako atomoen hibridazioa. Zein lotura diren kobalenteak, zeintzuk ionikoak eta, kobalenteen artean, zeintzuk dauden polarizatuta eta nola. Bakoitzarentzat ahal dituzun erresonantzia egitura guztiak marraztu eta berauek sailkatu egonkortasunaren arabera. 3 C C C 3 C C N 3 C Si 2 C C C Li N C 2 4 formula enpirikoari hiru Lewis-en egitura desberdin dagozkio, balentzia arauak behar bezala bete ezkero. ndorengo egituretatik zeintzuk dira desegokiak? C C C C C C C C 3.- Marraz itzazu orbital molekularrak propino molekularentzat. Lotura kimiko bakoitzean parte hartzen duten orbitalak zeintzuk diren adierazi eta zein lotura mota ematen duten ere bai. 3 C C C 4.- ndorengo molekuletatik esan zeintzuk izango duten momentu dipolarra eta zeintzuk ez. Momentu horien norantza adierazi. F 3 Al N( ) 3 C C

2 2 1. Partzialeko ariketak 5.- urrengo erreakziotan esan zein erreaktibo den basea eta zein azidoa. 3 C- Na 3 C- Na 2 3 C - B 3 3 C B ndorengo egitura kimikoa kokainarena da. Esan markatutako atomoen hibridazioa eta marraztu kokainarentzat ahal dituzun erresonantzia egitura guztiak. 3 C N 7.- Azpiko konposatuetako C-atomoen hibridazioak azierazi. C 2 C 2 3 CCC 2 C N C ndorengo molekulak sailkatu, momentu dipolar handienetik txikienera C 4 3 C- 3 C- 3 C-- C 2 C 2 C 2 2 C 3 C 9.- ndorengo konposatuen erresonantzia-forma adierazgarrienak marraz itzazu 3 C N N 3 C

3 1. Partzialeko ariketak 3 ARIKETAK (2) :NMENKLATURA ETA ESTEREKIMIKA [4 7. IKASGAIAK] 1.- Idatz itzazu ondorengo konposatuen formula garatuak: 3,5-Dimetilheptanoa Zikloheptanoa trans-1-metil-2-propilziklohexanoa 4,5-Dimetiloktanoa e) 3,2-Dimetil-4-n-propiloktanoa f) 3,4-Dimetilheptanoa g) 2,2,4-Trimetilpentanoa h) 4,4-Dimetil-3-etilpentanoa 2.- urrengo konposatuen IUPAC izenak eman: C ren hiru isomeroak e) h) k) Et 3 C 3 C 3 C f) i) l) C 2 3 C 3 C g) j) m) 3.- ndorengo molekuletan adierazi zein karbono-atomo diren primario, sekundario, tertziario eta kuaternario.

4 4 1. Partzialeko ariketak 3 C e) 3 C 3 C f) 4.- ndorengo egiturak kontutan izanda, zein litzateke egonkorrena?. Zeintzuk agertzen dute gauche motako interakzioa?. 3 C 3 C 3 C 3 C Galderako molekula 2-metilbutanoa edo isopentanoa da. Marraz itzazu molekula honen konformazio guztiak agertzen dituzten E vs θ diagramak adieraziz. 6.- Marraztu bi aulki konformazioak hurrengo molekulentzat. Adierazi bietan zein izango litzateken egonkorrena. 3 C C C 3 3 C C C 3 C 3 C 7.- Azpiko molekula hauek cis ala trans diren esan. Adieraz ezazu kasu bakoitzean zein den molekularen konformaziorik egonkorrena (marraztutakoa ala beste bat) 3 C e) N 2 t Bu C 3 I C 2

5 1. Partzialeko ariketak ndorengo emaitzak arrazonatu. G Kcal/mol Kcal/mol 9.- ndorengo bikoteetako partaideak zein erlazio duten heuren artean adierazi. cis-2,3-dibromoziklohexanona ; trans-2,4-dibromoziklohexanona cis-1,3-dimetilhexanoa ; trans-1,5-dimetilhexanoa ; I 3 C ; I 10.- Esan azpiko alkenoak E ala Z (edo cis ala trans) diren. 3 C C 2 I 3 C 2 C 2 C C 2 I 3 C 3 C NC e) 3 C 2 C ( ) 3 C C( ) 2 C 2 C( ) 2

6 6 1. Partzialeko ariketak 11.- Esan molekula hauek kiralak diren ala ez. C 2 Me e) N 2 N C 2 C 2 f) g) h) i) j) C 2 C 2 CN N Aurreko ariketako karbono estereogeniko bakotzaren konfigurazio absolutoa (R ala S) atera Molekula hauen egitur-formulak marraztu Azido p-klorobentzoikoa tert-butil-ziklohexilzetona 2-Butil 4-metilpentanoatoa 3-Etoxikarbonilziklobutenoa e) Azido 4-metoxi-2-butenoikoa f) N-Metil-N-feniletanamida g) 2,4,6-Triklorononanonitriloa h) Azido 2,2-dimetilpropanoikoa i) 4-Metilziklohexenoa j) Tetrabutilamonio bromuroa k) Alil bentzil eterra l) 2-Metil-4-metoxi-2-hexenoa m) 3-Fenilbutanamida n) 2-Feniletanola o) N-Etil-N-metil-2-butilamina p) Bentzil metil sulfuroa q) Azido 3-oxobutanoikoa r) 2-omo-1-hidroxi-4-metilbentzenoa s) Triisopropilamina t) Azido 4-hidroxi-2-pentenoikoa u) 3,3,N-Trimetilbutanamida v) 6-Metil-1,3,5-heptatrienoa w) Azido 4-ziano-4-etilheptanoikoa x) 3,4-Dibromo-4-etilziklohexanona y) 4,4-Dimetil-2,5-ziklohexadienona z) 4-Ziklopropil-3-kloro-1,2-ziklobutanodiola 14.- Adieraz itzazu ondorengo formula enpirikoa duten konposatu bakoitzarentzat egituraformula bat eta bere izena: C 4 8 (zeton C 4 8 (aldehido C (esterr C 4 10 (alkohol

7 1. Partzialeko ariketak Eman itzazu ondorengo konposatuen IUPAC izenak 3 C 2 C N 2 C 2 N 2 C N 2 e) f) g) C h) N C i) CN 2 j) N k) C l) C 2 C 2 m) n) C 2 o) ( ) 2 CC p) 3 CC 2 C r) C 6 5 C 2 C 2 5 s) =C(C 2 ) 3 C 2 t) ( ) 3 CC 2 C 2 N u) C 2 v) 3 C w) x) C 2 C( ) 2 z) 3 C CC 2 C 2 ( ) 2 C=CC CC 2 C 2 y) C=C 2

8 8 1. Partzialeko ariketak ARIKETAK (3) : KNPSATU RGANIKEN ANALISIA [8 11. IKASGAIAK] 1.- ndorengo esaldiak EMN espektruei dagozkie.esaldiak osatu eta letra egokiak ezarri. A. TMS E. eremu baxua B. eremu altua F. lerrakuntza kimikoa C. Mhz G. absortzio espezifikoa D. δ EMN espektru bat ikusterakoan, eskuin aldean... dago. Nukleo batek energia absorbatzen duen espektruko tokiari... esaten zaio. 1 -EMN eta 13 C-EMN espektruak kalibratzeko standarra... da. EMN espektruak duten eskala arbitrarioa...-tan banatua dago. 2.- Azpiko konposatu bakoitzarentzat esan zenbat seinale ezberdin espero daiteken 13 C- EMN espektruan. 2-Metilbutanoa Butanonaren karboniloak TMS-tik 208.7ppm-ra ematen du seinalea. Zenbat z-tara (TMS-tik) azalduko da seinale hori, 200Mhz-ko EMN ekipo batekin lan eginez gero? 4.- Azpiko konposatu bakoitzarentzat esan zenbat protoi ezbaliokide azalduko diren 1 - EMN espektruan. 3 C cis-pentenoa 5.- Esan azpiko molekulek emango lituzketen seinaleak, beraien multiplizitatea adieraziz. 3 C C C ( ) 3 C N C 2 C 2

9 1. Partzialeko ariketak Estireno oxidoaren 1 -EMN espektruak lerrakuntza kimiko ezberdineko 1, 2 eta 3 protoiak agertzen ditu. 1 Protoia 2-rekin (J= 5.8 z) eta 3-rekin (J= 2.5 z) akoplatua dago. Marraz ezazu akoplamendu-zuhaitza. (2) (3) (1) 7.- tert-butanola -z tratatzen denean, nahaste bat lortzen da, tert-butil kloruroz eta 2- metilpropenoz osatua. Bi konposatu hauek distilazioz banatu eta gero, nola bereiztuko zenituzke 1 -EMN espektruak eginez? ( ) 3 C ( ) 3 C ( ) 2 C=C ona hemen hiru klorobutanoren 13 C-EMN espektruak eta beren egiturak. Egitura bakoitzari dagokion espektrua adierazi. A. δ = 55.4; 36.2; 19.3 B. δ = 56.2; 35.3 C. δ= 56.0; 36.0; 24.2; C C 3 C C C 2 3 C C C Proposatu azpiko 1 -EMN datuekin bat datozen egitura organikoak. C 8 9 δ = 2.0ppm; Dobletea; 3; J= 7 z δ = 5.0ppm; Kuadrupletea; 1; J= 7 z δ = 7.3ppm; Singletea; 5 C 7 14 δ = 0.9ppm; Tripletea; 6; J= 7 z δ = 1.6ppm; Sextupletea; 4; J= 7 z δ = 2.4ppm; Tripletea; 4; J= 7 z C δ = 2.4ppm; Kintupletea; 2; J= 6 z δ = 3.5ppm; Tripletea; 4; J= 6 z C 10 14

10 10 1. Partzialeko ariketak δ = 1.2ppm; Dobletea; 6; J= 7 z δ = 2.3ppm; Singletea; 3 δ = 2.9ppm; Septupletea; 1; J= 7 z δ = 7.0ppm; Singletea; Azpiko galderak erantzuk ondorengo eskektrua kontutan izanik Zenbat protoi-mota ezbaliokide ditu molekula honek? Molekula honen masa-espektruan m/e = 113 fragmentua azaltzen da eta bere IG espektruan 2270 eta 1735cm 1 bandak daude. Bere 13 C-EMN espektruak bost seinale ditu. Proposa ezazu egitura bat molekula honentzat Proposatu egutura egokiak azpiko konposatuentzat, beren formula enpirikoa eta 1 - EMN espektruak kontutan izanik: C 4 8

11 1. Partzialeko ariketak 11 C C Lotu itzazu azpiko Infra Gorri espektruko absortzio-zonak eta azpian azaldutako funtzio-taldeak: A cm 1 B cm 1 C cm 1 D cm 1 C C, C, C N eta C X taldeak...-n absorbatzen dute. C=, C=N, eta C=C taldeak...-n absorbatzen dute. N, C, eta taldeak...-n absorbatzen dute. Lotura hirukoitzak...-n absorbatzen dute ,2-Dimetilbutanoa eta 2-metilpentanoaren masa-espektruak aztertzen dira. Esan zein molekulak (batek ala biak) emango dituen seinale hauek. Arrazonatu zergatik. m/z= 86 m/z= 57 m/z= 71 m/z= 43

12 12 1. Partzialeko ariketak 14.- Ziklohexenoa eta 2-hexinoa C 6 10 formulako isomeroak dira. Infra Gorri espektrua egin eta gero, zeinek emango ditu banda hauek? 3020cm cm cm ndorengo masa-espektrua kontutan izanik, erantzun azpiko galderak: Zein da ioi molekularra (M+)? Zein da oinarrizko seinalea (base peak)? Proposa itzazu fragmento hauentzako egitura aproposak: m/z= 43; m/= 29; m/z= ona hemen hidrokarburo ezezagun baten masa-espektrua.orretaz gain, IG espektruan 3300cm 1 eta 2100cm 1 -era banda adierazgarriak ditu. Proposa ezazu hidrokarburoaren egitura bat.

13 1. Partzialeko ariketak ona hemen konposatu ezezagun baten masa-espektrua. orretaz gain, IG espektruan cm 1 -tara banda adierazgarriak ditu. Proposa ezazu formula egoki bat.

14 14 1. Partzialeko ariketak ARIKETAK (4) : EGITURA ERREAKTIBITATE KIMIK ERLAZI- AK [ IKASGAIAK] 1.- Azpiko konposatuen artean esan: zein den konposatu egonkorra, zein den artekaria eta zein trantsizio-egitura. 2 C C C C C C 2 C C C 2 C I f) C g) δ e) 3 C Cδ + δ h) Ph C C Ph C Na Ph 2.- tert-butil kloruroaren hidrolisi basikoaren erreakziobidea ondorengoa dela jakinez, 1) 3 C C k 1 k 2 3 C C 2) 3 C C k 3 k 4 3 C C Zein izen du erreakziobide honek? Jakinez konstante zinetikoen balio erlatiboa k 4 > k 3 > k 2 >> k 1 dela, esan lehen urratsa endotermikoa den ala ez. Eta, erreakzio osoa?. Zein urratsak mugatzen du erreakzio osoaren abiadura? Idatz ezazu erreakziobidearen ekuazio zinetiko integratua. 3.- ndorengo erreakzioaren G vs. erreakzio koordenatuak gutxi gorabeherako diagrama marraztu. mantsoa 2 C C C C 2 azkarra C 2 C 2

15 1. Partzialeko ariketak ndorengo konposatuak ordenatu azido sendoenetik ahulenera. 2 N 3 C 5.- Bi fenol hauetatik zein izango da azidoena?, zergatik?. 3 C 2 N 2 N 3 C 6.- ndorengo baseen artean aukeratu ahalik eta ahulena azpiko kosposatuei protoirik azidoena kentzeko?. Idatzi erreakzioak. A) Baseak: B) Konposatuak Na (C3 C 2 ) 3 N Na C3 Li N 2 C 2 C 2 N C C N e) f) 3 C N 2 N 7.- Bi base hauen artean, zein izango da sendoena?. Arrazonatu. N 2 N N 2 N 8.- iru konposatu hauek bentzenotan disolbatuta badauzkazu, nola banatuko zenituzke?. Arrazonatu. N 2 3 C 3 C pka = 10 pka = 17 pka = 34

16 16 1. Partzialeko ariketak 9.- Arrazonatu zer nolako egitur eraginek (induktiboek, erresonantziakoek, etab.) azaltzen dituzten datu hauek 3 C C 2 C 2 C 2 I C 2 C 2 pka = 4.76 pka = 2.85 pka = 3.12 C 2 C 2 pka = 5.05 pka = 6.25

17 1. Partzialeko ariketak 17 ARIKETAK (5) : ALKANAK ETA ALALKANAK [ IKASGAIAK] 1.- Adierazi zein produktu emango dituen metil ioduroak ondorengo erreaktiboekin: e) NC i) 3 CC 2 Et f) N 3 j) 2 S g) N 3 k) Me 3 P NCS h) N 3 l) Me 2 S 2.- ndorengo isomero-bikote bakoitzarentzat esan zeinek erreakzionatuko duen azkarren SN 2 erreakzio batean. I ; I ; ; ; 3.- ndorengo taula kontutan izanik, sailka itzazu nukleozaletasun txikienetik handienera agertzen diren nukleozaleak bai DMF eta bai Me-tan G # 3 C I Nu 3 C Nu Nu G # (DMF) G # (Me) CN CC N N SCN I Me 2 S I

18 18 1. Partzialeko ariketak 4.- Ziklopentil kloruroa, sodio tioisozianatoz Me-tan errefluxatzen denean ziklopentil tioisozianatoa lortzen da nagusiki. Baldintza berdinetan, 1-kloro-1-metilziklopentanoa tratatuz, ordea, produktu nagusia 1-metoxi-1-metilziklopentanoa da. Emaitza hau zergatik lortzen den azaldu (arrazonatuz). 5.- ndorengo bikote bakoitzetik esan zeinek emango duen errazen SN 2 erreakzioa: Ziklobutil bromuroa/ ziklopentil bromuroa Ziklohexil ioduroa/ 3,3-dimetilziklohexil ioduroa Ziklopropil kloruroa/ ziklopropilmetil kloruroa R LiI R I Azetona Li R taldea Abiadura erlatiboa Isopropilo 1 Ziklopropilo < Ziklobutilo Ziklopentilo 1.6 Ziklohexilo 0.01 Zikloheptilo 1.0 Ziklooktilo Adierazi ondorengo produktuak nola prestatu alkil haluroetatik abiatuz: 3 C C 2 C 2 S 3 C C 2 C 2 3 C N 2 e) f) ( 3 C) 2 CC 2 C CN 3 C C 2 C 2 3 C C 2 C 2 C 2 N Erreakzio bakoitzaren produktu nagusia adierazi: KI Azetona 3 C KI Azetona

19 1. Partzialeko ariketak 19 e) f) g) h) 3 C I Na SCN ( 3 C-C 2 ) 3 C Na Me Na NC ( 3 C) 2 NC 2 C 2 C 2 C 2 ( 3 C) 2 CC 2 C 2 Na 3 CC 2 ( 3 C) 2 CC 2 Na N 3 Me Me DMF DMF Et Me 8.- ndorengo bikote bakoitzean zein erreakzio den azkarrena adierazi, eta produktuak marraztu. ( 3 C) 2 CC 2 I N 3 Et ( 3 C) 2 CC 2 N 3 Et 3 CC 2 C C 2 S 3 CC 2 C 2 C 2 S 3 C I Na 3 C I Na 3 CC Na 3 CC 2 Na 3 CC Emaitza experimental hauek esplikatu. (S)-3-omo-3-metilhexanoak azetona/ura nahastean 3-metil-3-hexanol errazemikoa ematen du. (R)-2-omo-2,4-dimetil hexanoak baldintza berdinetan 2,4-dimetil-2-hexanola optikoki aktiboa ematen du.

20 20 1. Partzialeko ariketak 3 C 2 3 C (Errazemiko 3 C 3 C 2 3 C 3 C (ptikoki aktibo 10.- ndorengo adibidetan, zein kasutan gertatuko da eliminazioa beste erreakzioak baino errazago? Zein produktu nagusia osatuko da? I ala 3 CC 2 ala 3 CC 2 3 CC 2 Na ala ala CN

21 1. Partzialeko ariketak 21 ARIKETAK (6) : ALKLAK [ IKASGAIAK] 1.- ndorengo alkoholak izendatu: Me e) 2.- Zer dago oker hurrengo izenetan? 4-exanola 3-(idroximetil)-1-hexanola 2-idroxi-3-metilhexanoa. 2-Isopropil-1-butanola 3.- C 6 13 Formula enpirikoa duten 17 alkohol daude. Marraz itzazu guztien egiturak eta izenda itzazu IUPC-en modura. Adieraz ezazu zeintzuk diren primario, zeintzuk sekundario eta zeintzuk tertziario. 4.- ndorengo erreakzioetako produktu nagusia kasu bakoitzean adierazi. 3 C C 2 C 2 2 S C 3 C C 2 C 2 ( 3 C) 3 C ( 3 C) 3 C- 3 C C 2 C 2 3 C C 2 C 2 K 2 Cr S 4 e) Cr 3 3 CC 2 3 C

22 22 1. Partzialeko ariketak f) 3 C C 2 C 2 S Pyr NaI, Azetona g) 3 C C 2 C 2 Na 2 S 4 h) ( 3 CC 2 ) 3 CC 2 Na 2 S 4 i) (S)- 3 C C C 2 Pyr S 2 j) ( C 2 ) 2 C K 5.- Nola burutuko zenituzke azpiko transformazioak era egoki batean? ( ) 3 CC 2 C 2 C( ) 2 ( C 2 ) 3 C ( C 2 ) 2 C=C C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 CN ( ) 3 C ( ) 3 CC 2 C Ipini ondorengo erreakzioen baldintza eta erreaktiboak: I e) f) 7.- Ikasle batek C 2 CD prestatu nahian, C 2 CD hartu eta berotu egin zuen Na/ 2 S 4 -tan. Berak lortutako produktuak itxarotako irakite puntua izan

23 1. Partzialeko ariketak 23 arrean, ikaslearen maisuak bi konposatu zeudela ikusi zuen: 3 CC 2 CD eta 3 CCDC. Nola irten zaio ikasleari bigarren produktua? 8.- ndorengo alkoholak prestatu organometalikoak erabiliz: 3 C C C 2 (Ph) 3 C g) Me C 3 e) h) 1-Etilziklohexanola f) 2-Fenil-2-pentanola 9.- ndorengo alkoholak prestatu organometalikoak erabiliz: 1-Fenil-1-propanola. 2-Fenil-2-propanola 1-Fenil-2-propanola 3-Fenil-1-propanola e) 1-Metil-ziklohexanola f) Ziklohexil-karbinola g) 1-Ziklohexil-etanola h) 2,4-Dimetil-3-pentanola i) Trifenilkarbinola ,2-Dimetilziklohexanolaren deshidratazio azidoan bi konposaturen nahastea lortzen da: 1,2-dimetilziklohexenoa eta isopropilidenziklopentanoa. Adierazi emaitza hori justifikatu lezakeen erreakziobidea Argitu ezazu zergatik 2-ziklopropil-2-propanolak -rekin erreakzionatzean 2-kloro-2- ziklopropilpropanoa ematen duen eta ez 1-kloro-2,2-dimetilziklobutanoa.

24 24 1. Partzialeko ariketak ARIKETAK (7) : ETERRAK ETA EPXIDAK [21. IKASGAIA] 1.- ndorengo eterrak izendatu: ( 3 C) 2 C(Me)C 2 (C 2 C 2 ) 2 f) 3 C 3 CC 2 C 2 e) 3 C g) h) 3 CC ndorengo eterrentzat Williamson-en sintesibide egokiak proposatu haloalkano eta alkoholetatik abiatuz: 3 CC 2 CC Jarraian agertzen den erreakzioaren produktua zein da? Estereokimika adierazi. Zein da erreakzio honen maila zinetikoa? 3 C D DMS 4.- ndorengo erreakzioen produktu nagusiak adierazi.

25 1. Partzialeko ariketak 25 3 C Na Na N 2 N 3 (lik) C 2 S Et 3 C Me Me (dil) Me 2 S 4 (dil) Et (kontz.) Me 3 C LiAlD 4 Me Me Na Me Me D 2 S 4 (dil) Et 5.- ndorengo erreakzioei dagozkien produktuak adierazi: K S S 2 2 S 3 C 3 CC (soberan) Na 2 MCPBA 3 C 25 C 3 C I Ag 2 (dil) Me 3 C 6.- Esteroide batzuen sintesiak azpiko aldaketa bi urratsetan egitea eskatzen du. Adierazi erreaktibo eta baldintza egokiak. Me Me Me Me 7.- Baratzuri moztuberriak alizina izeneko konposatua dute, eta beroni esker ditu hainbat propietate biologiko onuragarri. Proposa ezazu konposatu honen sintesia 3- kloropropenotik abiatuz.

26 26 1. Partzialeko ariketak S S Alizina omoziklohexanolaren trans-isomeroak bakarrik erreakziona dezake Na-z oxaziklopropanoa duen konposatua emateko. Argitu zergatik cis- isomeroak ezin duen erreakzionatu. 9.- Mustard gas (mostaza-gas gerra kimikoan erabilia izan da. Presta ezazu konposatu organiko bezala etileno oxidoa bakarrik erabiliz. S

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA:

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA: MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA: Koaderno hau erabiltzeko oharrak: Koaderno hau egin bazaizu ere, liburuan ezer ere idatz ez dezazun izan da, Gogora ezazu, orain zure liburua den hori,

Διαβάστε περισσότερα

ANGELUAK. 1. Bi zuzenen arteko angeluak. Paralelotasuna eta perpendikulartasuna

ANGELUAK. 1. Bi zuzenen arteko angeluak. Paralelotasuna eta perpendikulartasuna Metika espazioan ANGELUAK 1. Bi zuzenen ateko angeluak. Paalelotasuna eta pependikulatasuna eta s bi zuzenek eatzen duten angelua, beaiek mugatzen duten planoan osatzen duten angeluik txikiena da. A(x

Διαβάστε περισσότερα

KIMIKA UZTAILA. Ebazpena

KIMIKA UZTAILA. Ebazpena KIMIKA 009- UZTAILA A1.- Hauspeatze-ontzi batean kobre (II) sulfatoaren ur-disoluzio urdin bat dugu, eta haren barruan zink-xafla bat sartzen dugu. Kontuan hartuta 5 C-an erredukzio-- potentzialak E O

Διαβάστε περισσότερα

INDUSTRI TEKNOLOGIA I, ENERGIA ARIKETAK

INDUSTRI TEKNOLOGIA I, ENERGIA ARIKETAK INDUSTRI TEKNOLOGIA I, ENERGIA ARIKETAK 1.-100 m 3 aire 33 Km/ordu-ko abiaduran mugitzen ari dira. Zenbateko energia zinetikoa dute? Datua: ρ airea = 1.225 Kg/m 3 2.-Zentral hidroelektriko batean ur Hm

Διαβάστε περισσότερα

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ZINEMATIKA KONTZEPTUAK: 1. Marraz itzazu txakurraren x/t eta v/t grafikoak, txakurrraren higidura ondoko taulan ageri diren araberako higidura zuzena dela

Διαβάστε περισσότερα

Ezaugarriak: Gaitasunak: Ikasgaia: KIMIKA ORGANIKOAREN OINARRIAK,

Ezaugarriak: Gaitasunak: Ikasgaia: KIMIKA ORGANIKOAREN OINARRIAK, Ikasgaia: KIMIKA GANIKAEN INAIAK, Urte Akademikoa: 2008-09 Titulazioa: Licenciatura en Química, Ingeniero Químico. Irakaslea: Jose Luis Vicario, (Kimika rganikoa II Saila) Ezaugarriak: Ikasgai honetan

Διαβάστε περισσότερα

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA 95i 10 cm-ko aldea duen karratu baten lau erpinetako hirutan, 5 μc-eko karga bat dago. Kalkula itzazu: a) Eremuaren intentsitatea laugarren erpinean. 8,63.10

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA:

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA: MATEMATIKAKO ARIKETAK. DBH 3. KOADERNOA IZENA: Koaderno hau erabiltzeko oharrak: Koaderno hau egin bazaizu ere, liburuan ezer ere idatz ez dezazun izan da, Gogora ezazu, orain zure liburua den hori, datorren

Διαβάστε περισσότερα

Zenbaki errealak ZENBAKI ERREALAK HURBILKETAK ERROREAK HURBILKETETAN ZENBAKI ZENBAKI ARRAZIONALAK ORDENA- ERLAZIOAK IRRAZIONALAK

Zenbaki errealak ZENBAKI ERREALAK HURBILKETAK ERROREAK HURBILKETETAN ZENBAKI ZENBAKI ARRAZIONALAK ORDENA- ERLAZIOAK IRRAZIONALAK Zenbaki errealak ZENBAKI ERREALAK ZENBAKI ARRAZIONALAK ORDENA- ERLAZIOAK ZENBAKI IRRAZIONALAK HURBILKETAK LABURTZEA BIRIBILTZEA GEHIAGOZ ERROREAK HURBILKETETAN Lagun ezezaguna Mezua premiazkoa zirudien

Διαβάστε περισσότερα

1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 puntu)

1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 puntu) UNIBERTSITATERA SARTZEKO HAUTAPROBAK 2004ko EKAINA ELEKTROTEKNIA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JUNIO 2004 ELECTROTECNIA 1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 1-A ARIKETA Zirkuitu elektriko

Διαβάστε περισσότερα

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: OPTIKA

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: OPTIKA SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: OPTIKA TEORIA 1. (2012/2013) Argiaren errefrakzioa. Guztizko islapena. Zuntz optikoak. Azaldu errefrakzioaren fenomenoa, eta bere legeak eman. Guztizko islapen a azaldu eta definitu

Διαβάστε περισσότερα

Oxidazio-erredukzio erreakzioak

Oxidazio-erredukzio erreakzioak Oxidazio-erredukzio erreakzioak Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial-partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/es/

Διαβάστε περισσότερα

1 GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA...

1 GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA... Aurkibidea 1 GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA... 1 1.1 Proiekzioa. Proiekzio motak... 3 1.2 Sistema diedrikoaren oinarriak... 5 1.3 Marrazketarako hitzarmenak. Notazioak... 10 1.4 Puntuaren, zuzenaren eta planoaren

Διαβάστε περισσότερα

1 Aljebra trukakorraren oinarriak

1 Aljebra trukakorraren oinarriak 1 Aljebra trukakorraren oinarriak 1.1. Eraztunak eta gorputzak Geometria aljebraikoa ikasten hasi aurretik, hainbat egitura aljebraiko ezagutu behar ditu irakurleak: espazio bektorialak, taldeak, gorputzak,

Διαβάστε περισσότερα

AURKIBIDEA I. KORRONTE ZUZENARI BURUZKO LABURPENA... 7

AURKIBIDEA I. KORRONTE ZUZENARI BURUZKO LABURPENA... 7 AURKIBIDEA Or. I. KORRONTE ZUZENARI BURUZKO LABURPENA... 7 1.1. MAGNITUDEAK... 7 1.1.1. Karga elektrikoa (Q)... 7 1.1.2. Intentsitatea (I)... 7 1.1.3. Tentsioa ()... 8 1.1.4. Erresistentzia elektrikoa

Διαβάστε περισσότερα

KIMIKA 2008 Ekaina. Behar den butano masa, kj (1 mol butano / 2876,3 kj) (58 g butano/1mol butano) = 193,86 g butano

KIMIKA 2008 Ekaina. Behar den butano masa, kj (1 mol butano / 2876,3 kj) (58 g butano/1mol butano) = 193,86 g butano KIMIKA 008 Ekaina A-1.- Formazio-enta pia estandar hauek emanda (kj/mol-etan): C (g) =-393,5 ; H 0 (l) = -85,4 ; C 4 H 10 (g) = -14,7 a) Datu hauek aipatzen dituzten erreakzioak idatzi eta azaldu. b) Kalkulatu

Διαβάστε περισσότερα

Funtzioak FUNTZIO KONTZEPTUA FUNTZIO BATEN ADIERAZPENAK ENUNTZIATUA TAULA FORMULA GRAFIKOA JARRAITUTASUNA EREMUA ETA IBILTARTEA EBAKIDURA-PUNTUAK

Funtzioak FUNTZIO KONTZEPTUA FUNTZIO BATEN ADIERAZPENAK ENUNTZIATUA TAULA FORMULA GRAFIKOA JARRAITUTASUNA EREMUA ETA IBILTARTEA EBAKIDURA-PUNTUAK Funtzioak FUNTZIO KONTZEPTUA FUNTZIO BATEN ADIERAZPENAK ENUNTZIATUA TAULA FORMULA GRAFIKOA JARRAITUTASUNA EREMUA ETA IBILTARTEA EBAKIDURA-PUNTUAK GORAKORTASUNA ETA BEHERAKORTASUNA MAIMOAK ETA MINIMOAK

Διαβάστε περισσότερα

Gaiari lotutako EDUKIAK (127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma)

Gaiari lotutako EDUKIAK (127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma) Termodinamika Gaiari lotutako EDUKIAK (127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma) Erreakzio kimikoetako transformazio energetikoak. Espontaneotasuna 1. Energia eta erreakzio kimikoa. Prozesu exotermikoak

Διαβάστε περισσότερα

0.Gaia: Fisikarako sarrera. ARIKETAK

0.Gaia: Fisikarako sarrera. ARIKETAK 1. Zein da A gorputzaren gainean egin behar dugun indarraren balioa pausagunean dagoen B-gorputza eskuinalderantz 2 m desplazatzeko 4 s-tan. Kalkula itzazu 1 eta 2 soken tentsioak. (Iturria: IES Nicolas

Διαβάστε περισσότερα

1. Oinarrizko kontzeptuak

1. Oinarrizko kontzeptuak 1. Oinarrizko kontzeptuak Sarrera Ingeniaritza Termikoa deritzen ikasketetan hasi berri den edozein ikaslerentzat, funtsezkoa suertatzen da lehenik eta behin, seguru aski sarritan entzun edota erabili

Διαβάστε περισσότερα

4. GAIA MASAREN IRAUPENAREN LEGEA: MASA BALANTZEAK

4. GAIA MASAREN IRAUPENAREN LEGEA: MASA BALANTZEAK 4. GAIA MASAREN IRAUPENAREN LEGEA: MASA BALANTZEAK GAI HAU IKASTEAN GAITASUN HAUEK LORTU BEHARKO DITUZU:. Sistema ireki eta itxien artea bereiztea. 2. Masa balantze sinpleak egitea.. Taula estekiometrikoa

Διαβάστε περισσότερα

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz.

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. - 1-1. JARDUERA. LAN PROPOSAMENA. 1 LAN PROPOSAMENA Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. BALDINTZAK 1.- Bai memoria (txostena),

Διαβάστε περισσότερα

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a ATAL TEORIKOA: Azterketaren atal honek bost puntu balio du totalean. Hiru ariketak berdin balio dute. IRAUPENA: 75 MINUTU. EZ IDATZI ARIKETA BIREN ERANTZUNAK ORRI

Διαβάστε περισσότερα

Fisika. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula. Irakaslearen gidaliburua BATXILERGOA 2

Fisika. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula. Irakaslearen gidaliburua BATXILERGOA 2 Fisika BATXILEGOA Irakaslearen gidaliburua Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko, nahitaezkoa da jabeen baimena,

Διαβάστε περισσότερα

Magnetismoa. Ferromagnetikoak... 7 Paramagnetikoak... 7 Diamagnetikoak Elektroimana... 8 Unitate magnetikoak... 9

Magnetismoa. Ferromagnetikoak... 7 Paramagnetikoak... 7 Diamagnetikoak Elektroimana... 8 Unitate magnetikoak... 9 Magnetismoa manak eta imanen teoriak... 2 manaren definizioa:... 2 manen arteko interakzioak (elkarrekintzak)... 4 manen teoria molekularra... 4 man artifizialak... 6 Material ferromagnetikoak, paramagnetikoak

Διαβάστε περισσότερα

Solido zurruna 2: dinamika eta estatika

Solido zurruna 2: dinamika eta estatika Solido zurruna 2: dinamika eta estatika Gaien Aurkibidea 1 Solido zurrunaren dinamikaren ekuazioak 1 1.1 Masa-zentroarekiko ekuazioak.................... 3 2 Solido zurrunaren biraketaren dinamika 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Elementu baten ezaugarriak mantentzen dituen partikularik txikiena da atomoa.

Elementu baten ezaugarriak mantentzen dituen partikularik txikiena da atomoa. Atomoa 1 1.1. MATERIAREN EGITURA Elektrizitatea eta elektronika ulertzeko gorputzen egitura ezagutu behar da; hau da, gorputz bakun guztiak hainbat partikula txikik osatzen dituztela kontuan hartu behar

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Teoria ekonomikoa, mikroekonomia eta makroekonomia

1.2. Teoria ekonomikoa, mikroekonomia eta makroekonomia 1. MAKROEKONOMIA: KONTZEPTUAK ETA TRESNAK. 1.1. Sarrera Lehenengo atal honetan, geroago erabili behar ditugun oinarrizko kontzeptu batzuk gainbegiratuko ditugu, gauzak nola eta zergatik egiten ditugun

Διαβάστε περισσότερα

Makina elektrikoetan sortzen diren energi aldaketak eremu magnetikoaren barnean egiten dira: M A K I N A. Sorgailua. Motorea.

Makina elektrikoetan sortzen diren energi aldaketak eremu magnetikoaren barnean egiten dira: M A K I N A. Sorgailua. Motorea. Magnetismoa M1. MGNETISMO M1.1. Unitate magnetikoak Makina elektrikoetan sortzen diren energi aldaketak eremu magnetikoaren barnean egiten dira: M K I N Energia Mekanikoa Sorgailua Energia Elektrikoa Energia

Διαβάστε περισσότερα

EREMU NAGNETIKOA ETA INDUKZIO ELEKTROMAGNETIKOA

EREMU NAGNETIKOA ETA INDUKZIO ELEKTROMAGNETIKOA EREMU NAGNETIKOA ETA INDUKZIO ELEKTROMAGNETIKOA Datu orokorrak: Elektroiaren masa: 9,10 10-31 Kg, Protoiaren masa: 1,67 x 10-27 Kg Elektroiaren karga e = - 1,60 x 10-19 C µ ο = 4π 10-7 T m/ampere edo 4π

Διαβάστε περισσότερα

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin:

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1 Tentsio gorakada edo pikoa errele batean: Ikertu behar dugu

Διαβάστε περισσότερα

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa PROGRAMAZIO-TEKNIKAK Programazio-teknikak LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA Proiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak LANBIDE HEZIKETAKO ZUZENDARITZA DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Hizkuntz

Διαβάστε περισσότερα

1. MATERIAREN PROPIETATE OROKORRAK

1. MATERIAREN PROPIETATE OROKORRAK http://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/fisica/01/fisica-01.html 1. MATERIAREN PROPIETATE OROKORRAK 1.1. BOLUMENA Nazioarteko Sisteman bolumen unitatea metro kubikoa da (m 3 ). Hala ere, likido eta gasen

Διαβάστε περισσότερα

9. GAIA: ZELULAREN KITZIKAKORTASUNA

9. GAIA: ZELULAREN KITZIKAKORTASUNA 9. GAIA: ZELULAREN KITZIKAKORTASUNA OHARRA: Zelula kitzikatzea zelula horretan, kinada egokiaren bidez, ekintza-potentziala sortaraztea da. Beraz, zelula kitzikatua egongo da ekintza-potentziala gertatzen

Διαβάστε περισσότερα

BIZIDUNEN OSAERA ETA EGITURA

BIZIDUNEN OSAERA ETA EGITURA BIZIDUNEN OSAERA ETA EGITURA 1 1.1. EREDU ATOMIKO KLASIKOAK 1.2. SISTEMA PERIODIKOA 1.3. LOTURA KIMIKOA 1.3.1. LOTURA IONIKOA 1.3.2. LOTURA KOBALENTEA 1.4. LOTUREN POLARITATEA 1.5. MOLEKULEN ARTEKO INDARRAK

Διαβάστε περισσότερα

Dokumentua I. 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago:

Dokumentua I. 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago: Dokumentua I Iruzkin orokorrak 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago: 1. BOE. 1467/2007ko azaroaren 2ko Errege Dekretua. (Batxilergoaren

Διαβάστε περισσότερα

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa Analisia eta Kontrola Materialak eta entsegu fisikoak LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA Proiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak Hizkuntz koordinazioa Egilea(k): HOSTEINS UNZUETA, Ana Zuzenketak:

Διαβάστε περισσότερα

Jose Miguel Campillo Robles. Ur-erlojuak

Jose Miguel Campillo Robles. Ur-erlojuak HIDRODINAMIKA Hidrodinamikako zenbait kontzeptu garrantzitsu Fluidoen garraioa Fluxua 3 Lerroak eta hodiak Jarraitasunaren ekuazioa 3 Momentuaren ekuazioa 4 Bernouilli-ren ekuazioa 4 Dedukzioa 4 Aplikazioak

Διαβάστε περισσότερα

6. Errodamenduak 1.1. DESKRIBAPENA ETA SAILKAPENAK

6. Errodamenduak 1.1. DESKRIBAPENA ETA SAILKAPENAK 2005 V. IOL 6. Errodamenduak 1.1. ESKRIPEN ET SILKPENK Errodamenduak biziki ikertu eta garatu ziren autoak, abiadura handiko motorrak eta produkzio automatikorako makineria agertu zirenean. Horren ondorioz,

Διαβάστε περισσότερα

Ordenadore bidezko irudigintza

Ordenadore bidezko irudigintza Ordenadore bidezko irudigintza Joseba Makazaga 1 Donostiako Informatika Fakultateko irakaslea Konputazio Zientziak eta Adimen Artifiziala Saileko kidea Asier Lasa 2 Donostiako Informatika Fakultateko ikaslea

Διαβάστε περισσότερα

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA eman ta zabal zazu Euskal Herriko Unibertsitatea Informatika Fakultatea Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia saila KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA KTL'2000-2001 Oinarrizko dokumentazioa lehenengo

Διαβάστε περισσότερα

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa ELEKTROTEKNIA Makina elektriko estatikoak eta birakariak LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA Proiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak LANBIDE HEZIKETAKO ZUZENDARITZA DIRECCION DE FORMACION

Διαβάστε περισσότερα

FK1 irakaslearen gida-liburua (dok1afk1gidalehenzatia)

FK1 irakaslearen gida-liburua (dok1afk1gidalehenzatia) FK1 irakaslearen gida-liburua (dok1afk1gidalehenzatia) 1.- Proiektuaren zergatia eta ezaugarri orokorrak Indarrean dagoen curriculumean zehazturiko Batxilergoko zientzietako jakintzagaiei dagozkien lanmaterialak

Διαβάστε περισσότερα

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana 6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana GAITASUNAK Gai hau bukatzerako ikaslea gai izango da: - Batezbestekoaren estimazioa biztanlerian kalkulatzeko. - Proba parametrikoak

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J.

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J. ENERGIA ARIKETAK OINARRIZKO KONTZEPTUAK 1.- 1000 Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z=385.802,47 J.) 2.- 500Kg.tako eta 10m-tara zintzilik dagoen masa

Διαβάστε περισσότερα

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA 1. JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. 1 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA Material guztiak atomo deitzen diegun partikula oso ttipiez osatzen dira. Atomoen erdigunea positiboki kargatua egon ohi da eta tinkoa

Διαβάστε περισσότερα

Oinarrizko mekanika:

Oinarrizko mekanika: OINARRIZKO MEKANIKA 5.fh11 /5/08 09:36 P gina C M Y CM MY CY CMY K 5 Lanbide Heziketarako Materialak Oinarrizko mekanika: mugimenduen transmisioa, makina arruntak eta mekanismoak Gloria Agirrebeitia Orue

Διαβάστε περισσότερα

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 1. AKTIBITATEA Lan Proposamena ARAZOA Zurezko oinarri baten gainean joko elektriko bat eraiki. Modu honetan jokoan asmatzen dugunean eta ukitzen dugunean

Διαβάστε περισσότερα

Laborategiko materiala

Laborategiko materiala Laborategiko materiala Zirkuitu elektronikoak muntatzeko, bikote bakoitzaren laborategiko postuan edo mahaian, besteak beste honako osagai hauek aurkituko ditugu: Mahaiak berak dituen osagaiak: - Etengailu

Διαβάστε περισσότερα

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA3DBH I. BLOKEA: GIZAKIA (1)

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA3DBH I. BLOKEA: GIZAKIA (1) BIOLOGIA ETA GEOLOGIA3DBH I. BLOKEA: GIZAKIA (1) Altitudea 600 km 80 km 50 km 12 km -100 C -50 C 0 C 50 C 100 C NOLAKOA DA LIBURU HAU? Unitateen egitura Unitatearen hasiera 3 Elikadura Elikadura osasuntsua

Διαβάστε περισσότερα

Fisika BATXILERGOA 2. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula

Fisika BATXILERGOA 2. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula Fisika BATXILERGOA 2 Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko, nahitaezkoa da jabeen baimena, legeak aurrez ikusitako

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROKARDIOGRAFO BATEN DISEINU ETA ERAIKUNTZA

ELEKTROKARDIOGRAFO BATEN DISEINU ETA ERAIKUNTZA Informatika Fakultatea / Facultad de Informática ELEKTROKARDIOGRAFO BATEN DISEINU ETA ERAIKUNTZA Ikaslea: Hurko Mendiguren Quevedo Zuzendaria: Txelo Ruiz Vázquez Karrera Amaierako Proiektua, 2013-ekaina

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR ASINKRONOAK TRIFASIKOAK Osaera Funtzionamendua Bornen kaxa: Konexio motak (Izar moduan edo triangelu moduan):...

MOTOR ASINKRONOAK TRIFASIKOAK Osaera Funtzionamendua Bornen kaxa: Konexio motak (Izar moduan edo triangelu moduan):... Makina Elektrikoak MAKINA ELEKTRIKOAK... 3 Motak:... 3 Henry-Faradayren legea... 3 ALTERNADOREA:... 6 DINAMOA:... 7 Ariketak generadoreak (2010eko selektibitatekoa):... 8 TRANSFORMADOREAK:... 9 Ikurrak...

Διαβάστε περισσότερα

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua.

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua. Elektronika Analogikoa 1 ELEKTRONIKA- -LABORATEGIKO TRESNERIA SARRERA Elektronikako laborategian neurketa, baieztapen eta proba ugari eta desberdinak egin behar izaten dira, diseinatu eta muntatu diren

Διαβάστε περισσότερα

PISA: MATEMATIKA ETA PROBLEMAK EBAZTEA. II. Itemen adibideak irakasleak erabiltzeko. 15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Proiektua

PISA: MATEMATIKA ETA PROBLEMAK EBAZTEA. II. Itemen adibideak irakasleak erabiltzeko. 15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Proiektua 2009 PISA: MATEMATIKA ETA PROBLEMAK EBAZTEA II. Itemen adibideak irakasleak erabiltzeko 15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Proiektua w w www.pisa.oecd.org ISEI-IVEIk argitaratuta: Irakas-Sistema

Διαβάστε περισσότερα

5. GAIA Mekanismoen Analisi Dinamikoa

5. GAIA Mekanismoen Analisi Dinamikoa HELBURUAK: HELBURUAK: sistema sistema mekaniko mekaniko baten baten oreka-ekuazioen oreka-ekuazioen ekuazioen planteamenduei planteamenduei buruzko buruzko ezagutzak ezagutzak errepasatu errepasatu eta

Διαβάστε περισσότερα

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du.

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du. Korronte zuzena 1 1.1. ZIRKUITU ELEKTRIKOA Instalazio elektrikoetan, elektroiak sorgailuaren borne batetik irten eta beste bornera joaten dira. Beraz, elektroiek desplazatzeko egiten duten bidea da zirkuitu

Διαβάστε περισσότερα

2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK

2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK 2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK 1. DISOLUZIOAK Disoluzioa (def): Substantzia baten partikulek beste substantzia baten barnean egiten duten tartekatze mekanikoa. Disolbatzaileaz eta solutuaz

Διαβάστε περισσότερα

4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA. 20 urte euskal hezkuntza ospatuz

4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA. 20 urte euskal hezkuntza ospatuz 4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA hh hik hasi 193 20 urte euskal hezkuntza ospatuz REGGIO EMILIAKO ESPERIENTZIA JESUS MARI MUJIKA LOMCE-RI EZ ANTZERKHIZKUNTZA PROIEKTUA HIK HASI OSPAKIZUNETAN

Διαβάστε περισσότερα

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika II

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika II Giza eta Gizarte Zietziak Matematika II 3. ebaluazioa Probabilitatea Baaketa Normala eta Biomiala Lagi estatistikoak Iferetzia estatistikoa Hipotesiak Igacio Zuloaga B.H.I. (Eibar) 1 PROBABILITATEA Igazio

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information

Supporting Information Electronic Supplementary Material (ESI) for ChemComm. This journal is The Royal Society of Chemistry 2015 Synthesis of 3-omosubstituted Pyrroles via Palladium- Catalyzed Intermolecular Oxidative Cyclization

Διαβάστε περισσότερα

Teknologia Elektrikoa I Laborategiko Praktikak ISBN:

Teknologia Elektrikoa I Laborategiko Praktikak ISBN: Teknologia Elektrikoa I Laborategiko Praktikak ISBN: 978-84-9860-669-0 Agurtzane Etxegarai Madina Zigor Larrabe Uribe EUSKARA ETA ELEANIZTASUNEKO ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA Liburu honek UPV/EHUko

Διαβάστε περισσότερα

MARRAZKETA TEKNIKOA. Batxilergoa 1. Rafael Ciriza Roberto Galarraga Mª Angeles García José Antonio Oriozabala. erein

MARRAZKETA TEKNIKOA. Batxilergoa 1. Rafael Ciriza Roberto Galarraga Mª Angeles García José Antonio Oriozabala. erein MRRZKET TEKNIKO atxilegoa 1 Rafael Ciiza Robeto Galaaga Mª ngeles Gacía José ntonio Oiozabala eein Eusko Jaulaitzako Hezkuntza, Unibetsitate eta Ikeketa sailak onetsia (2003-09-25) zalaen diseinua: Itui

Διαβάστε περισσότερα

KOSMOLOGIAREN HISTORIA

KOSMOLOGIAREN HISTORIA KOSMOLOGIAREN HISTORIA Historian zehar teoria asko garatu dira unibertsoa azaltzeko. Kultura bakoitzak bere eredua garatu du, unibertsoaren hasiera eta egitura azaltzeko. Teoria hauek zientziaren aurrerapenekin

Διαβάστε περισσότερα

IRAKASKUNTZA GIDA: MATEMATIKARAKO SARRERA

IRAKASKUNTZA GIDA: MATEMATIKARAKO SARRERA IRAKASKUNTZA GIDA: MATEMATIKARAKO SARRERA 1. HELBURUAK Kurtso honetarako prestatu den materialarekin, irakurlearentzat ohikoak diren matematikako sinboloak, notazioak, lengoaia matematikoa eta aritmetikako

Διαβάστε περισσότερα

6. GAIA: Txapa konformazioa

6. GAIA: Txapa konformazioa II MODULUA: METALEN KONFORMAZIO PLASTIKOA 6. GAIA: Txapa konformazioa TEKNOLOGIA MEKANIKOA INGENIARITZA MEKANIKO SAILA Universidad del País s Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea 6. Gaia: Txapa konformazioa

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomiarako sarrera

Makroekonomiarako sarrera Makroekonomiarako sarrera Galder Guenaga Garai Segundo Vicente Ramos EUSKARA ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA Aurkibidea Hitzaurrea. 1. GAIA: Makroekonomiaren ikuspegi orokorra. 1.1. Makroekonomia:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ

KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ eman ta zabal zazu Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea BILBOKO INGENIARIEN GOI ESKOLA TEKNIKOA KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ I EGILEA: Jesus-Mari Romo Uriarte (hirugarren

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τέσσερα Κυκλοαλκάνια

Κεφάλαιο τέσσερα Κυκλοαλκάνια Κεφάλαιο τέσσερα Κυκλοαλκάνια Τα στεροειδή είχαν ένα μεγάλο ευεργετικό αποτέλεσμα στην ανθρώπινη ευημερία ως φάρμακα και ως ουσίες για τον έλεγχο της γονιμότητας. Εν τούτοις, έχει έρθει κατά περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke: http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka ARGITARATUTAKO IZENBURUAK 1. Prototipo elektronikoen garapena

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK

ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK Ikasmaterialen Aholku Batzordea Estilo-liburuaren seigarren atala 22 Euskara Zerbitzua Hizkuntza Prestakuntza ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO

Διαβάστε περισσότερα

NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ

NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ 2006-VI-19 J.R. Etxebarria Gure inguruko hizkuntzetan, neurri-izenen eta neurri-esamoldeen normalizazioa XIX. mendearen bigarren erdialdean abiatu zela esan

Διαβάστε περισσότερα

CH3 H H CH3. ( α ) ( β )

CH3 H H CH3. ( α ) ( β ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΠΟΛΥΜΕΡΗ) 2 ο ΜΕΡΟΣ Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/chem126/ Μέγεθος και σχήμα των μακρομορίων Διαμορφώσεις ςβ βουτανίου CH3 H H CH3 C C H H (

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika I

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika I Gia eta Giarte Zietiak Matematika I. eta. ebaluaioak Zue erreala Segida errealak Ekuaio espoetialak Logaritmoak Ekuaio lieale sistemak ESTATISTIKA Aldagai diskretuak eta jarraiak Parametro estatistikoak

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da.

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. 1. GAIA PNEUMATIKA Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. Pneumatika hitza grekoek arnasa eta haizea izendatzeko erabiltzen zuten. Pneumatikaz

Διαβάστε περισσότερα

FISIKA ETA KIMIKA 4 DBH Lana eta energia

FISIKA ETA KIMIKA 4 DBH Lana eta energia 5 HASTEKO ESKEMA INTERNET Edukien eskema Energia Energia motak Energiaren propietateak Energia iturriak Energia iturrien sailkapena Erregai fosilen ustiapena Energia nuklearraren ustiapena Lana Zer da

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών.

Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών. ΑΜΙΝΟΞΕΑ Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών. Ο γενικός μοριακός τύπος ενός α- αμινοξέος παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα και συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

XX. mendeko olerkari greziarrak

XX. mendeko olerkari greziarrak XX. mendeko olerkari greziarrak R Ko l d o Ru i z d e Az u a Matónoo aditzak odolustu esan nahi du grekoz. Odolustu egin zen Grezia ia bi mendez. Lehenik, mende bat baino gehiago iraun zuen independentzia

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ. Ε. Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια ΠΜΣ «Φυσική & τεχνολογία υλικών» Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Η ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ. Ε. Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια ΠΜΣ «Φυσική & τεχνολογία υλικών» Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ Η ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ 1 Ε. Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια ΠΜΣ «Φυσική & τεχνολογία υλικών» Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ Για την κατασκευή διατάξεων, π.χ. τρανζίστορ, απαιτείται μία σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Information

Electronic Supplementary Information Electronic Supplementary Information NbCl 3 -catalyzed [2+2+2] intermolecular cycloaddition of alkynes and alkenes to 1,3-cyclohexadiene derivatives Yasushi Obora,* Keisuke Takeshita and Yasutaka Ishii*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Παροχή υδατορεύματος σε μια συγκεκριμένη θέση, Q

ΤΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Παροχή υδατορεύματος σε μια συγκεκριμένη θέση, Q ΑΠΟΡΡΟΗ Επιφανειακή απορροή: το μέρος του νερού που κινείται πάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Ενδιάμεση απορροή: Άμεση απορροή: Βασική απορροή: το μέρος του νερού που κινείται αμέσως κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Ολιβινικά βιομηχανικά πετρώματα στο Βούρινο της υτικής Μακεδονίας Σπουδάστρια : Κουζέλη Ευλαμπία Επιβλέπων : Επίκ. Καθ. Ανδρέας Ιορδανίδης Γενικά χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία ανακρυστάλλωσης: Τα συνήθη βήματα μιας ανακρυστάλλωσης είναι τα ακόλουθα:

Πορεία ανακρυστάλλωσης: Τα συνήθη βήματα μιας ανακρυστάλλωσης είναι τα ακόλουθα: Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak ELEKTRIZITATEA D.B.H. 1 Joseba Arruabarrena 2007ko Otsaila ren atalak: 1. Karga elektrikoa 2. Korronte elektrikoa 3. Zirkuitu elektrikoa 4. Magnitudeak: : Ohmen legea 5. Irudikapena eta ikurrak 6. Korronte

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΓΕΝΙΚΑ Η στερεά, η υγρή και η αέρια κατάσταση αποτελούν τις τρεις, συνήθεις στο γήινο περιβάλλον, καταστάσεις της ύλης. ιαφέρουν η µία από την άλλη σε κάποια απλά γνωρίσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΚΤΣΣΑΡΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΙ ΙΓΙΟΠΑΘΔΙ ΦΛΔΓΜΟΝΩΓΔΙ ΝΟΟΤ ΣΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ: ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΔΗ

ΘΡΟΜΒΟΚΤΣΣΑΡΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΙ ΙΓΙΟΠΑΘΔΙ ΦΛΔΓΜΟΝΩΓΔΙ ΝΟΟΤ ΣΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ: ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΔΗ ΘΡΟΜΒΟΚΤΣΣΑΡΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΙ ΙΓΙΟΠΑΘΔΙ ΦΛΔΓΜΟΝΩΓΔΙ ΝΟΟΤ ΣΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ: ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΔΗ Βνπδνύθεο Επάγγεινο 1, Καξκίξεο Κωλζηαληίλνο 1, Οπζηακαλωιάθεο Παληειήο 2, Θενδωξνπνύινπ Αγγειηθή 1, Χαξηηάθεο Αιέμαλδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Information

Electronic Supplementary Information Electronic Supplementary Information The preferred all-gauche conformations in 3-fluoro-1,2-propanediol Laize A. F. Andrade, a Josué M. Silla, a Claudimar J. Duarte, b Roberto Rittner, b Matheus P. Freitas*,a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Regioselectivity in the Stille coupling reactions of 3,5- dibromo-2-pyrone.

Regioselectivity in the Stille coupling reactions of 3,5- dibromo-2-pyrone. Regioselectivity in the Stille coupling reactions of 3,5- dibromo-2-pyrone. Won-Suk Kim, Hyung-Jin Kim and Cheon-Gyu Cho Department of Chemistry, Hanyang University, Seoul 133-791, Korea Experimental Section

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα