1.2. Teoria ekonomikoa, mikroekonomia eta makroekonomia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2. Teoria ekonomikoa, mikroekonomia eta makroekonomia"

Transcript

1 1. MAKROEKONOMIA: KONTZEPTUAK ETA TRESNAK Sarrera Lehenengo atal honetan, geroago erabili behar ditugun oinarrizko kontzeptu batzuk gainbegiratuko ditugu, gauzak nola eta zergatik egiten ditugun ulertzeko. Azalpena bi zatitan banatuko da: Teoria ekonomikoaren helburuaren eta erabiltzen duen metodologiaren deskribapenarekin hasiko gara, bidean aurkituko ditugun arazoak agertuz. Segidan teoria ekonomikoan ohikoa den makroekonomia eta mikroekonomiaren arteko bereizketa aztertuko da, honen ezberdintasunak azalduz eta, ezberdintze horren garrantzia eztabaidatuz. Elkarketa makroekonomikoaren oinarrizko ezaugarritzat hartzen den neurrian, aldagai ekonomikoen elkarketatik datozkigun arazoetan kontu berezia jarriko dugu. Kontzeptualagoa den lehen zati honen ondoren, instrumentaltzat har dezakegun bigarren zatiari ekingo diogu eredu ekonomikoen ikasketaren bidez (ekonomiaren analisi orokorra egiteko gehien erabiltzen den tresna). Eredu makroekonomikoaren oinarrizko definizioak ezarriko dira, laburki, eta aldagaiak eta ereduetan agertzen diren aldagaien erlazioak klasifikatzeko era desberdinak aurkeztuko dira. Azkenik, ereduen ikasketarako interesgarriak diren zenbait kontzeptu ikusiko dira, hala nola, oreka, estatika, dinamika eta estatika konparatiboa Teoria ekonomikoa, mikroekonomia eta makroekonomia Ohiko definizioaren arabera, ekonomiaren helburua gizakiak dituen baliabide urriak kontuan izanik eta erabilpen alternatiboak emanez, beraien beharrak asetzea dela esan dezakegu; baliabide naturalak (naturak dohain emandakoak), lan indarrak emandako zerbitzuek eta produkzio-bideek sortutako baliabideek edo kapitalak osatzen dituzten produkzio faktoreak deiturikoa. Liburuan zehar, suposatuko dugu baliabide hauen erabilera (normalean gizabanako jabetza pribatuarenak izango dira, batzuk jabetza publikotzat hartzen ditugun arren) merkatuaren bidez gertatzen dela. Honek ez du esan nahi gobernuak ez duela baliabideen banaketan parte hartuko, bere ustez beharrezkoa denean; bai zuzenki, beraren jabetzako baliabideen bidez; bai sektore pribatuko propietatea diren baliabideen baldintzetan eraginez. Teoria ekonomikoa, administrazio prozesuan baliabide urrien erregulartasunak aztertzen dituen ekonomiaren adarra da eta prozesu honetako azalpen-sisteman kokatzen ditu. Arazo baten analisian, teoria ekonomikoak agente ekonomikoen portaerari baita beraiei dagozkien ingurune sozialei buruz ere suposizio batzuk emanez hasten da; gero dedukzio logikoaren bidez, aurreko baldintzetatik ondorioztatzen diren iragarpen edo konklusioak beraien portaerarekin parekatu behar dira. Ekonometriaren lana, teoria ekonomikoaren iragarpenak kontrastatzea eta aldagaien arteko erlazioaren zenbatekotasuna zein den jakitea da. Teoria ekonomikoaren iragarpen nahiz inplikazioak ez dute soilik deskriptiboak izan behar, hau da, aldagai batzuen artean dagoen harremana ez dute soilik erakutsi behar, esplikatiboak ere izan behar dute, behatu diren erlazioen zergatia azalduz. Teoria konkretu baten iragarpenak errealitatearekin bat baldin badatoz, teoria hori desegokia ez dela frogatzen dugu (zuzena dela froga-ezina da) eta teoria hori, errealitatearekin kontraesanean jarri arte erabil dezakegu. Hau gertatzen denean, bi gauza egin ditzakegu: gure teoria eraldatu edo bestela, beste teoria alternatibo batez ordezkatu. Bai batak eta bai besteak aurreko baldintzak betetzen jarraitu behar dute eta nola ez, kontraesanetan dagoen honentzat ere, azalpen bat eman beharko dute. Hau horrela izanik, teoria ekonomikoa prozesu jarrai baten barruan dagoela ikusten dugu, denbora guztian dauden teoriak egiaztatuz eta teoria berriak sortuz edo gauza bakoitzerako eredu partikularrak topatuz. Hala ere, argi dago, teoria ekonomikoak bere mugak dauzkala, arazo asko daude mundu errealean, teoria ekonomikoak gaizki edo ez behintzat osoki aztertutakoak, adibidez: talde sozialen errentaren banakuntza, langabeziaren jatorria, inflazioa...

2 Bestalde, garrantzitsua da aipatzea, teoria ekonomikoen iragarpenak, ekonomiarenak orohar eta gainontzeko zientzia sozial guztienak zailagoak direla egiaztatzen beste zientzia esperimentalenak baino, zientzia hauetan ezin baita laborategi batean esperimentorikegin, kimikan, fisikan etabarrean gertatzen den moduan. Azkenik, kontuan eduki behar da, teoria ekonomikoaren ondorioak ez direla neutralak, ezta guztiz objetiboak ere, bai aztertzailearen ideologiak, bai egoera soziokonomikoak ikertuko dituen arazoak eta, halaber, analisiaren hipotesiak baldintzatzen dituztelako. Teoria ekonomikoaren helburua zertan datzan, bere metodologia eta berarekin sortzen diren arazoak ikusi ondoren, teoria ekonomikoaren ohiko banaketa azter dezakegu: Mikroekonomia eta Makroekonomia. Mikroekonomiak unitate ekonomiko elementalak ikertzen ditu, (bakarkako kontsumidoreak, enpresak, industriak, merkantziak eta merkatuak) axioma batzuk abiapuntutzat hartuz: Kontsumitzaile eta enpresaren portaeren arauak: bi agenteek beraien onura bilatzen lan egiten dute. Kontsumitzaileek beraien erabilgarritasuna maximizatuz eta enpresariek mozkinak maximizatuz. Merkatuen funtzionamenduaren arauak: merkatuko prezioak eskaintza-eskarien legeak zehazten ditu. Kontsumitzaileen nahiak. Ahalbide/aukera teknologikoak. Hasiera batean agenteek dituzten baliabideak. Gizartearen egitura instituzionala. teoria mikroekonomikoak, egiazta daitezkeen ekonomiaren funtzionamenduari buruzko proposizioak ondorioztatzen ditu. Gaur egungo mikroekonomia XIX. Mendeko azken hereneko ekonomilari marginalistengandik datorkigu (S. Jevons, A. Marshall, J.B. Clark, C. Menger, etab.), hauek guztiek ekonomiaren arazoak beste ikuspegi batetik begiratzen dituzte: hazkundea eta epe luzerako banakuntza, klasikoen eta Marxen ikerketaren muina izan bazen ere, oraingoek merkatu sistemaren funtzionamenduak eta baliabideak banatzeko modua aztertzen dituzte. Mende honetako 30. hamarkadan egindako ekarpenen ondoren (J. Hicks, J. Robinson, E. Chamberlin), Mikroekonomia neoklasikoak, maiz deitzen zaion moduan, bere adierazpen landuena oreka orokorreko teoriko modernoen lanetan lortzen du. (G. Debreu, K. Arrow, F. Hann). Makroekonomiak ordea, ekoizpen agregatuaren mailaren determinazioa, ekonomia baten lana, enplegua eta zergen aldaketa ere denboran zehar aztertzen ditu. Makroekonomiak, mikroekonomiak ez bezala, ekonomiaren portaera orokorrari buruz dihardu, orokorren aldagai agregatuak erabiltzen ditu, hau da, baturaren emaitza edo bakarkako pertsona edo sektore bati dagozkion aldagaien batezbestekoa erabiltzen duena da. Aldagai agregatuen adibide batzuk: nazio produktu gordina (NPG), errenta nazionala, lan (eta langabezia) agregatua, soldaten eta prezioen maila orokorrak, etab. Makroekonomia modernoa, urtean sorzen da, Jonh Maynard Keynesen The general theory of employment, interest and money liburua argitaratu zenean. Ordurarte, eredu makroekonomikoak, mikroekonomiako eredu neoklasikoen zabalkuntza ziren, mikroekonomiak pertsona bat aztertzen zuen eta makroekonomiak denak, orokorki. Hau honela erabiliz, ondorioztatzen zuten, merkatua bera bakarrik nahikoa zela fluktuazio ekonomikoak baztertzeko, beraz, baliabideak guztiz erabiliak egongo ziren, konpetentziaren indarrak mugituta (beheinbehineko egoeretan izan ezik) Hau dela eta, politika ekonomikoek ez dute parte hartuko egiazko jarduera mailak eratzen direnean. "Beheraldi Handiak" teoria makroekonomiko neoklasikoa (edo klasikoa, Keynesen hitzetan) kolokan jarri zuen, miloika pertsona langabezian zeuden eta betiko konponbide automatikoek (prezioen, soldaten eta interes tasen beherakuntza) ez zuten ezertarako balio. Keynesen iritziz, irtenbideak eskari agregatuaren estimulutik etorri behar zuen; eta gastuaren hazkundea sektore publikoak sortu beharko zuen politika fiskala eta moneta politikaren bidez,

3 sektore pribatuak egiterik ez zuenean. Honela, Keynesen pentsamoldean oinarriturik (modu sinplifikatu batean), bigarren Munduko Gerratearen ondoren, hogeita hamar urtez funtsezkoena izango zen teoria makroekonomikoaren korpusa osatu zen, hain zuzen ere, urte haiek mendebaldeko ekonomian oparoaldikoak direlarik. Sintesi neoklasikoa deiturikoak, adierazle garrantzitsu batzuk eduki zituen: Paul Samuelson, James Tobin eta Franco Modigliani. Autore hauen ustez, epe motzean, (eskariaren eta, batez ere, eskaintzaren gehikuntzaren ondorioz sortzen den prezioen doikuntza motelaren aurrean), langabezia aurkezten duten Keynesen oreka-puntuak egon daitezke, jarduera mailan eragingo luketen politika ekonomiko egonkortzailearen erabilera justifika daitekeelarik. Bestalde, epe luzera sistema enplegu osora doala esan dezakegu, erabat malgutzat jotzen diren prezioen doikuntzaren bidez. Geroago, 70. hamarkadan, Keynes baino lehenago, Robert Lucas, Thomas Sargent edo Robert Barro autoreek osatzen zuten "Makroekonomia Klasiko Berria" izeneko pentsamoldeak berriro indarra hartu zuen Estatu Batuetan. Beraien oinarria porrotean datza, Keynes-iar ereduen porrot teoriko eta enpirikoan. Oreka ereduak kontuan edukiz hautabide teoriko bat proposatzen dute, oinarrizko bi printzipio dituena: a) Agente ekonomikoek aukerak egiten dituzte arrazoizko era batean, eragin behar dituzten aldagaiei buruzkoak, hau da, daukaten informazio guztia kontuan edukita eta iragarpen okerrak ez egiteko asmotan. Suposizio hau, "Arrazoizko aukeren hipotesia" izenarekin ezagutzen dugu. b) Agenteak beraien erabakietan eragina izan dezaketen aurreikusigabeko aldagaien aldaketak egoten direnean, gorabehera ziklikoak sortzen dira. Mende hasierako makroekonomisten antzeko ondorioak ateratzen dituzte aurrerantzean, beraien abiapuntua askoz landuagoa egon arren; itxaroten ziren eta arrazoizko agenteek ulertzen zituzten politika ekonomiko sistematikoaren neurriek, produkzio eta lanean (ezta epe motzean ere) ez daukate ondoriorik maila agregatuetan. Politika ekonomikoa eraginkorra izan daiteke soilik, subjetuak ez badu perfektukiurreikusten, baina hau horrela izanda ere, behin behinekoa da, agenteek autoritatearen portaera ikasiko baitute. Ondorio hauek lortzeko ezinbestekoa da merkatuen hustuketa jarraiaren baldintza betetzea, hau da, momentu guztietan eskaintza eta eskariaren oreka prezioen malgutasunaren bidez gertatzea. Suposatu dugun hau ez bada gertatzen (oso gauza zaila den arren), politika egonkortzaileen eraginkortasuna ezeztatuko genuke. Azkenik, aipatuko dugu azken urte hauetan Keynesen teorian oinarrituriko mugimendu berri bat sortu dela, "Makroekonomia Keynesiar Berria" deiturikoa. Oliver Blanchard, Gregory Mankin eta Joseph Stiglitz autoreak izan direlarik mugimendu hau aurrera eraman dutenak. Idazle hauek diotenez, ekonomian gorabeherakadak sortuko dira, ez agenteek etorkizuna gaizki aurreikusten dutelako, baizik eta merkatuak arazoak, akatsak dituelako. Keynesen hitzetan: Merkatua ez da perfektua orokorrean hartuz gero. Hemendik aurrera, makroekonomiari, mikroekonomiaren ikuspuntutik begiratzen diote, bereziki, prezioei eta soldatei garrantzia emanez. Hau egitearen arrazoia hauxe da: ez bata eta ez bestea ez direla guk nahi bezala aldatzen. Ez daukate malgutasunik. Honela ba, epe luzeko lan kontratuen arabera, iherduera sindikalaren arabera edo soldatak langileen ekoizpenean eduki dezakeen eraginen araberako ereduak sortu dira soldataren zurruntasuna azaltzeko(soldaten eraginkortasunaren teoria deiturikoa). Honekin batera, prezioen zurruntasuna bere aldaketarekin erlazionatutako koste finkoen presentziak justifikatuko du, prezioen zurruntasunaren arrazoi bat. Prezioak zurrunak izatearen arrazoia, koste finkoak aldatzen direnean guztia aldatzen dela da. Ondorioz, ezinezkoa da, denbora guztian koste finkoak aldatzen ibiltzea, honek arazoak ekarriko lituzkeelako, esate baterako, administrazio arazoak (aukeratzearen kostuak, saltzaileak informatu beharra, etiketen aldaketa, etab.)edo, erostera doan pertsonak ere hauez luke gustoko. Hau dena horrela dela argi dago prezioa eta soldatak ezin direla nahi moduan aldatu; beraz, dena orekan egon dadin lana eta ekoizpenarekin jokatzen da, honek politika ekonomikoa bultzatzera laguntzen digularik. Politika ekonomikoa erabiliz gorabehera txikiagoak izango dira. Teoria makroekonomikoak eduki duen bilakaeraren azterketaren odoren, Mikroekonomia eta Makroekonomiaren arteko ezberdintasunak aztertuko ditugu. Esan beharreko lehenengo gauza da, ezberdintze hau, nahiko artifiziala dela; mikroekonomiak bakarkako aldagiak gehitzen

4 ditu eta industria aztertzen du eta makroekonomiak oreka orokorreko ereduak aztertzen ditu, oso zaila da biak ezberdintzea. Ezberdinketa hori eginda, eredu agregatu gabekoak, Von Newman, Leontief edo Sraffa ekonomilari makroekonomikoak izango dira, ekonomiaren osotasuna deskribatzen duten heinean. Bestalde, 50 eta 60. hamarkadetan, makroekonomiaren lan ugari Keynesen erlazio makroekonomikoen oinarri mikroekonomikoak bilatzean zeutzan: kontsumo funtzioak langileen kasuan, inbertsioa, diruaren eskaria, edo lan merkatua. Geroago, 70 eta 80. hamarkadetan, eredu makroekonomikoen aiduruen eraketaren analisiaren azterketa, eta honekin batera, mikroekonomiako prezio eta soldaten tinkotasuna aztertu dituzte. Hala ere, arazoa ez da bakarrik Makroekonomia eta Mikroekonomiaren artean muga garbirik ez egotea. Esan genezake, makroekonomiak ez zuela zentzurik, aldagai agregatuak erabiltzen zituelako, mikroekonomiarekin nahikoa litzateke. Baina hau ez da horrela, zeren pertsona baten portaerak beste batenarekin pareka baitaitezke, ondorioz, pertsona batek duena nabarmena izan daiteke eta denak elkarturik aztertu. Adibidez, pertsona batek, bere errenta eta gastuaren artean diferentzia bat eduki dezake (diferentzia maileguen bidez osatuz) hala ere, errenta eta gastua maila agregatuan orekan daude. Beste adibide bat: familia baten gastua ez dago bakarrik familia batek jasotzen duen errentan oinarriturik, beste gauza askotan ere bai: familiaren tamaina, familiakoen adina, etab. Gauza hauek guztiak poliki-poliki aldatzen dira, finkoak kontsideratuz. Hori dela eta, bere efektua ez dugu kontuan edukiko, kontsumo agregatua errenta nazionalaren mailak finkatzen du. Suposa dezagun bi aldagai ekonomiko dauzkagula: bat menpekoa, Y deiturikoa eta bestea askea, X deiturikoa (hau da, Y,X-en menpe dago). Suposa dezagun bi gizabanako ere dauzkagula, (1 eta 2 azpindizendunak). Bi aldagaiak behean aipaturiko funtzio linealekin erlazionaturik daude: Y 1 = a 1 + b 1 X 1 (1.1) Y 2 = a 2 + b 2 X 2 (1.2) non a 1, a 2, b 1 eta b 2 kantitate finkoak diren. Orain Y aldagaiaren balio agregatua adierazi nahi badugu, X aldagaiaren balio agregatua, (1.1) eta (1.2) batuko ditugu: Y 1 + Y 2 = a 1 + a 2 + b 1 X 1 + b 2 X 2 Y 1 + Y 2 = Y, a 1 + a 2 = a dela badiogu, Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 lortzen dugu (1.3) Y = a + b X-en ezberdina delarik (1.4) non X = X 1 +X 2 eta b, b 1 et b 2 -ren batezbestekoa izango baita. Hori dela eta, ezin dugu Y, X-en arabera adierazi. Honen arrazoia zera da, Y-ren balio agregatua aldatu egingo dela X-en distribuzioan. Adibidez: Suposatuko dugu b 1 >b 2 X 1 -en gehikuntza eta X 2 -ren beherakuntza, non X konstante mantentzen den. Orain (1.4) funtzioa erabiliko dugu, honek dioenez Y konstante mantentzen da, X ez bada aldatzen (1.3) funtzioa erabiltzen badugu, Y handitzen dela ikusiko dugu. Beste modu batean esanda, (1.4) funtzioaren erabilpenak ez liguke beti egia esango, gizabanakoengan X-en distribuzioa aldatzen denean. Arazo hau, hurrengo bi kasuetan ekidin liteke: a) Eransten ditugun uniteteek ere antzeko portaera dutela suposatzen dugu. Gure adibidean suposatuko dugu b 1 = b 2 = b (bi gizabanakoek berdin jokatzen dutge X-en aldaketen aurrean), orduan (1.3)-en ordezkatuz, lortuko genuke: Y = a + bx 1 + bx 2 (1.5) Y = a+ bx b) Suposatuko dugu, aldagai askearen distribuzioa modu sistematiko batean aldatzen dela, bere balio osoaren arabera: X 1 = _ 1 + _ 1 X X 2 = _ 2 + _ 2 X

5 non _ = 0 eta _ 1 + _ 2 = 1 (1.3)-n ordezkaturik Y = a + b 1 (_ 1 + _ 1 X) + b 2 (_ 2 + _ 2 X) eragiketak eginaz, Y = _ + _ X(1.6) non _ = a + b 1 _ 1 + b 2 _ 2 eta _ = b 1 _ 1 + b 2 _ 2 Honela, (1.5)k eta (1.6)k Y eta X-en arteko erlazio agregatu egonkorrak adierazten dituzte, (1.5)-en antzeko balizko portaeran eta (1.6)ko aldagai askeen distribuzioan oinarritzen direnak. Hitz gutxitan, erlazio agregatu onargarriak izan daitezen, baharrezkoak dira balizko _ eta _ Eredu makroekonomikoak Teoria makroekonomikoak errealitatea azaltzen du eredu makroekonomikoak erabiliz. Eredu makroekonomikoa, ekonomia osoaren islada sinplifikatua da, ekuazio sistema baten bidez adierazia, aldagai agregatuak beraien artean erlazionatzen dituena. Ekuazio hauen bidez aldagaiekin geroago zer gertatuko den esango digute. Eredu askok (horien artean hemen aztertuko ditugunak) grafikoki adieraz daitezke, beraien arteko dependentzia errazago aztertzen lagun diezaguketenak. Eredu baten barruan agertzen diren aldagaietan bi mota daude, ereduak azaltzen diguna (endogenoa) eta bestea, eredutik kanpo dagoenak azaltzen diguna (exogenoa). Bigarren hauek lehenengoak hobeki ulertzen lagunduko digute. Kanpoak eragindakoei, sarritan aldagai autonomoak deituko diegu. Eredu makroekonomiko baten eredua: C = C A + c Y I = I A Y = C +Y non C: kontsumoa, I: inbertsioa eta Y: errenta nazionala diren. c, C A eta I A aldagai exogenoak dira, hau da, ereduaren kanpotik datoz emanak. C eta Y, berriz, enndogenoak dira (hau da, aldagai exogenoek zehazten dituzte). Aldagaiak klasifikatzeko beste modu bat, fluxu aldagaiak, epe batean emanak eta fondoaldagaiak, momentu zehatz batean emanak. Fluxu aldagaien adibideak: errenta, inbertsioa eta inportazioa. Fondo-aldagaien adibideak: monetari eskaintza, kapital produktiboa edo langabezitasa. Beraien artean dagoen erlazioa, fluxuzko fondoetatik dator (adibidez, faktore produktiboen fondoetatik lortzen den errenta). Aldi berean, fondoak fluxuei esker daude (aurreko adibidean, errentak, inbertsioa dela medio, baliabide produktiboen fondoa handitzen du hurrengo epean). Era berean jakin behar da aldagai batek fluxua edo fondoa ez duela derrigorrez izan behar. Adibide ezagunenak prezioak dira, produktu baten prezioa, bi fluxuen arteko zatidura da (produktu baten gastua eta produktu horretatik saldutako kopurua) ez da fluxua, ezta fondoa ere. Hau beste aldagai batzuetara zabal daiteke: bi fluxu, bi fondo, bata eta bestea eta alderantziz. Adibidez, kontsumorako joera, bankuko kajako koefizientea, irabazi-tasa edo kapital-produktu erlazioa. Amaitzeko, eredu baten aldagaiak beste bi modutara adieraz daitezke: lehenengoak momentu horretan dagoen unitate monetarioaz neurtutakoak dira, eta modu errealean, berriz, erreferentziatzat hartzen den momentu bateko unitate monetarioaz neurtutakoak. Errealetan egiten duguna da, prezioen aldaketaren eragina kendu. Bestela esanda, benetako aldagaiak dagokion aldagai nominalaren erosteko ahalmena adierazten du. Adibidez, soldata moneta unitatetan neurtzen bada, soldata nominala dela esan dezakegu. Baina prezioekin zatitzean soldata erreala lortzen dugu. Eredu makroekonomikoa osatzen duten aldagaien arteko erlaioa, modu askotakoa izan daiteke: a) Identitate edo difinizioak: beti daukate balioa eta aldagai bat beste batzuen batura

6 moduan adierazten du edo biderketa, zatiketa, deribatua, etab. Adibide batzuk: Y D C + S Errenta = Kontsumoa + Aurrezkia. P P P inflazio tasa = prezioen aldaketa / prezioa ω W P soldata erreala = monetar soldata / prezioen maila Kontuz: kontuan eduki, identitatean agertzen dela eta ez =. b) Erlazio funtzionalak edo kausazkoak. Aldagai batzuk zenbait kasutarako balio dute soilik, hau da ekuazioak dira eta ez identitateak. Klase askotakoak izan daitezke: c) Portaera erlazioak, agenteen jokabidea isladatzen dutenak. Adibidez: I = I (r) di dr < 0 Enpresariek, dagoen interes tasen arabera inbertitzen dute. Teknika erlazioak, ekonomiaren teknologia isladatzen dute. Adibidez: Y = Y (K,N) ƒy ƒy > 0, ƒk ƒn > 0 Produkzio agregatuaren maila, produkzio faktorean (kapitala et lana) eabilitako kantitateen arabera dagoela ikusten dugu goian. Erlazio instituzionalak: mekanismo legalak eta gizartearen ohiturak adierazten dituzte. Adibidez: RR = ρd Banketxe komertzialek, legeak dioenez, bere gordailutik (D) ρ zati bat utzi behar dute kutxarapen gisa (RR). d) Oreka baldintzak. Merkatua hustutzearen arrazoia zehazten dute: eskaintzak eta eskariak berdinak izan behar dute. Aldagaien arteko erlazioak deterministak edo estokastikoak izan daitezke. Bi aldagaien arteko erlazioa, adibidez X eta Y (askea eta lotua, hurrenez hurren) deterministak dira, X bakoitzari Y bakar bat dagokionean; X bakoitzari Y bat baino gehiago badagokio, berriz, estokastikoak izango dira, balio bakoitzak probabilitate bat izango duelarik. Honen ondorioz, Y ezin badugu zehaztu, desbiazioak daudela esan dezakegu, negatiboak edo positiboak izan daitezkeenak, hau azalduko duten beste aldagai batzuetatik etor daitekeela pentsa dezakegu. Gizakien portaera X eta Y-ren artean erlazio lineal bat badago: Y = a + b X erlazio determinista Y = a + b X + ζ erlazio estokastikoa ζ: ausazko asaldura. Guk lehenengoa bakarrik aztertuko dugu, hau da, deterministak, besteak ere arruntak dira baina ez ditugu aztertuko. Aurreko adibide bezala: C = C(Y) I = I(r) DA C + Y + G dc dy > 0 di dr < 0 Y = DA Eredu hau (IS deiturikoa) lau ekuazio estrukturalez osoturik dago, denak deterministak:

7 Bi jokabide ekuazio: 1- Etxeko ekonomiako kontsumoa errenta nazionalarekin zuzenki (positiboki) erlazionaturik dago. 2- Entrepresen inbertsioa interes tasarekin zuzenki (negatiboki) erlazionaturik dago. Definizio bat. Eskari agregatua, DA, kontsumoa, inbertsioa eta sektore publikoaren gastuaren, G, gehikuntza da. Oreka baldintza bat: errenta edo produktu nazionalak eta eskari agregatuak berdinak izan behar dute. Goiko guztia beheko ekuazioan sinplifikatzen da: Y = C(Y) + I(r) + G dc di > 0, dy dr < 0 Eredu makroekonomiko batek deskribatutako sistema orekan dago, aldagaiek aldaketarik ez dutenean eta aldagaietan aldaketarik sortzeko indarrik ez dagoenean. Oreka egoera batean, aldagaiak dituen baloreek espero ziren baloreekin edo aldagai horretarako sujetoak pentsatu duenarekin bat egiten dute, agenteen asmoak aseta daudenez, ez dute bere portaera aldatzeko arrazoirik, hori dela eta oreka mantentzeko joera izango dute. Hiru oreka mota daude: 1) Oreka osoa, non fluxua eta fondoa egonkorrak diren. Egoera hau, egoera geldikorra da, gizartearen kapital fondoa mantenduz sortzen da. Aurrezkia eta inbertsio netoak zero dira. 2) Epe motzeko oreka edo fluxu oreka. Fluxuak (ez fondoak) egonkorrak dira eta ez dago geroago aldaketarik gertatuko den seinalerik (epe motzean ez behintzat). Guk aztertuko ditugun ereduetan, orekak modu honetakoak izango dira. 3) Oreka higikorra, non fondoa fluxuaren proportzio berean handitzen den. Honela ba, fluxua eta fondoen arteko erlazioa konstantea da. Oreka mota hau, hazkunde ekonomikoaren teorian erabiltzen da. Orekaren kontzeptua aztertzerakoan, hurrengo hiru galdera mota agertzen dira: a) Sistema bat emanda, ba al dago orekarik? Hau izakinaren arazoa da. b) Orekan dagoen sistema bat emanda. Oreka hau bakarra al da? Hau bakartasunaren arazoa da. c) Oreka-momentu bat emanda. Egonkorra al da oreka? Beste modu batera esanda, oreka sistematik kanpo bidaltzen duen aldaketa bat egonez gero, oreka hori lor dezake sistemak? Hau egonkortasunaren arazoa da. Liburu honetan aztertuko ditugun eredu guztiak, oreka lortzen dute eta nola ez, oreka hori egonkorra eta bakarra izango da. Atal hau estatika, dinamika eta estatika konparatiboa aztertuz amaituko dugu. Ekonomia mota baten eredua bilatzen ari garenean, eta denborak egiten duen lanaren arabera, analisi estatiko edo dinamiko bat egin dezakegu. Bien arteko ezberdintasunak aztertuko ditugu orain. Epe jakin batean gertatzen denaren analisi ekonomikoak estatika izena hartzen du. Eredu estatiko batean, aldagai guztiak momentu zehatz batean daude adierazita. Beraz, aldagai exogenoen balore alternatiboekin elkarkidetzan dauden, aldagai endogenoen multzoen, une bateko oreka-balore alternatiboak analizatzen ditu. Dinamikak eredu baten jokaera aztertzen du, denboran zehar. Eredu dinamiko baten aldagaiak denborako momentu ezberdinei dagokie, hori dela eta ikasten dena zera da: aldagai exogenoen denboraren ibilbide alternatiboekin elkarkidetzan dauden, aldagai endogenoen denboraren ibilbide alternatiboak. Ikasiko ditugun ereduak orokorki estatikoak dira. Elementu dinamikoak prezioen inflazioan besterik ez dira sartuko. Estatika eta dinamikaren artean estatika konparatiboa dago. Oreka, estatikoaren bi posizioren konparaketan datza.

8 Oreka puntutik hasita, aldagai exogeno jakin bat dagoela suposatuko dugu (sarritan politika ekonomiko aldagaiak dira) eta ondoriozko oreka konparatzera joko dugu, aldagai exogeno berriaren balioa erkatuko dugu hasierakoarekin. Konparaketa, bereziki, aldagai endogenoen balore ezberdinetan oinarriturik dago, bai oreka batean baita bestean ere.

Makroekonomiarako sarrera

Makroekonomiarako sarrera Makroekonomiarako sarrera Galder Guenaga Garai Segundo Vicente Ramos EUSKARA ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA Aurkibidea Hitzaurrea. 1. GAIA: Makroekonomiaren ikuspegi orokorra. 1.1. Makroekonomia:

Διαβάστε περισσότερα

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du.

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du. Korronte zuzena 1 1.1. ZIRKUITU ELEKTRIKOA Instalazio elektrikoetan, elektroiak sorgailuaren borne batetik irten eta beste bornera joaten dira. Beraz, elektroiek desplazatzeko egiten duten bidea da zirkuitu

Διαβάστε περισσότερα

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana 6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana GAITASUNAK Gai hau bukatzerako ikaslea gai izango da: - Batezbestekoaren estimazioa biztanlerian kalkulatzeko. - Proba parametrikoak

Διαβάστε περισσότερα

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA 1. JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. 1 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA Material guztiak atomo deitzen diegun partikula oso ttipiez osatzen dira. Atomoen erdigunea positiboki kargatua egon ohi da eta tinkoa

Διαβάστε περισσότερα

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 1. AKTIBITATEA Lan Proposamena ARAZOA Zurezko oinarri baten gainean joko elektriko bat eraiki. Modu honetan jokoan asmatzen dugunean eta ukitzen dugunean

Διαβάστε περισσότερα

Oxidazio-erredukzio erreakzioak

Oxidazio-erredukzio erreakzioak Oxidazio-erredukzio erreakzioak Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial-partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/es/

Διαβάστε περισσότερα

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz.

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. - 1-1. JARDUERA. LAN PROPOSAMENA. 1 LAN PROPOSAMENA Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. BALDINTZAK 1.- Bai memoria (txostena),

Διαβάστε περισσότερα

Laborategiko materiala

Laborategiko materiala Laborategiko materiala Zirkuitu elektronikoak muntatzeko, bikote bakoitzaren laborategiko postuan edo mahaian, besteak beste honako osagai hauek aurkituko ditugu: Mahaiak berak dituen osagaiak: - Etengailu

Διαβάστε περισσότερα

2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK

2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK 2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK 1. DISOLUZIOAK Disoluzioa (def): Substantzia baten partikulek beste substantzia baten barnean egiten duten tartekatze mekanikoa. Disolbatzaileaz eta solutuaz

Διαβάστε περισσότερα

KOSMOLOGIAREN HISTORIA

KOSMOLOGIAREN HISTORIA KOSMOLOGIAREN HISTORIA Historian zehar teoria asko garatu dira unibertsoa azaltzeko. Kultura bakoitzak bere eredua garatu du, unibertsoaren hasiera eta egitura azaltzeko. Teoria hauek zientziaren aurrerapenekin

Διαβάστε περισσότερα

4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA. 20 urte euskal hezkuntza ospatuz

4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA. 20 urte euskal hezkuntza ospatuz 4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA hh hik hasi 193 20 urte euskal hezkuntza ospatuz REGGIO EMILIAKO ESPERIENTZIA JESUS MARI MUJIKA LOMCE-RI EZ ANTZERKHIZKUNTZA PROIEKTUA HIK HASI OSPAKIZUNETAN

Διαβάστε περισσότερα

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da.

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. 1. GAIA PNEUMATIKA Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. Pneumatika hitza grekoek arnasa eta haizea izendatzeko erabiltzen zuten. Pneumatikaz

Διαβάστε περισσότερα

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a ATAL TEORIKOA: Azterketaren atal honek bost puntu balio du totalean. Hiru ariketak berdin balio dute. IRAUPENA: 75 MINUTU. EZ IDATZI ARIKETA BIREN ERANTZUNAK ORRI

Διαβάστε περισσότερα

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ZINEMATIKA KONTZEPTUAK: 1. Marraz itzazu txakurraren x/t eta v/t grafikoak, txakurrraren higidura ondoko taulan ageri diren araberako higidura zuzena dela

Διαβάστε περισσότερα

KIMIKA UZTAILA. Ebazpena

KIMIKA UZTAILA. Ebazpena KIMIKA 009- UZTAILA A1.- Hauspeatze-ontzi batean kobre (II) sulfatoaren ur-disoluzio urdin bat dugu, eta haren barruan zink-xafla bat sartzen dugu. Kontuan hartuta 5 C-an erredukzio-- potentzialak E O

Διαβάστε περισσότερα

NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ

NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ 2006-VI-19 J.R. Etxebarria Gure inguruko hizkuntzetan, neurri-izenen eta neurri-esamoldeen normalizazioa XIX. mendearen bigarren erdialdean abiatu zela esan

Διαβάστε περισσότερα

KIMIKA 2008 Ekaina. Behar den butano masa, kj (1 mol butano / 2876,3 kj) (58 g butano/1mol butano) = 193,86 g butano

KIMIKA 2008 Ekaina. Behar den butano masa, kj (1 mol butano / 2876,3 kj) (58 g butano/1mol butano) = 193,86 g butano KIMIKA 008 Ekaina A-1.- Formazio-enta pia estandar hauek emanda (kj/mol-etan): C (g) =-393,5 ; H 0 (l) = -85,4 ; C 4 H 10 (g) = -14,7 a) Datu hauek aipatzen dituzten erreakzioak idatzi eta azaldu. b) Kalkulatu

Διαβάστε περισσότερα

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA eman ta zabal zazu Euskal Herriko Unibertsitatea Informatika Fakultatea Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia saila KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA KTL'2000-2001 Oinarrizko dokumentazioa lehenengo

Διαβάστε περισσότερα

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin:

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1 Tentsio gorakada edo pikoa errele batean: Ikertu behar dugu

Διαβάστε περισσότερα

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua.

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua. Elektronika Analogikoa 1 ELEKTRONIKA- -LABORATEGIKO TRESNERIA SARRERA Elektronikako laborategian neurketa, baieztapen eta proba ugari eta desberdinak egin behar izaten dira, diseinatu eta muntatu diren

Διαβάστε περισσότερα

KLASIKOAK, S.A. lukro-asmorik gabeko elkarteak argitaratu du obra hau, elkartearen sustatzaile eta partaideak honako erakunde hauek izanik:

KLASIKOAK, S.A. lukro-asmorik gabeko elkarteak argitaratu du obra hau, elkartearen sustatzaile eta partaideak honako erakunde hauek izanik: KLASIKOAK, S.A. lukro-asmorik gabeko elkarteak argitaratu du obra hau, elkartearen sustatzaile eta partaideak honako erakunde hauek izanik: BBVA Fundazioa Bilbao Bizkaia Kutxa BBK Gipuzkoa Donostia Kutxa

Διαβάστε περισσότερα

ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK

ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK Ikasmaterialen Aholku Batzordea Estilo-liburuaren seigarren atala 22 Euskara Zerbitzua Hizkuntza Prestakuntza ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO

Διαβάστε περισσότερα

XX. mendeko olerkari greziarrak

XX. mendeko olerkari greziarrak XX. mendeko olerkari greziarrak R Ko l d o Ru i z d e Az u a Matónoo aditzak odolustu esan nahi du grekoz. Odolustu egin zen Grezia ia bi mendez. Lehenik, mende bat baino gehiago iraun zuen independentzia

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J.

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J. ENERGIA ARIKETAK OINARRIZKO KONTZEPTUAK 1.- 1000 Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z=385.802,47 J.) 2.- 500Kg.tako eta 10m-tara zintzilik dagoen masa

Διαβάστε περισσότερα

KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ

KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ eman ta zabal zazu Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea BILBOKO INGENIARIEN GOI ESKOLA TEKNIKOA KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ I EGILEA: Jesus-Mari Romo Uriarte (hirugarren

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak ELEKTRIZITATEA D.B.H. 1 Joseba Arruabarrena 2007ko Otsaila ren atalak: 1. Karga elektrikoa 2. Korronte elektrikoa 3. Zirkuitu elektrikoa 4. Magnitudeak: : Ohmen legea 5. Irudikapena eta ikurrak 6. Korronte

Διαβάστε περισσότερα

Enbriologia Orokorra eta Bereziko buruxka

Enbriologia Orokorra eta Bereziko buruxka Enbriologia Orokorra eta Bereziko buruxka Medikuntzako Ikasleen Elkartea Irakasgaieko irakaslea: Amale Caballero Lasquibar Ikasle-egilea: Adrian H. Llorente Aginagalde Oharra Apunte buruxka hau AEM/MIB

Διαβάστε περισσότερα

09. gaia Janaritikeratorritakobakterioek eragindakoimmunomodulazioa

09. gaia Janaritikeratorritakobakterioek eragindakoimmunomodulazioa III. ATALA. Immunonutrizioa 09. gaia Janaritikeratorritakobakterioek eragindakoimmunomodulazioa B. Diez Azpiri, J. Bikandi, R. San Millán Gutiérrez Probiosia Sinbiosia Prebiosia PROBIOTIKOAK Bakterio bizirik

Διαβάστε περισσότερα

176 Antzinateko pertsona-izenak eta izen mitologikoak (II). Antzinateko Egipto

176 Antzinateko pertsona-izenak eta izen mitologikoak (II). Antzinateko Egipto 176 Antzinateko pertsona-izenak eta izen mitologikoak (II). Antzinateko Egipto Egipto Antzinateko zibilizazio nagusietako bat izan zen. Nilo ibaiaren erdi- eta behe-ibilbidearen ertzetan sortu eta garatu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 7: Περί χρήματος. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 7: Περί χρήματος. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 7: Περί χρήματος Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Perfiles de expresión de tumores de distinto origen genético de Drosophila melanogaster

Perfiles de expresión de tumores de distinto origen genético de Drosophila melanogaster Perfiles de expresión de tumores de distinto origen genético de Drosophila melanogaster Leire Mendizabal Oyarzabal ADVERTIMENT. La consulta d aquesta tesi queda condicionada a l acceptació de les següents

Διαβάστε περισσότερα

DISPOSITIBOEN ELEKTRONIKA

DISPOSITIBOEN ELEKTRONIKA ema a zabal zazu Elekroika ea elekomuikazioak Saila ilboko geiariza Eskola SPOSOEN ELEKONKA * * * * * * * * 4 * * 4 * * 4 * * * * * * * Husuea * * 4 * * 4 * * 4 * * Elekroi Askea * * * * * * * * 4 * *

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία της Πολιτικής Οικονομίας ως το 1890

Η πορεία της Πολιτικής Οικονομίας ως το 1890 Η πορεία της Πολιτικής Οικονομίας ως το 1890 (από τους Κλασικούς στους ΝΕΟ-κλασικούς) Αναβίωση της «υποκειμενικής σχολής» (υποκειμενική θεωρία της αξίας): Augustin Cournot (1838), Jules Dupuit (1844),

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1 Αγγέλης ηµήτριος Παναγιώτης 7.000 6.000 6.5000 2.000 3.000 2.5000 4.000 2.700 3.3500 4.000 4.000 4.0000 5.000 7.000 6.0000 4.4700 2 Αγραπίδης Γεώργιος Χαράλαµπος 8.000 9.000 8.5000 6.000 6.000 6.0000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Κύρια αίθουσα της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Κύρια αίθουσα της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Αθήνα Μάρτιος, 12 10.00 Κύρια αίθουσα της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών ΤΙΤΛΟΣ: Ύπνος, το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 24-3-2012 Αύριο έχουμε την Εθνική μας γιορτή για την ανεξαρτησία μας από τους Τούρκους. Στο σχολείο, οι δάσκαλοι μας καλλιεργούσαν το αίσθημα της Εθνικής περηφάνιας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 Νεοκλασικοί Keynes (1871-1936) Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης TOE-ΠΘ

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 Νεοκλασικοί Keynes (1871-1936) Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης TOE-ΠΘ Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 Νεοκλασικοί Keynes (1871-1936) Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης TOE-ΠΘ Η «μαρτζιναλιστική επανάσταση» 1871-1874 Η πλήρης αυτονόμηση της οικονομικής θεωρίας από Ιστορία-Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα

1. Day-of-the week effect 2. Monthly effect 3. Trading month effect

1. Day-of-the week effect 2. Monthly effect 3. Trading month effect Υπάρχουν ακόµα ηµερολογιακές ανωµαλίες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές; Ενδείξεις από τα τελευταία 20 έτη Γιαννόπουλος Βασίλειος Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Θέμα Πτυχιακής Εργασίας:

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: 5 ο λ ο?7 Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Συγκριτική Ανάλυση των Βασικών Οικονομικών Θεωριών» Φοιτητής: Χρήστος Τόκας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη δυνατοτήτων και τρόπων αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στο σχολείο

Σύνοψη δυνατοτήτων και τρόπων αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στο σχολείο Σύνοψη δυνατοτήτων και τρόπων αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στο σχολείο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1ο ερώτημα: Ποιες οι δυνατότητες παρέμβασης Στην εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης

Α. Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης Α. Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης Χρηματοπιστωτικό σύστημα και οικονομική δραστηριότητα Δημήτριος Μόσχος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ*

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ* 6 Ντίνα Βαΐου, Μαρία Μαντουβάλου, Μαρία Μαυρίδου Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ* 1. Η πολεοδομία και η Ελλάδα Η πολεοδομία αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο ακαδημαϊκό πεδίο,

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκές Ιστορίες για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κριτικό Γραμματισμό. Πέτρος Πανάου 20 Απριλίου, 2013

Λαϊκές Ιστορίες για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κριτικό Γραμματισμό. Πέτρος Πανάου 20 Απριλίου, 2013 Λαϊκές Ιστορίες για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κριτικό Γραμματισμό Πέτρος Πανάου 20 Απριλίου, 2013 Κριτικός Γραμματισμός Οση σχέση έχει ο γραμματισμός με κώδικες και δεξιότητες, άλλη τόση έχει και με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Χρήστος Κόλλιας

Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Χρήστος Κόλλιας Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Χρήστος Κόλλιας Χρειάζεται οικονομολόγους η οικονομία; Δεν βλέπουν: ΚΑΝΕΙΣ δεν είδε την παγκόσμια κρίση του 2008! Δεν ακούν: απομονώνονται από την πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ενότητα 1: Εισαγωγή στην ΙΟΘ Νίκος Θεοχαράκης Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Να εξηγήσει τον σκοπό του μαθήματος Να εξηγήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 28 εκεµβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 28 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Τρίτη, 28 εκεµβρίου 2010 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του

Διαβάστε περισσότερα

«Διεθνές Οικονομικό Σύστημα Οργάνωση και Διαδικασία Διακυβέρνησης Το Σύστημα των Συνθηκών του Bretton Woods»

«Διεθνές Οικονομικό Σύστημα Οργάνωση και Διαδικασία Διακυβέρνησης Το Σύστημα των Συνθηκών του Bretton Woods» ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια. Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική της Διοίκησης Ι. Μια σειρά από Διαλέξεις- ενότητα -1- Γ. Ξανθός

Οικονομική της Διοίκησης Ι. Μια σειρά από Διαλέξεις- ενότητα -1- Γ. Ξανθός Οικονομική της Διοίκησης Ι Μια σειρά από Διαλέξεις- ενότητα -1- Γ. Ξανθός Η οικονομική της Διοίκησης είναι η γέφυρα που ενώνει την μικροοικονομική θεωρία με την επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ιδάκτορας Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ιδάκτορας Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Γεώργιος Ξ. Καλαντζής ιδάκτορας Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης Ρίµινι 22 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243 210-5907862 & 693-2418676 e-mail: gxkalantzis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λεβεντάκου Δανάη. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα: Προσχολικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνη: Βιδάλη Άννα. Ιούνιος 2003 «ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ

Λεβεντάκου Δανάη. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα: Προσχολικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνη: Βιδάλη Άννα. Ιούνιος 2003 «ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Λεβεντάκου Δανάη «ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ 01 ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα: Προσχολικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνη: Βιδάλη Άννα Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α. ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα

Σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα 1 Μικροβιολογία Σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα Τι είναι η Μικροβιολογία; Μικρός βίος (ζωή) + λόγος (επιστήμη) Η Επιστήμη, που μελετά τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση βλαβών κτιρίων από σκυρόδεµα στο σεισµό του Αιγίου (1995)

Ανάλυση βλαβών κτιρίων από σκυρόδεµα στο σεισµό του Αιγίου (1995) Ανάλυση βλαβών κτιρίων από σκυρόδεµα στο σεισµό του Αιγίου (1995) Φ.Β.ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Μ.Ν.ΦΑΡ ΗΣ Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ 8.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ; Είναι η διαδικασία σχηματισμού εμβρύων από σωματικά κύτταρα, δηλαδή χωρίς γονιμοποίηση θηλυκών γαμετών (ωαρίων) από αρσενικούς (μικροσπόρια

Διαβάστε περισσότερα

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1 1 30537 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 117,0 2003 ΗΡΑ b12 2 32680 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 110,5 2003 ΗΡΑ b12 3 30776 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 71,5 2003 ΗΡΑ b12 4 33545 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ΣΤΟ Σ ύγχρονο Σύστημα Διεθνών Σχεςεων

Η Θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ΣΤΟ Σ ύγχρονο Σύστημα Διεθνών Σχεςεων ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Η Θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ΣΤΟ Σ ύγχρονο Σύστημα Διεθνών Σχεςεων Σ ι μ π ο υ Β ι ρ γ ι ν ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές: ΜωυσΙδης Πέτρος - Κούτελος Νίκος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Dr. Λάμπρος. Τσούργιαννης

Σπουδαστές: ΜωυσΙδης Πέτρος - Κούτελος Νίκος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Dr. Λάμπρος. Τσούργιαννης Σπουδαστές: ΜωυσΙδης Πέτρος - Κούτελος Νίκος Υπεύθυνος Καθηγητής: Dr. Λάμπρος Τσούργιαννης 1. Πρόλογος K A e Z T / i y. Χ Λ ο ΤΜΗΙ^ΛΑ ΛΟΓ«1ΕΤΙΚΗΣ I Api6 Πρωτ.. ^ / "S I ^Ιμερ......', \3 ^ 2. Τρόποι δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΜΑΡΞ - ΚΕΥΝΣ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΜΑΡΞ - ΚΕΥΝΣ» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΜΑΡΞ - ΚΕΥΝΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α.Μ. 1990057) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΧΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές Προσωπικότητας Σηµειώσεις για το 2ο έτος Γεωργιος Ευσταθίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής gefstath@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Ι.Ε.Θ.Σ. (2005). Πακέτο σηµειώσεων 13 Εκδόσεις του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Σακκής Επικοινωνία Τηλ.: 24210 74765, Fax: 24210 74765, e-mail:dsakkis@uth.gr Βαθμίδα Πρωτοβάθμιος καθηγητής ΠΤΠΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του κινητού ΐ^ τ η ^

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του κινητού ΐ^ τ η ^ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του κινητού ΐ^ τ η ^ Εισηγητές : Αθητάκης Μάρκος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Μαθήµατος

Περιεχόµενο Μαθήµατος Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Θέµατα Δυναµικής Οικονοµικής Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης Εαρινό Εξάµηνο 2015-16 Περιεχόµενο Μαθήµατος Στο µάθηµα αυτό αναλύονται δυναµικά υποδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Σύγχρονα πλαστικά υλικά συσκευασίας και η επίδραση τους στη μετασυλλεκτική διαχείριση των καρπών

Διαβάστε περισσότερα

FRÉDÉRIC GROS ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ. Μετάφραση: Ρούλα Τσιτούρη

FRÉDÉRIC GROS ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ. Μετάφραση: Ρούλα Τσιτούρη FRÉDÉRIC GROS ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ Μετάφραση: Ρούλα Τσιτούρη ΑΘΗΝΑ 2015 Το βιβλίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκδοτικής αρωγής και διεθνούς ανάπτυξης του Γαλλικού Ινστιτούτου & Υπουργείου Εξωτερικών / Cet

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος της Καινοτομίας «Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο» Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 5/6/05 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 05-06

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑNAΠAPAΓΩΓH TΩN KOINOTIKΩN ΣYMBOΛΩN KAI ENΔEIΞEΩN 1. KOINOTIKA ΣYMBOΛA, EΓXPΩMA -Ή AΣΠPOMAYPA Έγχρωμα χρησιμοποιούνται σε χρώματα Pantone

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 4 Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Εισαγωγή Στα γραφικά υπάρχουν: 3Δ μοντέλα 2Δ συσκευές επισκόπησης (οθόνες & εκτυπωτές) Προοπτική απεικόνιση (προβολή): Λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena Ανδρέας Κάππος 1, Κοσμάς Στυλιανίδης 2, Αναστάσιος Σέξτος 3,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 5:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 5: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 5: Διεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικός Εφοδιασμός Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν τις μη προγραμματισμένες αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών εντός του καταστήματος

Παράγοντες που επηρεάζουν τις μη προγραμματισμένες αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών εντός του καταστήματος Παράγοντες που επηρεάζουν τις μη προγραμματισμένες αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών εντός του καταστήματος Ονοματεπώνυμο: Λιαπάτη Γεωργία Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ συμμετέχει ἢ νὰ σχετίζεται, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, μὲ διαχριστιανικὲς ἢ διαθρησκειακὲς δραστηριότητες»

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ συμμετέχει ἢ νὰ σχετίζεται, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, μὲ διαχριστιανικὲς ἢ διαθρησκειακὲς δραστηριότητες» «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ συμμετέχει ἢ νὰ σχετίζεται, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, μὲ διαχριστιανικὲς ἢ διαθρησκειακὲς δραστηριότητες» Ορθόδοξη Θεολογία καὶ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμὸς* 1 τοῦ κ. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724 Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη Του Charles J. Whalen* Γραφείο Προϋπολογισµού του Κογκρέσου των ΗΠΑ Μάιος 2012 * Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 4 Διαίρεση τάσης και ρεύματος Λευκωσία, 00 Εργαστήριο 4 Διαίρεση τάσης και ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εννοιολογικοί Χάρτες στην Εκπαιδευτική ιαδικασία

Οι Εννοιολογικοί Χάρτες στην Εκπαιδευτική ιαδικασία Οι Εννοιολογικοί Χάρτες στην Εκπαιδευτική ιαδικασία Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1.1 Εισαγωγή Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η γνωστική ψυχολογία συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ SEAWiFS

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ SEAWiFS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ SEAWiFS Γ. Βαβάσης*, Γ. Ασηµακοπούλου**,. Γεωργόπουλος**, Χ. Κοντοές***, Β. Νάκος*, Κ. Πάγκου**,. Παραδείσης* * Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης - Ιωάννης

Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης - Ιωάννης Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΓΠΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Ι ε κ δοιεων ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗί \ "Τροποποίηση του βιοσυνθετικού μονοπατιού καροτενοειδών στη ζύμη Xanthophyllomyces

Διαβάστε περισσότερα

_Το ψυχολογικό συμβόλαιο και η σημασία του σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

_Το ψυχολογικό συμβόλαιο και η σημασία του σε περιόδους οικονομικής κρίσης. _Το ψυχολογικό συμβόλαιο και η σημασία του σε περιόδους οικονομικής κρίσης. _Σοϊλέ Ειρήνη dpsd07047 _Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων _Πανεπιστήμιο Αιγαίου _Ιανουάριος 2012 _Σκοπός: Ο

Διαβάστε περισσότερα

JAMES MADISON (1809-1817)

JAMES MADISON (1809-1817) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΟΥΛΗ ΦΩΚΑ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗ JAMES MADISON (1809-1817) Ανάτυπο από τον Τόμο «Οι Εναρκτήριοι Λόγοι των Αμερικανών Προέδρων, 1789-2009 - Από τον George Washington έως τον Barack Obama» 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία και Ντόπινγκ

Ψυχολογία και Ντόπινγκ Ψυχολογία και Ντόπινγκ Γκιώνη Γεωργία Γκιώνη Γιώτα Δημοπούλου Κωνσταντίνα Καράτση Μαριάννα Καριώρη Μελίνα Εννοιολογική προσέγγιση του αθλητισμού: Αθλητισμός, είναι ο αγώνας που καταβάλλει ο άνθρωπος με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΛΑΘΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΛΑΘΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΜΣ: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΛΑΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμορρύθμιση Κοσμάς Χριστούλας Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Θερμορρύθμιση Ο άνθρωπος και τα ζώα που έχουν την ικανότητα να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους σταθερή, και σε πολύ στενά

Διαβάστε περισσότερα