Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija"

Transcript

1 /2005 LT(LT) Kvalifikuotiems specialistams Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Dujiniai šildymo katilai "Logamax plus GB022-24/24K" Prieš montuodami ir prižiūrėdami atidžiai perskaitykite!

2 pav. "Logamax plus GB022" apž valga 2 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

3 Paaiškinimai apie "Logamax plus GB022" apžvalgą (kombinuotieji prietaisai): 1. poz.: Jonizacijos elektrodas 2. poz.: Degiklis 3. poz.: Automatinis oro išleidimo įtaisas 4. poz.: Apsauginis jutiklis 5. poz.: Šilumokaičio gaubto sąvarža 6. poz.: Plokštelinis šilumokaitis 7. poz.: Sifonas 8. poz.: Ištekančio vandens jutiklis 9. poz.: Vandens kiekio ribotuvas 10. poz.: Degimui naudojamo oro kanalo prijungimas / išmetamųjų dujų išleidimas 11. poz.: Ventiliatorius 12. poz.: Rėmas 13. poz.: Dujų/oro blokas 14. poz.: Stebėjimo langelis 15. poz.: Dujinė armatūra 16. poz.: Šilumokaitis 17. poz.: Dujų vamzdynas 18. poz.: Prietaiso tipo lentelė 19. poz.: Ventiliatoriaus įsiurbimo atvamzdis 20. poz.: Išmetamųjų dujų išleidimo vamzdis 21. poz.: Apsauginis išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas (STB) 22. poz.: Cirkuliacinis siurblys 23. poz.: Apsauginis išleidimo linijos vožtuvas ir kondensatas 24. poz.: Dujų kategorijos skydelis 25. poz.: Gnybtynas 26. poz.: Valdymo skydelis DBA ("Dedicated Brenner Automat") Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005 3

4 Turinys 1 Teisės aktai ir direktyvos CE standartas Teisės aktai Bendrieji nurodymai Komplektas Matmenys "Logamax plus GB022" matmenys Montavimas Išpakavimas Šildymo prietaiso pakabinimas Prijungimas Aptarnavimas DBA skydelio nustatymai Katilo įjungimas Bendrasis įjungimas Kiti parengimo įjungimui darbai Nustatymas kitos rūšies dujoms Patikra Bendrieji nurodymai Šildymo katilo paruošimas valymui Techninė priežiūra Degiklio ir šilumokaičio valymas Sifono valymas Pratekančio karšto vandens kiekio patikrinimas Diagnostika Ekrano simboliai Ekrano vertės Ekrano nustatymai Gedimų kodai Specifikacijos Techniniai duomenys Šildymo įrenginio padavimo slėgis Protokolai Atidavimo eksploatuoti protokolas Patikrinimo protokolas Techninės priežiūros protokolas Raktažodžių sąrašas Atitikties deklaracija Įžanga Gerbiamieji klientai, ši montavimo ir techninės priežiūros instrukcija skirta prie sienos tvirtinamiems dujiniams šildymo katilams. "Logamax plus GB022 24"; "Logamax plus GB022 24K". Šios montavimo ir techninės priežiūros instrukcijos pagrindinis tikslas suteikti specialistams reikalingos informacijos apie šildymo katilus"logamax plus GB022-24/24K" bei apie galiojančius teisės aktus. Be to, šioje montavimo ir techninės priežiūros instrukcijoje rasite bendrosios informacijos apie prietaisą, apie jo patikrinimą bei techninę priežiūrą, galimų gedimų šalinimą bei technines prietaiso specifikacijas. Prie prietaiso pridedama ne tik montavimo bei techninės priežiūros instrukcija, bet ir jo aptarnavimo instrukcija. Aptarnavimo instrukcija yra apatinėje prietaiso pusėje. Prietaiso pavadinimas susideda iš tokių dalių: GB: Dujinis šildymo katilas (be karšto vandens paruošimo) K: Kombinuotasis prietaisas (su integruotu karšto vandens paruošimu) 24: Maksimali šildymo galia yra 24 kw Šioje montavimo instrukcijoje naudojami tokie specifiniai terminai: DBA: Valdymo skydelis ("Dedicated Brenner Automat") Įmonė "BBT Thermotechnik GmbH Deutschland" nuolat dirba tobulindama savo produktus. Todėl įmanoma, kad techniniai duomenys gali pasikeisti. Jei turite pasiūlymų dėl įrenginio patobulinimo ar pastebėjote kokių neatitikimų, prašytume kreiptis šiuo adresu: "BBT Thermotechnik GmbH Deutschland" D Wetzlar Dokumentų Nr.: A A - 12/2005 Leidimas: 12/ Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

5 Teisės aktai ir direktyvos 1 1 Teisës aktai ir direktyvos 1.1 CE standartas 1.2 Teisės aktai Prietaisas atitinka Europos standartus (CE). ES direktyvų atitikties deklaracija yra šio dokumento pabaigoje Normatyviniai dokumentai Įmonės specialistai ir/arba savininkai privalo užtikrinti, kad visas įrenginys atitiktų galiojančius (saugos) reikalavimus, išdėstytus sekančiuose dokumentuose. Vietoje galiojantys priešgaisrinės apsaugos, energijos tiekimo įmonių ir savivaldybių reikalavimai; Direktyva dėl dujinių prietaisų naudojimo 90/396/EEC; Naudingumo koeficiento reikalavimai 92/42/EEC; EMV direktyva 89/336/EEC; Direktyva dėl žemos įtampos prietaisų naudojimo 73/23/EEC; EN 437: Kontrolinės dujos, kontroliniai slėgiai, prietaisų kategorijos; EN 483: Dujomis kūrenami šildymo katilai C tipo šildymo katilai, kurių nominalusis šildymo pajėgumas lygus arba mažesnis nei 70 kw; EN 625: Dujomis kūrenami šildymo katilai specialūs reikalavimai kombinuotiesiems katilams su geriamojo vandens tiekimo funkcija, kurių nominalusis šildymo pajėgumas lygus arba mažesnis nei 70 kw; EN 677: Dujomis kūrenami šildymo katilai specialūs reikalavimai kombinuotiesiems katilams, kurių nominalusis šildymo pajėgumas lygus arba mažesnis nei 70 kw; Patalpa, kurioje sumontuota įranga Šalia šildymo katilo draudžiama laikyti ar naudoti degias medžiagas arba degius skysčius. Patalpa, kurioje montuojamas šildymo katilas, turi būti apsaugota nuo šalčio ir gerai vėdinama. Įrenginį draudžiama statyti ir naudoti dulkėtoje ar chemiškai agresyvioje patalpoje, pvz., dažymo kamerose, kirpyklose, vietose, kur kaupiasi rūkas, ar vietose, kur laikomas ar apdirbamas trichloretilenas ar halogeninis angliavandenilis (pvz., flakonai, tam tikros klijų rūšys, atitinkami tirpikliai ar valikliai, dažai) ar kitos chemiškai agresyvios medžiagos. Net kai įrenginys uždengiamas, tai turi didelės įtakos įrenginio veikimui bei tarnavimo laikui. Tokioje situacijoje geriausia tą patalpą, kurioje statomas įrenginys, hermetiškai atitverti nuo aplinkos ir užtikrinti gerą vėdinimą švariu lauko oru. Įrenginį galima montuoti tik jį kabinant ant sienos arba įstatant į tvirtinimo profilį. Norint užtikrinti, jog įrenginys nebus pasiekiamas iš galinės pusės, siena, ant kurios jis kabinamas, turi būti uždara. Esant lengvoms sienų ar grindų konstrukcijoms, gali atsirasti rezonansinis triukšmas. Jei reikia, sumontuokite tvirtinančią konstrukciją Degimui naudojamo oro tiekimas ir išmetamųjų dujų išleidimas Kai įrenginys sumontuojamas kaip atviras prietaisas, montavimo patalpoje reikia įrengti angas, pro kurias bus tiekiamas degimui reikalingas oras Karšto vandens kokybė Prieš užpildydami įrenginį, kruopščiai išskalaukite jo vamzdžius! Šildymo įrenginio pildymui (taip pat ir vėlesniam) naudokite tik neapdorotą vandentiekio vandenį. Naudojant netinkamą vandenį, susidaro nuosėdos ir korozijos židiniai. Tai gali sugadinti įrenginį ar pažeisti šilumokaitį. Neleidžiama pilti į vandenį jokių priemonių, pvz., ph didinančių/mažinančių priemonių (cheminių priedų ir/ar inhibitorių), antifrizo ar vandens minkštiklio. Šildomo vandens ph vertė turi būti tarp 7 ir 8,5. Jei tai neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių įmonėje "Buderus Baltic ". Šildymo, santechnikos ir geriamojo vandens įrangoje draudžiama naudoti šaltinio vandenį. Esant šildymo sistemos užšalimo tikimybei, rekomenduojam įrengti specialų RC reguliatorių, užtikrinantį nepertraukiamą siurblio veikimą. Išsamesnės informacijos apie RC reguliatorius teiraukitės Buderus atstovybėje Šildymo įrenginio vamzdžių medžiaga Kai šildymo įrenginyje, pvz., grindims šildyti, naudojami plastmasiniai vamzdžiai, jie turi būti nepralaidūs rūgštinei difuzijai. Kai naudojami plastmasiniai vamzdžiai neatitinka šio reikalavimo, šildymo katilo kontūrą reikia atitverti nuo likusio šildymo įrenginio plokšteliniu šilumokaičiu Darbai su prietaisu Sujungimo, parengimo eksploatacijai, techninės priežiūros ar remonto darbus turi teisę atlikti tik tiems darbams įgalioti specialistai. Naudokite tik įmonės BBT Thermotechnik GmbH Deutschland nurodytus originalius priedus ir dalis Aptarnavimo intervalas Šildymo katilas reikalauja kvalifikuotų specialistų aptarnavimo nerečiau kaip 1 kartą per 2 metus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005 5

6 2 Bendrieji nurodymai 2 Bendrieji nurodymai Apsauga nuo užšalimo Šildymo katiluose nereikia montuoti apsaugos nuo užšalimo įrangos. Ši apsauga yra integruota iš katilo ištekančio vandens jutiklyje. Apsaugos nuo užšalimo įtaisas įjungia šildymo prietaisą, kai jo vandens temperatūra nukrenta žemiau 7 C, ir išjungia prietaisą, kai vandens temperatūra pakyla iki 17 C. Šildymo sistema nėra apsaugota nuo užšalimo. Kai iškyla pavojus, kad radiatorius ar kita sistemos dalis gali užšalti, reikia nustatyti 24 val. inercinio siurblio veikimo laiką. Siurblio tikrinimas Jei prietaisas ilgesnį laiką nedegė, kas 24 val. siurblys automatiškai paleidžiamas 10 sekundžių. Momentas, kada šis paleidimas atliekamas, priklauso nuo to laiko momento, kuomet prietaisas prijungiamas prie tinklo įtampos. Po to, kai maitinimas iš tinklo buvo nutrūkęs ir trumpam iš sieninio lizdo buvo ištrauktas kištukas, ar kai po ilgesnio laiko (>24 valandų) gaunamas šildymo pareikalavimas, atliekamas pilnas patikrinimas. Įjungimo/išjungimo reguliavimas Prietaisas gali dirbti su visais įprastais potencialo neturinčiais įjungimo/išjungimo reguliatoriais be šilumos pagreitinimo elementų (anticipacinio pasipriešinimo). Pasirinkus tokį reguliavimo būdą, nepanaudojamas specifinis prietaiso privalumas, t.y., moduliuojamasis režimas, remiantis patalpos temperatūra ar židinių linija. Tai vyksta komforto ir energijos suvartojimo sąskaita. Moduliuojamasis reguliavimas Geriausiai reguliuoti naudojant specialiai šiam prietaisui "Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o." sukurtus moduliuojamuosius radijo bangomis valdomus patalpos termostatus "Logamatic 250 RF" ir "Logamatic RC". Skaitmeniniu būdu vyksta nuolatinis keitimasis duomenimis tarp prietaiso (DBA = "Dedicated Brenner Automat") ir moduliuojamojo radiju valdomo reguliatoriaus "Logamatic 250 RF". Tokiu būdu prietaisas gali optimaliai pritaikyti savo sukuriamą galią pagal moduliuojamojo radiju valdomo reguliatoriaus "Logamatic 250 RF" pareikalaujamą galią. Tai ir suprantama terminu "moduliuoti". Moduliuojamasis principas leidžia padidinti komfortą tolygiai paskirstant patalpos temperatūrą ir sumažina dujų suvartojimą. Ryšys tarp prietaiso ir moduliuojamojo radiju valdomo patalpos termostato "Logamatic 250 RF" leidžia iš toliau (už tam tikro nuotolio) moduliuojamajame radiju valdomame termostate "Logamatic 250 RF" perskaityti svarbią informaciją apie prietaiso būklę, darbo režimą, nustatymus ir galimus gedimus. Moduliuojamieji radiju valdomi patalpos termostatai "Logamatic 250 RF" maitinami elektra nuo prietaiso. Todėl papildomas maitinimas ar baterijos yra nereikalingas. Išsamesnės informacijos apie įvairių moduliuojamųjų reguliatorių montavimą, nustatymą ir aptarnavimą rasite atitinkamo moduliuojamojo reguliatoriaus dokumentacijoje. 6 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

7 Komplektas 3 3 Komplektas Šildymo prietaisų komplektavimas, žr. (2. pav.). 2. pav. Komplektas Paaiškinimas: 1. poz.: Dujiniai šildymo katilai Pakuotės viršuje: - 1 kištukas - 2 sieninio laikiklio tvirtinimo varžtai - 2 mūrvinės - 2 poveržlės - atidavimo eksploatacijai lipdukas - antras tipo skydelis - 1 raktas radiatoriui 2. poz.: Laikiklis tvirtinimui prie sienos 3. poz.: Pridedami dokumentai: 1 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija 1 Naudojimo instrukcija (priklijuota po prietaisu) 1 Elektros schema 1 Montavimo šablonas 4. poz.: Tarpinės: 2 x VK ir RK, 2 x AW/VS ir EK/RS, ir 1 x dujų padavimo prijungimui Prie "Logamax plus GB022-24" dar pridedama: - manometras su pildymo ir išleidimo čiaupu - atskiro tūrinio šildytuvo jutiklio kištukinė jungtis - lanksti kondensacinio vandens išleidimo žarna Prie "Logamax plus GB022-24K" dar pridedama: - manometras su pildymo ir išleidimo čiaupu - lanksti kondensacinio vandens išleidimo žarna Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005 7

8 4 Matmenys 4 Matmenys 4.1 "Logamax plus GB022" matmenys Koncentrinė jungtis Degimui naudojamo oro tiekimas / išmetamųjų dujų išleidimas >5 > >165 mm degikliui demontuoti 7 (Ø60/100mm) UMA komplektas (opcija) Laikiklis tvirtinimui prie sienos (VK) Iš katilo ištekančio vandens atvamzdis G¾" 2. (RK) Į katilą grįžtančio vandens atvamzdis G¾" (AW) Karšto vandens atvamzdis G½" (kombinuotieji prietaisai) (VS) Iš tūrinio vandens šildytuvo ištekančio vandens atvamzdis G½" (vienfunkciniai prietaisai) 4. (EK) Šalto vandens įėjimo atvamzdis G½" (kombinuotieji prietaisai) (RS) Į tūrinį vandens šildytuvą grįžtančio vandens atvamzdis G½" (vienfunkciniai prietaisai) 5. (GAS) Dujų jungtis G1" (priedas G½") 6. Kondensato išleidimas ir išleidimo linija Apsauginis vožtuvas Ø30 mm 7. Išmetamųjų dujų išleidimas Ø60 mm / Degimui naudojamo oro tiekimas Ø100 mm 8 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

9 Montavimas 5 5 Montavimas 5.1 Išpakavimas Prieš pradėdami montuoti prietaisą, pirmiausiai nuimkite atvamzdžius apsaugančius stiroporo dugnelius. Prieš pradedant sujungimo darbus, rekomenduojame apsaugoti prietaisą ir jungtis nuo statybos dulkių, pvz., uždengiant prietaisą plėvele ir lipnia juosta. Nenuimkite izoliacinės sijos nuo viršutinės prietaiso rėmo pusės! Utilizuokite pakuotės medžiagas atliekų perdirbimo įmonėje. 5.2 Šildymo prietaiso pakabinimas Paprastai su prietaisu kartu pateikiamas ir sieninis laikiklis. Toliau atlikite tokius veiksmus: Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos (3. pav.). Degiklio (de)montavimui (techninės priežiūros) darbų metu būtinas minimalus laisvas atstumas aplink prietaisą yra 165 mm. 3. pav. Laikiklis tvirtinimui prie sienos Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005 9

10 5 Montavimas Radiatorių raktu atsukite apsauginį varžtą ir nuimkite gaubtą (4. pav.). Įstatykite prietaisą į sieninį laikiklį (3. pav.). 4. pav. Gaubto nuėmimas Montavimo plokštė (priedai) Norint apsisaugoti nuo vagystės pavojaus tuščiuose pastatuose, galima naudoti montavimo plokštę. Panaudojant montavimo plokštę, galima iš anksto sumontuoti visas jungtis, o prietaisą įstatyti vėliau. Šią montavimo plokštę galite užsisakyti iš anksto pas didmenininką ar įmonėje "Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.". Kai naudojate montavimo plokštę, darbų eiga būtų tokia: Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos (3. pav.). Sumontuokite apatinę montavimo plokštės pusę, panaudodami pakuotėje buvusį montavimo šabloną. Sumontuokite jungtis (1 ir 2: G¾", 3 ir 4: G½" ir 5 (dujos): G1" išorinis matmuo) prietaise (5. pav.). Prijunkite prie montavimo plokštės ištekančio iš katilo ir grįžtančio į katilą vandens, karšto ir šalto vandens bei dujų jungtis. (Priduodant pastatą arba tiesiogiai) Nuimkite prietaiso stiroporo dugnus. Radiatorių raktu atsukite apsauginį varžtą ir nuimkite gaubtą (4. pav.). Įstatykite prietaisą į sieninį laikiklį (3. pav.). Prijunkite prietaisą prie apatinės montavimo plokštės pusės (5. pav.) pav. Montavimo plokštė ir jungtys 1. poz.: (VK) Iš šildymo katilo ištekantis vanduo 2. poz.: (RK) Grįžtantis į katilą vanduo 3. poz.: (AW) Karšto vandens išleidimo kanalas (kombinuotieji) / (VS) Iš tūrinio vandens šildytuvo ištekantis vanduo (vienfunkciniai prietaisai) 4. poz.: (EK) Šalto vandens įėjimo kanalas (kombinuotieji)/ (RS) Į tūrinį vandens šildytuvą grįžtantis vanduo (vienfunkciniai prietaisai) 5. poz.: (GAS) Dujų jungtis 6. poz.: Apsauginis išleidimo linijos vožtuvas ir kondensato išleidimas 10 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

11 Montavimas Prijungimas Vandens prijungimas Šildymo sistemos vamzdžių prijungimas Šildymo sistemos paduodamojo ir grįžtančiojo vandens vamzdžių jungtys yra apatinėje prietaiso pusėje (5. pav.). Sujungimo matmenys nurodyti Skyrius 4. Rekomenduojame po prietaisu, paduodamojo ir grįžtančiojo vandens linijose, sumontuoti techninės priežiūros čiaupus. PASTABA! Prieš prijungdami prietaisą prie šildymo sistemos, kruopščiai išskalaukite šildymo sistemos vamzdžius ir radiatorius! Mažiausiai tris kartus leiskite sistemos turiniui pratekėti pro šildymo sistemą. Prijunkite linijas be įtampos. Perteklinio srauto vožtuvo prijungimas Šildymo prietaisuose sumontuoti perteklinio srauto vožtuvai. Šis perteklinio srauto vožtuvas užtikrina pratekėjimą pro prietaisą, kai pratekėjimas sistemoje negalimas. Todėl šildymo sistemoje nebereikia prijungti perteklinio srauto vožtuvo. Atskiro, netiesiogiai šildomo tūrinio šildytuvo prijungimas Šildymo prietaise paprastai yra sumontuojamas tritaktis vožtuvas. Tritakčio vožtuvo variklis yra užsakomas atskirai. Šildymo prietaisą galima prijungti prie netiesiogiai šildomo tūrinio šildytuvo (5. pav., 3. poz. ir 4. poz.).kai prie šildymo katilo nejungiamas joks tūrinis šildytuvas, prie jungčių VK ir RS (5. pav., 3. poz. ir 4. poz.) reikia sumontuoti trumpo sujungimo linijas (papildomas priedas). Šildymo prietaise paprastai yra sumontuojamas pirmenybinis tūrinio šildytuvo reguliavimas. Netiesiogiai šildomas tūrinis šildytuvas turi būti su atitinkamu jutikliu (papildomas priedas). Kaip prijungti tūrinio šildytuvo jutiklį parodyta Pastraipa "Atskirų elektrinių komponentų prijungimas" p. 17 ir elektros sujungimo schemoje. Plėtimosi indo prijungimas Pasirinkite atitinkamo dydžio plėtimosi indą pagal šildymo vandens temperatūrą, pagal visą šildymo sistemos vandens kiekį ir statišką šildymo vandens slėgį. Šildymo prietaise paprastai yra sumontuojamas plėtimosi indas. Šio plėtimosi indo tūris yra 7,5 l, jo pirminis slėgis 0,75 bar. Kai plėtimosi indas statomas šalia prietaiso, jį reikia prijungti prie grįžtamosios linijos. Kai po prietaisu montuojami uždarymo vožtuvai, plėtimosi indą reikia prijungti tarp uždarymo vožtuvo ir prietaiso. Taip bus užtikrinamas šildymo vandens plėtimasis net ir tuomet, kai vožtuvas uždarytas. Apsauginio vožtuvo prijungimas Norint išvengti per didelio slėgio šildymo sistemoje, joje sumontuojamas apsauginis vožtuvas. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

12 5 Montavimas Šildymo prietaisuose su Ø15 mm išleidimo linija apsauginiai vožtuvai sumontuoti šildymo kontūro pusėje (5. pav., 7. poz.). Apsauginio vožtuvo išleidimo linija yra dešinėje apatinėje prietaiso pusėje. Apsauginio vožtuvo išleidimo linija yra Ø15 mm skersmens ar didesnė ir yra jungiama prie ištekančio vandens tinklo. Jį naudojant, apsauginis vožtuvas sistemoje nebereikalingas. Manometro su pildymo ir išleidimo čiaupu prijungimas Šildymo prietaisai teikiami su manometrais, turinčiais pildymo ir išleidimo čiaupus. Manometrą galima prijungti vietoj aklės (6. pav., 1. poz.) pav. Aklės padėtis Toliau atlikite tokius veiksmus: Išimkite apsauginį kaištį. Išimkite dešinę aklę. Prijunkite manometrą su pildymo ir išleidimo čiaupu (7. pav., 1. poz.). Vėl įstatykite apsauginį kaištį pav. Pildymo čiaupo montavimas dešinėje apatinėje pusėje 12 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

13 Montavimas 5 Karšto vandens vamzdžių prijungimas kombinuotuose prietaisuose Šalto vandens vamzdžius prijunkite laikydamiesi galiojančių taisyklių (Skyrius 1). Sumontuokite šalto vandens vamzdyne apsaugos nuo viršslėgio įtaisą (8. pav.) su atgaliniu vožtuvu. Taip karšto vandens vamzdynas bus apsaugotas nuo aukšto besiplečiančio vandens slėgio. Kondensaciniam vandeniui bei po apsauginio vožtuvo suveikimo susidariusiam vandeniui išleisti sumontuokite nutekėjimo į kanalizacijos tinklą vamzdį. Atstumas tarp karšto ir šalto vandens jungčių gali varijuoti ir jį galima keisti persukant ekscentrines jungtis nuo 120 iki 130 mm. Gamykloje nustatomas 130 mm atstumas. Nenaudokite cinkuotų vamzdžių, pagalbinių elementų ar priedų. Šilumokaitis sudarytas iš vario, todėl kyla elektrolitinės korozijos pavojus. 8. pav. Apsaugos nuo viršslėgio įtaisas su atgalinės eigos vožtuvu PASTABA! Naudojant plastmasinius vamzdžius, būtina laikytis gamintojo nurodymų; ypač svarbu naudoti gamintojo rekomenduojamą sujungimo techniką. Prijunkite karšto vandens vamzdžius. Kondensacinio vandens išleidimo kanalo prijungimas Jungtis kondensacinio vandens išleidimui yra apatinėje prietaiso pusėje. Kondensacinio vandens išleidimo vamzdis turi būti Ø20 mm ar didesnis ir yra nuožulniai prijungiamas prie nuotekų sistemos Maksimali horizontali padėtis yra 5 metrai. Išleidimas pro stogo lataką negalimas dėl užšalimo pavojaus. Kad užtikrinti nepriekaištingą prietaiso funkcionavimą, į kondensacinio vandens išleidimo kanalą reikia įmontuoti papildomą kanalizacinę sklendę ar sifoną ir prijungti jį prie nuotekų sistemos (9. pav.). Prietaiso kondensacinio vandens išleidimo kanalas neturi būti užsandarintas pav. Kondensato ištekėjimo vamzdelis 1. poz.: įmontuotas sifonas 2. poz.: be > 2 cm jungties, pagal galiojančius reikalavimus 3. poz.: kanalizacinė sklendė ar sifonas 4. poz.: į nuotekų sistemą 5. poz.: apsauginio vožtuvo ir kondensato išleidimo kanalas Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

14 5 Montavimas Vandens pripylimas į sifoną Kai sutvarkomas kondensacinio vandens išleidimas, į prietaiso sifoną reikia įpilti vandens. Taip užtikrinsite, kad į patalpą nepateks išmetamosios dujos. Ištraukite sifoną su sandarinimo lūpomis iš įvorės traukdami žemyn ir jį išimkite (10. pav.). Pripilkite į sifoną vandens ir vėl atvirkštine seka sumontuokite visas dalis Dujų prijungimas Dujų prijungimas Prijunkite dujų vamzdžius laikydamiesi galiojančių reikalavimų. Prijungimo linijoje, tiesiai už prietaiso, reikia sumontuoti uždarymo vožtuvą. Prijunkite dujų vamzdžius. 10. pav. Vandens pripylimas į sifoną Degimui reikalingo oro ir išmetamųjų dujų kanalų jungimas Šildymo prietaisas paprastai būna su koncentriniu prijungimo adapteriu (Ø60/100 mm). Papildomo priedo lygiagretaus adapterio pagalba prietaisą galima pertvarkyti dvigubai vamzdžių jungčiai Ø80 mm. Maksimalus degimui naudojamo oro tiekimo ir išmetamųjų dujų išleidimo vamzdyno ilgis šildymo prietaisuose nustatomas pagal bendrą visų komponentų pasipriešinimą oro tiekimo ir išmetamųjų dujų išleidimo sistemoje. Taip pat draudžiama viršyti maksimalią leistiną slėgio kritimo ribą p w max (1. lent.). Vandens kondensato užšalimui dūminių dujų ištraukimo kanale išvengti, mes patariame, įrengiant dūminių dujų ištraukimo kanalą, kiek įmanoma sumažinti jo ilgį 11. pav. Prijungimo adapteris, koncentrinis 60/100, lygiagretus 80/80 14 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

15 Montavimas 5 Dujiniai šildymo katilai Ų [mm] "Logamax plus GB022-24(K)" [Pa] p w maks. 75 Lygiagretus degimui reikalingo oro tiekimas 45 alkūnė k 80 0, ,3 80 2,9 90 alkūnė l 100 1,2 80 0,7 1m Vamzdis j 100 0,3 Lygiagretus išmetamųjų dujų išleidimas 80 1,6 45 alkūnė k 100 0,5 80 5,2 90 alkūnė l 100 1,7 80 1,0 1 m vamzdis j 100 0,4 Koncentriškas degimui naudojamo oro tiekimas / išmetamųjų dujų išleidimas 60/100 3,5 45 alkūnė n 80/125 1,8 60/100 7,5 90 alkūnė o 80/125 2,9 60/100 5,3 1 m vamzdis m 80/125 2,0 Prijungimo adapteris, koncentrinis 60/100, lygiagretus 80/80 60/100 80/80 lygus nuliui Tarpinė detalė u 60/100 80/125 lygus nuliui Komplektas kanalams tiesti Kanalas pro stogą (koncentrinis) 60/100 24,2 80/125 14,4 Kanalas pro mūro sieną (koncentrinis) 60/100 16,7 80/125 8,5 Išmetamųjų dujų kanalas pro stogą 80 1,3 Išmetamųjų dujų kanalas pro mūro sieną 80 0,5 1. lent. Kiekvieno komponento slėgio kritimas [Pa] Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

16 5 Montavimas Vertikalaus išmetamųjų dujų vamzdžio montavimas Vertikalaus išmetamųjų dujų vamzdžio montavimas prie išmetamųjų dujų adapterio (12. pav.). Išsamesnė informacija apie išmetamųjų dujų vamzdžių sujungimą yra išmetamųjų dujų sistemos dokumentuose. 12. pav. Vertikalus išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas Išmetamųjų dujų kanalo alkūnės montavimas prie išmetamųjų dujų adapterio (13. pav.) pav. Matavimo vietos išmetamųjų dujų kanalo alkūnėje 1. poz.: Išmetamųjų dujų matavimo vietos Centrinė degimui naudojamo oro tiekimo ir išmetamųjų dujų išleidimo sistema Reguliatorius "Logamax plus GB022-24/24K" tinka daugumai centrinių degimui naudojamo oro tiekimo ir išmetamųjų dujų išleidimo sistemų (CLV sistemų) ir jų atitinkamiems variantams. Dėl patarimo ir gamintojo sutikimo kreipkitės į "Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.". Išmetamųjų dujų kanalo medžiagos Prijunkite išmetamųjų dujų kanalą prie stogo kanalo komplekto (gamintojas Jeremias Spólka z o.o.). 16 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

17 Montavimas Elektros įrangos prijungimas Tinklo kištuko prijungimas prie laido (14. pav.). PASTABA! Sujungdami elektros įrangą žr. elektros sujungimo schemą, kuri pridedama prie šildymo įrenginio dokumentacijos pav. Prijunkite tinklo kištuką Paaiškinimai apie kištuką: 1. poz.: Nulis (mėlynas) 2. poz.: Fazė (rudas) 3. poz.: Žemė (žalias/geltonas) Prijungimas prie maitinimo tinklo Prie maitinimo tinklo prijungiama tuomet, kai kištukas įkišamas į įžemintą sienos lizdą (230 VAC/ 50 Hz) (15. pav.). Kištukas visuomet turi būti pasiekiamas! Kai kištuką reikia pakeisti, keiskite jį šiam prietaisui pagaminto tipo kištuku. ĮRENGINIO GEDIMAI! dėl trumpo jungimo. Kad išvengtumėte trumpo sujungimo elektros komponentuose, keisdami sujungimui naudokite tik originalias "Buderus" kištukines jungtis bei tinklo kabelius; tik vienagyslius kabelius; naudojant suvytus (lanksčius) laidus, jie turi būti su apsauginiais vamzdeliais, kurių min. skersmuo yra 0,75mm pav. Prijungimas prie maitinimo tinklo Atskirų elektrinių komponentų prijungimas Radiatorių raktu atsukite apsauginį varžtą ir nuimkite gaubtą (16. pav.). 16. pav. Gaubto nuėmimas Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

18 5 Montavimas Atsukite skydelio DBA varžtą ir palenkite skydelį į priekį (17. pav.). Prietaiso jungčių bloke yra įvairių jungčių (atskiriems) elektriniams komponentams prijungti. Sąraše žemiau nurodyta, kokie komponentai kokioje vietoje turi būti prijungti. 1 Į lizdą 1-2 (18 pav.) negalima jungti jokio pereinamojo laido, bet tiktai atitinkamą reguliavimo įrenginį, veikiantį priklausomai nuo patalpos arba meteorologiniu sąlygų. 2 Reguliatoriaus prijungimas Prie prietaiso galima jungti tik tokius reguliatorius ((19. pav.), 1. poz ir 2. poz.) įjungimo/išjungimo reguliatorius; moduliuojamuosius radijo bangomis valdomus patalpos temperatūros reguliatorius "Logamatic 250 RF"; moduliuojamuosius "Logamatic RC" reguliatorius (žr. taip pat skyrius 2, 6. p.). 17. pav. Palenkite DBA į priekį Negalima prietaiso jungti tuo pačiu metu daugiau nei prie vieno reguliatoriaus! Reguliatorius "Logamatic RC", moduliuojamasis, radijo bangomis valdomas patalpos temperatūros reguliatorius "Logamatic 250 RF" arba potencialo neturintis įjungimo/išjungimo reguliatorius gali būti jungiami prie jungčių 1-2 (18. pav.). Maksimalus leistinas šio srovės kontūro pasipriešinimas yra 100 W. Įjungimo/išjungimo reguliatoriai su šilumos pagreitinimo elementais (pasipriešinimas su anticipaciniu reguliavimu) prie šio prietaiso negali būti jungiami. A) Raumtemp. Regler Speicherfühler 24 VAC Dreiwegeventil Prie jungties 1-2 (pav. 18) negalima jungti trumpiklių. Raumtemp. Regler Speicherfühler 24 VAC Dreiwegeventil Reguliavimas pagal lauko temperatūrą negalimas. Tūrinio šildytuvo jutiklis (vienfunkcinio prietaiso priedas) Prie 4 (18. pav.) jungties galima jungti atskiro, netiesiogiai šildomo tūrinio vandens šildytuvo jutiklį temperatūrai reguliuoti. Nuimkite trumpiklį (18. pav., A). Su šildymo prietaisais be vidinio plokštelinio šilumokaičio paprastai pateikiama ir kištukinė jungtis atskiram tūrinio šildytuvo jutikliui. 18. pav. Jungtys DBA skydelio galinėje pusėje A poz.: tik vienafunkciniuose prietaisuose be tūrinio šildytuvo jutiklio 1., 2. poz.patalpos temperatūros reguliatoriui 3., 4. poz.tūrinio šildytuvo jutikliui 5. poz. 24 VAC 6., 7. poz.tritakčiui vožtuvui 18 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

19 Montavimas 5 Atskiras tritaktis vožtuvas (naudojamas tik vienfunkciniuose prietaisuose) Prie 7 (18. pav.) jungties galima jungti netiesiogiai šildomo tūrinio šildytuvo atskirą tritaktį vožtuvą. Šią jungti galima naudoti tik tuomet, kai pačiame prietaise nėra tritakčio vožtuvo arba vidinis tritaktis vožtuvas yra nenaudojamas (išimkite vidinio tritakčio vožtuvo variklio korpusą)! Maksimali suvartojama elektros galia yra 6 VA, kai yra 24 VAC. Dvilaidis tritaktis vožtuvas gali būti jungiamas prie jungčių 5-7 (18. pav.). Trilaidis tritaktis vožtuvas gali būti jungiamas prie jungčių (18. pav.). Su vienfunkciniais prietaisais paprastai pateikiama ir kištukinė jungtis atskiram tritakčiui vožtuvui. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

20 6 Aptarnavimas 6 Aptarnavimas 6.1 DBA skydelio nustatymai Šildymo prietaise yra sumontuotas valdymo skydelis DBA. DBA yra centrinis šildymo prietaiso valdymas. Jis leidžia valdyti prietaisą bei atlikti visus nustatymus, pvz., nustatyti karšto vandens temperatūrą. Valdymo skydelyje DBA yra šie elementai: Maitinimo jungiklis Paspaudžiant valdymo jungiklį (19. pav., 1. poz.) galima įjungti ir išjungti prietaiso maitinimą iš tinklo. "Reset" mygtukas B Kai ekrane mirksi pranešimas su gedimo kodu, prietaisą galima paleisti iš naujo, paspaudus "reset" mygtuką (19.pav.,2.poz.) PASTABA! Šildymo prietaisą galima iš naujo paleisti "reset" mygtuku tik tada, kai yra matomas mirksintis gedimo kodas. 19. pav. DBA 1. poz.: Maitinimo jungiklis 2. poz.: "Reset" mygtukas 3. poz.: Techninės priežiūros mygtukas 4. poz.: Ekranas 5. poz.: Meniu mygtukas 6. poz.: Rodyklės aukštyn mygtukas 7. poz.: Rodyklės žemyn mygtukas Techninės priežiūros mygtukas A Paspaudus techninės priežiūros mygtuką A (19. pav., 3. poz.), šildymo prietaisas įsijungia techninės priežiūros režimu (20. pav.). Žr. Meniu 2: "Techninės priežiūros režimas" 21. p pav. DBA su rakto simboliu techninės priežiūros režimu Ekranas Ekrane (19. pav., 4. poz.) parodomi visi nustatymai ir gedimų kodai (21. pav.). Meniu mygtukas E Šildymo katilo nustatymus galima peržvelgti DBA meniu mygtuku E, C mygtuku ir D mygtuku (19. pav., 5., 6. ir 7. poz.). Žr. Meniu 3: "Nustatymai" 22. p pav. DBA meniu nustatymai 20 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

21 Aptarnavimas 6 Įprasto režimo meniu 1 [24] Faktinė išmatuota ištekančio šildymo vandens temperatūra C. Žr. ir 12. lent.. 2 D mygtuką palaikykite paspaudę. 3 [00] Faktinis karšto vandens srautas litrai/per min. 4 Ar palikti įprasto režimo meniu? Taip žingsnis 6 1. meniu Įprastas režimas Ne žingsnis 5 5 D mygtuką atleiskite. žingsnis 1 6 C mygtuką palaikykite paspaudę. 7 [0h] Valdymo kodas. Žr. 12. lent.. Šiuo atveju: prietaisas parengtas darbui. Nėra šilumos poreikio. žingsnis 4 Techninės priežiūros režimo meniu (techninės priežiūros režimu karšto vandens nėra) 1 [24] Faktinė išmatuota ištekančio šildymo vandens temperatūra C. Žr. ir 12. lent.. 2 Ar įjungti techninės priežiūros režimą? Taip žingsnis 3 3 A mygtuką paspauskite 1 kartą. 4,24] Kol ekrano kairėje matomi rakto ir liepsnos simboliai, prietaisas 30 min. veikia techninės priežiūros režimu. Šiuo metu galioja maksimali nustatyta šildymo vandens temperatūra, pagal meniu "Nustatymai". 5 C mygtuką trumpai palaikykite paspaudę. 6 Įjungiamas techninės priežiūros režimas daliniu pajėgumu [l0]. Patikrinkite dujų/oro santykį ir jonizacijos srautą. Esant poreikiui, nustatykite dujų/oro santykį. Žr. Pastraipa "Dujų/oro santykio patikrinimas ir nustatymas" ir Pastraipa "Jonizacijos srovės matavimas (36. pav.)" 2. meniu Techninės priežiūros režimas Ne žingsnis 1 7 Ar išjungti techninės priežiūros režimą daliniu pajėgumu? Taip žingsnis 8 8 A mygtuką paspauskite 1 kartą. 9 C mygtuką trumpai palaikykite paspaudę. 10 Įjungiamas techninės priežiūros režimas pilnu pajėgumu,hi]. Patikrinkite dinamišką pirminį dujų slėgį arba atlikite išmetamųjų dujų analizę pagal Pastraipa "Pirminio dujų slėgio matavimas" ir Pastraipa "Parametrų matavimas". Ne žingsnis 6 11 Ar išjungti techninės priežiūros režimą pilnu pajėgumu? Taip žingsnis A mygtuką paspauskite 1 kartą arba palaukite, kol techninės priežiūros režimas po 30 min. pasibaigs. Ne žingsnis Techninės priežiūros režimas išjungiamas. žingsnis 1 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

22 6 Aptarnavimas Meniu nustatymai 1 [24] Faktinė išmatuota ištekančio šildymo vandens temperatūra C. Žr. ir 12. lent.. 2 Ar atidaryti meniu nustatymus? Taip žingsnis 3 3. meniu Nustatymai Ne žingsnis 1 3 E mygtuką paspauskite 1 kartą. žingsnis 4 4 Ar šildymo katilas yra kombinuotasis prietaisas? Taip žingsnis 5 5 [pr#( H / I ) Nustatytas karšto vandens ruošimo režimas. Kai ekrane pasirodo[pr#, galima peržiūrėti esantį karšto vandens ruošimo režimą arba, jei reikia, jį nustatyti. Žr. 11. lent.. Ne žingsnis 9 6 Ar nustatyti esantį karšto vandens ruošimo režimą? Taip žingsnis 7 7 Vieną ar keletą kartų paspaudus D ir C mygtukus, galima karšto vandens ruošimo režimą įjungti arba išjungti. [pr# (H): Karšto vandens ruošimas ECO režimu, [pr# (I): Karšto vandens šildymo pradžia. 8 E mygtuką paspauskite 1 kartą. 9 [60) Nustatyta karšto vandens temperatūra C. Kai ekrane pasirodo [60), galima pasižiūrėti, arba, jei reikia, nustatyti karšto vandens temperatūrą. Žr. taip pat 10. lent.. Ne žingsnis 8 10 Ar nustatyti karšto vandens temperatūrą? Taip žingsnis Žemesnė: Nustatykite žemesnę karšto vandens temperatūrą D mygtuku. Aukštesnė: Nustatykite aukštesnę karšto vandens temperatūrą C mygtuku. 12 E mygtuką paspauskite 1 kartą. 13 [pr' ( K / L ) Nustatytas šildymo režimas. Kai ekrane pasirodo [pr', galima galima peržiūrėti esantį šildymo režimą arba, jei reikia, jį nustatyti. Žr. taip pat 12. lent.. Ne žingsnis Ar nustatyti esantį šildymo režimą? Taip žingsnis Vieną ar keletą kartų paspaudus D ir C mygtukus, galima šildymo režimą įjungti arba išjungti. [pr. (K): šildymo režimas įjungtas, [pr; (L): šildymo režimas išjungtas. 16 E mygtuką paspauskite 1 kartą. 17 [80. Nustatyta ištekančio šildymo vandens temperatūra C. Žr. ir 12. lent.. Kai ekrane [80. pasirodo, galima pasižiūrėti faktinę ištekančio šildymo vandens temperatūrą, arba, jei reikia, ją nustatyti. Ne žingsnis Ar nustatyti ištekančio šildymo vandens temperatūrą? Taip žingsnis Žemesnė: Nustatykite žemesnę šildymo vandens temperatūrą D mygtuku. Aukštesnė: Nustatykite aukštesnę šildymo vandens temperatūrą C mygtuku. Ne žingsnis Ar mažiausiai 10 sekundžių nebuvo paspaustas joks mygtukas ar nutrūko maitinimas iš tinklo? Taip žingsnis E mygtuką paspauskite 1 kartą. Ne žingsnis Galimi nustatymų pakeitimai dabar buvo patvirtinti. žingsnis 1 22 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

23 Katilo įjungimas 7 7 Katilo įjungimas 7.1 Bendrasis įjungimas Rengdami įrenginį eksploatacijai, naudokite atidavimo eksploatacijai protokolą, esantį Pastraipa Atlikite visus šiame skyriuje nurodytus veiksmus, užpildykite protokolą ir patvirtinkite jį parašu bei įmonės antspaudu Šildymo įrenginio užpildymas ir nuorinimas Šildymo prietaise yra sumontuotas automatinis oro išleidimo įtaisas (22. pav.), kuris leidžia prietaisą nuorinti. Kai kuriose situacijose gali prireikti galimybės nuorinti ne tik įvairius radiatorius, bet ir patį šildymo įrenginį. 1 Šildymo katilo dar negalima įjungti. Kai hidraulinės cirkuliacijos sistemos sudėtyje yra vamzdynų, leidžiančių nuolatinį deguonies patekimą į sistemą (pavyzdžiui, deguoniui pralaidžių plastikinių vamzdžių), tokiu atveju reikia atskirti sistemas šilumokaičiu. PASTABA! Sistemos pripildymui reikia naudoti neapdorotą vandentiekio vandenį 22. pav. Automatinis nuorinimo įtaisas Norėdami šildymo įrenginį užpildyti vandeniu, elkitės taip: nuimkite prietaiso gaubtą (16. pav., 17. p.). Prietaisą išjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "0" (30. pav., 1. poz.). Automatinio nuorinimo įtaiso dangtelį prietaiso viršuje, kairėje (22. pav., 1. poz.), atsukite per vieną apsisukimą. Atsukite atiduodamo iš katilo ir grįžtančio vandens čiaupus. Prijunkite prie čiaupo žarną ir pilkite vandenį, kol žarnoje nebeliks oro. Užsukite vandens čiaupą. Prijunkite žarną prie prietaiso pildymo čiaupo (23. pav.). Šildymo įrenginio nuorinimas yra labai svarbus. Kai šildymo įrenginys pildomas lėtai, visas šildymo įrenginyje esantis oras susikaupia aukščiausiame taške. Vandens čiaupą atsukite iki galo, o pildymo čiaupą tik dalinai. Taip šildymo įrenginys bus tinkamai pripildytas. Pildykite šildymo įrenginį, kol pasieksite 1,5 bar slėgį, po to užsukite pildymo čiaupą. Visus įrenginio nuorinimo vožtuvus atidarykite ir uždarykite eidami iš apačios į viršų, kol iš šildymo įrenginio išleisite visą orą. 23. pav. Šildymo įrangos pripildymas Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

24 7 Katilo įjungimas Nuorinimo varžtą (24. pav., 1. poz.), esantį cirkuliacinio siurblio priekyje, atsukite per 2 apsukimus. Veržiasi vanduo! Išleiskite orą iš cirkuliacinio siurblio. Oro išleidimas iš cirkuliacinio siurblio yra labai svarbus siurblio tarnavimo trukmei. Slydimo guolį, esantį už nuorinimo varžto, sutepa šildymo vanduo. Kai iš šildymo įrenginio išleidžiamas visas oras, reikia patikrinti slėgį analoginiu manometru. Kai slėgis yra žemesnis nei 1,0 bar, šildymo prietaisą reikia pripildyti taip, kaip aprašyta aukščiau. Užsukite vandens čiaupą. Užsukite šildymo katilo pildymo ir išleidimo čiaupus. Nuimkite žarną. Uždėkite ant pildymo ir išleidimo čiaupo uždarantį dangtelį. Vėl uždėkite gaubtą (25. pav.). Prietaisą įjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "1" (30. pav., 1. poz.). Kai prietaisas buvo naudojamas apie savaitę ir ekrane rodomas slėgis yra žemesnis nei 1,0 bar, įrenginį vėl reikia pripildyti. Šildymo įrenginio slėgis krenta dėl oro burbulų veržimosi pro jungtis ir dėl (automatinio) nuorinimo įtaiso. Taip pat ir šviežiame šildymo vandenyje ištirpusi rūgštis po kurio laiko pradės veržtis iš šildymo vandens, dėl ko taip pat krenta šildymo įrenginio slėgis. Tačiau, jeigu šildymo įrenginį reikia dažnai papildyti, gali būti, kad yra vandens nuostolių. Tokiu atveju labai svarbu kuo greičiau pašalinti priežastį. 24. pav. Atsukite cirkuliacinio siurblio nuorinimo varžtą. 25. pav. Gaubto uždėjimas 7.2 Kiti parengimo įjungimui darbai Prieš atiduodant įrenginį eksploatuoti, būtina atlikti ir patikrinti visą eilę nustatymų. 24 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

25 Katilo įjungimas Dujų vamzdyno, einančio iki prietaiso, sandarumo patikrinimas Įvairiems slėgio matavimams naudokite tinkamą manometrą. Šis manometras turi matuoti slėgį nuo minimalaus iki 50 mbar. Tikslumas turi būti ne mažiau kaip 0,01 mbar. Norėdami patikrinti dujų vamzdyno sandarumą, atlikite šiuos veiksmus: Atjunkite įtampą, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "0" (26. pav., 1. poz.). Prieš pirmą paleidimą kruopščiai patikrinkite išorinį naujos dujų vamzdyno dalies sandarumą iki pat dujinės armatūros tarpiklio, laikydamiesi galiojančių reikalavimų (pastraipa 1.2). Maksimalus tikrinimo slėgis prie dujų vamzdyno įėjimo atidarius prietaiso čiaupą turi būti 150 mbar. Jei šio tikrinimo metu pastebėtumėte nuotėkio vietą, būtina patikrinti, ar nėra nuotėkio visose jungtyse. Šiai nuotėkio kontrolei naudokite tik dujotiekio sandarumo tikrinimui aprobuotas priemones. Priemonės neturi patekti ant elektros laidų. Patikrinkite naudoto matavimo nipelio sandarumą! pav. DBA valdymo jungiklis Dujotiekio nuorinimas Užsukite dujų čiaupą (27. pav., 1. poz.). Šiek tiek atsukite pirminio matavimo nipelio sandarinimo varžtą ir prijunkite ilgą žarną (29. pav.). Atsukite dujų čiaupą (27. pav., 2. poz.). Besiveržiančias dujas nukreipkite pro žarną į lauką, palaukite, kol dujos nustos veržtis. Užsukite dujų čiaupą (27. pav., 1. poz.). Nuimkite žarną ir priveržkite pirminio matavimo nipelio sandarinimo varžtą. Patikrinkite pirminio matavimo nipelio sandarumą! pav. Dujų čiaupas 1. poz.: Dujų čiaupas uždarytas 2. poz.: Dujų čiaupas atidarytas Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

26 7 Katilo įjungimas Degimui naudojamo oro tiekimo / išmetamųjų dujų išleidimo patikrinimas Patikrinkite, ar naudojama nurodyta degimui naudojamo oro tiekimo / išmetamųjų dujų išleidimo sistema (Žr. pastraipą 5.3.3"Degimui reikalingo oro ir išmetamųjų dujų kanalų jungimas", 14 p.). Patikrinkite, ar degimui naudojamo oro tiekimo / išmetamųjų dujų išleidimo sistema sumontuota pagal atitinkamus montavimo reikalavimus Dujų rūšies patikrinimas Labai svarbu, kad dujų rūšis, prie kurios prietaisas yra jungiamas, atitiktų tą dujų rūšį, kuriai prietaisas gamykloje ir buvo pritaikytas. Jei taip nėra, prietaisą jungti draudžiama! Tiekiamų dujų rūšis Gamtinės dujos E (prieš tai GZ50) Suskystintos dujos P 2. lent. Dujų rūšis Duomenys ant prietaiso lipduko Tiekiamos paruoštos darbui ir nustatytos "Wobbe" indeksui 14,1 kwh/m 3 (kai 15 C, 1013 mbar), naudojamos "Wobbe" indekso ribose nuo 12,5 iki 15,0 kwh/m 3. Užrašas ant dujų tipą nurodančio skydelio: Nustatyta kategorija: G 20-2E Po pertvarkymo (žr. skyrių 8: "Nustatymas kitos rūšies dujoms") pritaikoma propanui. Užrašas ant dujų tipą nurodančio skydelio: Nustatyta kategorija: G 31-3P Tikrinkite taip: Pasiteiraukite dujų tiekimo įmonėje apie tiekiamų dujų rūšį. Patikrinkite, ar ši tiekiamų dujų rūšis atitinka ant rėmo lipduko ar tipo skydelyje nurodytą dujų rūšį (žr. 2. lent.). Esant pageidavimui, prietaisą galima pertvarkyti dirbti su kita dujų rūšimi (žr. 3. lent. ir Skyrius 8, Nustatymas kitos rūšies dujoms). Dujų rūšis Dujų antgalio skersmuo [mm] "Logamax plus GB022" 24 24K Gamtinės dujos E 4,45 4,45 Suskystintos dujos P 3,45 3,45 3. lent. Dujų antgalio skersmuo Karšto vandens kiekio ribotuvo nustatymas (tik kombinuotuose prietaisuose) Kadangi tiekiamo vandens slėgis ir vamzdynų pasipriešinimas sanitariniuose įrenginiuose gali skirtis skirtingose situacijose, labai svarbu nustatyti prietaiso pratekančio karšto vandens srauto kiekį. Karšto vandens kiekio ribotuvu nustatykite pratekančio karšto vandens srauto kiekį (28. pav.): Karšto vandens kiekio padidinimas: Vožtuvą pasukite "+" kryptimi. Karšto vandens kiekio sumažinimas: Vožtuvą pasukite "-" kryptimi. Karšto vandens srauto kiekį nustatykite jo ištekėjimo vietoje, atsižvelgdami į vartotojo pageidavimus dėl karšto vandens. Gamykloje buvo nustatyta su "Logamax plus GB022-24K": 10 l/min. esant 48 C. Buvo nustatyta pagal 10 C šalto vandens srauto temperatūrą. 28. pav. Karšto vandens kiekio ribotuvas 26 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

27 Katilo įjungimas Pirminio dujų slėgio matavimas Yra dvi pirminio dujų slėgio matavimo galimybės: Statiško pirminio dujų slėgio matavimas (prietaisas išjungtas); Dinamiško pirminio dujų slėgio matavimas (prietaisas įjungtas pilnu pajėgumu). PASTABA! Skirtumas tarp statiško ir dinamiško pirminio dujų slėgio negali būti didesnis nei 5 mbar. Kai skirtumas didesnis, gali būti, kad yra per didelis dujų vamzdyno pasipriešinimas. Jei vidinis vamzdynas tvarkingas, kreipkitės į dujų tiekimo įmonę. Statiško pirminio dujų slėgio matavimas Prietaisą išjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "0" (30. pav., 1. poz.). Užsukite dujų čiaupą prietaiso apačioje (27. pav., 1. poz.). Nustatykite manometrą ties 0. Žemutinio matavimo nipelio varžtą (pirminio slėgio matavimo nipelis) atsukite per 2 pasukimus (29. pav., 1. poz.). Užmaukite ant pirminio slėgio matavimo nipelio manometro žarną (29. pav., 2. poz.). Lėtai atsukite dujų čiaupą. Išmatuokite statišką pirminį dujų slėgį. Išmatuotą pirminį dujų slėgį palyginkite su nurodytuoju pirminiu dujų slėgiu (2. lent., 26. p.). Po to išmatuokite dinamišką pirminį dujų slėgį. Dinamiško pirminio dujų slėgio matavimas Atlikite aukščiau aprašytus veiksmus ("Statiško pirminio dujų slėgio matavimas"). Atidarykite mažiausiai 2 radiatorių uždarymo vožtuvus. 29. pav. Pirminio dujų slėgio matavimas Prietaisą įjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "1" (30. pav., 1. poz.). Nustatykite prietaisą "Hi" režimu, paspausdami techninės priežiūros mygtuką (30. pav., 2. poz.) du kartus, kol ekrano viršuje, kairėje pasirodys rakto simbolis (30. pav., 3. poz.) (žr. Meniu 2: "Techninės priežiūros režimas" 21. p.). Išmatuokite dinamišką pirminį dujų slėgį ir įrašykite išmatuotas vertes į protokolą. Dinamiškas pirminis dujų slėgis turėtų būti toks: Kai naudojamos gamtinės dujos E min. 16, maks. 25 mbar (nominalus prijungiamasis slėgis 20 mbar). Kai naudojamos gamtinės dujos L w min. 16, maks. 23 mbar (nominalus prijungiamasis slėgis 20 mbar). Kai naudojamos gamtinės dujos L s min. 10, maks. 16 mbar (nominalus prijungiamasis slėgis 13 mbar). Kai naudojamos suskystintos dujos min. 29, maks. 44 mbar (nominalus prijungiamasis slėgis 36 mbar) pav. DBA "Hi" režimas 3 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

28 7 Katilo įjungimas Nuimkite nuo pirminio matavimo nipelio matavimo žarną. Priveržkite pirminio matavimo nipelio varžtą. Patikrinkite naudoto matavimo nipelio sandarumą! Kai pirminis dujų slėgis yra per aukštas, prieš prietaisą reikia sumontuoti dujų slėgio reguliatorių Dujų/oro santykio patikrinimas ir nustatymas Prietaisą išjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "0" (30. pav., 1. poz.). Radiatorių raktu atsukite apsauginį varžtą ir nuimkite gaubtą (4. pav., 10. p.). Užsukite dujų čiaupą prietaiso apačioje (27. pav., 1. poz.). Atidarykite mažiausiai 2 radiatorių uždarymo vožtuvus. Viršutinio matavimo nipelio varžtą (degiklio slėgio matavimo nipelis) atsukite per 2 pasukimus (31. pav., 1. poz.). Nustatykite manometrą ties 0. Sujunkite manometro pliusinę jungtį pro žarną su degiklio slėgio matavimo nipeliu (31. pav., 2. poz.). Atsukite dujų čiaupą (27. pav., 2. poz.). Prietaisą įjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "1" (30. pav., 1. poz.). Nustatykite prietaisą "Lo" režimu, vieną kartą paspausdami techninės priežiūros mygtuką A (32. pav., 1. poz.). Žr. Meniu 3: "Nustatymai" 22. p pav. Dujų/oro santykio matavimas ir nustatymas pav. DBA "Lo" režimas 28 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

29 Katilo įjungimas 7 Pasižiūrėkite dujų/oro santykio slėgio skirtumą Optimalus slėgio skirtumas yra -5 Pa (-0,05 mbar). Slėgio skirtumas turi būti -10 ir 0 Pa (33. pav.) ribose. Jei taip nėra, atlikite tokius nustatymus: Neteisingai Teisingai N (Pa) -0,15-0,10-0,05 0,00 0,05 (mbar) Pasukite kairėn Pasukite dešinėn 33. pav. Dujų/oro slėgio skirtumas daliniu pajėgumu Plokščiu atsuktuvu nuimkite dangtelį (34. pav., 1. poz.). Vidinio šešiakampio raktu (4 mm) nustatykite degiklio slėgio reguliavimo varžtą (34. pav., 1. poz.) ties teisingu slėgio skirtumu (dujų/oro santykis, 33. pav.). Uždėkite dangtelį (34. pav., 1. poz.). Prietaisą išjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "0" (30. pav., 1. poz.). Užsukite dujų čiaupą prietaiso apačioje (27. pav., 1. poz.). Nuimkite nuo degiklio slėgio matavimo nipelio matavimo žarną. Priveržkite degiklio slėgio matavimo nipelio varžtą. Atsukite dujų čiaupą (27. pav., 2. poz.). Prietaisą įjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "1" (30. pav., 1. poz.). Patikrinkite naudoto matavimo nipelio sandarumą! Uždėkite gaubtą. 34. pav. Dujų/oro santykio nustatymas Prietaiso dujų sistemos sandarumo patikrinimas darbo metu PASTABA! Kai prietaisas nustatytas, patikrinkite visų prietaiso dujų sistemos tarpiklių sandarumą. Naudojamos nuotėkio paieškos priemonės turi atitikti joms keliamus reikalavimus, jos neturi liestis su elektros laidais. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/

30 7 Katilo įjungimas Parametrų matavimas Išsukite degimui tiekiamo oro bei dujų išmetimo sistemos prijungiamosios detalės varžtą (35. pav.), atlikę matavimus, jį vėl įsukite. Nustatykite prietaisą "Hi" režimu. žr. Meniu 3: "Nustatymai" 22. p. Anglies monoksidų kiekis CO vertė aplinkoje be oro turi būti mažesnė negu 400ppm arba 0,04% tūrio. Vertės netoli 400 ppm ar didesnės vertės rodo, kad degiklis blogai nustatytas, jis užterštas arba gali būti šilumokaičio ar degiklio defektų. Neatidėliodami išsiaiškinkite priežastį ir pašalinkite ją Reguliavimo įtaiso bei saugos įrangos patikrinimas Atiduodant įrenginį eksploatuoti ar atliekant kasmetinius techninės priežiūros darbus, būtina patikrinti reguliavimo įtaisų bei saugos įrangos nustatymus bei funkcionavimą. 35. pav. Išmetamųjų dujų vamzdžio matavimo vietos 1. poz.: Išmetamųjų dujų temperatūra, CO 2, CO, NO X 2. poz.: Degimui naudojamo oro temperatūra Jonizacijos srovės matavimas (36. pav.) Prietaisą išjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "0" (30. pav., 1. poz.). nuimkite prietaiso gaubtą (16. pav., 17. p.). Atjunkite jonizacijos elektrodo kištukinę jungtį ir paeiliui prijunkite matavimo prietaisus (36. pav.). Matavimo prietaise pasirinkite sritį "µa-nuolatinė srovė". Matavimo prietaisas turi rodyti skalę nuo min. 1 µa. Prietaisą įjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "1" (30. pav., 1. poz.). Nustatykite prietaisą "Lo" režimu, vieną kartą paspausdami techninės priežiūros mygtuką A (32. pav., 1. poz.). Žr. Meniu 3: "Nustatymai" 22. p.. Jonizacijos srauto matavimas Matuojamas jonizacijos srautas turi būti >2 µa nuolatinė srovės. Įrašykite išmatuotas vertes į protokolą. Prietaisą išjunkite, valdymo jungiklis turi būti padėtyje "0" (30. pav., 1. poz.). Atjunkite matavimo prietaisą ir vėl prijunkite kištukinę jungtį. 36. pav. Jonizacijos srauto matavimas 30 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija "Logamax plus GB022-24/24K" Leidimas 12/2005

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukcija NV-GS300 NV-GS280 DV-IN - Skaitmeninė vaizdo kamera Modelio nr. NV-GS300 NV-GS280 Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Interneto svetainė: http://www.panasonic.lt

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170 Register your product and get support at 7170 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 49PUS7170 55PUS7170 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA HERCULES Green Hercules Eco Therm U26 Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Pritaikymas ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Hercules FANDA U26 Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Katilo paskirtis ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1 Katilo konstrukcija...6

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Elektrinių ir elektros tinklų

Διαβάστε περισσότερα

open open Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui

open open Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui Padidinto kvėpavimo šilumos izoliacija Taupanti energijos sąnaudos Seniems ir naujiems pastatams Patalpų klimato

Διαβάστε περισσότερα

Termochemija. Darbas ir šiluma.

Termochemija. Darbas ir šiluma. Termochemija. Darbas ir šiluma. Energija gyvojoje gamtoje. saulės šviesa CO 2 H 2 O O 2 gliukozė C 6 H 12 O 6 saulės šviesa Pavyzdys: Fotosintezė chloroplastas saulės 6CO 2 + 6H 2 O + šviesa C 6 H 12 O

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

A28. DualSIM. Mobile phone user manual

A28. DualSIM. Mobile phone user manual A28 DualSIM EN Mobile phone user manual General Information EN 1.1. Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Our company may change this mobile phone

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: atipamezolo hidrochlorido Pagalbinės medžiagos:

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος GB072 Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου GB012 25,5kW GB062 24 kw GB072 24 kw GB162 65-100kW 1 Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου GB012 GB012 - λέβητας συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA Matavimo priemonių metrologin priežiūra (teisin metrologija) Pagrindin s metrologin s priežiūros (pagal metrologijos įstatymą) rūšys: tipo patvirtinimas pirmin

Διαβάστε περισσότερα

Akumuliatoriai. Rūgštinių švino akumuliatorių baterija (1859 m., Plante)

Akumuliatoriai. Rūgštinių švino akumuliatorių baterija (1859 m., Plante) Akumuliatoriai Galvaniniai elementai yra pirminiai elektros srovės šaltiniai jie gali būti panaudoti tik vieną kartą (nepakraunami). Akumuliatoriai kilnojami įrengimai, kuriuose cheminė energija saugojama

Διαβάστε περισσότερα

Informacija apie APC išteklius

Informacija apie APC išteklius Informacija apie APC išteklius Eil. Nr. Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas) Tikslus prietaiso aprašymas Progresyviosios augalininkystės laboratorija 1. CO 2 dujų koncentracijos CO 2 dujų dirvožemyje

Διαβάστε περισσότερα

SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS

SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS Parengta pagal Vokietijos transportininkų profesinio susivienijimo informacinę medţiagą Sicheres Arbeiten mit Fahrzeugen an Laderampen

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika.

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. TERMOCHEMIJA Termodinamikos dalis, nagrinėjanti cheminių reakcijų šiluminius efektus,

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-17221X1

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-17221X1 Vartotojo Vadovas G52-17221X1 1 Lietuvių 2 Latviski 3 Norsk 4 Eesti 5 Ελληνικά 1-2 Lietuvių Sveikiname tapusius šio nešiojamojo kompiuterio puikiai sukurto nešiojamojo kompiuterio naudotoju. Naudodami

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI i30 rimtas. ... ir kas blogesnius? Kas gamina geriausius automobilius... GOLF TESTAS. 24 gamintoj ^vertinimas. konkurentas.

HYUNDAI i30 rimtas. ... ir kas blogesnius? Kas gamina geriausius automobilius... GOLF TESTAS. 24 gamintoj ^vertinimas. konkurentas. www.autobild.lt Nr. 14 (47), 2007 07 07--20 24 gamintoj ^vertinimas 2007 Kas gamina geriausius automobilius... m. Kokyb s testas ISSN 1822- Dvisavaitinis žurnalas... ir kas blogesnius? 1. Mazda 2. Toyota

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 7 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 117 GB072 24 kw Σελ. 122 GB112 29-45 kw Σελ. 127 GB162 65-100 kw Σελ. 131 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος Email: theodora@imbb.forth.gr τηλ. (2810)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Παράρτημα. Κεφάλαιο 1 Σελ. 285. Κεφάλαιο 2 Σελ. 293. Κεφάλαιο 5 Σελ. 298. Κεφάλαιο 6 Σελ. 300. Κεφάλαιο 7 Σελ. 306. Κεφάλαιο 9 Σελ.

Τεχνικό Παράρτημα. Κεφάλαιο 1 Σελ. 285. Κεφάλαιο 2 Σελ. 293. Κεφάλαιο 5 Σελ. 298. Κεφάλαιο 6 Σελ. 300. Κεφάλαιο 7 Σελ. 306. Κεφάλαιο 9 Σελ. Τεχνικό Παράρτημα Κεφάλαιο 1 Σελ. 285 Κεφάλαιο 2 Σελ. 293 Κεφάλαιο 5 Σελ. 298 Κεφάλαιο 6 Σελ. 300 Κεφάλαιο 7 Σελ. 306 Κεφάλαιο 9 Σελ. 322 Κεφάλαιο 11 Σελ. 333 283 284 Logano Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Prostatos vėžio epidemija

Prostatos vėžio epidemija Laikraščio partneris 2005 m. kovas gegužė 6 Numeryje: 2 psl. Kaip vyksta pirmoji atrankinė sveikatos patikra Lietuvoje Kiekvienas Vilniaus gyventojas gali tapti savanoriu ES struktūrinių fondų iš dalies

Διαβάστε περισσότερα

Pro. lnnoven~ >>Φιλικοί προς το περιβάλλον. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου για κεντρική θέρμανση ----PROJE=CT --- <<www.klimatika.

Pro. lnnoven~ >>Φιλικοί προς το περιβάλλον. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου για κεντρική θέρμανση ----PROJE=CT --- <<www.klimatika. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΠΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕτΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ lnnoven~ Pro ----PROJE=CT --- D 11 11111 11111 1111111 111 111111 1111 1111111 11111 111111 11111 111 DO Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Ηλεκτρονικός Τιμοκατάλογος - Φεβρουάριος 2014 Έκδοση Α.01 idator.gr Official Distributor Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Περιεχόμενα Κυκλοφορητές - Ηλεκτραντλίες In-Line 1 Σειρά Ecocirc Κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR Mod. P100 CmX Mod. P200 CmH Στροφές/min 1240 Αεροσυμπιεστής 100L βαρέως τύπου,12 BAR, με μαντεμένια αργόστροφη V κεφαλή P60/2, 2HP. Βάρος

Διαβάστε περισσότερα

10. Lenkimas. 10.1. Bendrosios žinios

10. Lenkimas. 10.1. Bendrosios žinios 10. Lenkimas 10.1. Bendrosios žinios Lenkimu vadinamas deformavimo tipas, apibūdinamas strpo ašies išsikreivinimu nuo lenkimo momento. Skersinio lenkimo atveu sios ašies išsikreivinimo priežastis ra ir

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ!

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Zena E ASYLIFE ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Θέλετε να αποκτήσετε την άνεση ενός λέβητα αερίου χωρίς να υπερβείτε τον οικονομικό σας προϋπολογισμό; Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Να φέρουν σήµανση CE Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CE 2-3 Υλικά κατασκευής : Κέλυφος από χυτοσίδηρο GG25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Σώµα αντλίας µε προστασία καταφόρεσης. Αντοχή στη διάβρωση µε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΘΝ. ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΚΠΑΙΔΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΑ) . 1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

www.kaeser.com Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές Σειρά ΑSK Με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο SIGMA PROFILE Παροχή 0,79 έως 4,65 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar

www.kaeser.com Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές Σειρά ΑSK Με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο SIGMA PROFILE Παροχή 0,79 έως 4,65 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές Σειρά ΑSK Με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο SIGMA PROFILE Παροχή 0,79 έως,65 m³/min, πίεση 5,5 έως 5 bar Σειρά ΑSK ASK ακόμα μεγαλύτερη ισχύς Οι χρήστες προσδοκούν σήμερα ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

uscita aria uscita acqua acqua uscita ingresso acqua ingresso ingresso aria

uscita aria uscita acqua acqua uscita ingresso acqua ingresso ingresso aria Τεχνικό εγχειρίδιο 2x1 για συστήµατα κλιµατισµού GR Μονάδες 2x1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. Η ιδέα 4. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5. ιαστάσεις 6. Λειτουργία ψύξης 2σωλήνιο σύστηµα 7. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Kengūra Užduotys ir sprendimai. Senjoras

Kengūra Užduotys ir sprendimai. Senjoras Kengūra 2014 Užduotys ir sprendimai Senjoras KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS KENGŪRA 2014 TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI Autorius ir sudarytojas Aivaras Novikas Redaktorius

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. FM459 Πλακέτα στρατηγικής ΠΛΑΚΕΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Για τον τεχνικό

Οδηγίες συντήρησης. FM459 Πλακέτα στρατηγικής ΠΛΑΚΕΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης ΠΛΑΚΕΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση. 6 720 648 589

Διαβάστε περισσότερα

97050842 Rev. 00 15.04 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...2

97050842 Rev. 00 15.04 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...2 97050842 Rev. 00 15.04 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...2 EL Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α 1. ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ... 3 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ... 3 3. ΣΎΜΒΟΛΑ... 4 4. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ... 4 5. ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΗΤΑ / ΕΙΔΟΣ 1 18424000-7 Γάντια Ζεύγος 1.500 28.2 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ -> 2 18411000-3 Βρεφικά ενδύματα Τεμάχιο 30.000 28.2 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ -> 3 18937100-7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus 1 Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 2 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 4. ΡΥΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 3 5. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της EVERGRIN-ENERGY Ε.Π.Ε. Αυτό το προϊόν, φτιαγµένο µε φροντίδα σχετικά µε όλα τα συνιστώντα µέρη του, σχεδιάστηκε και δηµιουργήθηκε µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

Trombocitopenija dėl trombocitų sunaudojimo, destrukcijos. Parengė: gyd. rezidentė Bertašiūtė Agnė

Trombocitopenija dėl trombocitų sunaudojimo, destrukcijos. Parengė: gyd. rezidentė Bertašiūtė Agnė Trombocitopenija dėl trombocitų sunaudojimo, destrukcijos Parengė: gyd. rezidentė Bertašiūtė Agnė Trombocitų kinetika Kaulų čiulpuose kiekvienas megakariocitas pagamina apie 1000-5000 trombocitų. Sveikų

Διαβάστε περισσότερα

condens Einfach zuverlässig Οδηγίες χρήσης PANTHER CONDENS 25 KKV PANTHER CONDENS 30 KKV

condens Einfach zuverlässig Οδηγίες χρήσης PANTHER CONDENS 25 KKV PANTHER CONDENS 30 KKV condens Einfach zuverlässig Οδηγίες χρήσης PANTHER CONDENS 25 KKV PANTHER CONDENS 30 KKV ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Σημαντικές πληροφορίες... 2 1.1 Εισαγωγή... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MRU VARIO PLUS - INDUSTRIAL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MRU VARIO PLUS - INDUSTRIAL ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MRU VARIO PLUS - INDUSTRIAL Πιστοποίηση σύµφωνα µε DIN EN 50379-1 & 50379-2. Κατασκευαστής: MRU GmbH Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm Γερµανία Τύπος: VARIO

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-12231X2

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-12231X2 Vartotojo Vadovas 1 Lietuvių 2 Latviski 3 Norsk 4 Eesti 5 Ελληνικά G52-12231X2 1-2 Lietuvių Sveikiname tapusius šio nešiojamojo kompiuterio puikiai sukurto nešiojamojo kompiuterio naudotoju. Naudodami

Διαβάστε περισσότερα

PowerMaxExpress. Οδεγόο Σερληθνύ Δγθαηάζηαζεο ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ. Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο ύστημα υναγερμού D-302744 1

PowerMaxExpress. Οδεγόο Σερληθνύ Δγθαηάζηαζεο ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ. Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο ύστημα υναγερμού D-302744 1 PowerMaxExpress Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο ύστημα υναγερμού 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 3 2.1 Γεληθά ηνηρεία... 3 2.2 Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ (RF)... 3 2.3 Ζιεθηξηθά ηνηρεία... 3 2.4 Δπηθνηλσλία...

Διαβάστε περισσότερα

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 28 įsakymu Nr.V-288

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 28 įsakymu Nr.V-288 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 28 įsakymu Nr.V-288 PARKINSONO LIGOS IR ANTRINIO PARKINSONIZMO DIAGNOSTIKOS BEI AMBULATORINIO GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 6 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 79 GB072 24 kw Σελ. 82 GB112 29-43 kw Σελ. 87 GB162 65-100 kw Σελ. 90 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

CERASMART. Prijungimo ir aptarnavimo instrukcija specialistui Dujiniai kondensaciniai katilai TT 12107 LT ZSB 22-1 A 23 ZWB 26-1 A 23

CERASMART. Prijungimo ir aptarnavimo instrukcija specialistui Dujiniai kondensaciniai katilai TT 12107 LT ZSB 22-1 A 23 ZWB 26-1 A 23 Prjungmo r aptarnavmo nstrukcja specalstu Dujna kondensacna katla CERASMART TT 12107 LT 6 720 610 333-00.2R ZS 22-1 A 23 ZW 26-1 A 23 6 720 611 626 LT (04.01) Ka Turnys Turnys Saugumo technkos nuorodos

Διαβάστε περισσότερα

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art. 1754 5000/5 eco Art. 1755 5000/5 eco inox Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art. 1754 5000/5 eco Art. 1755 5000/5 eco inox Art. D Betriebsanleitung Hauswasserwerk GB Operating Instructions Pressure Tank Unit F Mode d emploi Groupe de surpression NL Gebruiksaanwijzing Hydrofoorpomp S Bruksanvisning Hydroforpump DK Brugsanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX

Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX Δελτίο Τύπου Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009 Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Οικονόμου ανακοινώνει μέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΧYLON STEEL

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΧYLON STEEL ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΧYLON STEEL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Εύκολη φόρτωση ξύλων με μεγάλο άνοιγμα πόρτας l Μεγάλος θάλαμος καύσης και θυρίδα τροφοδοσίας ξύλων l Τριών διαδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Καλαϊτζίδου Κυριακή Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Μέθοδος κυανού του μολυβδαινίου Προσθήκη SnCl 2 και (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 4H 2 O στο δείγμα Μέτρηση στα 690nm Μέτρηση 10-12min μετά από την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα λέβητα pellet. Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Συγκρότημα λέβητα pellet. Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Συγκρότημα λέβητα pellet Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)καιΚανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010. GROHE Blue Bio-Clean

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)καιΚανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010. GROHE Blue Bio-Clean Σελίδα: 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ :210 55.82.320-2 FAX :210 55.82.323 e-mail: ekanal@ekanal.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ :210 55.82.320-2 FAX :210 55.82.323 e-mail: ekanal@ekanal.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ :210 55.82.320-2 FAX :210 55.82.323 e-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου.2 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 3k, Καμπύλης C.3 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, Καμπύλης C.4 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, 80-125, Καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ!

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! herborner. X 100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! Επικαλυμμένη αντλία κυκλοφορίας νερού πισίνας Οδηγίες χρήσης Έκδοση X X-PM X-C Μετάφραση του πρωτότυπου οδηγιών χρήσης J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από τον Ιούνιο

Ισχύει από τον Ιούνιο Ισχύει από τον Ιούνιο 2014 Éïýíéïò 2014 Tιμοκατάλογος 2014 - Περιεχόμενα Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου / αερίου 17-1.200 kw σελ. 7 Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw σελ. 25 Πίνακες ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ALFA TERM -27

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ALFA TERM -27 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ. +381 17/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ALFA TERM -27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 0. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα.

To μηχάνημα υψηλής πίεσης Κ5 Car με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα. Πλυστικά μηχανήματα K 5 Car To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα