ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ειαγωγή Η θωρία πλαικόηας αχολίαι µ ην υµπριφορά ων µαλλικών υλικών, όαν οι παραµορφώις ίναι πλέον αρκά µγάλς και ο νόµος ου Hooke παύι να ιχύι. Ουιαικά, δηλαδή, η θωρία πλαικόηας πριγράφι η υµπριφορά ων µαλλικών υλικών, όαν αυά πράουν ην πλαική πριοχή και οι παραµορφώις που υφίαναι ίναι πλέον µόνιµς (πλαικές παραµορφώις). Υπάρχουν διάφορα θέµαα που µπλέκοναι ην πλαική παραµόρφωη ων µάλλων, α οποία καθιούν ην µαθηµαική διαύπωη ης θωρίας πλαικόηας πιο δύκολη χέη µ ην θωρία λαικόηας, που ξάαµ ην προηγούµνη νόηα. Για παράδιγµα, η πλαική παραµόρφωη ίναι µία µη ανιρπή (irreversible) διργαία, ανίθη µ ην λαική παραµόρφωη που ίναι ανιρπή. Η λαική υµπριφορά ξαράαι µόνο από ην αρχική και ην λική καάαη ης άης και ης παραµόρφωης, νώ ανίθα η πλαική υµπριφορά ξαράαι και από ον ρόπο µ ον οποίο η άη και η παραµόρφωη έφααν ην λική ους καάαη. Επιπρόθα, ην πλαική πριοχή δν υπάρχι µία ύκολα µρήιµη ποόηα (ιδιόηα ου υλικού) που να υχίζι ην άη µ ην παραµόρφωη, ανίθη µ ην λαική πριοχή, όπου αυή η ποόηα ήαν ο µέρο λαικόηας (ή ο µέρο διάµηης, κ..λ.). Επίης, ο φαινόµνο ης ργοκλήρυνης (work-harening), που µφανίζαι καά ην πλαική παραµόρφωη ων µαλλικών υλικών, πριπλέκι ιδιαίρα η µαθηµαική πξργαία ης θωρίας πλαικόηας. Ωόο, παρά ις δυκολίς αυές, η θωρία πλαικόηας έχι αναπυχθί ηµανικά και απολί πολύιµο ργαλίο ανάλυης για ην πίλυη προβληµάων χδιαµού και καργαιών η µηχανολογία. Σκοπός ης θωρίας πλαικόηας ίναι η πίλυη προβληµάων και πριπώων ις οποίς α µέαλλα υποβάλλοναι πλαική παραµόρφωη. Από ην οπική γωνία ου χδιαµού (esign), όχος ης φαρµογής ης θωρίας πλαικόηας ίναι η πρόβλψη 6

2 ου µέγιου µηχανικού φορίου που µπορί να ανέξι µία καακυή, χωρίς να υποί πλαική παραµόρφωη. Η πρόβλψη αυή βαίζαι, υνήθως, κάποιο κριήριο διαρροής (iel criterion). Το κριήριο διαρροής πρέπι να ίναι διαυπωµένο µ έοιο ρόπο, ώ να ιχύι και να ίναι φαρµόιµο για όλα α ίδη ναικών κααάων: από ον απλό µονοαξονικό φλκυµό, µέχρι και ην γνικυµένη ριδιάαη ναική καάαη. Υπάρχι, όµως, και µία άλλη οπική γωνία ης πλαικόηας: αυή ων καργαιών διαµόρφωης ή µορφοποίηης (forming processes) ων µαλλικών υλικών. Σις καργαίς αυές η πλαική παραµόρφωη ων µάλλων ίναι ο πιθυµηός κοπός, καθώς µέω αυής ο µέαλλο παίρνι ο πιθυµηό χήµα. Καργαίς αυού ου ίδους ίναι η έλαη (rolling), η διέλαη (etrusion), η βαθία κοίλανη (eep-rawing), κ.λ.π.. Η Καµπύλη ιαρροής Η καµπύλη άης παραµόρφωης που παίρνουµ αν αποέλµα ης δοκιµής φλκυµού, δηλαδή ης υποβολής νός καάλληλα διαµορφωµένου δοκιµίου νός µάλλου απλό µονοαξονικό φλκυµό, παρουιάζι ιδιαίρο νδιαφέρον για ην µλέη ης πλαικόηας ου µάλλου όαν κφράζαι ιµές πραγµαικής άης πραγµαικής παραµόρφωης ( ). Οι έννοις ης πραγµαικής άης και ης πραγµαικής παραµόρφωης ον µονοαξονικό φλκυµό (ή θλίψη) υζηήθηκαν προηγούµνη νόηα. Η καµπύλη άης παραµόρφωης που παίρνουµ από η δοκιµή φλκυµού, όαν κφράζαι πραγµαικές ιµές ( ), ονοµάζαι καµπύλη διαρροής (flow curve) ου υλικού. Η καµπύλη διαρροής ( ) νός υπικού όλκιµου µάλλου, όπως για παράδιγµα ο χαλκός ή ο αλουµίνιο, φαίναι ο Σχ.. Ο νόµος γραµµικής λαικόηας (νόµος Hooke) ιχύι µέχρι ο όριο διαρροής ο. Όαν η άη γίνι ίη µ ο ο, ο µέαλλο ξκινά να υφίααι πλαική παραµόρφωη. Από ο ηµίο αυό και µά α πριόρα µαλλικά υλικά µφανίζουν ργοκλήρυνη. Έι, για να υνχιί η διαρροή ου µάλλου, δηλαδή για να υνχιί η πλαική ου παραµόρφωη µγαλύρς ιµές, πρέπι και η άη να αυξηθί πάνω από ην ο. Ωόο, ανίθη µ ην λαική πριοχή ης καµπύλης, ην πλαική πριοχή δν υπάρχι µία απλή αθρά που να υχίζι ην άη και ην παραµόρφωη. 6

3 Σχ. Όπως γνωρίζουµ, άν ο δοκίµιο παραµορφωθί µέχρι ο ηµίο Α ου Σχ. και η υνέχια ο φορίο αφαιρθί, ό η υνολική παραµόρφωη ου δοκιµίου θα µιωθί αµέως από ο ο καά µία ποόηα /Ε. Η διαφορά ίναι η λαική ανάκηη (elastic recover) ου δοκιµίου, δηλαδή ο ποό κίνο ης υνολικής παραµόρφωης ( ) που ήαν λαικής φύως και που µ ην διακοπή ης φόριης µηδνίηκ. Εάν µά ην διακοπή ης φόριης ο ηµίο Α ου Σχ. ο ίδιο δοκίµιο παναφοριί, ό η καµπύλη διαρροής ου δοκιµίου θα έχι η µορφή που φαίναι ο Σχ.. Βλέπουµ όι καά ην παναφόριη ου δοκιµίου, η καµπύλη διαρροής αρχίζι να κυρώναι όο η ιµή ης άης πληιάζι ην άη ην οποία ίχ διακοπί η προηγούµνη φόριη. Όο αυξάναι η παραµόρφωη, η καµπύλη καά ην παναφόριη πέφι πάνω ην προέκαη ης καµπύλης ης αρχικής φόριης. Σο Σχ. αξίζι κανίς να παραηρήι όι η λαική πριοχή ων δύο καµπυλών έχι ην ίδια κλίη. Αυό ηµαίνι όι η πλαική παραµόρφωη που δηµιουργήθηκ καά ην αρχική φόριη δν πηρέα ο µέρο λαικόηας ου υλικού. Αυό ίναι λογικό, αφού όπως ίδαµ οι λαικές αθρές νός υλικού (E, G, K) καθορίζοναι από ο ίδος ων χηµικών δµών ων αόµων ου υλικού και όχι από ην πλαική παραµόρφωη που έχι ήδη υποί ο υλικό. 64

4 παναφόριη ο αρχική φόριη ο Σχ. Πρέπι πίης να προέξουµ ο ξής: καά ην παναφόριη ο υλικό διαρρέι µία νέα άη ο. Αν µάλια κοιάξουµ προκικά, θα δούµ όι ο νέο όριο διαρροής ο ίναι ην ουία η ιµή ης άης που ανιοιχί ην παραµόρφωη, δηλαδή ην µόνιµη πλαική παραµόρφωη που ίχ παραχθί καά ην αρχική φόριη ου δοκιµίου (βλ. Σχ. ). Αυό υµβαίνι πιδή καά ην αρχική φόριη ο υλικό ου δοκιµίου ργοκληρύνθηκ. Εποµένως, για να προκαλέουµ πραιέρω πλαική παραµόρφωη καά ην παναφόριη, θα πρέπι να υπρβούµ ο αρχικό όριο διαρροής ο, αλλά και ην αύξηη ης ανοχής που προκάλ η ργοκλήρυνη ου υλικού. Το άθροιµα ων δύο αυών παραγόνων απολί ουιαικά ο νέο όριο διαρροής ου υλικού. Σην πράξη, ο µηχανιµός αυός χρηιµοποιίαι πολλές φορές κµµένα για να αυξηθί η ανοχή οριµένων µαλλικών υλικών. Τα µέαλλα αυά υποβάλλοναι δηλαδή πλαική παραµόρφωη µ κάποια καργαία διαµόρφωης (π.χ. ψυχρή έλαη), µ αποέλµα να πιυγχάναι αυόχρονα η µορφοποίηη, άλλα και η ιχυροποίηη ου λικού προϊόνος. Ένα άλλο φαινόµνο που παραηρίαι καά ην πλαική παραµόρφωη όλκιµων µάλλων ίναι ο λγόµνο φαινόµνο Bauschinger (Bauschinger effect). Για να 65

5 κααλάβουµ ο φαινόµνο αυό ας ξάουµ ο Σχ.. Εάν φορίουµ δοκίµιο από ένα µέαλλο προς µία καύθυνη (π.χ. φλκυµό) και ξπράουµ ο όριο διαρροής ου, καόπιν αποφορίουµ και η υνέχια παναφορίουµ ο ίδιο δοκίµιο προς ην ανίθη καύθυνη (π.χ. θλίψη), θα διαπιώουµ όι ο όριο διαρροής καά ην παναφόριη ίναι µικρόρο από ο όριο διαρροής καά ην αρχική φόριη (δηλαδή ο Σχ. b < a ). Ωόο, η πίδραη ου φαινοµένου Bauschinger υνήθως αγνοίαι η θωρία πλαικόηας και έι γίναι η παραδοχή όι ο όριο ροής ίναι ο ίδιο φλκυµό και θλίψη. Σχ. Η καµπύλη πραγµαικής άης πραγµαικής παραµόρφωης ( ) ονοµάζαι καµπύλη διαρροής, πιδή δίνι ην άη που απαιίαι για να διαρρύι πλαικά ένα µέαλλο µέχρι κάποια δδοµένη παραµόρφωη. Έχουν γίνι πάρα πολλές προπάθις να βρθούν καάλληλς µαθηµαικές ξιώις που να πριγράφουν µ ακρίβια ην καµπύλη διαρροής. Η πιο γνωή και υρέως χρηιµοποιούµνη ξίωη από αυές ίναι η ξής: 66

6 n K () Το Κ ίναι αθρά και ιούαι µ ην ιµή ης άης όαν. Το n ίναι ο υνλής ή κθέης ργοκλήρυνης (strain-harening coefficient ή eponent) και ίναι η κλίη ης γραµµής log log. Η Εξ.() ιχύι από ην έναρξη ης πλαικής πριοχής µέχρι και ο ηµίο µφάνιης πλαικής αάθιας, δηλαδή µέχρι ο ηµίο χηµαιµού λαιµού ο δοκίµιο καά η δοκιµή φλκυµού.. Προγγίις ης Καµπύλης ιαρροής Ακόµη και µία απλή µαθηµαική πριγραφή ης καµπύλης διαρροής, όπως αυή ης Εξ.(), µπορί να οδηγήι ιδιαίρα πρίπλοκα µαθηµαικά όαν χρηιµοποιίαι ην ανάπυξη ης θωρίας πλαικόηας. Καά υνέπια, ίναι ύνηθς ην πράξη να χρηιµοποιούναι απλούρς, ξιδανικυµένς µορφές ης καµπύλης διαρροής, µ ις οποίς απλοποιούναι αρκά α µπλκόµνα µαθηµαικά, χωρίς ωόο α λικά απολέµαα ης θωρίας να αποκλίνουν πολύ από ην πραγµαικόηα. Μία από ις ξιδανικυµένς µορφές µ ις οποίς µπορί να προγγιί η καµπύλη διαρροής φαίναι ο Σχ. 4. Η καµπύλη αυή ανιοιχί ένα ανλαικό - έλια πλαικό υλικό. Το ιδαό αυό υλικό δν δέχαι καθόλου λαική παραµόρφωη ( Ε ). Γι αυό ο Σχ. 4 δν µφανίζαι καθόλου η λαική πριοχή ης καµπύλης. Μόλις η άη φάι ο όριο διαρροής ο, ό ο υλικό αρχίζι παραµορφώναι πλαικά χωρίς να ργοκληρύναι καθόλου. Αυό ηµαίνι όι η πλαική παραµόρφωη ου δοκιµίου αυξάνι υνχώς αθρή άη ο. Γι αυό και η πλαική πριοχή ης καµπύλης ου Σχ. 4 ίναι µία οριζόνια υθία γραµµή ο ο. Όπως µπορί ύκολα να φαναί κανίς, έοιο µαλλικό υλικό δν υπάρχι ην πραγµαικόηα. Πρόκιαι απλά για µία προπάθια προέγγιης ης καµπύλης διαρροής ων πραγµαικών µάλλων. 67

7 Σχ. 4 Μία άλλη προέγγιη ης καµπύλης διαρροής φαίναι ο Σχ. 5. Ένα ιδαό υλικό που θα µφάνιζ έοια καµπύλη διαρροής ονοµάζαι γραµµικά λαικό έλια πλαικό. Η διαφορά µ ην προηγούµνη προέγγιη ίναι όι δώ θωρίαι όι ο υλικό πιδέχαι λαική παραµόρφωη (έχι δηλαδή ππραµένο µέρο λαικόηας). Η οµοιόηα µ ην προηγούµνη πρίπωη ίναι όι και δώ γίναι η υπόθη όι ο υλικό δν ργοκληρύναι καθόλου όαν παραµορφώναι πλαικά (η πλαική διαρροή υµβαίνι µ αθρή άη ο ). Σχ. 5 68

8 Μία ρίη ξιδανικυµένη προέγγιη ης καµπύλης διαρροής ίναι αυή που φαίναι ο Σχ. 6. Η καµπύλη αυή αναφέραι ένα ιδαό γραµµικά λαικό πλαικό υλικό. Εδώ θωρίαι όι υλικό δέχαι λαικές παραµορφώις και πίης όι ργοκληρύναι γραµµικά καά ην πλαική ου παραµόρφωη. Όπως φαίναι ο Σχ. 6, υποίθαι όι ην πλαική πριοχή η άη και η παραµόρφωη υχίζοναι µ γραµµικό ρόπο. Η προέγγιη ης καµπύλης διαρροής µ αυό ον ρόπο οδηγί πιο πρίπλοκς µαθηµαικές χέις ύγκριη µ ις δύο προηγούµνς προγγίις, ωόο βρίκαι πιο κονά ην πραγµαική καµπύλη διαρροής ων όλκιµων µάλλων. Σχ Πραγµαική Τάη και Πραγµαική Παραµόρφωη Η καµπύλη άης παραµόρφωης που προκύπι από ον µονοαξονικό φλκυµό νός υλικού κφραµένη ονοµαικές ιµές, δηλαδή αυό που απλά ονοµάζουµ καµπύλη ονοµαικής άης ονοµαικής παραµόρφωης ( n e), δν πριγράφι µ απόλυη ακρίβια ην πριοχή πλαικής παραµόρφωης ου υλικού, πιδή βαίζαι ις αρχικές διαάις ου δοκιµίου φλκυµού. Όµως, οι διαάις ου δοκιµίου µαβάλλοναι διαρκώς καά η δοκιµή φλκυµού. Το ίδιο ιχύι και ις καργαίς διαµόρφωης ων µαλλικών υλικών, όπου οι διαάις ου υπό καργαία υλικού µαβάλλοναι πολύ µγάλο βαθµό χέη µ ις αρχικές. Καά υνέπια, όαν οι παραµορφώις ο υλικό παίρνουν µγάλς ιµές (όπως υµβαίνι µ ις πλαικές παραµορφώις), ό ίναι 69

9 απαραίηη η έκφραη ης άης και ης παραµόρφωης ιµές που να βαίζοναι ις ιγµιαίς διαάις ου δοκιµίου. Σ προηγούµνη νόηα ίδαµ όι για ον κοπό αυό ορίαµ ην πραγµαική άη (true stress) και ην πραγµαική παραµόρφωη (true strain). Καά η υζήηη ης θωρίας λαικόηας διαπιώαµ όι η έκφραη άων και παραµορφώων ονοµαικές ή πραγµαικές ιµές δν ίχ ηµαία, καθώς λόγω ων γνικά µικρών παραµορφώων ην λαική πριοχή ων µαλλικών υλικών οι πραγµαικές και οι ονοµαικές ιµές χδόν υνέπιπαν. Ωόο, αυό δν ιχύι ην πλαική πριοχή ων µαλλικών υλικών. Πραγµαική άη ίναι η ορθή άη που αναπύαι η διαοµή ου δοκιµίου φλκυµού και ιούαι µ F/A, όπου F ο ιγµιαίο φλκυικό φορίο που ακίαι ο δοκίµιο και Α ο µβαδόν ης ιγµιαίας πιφάνιας διαοµής ου δοκιµίου. Η πραγµαική παραµόρφωη ίναι η ορθή παραµόρφωη ου δοκιµίου φλκυµού και ορίζαι από η χέη: L ln () L o Σον οριµό ης πραγµαικής παραµόρφωης ης Εξ.() η µαβολή ου µήκους ου δοκιµίου φλκυµού αναφέραι κάθ φορά ο ιγµιαίο µήκος ου δοκιµίου και όχι ο αρχικό. Έι, αν για παράδιγµα υποθέουµ όι καά η διάρκια ης δοκιµής φλκυµού µπορούµ να φωογραφίουµ ο δοκίµιο Ν χρονικές ιγµές (Ν,,,.), ό η πραγµαική παραµόρφωη ου δοκιµίου µά από κάποια χρονική ιγµή θα ίναι: L L Lo L L L L L L... ln () Lo L L L L Lo o Η χέη µαξύ ονοµαικής και πραγµαικής παραµόρφωης έχουµ δι όι ίναι: ln ( e) (4) Ο παρακάω πίνακας κάνι µία ύγκριη ης ορθής παραµόρφωης, κφραµένης ονοµαικές και πραγµαικές ιµές, µ βάη ην Εξ.(4): 7

10 Ονοµαική άη e,,5,,65,7 Πραγµαική άη ln(e),,,,5,, Όπως φαίναι ον πίνακα, για παραµορφώις µέχρι και, (ή %) οι ονοµαικές και πραγµαικές ιµές παραµόρφωης υµπίπουν. (Υπνθύµιη: η λαική πριοχή ων µαλλικών υλικών κίναι παραµορφώις πολύ µικρόρς ου,.) Όο όµως προχωράµ µγαλύρς παραµορφώις η απόκλιη αυξάναι. Σ µγάλς παραµορφώις, δηλαδή νός ης πλαικής πριοχής, η χρήη πραγµαικών ιµών δίνι πολύ πιο ακριβή ικόνα ης παραµόρφωης. Το πλονέκηµα ης χρήης πραγµαικών άων καά ην πλαική παραµόρφωη ων υλικών µπορί να φανί καλύρα µ ο ξής παράδιγµα: ας υποθέουµ όι έχουµ έναν κύλινδρο ου οποίου διπλαιάζουµ ο µήκος. Η παραµόρφωη αυή κφραµένη ονοµαική ιµή ίναι e (L o L o )/L o (ή %). Για να πιυγχάναµ ην ίδια ποόηα αρνηικής παραµόρφωης θα έπρπ να υνθλίβαµ ον κύλινδρο µέχρι να µηδνίουµ ο µήκος ου, πιδή e ( L o )/L o ή ( %). Ωόο, όπως κααλαβαίνι κανίς, ο κύλινδρος ποέ δν θα µπορού πραγµαικά να υνθλιβί µηδνικό µήκος. Ακόµη όµως και αν µπορού να γίνι αυό, η πλαική παραµόρφωη που θα ίχ υποί ο κύλινδρος θα ήαν καά πολύ µγαλύρη από αυήν που θα ίχ υποί για να διπλαιαί ο µήκος ου. Ανίθα, ίναι ύκολο να φαναί κανίς όι αν ο κύλινδρος υνθλιβόαν ο µιό ου αρχικού ου µήκους, αυή η πρίπωη θα ήαν όµοια (αν και ανίθη πρόηµο) µ ην πρίπωη ης πιµήκυνης ου κυλίνδρου διπλάιο µήκος από ο αρχικό ου. Αν ο µήκος ου κυλίνδρου µιωνόαν ο µιό ου αρχικού καά η θλίψη, αυό θα έδιν ονοµαική παραµόρφωη e (,5L o L o )/L o,5 (ή 5%). Ωόο, αν η παραµόρφωη κφραί πραγµαικές ιµές για ις δύο πριπώις (φλκυµός διπλαιαµός µήκους και θλίψη µίωη µήκους ο µιό), ό θα ήαν: L Lo o o ln ln( ) και ln ln ln( ) φλκ θλιψη (/ ) L Lo ιαπιώνουµ, δηλαδή, όι η χρήη πραγµαικής παραµόρφωης µας δίνι ο ίδιο ποό παραµόρφωης φλκυµό και θλίψη, µ ανίθο φυικά πρόηµο, γγονός που αναποκρίναι ην πραγµαικόηα. 7

11 Ένα άλλο πλονέκηµα ης χρήης πραγµαικών παραµορφώων ην ανάλυη ης πλαικής υµπριφοράς ων υλικών, αφορά ο γγονός όι η υνολική πραγµαική παραµόρφωη ιούαι µ ο άθροιµα όλων ων βηµάων αύξηης (increments) ης πραγµαικής παραµόρφωης. Η παραπάνω ιδιόηα ης πραγµαικής παραµόρφωης θα γίνι πιο αφής µ ο παρακάω παράδιγµα. Φαναί µία ράβδο αρχικού µήκους cm η οποία πιµηκύναι ρία βήµαα, καθένα από α οποία η ονοµαική παραµόρφωη ης ράβδου ίναι ίη µ e,: Βήµα Μήκος ράβδου cm Ονοµα. παραµόρφ. ανά βήµα,, e - (,,)/,,,4 e - (,4,)/,,,66 e - (,66,4)/,4, Παραηρί όι η υνολική ονοµαική παραµόρφωη e - (,66,)/,, δν ιούαι µ ο άθροιµα e - e - e -,. Ανίθα, αν ο ίδιο παράδιγµα χρηιµοποιήουµ πραγµαικές άις, θα έχουµ:,,4,66 ln,95 ln, 95 ln, 95,,,4 Η υνολική πραγµαική παραµόρφωη θα ίναι:,66 ln,,859 Παραηρί όι ώρα Η ιδιόηα αυή ης έκφραης ων παραµορφώων πραγµαικές ιµές ίναι πολύ ηµανική, ακριβώς γιαί και ην πραγµαικόηα η πλαική παραµόρφωη ίναι µη ανιρπή και καά υνέπια υωρύαι α µέαλλα. Εποµένως, η υνολική πλαική παραµόρφωη που υφίααι ένα µέαλλο, αν υποθέουµ όι πρνάι από διάφορα άδια φλκυµού, θλίψης, κ..λ., θα πρέπι να ιούαι µ ο άθροιµα ης πλαικής παραµόρφωης που παράγαι κάθ 7

12 άδιο ξχωριά. Όπως ίδαµ ο προηγούµνο παράδιγµα, η πραγµαική παραµόρφωη έχι ην ικανόηα να λάβι υπόψη ο γγονός αυό, νώ η ονοµαική όχι. 5. Κριήρια ιαρροής για Όλκιµα Μέαλλα Η ανάπυξη µαθηµαικών χέων για ην πρόβλψη ων υνθηκών υπό ις οποίς ένα µαλλικό υλικό θα υποί πλαική διαρροή, όαν κααπονίαι οποιαδήπο ναική καάαη, ίναι ένα από ους βαικόρους όχους ης θωρίας πλαικόηας. Όαν η ναική καάαη ίναι µονοαξονικός φλκυµός, όπως για παράδιγµα η δοκιµή φλκυµού, η µακροκοπική πλαική διαρροή ξκινά όαν η άη φάι ο όριο διαρροής ο. Σ πιο ύνθς ναικές κααάις, η υνθήκη έναρξης πλαικής διαρροής χίζαι µ κάποιο ρόπο µ ις κύρις άις. Τα κριήρια διαρροής (ieling criteria) ίναι µπιρικές µαθηµαικές χέις, οι οποίς υπολογίζουν µία ιοδύναµη άη (equivalent stress), που ίναι υνάρηη ων κυρίων άων που µφανίζοναι ην ναική καάαη. Ο καθοριµός ου άν θα υπάρξι ή όχι πλαική διαρροή γίναι υγκρίνονας ην ιοδύναµη άη µ ο όριο διαρροής ου υλικού, που καθορίζαι όπως γνωρίζουµ µέω ης δοκιµής φλκυµού. Ακριβώς αυή ίναι και η µγάλη χρηιµόηα ων κριηρίων διαρροής: δίνουν η δυναόηα να καθορίουµ άν θα υπάρξι πλαική διαρροή οποιαδήπο ύνθη ναική καάαη, χρηιµοποιώνας αν µέρο ύγκριης µία ιδιόηα ου υλικού (όριο διαρροής) που καθορίζαι µ µία χικά απλή µέρηη (δοκιµή φλκυµού). Παρόι α κριήρια διαρροής ίναι µπιρικές µαθηµαικές χέις, έχουν λγχθί µ πληθώρα πιραµαικών απολµάων και βρίκοναι καλή υµφωνία. Τα γνωόρα κριήρια πλαικής διαρροής ίναι ο κριήριο µέγιης διαµηικής άης ή κριήριο Tresca (maimum shear-stress criterion) και ο κριήριο ροφικής νέργιας ή κριήριο Von Misses (istortion-energ criterion). Έχι παραηρηθί και έχι λγχθί πιραµαικά όι α δύο αυά κριήρια προβλέπουν καλά η πλαική διαρροή όλκιµων µαλλικών υλικών ύνθς ναικές κααάις. Ση υνέχια θα πριγράψουµ α δύο κριήρια και θα δούµ οριµένα παραδίγµαα ου ρόπου φαρµογής ους. 7

13 5. Κριήριο Μέγιης ιαµηικής Τάης (Tresca) Το κριήριο µέγιης διαµηικής άης θωρί όι η πλαική διαρροή (παραµόρφωη) ξκινά όαν η µέγιη διαµηική άη, ma, φάνι ην ιµή ης διαµηικής άης που παραηρίαι καά ην έναρξη πλαικής διαρροής ον µονοαξονικό φλκυµό. Ση υζήηη για ις κύρις άις ίχαµ δι όι η µέγιη διαµηική άη, ην γνικυµένη ριδιάαη ναική καάαη, ιούαι µ: ma (5) όπου ίναι η αλγβρικά µέγιη και η αλγβρικά λάχιη κύρια άη. Σον µονοαξονικό φλκυµό καά ην έναρξη ης πλαικής διαρροής έχουµ ο,, όπου ο ο όριο διαρροής µονοαξονικό φλκυµό (δηλαδή ο γνωό όριο διαρροής ου υλικού). Σύµφωνα µ ην Εξ.(5) η µέγιη διαµηική άη η ιγµή που ξκινά η πλαική διαρροή ίναι: ο ο ma o (6) Καά υνέπια, ο κριήριο µέγιης διαµηικής άης λέι όι, µία ύνθη ναική καάαη, η πλαική διαρροή θα ξκινήι όαν ικανοποιηθί η υνθήκη: ο (7) Εποµένως, πρέπι να υπολογίουµ ις κύρις άις ην ναική καάαη που ξάζουµ και η υνέχια να υγκρίνουµ ην διαφορά µ ο όριο διαρροής ου υλικού. Εάν προκύψι όι ο, ό ο υλικό θα υποί πλαική διαρροή. Εάν < ο, ό ο υλικό θα βρίκαι νός ης λαικής πριοχής. Όπως βλέπουµ, ο κριήριο Tresca ίναι ξαιρικά απλό ην φαρµογή ου και δν πριέχι πολύπλοκα µαθηµαικά. Ωόο, ο βαικό µιονέκηµα που παρουιάζι ίναι όι 74

14 δν λαµβάνι υπόψη ην µαία κύρια άη, δηλαδή ην, η οποία διαιθανόµα όι θα πρέπι λογικά να παίζι ρόλο και αυή ο αν ο υλικό θα παραµορφωθί πλαικά ή όχι. Από αυή ην άποψη υπρέχι ο κριήριο ροφικής νέργιας ή κριήριο Von Misses, ο οποίο θα πριγράψουµ η υνέχια. Παράδιγµα Για ην πίπδη ναική καάαη ου παρακάω χήµαος θέλουµ να καθορίουµ άν ο υλικό θα υποί πλαική διαρροή, χρηιµοποιώνας ο κριήριο Tresca. Το υλικό ίναι ένα όλκιµο κράµα αλουµινίου µ όριο διαρροής µονοαξονικό φλκυµό ο MPa. Πρώα πρέπι να υπολογίουµ ις κύρις άις και. Όπως γνωρίζουµ: ( ) MPa 77, ) ( και ( ) MPa, ) ( Η µέγιη διαµηική άη για ην ξαζόµνη ναική καάαη ίναι: 75

15 77, (,) ma 89,MPa Σύµφωνα µ ο κριήριο Tresca, για να υµβί πλαική διαρροή θα πρέπι ma ο /, δηλαδή ma 5 MPa για ο υγκκριµένο κράµα αλουµινίου. Βλέπουµ όι αυό δν ιχύι και ποµένως ο υλικό δν θα υποί πλαική διαρροή για ην δδοµένη ναική καάαη ύµφωνα µ ο κριήριο Tresca. 5. Κριήριο Μέγιης Σροφικής Ενέργιας (Von Misses) Το κριήριο µέγιης ροφικής νέργιας, που διαυπώθηκ από ον Von Misses ο 9, θωρί όι ένα όλκιµο µαλλικό υλικό θα υποί πλαική διαρροή άν ικανοποιίαι η παρακάω υνθήκη: [( ) ( ) ( ) ] o (8) όπου, και οι κύρις άις (ριδιάαη ναική καάαη) και ο ο όριο διαρροής ου υλικού µονοαξονικό φλκυµό. Η Εξ.(8) ίναι η υνήθης µορφή ου κριηρίου Von Misses. Πολλές φορές, ωόο, ίναι πιο ύχρηη η παρακάω µορφή: [( ) ( z ) ( z ) 6 ( z z )] o (9) πιδή έι δν απαιίαι υπολογιµός ων κυρίων άων. Αξίζι να προέξι κανίς όι ο κριήριο Von Misses δίχνι όι η πλαική διαρροή δν ξαράαι από οποιαδήπο µµονωµένη ορθή ή διαµηική άη, αλλά ανίθα ίναι υνάρηη ων διαφορών ων κυρίων άων, δηλαδή ων µέγιων διαµηικών άων (ας θυµηθούµ όι οι διαφορές ων κυρίων άων,, κ..λ. κφράζουν ο µέγθος ων µέγιων διαµηικών άων). 76

16 Παράδιγµα Για ην ναική καάαη ου προηγούµνου παραδίγµαος, λέγξ αν ο κριήριο Von Misses προβλέπι πλαική διαρροή ου υλικού ή όχι. Πρώα πρέπι να υπολογίουµ ην ποόηα: [( 77, (,) ) (, ) ( 77,) ] 54,96MPa Για να υπάρξι πλαική διαρροή θα πρέπι 54,96 MPa ο. Όµως, για ο υγκκριµένο κράµα αλουµινίου ο MPa και καά υνέπια ο κριήριο Von Misses προβλέπι όι για ην δδοµένη ναική καάαη ο υλικό δν θα υποί πλαική διαρροή. 6. Μηχανικές οκιµές για Σύνθς Εναικές Κααάις Μέχρι ώρα έχουµ δι όι η βαικόρη µηχανική δοκιµή ίναι η δοκιµή φλκυµού. Καά ην δοκιµή φλκυµού η ναική καάαη που αναπύαι ο δοκίµιο ίναι αυή ου απλού µονοαξονικού φλκυµού. Αυό ηµαίνι όι η διαοµή ου δοκιµίου αναπύαι µόνο ορθή άη παράλληλη προς ον άξονα φλκυµού ( ). Επίης, ίδαµ και η δοκιµή ρέψης (torsion test), καά ην οποία ένα κυλινδρικό δοκίµιο ου υλικού υποβάλλαι καθαρή ρέψη µέω µίας γνωής ρπικής ροπής. Ση διαοµή ου δοκιµίου ρέψης αναπύοναι µόνον διαµηικές άις. Ωόο, υπάρχουν µηχανικές δοκιµές που µας πιρέπουν να ξάουµ η µηχανική υµπριφορά νός υλικού και πιο ύνθς ναικές κααάις. Για ον κοπό αυό χρηιµοποιούναι υνήθως δοκίµια ου υλικού µορφή λπόοιχων ωλήνων. Οι ωλήνς αυοί µπορούν αυόχρονα να υποβληθούν φλκυµό και ρέψη, µ αποέλµα ο υλικό να υφίααι ύνθη ναική καάαη και να κααπονίαι αυόχρονα από ορθή ( ) και διαµηικές άις. Πολλές φορές ους ωλήνς αυούς πιβάλλαι αυόχρονα και ωρική πίη, µέω κάποιου ρυού, µ αποέλµα να αναπύοναι ορθές άις προς δύο διυθύνις ( και ) και διαµηικές άις. 77

17 Το Σχ. 7 δίχνι ένα παράδιγµα µηχανικής δοκιµής ύνθη ναική καάαη. Το δοκίµιο, που ίναι ένας λπόοιχος ωλήνας, υποβάλλαι αυόχρονα φλκυµό µ ην αξονική δύναµη P και ρέψη µ η ρπική ροπή Μ Τ. Η ναική καάαη που πικραί οποιοδήπο ηµίο ου οιχώµαος ου ωλήνα απολίαι από ην ορθή άη και ις διαµηικές άις, όπως φαίναι ο χήµα. Σχ. 7 Για ην ναική καάαη ου Σχ. 7, οι κύρις άις ίναι οι ξής: 4 4 Καά υνέπια, ο κριήριο Tresca µπορί να γραφί ως ξής: 4 o o () Ανίοιχα, ο κριήριο Von Misses παίρνι η µορφή: o o () 78

18 Το διάγραµµα ου Σχ. 8 δίχνι πιραµαικά απολέµαα από µηχανικές δοκιµές αν αυή ου Σχ. 7. Τα ηµία που υπάρχουν ο διάγραµµα δίχνουν ους υνδυαµούς άων ( και ) για ους οποίους ξκίνη η πλαική διαρροή ου υλικού. Σο ίδιο διάγραµµα έχουν οποθηθί για ύγκριη και οι ανίοιχς καµπύλς υπολογιµένς από α κριήρια Tresca και Von Misses, Εξ.() και (). Όπως φαίναι, ο κριήριο Von Misses υµφωνί πριόρο µ α πιραµαικά απολέµαα και, ποµένως, προβλέπι µ µγαλύρη ακρίβια ην έναρξη πλαικής διαρροής ου υλικού. Von Misses Tresca Σχ Ιοδύναµη Τάη και Παραµόρφωη Για να απλοποιούναι οι υπολογιµοί και να µπορί να προβλφθί η υµπριφορά ου υλικού ύνθς ναικές κααάις, υχνά ίναι πολύ χρήιµο να κααφύγουµ ις έννοις ης ιοδύναµης άης (equivalent ή effective stress) και ης ιοδύναµης παραµόρφωης (equivalent ή effective strain). Η χρηιµόηα ης ιοδύναµης άης και παραµόρφωης έγκιαι ο όι, ουιαικά, ξαλίφουν ις ιδιαιρόης ων διαφορικών µηχανικών δοκιµών ις οποίς µπορούµ να υποβάλλουµ ένα υλικό και δίνουν ην καθαρή πλαική υµπριφορά ου υλικού. Για παράδιγµα, ας υποθέουµ όι έχουµ ην καµπύλη (ορθής) άης (ορθής) παραµόρφωης από η δοκιµή φλκυµού νός υλικού και ανίοιχα ην καµπύλη (διαµηικής) άης (διαµηικής) παραµόρφωης από η δοκιµή ρέψης ου ίδιου υλικού. Εάν κφράουµ ις καµπύλς αυές όρους ιοδύναµης άης ιοδύναµης παραµόρφωης ό οι δύο καµπύλς θα υµπέουν. 79

19 Μ ποιο ρόπο, όµως, υπολογίζοναι η ιοδύναµη άη και η ιοδύναµη παραµόρφωη; Για ον υπολογιµό ης ιοδύναµης άης χρηιµοποιίαι η χέη: [( ) ( ) ( ) ] () όπου, και οι κύρις άις οποιαδήπο ύνθης ναικής καάαης. Όπως φαίναι, η ιοδύναµη άη ίναι η ποόηα που χρηιµοποιίαι ο κριήριο Von Misses για να υγκριθί µ ο όριο διαρροής ου υλικού µονοαξονικό φλκυµό, ο. Ανίοιχα, η ιοδύναµη παραµόρφωη δίδαι από η χέη: [( ) ( ) ( ) ] () Προέξ όι ην Εξ.() χρηιµοποιούναι οι διαφορικές µαβολές (increments) ων κυρίων παραµορφώων, και. Οι κύρις παραµορφώις ίναι οι ορθές παραµορφώις που προκαλούναι από ις κύρις άις, και, ανίοιχα. Επίης, θα πρέπι να ονιθί όι οι παραµορφώις που υπιέρχοναι ην Εξ.() αφορούν µόνο ο πλαικό µέρος ης υνολικής παραµόρφωης (η υνολική παραµόρφωη ίναι ο άθροιµα λαικής και πλαικής παραµόρφωης). Βέβαια, πιδή οι λαικές παραµορφώις ίναι αρκά µικρές χέη µ ις πλαικές, υνήθως αγνοούναι. (Αυό δν ιχύι πριπώις αικών πδίων κονά γκοπές, ρήγµαα, κ..λ.) Η Εξ.() απλοποιίαι ην παρακάω µορφή: ( ) (4) Σ όρους υνολικής ιοδύναµης παραµόρφωης ιχύι η χέη: ( ) (5) 8

20 Μ ην ιαγωγή ων ννοιών ης ιοδύναµης άης και ης ιοδύναµης παραµόρφωης µας δίναι η δυναόηα να πριγράψουµ ην καµπύλη διαρροής νός όλκιµου µάλλου οποιαδήπο ναική καάαη, µέω ης χέης: ( n K ) (6) 8. Κύρις Παραµορφώις Σην προηγούµνη παράγραφο ίδαµ όι ο υπολογιµός ης ιοδύναµης παραµόρφωης προϋποθέι γνώη ων κυρίων παραµορφώων, και. Ωόο, µέχρι ιγµής δν έχουµ αναφέρι µ ποιον ρόπο καθορίζοναι οι παραµορφώις αυές. Μία ύνοµη πριγραφή ου θέµαος αυού θα πιχιρήουµ ώρα, χωρίς να µπλακούµ ην απόδιξη ων µαθηµαικών χέων. Όπως ίδαµ προηγούµνη νόηα, υπάρχουν µαθηµαικές χέις που µας πιρέπουν να υπολογίζουµ ις άις γύρω από ένα ηµίο ου υλικού ως προς οποιοδήπο ύηµα υναγµένων, αρκί να γνωρίζουµ ις ιµές ων άων χέη µ ένα αρχικό ύηµα υναγµένων. Τις µαθηµαικές χέις αυές ις ονοµάαµ ξιώις µαχηµαιµού άων. Οι ξιώις µαχηµαιµού άων ήαν η βάη πάνω ην οποία ηρίχθηκ και ο υπολογιµός ων κυρίων άων που ίδαµ η υνέχια. Μ ην ίδια λογική υπάρχουν χέις που µας πιρέπουν να υπολογίζουµ ις παραµορφώις ένα ηµίο ου υλικού ως προς οποιοδήπο ύηµα υναγµένων, όαν γνωρίζουµ ις ιµές ους ως προς ένα αρχικό ύηµα υναγµένων. Υπάρχουν δηλαδή και ξιώις µαχηµαιµού παραµορφώων. Μ ις ξιώις αυές µπορούµ η υνέχια να υπολογίουµ και ις κύρις παραµορφώις, οι οποίς ίναι οι ορθές παραµορφώις που προκαλούναι από ις ανίοιχς κύρις άις. Για παράδιγµα, ην ναική καάαη πίπδης παραµόρφωης (plain strain), όπου ιχύι όι,, γ και z γ z γ z, άν γνωρίζουµ ις ιµές ων παραµορφώων, και γ ως προς ένα ύηµα υναγµένων, ό µπορούµ να 8

21 υπολογίουµ και ις παραµορφώις, και γ ως προς ένα νέο ύηµα υναγµένων - που χηµαίζι γωνία θ ως προς ο αρχικό, µέω ων χέων: γ ' cos θ sin θ (7) γ ' cos θ sin θ (8) ( ) sin θ γ cos θ γ (9) ' ' Σα ιόροπα υλικά, οι διυθύνις ων κυρίων άων υµπίπουν µ ις διυθύνις ων κυρίων παραµορφώων. Σα πίπδα όπου πνργούν οι κύρις άις (κύρια πίπδα) δν υπάρχουν διαµηικές παραµορφώις. Αυό ηµαίνι όι ις κύρις διυθύνις όπου θ θ p ιχύι όι: γ ' ' sin θ p ( ) sin θ p γ cos θ p γ ( ) () cos θ p Ανικαθιώνας ις Εξ.(7) και (8), προκύπι: ( ) sin θ p cos θ p () cos θ p και ( ) sin θ p cos θ p () cos θ p Οι ορθές παραµορφώις και µπορούν ύκολα να µρηθούν µ πιµηκυνιόµρα (strain-gages). Το µόνο που χριάζαι ίναι να ίναι γνωές οι κύρις διυθύνις, δηλαδή η γωνία θ p. Μ ις Εξ.() και () µπορούν να υπολογιούν οι κύρις παραµορφώις για ην 8

22 ναική καάαη πίπδης παραµόρφωης. Παρόµοις ξιώις υπάρχουν και για ην γνικυµένη ριδιάαη ναική καάαη, αλλά η αναλυική παρουίαή ους ξφύγι από ους κοπούς ης νόηας αυής. 9. ιαφορικές Μαβολές Πλαικής Παραµόρφωης (plastic-strain increments) Όπως ίδαµ καά η υζήηη ης θωρίας λαικόηας, ην λαική πριοχή οι παραµορφώις ορίζοναι µονοήµανα από ις άις (και ο ανίροφο) µέω ου νόµου ου Hooke, ί ην απλή ί η γνικυµένη ου µορφή, χωρίς να παίζι ρόλο ο ρόπος µ ον οποίο ο υλικό έφα ις υγκκριµένς παραµορφώις και άις. Ωόο, κάι έοιο δν ιχύι ην πλαική πριοχή. Σην πλαική πριοχή οι παραµορφώις γνικά δν ορίζοναι µονοήµανα από ις άις, αλλά ξαρώναι από ο υνολικό ιορικό φόριης ου υλικού και από ον ρόπο µ ον οποίο ο υλικό έφα ο πίπδο παραµόρφωης που έχι υποί. Εποµένως, ην πλαικόηα ίναι απαραίηο να καθορίζοναι οι διαφορικές µαβολές παραµόρφωης (strain increments),, όλη ην πορία πλαικής παραµόρφωης ου υλικού και η υνέχια να καθορίζαι η υνολική πλαική παραµόρφωη µ ολοκλήρωη. Σαν ένα απλό παράδιγµα, ας θωρήουµ µία ράβδο αρχικού µήκους cm η οποία πιµηκύναι µ φλκυµό µήκος,5 cm και η υνέχια µ θλίψη πανέρχαι µήκος cm. Εάν υπολογίουµ η υνολική πραγµαική παραµόρφωη ης ράβδου, λαµβάνονας υπόψη µόνο ο αρχικό και ο λικό µήκος ης ράβδου (δηλαδή ην αρχική και ην λική καάαη) και αγνοώνας ον ρόπο µ ον οποίο η ράβδος έφα από ην αρχική ην λική ης καάαη, θα έχουµ: L f ln ln() Lo L L L L 8

23 Φαίναι, δηλαδή, όι η ράβδος µας λικά δν υπέη πλαική παραµόρφωη. Είναι όµως όνως έι α πράγµαα; Εάν για να υπολογίουµ ην υνολική παραµόρφωη ης ράβδου χρηιµοποιήουµ ις διαφορικές µαβολές (increments) παραµόρφωης, αν λάβουµ δηλαδή υπόψη ποιον δρόµο ακολούθη ο υλικό για να φάι από ην αρχική ην λική ου καάαη, διαπιώνουµ όι:,5,5,5 ln ln,446 L L,5 L L 44,6% Το αποέλµα αυό ίναι πολύ πιο λογικό και µας δίχνι όι η ράβδος µας υπέη ένα αρκά µγάλο ποοό πλαικής παραµόρφωης, παρόι ο λικό ης µήκος ίναι ίδιο µ ο αρχικό. Ας µην ξχνάµ όι η πλαική παραµόρφωη ίναι µη ανιρπή διργαία. Αυό ηµαίνι όι η πλαική παραµόρφωη που παρήχθη καά ον φλκυµό δν ξαφανίζαι από ο υλικό άν απλώς µίς ο παραµορφώουµ προς ην ανίθη καύθυνη µ θλίψη. Ανίθα, η πλαική παραµόρφωη που παρήχθη καά ον φλκυµό υωρύαι ο υλικό και αυήν προίθαι πιπλέον και η πλαική παραµόρφωη που παρήχθη καά η θλίψη. Ο λόγος για ον οποίο υµβαίνι αυό έχι να κάνι µ ον µηχανιµό που προκαλί ην πλαική παραµόρφωη α µαλλικά υλικά που, ως γνωόν, ίναι η ολίθηη ων γραµµοααξιών. Καά ον φλκυµό ης ράβδου, γραµµοααξίς ολίθηαν υγκκριµένα υήµαα ολίθηης και υνολικά παρήγαγαν ένα οριµένο ποοό (µακροκοπικής) πλαικής παραµόρφωης. Η ολίθηή ους ίναι γγονός µη ανιρέψιµο. Το όι η υνέχια υποβάλλαµ η ράβδο θλίψη ηµαίνι και πάλι όι ολίθηαν γραµµοααξίς, έω και προς ην ανίθη καύθυνη, προκαλώνας νέα πλαική παραµόρφωη ο υλικό. Αυό όµως δν αναιρί ην πλαική παραµόρφωη που ίχ παραχθί ο πρώο άδιο (φλκυµός). Έι, αποδικνύαι όι ην πλαική πριοχή ίναι ωό να λαµβάνουµ υπόψη ις αυξήις πλαικής παραµόρφωης. 84

24 . Σχέις Τάης Παραµόρφωης ην Πλαική Πριοχή Πριν αναφρθούµ χέις µαξύ άων και παραµορφώων ην πλαική πριοχή, θα πρέπι να κάνουµ µια µικρή αναφορά ην υδροαική (hrostatic) ή µέη και ην αποκλίνουα (eviatoric) ή ροφική υνιώα ου ανυή ων άων. Οποιαδήπο ναική καάαη, που πριγράφαι από ις άις,, z,, z, z, µπορί να αναλυθί µία υνιώα που προκαλί µόνο µαβολή όγκου (ίναι δηλαδή υδροαικής φύης) και µία άλλη υνιώα που προκαλί µόνο µαβολές χήµαος (ίναι δηλαδή διαµηικής φύης). Η υδροαική υνιώα ων άων, καθώς όπως θα δούµ απολίαι µόνο από ορθές άις, προκαλί µόνο λαικές µαβολές όγκου και όχι πλαική παραµόρφωη. Ανίθα, η ροφική υνιώα, που απολίαι από διαµηικές άις, ίναι κίνη που προκαλί ην πλαική παραµόρφωη ων µάλλων. Η υδροαική ή µέη υνιώα ου ανυή άων δίδαι από η χέη: z m () Σ ανυική µορφή, η υδροαική υνιώα ιούαι µ: kk m (4) Ο ανυής ων άων ij ίναι ο άθροιµα ης υδροαικής και ης ροφικής υνιώας. Εάν υµβολίουµ ην ροφική υνιώα ου ανυή ων άων µ ij, ό ιχύι όι: 85

25 ij ij m ij ij kk ij ij kk ij ij ij δ δ δ (5) Σ µηρωική µορφή η Εξ.(5) έχι ως ξής: z z z z z z z z z z z z z z z Το δξί µέλος ης µηρωικής ξίωης ίναι η ροφική υνιώα ου ανυή άων. Εάν ο ύηµα αξόνων που χρηιµοποιούµ ίναι ο ύηµα κυρίων αξόνων (,,) (δηλαδή οι άξονς υναγµένων υµπίπουν µ ις κύρις διυθύνις), ό η παραπάνω µηρωική ξίωη παίρνι η µορφή: 86

26 Τώρα φαίναι πιο καθαρά όι η ροφική υνιώα ου ανυή ων άων, ij, πριλαµβάνι µόνο άις διαµηικής φύως. Κι αυό πιδή: ( ) ( ) ( ) (6) ( ) ( ) ( ) (7) ( ) ( ) ( ) (8) όπου, και οι µέγις διαµηικές άις που µφανίζοναι δδοµένη ναική καάαη. Τώρα µπορούµ να προχωρήουµ ην διαύπωη ων ξιώων Lev Mises, οι οποίς υχίζουν ις άις µ ις παραµορφώις για ένα έλια πλαικό υλικό (βλ. Σχ. 4 87

27 και Σχ. 5), για ένα υλικό δηλαδή ο οποίο οι λαικές παραµορφώις θωρούναι αµληές ύγκριη µ ις πλαικές παραµορφώις. Ας ξάουµ ην πρίπωη ης πλαικής διαρροής µονοαξονικό φλκυµό. Οι κύρις άις για ην υγκκριµένη ναική καάαη (µονοαξονικός φλκυµός) ίναι και. Η υδροαική υνιώα ου ανυή άων ην πρίπωη αυή ίναι m ( )/ m /. Είδαµ, όµως, όι µόνο η ροφική υνιώα ου ανυή άων προκαλί πλαική παραµόρφωη. Εποµένως, θα έχουµ: m (9) m () m () Από ις Εξ.(9)-() βλέπουµ όι οι άις ης ροφικής υνιώας ον µονοαξονικό φλκυµό χίζοναι µαξύ ους, ως ξής: () Καά ην πλαική παραµόρφωη ων µαλλικών υλικών, ο όγκος διαηρίαι αθρός (κάι που δν ιχύι για ην λαική ους παραµόρφωη). Η αθρόηα ου όγκου κφράζαι από η χέη: () 88

Σειρά Ασκήσεων στην Αντοχή των Υλικών

Σειρά Ασκήσεων στην Αντοχή των Υλικών Σιρά Ακήων ην Ανοχή ων Υλικών Άκηη η Σο ημίο Α μιας πίπδης μαλλικής πιφάνιας μ μέρο λαικόηας 00 GP και λόγο Pissn 0.5 μρήθηκαν οι πιμηκύνις ις καυθύνις, και μ η διάαξη ων πιμηκυνιομέρων ου χήμαος, ως 900,

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθυµίσεις Μηχανικής Παραµορφωσίµων Στερεών

Υπενθυµίσεις Μηχανικής Παραµορφωσίµων Στερεών Παράρτηµα Υπνθυµίις Μηχανικής Παραµορφωίµων Στρών 1. ΤΑΣΕΙΣ Οι ξωτρικές δυνάµις που πιβάλλονται ένα ώµα µπορούν να χωριθούν δύο κατηγορίς, τις καθολικές δυνάµις και τις πιφανιακές δυνάµις. Οι καθολικές

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Κριτήρια Αστοχίας Διάτμηση Τοιχοποιίας. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

3/6/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Κριτήρια Αστοχίας Διάτμηση Τοιχοποιίας. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) /6/017 Σημειώεις Εργαηριακής Άκηης Κριήρια Αοχίας Διάμηη Τοιχοποιίας Δρ. Σωήρης Δέμης Πολιικός Μηχανικός (Πανεπιημιακός Υπόροφος) Έως ώρα Καααικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική κααπόνιη ε μία διεύθυνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κα. Δ.Ε. Μανωλάκος Τομέας Τχνολοίας Καραιών ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φόριη: Είναι η άκηη φορίων ένα ώµα. Κααπόνηη: Χαρακηρίζι ην καάαη ην οποία βρίκαι ένα

Διαβάστε περισσότερα

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση ιονύσης Μηρόπουλος Κίνηση σερεού Παραηρήσεις ση µεαπωική κίνηση ενός σρεφόµενου ροχού Η ανάρηση αυή έγινε µε αφορµή: 1) Την πολύ καλή και ενδιαφέρουσα ανάρηση ου συναδέλφου Νίκου αµαόπουλου µε ίλο «Μεαπωική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΡΡΟΗΣ (YIELD CRITERIA)- ΝΟΜΟΙ ΡΟΗΣ- ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΡΡΟΗΣ (YIELD CRITERIA)- ΝΟΜΟΙ ΡΟΗΣ- ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΡΡΟΗΣ YIELD CRITERIA- ΝΟΜΟΙ ΡΟΗΣ- ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ Κριτήριο διαρροής είναι η µαθηµατική υνθήκη που περιγράφει την εντατική κατάταη ε ένα ηµείο της µάζας του υλικού, ώτε το ηµείο αυτό να υµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ IΙ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 1. Τάεις γύρω από ένα Σηµείο Όπως αναφέρθηκε ε προηγούµενη ενότητα, υχνά είναι πιο εύχρητο να αναλύονται οι τάεις γύρω από ένα ηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: TAΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ. 1. Τάσεις σε συνεχή μέσα (ε πανάληψη) 2. Τάσεις σε α-συνεχή. μέσα. 3. Ενεργός και Ολική τάση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: TAΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ. 1. Τάσεις σε συνεχή μέσα (ε πανάληψη) 2. Τάσεις σε α-συνεχή. μέσα. 3. Ενεργός και Ολική τάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: 3. Ενεργός και Ολική άη TAΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ. Τάεις ε υνεχή μέα (ε πανάληψη). Τάεις ε α-υνεχή μέα 4. Γεωαικές άεις (λόγω ιδίου βάρους) 5. Τάεις λόγω εξωερικών φορίων Θεωρία Ελαικόηας Καανομή

Διαβάστε περισσότερα

Πως λύνεται ένα πρόβληµα.

Πως λύνεται ένα πρόβληµα. Πως λύνεαι ένα πρόβληµα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, α βήµαα για ην παραγωγή λογισµικού είναι: 1. Καανόηση προβλήµαος 2. Επίλυση ου προβλήµαος 3. Λογικός έλεγχος ης λύσης (αν υπάρχουν λάθη πήγαινε σο 1.)

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ V. ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1. Εισαγωγή Ση µέχρι ώρα συζήησή µας για ην µηχανική συµπεριφορά ων µεαλλικών υλικών, όπου εξεάσαµε ην ελασική και ην πλασική ους συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις Κ Χρισοδολίδης: Μαθηµαικό Σµπλήρµα για α Εισαγγικά Μαθήµαα Φσικής 67 3 Σνήθεις διαφορικές εξισώσεις 3 Ορισµοί Μια εξίσση πο περιέχει παραγώγος κάποιας σνάρησης, ονοµάζεαι διαφορική εξίσση ( Ε) Αν η σνάρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1 Eναλλασσόμενες καταπονήσεις

Σχ. 1 Eναλλασσόμενες καταπονήσεις Πανεπιτήμιο Θεαλίας Διδάκων: Αλ. Κερμανίδης Σχεδιαμός Στοιχείων Μηχανών ε μεταβαλλόμενα φορτία Μεταβαλλόμενα με τον χρόνο φορτία χαρακτηρίζονται τα φορτία που μεταβάλλουν το μέγεθος ή την διεύθυνη τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΥΣΩΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΥΣΩΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΥΣΩΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ρόοδος ης ανίδρασης μορί να υολογισί: Τιλοδόηση διλών δσμών Μαβολή ου όγκου ου μέσου ης ανίδρασης Μέρηση ης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Σημειώσεις Ανελαστική Κάμψη Μεταλλικής Δοκού

Εργαστηριακές Σημειώσεις Ανελαστική Κάμψη Μεταλλικής Δοκού Εργατηριακές Σημιώις Ανλατική Κάμψη Μταλλικής Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανπιτημιακός Υπότροφος) Ειαγωγή Δοκός καθαρή κάμψη (λατική υμπριφορά) Τρόπος που παραμορφώνται η δοκός λόγω κάμψης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων Εργασήριο Ηλεκρικών κυκλωμάων Αυό έργο χορηγείαι με άδεια Creaive Commons Aribuion-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.. Σκοπός ων πειραμάων Ονομ/νυμο: Μηρόπουλος Σπύρος Τμήμα: Ε6 Το εργασήριο πραγμαοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Θεωρούµε όι Έσω X µία διακριή χρονοσειρά 0 ± ±. µ x Ε{X } και γ { X X } E { [ X µ ][ X µ ] } ( 0 ± cov + + x x Το φάσµα ισχύος ης X ορίζεαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Η ερµιονική εκποµπή ηλεκτρονίων είναι ένα φαινόµενο το οποίο βαίζεται η λειτουργία της λυχνίας κενού. Η δίοδος λυχνία κενού αποτελεί ορόηµο τον πολιτιµό του ύγχρονου ανρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 90º. 180º ω. Οι απαντήσεις και τα σχετικά σχόλια

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 90º. 180º ω. Οι απαντήσεις και τα σχετικά σχόλια Φυσική καεύθυνσης Γ Σερεό σώµα ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ άξονας 9º 18º Ο ροχός ου σχήµαος έχει ροπή αδράνειας Ι και σρέφεαι γύρ από ον άξονά ου µε γνιακή αχύηα µέρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚ ΥΜΝΣΙΥ ΜΕΡΣ ο ΕΩΜΕΤΡΙ ΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙ : ΥΕΡΙΝΣ ΣΙΛΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚ ΥΜΝΣΙΥ ΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΣ 1ο : ΕΩΜΕΤΡΙ ΚΕΦΛΙ 1ο ΣΙΚΕΣ ΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΙΕΣ νακφαλαίωση σημίο άπιρς υθίς από υθύγραμμο τμήμα Δ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ IΙ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗ ΡΑΒ ΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ IΙ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗ ΡΑΒ ΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ IΙ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗ ΡΑΒ ΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Η περίπτωη του εφελκυμού και της θλίψης των ραβδωτών φορέων είναι ενδεικτική για την αφετηρία της μελέτης παραμορφώιμων τερεών. Πρόκειται για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

5. ιαστήµατα Εµπιστοσύνης

5. ιαστήµατα Εµπιστοσύνης 5 ιατήµατα Εµπιτούνης Στο προηγούµενο κεφάλαιο αχοληθήκαµε εκτενώς µε την εκτίµηη των παραµέτρων διαφόρων κατανοµών Για παράδειγµα είδαµε ότι η καλύτερη εκτιµήτρια για την εκτίµηη της µέης τιµής ενός κανονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VIII. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 1. Ειαγωγή Ήδη από το 180 είχε διαπιτωθεί ότι τα µεταλλικά υλικά, όταν καταπονούνται από επαναλαµβανόµενες ή χρονικά µεταβαλλόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Sampling Distributions)

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Sampling Distributions) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (amplig Distibutios) Ένα χαρακτηριτικό των επιτημονικών μελετών τις οποίες απαιτείται η χρήη των διαδικαιών της Στατιτικής Συμπεραματολογίας είναι η ύπαρξη τυχαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

5η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

5η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 00 004 5η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος ιδάκτορας ΕΜΠ Λίγα «Θεωρητικά»!!! Η παρούα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για κάθε γραµµικό και χρονικά αναλλοίωο σύσηµα συνεχούς χρόνου ισχύει όι η απόκριση y() ου όαν αυό διεγείρεαι από είσοδο x() δίνεαι από η σχέση: y () = x( ) h ( ) d = x ()

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ( )) (( ) ) ( t) ( t) ( ) ( ) Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. σ = και την σ, δηλαδή την. συνεχής πραγµατική συνάρτηση. Έστω U R ανοικτό σύνολο και

( ) ( ) ( ( )) (( ) ) ( t) ( t) ( ) ( ) Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. σ = και την σ, δηλαδή την. συνεχής πραγµατική συνάρτηση. Έστω U R ανοικτό σύνολο και 9 Έτω U R ανοικτό ύνολο και Επικαµπύλια ολοκληρώµατα f : U R R C καµπύλη :[, ] U υνεχής πραγµατική υνάρτηη. Θεωρούµε µια ώτε ( t) x( t), y( t), z( t) ύνθετη υνάρτηη fo :[, ] R t [, ] f x( t), y( t), z(

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σ. Μπούταλη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ.Π.Θ. ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθητικές σημειώσεις στο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ

Γιάννη Σ. Μπούταλη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ.Π.Θ. ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθητικές σημειώσεις στο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ Γιάννη Σ Μπούαλη Αναπληρωή Καθηγηή ΔΠΘ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθηικές σημειώσεις σο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ Ξάνθη, Μάιος 7 Ι Μπούαλη Λύση ων εξισώσεων καάσασης ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε αυό ο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών Εργασήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ 1. Τόξο

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Η αρχή των Ήρωνος-Fermat

3.3 Η αρχή των Ήρωνος-Fermat Κφ. 3 Γνικές αρχές της κυματικής 3.3 Η αρχή των Ήρωνος-Fermat 3.3. H Ανάκλαη του φωτός, ο Ήρων ο Αλξανδρύς και η Αρχή του Ελαχίτου Δρόμου 3.3. Η διάθλαη του φωτός, ο Fermat και η Αρχή του Ελαχίτου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Σεπτέµβριος β) Υλικό σηµείο µάζας m κινείται στον άξονα Οx υπό την επίδραση του δυναµικού

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Σεπτέµβριος β) Υλικό σηµείο µάζας m κινείται στον άξονα Οx υπό την επίδραση του δυναµικού ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Σεπτέµβριος 1 ΘΕΜΑ 1 α) Υλικό ηµείο µάζας κινείται τον άξονα x Οx υπό την επίδραη του δυναµικού V=V(x) Αν για t=t βρίκεται τη θέη x=x µε ενέργεια Ε δείξτε ότι η κίνηή του δίνεται από

Διαβάστε περισσότερα

12.1 Σχεδιασμός αξόνων

12.1 Σχεδιασμός αξόνων 1.1 Σχεδιαμός αξόνων Επιδιώκοντας τον χεδιαμό αξόνων αναζητούμε τις διαμέτρους τα διάφορα ημεία αλλαγής διατομών ή επιβολής φορτίων και τα μήκη του άξονα που αντιτοιχούν τις διαμέτρους, την ακτίνα καμπυλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΟΗΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΟΗΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΟΗΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ Ενέργειας Η ανάλυη του προβλήµατος γίνεται µε την χρήη του διαγράµµατος Ειδικής (α) Υποκρίιµη ροή τα ανάντη επί Ήπιας Κλίεως Πυθµένα το Σχήµα 1 Έτω ότι οµοιόµορφη,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ευστρατία Μούρτου

ρ. Ευστρατία Μούρτου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : Ε ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 009-010 ΜΑΘΗΜΑ «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΚΕΦ. 4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ρ. Ευτρατία

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία προσδιορισμού των καμπύλων σύγκλισης-αποτόνωσης (p - u) και των καμπύλων απόστασης συντελεστή αποτόνωσης (λ x)

Διαδικασία προσδιορισμού των καμπύλων σύγκλισης-αποτόνωσης (p - u) και των καμπύλων απόστασης συντελεστή αποτόνωσης (λ x) Διαδικαία προδιοριμού των καμπύων ύγκιης-αποτόνωης ( - ) και των καμπύων απόταης υνττή αποτόνωης ( x) Μ. Καββαδάς, Αναπ. Καηγητής ΕΜΠ. Δδομένα : (α) Γωμτρία: Ακτίνα ήραγγας : (κυκική ήραγγα) Σήραγγα μγάου

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα ΜηχανικώνΠαραγωγής& ιοίκησης 1

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα ΜηχανικώνΠαραγωγής& ιοίκησης 1 Στατιτική υµπεραµατολογία για τη διαδικαία της ποιότητας Στο προηγούµενο κεφάλαιο κάναµε την παραδοχή και υποθέαµε ότι οι παράµετροι των κατανοµών των πιθανοτήτων άρα και οι παράµετροι της διαδικαίας ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ( Κυρίως επιλεγµένα και ελεύθερα µεταφραµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ 4.1 Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Όαν η εχνολογία εξελίσσεαι η πρώη ερώηση µας είναι καά πόσο θα υιοθεηθεί δεδοµένου ης µεγάλης εγκαεσηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμολογία. Ελαστική Τάση, Παραμόρφωση (Κεφ.2, Σύγχρονη Σεισμολογία)

Σεισμολογία. Ελαστική Τάση, Παραμόρφωση (Κεφ.2, Σύγχρονη Σεισμολογία) Σειμολογία Ελατική Τάη, Παραμόρφωη (Κεφ., Σύγχρονη Σειμολογία) Τι είναι Σειμός O ειμός είναι η γένεη και μετάδοη ελατικών κυμάτων μέα από το φλοιό της γης, τα κύματα δημιουργούνται από τη διάρρηξη των

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ( )) (( ) ) ( t) ( t) ( ) ( ) Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. σ = και την σ, δηλαδή την. συνεχής πραγµατική συνάρτηση. Έστω U R ανοικτό σύνολο και

( ) ( ) ( ( )) (( ) ) ( t) ( t) ( ) ( ) Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. σ = και την σ, δηλαδή την. συνεχής πραγµατική συνάρτηση. Έστω U R ανοικτό σύνολο και 9 Έτω U R ανοικτό ύνολο και Επικαµπύλια ολοκληρώµατα f : U R R C καµπύλη :[, ] U υνεχής πραγµατική υνάρτηη Θεωρούµε µια ώτε ( t) x( t), y( t), z( t) ύνθετη υνάρτηη fo :[, ] R t [, ] f x( t), y( t), z(

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 9 εκεµβρίου 2009 Η ηµαντικότερη κατανοµή πιθανότητας της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιτικής, µε µεγάλο πεδίο εφαρµογών, είναι η κανονική κατανοµή. Η κατανοµή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5 5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στην πράξη θέλουµε υχνά να βγάλουµε υµπεράµατα για µια µεγάλη οµάδα ατόµων ή αντικειµένων. Αντί να µελετήουµε ολόκληρη την οµάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 19 Εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις και συντονισμός

Άσκηση 19 Εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις και συντονισμός Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:987 Υπεύθυνος Άκηης: Κα Μανωλάτου Συνεργάτις: Ζάννα Βιργινία Ημερομηνία Διεξαγωγής:8//5 Άκηη 9 Εξαναγκαμένες ηλεκτρικές ταλαντώεις και υντονιμός ) Ειαγωγή: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - ΙΟΥΝΙΟΣ Θέµατα και Λύσεις

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - ΙΟΥΝΙΟΣ Θέµατα και Λύσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - ΙΟΥΝΙΟΣ Θέµατα και Λύεις ΘΕΜΑ Υλικό ηµείο κινείται τον άξονα x ' Ox υπό την επίδραη του δυναµικού ax x V( x) = a x, a > α) Βρείτε τα ηµεία ιορροπίας και την ευτάθειά τους β) Για

Διαβάστε περισσότερα

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

και ( n) 1 R. Αν ε > 0, επιλέγουµε για κάθε k 1 ένα καλύπτουµε τότε την ευθεία Α µε την ακολουθία των ορθογωνίων .

και ( n) 1 R. Αν ε > 0, επιλέγουµε για κάθε k 1 ένα καλύπτουµε τότε την ευθεία Α µε την ακολουθία των ορθογωνίων . 80 Σύνολα µέτρου µηδέν στον και ο χαρακτηρισµός του Lebesgue των iema ολοκληρωσίµων συναρτήσων 7. Ορισµός. Έστω για κάθ 0 Α, λέµ ότι το Α έχι διάστατο µέτρο µηδέν αν, > υπάρχι ακολουθία ανοικτών διάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μηχανικής. (Μηχανική Σύνθετων Υλικών) Κεφάλαιο 2 (2.2)

Ειδικά Θέµατα Μηχανικής. (Μηχανική Σύνθετων Υλικών) Κεφάλαιο 2 (2.2) Ειδικά Θέµατα Μηχανικής Μηχανική Σύνθτων Υλικών Κφάλαιο. Λπτή τρώη ορθοτρόπου υλικού: πίπδη ένταη 5 5 5 oai ορθότροπο 5 5 iplae outofplae : Μητρώο ανηγµένης δυκαµψίας reduced tiffe D D D D ν ν ν ν / Λπτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί αντιδραστήρες Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί ανιδρασήρες Σε ορισμένες περιπώσεις, σε μια χημική βιομηχανία, η χρήση ενός μόνο χημικού ανιδρασήρα δεν είναι όσο αποελεσμαική όσο θα ήαν επιθυμηό. Συνεπώς, είναι απαραίηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο. Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας

Κεφάλαιο 3 ο. Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Κεφάλαιο 3 ο Κυκλώμαα με σοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Η διαφορά μεαξύ ης ανάλυσης ων ωμικών κυκλωμάων, που μελεήσαμε ως ώρα, και ων κυκλωμάων που ακολουθούν είναι όι οι εξισώσεις που προκύπουν από ην

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος των Wiedemann-Franz

Νόμος των Wiedemann-Franz Άκηη 38 Νόμος των Widmann-Franz 38.1 Σκοπός Σκοπός της άκηης αυτής είναι η μέτρηη της ταθεράς Lorntz ε δύο διαφορετικά μέταα οι ιδιότητες των οποίων διαφέρουν ημαντικά. Η ταθερά του Lorntz μετράται μέω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ. είναι όλοι ίσοι και επιπλέον δεν υπάρχουν οι όροι xy, yz, zx. Γενικά µια εξίσωση της µορφής: 0 + Β + Α.

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ. είναι όλοι ίσοι και επιπλέον δεν υπάρχουν οι όροι xy, yz, zx. Γενικά µια εξίσωση της µορφής: 0 + Β + Α. Suies & Publishing ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΗΛ.:.38..57 www.arnοs.gr 3 Ο γωµτρικός τόπος των σηµίων που έχουν σταθρή απόσταση από το σηµίο,, του 3 ονοµάζται σφαίρα. Η σφαίρα µ κέντρο το,, και ακτίνα έχι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΟΥΣ. Τυχαίες µεταβητές Ποές φορές ε ένα πείραµα τύχης δεν µας ενδιαφέρει ο δειγµατοχώρος του ο οποίος όπως είδαµε µπορεί να είναι και µη-αριθµητικό ύνοο αά

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να δείξετε ότι αυξανομένης της θερμοκρασίας το κλάσμα των μορίων του συστήματος που βρίσκεται στην βασική ενεργειακή κατάσταση θα μειώνεται;

Μπορείτε να δείξετε ότι αυξανομένης της θερμοκρασίας το κλάσμα των μορίων του συστήματος που βρίσκεται στην βασική ενεργειακή κατάσταση θα μειώνεται; Έστω μακροσκοπικό σύστημα αποτούμνο από μόρια τα οποία μπορούν να βρθούν σ ένα σύνοο μη κφυισμένων καταστάσων μ νέργια, όπου,, 2, 3, 4,. Σ προηγούμνο παράδιγμα δίξαμ ότι η κυρίαρχη διαμόρφωση νός τέτοιου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Προηγούμενου Μαθήματος Κανάλια επικοινωνίας με θόρυβο και η χωρητικότητά τους

Περίληψη Προηγούμενου Μαθήματος Κανάλια επικοινωνίας με θόρυβο και η χωρητικότητά τους ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γ Κοντογιάννης Πέμπτη Μαΐου 7 Φυλλάδιο #3 Πρίληψη Προηγούμνου Μαθήματος Κανάλια πικοινωνίας μ θόρυβο και η χωρητικότητά τους Πώς πριγράφουμ ένα κανάλι πικοινωνίας; Τι θα πι «θόρυβος»;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Τάσεις και παραμορφώσεις γύρω από κυκλικές σήραγγες. Κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από κυκλική σήραγγα - Παραδοχές

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Τάσεις και παραμορφώσεις γύρω από κυκλικές σήραγγες. Κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από κυκλική σήραγγα - Παραδοχές ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Σηράγγων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ Τάεις και παραμορφώεις γύρω από κυκλικές ήραγγες 5.8.5 Κατανομές τάεων και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: εφελκυσμός. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: εφελκυσμός. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητς υνθέτων υλικών: φλκυμός Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιτήμης & Τχνολογίας Υλικών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκπόνηη διπλωματικών ργαιών την ΕΑΒ, Τανάγρα Αττικής. dispersion methodologies μ κοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Μοναδιαία βηµαική συνάρηση (Ui Sep Fucio) U () =, U () =, .5 - -

Διαβάστε περισσότερα

Απόκλιση και στροβιλισµός ενός διανυσµατικού πεδίου. R και ( ) y z z x x y

Απόκλιση και στροβιλισµός ενός διανυσµατικού πεδίου. R και ( ) y z z x x y 5 Απόκλιη και τροβιλιµός ενός διανυµατικού πεδίου Έτω F ένα C διανυµατικό πεδίο του R, δηλαδή υνάρτηη µε D ανοικτό το F = F, F, F. R και F : D R R Στο διανυµατικό πεδίο F αντιτοιχούµε ένα άλλο διανυµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Μετάδοη Τάεων λόγω Επιβολής Φορτίων Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 8. Ειαγωγή Ένα ύνηθες αποτέλεµα των έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι η επιβολή φορτίων το έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

15. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

15. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η Μέθοδος των Ππραµένων Στοιχίων Σηµιώις 5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στο κφάλαιο αυτό πριγράφται ν υντοµία η πίλυη προβληµάτων παραµορφώιµων ωµάτων µ λατο-πλατική υµπριφορά, µέω της

Διαβάστε περισσότερα

Συµπάγεια και οµοιόµορφη συνέχεια

Συµπάγεια και οµοιόµορφη συνέχεια 35 Συµπάγια και οµοιόµορφη συνέχια Μια πολύ σηµαντική έννοια στην Ανάλυση ίναι αυτή της συµπάγιας. Όπως θα δούµ τα συµπαγή υποσύνολα του Ευκλίδιου χώρου R συµπριφέρονται λίγο πολύ ως ππρασµένα σύνολα.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµητική. Boutsikas M.V. (2003), Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

Εκτιµητική. Boutsikas M.V. (2003), Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 4 Εκτιµητική Σύνδεη θεωρίας πιθανοτήτων - περιγραφικής τατιτικής H περιγραφική τατιτική (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι αφορά κυρίως τη µελέτη κάποιων «µεγεθών» (πχ µέη τιµή, διαπορά, διάµεος, κοκ ενός «δείγµατος» υγκεκριµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 3 Ευθεία - Επίπεδο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/2010-11

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 3 Ευθεία - Επίπεδο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/2010-11 ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΔΙΥ 3 Ευθία - Επίπδο ΣΧΛΗ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ/00-.(α) Τα διανύσματα Β = (,, ), Γ = (,, 3) ίναι μη συγγραμμικά και παράλληλα προς το πίπδο Π, νώ το σημίο (,,3) μ διάνυσμα θέσης r = (,,3) ίναι σημίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας Η Έννοια ης υχαίας ιαδικασίας Η έννοια ης υχαίας διαδικασίας, βασίζεαι σην επέκαση ης έννοιας ης υχαίας µεαβληής, ώσε να συµπεριλάβει ο χρόνο. Σεκάθεαποέλεσµα s k ενόςπειράµαοςύχης ανισοιχούµε, σύµφωναµεκάποιοκανόνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή κριτηρίου παραβολοειδούς εκ περιστροφής στη Βραχοµηχανική

Εφαρµογή κριτηρίου παραβολοειδούς εκ περιστροφής στη Βραχοµηχανική Εφαρµογή κριτηρίου παραβολοειδούς εκ περιτροφής τη Βραχοµηχανική Appliaion of a paaboloid ieion in Rok Mehanis ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Μ.Γ., ρ Μηχ., Π.Μ. & Α.Τ.Μ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ, 07 ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ οκός Οπλισµένου Σκυροέµαος Ενισχυµένη µε Σρώση Οπλισµένου Σκυροέµαος Φ0 Φ0 η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΕΦΑΡΜΟΓΗ Yλικά : C5/30, Φ0 S Άνοιγµαοκού:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΑΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΡΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η Διπλωμαική Εργαία παρουιάηκε ενώπιον ου Διδακικού Προωπικού ου Πανεπιημίου Αιγαίου Για ην Εκπλήρωη ων Απαιήεων για ο Δίπλωμα Ειδίκευης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΡΡΟΗΣ (YIELD CRITERIA)- ΝΟΜΟΙ ΡΟΗΣ- ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΡΡΟΗΣ (YIELD CRITERIA)- ΝΟΜΟΙ ΡΟΗΣ- ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ Καθ. Δ.. Μαωλάκος Τομέας Τχολογίας τω Κατργαιώ ΜΠ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΡΡΟΗΣ YIELD CRITERIA- ΝΟΜΟΙ ΡΟΗΣ- ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ Κριτήριο διαρροής ίαι η µαθηµατική υθήκη που πριγράφι τη τατική κατάταη έα ηµίο της µάζας του

Διαβάστε περισσότερα

Γ D µε αρχικό σηµείο το ( a, ( ) ( ) είναι µια άλλη και καταλήγει στο ( x, τότε (1) Γ ξεκινούν από το σηµείο (, ) και ( x,

Γ D µε αρχικό σηµείο το ( a, ( ) ( ) είναι µια άλλη και καταλήγει στο ( x, τότε (1) Γ ξεκινούν από το σηµείο (, ) και ( x, 69 Θα αποδείξουµε την υνέχεια- ως εφαρµογή του θεωρήµατος του Greenτην κατεύθυνη (ιι (ι του θεωρήµατος που χαρακτηρίζει τα υντηρητικά πεδία F : R R, όπου απλά υνεκτικός τόπος του R ( Θεώρηµα Αν R είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 18 ο, 19 Νοεµβρίου 2008 (9:00-10:00).

Μάθηµα 18 ο, 19 Νοεµβρίου 2008 (9:00-10:00). Μάθηµα 8 ο, 9 Νοµβρίου 008 (9:00-0:00) Άσκηση 4 Θωρούµ κβαντικό σύστηµα ύο πιπέων, ηλαή έχουµ ύο ιιοκαταστάσις της νέργιας, Ĥ Ε και Ĥ Ε, τις οποίς ν γνωρίζουµ Ενώ για τον τλστή Α, γνωρίζουµ τις ιιοκαταστάσις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Βιβλίο διδάσκοντα με λύσεις προβλημάτων. Κεφάλαιο 2. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Καθηγητής

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Βιβλίο διδάσκοντα με λύσεις προβλημάτων. Κεφάλαιο 2. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Καθηγητής ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Βιβλίο διδάκοντα με λύεις προβλημάτων Κεφάλαιο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Καθηγητής epapamic@civil.auth.gr Euripides apamichos Digitally signed y Euripides apamichos DN: c=gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλύτερες περιπέτειες

Μεγαλύτερες περιπέτειες Μεγαλύερες εριέειες Μεά ην ανάρηση «Ένα σύσημα σωμάων σε εριέειες» ας άμε ένα βήμα αρακάω, ση μελέη ου συσήμαος σωμάων και ης εφαρμογής ου γενικευμένου νόμου ου Νεύωνα. --------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ 1 4.1 ΥΙΣ ΚΙ Ι ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΩΡΙ 1. Το πίπδο: ίναι έννοια πρωταρχική για τα µαθηµατικά δηλαδή έννοια που δν πιδέχται ορισµό. H ικόνα του πιπέδου ίναι γνωστή από την µπιρία µας. Την έχουµ ταυτίσι µ τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου)

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου) Στοιχία από τη Γωμτρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλίδια Γωμτρία Α και Β Ενιαίου Λυκίου) Σχήματα των οποίων τα σημία δν βρίσκονται όλα στο ίδιο πίπδο ονομάζονται γωμτρικά στρά (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα 5 Ανοικτά και κλιστά σύνολα Στην παράγραφο αυτή αναπτύσσται ο µηχανισµός που θα µας πιτρέψι να µλτήσουµ τις αναλυτικές ιδιότητς των συναρτήσων πολλών µταβλητών. Θα χριαστούµ τις έννοις της ανοικτής σφαίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι οικονοµολόγοι νδιαφέρονται να µτρσουν ορισµένς µταβλητές για να µπορέσουν να κάνουν προβλέψις και για να κτιµσουν µ σχτικ ακρίβια τι αποτέλσµα θα έχι η µταβολ µιας µταβλητς πί µιας άλλης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι κινηήρες αυής ης καηγορίας ροφοδοούναι από κάποια πηγή συνεχούς άσης. Από καασκευασικής απόψεως, δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά σε σχέση με ις γεννήριες ΣΡ. Βασικό πλεονέκημά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα α υπολογισμοί κύριων τάσεων

Παράρτημα α υπολογισμοί κύριων τάσεων Παράρημα α υπολογιμοί κύριων άεων Οι κύριες άεις μπορούν να υπολογιούν εύκολα αφού υπολογιούν πρώα, οι αναλλοίωες ου αποκλίνονος ανυή άεων:, καώς και η πρώη αναλλοίωη ου ανυή άεων Ι. Υπολογίζεαι αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2

Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατακευών Εργατήριο Ωπλιµένου Σκυροδέµατος Κωνταντίνος Χαλιορής, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας τηλ./fax: 54107963 Ε-mail: haliori@ivil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ NOTATION ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ -Bd, Steat and Lghtfoot "Tanpot Phenomena" -Bd, Amtong and Haage

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κανονική κατανοµή

1. Η κανονική κατανοµή . Η κανονική κατανοµή Η κανονική κατανοµή είναι η ηµαντικότερη κατανοµή πιθανοτήτων µε τις περιότερες εφαρµογές. Μελετήθηκε αρχικά από τον De Moire (667-754) και από τον Lple (749-87) οι οποίοι απέδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

2 1 1+ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:2 ο - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 2.1 2.2. Γιάννης Ζαµπέλης Μαθηµατικός

2 1 1+ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:2 ο - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 2.1 2.2. Γιάννης Ζαµπέλης Μαθηµατικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ο - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:.. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 5 Γιάννης Ζαµπέλης Μαθηµατικός 8575 Β (Αναρτήθηκ 8 4 ) ίνονται τα σηµία Α(,) και Β(5,6). α) Να βρίτ την ξίσωση της υθίας που διέρχται από τα σηµία Α και B.

Διαβάστε περισσότερα

C V C = 1. Πυκνωτές. Οι πυκνωτές έχουν πολλές χρήσεις λόγω του ότι αποτελούν αποθήκες ηλεκτρικού φορτίου και ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας.

C V C = 1. Πυκνωτές. Οι πυκνωτές έχουν πολλές χρήσεις λόγω του ότι αποτελούν αποθήκες ηλεκτρικού φορτίου και ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας. . Πυκνωτές Δύο αγωγοί που διαχωρίζονται από ένα μονωτή αποτλούν ένα πυκνωτή. Στην πράξη οι αγωγοί φέρουν ία και αντίθτα φορτία. Ορίζουμ αν χωρητικότητα νός πυκνωτή το ταθρό πηλίκο: ab F Οι πυκνωτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Σχετική κίνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Σχετική κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Σχετική κίνηη 1 Υλικό ηµείο µάζας m=1 κινείται πάνω ε επίπεδο Ο που περιτρέφεται γύρω από τον άξονα Ο µε γωνιακή ταχύτηταω = ωk, όπου ω=1/ s -1 Αν κάποια τιγµή το ώµα βρίκεται ε απόταη r=1 m

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΜHXANIKH ΣYMΠΕΡΙΦΟΡΑ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΜHXANIKH ΣYMΠΕΡΙΦΟΡΑ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΜHXANIKH ΣYMΠΕΡΙΦΟΡΑ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1 Οι υνηθέτερες δοκιμές της Εδαφομηχανικής 2 Μονοδιάτατη υμπίεη Τυπική υμπεριφορά ( v -ε v ) Μέτρο Συμπίεης (D) Φόρτιη αποφόρτιη επαναφόρτιη ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

1 N N 1 N ( ) x dx (1) , (2) N xi. i= 1. = A exp , (3) dx = 1. (4) x σ 68% 2. (5) σ x x x . (6) . (7)

1 N N 1 N ( ) x dx (1) , (2) N xi. i= 1. = A exp , (3) dx = 1. (4) x σ 68% 2. (5) σ x x x . (6) . (7) Περί φλµάτων µετρήεων κι ποτελεµάτων Προδιοριµός φάλµτος (ή ειότητς) ενός ποτελέµτος Σφάλµ µις µετρήεως: φάλµ νγνώεως, π.χ. ±/ υποδιιρέεως κλίµκος. Σφάλµ πολλπλών, επνληπτικών µετρήεων: ( ) ( ) Πρόκειτι

Διαβάστε περισσότερα

σ.π.π. της 0.05 c 0.1

σ.π.π. της 0.05 c 0.1 6 Έλεγχοι Υποθέεων Σε αρκετές εφαρµογές παρουιάζεται η ανάγκη λήψης αποφάεων χετικών µε την κατανοµή ενός πληθυµού Πιο υγκεκριµένα, ε πολλές περιπτώεις πρέπει, βάει ενός τδ Χ, Χ,, Χ από έναν πληθυµό µε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2 ο : Εισαγωγή στον διανυσµατικό λογισµό

Φροντιστήριο 2 ο : Εισαγωγή στον διανυσµατικό λογισµό Φροντιστήριο ο : Εισαγωγή στον διανυσµατικό λογισµό Βαθµωτά ή µονόµτρα µγέθη scls: Για να οριστούν τα µγέθη αυτά απαιτίται να δοθί µόνο το µέτρο τους πριλαµβανοµένης της µονάδας µέτρησης ιανυσµατικά µγέθη

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά µαθηµατικά µεγέθη, συµβολισµοί και σχέσεις

3. Βασικά µαθηµατικά µεγέθη, συµβολισµοί και σχέσεις ρ.χ. Στρουθόπουλος, e-mail: stch@teise.g ΑΤΕΙ Σερρώ 3. Βαικά µαθηµατικά µεγέθη, υµβολιµοί και χέεις 3.. Πίακας τήλης Α το πλήθος τω προτύπω, το πλήθος τω χαρακτηριτικώ που µετράµε ε κάθε πρότυπο και Τ

Διαβάστε περισσότερα

S συµβολίζονται ως. Είδη φορτίων: (α) επιφανειακά (π.χ. λόγω επαφής του θεωρούµενου σώµατος µε άλλα σώµατα),

S συµβολίζονται ως. Είδη φορτίων: (α) επιφανειακά (π.χ. λόγω επαφής του θεωρούµενου σώµατος µε άλλα σώµατα), ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Η έννοια του ελκυτή (tracto): M(υνιταµένη ροπή) F (υνιταµένη δύναµη) Θεωρείται παραµορφώιµο τερεό ε ιορροπία υπό εξωτερική φόρτιη (αποκλείονται ταχέως µεταβαλλόµενες φορτίεις και εποµένως

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίσχυση

Ασκήσεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίσχυση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης Ακήεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίχυη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Ισορροπία Σωματιδίου Στατική Ισορροπία Στερεού Σώματος

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Ισορροπία Σωματιδίου Στατική Ισορροπία Στερεού Σώματος ΔΥΝΑΜΕΙΣ Διανυσμαική Φύση ης Δύναμης Σύνθεση Δυνάμεων ΡΟΠΗ Η Έννοια ης Ροπής Ροπή Πολλών Δυνάμεων Ζεύγος Δυνάμεων ΦΥΣΙΚΗ Ι ΤΜΗΜΑ Α Α. Καραμπαρμπούνης, Ε. Συλιάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,, 4 5 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή δύναμης. Τι προκαλεί την επιτάχυνση ενός υλικού σημείου; Η άσκηση δύναμης F πάνω του. Τι προκαλεί την γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώματος;

Ροπή δύναμης. Τι προκαλεί την επιτάχυνση ενός υλικού σημείου; Η άσκηση δύναμης F πάνω του. Τι προκαλεί την γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώματος; Τι προκαλεί ην επιάχυνση ενός υλικού σημείου; Η άσκηση δύναμης F πάνω ου Τι προκαλεί ην γωνιακή επιάχυνση ενός σερεού σώμαος; Η ροπή δύναμης F Για να αλλάξουμε ην περισροφική καάσαση ενός σώμαος παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

Κεφάλαιο 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ 5.1. Ειαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία ύντοµη περιγραφή µερικών επιπλέον θεµάτων τα οποία οι βιοηλεκτρικές αρχές έχουν εφαρµογή. Τα θέµατα που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μηχανική συμπεριφορά αντανακλά την σχέση παραμόρφωση ασκούμενο φορτίο/δύναμη Να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του υλικού - να αποφευχθεί υπερβολική παραμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα