ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6"

Transcript

1 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی د ب ی ا ن ب ا ت و ج ه ب ه م ی ز ا ن مشاکت د م د ی ی ت م و د ی د ب ی ا ن م ت و س ط ه ش ه س ت ا ن ن ق د ه ) 1 ص ا د ق م ل ک ی آ و ا س ی ن 2 ن ق ی پ و چ ک ی د ه پ ژ و ه ش ح ا ض ب ا ه د ف پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی س ا ز م ا ن ی د ب ی ا ن ب ا ت و ج ه ب ه م د ی ی ت م ش ا ک ت ی د م د ا س د و ه م ت و س ط ه ش ه س ت ا ن ن ق د ه ا ن ج ا م ش د ه ا س ت. و ش ت ح ق ي ق ت و ص ي ف ي ا ز ن و ع ه م ب س ت گ ي ا س ت. ج ا م ع ه آ م ا ی پ ژ و ه ش ش ا م ل ک ل ی ه م ع ل م ا ن م ت و س ط ه ش ه س ت ا ن ن ق د ه ب ه ت ع د ا د ن ف ب و د ک ه ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ف م و ل ک و ک ا ن ن ف ب ه ع ن و ا ن ح ج م ن م و ن ه ب آ و د و ب ه و ش ن م و ن ه گ ی ی ط ب ق ه ا ي ن س ب ی ب ه ط و ت ص ا د ف ي ا ن ت خ ا ب ش د ن د. ب ا ي گ د آ و ي د ا د ه ه اي پ ژ و ه ش ا ز پ س ش ن ا م ه ا س ت ا ن د ا د ف ت ا ش ه و ن د ی س ا ز م ا ن ی پ و د س ا ک و ف و ه م ک ا ا ن و پ س ش ن ا م ه م د ی ی ت م ش ا ک ت ی م ح ق ق س ا خ ت ه استفاده شده ا س ت. باي سنجش م ي ز ا ن پ ا ي ا ي ي ب ا ا س ت ف ا د ه از ضيب آلفاي كونباخ فتا شهوندی سازمانی 0/86= α و م د ی ی ت م ش ا ک ت ی 0/8= 9 α ب ه د س ت آ م د. د ا د ه ه ا ی ج م ع آ و ی ش د ه ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ت ح ل ي ل م ا ن و ا و ت ح ل ي ل گ س ي و ن چ ن د گ ا ن ه تحليل شد. ن ت ا ي ج ن ش ا ن د ا د ك ه ب ي ن ا ب ع ا د م د ی ی ت م ش ا ک ت ی ب ا ك ل ا ب ع ا د فتا شهوندی سازمانی ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا و ج و د د ا د. ع ال و ه ب ا ي ن ا ب ع ا د م د ی ی ت م ش ا ک ت ی ش ا م ل د ج ه قلمو حدود م ب ن ا و س ط و ح م ش ا ک ت م ي ت و ا ن د ب ه ط و م ث ب ت و م ع ن ي د ا ي ا ب ع ا د ف ت ا ش ه و ن د ی ا ز ج م ل ه ن و د و س ت ی ا ح ت ا م و ت ک ی م ج و ا ن م د ی و ظ ی ف ه ش ن ا س ی و ف ض ی ل ت م د ن ی ا پ يش ب ي ن ي ك ن د. ک ل ی د و ا ژ ه ه ا : پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی س ا ز م ا ن ی م د ی ی ت م ش ا ک ت ی. د ی ا ف ت م ق ا ل ه : /5/ پ ذ ی ش م ق ا ل ه : /0/ ک ا ش ن ا س ی- 1- ا س ت ا د ی ا د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی و ا ح د ت ب ی ز گ و ه ع ل و م ت ب ی ت ی ت ب ی ز ا ی ا ن ( ن و ی س ن د ه م س ئ و ل ) 2 ا ش د م د ی ی ت آ م و ز ش ی

2 ی) ص ب ت س م ه» ع و م ج م 3 4 د) ن ل و ه ن تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ه ز و م ا ن ا ی د م و ن ا گ ش ه و ژ پ ت ی م ه ا ا ت ف و و ن ی ل و ب ( د ن ا ه د ش ه ج و ت م ی ن ا م ز ا س ی ش خ ب ث ا و ت ی ق ف ؤ م ی ن و ن ی ی د ن و ه ش ی ن ا م ز ا س ی ل ن ا ت ف و ه ا ن ا و ن ع ب ط ش م ز ال ی ا ب ن ا ا ک م ه و س ال ز 4 ن ا و ن ع ه ب ت ا ی ب د ا د سازمانی شهوندی ا ت ف 3( ن ا ا ک م ه و ی ل ی ه ت س ا ی ن ا م ز ا س ا ت ف ح ی ض و ت ی ا ب خود پتانسیل ه ب ه ج و ت ا ب و ه د ش ه ا ظ ه د ن ن ک ا و د ی م ا م و ه ف م ک ی و ن و ت پ م ه ( ت س ا ا ظ ت ن ا د و م ح ط س ز ا ش ی ب ی ن ا م ز ا س د ک ل م ع ظ ف ح و ا ت ف ه ف ی ظ و ه ب ه ب ا ش م ه ک 5. ) ن و ت پ م ه د ف ی م س ف ی ا ظ و ز ا ی ش خ ب ه ک ی ا ی ت خ ا و ه ن ا ب ل ط و ا د ی ا ه ا ت ف ز ا ی ا» د ن و ش ی م ن ا م ز ا س ی ا ه ش ق ن و ف ی ا ظ و ث ؤ م د و ب ه ب ث ع ا ب و م ا ج ن ا ی و ط س و ت د و ج و ن ی ا ا ب ا م ا نیستند ا ت ف 7( ا ی س و ی م ال س ا ی م ی ل س ق ا ب و ی ب د ی ل ک ی ی ا ض ی ب ا ج ن و ه ب ه ک ی ا ت ف د و ش ی م ل ا م ع ا ا ک س ا س د ه ک ت س ا ی م و م ع ا ت ف ک ی ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش د ک خواهد کمک گ ی د ن ا م ز ا س د ی ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ا ک ک ی م ا ج ن ا د ی ن ا م ز ا س 6 ء ز ج ه ك ت س ا ي ص خ ش د ي د ح ال ص س ا س ا ب ي ا ت ف ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف. 2( ت ه ج د ي ن ا م ز ا س ي ش خ ب ث ا ش ي ا ز ف ا ث ع ا ب ل ا ح ن ي ا ا ب ا م ا ه د و ب ن د ن م ا ك ي ل غ ش اي ه ي د ن م ز ا ي ن و ز ن ی ب ا ( د و ب خواهد ذينفعان ع ف ا ن م ي ا ض ا 7 شهوندی فتا که داده ن ا ش ن ت ا ق ی ق ح ت 7( ی ت و م ی ت و و ن ی ل و ب ( ت س ا ط ب ت م سازمانی موفقیت و و کاکنان اثبخشی شاخصهای با ت د ش ب ی ن ا م ز ا س ی ل ن ا ت ن ا ا ک م ه و س ال ز ی ن و ن ی 8 ی ل ن ا ت 10 دی ن ب ع م ج یک د ن ی ا ب ا ن ب ) ف و ه ای ه خ چ و ت ا ع ط ق ن د ک ی ا ک ن غ و ا ب نی ا م ز ا س دی ن و ه ش ای ه ا ت ف ه ک د ک ه ا ش ا اید ب لی ک 11. ) گ ن ا ب د) ن و ش ی م ن ا م ز ا س د ک ل م ع د و ب ه ب و ا ق ت ا ث ع ا ب نها ا م ز ا س عی ا م ت ج ا 1 - Bolino & Turnley 2 - Zellars, 3 -Yen & Niehoff 4 - Hee Lee 5 - Hampton & Hampton 6 - Newland 7 - Robbins & Timothy 8 - Bolino & Turnley 9 - Zellars, 10 -Yen & Niehoff 11 - Bang

3 ن ش ا ن( ا گ ا ن) پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی د ب ی ا ن... / م ل ک ی آ و ا س ی ن و ه م ک ا د ب ا ه ب س ي ه اي ف ت ا ا ب ع ا د پ و د س ا ك ف ش ه و ن د ي ه م ک ا ا ن و س ا ز م ا ن ي ( ت و ا ف ق ه ن و ز ك ه د ا د و ا ح د ي ت ق ي ب ا ا ب ي ن 0 3 پ ژ و ه ش گ ا ن ن و ع ن د ا د و ج و د م ت ف ا و ت ا ز ا ب ع ا د ف ت ا ش ه و ن د ي س ا ز م ا ن ي ش ن ا س ا ي ي ش د ه ا س ت ا ب ع ا د ي ك ه ب ي ش ت ي ن ت و ج ه ا م ي ا ن م ح ق ق ي ن ب ه خ و د ج ل ب ك د ه ا ن د ع ب ا ت ن د ا ز : ن و ع د و س ت ي و ج د ا ن ك ا ي ا ح ت ا م ب ه د ي گ ا ن ا د م د ي و گ ذ ش ت ف ت ا م د ن ي و... و ي م ه ن ت و 3 ب و ل س 2 1 ي ا ن پ و د س ا ك ف و ه م ک ا ا ن و ا ن گ و ه م ک ا ا ن ن ت. ) ك ه گ ف ت ب ت و ا ن ش ا ي د م ع ت ب ت ي ن د ب ا ة ش د ه ا ا ئ ه ب ن د ي ت ق س ي م م ؤ ل ف ه ه اي ف ت ا ش ه و ن د ي س ا ز م ا ن ي ت و س ط ا گ ا ن ا ا ئ ه ش د ه ا س ت ك ه د ت ح ق ي ق ا ت م خ ت ل ف م و د ا س ت ف ا د ه ق ا گ ف ت ه ا س ت. ا ي ن ا ب ع ا د ع ب ا ت ن د ا ز: ن و ع 4 د و س ت ي : ن و ع د و س ت ي ب ه ف ت ا ه ا ي م ف ي د و س و د ب خ ش ي ا ز ق ب ي ل ايجاد صميميت ه م د ل ي و د ل س و ز ي م ي ا ن ه م ك ا ا ن ا ش ا ه د ا د ك ه خ و ا ه ب ه ش ك ل م س ت ق ي م و ي ا غ ي م س ت ق ي م ب ه ك ا ك ن ا ن ي ك ه د ا ا ي م ش ك ال ت ع ا د ي ه س ت ن د ك م ك م ي ك ن د. و ظ ي ف ه 5 ش ن ا س ي : وظيفه شناسي حالتي ا س ت ك ه د آ ن اعضاي سازمان فتاهاي خاصي ا ا ن ج ا م م ي د ه ن د و ف ا ت ا ز ح د ا ق ل س ط ح و ظ ي ف ه م و د ن ي ا ز ب ا ي ا ن ج ا م آ ن ك ا ف ع ا ل ي ت م ی ن م ا ي ن د. ف ض ي ل ت م ي ش و د. 6 م د ن ي : ف ت ا ي ا ف ض ي ل ت م د ن ي ا ز م س ؤ و ل ي ت پ ذ ي ي ع ال ق ه ي ا ت ع ه د ب ه س ا ز م ا ن ن ا ش ي 7 ج و ا ن م د ی : ب ه ش ك ي ب ا ي ي د ب ا ب م و ق ع ي ت ه اي م ط ل و ب و م س ا ع د ب د و ن ا ع ت ا ض ن ا ض ا ي ت ي و گ ال ي ه م ن د ي ا ش ا ه م ي ك ن د. ا ح ت ا م و 8 ت ک ی م : ا ي ن ب ع د ب ي ا ن ك ن ن د ه ن ح و ه ف ت ا ا ف ا د ب ا ه م ك ا ا ن س پ س ت ا ن و م خ ا ط ب ا ن س ا ز م ا ن ي ا س ت. ا ف ا د ي ك ه د س ا ز م ا ن ب ا ا ح ت ا م و ت ك ي م ب ا د ي گ ا ن ف ت ا م ی ك ن ن د د ا ا ي ف ت ا 1 - Ryan 2 - Wang 3 - Netemeyer & Boles 4 - Altruism 5 -Deontology 6 - Civic virtue 7 - Sportsmanship 8 - Courtesy

4 تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ي د ن و ه ش ي ن ا م ز ا س ي ق ت م 2. ) ك و ك و ك ل و ت ه م ن ي م ا د) ن ش ا ب ی م و ن ا ا ك م ه و و ت س ا ك ن ا ا ک م ه س ا د م ش ق ن. ت س ا ا ک ن ا ل ب ا ق ی غ ز ی ن ش و پ و ش ز و م آ د ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ت ي م ه ا ا ت ف ز ا ا د و خ ب ه ک ی ن ا م ل ع م ت ی م ه ا ا ه و ش ک جانبه همه ه ع س و ت و ه د ن ي آ ي ن ا س ن ا ي و ي ن ت ي ب ت د د ي ي گ د ا ي ت ش ي ب ه چ ه ي ا ق ت ا ن ا م ل ع م ه ف ي ظ و. د ه د ی م ن ا ش ن ا د ن ش ا ب ال ا ب ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش م ا ج ن ا ا ب ن ا و ت ي م ن ک ش ن و د ب ي ي گ د ا ي ه د ي چ ي پ ت ي ه ا م ه ب ظ ن و ت س ا س ي د ت ق ي ط ز ا ن ا ز و م آ ش ن ا د د ک د ا ج ي ا ال ا ب ي ت ي ف ي ک ا ب ا ن آ ه د ش ن ي ي ع ت ش ي پ ز ا و ص ا خ ي ف ي ا ظ و ش و خ 3 كاكنان. ) ٩٠٠٢ ا ک ت ال پ ا ( شهوندي فتاهاي م ا ج ن ا ه ب ت ش ي ب ي ل ي ا م ت د ن ا د ي گ د ن ز د ت ب ث م ه ا گ د ي د ب ل غ ا ه ك د و خ ب ي ت ش ي ب سازماني شهوندي ا ت ف د ن ا د ه ن ا ت س و د ع و ن و ه ن ال د م ه ي گ ژ ي و كه افادي. د ن ا د ي ن ا م ز ا س و ی س ا د و م ( د ن ن ك ي م ي ق ل ت ن ا ش ا ك ي ذ پ ا ن ي ي ا د ج ء ز ج ا ن آ و د ن ه د ی م ن ا ش ن د و خ ز ا. ) نگ ی س 5 و ه ن ا ب ل ط و ا د ا ت ف ا س ا د م د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ا ت ف ) ( ن ا ا ک م ه و ال و ا ا پ ی د ه ط ب ا ه ک ه د ا د ن ا ش ن ت ا ق ی ق ح ت. د ن ا ه د ک ف ی ع ت ت س ا ی م س ت ا م ا ز ل ا ز ا ت ا ف ه ک ن ا ی ب د ی ا ی ت خ ا و م ل ع م ی ا ه ف ح ی ا ک م ه ن و چ ی ی ا ه ی گ ژ ی و و ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ا ت ف ن ی ب ی ا د ی ن ع م و ت ب ث م ل م ا ع ت ی ع ا م ت ج ا د ال و ا ا پ ی د ( س ا د م و ) ن ا ا ک م ه و ک د ن ا ی ب د ز ا ی ش خ ب ث ا د و ج و ه ب ج ن م ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ه ک ه د ا د ن ا ش ن ت ا ق ی ق ح ت ن ی ن چ م ه. 7( ن ا ا ک م ه و ال و ا ا پ ی د ( د ا د ی ش خ ب ث ا س ا د م و ن ا ا ک م ه ه د ش 6 ی و ه ( ت س ا و ن ا ا ک م ه ال و ا ا پ ی د و ی و ه 7 د ا د د و گ و 8 ك م ك س ا د م د ن ا م ل ع م ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ز ا ي ا ه ن و م ن. ) پ و ک ه ب ق ل ع ت م ن ا م ز د و ي ا ك ت ع ا س ز ا س پ ي ت ح ن ا گ ي د و ن ا ا ك م ه ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ه ن ا ب ل ط و ا د. ت س ا ن ا ش د و خ د ن ت س ه كالسي بنامه ز ا ت ا ف اي ه ت ي ل ا ع ف ل و ب ق و ي ا ك ت ب ا ي ا ه د ا ه ن ش ي پ ه ي ا ا ب ل ط و ا د ن ا م ل ع م ن ي ا اي ه ت ي ل ا ع ف م ا ج ن ا ب ي ص خ ش و م ا م ا ج ن ا ي ا ج ه ب. د ن ن ك ی م ه د ا ف ت س ا ث ؤ م ي ا ه ن و گ ه ب ن ا ش ت ق و ز ا و 1 - Castro 5 - Torlak & Koc 3 - Oplatka 4 - Modassir & Singh 5 - DiPaola 6 - Hoy 7 -Goddard 8 - Cooper

5 ت) ف ا ت ن ج ا ک م ه و ن ی س ا و آ ی ک ل م /... ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ ا ظ ت ن ا ه ك ن ي ا ن و د ب د ن ن ك ي م ه د ا ف ت س ا ه س د م ع ف ن ه ب د و خ ش ال ت و ي ي ا ن ا و ت ز ا و د ن ا د ز ك م ت ي ا ه ف ح ا ت س ا ک ا د و ال و ا ا پ ی د ( د ن ش ا ب ه ت ش ا د ش ا د ا پ و ن ا ب ج 1 ي ن ا م ز ا س دي ن و ه ش ا ت ف ت ي م ه ا. ) ز و ه ن ي ا ب ي ف ل ت خ م ي ش ه و ژ پ د ه ا و ش گ ي د ي ا ه ن ا م ز ا س د ن ن ا م ه ه ز و م ا ه ک ت س ا ه د ش ن آ ه ب ج ن م ن ا م ل ع م د ن ا ن ک ا ک و ن ا م ل ع م ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ف ي ع ت د ه ب ا ش ت و ي ن ا س ک ي م غ ي ل ع. د و ش م ه ا ف ن آ. د ا د د و ج و ه س د م د ن آ ف ا د ه ا س ا س ا ب ي غ ت م ن ي ا ساختا بندي م ي س ق ت ه ب ي د ا ي ز گايش ديگ ا ت خ ا س ت س ا ي ن ا س ک ه چ ه ب ک م ک ت ه ج د و ه ج و ت م ن ا م ل ع م ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ي ا ه ا ت ف ه ک ن ي ا ش ن ا د ه ب ک م ک ت ه ج د د ن ا و ت ي م ن ا م ل ع م ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ي ا ه ا ت ف. د ن ک ي م ا ک ش آ ا ي ل ص ف م و ي د م س د س ال ک خود شخصي د ش و صالحيت كل و ط ه ب ه س د م گ ي د ن ا م ل ع م ن ا ز و م آ. ) ٧ ٨ ٣ ١ ن ا ا ک م ه و ي د ا ب آ ن ي ز ( د و ش ل ا م ع ا ن ي د ل ا و ب ا خ ت ن ا ط ی ا ش ی گ د ی چ ی پ و ا ذ گ ی ث أ ت ي ا ه ی غ ت م ع و ن ت ن ا ی م د و ی ن و ن ک م ط ال ت پ ي ا ی ن د د و ی ن ه ذ ت س ا ي ا ه د ی د پ ی ت ک ا ش م ت ی ی د م. ت س ا ت ی م ه ا ز ی ا ح و ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ا ی س ب ت ی ی د م ک ب س که فهنگی حاشیه میشود ب ج و م و د ن ک ی م ه ض ا ع م ی ت ن س و ل ب ق ز ا ه ت ف گ ل ک ش ی ن ه ذ اي ه ب ل ا ق ا ب د ه ع ت س ا س ح ا ن ا م ز ا س ه ب ت ب س ن و د ن و ش ه د ی ش ک ی ه و گ ي ا ه ا ک ن و د ه ب ا ه گ ه ا ظ ن و ن ا ن ی ش ن ث ا د ا ذ گ ی ث أ ت و م ه م ل م ا ع ک ی ن ا و ن ع ب ی ت ک ا ش م ت ی ی د م 8( د ا م ا د ی م و ی ن ی م ا ( د ن ی ا م ن ن ب ال ا ب و ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د س ح و ت س ا ه د ش ه ت ف گ ظ ن د ن ا ن ک ا ک و ن ا م ز ا س ی ش خ ب ت ا ع ال ط ا د د و م ه ک ن ا م ز ا س ا د ن ا ی م و ا ن ی ج ( د ن ک ی م ت ی و ق ت ن ا ن ک ا ک 2. ) ی ا ت و ک ی ت ی ل ؤ س م م ی س ق ت و ت ی ف ظ و ع ب ا ن م ن د و ب س ست د د ا ب ت د م آ ا ک و ت ی و ق ت ی ی د م ی ا ب ی ژ ت ا ت س ا 4 ) شاون ( سازمانی عملکد و کا انجام ی ا ه ه و ی ش د و ب ه ب ا ب 3 ) چاوال ( کده بینی ش ی پ ا سازمانی تغیی و ی ی گ 6 ) چ ی ی و ( د ن ک ی م و ی ی ا ی ا ز م و ی و ه ه ب 5 م ی م ص ت ه ب م ا د ق ا کاکنان با ت و ش م ا ب 4( کلووی و ن و چ و ی آ ( ی ن ا م ز ا س ت م ال س ) ی ه و ک ی ل د ت ی ا ض ی د ن م م ی ک ( ی ل غ ش ی و ض ح 8 ی ی غ ت ب ا ب د ت م و ا ق م ش ه ا ک 6002( ن چ 1 - Da Costa Neves 2 - Jena & Rautaray 3 - Jentoft 4 - Shawn 5 - Chavala & Kellway 6 - Weihrich 7 - Kim 8 - Aryee & Chen

6 ( ) ی و ض ح تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف و ی ج آ ( ن ا ت س د ی ز ب ق و ف ا م ت د ق و و ل ( ی ل غ ش ی ی آ ا ک و ی ن ا م ز ا س ت ه ب ک د م ی ل 2 ش ه ا ک 4( گ ن ی م 3 ت ه ب و ت ش ی ب ل م ا ع ت و ی ع ا م ت ج ا ت ا ه م ش ی ا ز ف ا 2( ی ب ال و ف ا 5 4 ا( ی ن و ا ی و ا ن ی پ س آ ( ت ی ی د م ا ب ت ه ب ط ا ب ت ا ت ی ا ه ن د و 2( م د ا ن ( ن ا ن ک ا ک. د ه د ی م ه ی ا ا ن ا ن ک ا ک ه ب ذ ا خ ت ا ت ا م ی م ص ت ز ا د ن ی ا م ن ت ک ش ی ی گ م ی م ص ت ند ی ا ف د کاکنان وقتی ه ک ت س ا ن ی ا ب د ا ق ت ع ا ش ز ی نگ ا و د ه ع ت ی ز ی ه م ا ن ب د ن ی ا ف د ن ا ن ک ا ک ن د ا د ت ل ا خ د ی ف ط ز ا و د ن ن ک ی م ت ی ا م ح ه د ش د ل گ و ک ال ک د. ن ک ی م ت ش ی ب ا ه د ش ن ی ی ع ت ش پ ز ا د ص ا ق م و ف ا د ه ا ه ب ت ب س ن ا ن ا ن آ ی ا ه ن ا م ز ا س د ه ک ی ن ا ن ک ا ک د ن ن ک ی م ا ع د ا ) ( ه ک 6 ت ی م س ا 7 ی ا ه ن ا م ز ا س ز ی ن و د ن ن ک ی م ا ک ک ی ت ا ک و م د سازمانهای کاکنان با ه س ی ا ق م د د ن ن ک ی م ی ت ی ی د م د و خ و ت س ا حاکم آنها د ی ع ا س م ک ی ش ت 9 8 ه ن ی م ز ن ی ا د س ی ج آ. د ن ن ک ی م ب س ک ا ی ت ه ب ج ی ا ت ن ت س ا حاکم آنها د ا ب ج ا ه ک ک ی ت ا ک و ت ا ت ک ا ش م ا ب م ی ق ت س م و ط ه ب ه ک ت س ا ی م و ه ف م ن ا ن ک ا ک ه ب ن د ی ش خ ب ت د ق ه ک ت س ا د ق ت ع م ه ن ی م ز ی ه د ی ا ز ا ز ی م آ ت ی ق ف ؤ م و ط ب د ن ا ه ت س ن ا و ت ن ز و ن ه ن ا ی د م ه ک م ی ن ک ل و ب ق د ی ا ب ی ل و د ا د ط ا ب ت ا گيي تصميم د كاكنان مشاكت کنند. استفاده ی ت ک ا ش م ه ج د که ميباشد ي ف ل ت خ م د ا ع ب ا ي ا ا د. د ا د ي گ ت س ب ا ه ن آ ي ث ا ت و د ا ع ب ا ن ي ا ي ا گ ز ا س ه ب ي د و د ح ا ت ت ك ا ش م ه م ا ن ب ه ت ي ق ف و م ه ج د 10 : ت ک ا ش م ه ج د ت ک ا ش م ت ا ب ع د ن ا ن ك ا ك ه ك ي ل ت ن ك و ذ و ف ن ن ا ز ي م ز ا ت س ا ه د م ع ه ق ب ط ه س د ن ا و ت ي م ا ت ك ا ش م ت ا ج د ي ل ك و ط ب, د ن ن ك ی م ل ا م ع ا ن ا م ز ا س ي ي گ م ي م ص ت ه ب ه ک ت س ا ل ك ش م. ) د و ن ه ( د و م ن م ي س ق ت كامل مشاكت و جزئي مشاكت مشاكت م د ع ا ي د ا د د و ج و ن آ ل م ا ک و ق ل ط م ل ك ش ه ب ي ت ک ا ش م ي ي گ م ي م ص ت ي ن ا م ز ا س د د و ش ه ت ف گ ع ط ا ق و ط ا ب و ع و ش ف ص ز ا ت ک ا ش م ف ي ط د ا د ا ق ظ ا ح ل د و م ا ت ک ا ش م ت ا ج د ن ا و ت ی م ه ک ل ب ه ن ه ئ ا ا ز ا ت س ا ن ک م م ت ک ا ش م. د و ش ی م ختم کامل مشاکت ه ب ه و ا ش م ف ل ت خ م ت ا ج د ز ا ن ت ش ذ گ 1 - Lau & Lim 2 - Ming 3 - Ajayi & Afolabi 4 - Naneem 5 - Ospina & Yaroni 6 - Cloke & Goldsmith 7 - Democratic 8 - Autocratic 9 - Chris Argris 10 - Scale of participation

7 ي) ي ا ج ا ک م ه و ن ی س ا و آ ی ک ل م /... ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ ل ق ث ز ک م ز ا ي غ جايي د ه د ي ق ع ک ي ف ص ي ا ک ه و گ ک ي د ت ي و ض ع و شوع گيي تصميم 4( ف ي ش ي ي ال ا و ( د و ش م ت خ ت س ا ي ص ا خ ه ل ا س م ي و ي ي گ م ي م ص ت ا ي ت خ ا ي ا ا د ه ک و م ل ق ت ا ع و ض و م م ل ق و: ت ك ا ش م ن آ د د ن ا د ق ح ان ن ك ا ك ه ك ي ل ئ ا س م ه ن م ا د ز ا ت س ت ا ب ع ت ك ا ش م ا ي د ن ا د ظ ن ا ه ظ ا حق تاكتيكي ت ا م ي م ص ت د ط ق ف كاكنان آيا. د ن ز ا د پ ب ظ ن ا ه ظ ا ه ب ف ا د ه ا ه ب ك ي ژ ت ا ت س ا ت ا م ي م ص ت. د ي گ ی م ب د ز ي ن ا ك ي ژ ت ا ت س ا ت ا م ي م ص ت ا ه ن آ ت ك ا ش م ه ن م ا د 0( د و ن ه ی ی ا ق ب ( ي ي غ ت ا ز ب ا ه ب ي ك ي ت ك ا ت ت ا م ي م ص ت ه ك ي ل ا ح د د ن و ش ی م ط و ب م ي ي غ ت د و د ح 2 و د ح د: ت ك ا ش م د ن و ش ی م ي گ د ت ك ا ش م سيستم يك د كه افادي ه ن م ا د ه ب ت ك ا ش م د و ن ه ( د ش ا ب ص ا خ اي ه ه و گ ا ي ص ا خ ي ا ه د ح ا و ن ا م ز ا س ل ك ل م ا ش ن ا و ت ی م ه ك د ا د ه ا ش ا ي ا ن ب م 4( ف ي ش ي ي ال ا و 3 ا ن ب م ي: ت ك ا ش م م ت س ي س ن د و ب ي م س ي غ يا ي م س ت ك ا ش م ي د ي ل ك د ع ب ك ي ت ك ا ش م ل ك ش ي ن و ن ا ق ا ك ه ي و ق ي ط ز ا و ي م س و ط ب ت س ا ن ك م م ت ك ا ش م س ا س ا ب ي ي م ي م ص ت. ت س ا. 1( ي ي ا ق ب د و ن ه ( د ن ك ا د ي پ ه ن و م ن د ا ف ا ن ي ب ط ب ا و د ي م س ي غ و ط ه ب ه ك ن ي ا ا ي د ي گ ب ح و ط س 4 ي گ ن ه ا م ه ك ي ژ ت ا ت س ا : د ي گ ت و ص ح ط س ج ن پ د د ن ا و ت ي م ت ك ا ش م : ت ك ا ش م ح ط س د ي ن ا ي م ت ي ي د م ح ط س د ) د ن و ش ی م ل ي د ب ت ي ص خ ش م ت ا ي ل م ع ه ب ا ه ت س ا ي س ه ك 4( شيف ي ي ال ا و 0831 د و ن ه ( ي ت ا ي ل م ع ن ا ت س پ س و ن ا ي د م ا ي ت ا د ي ه م ت ي ت ك ا ش م گيي تصميم م ا ظ ن ك ي ا ق ت س ا ا ا ه ن آ د ي ا ب س ا د م ن ا ي د م كه میطلبد ا ه ت ي ل و ؤ س م ن ي ي ب ت ت ا ع ال ط ا ل ا ق ت ن ا تها ي و ل و ا و ا ه ش ز ا ف ا د ه ا يت و ق ت. د ن ه د ا ق ه ج و ت د و م ل ي د ع ت ت ك ا ش م ش ز و م آ ي ز ي ه م ا ن ب ي ي گ م ي م ص ت د ن ي ا ف ف ي ع ت ت ا ا ظ ت ن ا و ا ه ت ي د و د ح م ه ل م ج ز ا ت ك ا ش م ا ت خ ا س ن ت خ ا س ص خ ش م و ي ت ك ا ش م گ ن ه ف د ا ج ي ا ي ن ا م ز ا س ي ط ي ح م ط ي ا ش چ ي ل. د ا د ي ي ا ز س ب ش ق ن ي ت ك ا ش م گيي تصميم م ت س ي س ت ي ق ف و م د ه ك ت س ا ي ي ا ه ز ا ي ن ش ي پ د: ن ا ه د و م ن ن ا ي ب ي ز ح ش ه ب ا ي ط ي ا ش ث ؤ م ت ك ا ش م ي ا ب د و خ ت ا ق ي ق ح ت د ) ن) ا ا ك م ه 5 و ز پ و ل 1 - Scope of participation 2 -Extend of participation 3 -Range of participation 4 -Level of participation 1 -Leach-Lopez

8 3931 تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف د. ن و ش ي گ د ي ت ك ا ش م ي ا ه ت ي ل ا ع ف د ي ن ا و ظ ن ز ا ه ك د ن ش ا ب ه ت ش ا د ا ن آ ي ي ا ن ا و ت د ي ا ب ن ا ت س د ي ز 1 د. ن ن ا د ب د ن م د و س و ب و ل ط م ا ي ت ك ا ش م ت ي ل ا ع ف د ي ا ب ن ا ت س د ي ز 2 د. ش ا ب ن ي ن ا ح ب ل م ا ع ن ا م ز 3 د. ن ك ا د ه ش د خ ا ن آ ت ب ث م اي ه ش ز ا ه ك د ش ا ب ال ا ب د ق ن آ د ي ا ب ن ت ك ا ش م اي ه ه ن ي ز ه 4 ا ق د ي د ه ت د و م ن ا م ز ا س د ا ا ه ن آ ي ل غ ش ت ي ن م ا ت ك ا ش م ه ك د ن ن ك س ا س ح ا د ي ا ب ن د ا ف ا 5 د. ه د ی م د د. ن ك ي م د ي د ه ت ا ا ه ن آ ت ي ع ق و م ت ك ا ش م د ن ن ك س ا س ح ا د ي ا ب ن ن ا ي د م 6 د. ش ا ب د ا ف ا س ت س د د ه ت س و ي پ و ط ه ب ي ط ا ب ت ا ي ا ه ه ا د ي ا ب ث ؤ م ت ك ا ش م ي ا ب 7 د. ن ي گ ا ق ش ز و م آ ش ش و پ ت ح ت ن ا م ز ا س س ا س د ن ا ت س د ي ز د ي ا ب ت ك ا ش م ن د و ب ث ؤ م ي ا ب 8 و و ت ك پ س ا ي س ب و ه ع ل ا ط م د 1 ی س س ا س ا ش ق ن ت ا ن ا ج ي ه ه ك د ي د گ ص خ ش م ) ( س ك و ف ي ا ه ا ت ف ز و ب ه ب ن ا و ت ی م ت ا ن ا ج ي ه ي و ب ي ا ذ گ ث ا ا ب و د ا د ه ن ا ب ل ط و ا د ي ا ه ا ت ف ز و ب ل گ و ب ت ا ق ی ق ح ت س ا س ا ب د. ي ز و م ا د ق ا ) سازماني شهوندي فتا ( ه ن ا ب ل ط و ا د ي د ن و ه ش ي ن ا م ز ا س ن ا م ل ع م ا ب د ن م ن ا و ت 2 ( چ م ا س و ا ت ف ) ) ن و س د. ا د ه ط ب ا ي ا ه ف ح د ه ع ت و ي ل غ ش د ه ع ت ي ز ا س 3 ه ب ي ي ال ا ب ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ي ي ا م ن ه ا س ا د م ن ا م ل ع م ه ك ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ) ( ت ال پ ن ي ز د. ن ه د ی م ن ا ش ن ز و ب ي د م ن ا و ج و ي ا ك ن ا د ج و ي ت س و د ع و ن ب ا د آ اي ه ه ف ل ؤ م د ب ي ت ت ا ت ف ن ي ي ع ت د ا ي م ه م ش ق ن ي ن ا و ي ا ه ي غ ت م ه ك د ن ا ه ت ف ا ي د ي ق ي ق ح ت د ) ( ي گ ن ه ب و ي د ا ب آ 4 ط ا ب ت ا گديد مشخص ) ( ن م د ل ف و گ ن ي س ب د د. ن ن ك ی م ا ف ي ا ن ا م ل ع م سازماني شهوندي د. ش ا ب ی م ا د ي ن ع م و ت ب ث م ي ف ط ا ع د ه ع ت ه ژ ي و ه ب ي ن ا م ز ا س د ه ع ت ا ب ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ن ي ب ي ن ع م و ت ب ث م ث ا ن ا ي ب د د ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ز و ب د ن ا ي د م ا ز گ ت م د خ ي ب ه اي ه ي گ ژ ي و ه ط ب ا ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف و ي د ف ا ف ط ا ب ت ا ن ي ب. 1( ( ن ا ا ک م ه و ی د ن و ال ق د ا د ي ا د د. 8( ( ن ا ا ک م ه و ث ا و د ا د د و ج و ا د ي ن ع م و ت ب ث م ص خ ش م د ي د گ ه ك ه ط ب ا ت ل ا د ع ي ن ا م ز ا س و ا ت ف ( ن ا ا ك م ه و ه م ن ي م ا ش ه و ژ پ ي د ن و ه ش ي ن ا م ز ا س ي ن ع م ا د. ت س ا 1 - Spector & Fox 2 - Bogler R. Somech 3 - Soner Polat 4 -Ng & Feldman

9 ز( ي ن ا ک م ه و ن ی س ا و آ ی ک ل م /... ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ ي) ب ي ب ح ب ج و م سازمان د ي ت ك ا ش م ت ي ي د م ل ا م ع ا ش ي ا ز ف ا ه ك د ا د ن ا ش ن خود تحقيق د و ی و ن ا و پ ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن د. و ش ی م ن ا ن ك ا ك ي ي غ ت ب ا ب د ت م و ا ق م ش ه ا ك و ي ن ا م ز ا س د ه ع ت ش ي ا ز ف ا ی ا ه ی غ ت م و ا ه ی ی گ م ی م ص ت د ن ا م ل ع م ت ک ا ش م ن ا ز ی م ن ی ب ه ک د ا د ن ا ش ن ) ( ن ی س ا و آ ی ک ل م ی ا د ا ن ع م ه ط ب ا ن ا م ل ع م ی ل غ ش ش ز ی گ ن ا و ت ی ا ض ه س د م ی ی ا ا ک و ن ا ی ب د ت ا ب ث ی د م د ک ل م ع د و ج و ي ف ص آ. د ا د و ي ي غ ت ب ا ب د ت م و ا ق م 8( ( ن ا ا ك م ه د ی ش ه ژو پ ن ا ش ن د ن د ا د ه ک ن ي ب ت ي ي د م ي ت ك ا ش م و د ا د د و ج و ي س و ك ع م و ي ف ن م ا د ي ن ع م ة ط ب ا ي س ب د و م سازمان دو ه د ت ك ا ش م و ت ا ظ ن و كنتل د ت ك ا ش م ه ل ئ س م ل ح و ي ي گ م ي م ص ت د ت ك ا ش م ن ي ب ن ي ن چ م ه و ي س و ك ع م و ي ف ن م ا د ي ن ع م ة ط ب ا ي ي غ ت ب ا ب د ت م و ا ق م ا ب گذاي هدف و ي ز ي ه م ا ن ب ا ب ا ج ا د ي و آ و ن و ي ت ك ا ش م ت ي ي د م ك ب س ن ي ب ه ک د ا د ن ا ش ن ی ش ه و ژ پ د ) ي د ا و ج ( د. ش ه د ه ا ش م ي ا د ي ن ع م ه ط ب ا ن ا ن آ ي ا د ا ي و آ و ن و ي ت ي ب ت ي و آ و ن ي ش ز و م آ ق ي ح ق ت ج ي ا ت ن. د ش ه د ه ا ش م 1 ة ط ب ا ي ل غ ش ت ي ا ض ا ب ي د ب ه ا ي ز ي ه م ا ن ب و ي ت ك ا ش م ت ي ي د م ن ي ب ه ك د ا د ن ا ش ن ) ( م ي ك ز ا ي ت ق ي ق د ك د ن ا ن ك ا ك ي ز ي ه م ا ن ب د ن ا ن ك ا ك ت ك ا ش م ق ي ط ز ا و د ا د د و ج و ي ا د ي ن ع م ه ت س ا ك ي د ب ه ا اي ه ه م ا ن ب ي ا ج ا م ا گ ن ه ا ه ش ق ن د م ا ه ب ا و ض ا ع ت ن ا ز ي م ز ا و د ن ن ك ی م ا د ي پ ف ا د ه ا د. و ش ی م 2 ی د ا پ ا ک و ) ( ن ا ا ک م ه د ش ه و ژ پ د و خ ن ا ش ن د ن د ا د ه ک ی س ا د م ه ک م ت س ی س ش ن ا د ن ی ب ث ؤ م و ی م ی م ص ط ا ب ت ا د ا ج ی ا ه ب ق ف ؤ م ه د ی س ب ی صو ت ه ب ن آ د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م. ت س ا ه د ک ک م ک س ا د م ی ش خ ب ث ا ه ب و ه د ش ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ی ل و ا و ن ا ی ب د ن ا ز و م آ 3 ( ت ن ا پ ا ك ط ي ح م د ي ن ي ب ش و خ و ه ف ي ظ و و ش ق ن ي ن ش و ت ك ا ش م ه ك د ك ن ا و ن ع ي ا ه ل ا ق م د ) د ) ( ن ا ک م ه و ی ا د م ا ن. د ن ا د ي ي غ ت ا ب ي ي ذ پ ق ي ب ط ت و ي ا گ ز ا س ا ب ي م ي ق ت س م ط ا ب ت ا و ن ا ی ب د ن ا و ت م ال س و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ن ی ب ی ا د ی ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ه ک د ن د ا د ن ا ش ن ی ش ه و ژ پ ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ ف د ه ا ب ض ا ح ش ه و ژ پ ه د ش ح ط م ث ح ا ب م ه ب ه ج و ت ا ب. د ا د د و ج ی ا ب و م ا ج ن ا ه د ق ن ن ا ت س ه ش ه ط س و ت م ه و د س ا د م د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ی ب د ی ن ا م ز ا س : د ن ا ه د ش ح ط م ی ز ی ا ه ه ی ض ف و ظ ن م ن ی ا د. ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ا ت ف د ا ع ب ا د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا Soon hee kim 2 -Khaparde 3 -Parent

10 3931 تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ش و.. د ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی ت س و د وع ن د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا 2.. د ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د م ی ک ت و م ا ت ح ا د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا 3.. د ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی د م ن ا و ج د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا. 4. د ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی س ا ن ش ه ف ی ظ و د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا. 5. د ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی ن د م ت ل ی ض ف د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا. 6 ن ا ي ب د ز ا ف ن ل م ا ش ي ا م آ جامعه است ي گ ت س ب م ه ع و ن ز ا و ي ف ي ص و ت حاض تحقيق ش و ا ب ب س ا ن ت م ي ا ه ق ب ط ي ف د ا ص ت ي ي گ ه ن و م ن ش و ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ك د و ب ه د ق ن ه ش ي ا ه ن ا ت س ي ب د ن ز و د م ز ا ه ن و م ن حجم تعيين ي ا ب. د ن د ش ب ا خ ت ن ا ي ا م آ ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ف ن ا ه ه و گ ز ا ك ي ه م ج ح د ا د ن ا ت س ا ه م ا ن ش س پ ز ا ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ا ت ف ش ج ن س ی ا ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن ا ك و ك ل و م ف ی ی ا ی ا پ ن ی ی ع ت ی ا ب. شد استفاده ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ساخته محقق ه م ا ن ش س پ و ن ا ا ک م ه و ف و ک ا س د و پ ا ه ه م ا ن ش س پ ز ا ب ی ض ی ا ف ل آ 0/6=α 8 ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش و ه ي ز ج ت خ ا ب ن و ک ه د ا ف ت س ا د ی د گ ه ک ن ی ا ب ی ض 0/8=α 9 ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ه م ا ن ش س پ ی ا ب و ی ا ب ه م ا ن ش س پ ا ت ف جهت. آمد ت س د ه ب يا ه ن و م ز آ ز ا و ) د ا د ن ا ت س ا ف ا ح ن ا و ن ي گ ن ا ي م ي) ف ي ص و ت ا م آ اي ه ش و ز ا ز ا ا ه ه د ا د ل ي ل ح ت ت. س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه ن ا گ د ن چ ن و ي س گ ل ي ل ح ت و ) ا و ن ا م ( ه ی غ ت م د ن چ س ن ا ی ا و ل ی ل ح ت ا ه ه ت ف ا ی ه ی ض ف : ل و ا د ا ع ب ا. د ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د د ت ی ی د م ی ت ک ا ش م د ن ا و ت ی م د ا ع ب ا ا ت ف ی د ن و ه ش ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ا ت ف د ا ع ب ا ا ب ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ی ا و ن ا م ل ی ل ح ت ج ی ا ت ن. 1 ل و د ج ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ت ک ا ش م ه ج د ت ک ا ش م و م ل ق ت ک ا ش م د و د ح ت ک ا ش م ی ا ن ب م ت ک ا ش م ح و ط س ) )1 ل و د ج بF ی ا ض ز ک ل ی و ی ا د ب م ال F 2/ /0 ی ا د ی ن ع م ح ط س 0/90 0 ک ا ت ش ا ن ا ز ی م 0/88 0 ن و م ز آ ن ا و ت 0/8 9 0/7 9 0/9 9 0/8 9 0/7 9 0/74 1 0/38 1 0/35 1 0/66 1 0/10 0 0/00 0 0/92 0 0/10 0 4/5 6 5/4 5 2/9 5 4/5 6 0/35 8 0/81 9 0/21 9 0/35 8 ن ا ش ن د ه د ی م و م ل ق 0/8 8 0 ک ا ت ش ا ن ا ز ی م ا ب ) 0/0=P 0 )9 ت ک ا ش م ) P=0/ 00 0 ( ا ب ن ا ز ی م ک ا ت ش ا ه ک ه ط ب ا ی ا د ی ن ع م ن ی ب د ا ع ب ا ه ج د ی ن ا م ز ا س ت ک ا ش م حدود اشتاک 0/741 ن ا ز ی م ا ب ) /0=P 01 0 ت) ک ا ش م 0/3 8 1 ی ا ن ب م ) 0/9=P 2 0 ( ت ک ا ش م ا ب ن ا ز ی م

11 ت 4 س ا ا ک م ه و ن ی س ا و آ ی ک ل م /... ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ا ت ف و 0/6 6 1 ک ا ت ش ا ن ا ز ی م ا ب ) 0/1=P 0 0 ( ت ک ا ش م ح و ط س و 0/3 5 1 ک ا ت ش ا ز ا ش ی ب ی ا م آ ن ا و ت و د و ش می د ی ی أ ت د و م ج ن پ د ه ی ض ف ه ک د ه د ی م ن ا ش ن و ن ی ا ز ا. د ا د د و ج و. د ش ا ب ی م ه ی ض ف ن ی ا ش ی ا م ز آ ی ا ب ه ن و م ن م ج ح ت ی ا ف ک گ ن ا ش ن ه ک ت س ا 0/9. د ن ک ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی ت س و د ع و ن د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا : م و د ه ی ض ف س ا س ا ب ی ت س و د ع و ن و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ز ا ک ی ه ه ط ب ا ه ن ا گ د ن چ ن و ی س گ ج ی ا ت ن 2. ل و د ج ن ی ب ش ی پ ی ا ه ی غ ت م ت ک ا ش م ه ج د ت ک ا ش م و م ل ق ت ک ا ش م د و د ح ت ک ا ش م ی ا ن ب م ت ک ا ش م ح و ط س ) )2 ل و د ج ک ال م ی غ ت م ی ت س و د ع و ن ا د ق م ه ا م آ 5/ 6 ا ب ب ا ب ی ت س و د ع و ن و ی ت ک ا ش م ز ا 0/141 که میدهد P 0/ / /7 2 0/6 4 0/0 0 0 T 1/7 0 2/6 3 5/1 2 4/1 4 3/4 7 β 0/6 3 0/8 2 0/1 2 0/8 3 0/6 3 R 2 0/14 1 R 0/67 3 P 0/00 0 F 4/5 6 ن و م ز آ ی ا ب ی س ب ه ط ب ا ن ی ب ک ی ه ز ا د ا ع ب ا ا د ق م ت س ا ا د ی ن ع م 0/0=P 0 0 ح ط س د ه ک ت ی ی د م R 2 ن ا ش ن ن ی ن چ م ه. د و ش ی م ن ی ی ب ت ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا طیق از ی ت س و د ع و ن س ن ا ی ا و د ه د ی م ن ا ش ن ن و ی س گ ب ی ا ض ه ب ی ه ا گ ن 0/6=β 3 ( ت ک ا ش م ح و ط س و ) 0/8=β 2 ( ت ک ا ش م. د ن ک ی م و م ل ق 0/6=β( 3 ت) ک ا ش م ه ج د د ا ع ب ا ه ک ن ی ی ب ت ا ی ت س و د ع و ن ی ا د ی ن ع م و ت ب ث م و ط ب ) ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د م ی ک ت و م ا ت ح ا د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا : م و س ه ی ض ف. د ن ک س ا س ا ب م ی ک ت و م ا ت ح ا و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ز ا ک ی ه ه ط ب ا ه ن ا گ د ن چ ن و ی س گ ج ی ا ت ن 3. ل و د ج ن ی ب ش ی پ ی ا ه ی غ ت م ت ک ا ش م ه ج د ت ک ا ش م و م ل ق ت ک ا ش م د و د ح ت ک ا ش م ی ا ن ب م ت ک ا ش م ح و ط س ) )3 ل و د ج ک ال م ی غ ت م م ی ک ت و م ا ت ح ا ا د ق م ه ا م آ P 0/ /4 9 0/5 9 0/ /3 0 0 T 1/2 8 0/ / /6 0 3/2 0 β 0/6 3 0/71 0 0/41 0 0/2 3 0/5 2 R 2 0/49 0 R 0/70 3 P 0/60 0 F 2/9 8 ن و م ز آ ی ا ب ی س ب ه ط ب ا ن ی ب ک ی ه ز ا د ا ع ب ا ت ی ی د م R 2 ا د ق م ت س ا ا د ی ن ع م 0/0=P 0 6 ح ط س د ه ک ت س ا 2/9 8 ا ب ب ا ب م ی ک ت و م ا ت ح ا و ی ت ک ا ش م ن ی ی ب ت ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ق ی ط ز ا م ی ک ت و م ا ت ح ا س ن ا ی ا و ز ا 0/4 9 0 ه ک د ه د ی م ن ا ش ن 0/6=β( 3 ( ت ک ا ش م ه ج د د ا ع ب ا ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ن و ی س گ ضایب به ی ه ا گ ن ن ی ن چ م ه. د و ش ی م

12 3931 تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا م ی ک ت و م ت ح ا ی ا د ی ن ع م و ت ب ث م و ط ب ) 0/5=β 2 ( ت ک ا ش م ح و ط س و ) 0/2=β 3 ( ت ک ا ش م ا ن ب م. د ن ک ی م ن ی ی ب ت ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی د م ن ا و ج د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا : م ا ه چ ه ی ض ف. د ن ک س ا س ا ب ی د م ن ا و ج و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ز ا ک ی ه ه ط ب ا ه ن ا گ د ن چ ن و ی س گ ج ی ا ت ن 4. ل و د ج ن ی ب ش ی پ ی ا ه ی غ ت م ت ک ا ش م ه ج د ت ک ا ش م و م ل ق ت ک ا ش م د و د ح ت ک ا ش م ی ا ن ب م ت ک ا ش م ح و ط س ) )4 ل و د ج ک ال م ی غ ت م ی د م ن ا و ج ا د ق م ه ا م آ P 0/ / / / /4 2 T 3/1 2-1/4 8 2/1 7 4/4 2 1/6 1 β 0/9 2-0/30 4 0/1 4 0/6 3 0/49 0 R 2 0/6 1 R 0/99 3 P 0/00 0 F 5/7 2 ن و م ز آ ی ا ب ی س ب ه ط ب ا ن ی ب ک ی ه ز ا د ا ع ب ا ا د ق م ت س ا ا د ی ن ع م 0/0=P 0 0 ح ط س د ه ک ت س ا 5/7 2 ا ب ب ا ب ی د م ن ا و ج و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م R 2 ن ا ش ن ن ی ن چ م ه. د و ش ی م ن ی ی ب ت ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ق ی ط ز ا جوانمدی وایانس ز ا 0/0 6 1 که میدهد د ه د ی م ن ا ش ن ن و ی س گ ب ی ا ض ه ب ی ه ا گ ن 0/6=β 3 ( ت ک ا ش م ی ا ن ب م و ) 0/1=β 4 ( ت ک ا ش م. د ن ک ی م د و د ح 0/9=β( 2 ( ت ک ا ش م ه ج د د ا ع ب ا ه ک ن ی ی ب ت ا ی د م ن ا و ج ی ا د ی ن ع م و ت ب ث م و ط ب ) ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی س ا ن ش ه ف ی ظ و د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا : م ج ن پ ه ی ض ف د. ن ک س ا س ا ب ی ت ک ا ش م ی س ا ن ش ه ف ی ظ و و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ز ا ک ی ه ه ط ب ا ه ن ا گ د ن چ ن و ی س گ ج ی ا ت ن. 5 ل و د ج ن ی ب ش ی پ ی ا ه ی غ ت م ت ک ا ش م ه ج د ت ک ا ش م و م ل ق ت ک ا ش م د و د ح ت ک ا ش م ی ا ن ب م ت ک ا ش م ح و ط س ) )5 ل و د ج ک ال م ی غ ت م ی س ا ن ش ه ف ی ظ و ا د ق م ه ا م آ P 0/ / / / /4 0 1 T 2/9 1 5/1 2 4/7 1 3/7 2 1/3 6 Β 0/3 2 0/7 2 0/1 2 0/9 2 0/5 2 R 2 0/14 1 R 0/57 3 P 0/10 0 F 4/6 5 ن و م ز آ ی ا ب ی س ب ه ط ب ا ن ی ب ک ی ه ز ا د ا ع ب ا ت ی ی د م ن ا ش ن R 2 ا د ق م ت س ا ا د ی ن ع م 0/100=P سطح د ه ک ت س ا 3/5 7 ا ب ب ا ب ی س ا ن ش ه ف ی ظ و و. د و ش ی م ن ی ی ب ت ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ق ی ط ز ا ی س ا ن ش ه ف ی ظ و س ن ا ی ا و ز ا 0/1 4 1 ه ک د ه د ی م ن ی ن چ م ه ی ه ا گ ن ه ب ب ی ا ض ن و ی س گ ن ا ش ن د ه د ی م ه ک د ا ع ب ا ه ج د و م ل ق 0/3=β( 2 ( ت ک ا ش م

13 که 4 است ا ک م ه و ن ی س ا و آ ی ک ل م /... ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ ) 0/8=β( 2 ( ت ک ا ش م د و د ح 0/1=β( 2 ( ت ک ا ش م و ح و ط س 0/9=β 2 ( ت ک ا ش م و ط ب ت ب ث م و. د ن ک ی م ن ی ی ب ت ا ی س ا ن ش ه ف ی ظ و ی ا د ی ن ع م ی ن ی ب ش ی پ ا ن ا ی ب د ی ن د م ت ل ی ض ف د ن ا و ت ی م ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا : م ش ش ه ی ض ف د. ن ک س ا س ا ب ی ن د م ت ل ی ض ف و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ز ا ک ی ه ه ط ب ا ه ن ا گ د ن چ ن و ی س گ ج ی ا ت ن 6. ل و د ج ن ی ب ش ی پ ی ا ه ی غ ت م ت ک ا ش م ه ج د ت ک ا ش م و م ل ق ت ک ا ش م د و د ح ت ک ا ش م ی ا ن ب م ت ک ا ش م ح و ط س ) )6 ل و د ج ک ال م ی غ ت م ی ن د م ت ل ی ض ف ا د ق م ه ا م آ 5/ 6 ا ب ب ا ب ی ن د م ت ل ی ض ف و ی ت ک ا ش م د ه د ی م ه ک P 0/ / / / /3 1 0 T 2/7 5 3/7 2 1/8 7-0/7 3 2/2 5 Β 0/6 3 0/6 3 0/10 4-0/8 0 0/9 2 R 2 0/2 7 R 0/63 3 P 0/50 0 F 3/4 5 0/2 7 ز ا س ن ا ی ا و ت ل ی ض ف ن و م ز آ ی ن د م ی ا ب ی س ب ح ط س د ز ا ق ی ط ه ط ب ا ن ی ب ک ی ه ز ا د ا ع ب ا ت ی ی د م ن ا ش ن R 2 ا د ق م ت س ا ا د ی ن ع م 0/0=P 0 5 د ا ع ب ا ت ی ی د م ی ت ک ا ش م ن ی ی ب ت. د و ش ی م و م ل ق 0/6=β( 3 ( ت ک ا ش م ه ج د د ا ع ب ا ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ن و ی س گ ب ی ا ض ه ب ی ه ا گ ن ن ی ن چ م ه ن ی ی ب ت ا ی ن د م ت ل ی ض ف ی ا د ی ن ع م و ت ب ث م و ط ب ) 0/9=β 2 ( ت ک ا ش م ح و ط س و ) 0/6=β 3 ( ت ک ا ش م. د ن ک ی م ي ي گ ه ج ي ت ن و ث ح ب ح و ط س و ا ن ب م د و د ح و م ل ق ه ج د د ا ع ب ا ن ي ب ا د ي ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا گ ن ا ي ب ل و ا ه ی ض ف ن و م ز آ ج ی ا ت ن ت ک ا ش م ا ب د ا ع ب ا ا ت ف ی د ن و ه ش ی ن ا م ز ا س. ت س ا ج ي ا ت ن و ك ذ م ن ا ش ن د ا د ه ك ت ی ی د م ت ل ی ض ف و م ی ک ت و م ا ت ح ا ی س ا ن ش ه ف ی ظ و جوانمدی نودوستی ي ي گ ل ك ش ه ب د ن ا و ت ي م ی ت ک ا ش م ی ن د م ن ا ی ب د ج ن م. د و ش ن ي ا ب ا ن ب ه ت س ي ا ش ت س ا ه ك د س ا د م ه ج و ت ي ن و ز ف ا ز و ه ب ت ی ی د م ا ب د ا ف ا ه ك د و ش ی م م ه ا ف ي ط ي ح م و ت س ب س ا د م د هی ج و ت ن ي ن چ ه ج ي ت ن د د و ش ی ت ک ا ش م د ا د د ن ه ا و خ ن ا ش ن ي ت ش ي ب ي ش ق ن ا ف ي ا ه د ك ل م ع ش ا د ا پ ه ب ی ه ج و ت ی ب ا ب و ت ش ی ب ه ز ی گ ن ا و ی ی ا ن ا و ت. د ن ن ك ن صف وقت د ح ز ا ش ي ب ت ح ا ت س ا ي ا ب و د ن ش ا ب ه ت ش ا د و ض ح ا ك س ل و م ع م د ح ز ا ت ش ي ب. د و ب شاهد ا ن ا ی ب د ي و س ز ا ظ ا ن حضو به ز ا ي ن ن و د ب ت ا ق م و ن ي ن ا و ق ز ا ي و ي پ ن ا و ت ی م ن ي ن چ م ه ن ي ا د و ج و ه ك ت س ا ن ا ی ب د د و ج و د ي ت ف ا ي د ه ج و ل ب ا ق م د صادقانه كا ه ب و ا ب اد ج ي ا ن ی ن چ م ه و د ه ج ي ت ن د و د ن ه د م ا ج ن ا ق م ن ا م ز ز ا ت د و ز ا د و خ ف ي ا ظ و ه ك د و ش ی م ب ب س ن ا ی ب د د و ا ب

14 3931 تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف و گ ن ا ت )9831( ی ی س و ی ن ا م ی ل س ت ا ق ي ق ح ت ا ب ه ت ف ا ي ن ي ا. د و ب د ن ه ا و خ ت ث و م ه س د م ي ش خ ب ث ا د. ا د ي ن ا و خ م ه ) ( ن ا ا ک م ه و ی د ن و ال ق و ) ( ن ا ا ك م ه و ن و ي د ه م )8991( م ي ه ا ب ا ا ت ف ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ن ي ب ا د ي ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا گ ن ا ي ب م و د ه ی ض ف ن و م ز آ ج ی ا ت ن. ت س ا سازمانی شهوندی ه ط ب ا مشاکت ح و ط س و و م ل ق ه ج د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ن ا ي م ز ا د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ه ب ه ج و ت ا ب س ا س ا ن ي ا ب د. ا د ی ت س و د ع و ن ا ب ي ا د ي ن ع م ه د ن ن ك ي ن ي ب ش ي پ ی ی گ ش ی پ ن ا ی ب د گ ي د ا ب ه ط ب ا د ت ال ك ش م ز و ب ز ا ن ا ی ب د ه ک د و ب ن ی ا د ه ا ش ن ا و ت ی م س ا د م ن ی ا د. د ن ه د خ س ا پ ع ي س ن ا ا ك م ه ي و س ز ا ت ا ش ا ز گ و ت ا ع ال ط ا ست ا و خ د ل ب ا ق م د و ه د ک ز ا گ ي د ي ك ي. د ن و ش ی م حمایت داوطلبانه ت و ص ب ه ق ب ا س ا ب ن ا ی ب د ي و س ز ا جديد دبیان ت ی ع ض و ا ت ف ي ا ذ گ ث ا ي گ ن و گ چ ه ب ت ب س ن ن ا ی ب د ه ك ت س ا ن ي ا س ا د م د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د و ج و ت ا ث ا ه س د م ن ا ی ب د ی ا س ا ی ت خ ا د ی ا ک م ه ی ا ب ا د و خ ت ق و ه ن ا ق ا ت ش م و ه د ش ه ج و ت م ن ا گ ي د ب د و خ ح و ط س و ا ن ب م ه ج د د ا ع ب ا ن ي ب ی ا د ي ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا د ا د ن ا ش ن ق ی ق ح ت ج ی ا ت ن. د ن ه د ی م ا ق ن ا ا ك م ه ا ب ت ال م ا ع ت و ط ب ا و د ن ا ی ب د س ا س ا ن ي ا ب د. ا د م ی ک ت و م ا ت ح ا ا ب ه ط ب ا ت ک ا ش م ز ا ت ي ا ض س ا س ح ا د و خ ل غ ش ت ب ث م اي ه ه ب ن ج ب ه ي ك ت ا ب و د ن و ش ی م ه ا ظ م گ و د و خ ب ش و خ و د و د ح ه ج د د ا ع ب ا ن ي ب ا د ي ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا گ ن ا ي ب دیگ ه ی ض ف ج ی ا ت ن ت. ش ا د د ن ه ا و خ ا ك و د ن و ش ه س د م ی ا ه ی ی گ م ی م ص ت ی گ د ت ش ی ب ن ا ی ب د د ق چ ه د. ا د جوانمدی با ت ک ا ش م ی ا ن ب م ز ا و ه د ک ظ ن ا ه ظ ا ی ت ح ا ه ب د ش ا ب ن و ن ا ق ی ا ن ب م ب و ف ل ت خ م ت ا ع و ض و م ل م ا ش ی ی گ م ی م ص ت ن ی ا گ ن ا ي ب م ج ن پ ه ی ض ف ن و م ز آ ج ی ا ت ن د و م ن د ن ه ا و خ خوددای دیگان ب ی خ ت و خوسانسوی هگونه ه د ن ن ك ي ن ي ب ش ي پ ه ط ب ا ت ک ا ش م ی ا ن ب م و د و د ح و م ل ق ه ج د د ا ع ب ا ن ي ب ا د ي ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا س ا د م د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ه ب ه ج و ت ا ب س ا س ا ن ي ا ب د. ا د ی س ا ن ش ه ف ی ظ و ا ب ي ا د ي ن ع م ت ح ا ت س ا ي ا ب و د ن ش ا ب ه ت ش ا د و ض ح ا ك س ل و م ع م د ح ز ا ت ش ي ب ن ا ی ب د ه ك د و ب د ه ا ش ن ا و ت ی م و ض ح ه ب ز ا ي ن ن و د ب ت ا ق م و ن ي ن ا و ق ز ا ي و ي پ ن ا و ت ی م ن ي ن چ م ه. د ن ن ك ن صف وقت د ح ز ا ش ي ب و ا ب د ا ج ي ا ن ا م ز ا س د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د و ج و گ ي د ت ا ث ا ز ا. د و ب د ه ا ش ا ن ا ی ب د ي و س ز ا ظ ا ن ب ب س ن ا ی ب د د و ا ب ن ي ا د و ج و ه ك ت س ا ن ا ی ب د د و ج و د ي ت ف ا ي د ه ج و ل ب ا ق م د صادقانه كا ه ب ه ط ب ا گ ن ا ي ب ق ی ق ح ت ن ی ا ه ت ف ا ی ن ی خ آ د. ن ه د م ا ج ن ا ق م ن ا م ز ز ا ت د و ز ا خود وظايف ه ك د و ش ی م ی س ا ن ش ه ف ی ظ و ا ب ت ک ا ش م ح و ط س و و م ل ق ه ج د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م د ا ع ب ا ن ي ب ا د ي ن ع م و ت ب ث م

15 3 5 1 ا ک م ه و ن ی س ا و آ ی ک ل م /... ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ ا ي ف ي ا ظ و ن ا ی ب د ه ك د و ب د ه ا ش ن ا و ت ی م س ا د م د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ه ب ه ج و ت ا ب س ا س ا ن ي ا ب د. ا د ه ك ن ي ا و د ن ك ی م كمك مدم د ز ن د سازمان تصوي د و ب ه ب ه ب ي ل و ت س ي ن ي ا ب ج ا كه دهند م ا ج ن ا ن ي ن چ م ه. د ن ا د ه گ ن ع ل ط م ا د و خ و د ن ن ا و خ ب ا ه س د م ي ا ه ت ش ا د د ا ي و ا ه ه ي ع ال ط ا ت ا ن ال ع ا ه ش ي م ه د ت ي و ض ع س ح د ا ج ي ا. د و ب د ه ا ش ا ع و ج ب ا ب ا اي ه ت س ا و خ د ه ب ع ي س ي ه د خ س ا پ ن ا و ت ی م د و ب ه ب ه ب ه ك د ن ن ك ی م ي ي ا ه ت ي ل ا ع ف ه ب م ا د ق ا ف ظ و م ي غ ت ي ل ا ع ف ن ا و ن ع ه ب ن ا ی ب د ه ك ن ی ا و س ا د م كه مسايلي د و م د ن ا ی ب د ي ي ذ پ ك س ي حس اين ه ج ي ت ن د. د ي ا م ن كمك مدسه ي ن و ي ب ي و ص ت ن آ ف ا د ه ا د ا د ي ي ال ا ب سازماني تعهد كه فدي د. و ی م ال ا ب ت س ا د ي ف م س ا د م ي ا ب د ن ن ك ی م ك ف و د ه د ی م ن ا ش ن ا ث ي ا ي ت ح ا ي و د ح ز ا ش ي ب ش ال ت د و خ ز ا ف ا د ه ا ن آ ه ب ن د ي س ي ا ب و د ي ذ پ ی م ا ن ا و ت ی م ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف د و ب ه ب ی ا ب ض ا ح ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی س ا س ا ب د. ا د ي ي ال ا ب ي ا ك ن ا د ج و ا ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ی ا ه ا ک و ز ا س ن ا ک م ا د ح ا ت د ک ه ی ص و ت ش و پ و ش ز و م آ ن ی ل و ئ س م ه ب. د و م ن س ا د م ی ا ه ی ز ا س م ی م ص ت و ا ه ی ی گ م ی م ص ت ی گ د ت ش ی ب ا ن ا ن آ و ه ت خ ا س م ه ا ف س ا د م د ع ب ا ن م ص ص ه ا م ش م ه د ج ه ل ا س ی ب د ت ه م ا ن ه ا م ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ا ت ف. ) ( م س ا ق ل ا و ب ا ا ی س ن س ح ی م ال س ا ي س ب. ) ( د ی م ح ی خ ف ه ق ن ا ق ه د و د ی ج م ی ن ا ه ا ف ی ل ال ج د ا ز ه م ی د ی م ح ی ل ع د م ح ا ي ف ص آ ي ن د ب ت ي ب ت ل ك ة ا د ا و ي ن د ب ت ي ب ت ن ا م ز ا س د ي ي غ ت ب ا ب د ن ا ن ك ا ك ت م و ا ق م و ي ت ك ا ش م ت ي ي د م ص ص 3 ه ا م ش ي ش ز و ت ي ي د م ه م ا ن ل ص ف ش و پ و ش ز و م آ ت ا ز و د ی د ز ا ن ا ی د م ی ش خ ب ث ا ن ا ز ی م ب ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ش ق ن ی س ب. ) ( ی د ه م د ا م ا د ی م و ا س ه م ی ن ی م ا م- و د ل ا س ي ز و ا ش ک ن ی و ن اي ه ه ت ف ا ی و ش ک ع ت ا م و ا ه ل گ ن ج ن ا م ز ا س ي د ا ت س ن ا س ا ن ش ا ک ه ا گ ص ص ه 1 ا م ش ی ه م ا ن ا ی ا پ س ا د م د ی ی گ م ی م ص ت د ن ی ا ف د ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ش ق ن. 1( م) ی ح ی ی ا ق ب. ن ا ه ت ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ی د م د ش ا ی س ا ن ش ا ک د ک ل م ع و ا ه ی ی گ م ی م ص ت د ن ا ی ب د ت ک ا ش م ه ط ب ا ی س ب. ) 7831 ( صادق ملکیآواسین و ا ی ث ی و ن ا و پ د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ی ب ت م و ل ع د ش ه و ژ پ و ش ن ا د ه غ ا م ه ش ه ط س و ت م و ی ی ا م ن ه ا س ا د م ن ا ی د م ص ص م ه د ج ه و م ه د ف ه ه ا م ش ) ن ا ه ف ص ا ( ن ا گ س ا و خ د ح ا و

16 ي" س ب 3931 تابستان / م و د ه ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ی د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف و ي ي ا د ت ب ا س ا د م ن ا ي د م ي ت ك ا ش م ت ي ي د م ك ب س ه ط ب ا ي س ب. ) ( ن ي س ح ي د ا و ج ل ا س د ن ا ن آ ي و آ و ن ا ب د و ت ش ه ن ا ت س ه ش ي ي ا م ن ه ا. ز ی ب ت د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د د ش ا. ) (. ي ل ي ل ي ب ي ب ح ن ي ز م ت س ي س ) ت ا د ا ه ن ش ي پ و کاشناسی نامه ن ا ی ا پ ي ل ي ص ح ت ب د ي ك أ ت ا ب ( ي ت ك ا ش م ت ي ي د م ن ي ب ة ط ب ا ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت و ي ش خ ب ث ا ن ا ن ك ا ك د و ح اي ه ه ز ي د ا ت س. ن ا ه ت ه ا گ ش ن ا د د ش ا ي س ا ن ش ا ك ة م ا ن ن ا ي ا پ ت" ا م د خ و ال ا ك ع ي ز و ت ب ت ا ظ ن ن ا م ز ا س ي س ز ا ب و د ی ی غ ت ه ب ل ی ا م ت و ی ل غ ش ت ی ا ض و ی ت ک ا ش م ت ی ی د م ه ط ب ا ی س ب. ) ( د ا و ج د م ح م ی و ض ح 1 2 ه ا م ش ی ن ا س ن ا م و ل ع ه ی ش ن ا ه د ا ه ن ش ی پ م ا ظ ن ا ق ت س ا ی ا ه ا ک ه ا و و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ن ا ن ک ا ک ص ص ی ل غ ش ت ی ا ض ا ب ت ی ی د م ن د و ب ی ت ک ا ش م ن ا ز ی م ه ط ب ا ی س ب. ) ب) ن ی ز ی ه و ک ی ل د ن ا ت س ا ب غ س ا د م ن ا ن ک ا ک ه ا ز ه د س ا د م ت ی ی د م د ن ی و ن ی ا ه ه و ی ش ش ی ا م ه ن ا د ن ز ا م ه ا ش ن ا م ک د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ه ا ش ن ا م ک م و س SMMSMTM01-SMMSMTM01_010.html ت ل ا د ع ز ا ك ا د ا ن ي ب ه ط ب ا ي س ب. ) ( ن ا م ی ا ي د م ح ا و م ک ا م د ق م ه د ا ز حمید. هادي مه ن ي م ا. ن ا ه ت ن ا ت س ا ي ت ف ن اي ه ه د و ا ف ش خ پ ي ل م شكت : مودي ه ع ل ا ط م ( سازماني شهوندي فتا و ي ن ا م ز ا س )2( تحول 1 ت ي ي د م ه م ا ن ش ه و ژ پ شهوندی فتا ت ی و ق ت د سازمانی عدالت ش ق ن. ) 7831 ( سعید سلیمی باق و ا ض د ی م ح ی ب کلید ضایی ن ا ه ت ه ا گ ش ن ا د ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ت ي ي د م ي ل م س ن ا ف ن ك ن ي ل و ا ی ن ا م ز ا س ي د ا ب آ ن س ح ا ض ی گ ن ه ب ا ض مد ح م م ی ه ا ب ا ه و ن م ی ک ل ا د ب ع و د ا ز ف ه ل ا ی ل و ا ت ف. ) ٧ ٨ ٣ ١ ( ص ص ه م ا ن ل ص ف دها ن ي ا س پ و ا ه د ن ي ا ش ي پ ش ه و ژ پ ي س ا ن ش ش و ت ي ه ا م ب ي ل ي ل ح ت ن ا م ل ع م ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ٨ ٢ ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ي ش ز و م آ ای ه ي و آ و ن ا ت ف ی ا ه د م ا ی پ و ا ه ه ف ل و م ا ذ گ ی ث ا ت ل م ا و.ع ) ( د ا م ع ا ی ن ی ک ل م و ن ی س ح ی ن ا ج ب ل ی ع ا م س ا ی ن ی س ح م ال غ ی ن ا م ز ا س ی د ن و ه ش ی ه ا م ش م ت ف ه ل ا س س ی ا پ ی ن ا س ن ا ی ه ع س و ت ی ه م ا ن ل ص ف ب ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ا ه ی گ ژ ی و ی ن ی ب ش ی پ. ) ا) ض ی ل ع ی ی م ا و د ی ح و ه د ا ز ن ا ط ل س حسن قالوندی 7 ة و د س ء ا ه ز ل ا ه ا گ ش ن ا د ي ت ي ب ت ن ي و ن اي ه ه ش ي د ن ا ا ذ گ ت م د خ ی ب ه ی ا ه ی گ ژ ی و س ا س ا ص ص 4 ة ا م ش ن ا م ز ا س د OCB ه د ن ن ک ل ی د ع ت ل م ا ع ی ل غ ش ی گ د و س ف ". ) ( ا ض ی ل ع ی ب ا ج ن و د م ح م ی ص ب ت س م. ن ا ه ت ه ا گ ش ن ا د ي ن ا م ز ا س ي د ن و ه ش ا ت ف ت ي ي د م ي ل م س ن ا ف ن ك ن ي ل و ا

17 5 5 1 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی د ب ی ا ن... / م ل ک ی آ و ا س ی ن و ه م ک ا م ه د ي و ن و ح ا هلل ن ا ن ج ي ث ا ن ي ف ا ط م ه. ( 1 ) ت ب ي ي ن ف ت ا ش ه و ن د ي س ا ز م ا ن ي ب ا س ا س ا ب ع ا د ش خ ص ي ت د م ي ا ن ك ا ك ن ا ن د ا ن ش گ ا ه ت ه ا ن. ا و ل ي ن ك ن ف ا ن س ب ي ن ا ل م ل ل ي ف ت ا ش ه و ن د ي س ا ز م ا ن ي. د ا ن ش ك د ه م د ي ي ت د ا ن ش گ ا ه ت ه ا ن ه و ي د ا ض ا ن ا د ي ن ا ه ي د ( 1 ( ب س ي س ط ح ف ت ا ش ه و ن د ي ك ا ك ن ا ن پ ژ و ه ش ن ا م ه م د ي ي ت اجايي س ا ل ن ه م ش م ا ه 1 پ ي ا پ ي 3 3 ن ي م ه ا و ل و ا ال ی ی ش ی ف ح م ی د) ) م د ی ی ت م ش ا ک ت ی ( ا ه ب د ی م و ث د ا د ا ه ا م و س ا ز م ا ن (. ت ه ا ن : س م ت. واث سید حامد س ت گ ا ع ب ا س ع ل ی زاعت کا سمیه و فعتیآالشتی کبی ( 1 ) ا ب ط ه ا ت ب ا ط ف ا ف د ي و ف ت ا ش ه و ن د ي س ا ز م ا ن ي. ن ش ي ه م د ي ي ت د و ل تی دوه 1 ش م ا ه Ajayi, Abiodun and Afolabi Comfort(2012).participatory management and productivity among secondary school teachers in south west Nigeria, Research Journal in Organizational Psychology & Educational Studies 1(6) Aryee, S., & Chen, Z.X. (2006), Leader-member exchange in a Chinese context: antecedents, the mediating role of psychological empowerment and outcomes, Journal of Business Research, Vol. 59, pp Bang, H. (2008) The mediating role of perceived organizational support between leader- member exchange and organizational commitment of volunteers in non-profit sport organizations,2008 North American Society for Sport Management(NASSM 2008). Bogler R. Somech A. (2005).Organizational Citizenship Behavior in School. How Does It Relate To Participation In Decision Making? Journal of Educational Administration. Vol. 43 No. 5, PP Bolino, M. C., & Turnley, W. H. (2003). Going the extra mile: Cultivating and managing employee citizenship behavior. Academy of Management Executive, 17(3), Chawla, A. & Kelloway, E.K. (2004.) Predicting openness and commitment to change. Leadership and Organizational Development Journal. 24 (6), 485-CO Cloke, K. & J. Goldsmith. (2002). The end of management and the rise of organization democracy. San Francisco:Jossey Bass. Part Two, Ch.3: pp Castro Carmen Barroso, Armario Enrique Martin & Ruiz David Martin,(2004)," The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty " International Journal of Service Industry Management Vol. 15, No1,pp.27-53

18 ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ی ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ه د و م / تابستان Cooper, J. Darrell(2010). Collective Efficacy, organizationalcitiznship behavior and school effectivevess in alabama.public high schools, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education in the Department of Educational Leadership, Policy, and Technology Studies in the Graduate School of The University of Alabama. DiPaola, M. F. & da Costa Neves, P.M.M. (2009). Organizational citizenship behaviors in American and Portuguese public schools, Journal of Educational Administration,Vol. 47 No. 4, pp DiPaola, M. F., & Hoy, W. K. (2005). School characteristics that foster organizational citizenship behavior. Journal of School Leadership, 15, DiPaola, M. F., & Tschannen-Moran, M. (2001). Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. Journal of School Leadership, 11, DiPaola, M. F., Tarter, C. J., & Hoy, W. K. (2007). Measuring organizational citizenship of schools. In M. F. DiPaola & W. K. Hoy (Eds.), Essential ideas for the reform of American schools (pp ). Charlotte, NC: Information Age Publishing. Goddard, R. D., Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (2001). A multilevel examination of the distribution and effects of teacher trust in students and parents in urban elementary schools. The Elementary School Journal, 102(1), Hampton, G. M. and D. L. Hampton (2004). "Relationship of professionalism, rewards, market orientation and job satisfaction among medical professionals - The case of Certified Nurse-Midwives." Journal of Business Research 57(9): Hee Lee, Ung; Kim, Hye Kyoung & Kim, Young Hyung(2013). Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcomes, Global Business & Management Research: An International Journal Vol. 5, No. 1, pp Hoy, W. K., Sweetland, S. R., & Smith, P. A. (2002). Toward an organizational model of achievement in high schools: The significance of collective efficacy. Educational Administration Quarterly, 38(1), Jena, P. & Rautaray, B. (2010). Participative management in medical college libraries of Orissa: a comparative study. Library Review, 5(3), 10-1 Jentoft, S. (2005). Fisheries co-management as empowerment. Marine Policy 29 (1):1-7. Kim, S. (2002), Participative management and job satisfaction: lessons for management leadership, Public Administration Review, Vol. 62, pp Khaparde,M. S., Srivastava,K. A, & Meganathan, R. (2004) Successful School Management in India: Case Studies of Navodaya Vidyalayas,

19 7 5 1 ا ک م ه و ن ی س ا و آ ی ک ل م /... ن ا ی ب د ی د ن و ه ش ا ت ف ی ن ی ب ش ی پ Educational Research for Policy and Practice, Volume 3, Number 3 / January, 2004, p. Lau, C. M. &. Lim, EW. (2002). The intervening effects of participation on the relationship between procedural justice and managerial performance. The British Accounting Review, 34 (1). Leach-Lopez. Maria, William w.stammerijan, kyoo sany. (2009). Budget participation and job performance of soutn Korean managers mediated by job satisfaction and job relevant information. Journal. Management research news. Vol 32. Issue 3. P Ming, L.I. (2004). Workers' participation in management and firm performance: Evidence from large and medium-sized Chinese industrial enterprises. Review of Radical Political Economics, 36 (3). Modassir, A. & Singh, T.(2008). Relationship of Emotional Intelligence with Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior,International Journal of Leadership Studies, Vol. 4, No. 1, pp Nadeem, Mubasher(2012). Participative Management Style:A Tool to Enhance Quality Education. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (JHSS) ISSN: , ISBN: Volume 4, Issue 2 (Nov. - Dec. 2012), PP Namdari, Raheleh & et al(2013). Survey of Relationship between Participative Management and Mental Health of Secondary School Teachers. Journal of Basic and Applied Scientific Research. J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(3)31-35 Netemeyer, R., & Boles, T. S. (1997). An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviors in a personal selling context. Journal of Marketing, 61, Newland, Sarah J(2012)."Organizational Citizenship Behavior- Individual or Organizational Citizenship Behavior- Organization: Does the Underlying Motive Matter?" Masters Theses & Specialist Projects. Paper Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2011). Affective organizational commitment and citizenship behavior: Linear and non-linear moderating effects of organizational tenure. Journal of Vocational Behavior, 79(2), Oplatka, I. (2009) "Organizational citizenship behavior in teaching: The consequences for teachers, pupils, and the school". International Journal of Educational Management, 23 (5), Organ, D. W., & Ryan, K. A. (1995). Meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48, Ospina, S. & Yaroni. A. (2003). Understanding cooperative behavior in labor management cooperation: A theory-building exercise. Public Administration Review, 63 (4),

20 ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ی ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ه د و م / تابستان Parent J.D. (2006). Individual adaptation to the chaning workplace: Causes, Consequences and outcomes, university of Massachusetts Amherst, AAT. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B.; Bachrach, D. G.(2000). "organizational citizenship behaviours: a critical review or the theoretical and empirical literature and suggestions for future research", Journal of Management, vol. 26, No.3, pp Robbins, Stephen P. Judge, Timothy A. (2007), Organizational behavior, Twelfth Edition, prentice. Hall. research», Journal of Management, 26, Shawn W. Yohe and Louise Hatfield(2003). Moderating Factors in Participative Management, Allied Academies International Conference, Las Vegas, pp: 33. Soner, Polat, (2009), "Organizational citizenship behavior display levels of the teachers at secondary schools according to the perceptions of the school administrators", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 1, pp, Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review,12(2), Tang, T.L.P. And Ibrahim,A.H.S. (1998). Antecedents Of Organizational Citizenship Behavior Revisited: Public Personnel In The United States and IN The Middle East. Public Personnel in the United States and in the Middle East. Public Personnel Management. Vole, 27, PP Torlak, O., & Koc, U. (2008). Materialistic attitude as an antecedent of organizational citizenship behavior. Management Research News, 30(8), Wang, H., Law, K. S., Hackett, R., Wang, D., & Chen, Z. X. (2005). Leadermember exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers performance and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 3, Weihrich, H., Cannice, V. M., & Koontz, H (2008). Management: A Global and Entrepreneurial Perspective. 12th edn, New Delhi: McGraw-Hill. Yen, H.R., & Niehoff, B.P. (2004). Organizational citizenship behaviors and organizational effectiveness: Examining relationships in Taiwanese banks. Journal of Applied Social Psychology, 34, Doi: /j tb02790.x Zellars, K. L., Tepper, B. N., & Duffy, M. K. (2002). Abusive supervision and subordinate organizational citizenship. Journal of Applied Psychology, 87(6),

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ]

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ] 2003 3 :100124918 (2003) 0320082286 : G443 :A 1 2 2 (11, 266001 ;21, 100875) : 170, 3 : 0180 0186, 0178 0184, 0175 0176 ; : ; 1 Freudenberger [1 ] 1974,, (Burnout), (wear out),,,,, [2 ],,, [3 ],, 211 [4

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1 κ ε φ ά λ α ι ο Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της τιμής σε συνδυασμό με τη σημασία της τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και γενικότερα για την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

$%&'()(&'%*+#,-+.-&((&#(/'&,'01%&*23#4,+0$23## 4')#$%+%*)4)#/,%1/%-)4/23# ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ # ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ # # # $56789:;5<=#/>?:@A:#

$%&'()(&'%*+#,-+.-&((&#(/'&,'01%&*23#4,+0$23## 4')#$%+%*)4)#/,%1/%-)4/23# ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ # ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ # # # $56789:;5<=#/>?:@A:# ! # # $%&'()(&'%*+#,-+.-&((&#(/'&,'01%&*23#4,+0$23## ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 4')#$%+%*)4)#/,%1/%-)4/23# ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ # ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ # # # $56789:;5?:@A:# Διπλωµατική εργασία #

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿœ ½Ä»± ³µÃ ±Â º±¹ ĵǽ¹º  þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ þÿ Á¹ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit Η ασ α α σ ως χ ός σ σ ς ώ ώ α α ς α ω ς α ώ σ ώ Π σ ς α σ ω Ε ώ α σ ω ς σ ς Academia.edu tsiligiris@hotmail.com This work is licensed under the Creative Commons Α αφο ά η ιο ού-μη ο ι ή Χ ήση-ό ι Πα ά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Από την Κριτική Εθνογραφία στην Κριτική Έρευνα Δράσης: Ένα συνεχές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής καινοτομίας 1

Από την Κριτική Εθνογραφία στην Κριτική Έρευνα Δράσης: Ένα συνεχές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής καινοτομίας 1 Από την Κριτική Εθνογραφία στην Κριτική Έρευνα Δράσης: Ένα συνεχές στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής καινοτομίας 1 Ελευθέριος Βεκρής Δρ. Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης From

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Περίληψη Πέκης Αναστάσιος Νηπιαγωγός, Μ.Α. στις Επιστήμες της Αγωγής Η οικογένεια, χωρίς καμία αμφιβολία,

Διαβάστε περισσότερα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Βιβλιογραφία 1. Ελληνική Βιβλιογραφία Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» «ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 2 Πίνακας 0-1.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹

þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹ þÿœ ½ ±Â ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Κωνσταντίνα Ειρήνη ΚΟΥΦΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ACTA SCIEN TIAE CIRCUMSTAN TIAE

ACTA SCIEN TIAE CIRCUMSTAN TIAE 18 6 1998 11 ACTA SCIEN TIAE CIRCUMSTAN TIAE Vol. 18,No. 6 Nov.,1998 (, 215011). ;, 21. ; ;. 1 70,, 90.,,.,,,.,,.,,,, 4, :, ( ),.,. 2 211 1996 6 5, 1995, 818. [1 ], 1981 2125, 1986, 5. 1986 1995, 9.,,

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2308-0876. Abstract

ISSN: 2308-0876. Abstract AJJESS ULT.. ACAD.. JJ.. OF EDUC.. AND SOCIIAL SCIIENCES,, issue i 1 ((2013)) Investigating motivational factors influencing pre-service teachers choice of profession and their personal theories of teaching

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα