2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2"

Transcript

1 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن و ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت ك ا ر ك ن ا ن م و ر د ی : ا د ا ر ه آ م و ز ش و پ ر و ز ش ش ه ر س ت ا ن ب ا ب ل س ر ) ح س ی ن ص م د ی م ی ا ر ک ال ی ی ح م ز ه ص م د ی آ ق ا ج ا ن 3 م ی ا ر ک ال ی ی چ ك د ه ت و ا ن م ن د س ا ز ی م ف ه و م ی ا س ت ک ه ب ه م ن ظ و ر ب ه ب و د ر و ش ا س ت ف ا د ه س ا ز م ا ن ا ز افراد خود ب ه ک ا ر م ی ر و د. ا ی ن ا ی د ه ا ی ا س ت ک ه ر ی ش ه د ر ن ظ ر ی ه ه ا و ر ا ه ب ر د ه ا ی قدیمیتر سازمان د ا ر د. ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن د ر ب ر و ز ا ن ت و ا ن م ن د س ا ز ن ق ش ب س ز ا ء و غ ر ق ا ب ل ا ن ك ا ر ر ا د ا ر د. د ر و ا ق ع ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ر ا ر و ش ی م ی د ا د ن د ک ه ر ه ب ر ا ن ت و س ط آ ن ک ا ر ک ن ا ن ر ا ت ر غ ی ب ب ه ع م ل ک ر د ی ب ی ش ا ز ا ن ت ظ ا ر ا ت م ی ک ن ن د. ه د ف ا ص ل ا ن پ ژ و ه ش ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن و ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت د ر ك ا ر ك ن ا ن ا د ا ر ه آ م و ز ش و پ ر و ر ش ش ه ر س ت ا ن ب ا ب ل س ر م ب ا ش د. ج ا م ع ه آ م ا ر ا ن ت ح ق ق 6 7 ن ف ر ا ز ك ا ر ك ن ا ن ا د ا ر ه آ م و ز ش و پرورش شهرستان ب ا ب ل س ر مباشند كه 56 ن ف ر ب ه ع ن و ا ن ن م و ن ه ا ن ت خ ا ب و با جمعآور د ا د ه ه ا ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز پ ر س ش ن ا م ه ب ه ت ج ز ه و ت ح ل ل د ا د ه ه ا پرداخته شده ا س ت. ا ف ت ه ه ا ن ش ا ن میدهد كه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن و ا ب ع ا د آ ن ب ا ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت ا ر ت ب ا ط م ع ن د ا ر و ج و د د ا ر د ا ز م ا ن م و ل ف ه ه ا ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن م ال ح ظ ا ت ف ر د ب ه ت ر ن پ ش گ و ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت ب و د ه و ل ت ر غ ب ذ ه ن ب ر ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت ت ا ث ر م ع ن د ا ر ن د ا ش ت ه ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ن ت ا ج ب ا د گ ف ت ك ه ر ه ب ر ا ن ن ق ش م ه م ر ا د ر توانمندساز كاركنان ب ا ا ج ا د م ح ط و شراط م ن ا س ب ت و ا ن م ن د س ا ز د ا ر ن د. ک ل ی د و ا ژ ه ه ا : ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ا د ا ر ه آ م و ز ش و پ ر و ر ش س ا ز م ا ن د ری ا ف ت م ق ا ل ه : / 9 3 /0 پ ذی ر ش م ق ا ل ه : 9 3 /4/ - د ا ن ش ج و ی ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د م د ی ر ی ت د و ل ت ی ب ا ش گ ا ه پ ژ و ه ش گ ر ا ن ج و ا ن ق ا ئ م ش ه ر ا ر ا ن ( ن و ی س ن د ه م س ئ و ل ) - د ا ن ش ی ا ر و ع ض و ه ئ ت ع ل م د ا ن ش گ ا ه م ا ز ن د ر ا ن 3 - م د ر س د ا ن ش گ ا ه پ ی ا م ن و ر ب ه ن م ر ب ا ش گ ا ه پ ژ و ه ش گ ر ا ن ج و ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ا ب ل س ر

2 كانگر ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 8 ه م د ق م ه ع س و ت و ا ق ب ت ه ج ر د سازمانها تکاپو و ن ا ر گ ن ه د م ع ز و ر م ا ر ا ک و کسب رقابت ط ح م ر د و ا س ا ن ش پ ر د ن ا ر د م ر ط خ ف د ه ن ا ا ت س ا ر ر د. د ر گ م ل ک ش ا ه ن آ ر گ ا ر ف ت ف ر ش پ و س پ. د ر ا د ن ا و ا ر ف ت ا م ح ز و ا ه ه ن ز ه ا ه ن آ ل ص ح ت که هستند سرماهها و ع ب ا ن م ز ا ه ن ه ب ر گ ه ر ه ب ز و ر پ ن ر ت ر هو ر ه ب و کاراترن اثربخشترن ه ب ا ر ر و ک ذ م سرماهها که هستند ن ا ر د م ن ا د م ن ا ه ک ت س ا ن آ ن ف و ل ا م ن ا س ن ا ع ب ا ن م ه ج و ت م ن ا م ز ا س ر ه ع ب ا ن م ه د م ع. د ن ر گ ر ا ک ه ب ن ک م م ق ر ط ا ب ه ک ت س ا ن ا س ن ا و ر ن ا ر ز سرماههاست دگر و س و سمت کنندة تعن ن ا س ن ا سرماه مسلما ا ن ا ر ا ك م ه و ب و ق ع ( ت س ا ه ت ف ر گ ت م د خ ه ب ا ر ع ب ا ن م ر گ د ز ر ه م ا ن ر ب ا ب و د و خ ا ه ا ن ا و ت ا ت د ن ش ا ب د م آ ر ا ك و ش خ ب ر ث ا ه ك ت س ا د ن م ز ا ن ن ا ن ك ر ا ك و ن ا ر د م ه ب ا ه ن ا م ز ا س ه ز و ر م ا. ) ه ك ت ف گ د ا ب. د ن ب ا ت س د ه ب ن ا ج ه م ه ه ع س و ت و د ش ر ت ه ج ر د ه د ش ن ع ت ف ا د ه ا ه ل ق ه ب د ن ن ا و ت ب ا ه ك ب س و ت ر د م گ ن و گ چ و ه د ش ن ع ت ش پ ز ا ف ا د ه ا ق ق ح ت و ر گ ر د ن ا م ز ا س ر ه ت ق ف و م ن د م آ د و ج و ه ب ث ع ا ب سازمان در ب س ا ن م ا ه ر ا ت ف ر ز ا ن ا ر د م ر ا د ر و خ ر ب. ت س ا ر د م ر ب ه ر ر ث و م ش و خ ه ف ر ح و ل غ ش ز ا ا ر ا ه ن آ ت ا ض ر ن ا ز م و د و ش م ن ا ن ك ر ا ك ر د و ق ش ز گ ن ا و ه ح و ر. د ن ر ا د ر ب م ا گ ن ا م ز ا س ف ا د ه ا ت ه ج ر د ن ا و ت م ا م ت ا ب ا ه ن آ ا ت د ه د م ش ا ز ف ا د و ج و ا ر ز. ت س ا ر ض ا ح ن ر ق ر د ن ا ر د م ا ر ب ا ه ش ل ا چ ن ر ت م ه م ز ا ك ز ن ز ا س د ن م ن ا و ت و. ت س ا ه د ش ن ا س ن ا و ر ن ه ب د د ج ا ه ش ر گ ن د و ج و ث ع ا ب ط ا ر ش ر د ر غ ت و ع ر س ت ا ر غ ت ل ص ا گردانندگان به و ر د م ت ق ف و م ر ا ز ب ا ه ن د ن و ش م ق ل ت ن ا م ز ا س ا ه ه ا م ر س ن ا و ن ع ه ب ن ا ن ك ر ا ك و و ر ( د ن ا ه د ش ل د ب ت ن ا م ز ا س ا ك ر ش و ر ا ك ن ا ر ج ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب د ن م ن ا و ت ن ا ن ك ر ا ك. ) ا ن ش ش ال ط ا ه ت ع ق و م و د ن ه د ت ا ج ن ل ا م ت ح ا ا ه ن ا ر ح ب ر د ا ر سازمانها متوانند ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا كنند اجاد ن ا م ز ا س ا ر ب ا ر ه ك 8 9 ر گ ن ا ك ( 3 ت س ا ا ه ژ ا و ز ا س د ن م ن ا و ت. ) كاننگو و 5 4 ه ك د ر و م ن ا ر د. ) و ل و ت س و پ آ ( گردد ابداع ت«ر د ق ل و ص ح «ا ب ه ط ب ا ر ر د ل ا س ر د ه ب و ر م و م ع ق ف ا و ت د ن ت س ه ر ص ا ع م ا ه ن ا م ز ا س ا ر ب ت ب ا ق ر ت ز م ز ا ع ب ن م كاركنان توانمندساز. Roy & Sheena. Conger 3. Conger & Kanungo. The gaining of power 5. Apostolou

3 6 7 9 ن ا ر ا ک م ه و ی ی ال ک ر ا ی م ی د م ص /.. ن. ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر س ر ر ب ه ب ر د ر ا ک ن ا ر ت ش م ت ا ر ا ظ ت ن ا ا ق ت ر ا و ن ا ه ج ن ف ا ه ت ر ا ه م ر د ش ا ز ف ا ة ج ت ن ر د. د ر ا د د و ج و د ش ر و ن و ك ( د ن ش ا ب د ن د و ب گذشته در ه ك ه چ ن آ ز ا ر ت ا ر ف كه نازمندند كاركنان به ا نه ا م ز ا س ر ز ت ر پ س ا خود افراد ز ا ن ا م ز ا س ه د ا ف ت س ا ش و ر د و ب ه ب ر و ظ ن م ه ب ه ک ت س ا ی م و ه ف م ی ز ا س د ن م ن ا و ت. ) د و ر ی م ن ی ا ی ا ه د ی ا ت س ا ه ک ه ش ی ر ر د ا ه ه ی ر ظ ن و ی ا ه د ر ب ه ا ر ر ت ی م ی د ق ن ا م ز ا س. د ر ا د ا ر ش ی ا ه ه ش ی ر ن ی ر ت ر ا ک ش آ ن ا م ز ا س ی ز ا س و ن و د ر ک ل م ع ا ب ط ب ت ر م ی ا ه ه د ی ا ن ا و ن ع ه ب ی ز ا س د ن م ن ا و ت ح ی ر ش ت هY ی ر ظ ن س ال گ ا د ک م ر و گ ی ر گ د ر ا د ر د ن ك س ا (. ) 8 3 ر د د ر و م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ن د ش د ن م ن ا و ت ه ب ن ا ن ک ر ا ک ل ی ا م ت و ی ی ا ن ا و ت ه ب ن آ ب ل غ ا ر د ه ک. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ی د د ع ت م ف ی ر ا ع ت و ل غ ش ی ز ا س ی ن غ ی ص خ ش ر ا ک ل ر ت ن ک ل غ ش م ا ج ن ا ر د ل ال ق ت س ا ن ا ق ق ح م ز ا ی خ ر ب. د ر ا د د ی ک ا ت م ت س ی س ت خ ا د ر پ ب س ا ن م ا ب د ر ک ل م ع د ر ک ل م ع. ) ك ل ر و گ ( د ن ا ه د ر ک ف ی ر ع ت ی ز ا س د ن م ن ا و ت ت ع ض و ی ه و ر گ و ت ی ک ل ا م م ا ه س ن ا ن ک ر ا ک ا ر د ن ی آ ر ف ز ا س د ن م ن ا و ت د ن ر گ ن م ن ا ن ك ر ا ك ه ا گ د د ز ا ا ر ز ا س د ن م ن ا و ت ه ك ن ا ز ا د ر پ ه ر ظ ن ه د ا ق ب ا ط م ز ا س پ د و ر م ر ا ظ ت ن ا ه ك ا ر ر ا ت ف ر ن ا ن ك ر ا ك ر گ ا. د ه د م س ا ك ع ن ا ا ر كاركنان روانشناخت و د ن ت س ن ه ا گ آ ه ت ف ا ل ا ق ت ن ا ا ه ن آ ه ب ت ر د ق ه ك ت ق ق ح ن ا ز ا ا د ن ن ك ن ه ئ ا ر ا د ن ه د م ا ج ن ا ت ر د ق ل ا ق ت ن ا و د ز ا ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت. ) ن ا ر ا ك م ه و د ه ا ز ( د ن ن ك م ت ر د ق ن ا د ق ف س ا س ح ا ا. ت س ا ه ت ف ر گ ت أ ش ن ن ا ن ك ر ا ك ت ك ر ا ش م و ت ك ر ا ش م ت ر د م ن ا م ز ا س ه ر ظ ن و ر ز ت ر پ س ا ل ل ع ن ا ر ا ك م ه ر ز ت ر پ س ا ( 5 ر ا ک ن ی ن چ م ه و ی ت خ ا ن ش د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ز ی ن ) ( ر ز ت ی ر پ س ا 6 ل ل ع ه ب خ س ا پ ر د ی و م ع ز ه ب ه ک د ی ا م ن ی م ف ی ر ع ت ا ر ی ز ا س د ن م ن ا و ت ز ا ی ص ا خ ع و ن س و ه ت ل و و س ا م و ت ت س ک ش ی ا ه ه م ا ن ر ب ی ز ا س د ن م ن ا و ت. ت س ا ز ا ر ظ ن و ا ا ه ن ا م ز ا س ر د د ر و م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ک ی ز ا ل ب ق صورتیکه در د ن ن ا د ی م ب س ا ن م ی ت ی ع ق و م ر ه ی ا ر ب ا ر ن آ و کرده اتخاذ ا ر جهانشمول رویکرد ن ی ا ر د ی م ا د ق ا ر ه کانگر تعریف و ا. د ن ی ا م ن د ن م ن ا و ت ی ن ا و ر ظ ا ح ل ه ب ا ر د و خ ن ا ن ک ر ا ک ت س ی ا ب ی م ه ن ی م ز و ت س ا ی ه ج و د ن چ م و ه ف م ک ی ی ز ا س د ن م ن ا و ت و ا ر ظ ن ز ا. د ر ی ذ پ ی م ا ر ی ز ا س د ن م ن ا و ت د ر و م ر د و گ ن ن ا ک و. Quinn & Spreitzer. Gorelick 3. Spreitzer 4. Spreitzer et al. 5. Spreitzer 6. Thomas & Velthouse

4 9 3 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 حالت یک ن ا و ن ع ب ر ت ع ی س و ر و ط ب ا ر ی ز ا س د ن م ن ا و ت و ا. د ر ک ف ی ر ع ت ه د ا س م و ه ف م ک ی ا ر ن آ ن ا و ت ی م ن ر گ ن ا ی ب و ت س ا ی ن و ر د ر و ص ت ر ا ه چ ل م ا ش ه ک د ن ک ی م ف ی ر ع ت ل غ ش ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ی ن و ر د ش ز ی گ ن ا. د ش ا ب ی م د و خ ی ر ا ک ی ا ه ش ق ن ه ب د ا ر ف ا ل ی ا م ت و و ل ن و ر( ط ا خ ( ش ن ا ر ا ك م ه ح ط س ر د ز ا س د ن م ن ا و ت ل ل د ن ر ت م ه م ه ك د ن ن ك م ن ا ش ن ن ا ر ب ه و ال ع د ن ا ز گ ن ا م ر ب ا ر ن ا ن ك ر ا ك د ا ز آ و ل ال ق ت س ا ه ك ت س ا د ا ق ت ع ا ن ا ن ا ن ك ر ا ك د ر ف ن ا ن آ ه ب ن ا ش ل غ ش ا ب ه ط ب ا ر ر د ه ك ن ا ا ج ه ب ا ت د ن ت س ه خواهان كاركنان ه ك د ن ن ك م ل ال د ت س ا ا ه ن آ ) ( ش ن ا ر ا ك م ه و و ل. د ن ا م ن ذ خ ا ت ا م م ص ت و د ن ه د ج ر خ ه ب ا ر ت ا ر ا ك ت ب ا د و ش ه د ا د ر و ت س د : د ن ا ه د و م ن ن ب ت ن ی ن چ د ر ف د ع ب ر د ا ر ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا که افرادی : ن د و ب ر ا د ن ع م و د ن ن ک ی م ی ر ا د ی ن ع م س ا س ح ا د ن ت س ه د ن م ن ا و ت خود مشاغل ر د و ا م ( د ن ر ا د ی ا ه ژ ی و ه ج و ت و ش ز ر ا د ن ر ا د ر ا ر ق ن آ ر د ه ک د و خ ف ا د ه ا ه ب ت ب س ن ن ع م ا ب. ) ن ا ر ا ك م ه. د ن ن ا د ی م م ه ل غ ش ه ب ت ب س ن شخص درون ه ق ال ع و ل غ ش ف ا د ه ا ن د و ب ش ز ر ا ا ب م ه ا ر ن د و ب ء ا ز ج ا م و ه ف م و ن ع م ن د و ب ا ر ا د شغل اهداف و د ر ف ا ه ر ا د ن ا ت س ا و ا ه ش ز ر ا ن ب ر ظ ا ن ت ی ر ا د ی ن ع م ا ب ل غ ش س ا س ح ا ا ه ت ل ا ع ف ا ر ب شدن قائل ش ز ر ا د ر ا د د ر ف ا ه ل آ ه د ا ا ب که همخوان ه ب ه ج و ت. ت س ا د ر ک ل م ع ا ر ب و ر ن ع ب ن م س ا س ح ا ن ا د ر ف ا ر ب ت ش ا د ت ر و م أ م و ن ا ج ه د ن م ف د ه ر د ه ن ا ب ل ط و ا د ر ا ب ج ا ت ك ار ش م ا ج ه ب د ا ر ف ا ه ك م ا گ ن ه : ن ا م ا س د و خ س ا س ح ا خوش وظاف د ه مد ن ا ش ن ا ه ش ه ژو پ. د ن ن ك م ر ا ك ر د ب ا خ ت ن ا حق داشتن س ا س ح ا د ن و ش ر گ ر د ر ت ش ب ر ا ك ت ا ض ر ر ا ك ط ح م ر د ر ت م ك گ ن ا گ ب د و خ ز ا ا ب ب ا خ ت ن ا حق بودن ا ر ا د س ا س ح ا ه ك ر ا ك ر ا ش ف و ل غ ش ت ك ار ش م ر ت ال ا ب ح و ط س ر ت ش ب خالقت و ن ر ف آ ر ا ك د ر ك ل م ع ر ت ال ا ب ح و ط س ر ا ر م ت س ا و م د ق ش پ ر د ل ال ق ت س ا ی ن ا م ا س د و خ. ) ن ا ر ا ک م ه و ی ل غ و م ( ت س ا ه ا ر م ه ر ت م ك س ا س ح ا م م ص ت ص خ ش ذ ا خ ت ا ا ه ت ل ا ع ف ص خ ش م ظ ن ت و ش ال ت ن ا ز م ر د د ا ز آ ا ه د ن آ ر ف ن و ن ا ک ر ا ک ر د ن د ش ر گ ر د ه ن ا ب ل ط و ا د ا ه ت ل ا ع ف ه ب ص خ ش ن د ش خ ب م ا ظ ن و ا ر ج ا ر د ب ا خ ت ن ا. د ن ک ی م ن ا ی ب ا ر ن د د ر ا ک ر ب ط ل س م و ک ل ا م ا ر د و خ ن د د ن و ر د ا ر د و خ ل ر ت ن ک : گ ت س ا ش س ا س ح ا ا ر ل غ ش ف ا ظ و د ن ا و ت ى م د ر ف ك ه ك ى ا ه ج ر د ه ب ی گ ت س ی ا ش س ا س ح ا ر د ا ه ن آ د ا ر ف ا ر د ی د ن م ن ا و ت ز و ر ب ا ب. ) ن ا ر ا ک م ه و د ج م ( د ر ا د ه ر ا ش ا د ه د م ا ج ن ا ت ر ا ه م ا ب. Van loy et al.. Ma et al.

5 9 گاردنر 9 ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن... / ص م د ی م ی ا ر ک ال ی ی و ه م ک ا ر ا ن خ و د ا ح س ا س ا ث ر ب خ ش ی م ی ک ن ن د و ب ه ا ی ن ب ا و ر م ی ر س ن د ک ه ت و ا ن ا ی ی ال ز م ب ر ا ی پ ی ش ب ر د م و ف ق ک ا ر ر ا د ا ر ن د. ب ه خ و د ا ط م ی ن ا ن د ا ر ن د ک ه ت و ا ن ا ی ی ا ن ج ا م ب ا ک ف ا ی ت ک ا ر ه ا ر ا ن ی ز د ا ر ن د ( آ م چ ا و ه م ك ا ر ا ن ) ش ا ی س ت گ ی تبحر الزم د ر ا ن ج ا م م و ف ق ک ا ر ا ح س ا س ا ط م ن ا ن ا ز ا ن ج ا م م و ف ق و ب ا ک ف ا ت ک ا ر ا ح س ا س ب ر ت ر ش خ ص ر ش د و آ م و خ ت ن د ر ر و ا ر و ب ا چ ا ل ش ه ا ج د د ا ع ت ق ا د ب ه ت و ا ن ا و ظ ر ف ت خ و د ب ر ا ا ن ج ا م ک ا ر ک ا ر آ م د ف ر د د ر ک ا ر ش ب ا و ر ن س ب ت ب ه ت و ا ن ا ا ن ج ا م ک ا ر ب ا و ر ب ه ب و د ن ظ ر ف ت ب ر ا ت ال ش ر ا ش ا م ل م ی ش و د. ا ح س ا س م و ث ر ب و د ن : ب ر ا ی ا ی ن ک ه ک ا ر ک ن ا ن ب ت و ا ن ن د ا ح س ا س ت ا ث ی ر و م و ث ر ب و د ن د ر ک ا ر د ا ش ت ه ب ا ش ن د ب ا ی د ع ال و ه ب ر ا ح س ا س ا ن ج ا م ک ا ر ت ا ث ی ر گ ذ ا ر خ و د ن ی ز ب ر ا ی ن ب ا و ر ب ر س ن د ک ه خ و د ن ی ز م ی ت و ا ن ن د آ ن ا ث ر ر ا ب ه و ج و د آ و ر ن د و ا ح س ا س ک ن ن د ک ه ب ر ن ت ی ج ه ک ا ر ه ا ک ن ت ر ل د ا ر ن د ( ا س پ ر ت ز ر و د ا ن س و ن ) ا ی ن ب ب ع د ب ه ا ع ت م ا د ب ه ر و ا ب ط ف ر ا د س ت ا ن و ز ر د س ت ا ن ن ی ز ت و ج ه د ا ر د. ا ح س ا س م و ث ر ب و د ن ت و ا ن ا ن ف و ذ د ر ن ت ا ج ع م ل ک ر د ا ع ت ق ا د ف ر د ب ه م ال ک ق ر ا ر د ا ش ت ن ع و ا م ل د ر و ن د ا ش ت ن ب ا و ر ت أ ث ر و ت س ل ط بر شراط و محط کار کنترل کننده ع و ا م ل ب ر و ن و م ح ط ت ال ش و م ب ا ر ز ه ن م و د ن د ر ک س ب ن ت ا ج د ل خ و ا ه ر ا ش ا م ل م ی ش و د. ت و س ع ه ه ا ی ا خ ی ر د ر ن ظ ر ی ه ر ه ب ر ی ا ز ن ظ ر ی ه ه ا ی رهبری کاریزماتیک که ر ه ب ر ر ا م و ج و د ی غ ی ر م ت ع ا ر ف ف ر ض م ی ک ر د و پ ی ر و ا ن ر ا و ا ب س ت ه ب ه ر ه ب ر ی م ی د ا ن س ت ب ه س م ت ن ظ ر ی ه ه ا ی ن ئ و ک ا ر ی ز م ا ت ی ک و ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ک ه ب ه ت و س ع ه و ت و ا ن م ن د س ا ز ی پ ی ر و ا ن ج ه ت ع م ل ک ر د م س ت ق ل ت و ج ه م ی ک ن ن د ا ن ت ق ا ل ی ا ف ت ( ح س ی ن ی ك ا ر ك ) ب ر ن ز ( ) ا و ل ن ب ا ر ب ن ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ن و م ب ا د ل ه ا ی ت م ا ز ق ا ل ش د. ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ن ن ا ز ه ا و ا ن گ ز ه ه ا پ ر و ا ن ر ا ب ا ال ب ر د ه و ب ا ع ث ت غ ر ب ر ج س ت ه د ر ا ف ر ا د گ ر و ه ه ا و س ا ز م ا ن ه ا م ش و ن د. ر ه ب ر ا ن م ب ا د ل ه ا ی ن ا ز ه ا ف ع ل ز ر د س ت ا ن ر ا ن ش ا ن ه ر ف ت ه و ت و ج ه ز ا د ب ه ت ه ا ت ر د ا ر ن د ( پ ا د ا ش ب ه ا ز ا عملكرد حمات دو جانبه و د ا د و س ت د ه ا د و ط ر ف ه ) ( ع ق و ب و ه م ک ا ر ا ن 8 3 و 5 4 ا س ت و ) 0 0. ب ا س ( ) ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ر ا ر و ش ی م ی د ا د ن د ک ه ر ه ب ر ا ن ت و س ط آ ن ک ا ر ک ن ا ن ر ا ت ر غ ی ب ب ه ع م ل ک ر د ی ب ی ش ا ز ا ن ت ظ ا ر ا ت م یک ن ن د.. Amichai et al.. Spreitzer & Doneson 3. Kark 4. Gardner & Stough 5. Bass

6 7 9 3 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ا ر ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر د ن ت س ن ا و ت ا ت ه د ا د ش ر ت س گ و ه ع س و ت ا ر ز ن ر ب ت ا ر ظ ن و ی ل ا و آ و س ا ب د ع ب ی د ن چ ر د س ا ب. کنند تثبیت ه ن م ا د ه ع س و ت ی ا ر ب که میبیند ی ص ا خ ش ا ر د ا ر ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر خود نظرات ا ت کند تشویق ا ه ن آ و ر ا ر ق ر ب ت س د ر ی ز د ا ر ف ا ا ب ا ر ی ت ب ث م ه ط ب ا ر کارکنان و سازمان عملکرد ت ر د ق و ت ه ج ر د د و خ ی و ر ی ن م ا م ت ا ب و د ر ی گ ن ا م ز ا س و ه و ر گ ی ا ه ز ا ی ن خدمت در ا ر ی ص خ ش ی ا ه ه ت س ا و خ و ك ر و ب ( د ن ن ک ش ال ت ن ا م ز ا س ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د خود كتاب ر د ) ( ز ن ر ب. ) 0 0 ز ن ل ا ك ع ر س ه ب ت ا ح ال ط ص ا ن ا. د ر ب ر ا ك ه ب ا ر ن ر ف آ ل و ح ت و ی ا ه ل د ا ب م ر ب ه ر ی ا ه ه ژ ا و " ر ب ه ر " م ا ن ا ب 3. ) ز ك ه و ز ك و ل ا د ( د ش ه ت ف ر گ ر ا ك ه ب ن ا م ز ا س ت ر د م ا ه ه ز و ح ر د ت ه ج ی ل خ ا د ن ا ر گ ی ز ا ب ز ا ه د ا ف ت س ا د ن م ز ا ی ن ر ب ه ر ک ی ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ه ی ر ظ ن س ا س ا ر ب ی ر ب ه ر ف د ه ه ن ی م ز ن ی ا ر د. د ب ا ی ت س د ش ب و ل ط م ف ا د ه ا ه ب ا ت ت س ا ن ا م ز ا س ی ا ر ب م ز ال ف ی ا ظ و م ا ج ن ا ی ل خ ا د ن ا ر گ ی ز ا ب ی و س ز ا ح و ض و ه ب ف د ه ه ب ن د ی س ر ر ی س م د ب ا ی ن ا ن ی م ط ا ه ک ت س ا ن آ ن ی ر ف ا ل و ح ت ش ی پ ز ا ف ا د ه ا ه ب ن د ی س ر ر د ا ر ن ا ر گ ی ز ا ب و ف ر ط ر ب ا ر سیستم درون ه و ق ل ب ع ن ا و م ت س ا شده درک ه ی ح و ر ش ی ا ز ف ا ث ع ا ب ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر. ) ی ن ا پ و چ و ی ل ا م ک ر ی م ( د ن ک ب ی غ ر ت ه د ش ن ی ی ع ت ی ش ق ن ا ر ف ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف م ا ج ن ا ر د ا ه ن آ ف ع ا ض م ش ال ت ی ا ر ب ا ر ر ت س ب و ن ا ن ک ر ا ک ر د س ف ن ه ب د ا م ت ع ا و ك س ا س ( د ن ک ی م م ه ا ر ف ن ا ر ا ك م ه ی ص خ ش د ی ا ق ع و ا ه ش ز ر ا ر د ن ی ر ف آ و ك و ر ب ا ش 5 ل و ح ت ی ر ب ه ر د ن ی آ ر ف. ) ن ا ر ا ك م ه ق و ف ا م ن ا ی م کاالیی دیگر د ن ی آ ر ف ن ی ا ر د ی ل و د ر ا د ه ش ی ر ر ب ه ر د ن ن ا م ه ( د و خ ی ص خ ش ی ا ه ش ز ر ا ن ی ر ت ق ی م ع ز ا ی ن ا ر ب ه ر ن ی ن چ. د و ش ی م ن ل د ب و د ر ن ا ت س د ر ی ز و ی ا ه ش ز ر ا ن ا و ن ع ه ب ا ه ش ز ر ا ن ی ا ز ا ز ن ر ب ه ک د ن ر ی گ ی م م ا ه ل ا ) ت ف ا ر ش و صداقت انصاف ت ل ا د ع ا ی و د ر ک ی ن ز چانه نمیتوان ا ه ن آ ر س ر ب ه ک د ن ت س ه گونهای به ی ی ا ه ن ی ا ه ش ز ر ا. د ن ک ی م د ا ی ی ی ا ه ن. ) ن ا ر ا ک م ه و ی ر ی ب ک ر ی م ا ( د ا د م ا ج ن ا ی ا ه ل د ا ب م و ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر س ر ر ب «ن ا و ن ع ا ب ا ه ل ا ق م ر د ) 9 3 ( ن ا ر ا ك م ه و ن ا ت س ن ن آ ن ا د ن م ر ا ك ز ا ا ت 3 3 ه ن و م ن و ر ر ب ش ا م ز آ ا ب د«ن ج ر ب ر ا ت ر و ك ن ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت و ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ك د ن ت ف ا ر د ت ك ر ش. Burke & Collins. Burns 3. Dulewicz & Higgs 4. Sosick et al. 5. Schaubroeck et al.

7 3 ن ا ر ا ک م ه و ی ی ال ک ر ا ی م ی د م ص /.. ن. ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر س ر ر ب و ل ع ا م س ا. د ر ا د ه ط ب ا ر ر ب ز ا س د ن م ن ا و ت ا ه ط س ا و ت ا ر ث ا س ر ر ب ه ب ق ق ح ت ر د ) ( ن ا ر ا ك م ه و ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ك د ن ت ف ا ر د و د ن ت خ ا د ر پ ت ا م د خ ت ف ك و ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م و ت ب ث م ط ا ب ت ر ا ز ا س د ن م ن ا و ت س ر ر ب ه ب ق ق ح ت ر د ) 0 0 ( ن ر ت ا ك ا ر ب ه ر و د ا ع ب ا ن ا ن ا م ه ك د ن ت ف ا ر د ا ر ج ا ن ا ن ك ر ا ك ر غ ت م ر ا ه چ ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ت ا ر ث ا. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ر ف آ ل و ح ت : ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر د ا ع ب ا ذ و ف ن 3 ن ا م ر آ و ز ا س د ن م ن ا و ت : ت خ ا ن ش ن ا و ر ر د ن ا ت ل ا ح د ر ف ت ا ص و ص خ ک ن ا و ن ع ه ب ا ر و ا ن ا ت س د ر ز ت س ا ن ا ت س د ر ز ن س ح ت و د ا م ت ع ا د ر و م د ر ا د ا ر ک ت ا م ز ر ا ک ر ب ه ر و و گ ل ا و ن ا م ر آ ا ه گ ژ و ل م ا ش ی ن ا م ر آ ذ و ف ن. د ن و ش و ا د ن ن ا م ه ه ک د ن ن ک م ع س و د ن س ا ن ش م ل د م ت س ا ن ا م ر آ ا ه ر ا ت ف ر د و خ ه ب و ح ن ی ر ی گ م ش چ ه ب ر د. د ن ر ا د ر ا ظ ت ن ا ی ر ا ک ت س ر د ن ی ا 4 ی ق ال خ ا ی ال ا ب ی ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ی ا ر ق ر ب ا ب ن ا ر ب ه ر ن ی ا. ) د ا ر ب ك ر ك ( ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ه ج و ت و ی د ن ب ی ا پ د ن ر ا د و ز ا ن ا ن ک ر ا ک و ت ق ا د ص م- ش چ و ا ه ی د ن ل ب و ی ت س پ ا ه ش ر گ ن ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر ی ن ا م ر آ ذ و ف ن ه ئ ا ر ا ا ر ی ق ال خ ا ی ا ه ر ا ت ف ر ز ا ی ی ال ا ب ح ط س و د ر ا ذ یگ م ش ی ا م ن ه ب ن ا ن ک ر ا ک ی ا ر ب ا ر و ر ب و ر ی ا ه ز ا د ن ا. د ه د ی م ن س ح ر و پ و ن ا ر ا ك م ه ) ( ر د ق ق ح ت ت ح ت ن ا و ن ع ش ق ن «ر ب ه ر ل و ح ت ن ر ف آ ر د ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا و ن ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا ن ا م ه ك د ن د ر ك ن ا ب ن«ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ا ه ل ا ق م ر د ) 9 3 ( ه د ا ز ج ا ح و گ ب ر ش. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ر ف آ ن ا ر ب د ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب ه ط س و ت م س ر ا د م ن ا ر د م ر ا ذ گ ت م د خ ر ب ه ر ك ب س ا ه گ ژ و ه ط ب ا ر د و ج و ال ا ب و ت ب ث م ه ط ب ا ر ن ا ر ب د ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا و گذار خدمت رهبر د ا ع ب ا ن ب ه ك د ن ت ف ا ر د و ل ع ا م س ا. د ر ا د 5 ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر ز ا ب ر ج ت ه ع ل ا ط م : ن ا و ن ع ا ب ا ه ل ا ق م ر د ) 0 ( ن ا ر ا ك م ه د ا ع ب ا و ن ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا ن ا م ه ك د ن ت ف ا ر د ن ا م ز ا س د ه ع ت و ز ا س د ن م ن ا و ت ن ر ف آ ل و ح ت. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر. Ismail et al.. Ekaterini 3 - Idealized Influence 4. Kirkbride 5. Ismail et al.

8 8 9 3 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف م ا ه ل ا ش ز گ ن ا و ه د ن آ ه ب ت ب س ن ا ال و م ع م د ا ر ف ا ن ا : ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و ش خ ب ه د ن ی آ ه ب و ر ج ی ه م ی ا ه ه ا گ د ی د س ا س ا ر ب ن ا ر ب ه ر ن ی ا. د ن ت س ه ن ب خوش اهداف ن د و ب س ر ت س د ل ب ا ق. د ن ر ی گ ی م ر ظ ن ر د ا ر سازمانی و ی د ر ف ی ا ه ل آ ه د ی ا و ا ه ش ز ر ا ا ه ی ر ا ذ گ ف د ه ر د و د ن ن ک ی م ت ک ر ح و د ن ا ز ی گ ن ا ی م ر ب ا ر د و خ ن ا ن ک ر ا ک ف ط ا و ع ک م ک ا ب ن ی ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ش خ ب م ا ه ل ا ش ز ی گ ن ا ر د. و ر ی پ و ر ب ه ر ن ا ی م ت ال د ا ب ت و ط ب ا و ر ه ن و ت س ا ی ن و ر د ی ا ه ش ز ی گ ن ا و ا ه و ر ی ن ر ب ر ت ش ی ب ن آ ه ج و ت ه ط ب ا ر ر ب ز ا س د ن م ن ا و ت ا ه ط س ا و ت ا ر ث ا س ر ر ب ه ب ق ق ح ت ر د ) ( ن ا ر ا ك م ه و ل ع ا م س ا ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا ن ا م كه درافتند و د ن ت خ ا د ر پ خدمات كفت و ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ب ق ق ح ت ر د ) 0 0 ( ن ر ت ا ك ا. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م و ت ب ث م ط ا ب ت ر ا ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا و و د ا ع ب ا ن ا ن ا م ه ك د ن ت ف ا ر د ا ر ج ا ن ا ن ك ر ا ك ر غ ت م ر ا ه چ ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ت ا ر ث ا س ر ر ب ر د ) ( ن ا ر ا ك م ه و ر و پ ن س ح. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا ن ا م ه ك د ن د ر ك ن ا ب ن«ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ش ق ن «ن ا و ن ع ت ح ت ق ق ح ت. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا و ن ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا ب غ ر ت و ن ه ذ ز ا س د ن م ن ا و ت : ت خ ا ن ش ن ا و ر ر ب ه ر ه ب ت ر و ص ن ه ذ ن ا ن ک ر ا ک ر ب ا ر و د ن ن ک د ر و خ ر ب ه ن ا ق ال خ ل ئ ا س م ل ح ر د ه ک د ن ن ک م ق و ش ت ا ر ن ا ش ن ا و ر پ ن ا ر ب ه ر ن ا. د ز گ ن ا م ا ا و ز ز ا ا ر ت ال ک ش م ه ک د ن ن ک م ب غ ر ت ا ر ن ا و ر پ ا ه ن آ. د ن ه د ر ا ر ق ل ا ؤ س د ر و م ا ر ه د ب ض و ر ف ن ا ر ا ک م ه و ی ب و ق ع ی ( د ن ن ک ه د ا پ ا ر ه ن ا ر و آ و ن ه ل ئ س م ل ح ن و ن ف و د ن ه د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ف ل ت خ م ر د. ) ن ا ر ا ک م ه و ی ب و ق ع ی ر ب ه ب ل غ ی ا ه ه ا ر و د ب ا ی ی م ه ع س و ت ن ا ش ی ی ا ن ا و ت ن ا ر ب ه ر د ع ب ن ی ا ا ر ل ئ ا س م ن ا ن ک ر ا ک ر گ ی د ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ک م ک ا ب. د ن ن ک ی م د ا ج ی ا ن ا ن ک ر ا ک ر د ا ر و ن ش ر گ ن و ل ک ش م. د ن ر ی گ ی م ر ظ ن ر د ی ی ال ق ع ی ا ه ش و ر و ه ا ر ن آ ی ا ر ب و د ن ن ی ب ی م ن ه د ی چ ی پ ل ک ش م ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر ز ا ب ر ج ت ه ع ل ا ط م : ن ا و ن ع ا ب ا ه ل ا ق م ر د ) 0 ) ن ا ر ا ك م ه و ل ع ا م س ا ر ب ه ر د ا ع ب ا و كاركنان توانمندساز د ا ع ب ا ن ا م كه درافتند سازمان تعهد و ز ا س د ن م ن ا و ت. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ر ف آ ل و ح ت 3 د ا ع ب ا ن ا م ه ك ت ف ا ر د خود مطالعه ر د ) 0 0 ( ز و ر. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا و ن ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت - Inspirational Motivation - Intellectual Stimulation 3. Rose

9 آ ن ه ا«9 ن ف و ذ) 5 ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن... / ص م د ی م ی ا ر ک ال ی ی و ه م ک ا ر ا ن م ال ح ظ ا ت و ف ر د ن ی ا ز ه ا ی رشدی کارکنان خود ر ا ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت : م ن ح ص ر ر ش د ر ه ب ر ا ن ا ی ن و ب ه ف ر د ه م و ا ر ه م د ن ظ ر ق ر ا ر م ی د ه ن د و حمایتهای الزم ر ا برای کارکنان ه م ر ا ه ب ا م ش و ر ت ب ر ا ی آ ن ه ا د ر پ ی ش م یگ ی ر ن د ( گ ل پ ر و ر و و ک ی ل ی 8 3. ) 9 9 سطوح شاستگ پروان خود آ و ا ل و و ه م ك ا ر ا ن ن ا ز ه ا م و ج و د د ر ك ا ر ك ن ا ن خ و د ر ا م ش ن ا س ن د و خ و د ن ز ب ا آ ن ه م ر ا ه م ش و ن د ر ا ب ر ا ب د س ت آوردن سطح ب ا ال ت ر ا ز م س ئ و ل ت ب ا ال م ب ر ن د ( ب ا س و 3 آ و ا ل و ) د ر ا ی ن ب ع د ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ی ن م ش ک ال ت و م و ا ن ع پ ی ش ر و ی ک ا ر ک ن ا ن خ و د ک ه ب ر ر و ی ک ی ف ی ت ک ا ر آ ن ه ا ت ا ث ی ر م ی گ ذ ا ر د ر ا ا ز پ ی ش ب ر م ی د ا ر ن د. د ر ا ی ن ب ع د ر ه ب ر ا ن باید خواستهها و ن ی ا ز ه ا ی ک ا ر ک ن ا ن خ و د ر ا ب د ا ن ن د ت ا ب ه د ر س ت ی د ر ح ل م ش ک ل ی ا ر ی ک ن ن د. ا ك ا ت ر ن ( ) 0 0 د ر ت ح ق ق ب ه ب ر ر س ا ث ر ا ت ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ب ر چ ه ا ر م ت غ ر ك ا ر ك ن ا ن ا ج ر ا د ر ا ف ت ن د ك ه م ا ن ا ن ا ب ع ا د و ا ب ع ا د ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ا ر ت ب ا ط م ع ن د ا ر و ج و د د ا ر د. ا س م ا ع ل و ه م ك ا ر ا ن ( ) 0 د ر م ق ا ل ه ا ب ا ع ن و ا ن : م ط ا ل ع ه ت ج ر ب ا ز ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ت و ا ن م ن د س ا ز و تعهد سازمان درافتند كه م ا ن ا ب ع ا د توانمندساز كاركنان و ا ب ع ا د ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ا ر ت ب ا ط م ع ن د ا ر و ج و د د ا ر د. ر و ز ( ) 0 0 د ر م ط ا ل ع ه خ و د د ر ا ف ت ك ه م ا ن ا ب ع ا د ت و ا ن م ن د س ا ز ك ا ر ك ن ا ن و ا ب ع ا د ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ا ر ت ب ا ط م ع ن د ا ر و ج و د د ا ر د. ب ر ا ی ت ح ق ی ق ح ا ض ر چ ا ر چ و ب ت ئ و ر ی ک ی ب ر ا س ا س م ط ا ل ع ا ت ق ب ل ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت. ا ز ط ر ف ی ا س پ ر ت ز ر و ه م ك ا ر ا ن چ ه ا ر ب ع د ( ا ح س ا س م ع ن د ا ر ا ح س ا س ش ا س ت گ احساس خودسامان و م و ث ر ب و د ن ) ر ا ب ر ا ی ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت مطرح کردند ب ن ا ب ر ا ی ن د ر ا ی ن ت ح ق ی ق ر ا ب ط ه ب ی ن ا ب ع ا د ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ک ه ت و س ط ب ا س و آ و ا ل و آ ر م ا ن ا ن گ ز ش ا ل ه ا م ب خ ش ت ر غ ب ذ ه ن م ال ح ظ ا ت ف ر د ) ا ر ا ئ ه ش د ب ا ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت ب ر ر س ی ش د ه و م و ر د ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ق ر ا ر گ ر ف ت ن د. د ر ش ک ل ) ) م د ل ن ظ ر ی ت ح ق ی ق ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت. - Individual Consideration. Avolio et al. 3. Bass & Avolio

10 9 3 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 ن ا م ر آ ذ و ف ن H ش خ ب م ا ه ل ا ش ز گ ن ا ن ه ذ ب غ ر ت H H3 ز ا س د ن م ن ا و ت ت خ ا ن ش ن ا و ر د ر ف ت ا ظ ح ال م H4 ق ی ق ح ت ی ا ه ه ی ض ر ف ق ی ق ح ت ی ر ظ ن ل د م. ل ک ش ن ا ت س ر ه ش ش ر و ر پ و ش ز و م آ ه ر ا د ا ن ا ن ك ر ا ك ر د ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و ی ن ا م ر آ ذ و ف ن ب ن. د. ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر ر س ل ب ا ب ش ر و ر پ و ش ز و م آ ه ر ا د ا ن ا ن ك ر ا ك ر د ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و ش خ ب م ا ه ل ا ش ز ی گ ن ا ب ن.. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر ر س ل ب ا ب ن ا ت س ر ه ش شهرستان پرورش و ش ز و م آ ه ر ا د ا كاركنان در ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ب ن. 3. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر ر س ل ب ا ب ش ر و ر پ و ش ز و م آ ه ر ا د ا ن ا ن ك ر ا ك ر د ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و ی د ر ف ت ا ظ ح ال م ب ن. 4. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر ر س ل ب ا ب ن ا ت س ر ه ش ش و ر ر ی د م 7 6 ح ط س ر د ق ق ح ت. ت س ا ی ش ی ا م ی پ ر ا ک ش و ر ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ق ی ق ح ت ن ی ا س ا س ا ر ب ر ف ن 6 5 د ا د ع ت ن ی ا ز ا. ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ت ل و د ه ر ا د ا ك ی د ا د ر ا ر ق و ی م س ر د ن م ر ا ك و ا ه ه م ا ن ش س ر پ و ب ا خ ت ن ا ل م ا ك ر و ط ه ب ی ر ف ن 7 6 ه ع م ا ج ص خ ش م ن ا ر ك و ك ه ن و م ن م ج ح ن ی ی ع ت ل و م ر ف ت ی ا ه ن ر د و ی ر و آ جمع پرسشنامه 6 5 د ا د ع ت ن ا ز ا ن ا و ا ر ف ی ا ه ی ر ی گ ی پ ا ب. شد توزع ا ه ن آ ه م ه ن ب و ل م ك ت ی ا ه ه م ا ن ش س ر پ ط س و ت ا ه ه د ا د. ت ف ر گ ر ا ر ق ا ه ن ل ل ح ت و س ر ر ب د ر و م ا ه ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ت ال ا و س د ن ا ه د ش ل ك ش ت ا ز ج م ش خ ب ه س ز ا ر و ك ذ م ه م ا ن ش س ر پ ت ال ا و س. ت س ا ه د ش ی ر و آ ع م ج ت ع م ج و ا ه م ا ن گ د ن ز ا ه گ ژ و و ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ه ب ط و ب ر م

11 ) ر ز ت ر پ س ا ن) و س ر ت پ 8 7 ن ا ر ا ک م ه و ی ی ال ک ر ا ی م ی د م ص /.. ن. ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر س ر ر ب م و د ش خ ب ت خ ا ن ش جمعت سوال ج ن پ ز ا ا ه ه م ا ن ش س ر پ ن ا ل و ا ش خ ب ر د ت ف گ د ا ب. د ا ر ف ا ت خ ا ن ش ذ و ف ن ( ه ف ل و م ر ا ه چ ی ا ر ب ) ت ر ک ی ل ف ط ی- ا ه ن ی ز گ ج ن پ ( ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ه ب ط و ب ر م ل ا و س و 5 5 ب ت ر ت ه ب م ا د ك ر ه ا ر ب ) د ر ف ت ا ظ ح ال م ن ه ذ ب غ ر ت ش خ ب م ا ه ل ا ش ز گ ن ا ن ا م ر آ ) ت ر ک ی ل ف ط ی- ا ه ن ی ز گ ج ن پ ( ن ا م ز ا س ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ل ا و س م و س ش خ ب ه ی و گ گ ت س ا ش س ا س ح ا ن ا م ا س خود احساس ن د و ب ر ث و م س ا س ح ا ( ه ف ل و م چهار برای ) ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه ی و گ ه س م ا د ك ر ه ا ر ب ) ن د و ب ر ا د ن ع م و ر ب و و ت ح م ا و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه م ا ن ش س ر پ ا ه ش س ر پ ا و ر ن ا ز م ن ع ت ا ر ب : و ت ح م ا و ر ل ی د ع ت و ح ال ص ا ت ا ر ظ ن ذ خ ا ز ا س پ ه ا گ ن آ. د ش ن و م ز آ ه ا گ ش ن ا د د ت ا س ا و ن ا گ ر ب خ ر ظ ن س ا س ا و گرفت قرار ی ت ا م د ق م ه ن و م ن ن ا و ن ع ب ی ر ا م آ جامعه اعضاء ز ا ر ف ن 5 د ا د ع ت ر ا ی ت خ ا ر د ا ه ن آ ز ا ی د ا و م ه ع ل ا ط م د ر و م ی ر ا م آ ه ع م ا ج ه ب ه ج و ت ا ب ت ال ا و س ن د و ب ط ب ت ر م ز ا و ذ خ ا ز ی ن ا ه ن آ ی ح ال ص ا ت ا ر ظ ن ه ب و ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ا ه ه د ا د ر و آ ع م ج ا ر ب ا ه ن ه م ا ن ش س ر پ ه ا گ ن آ. د ش حاصل ا طمینان. ت ش ا د ن ا ن م ط ا ن آ ا و ر ز ا د ا ب ل م ا ك ت ر و ص د د ع ت م و ف ل ت خ م ا ه ش و ر ز ن ر گ ه ز ا د ن ا ر ا ز ب ا ) ا ا پ ( د ا م ت ع ا ت ل ب ا ق ن ع ت ر و ظ ن م ب : ا ا پ و ا ک ن و ک ( ت س ا ن آ ن و ر د ر ا گ ز ا س ش ج ن س ا ه ن آ ز ا ك ه ك د ر ا د د و ج و ر ا ز ب ا ن و ر د ر ا گ ز ا س. ) ن ا ر ا ک م ه 5 9 خ ا ب ن و ر ک ( شود اندازهگر كرونباخ آلفا ضرب با د ن ا و ت م ر گ ه ز ا د ن ا 3 د ر گ م ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ت ا ق ق ح ت ب ل غ ا ر د ه ك ت س ا ش و ر ن ا. ) ل چ ر و چ 4 و 0/6 مقدار ا م ا د ش ا ب 0/7 د ا ب ضرب ان ا ر ب ل و ب ق ل ب ا ق ر ا د ق م ل ق ا د ح ه چ ر گ ا. ) ت س ا ش ر ذ پ و ل و ب ق ل ب ا ق ز ن 0/5 5 ت ح ی ل ا ن و ن ( و ن و و وند 6 ق ق ح ت ر د. ) ی ر ف ر ا ب ت ع ا ز ا ا ه ه م ا ن ش س ر پ ه ك ت ف گ ن ا و ت م س پ ه د و ب 0/5 7 ز ا ر ت ش ی ب ا ه ر ی غ ت م ه م ه ی ی ا ی ا پ ر ا د ق م ر ض ا ح. د ن ت س ه ر ا د ر و خ ر ب ال ا ب. Conca et al.. Cronbach 3. Churchill 4. Peterson 5. Nunnally 6. Van de ven & Ferry

12 9 3 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 8 ف ص و ت ر ا م آ ر د. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ی ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت ر ا م آ ش و ر و د ز ا ق ق ح ت ن ا ر د ر ا م آ ر د ق ق ح ت ا ه ه ض ر ف س ر ر ب ت ه ج و د ش ص خ ل ت و ر و آ ع م ج م ز ال ا ه ه د ا د و ت ا ع ال ط ا. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن و ی س ر گ ر و ی گ ت س ب م ه د ن ن ا م ی ر ا م آ ط ب ت ر م ا ه ن و م ز آ ز ا ی ط ا ب ن ت س ا ا ه ه ت ف ا ی ه ك ن ب ر غ ت م و ل ا م ر ن س ر ر ب ه ب ا د ت ب ا ق ق ح ت ا ه ه ض ر ف ا ر ب ه د ا ف ت س ا د ر و م ن و م ز آ ع و ن ن د ر ك ص خ ش م ا ر ب ن د ش ص خ ش م ا ب ا ت د ش ه ت خ ا د ر پ ف و ن ر م س ا ف و ر گ و م ل و ك ن و م ز آ ق ر ط ز ا ا ه ه د ا د ن د و ب ل ا م ر ن ر غ ت س د ب ج ا ت ن. د و ش ه د ا ف ت س ا ك ر ت م ا ر ا پ ا ن ا و ك ر ت م ا ر ا پ ا ه ن و م ز آ ن آ ن د و ب ل ا م ر ن ر غ ا و ل ا م ر ن. د ن ر ا د ر و خ ر ب ل ا م ر ن ع ز و ت ز ا ا ه ه د ا د و ) 0/5<P 0 ( ا ه ر غ ت م ه م ه ا ر ب ه ك د و ب ن آ ز ا ك ا ح ه د م آ. د ش ه د ا ف ت س ا ا ه ه د ا د ر ا م آ ل ل ح ت ا ر ب ك ر ت م ا ر ا پ ا ه ن و م ز آ ز ا ن ا ر ب ا ن ب ز ا س د ن م ن ا و ت ر ا د ن ع م گ ت س ا ش ن ا م ا س د و خ ن د و ب ر ث و م ف و ن ر م س ا ف و ر گ و م ل و ك ن و م ز آ ج ا ت ن ل. و د ج ر ا د ن ع م ر غ ت م ل و ح ت ر ب ه ر ر ا د ن ع م ن ا م ر آ ذ و ف ن ش ز گ ن ا ن ه ذ ب غ ر ت د ر ف ت ا ظ ح ال م 5. 0 ت س ا ن ع م ن ا د ب ن ا. د و ش م د أ ت ق ق ح ت ت ا ض ر ف م ا م ت ه ک د ش ص خ ش م ا ه ه ض ر ف ن و م ز آ ر د ر ب ه ر ت خ ا ن ش ن ا و ر ن ب ل و ح ت ش ز گ ن ا ن ر ف آ و م ا ه ل ا ز ا س د ن م ن ا و ت ش خ ب و ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ن ب ذ و ف ن ت خ ا ن ش ن ا و ر ن ا م ر آ ن ب و ب غ ر ت ز ا س د ن م ن ا و ت ن ه ذ و - ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و د ر ف ت ا ظ ح ال م ن ب و ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا ز ا ك ر ه ر ث ا ل ل ح ت ر د. د ر ا د د و ج و ر ا د ز ا س د ن م ن ا و ت ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ر ت ش ب ر گ د ا ه گ ژ و سار به ت ب س ن د ر ف ت ا ظ ح ال م شد ص خ ش م ن ه ذ ب غ ر ت ه ب ط و ب ر م ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ر ب ر ی ث أ ت ن ر ت م ك ل ب ا ق م ر د. د ر ا د ت خ ا ن ش ن ا و ر ه م ه ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا ا ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا ن ب گ ت س ب م ه ل ل ح ت ر د. ت س ا - د ا ع ب ا ن ب گ ت س ب م ه ل ل ح ت ر د. ن ا م ا س د و خ و ن ا م ر آ ذ و ف ن ن ب ه ط ب ا ر ز ج ه د و ب ر ا د ن ع م ط ب ا و ر ر ا د ن ع م و ت ب ث م گ ت س ب م ه ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا م ا م ت شد مشخص ز ن ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر و ن ه ذ ب غ ر ت ش خ ب م ا ه ل ا ش ز گ ن ا ن ا م ر آ ذ و ف ن ن ب ه ك ت س ا ن ع م ن ا د ب ن ا. د ن ر ا د م ه ا ب د ا ع ب ا ن ب گ ت س ب م ه ل ل ح ت ر د ن ی ن چ م ه. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م و ت ب ث م گ ت س ب م ه د ر ف ت ا ظ ح ال م

13 9 ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن... / ص م د ی م ی ا ر ک ال ی ی و ه م ک ا ر ا ن م ت غ ر ت و ا ن م ن د س ا ز ی ن ز م ش خ ص شد ت م ا م ا ب ع ا د ت و ا ن م ن د س ا ز ی ه م ب س ت گ م ث ب ت و م ع ن د ا ر ب ا ه م د ا ر ن د. ا ن ب د ا ن م ع ن ا س ت ك ه ب ن م ع ن ی د ا ر ی ش ا ی س ت گ ی خ و د س ا م ا ن ی و م و ث ر ب و د ن ه م ب س ت گ م ث ب ت و م ع ن د ا ر و ج و د د ا ر د. ج د و ل ) ) ن ت ا ی ج م ر ب و ط ب ه ا ی ن ب ر ر س ی ر ا ن ش ا ن م ی د ه ن د. ج د و ل. م ا ت ر س ه م ب س ت گ ب ن م ت غ ر ه ا م س ت ق ل و و ا ب س ت ه Cron. s α S.D. Mean ر ه ب ر ت ح و ل 0/8 8 9/ / / 8 /8 3 ن ف و ذ آ ر م ا ن 8 0/ /5 7 /6 8 /7 5 3 ا ن گ ز ش /8 7 /8 4 ت ر غ ب ذ ه ن 8 5/ /9 7 3/ 5 م ال ح ظه ف ر د 7 5/ * 0. 7 * 0.89 * /6 7 /3 /7 5 6 م ع ن د ا ر * * * * /9 7 /5 7 خ و د س ا م ا ن 4/ /3 8 /9 /9 8 8 ش ا س ت گ * /0 8 /6 0 9 ت ا ث ر گ ذ ا ر 0 5/ 8 0 ت و ا ن م ن د س ا ز ر د ف /7 8 Correlation is significant at the 0.0 level (-tailed). *Correlation is significant at the 0.05 level (-tailed). 6/ / 4 ب ر ا ب ر ر س ت أ ث ر ا ب ع ا د چ ه ا ر گ ا ن ه ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ب ر ر و م ع ن د ا ر ر و ا ن ش ن ا خ ت ا ز ت ح ل ل ر گ ر س و ن چ ن د گ ا ن ه ن ز ا س ت ف ا د ه ش د. ک ه ن ت ا ج آ ن ب ه ش ر ح ج د و ل ز ی ر ا س ت. ب ر ا م د ل ع د د م ع ن ی د ا ر رگرسون کوچکتر ا ز س ط ح م ع ن ا د ا ر د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه ش د ه 0/5 0 مباشد که ن ش ا ن م د ه د م د ل ر گ ر س و ن ت و ا ن س ت ه ا س ت ت غ ر ا ت د ر م ت غ ر و ا ب س ت ه ر ا ت و ض ح د ه د. ه م ا ن ط و ر ک ه م ش ا ه د ه م ش و د ت م ا م ا ب ع ا د ج ز م ال ح ظ ا ت ف ر د د ر س ط ح م ع ن د ا ر 0/5 0 ر د م ی ش و ن د. ج د و ل 3. پ ی ش ب ی ن ی ک ن ن د ه ه ا ی م ع ن د ا ر ر و ا ن ش ن ا خ ت م ت غ ر ه ا پ ش ب ن ض ر ا ی ب غ ی ر ا س ت ا ن د ا ر د B خ ط ا ا س ت ا ن د ا ر د ض ر ا ب ا س ت ا ن د ا ر د Sig T Beta م ق د ا ر ث ا ب ت ن ف و ذ آ ر م ا ن N.S ا ن گ ز ش N.S ت ر غ ب ذ ه ن N.S م ال ح ظ ا ت ف ر د

14 9 3 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 3 جدول یافتههای ق ب ط - م د ر ف ت ا ظ ح ال م ت خ ا ن ش ن ا و ر ر ا د ن ع م کننده پیشبینی ن ی ر ت ه ب ) )3 ر ا د ن ع م ی و ر ر ب ی ن ا د ن چ ر ی ث ا ت ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ش خ ب م ا ه ل ا ش ز گ ن ا ن ا م ر آ ذ و ف ن : ا ه ه ف ل و م و د ش ا ب. د ر ا د ن ی ت خ ا ن ش ن ا و ر ذ و ف ن ف د ر ز ا ت خ ا ن ش ن ا و ر ن ا م ا س د و خ و ر ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ه ن ا گ ر ا ه چ د ا ع ب ا ر ث أ ت س ر ر ب ا ر ب د د ع ل د م ا ر ب. ت س ا ر ی ز جدول شرح ه ب ن آ ج ا ت ن ه ک. د ش ه د ا ف ت س ا ز ن چندگانه رگرسون ل ل ح ت - م ن ا ش ن که مباشد 0/5 0 شده نظرگرفته ر د ر ا د ا ن ع م ح ط س ز ا کوچکتر رگرسون ر ا د ی ن ع م ه د ه ا ش م ه ک ر و ط ن ا م ه. د ه د ح ض و ت ا ر ه ت س ب ا و ر غ ت م ر د ت ا ر غ ت ت س ا ه ت س ن ا و ت ن و س ر گ ر ل د م د ه د. د ن و ش ی م ل و ب ق 0/5 0 ر ا د ن ع م ح ط س ر د ن ا م ر آ ذ و ف ن و د ر ف ت ا ظ ح ال م د ا ع ب ا ط ق ف د و ش م ن ب ش پ ا ه ر غ ت م ت خ ا ن ش ن ا و ر ن ا م ا س د و خ ی ا ه ه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ 4. ل و د ج د ر ا د ن ا ت س ا ر ی غ ب ی ا ر ض B د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ د ر ا د ن ا ت س ا ب ا ر ض Sig T Beta ت ب ا ث ر ا د ق م ن ا م ر آ ذ و ف ن ش ز گ ن ا N.S ن ه ذ ب غ ر ت N.S د ر ف ت ا ظ ح ال م و د ر ف ت ا ظ ح ال م ت خ ا ن ش ن ا و ر ن ا م ا س د و خ ه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ ن ی ر ت ه ب ) )4 جدول یافتههای ق ب ط ن ا م ر آ و. د ر ا د ن ی ت خ ا ن ش ن ا و ر : د ا ع ب ا ش ز گ ن ا م ا ه ل ا ش خ ب ب ی غ ر ت ی ن ه ذ ر ی ث ا ت ی ن ا د ن چ ر ب ی و ر ن ا م ا س د و خ ز ا ت خ ا ن ش ن ا و ر گ ت س ا ش و ر ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ه ن ا گ ر ا ه چ د ا ع ب ا ر ث أ ت س ر ر ب ا ر ب د د ع ل د م ا ر ب. ت س ا ر ی ز جدول شرح ه ب ن آ ج ا ت ن ه ک. د ش ه د ا ف ت س ا ز ن چندگانه رگرسون ل ل ح ت - م ن ا ش ن ه ک د ش ا ب م ن 0/5 0 ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ر ا د ا ن ع م ح ط س ز ا ر ت گ ر ز ب ن و س ر گ ر ر ا د ی ن ع م ه د ه ا ش م ه ک ر و ط ن ا م ه. د ه د ح ض و ت ا ر ه ت س ب ا و ر غ ت م ر د ت ا ر غ ت ت س ا ه ت س ن ا و ت ن ن و س ر گ ر ل د م د ه د. د ن و ش ی م د ر 0/5 0 ر ا د ن ع م ح ط س ر د ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ا ع ب ا ه م ه د و ش م Sig N.S N.S N.S N.S N.S ف د ر ن ب ش پ ا ه ر غ ت م ت ب ا ث ر ا د ق م ن ا م ر آ ذ و ف ن ش ز گ ن ا ن ه ذ ب غ ر ت د ر ف ت ا ظ ح ال م ت خ ا ن ش ن ا و ر گ ت س ا ش ی ا ه ه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ. 5 ل و د ج د ر ا د ن ا ت س ا ر ی غ ب ی ا ر ض B د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ د ر ا د ن ا ت س ا ب ا ر ض T Beta

15 3 ن ا ر ا ک م ه و ی ی ال ک ر ا ی م ی د م ص /.. ن. ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر س ر ر ب ش خ ب م ا ه ل ا ش ز گ ن ا د ر ف ت ا ظ ح ال م ن ا م ر آ ذ و ف ن : د ا ع ب ا ا ه ه ف ل و م ) )5 جدول یافتههای ق ب ط. د ر ا د ن ی ت خ ا ن ش ن ا و ر گ ت س ا ش ی و ر ر ب ی ن ا د ن چ ر ی ث ا ت ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ف د ر ز ا ت خ ا ن ش ن ا و ر ر ا ذ گ ر ث ا ت و ر ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ه ن ا گ ر ا ه چ د ا ع ب ا ر ث أ ت س ر ر ب ا ر ب د د ع ل د م ا ر ب. ت س ا ر ی ز جدول شرح ه ب ن آ ج ا ت ن ه ک. د ش ه د ا ف ت س ا ز ن چندگانه رگرسون ل ل ح ت - م ن ا ش ن که مباشد 0/5 0 شده نظرگرفته ر د ر ا د ا ن ع م ح ط س ز ا کوچکتر رگرسون ر ا د ی ن ع م ه د ه ا ش م ه ک ر و ط ن ا م ه. د ه د ح ض و ت ا ر ه ت س ب ا و ر غ ت م ر د ت ا ر غ ت ت س ا ه ت س ن ا و ت ن و س ر گ ر ل د م د ه د. د ن و ش ی م ل و ب ق 0/5 0 ر ا د ن ع م ح ط س ر د ش ز ی گ ن ا و د ر ف ت ا ظ ح ال م د ا ع ب ا ط ق ف د و ش م ت خ ا ن ش ن ا و ر ر ا ذ گ ر ث ا ت ی ا ه ده ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ 6. ل و د ج ن ب ش پ ا ه ر غ ت م د ر ا د ن ا ت س ا ر ی غ ب ی ا ر ض B د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ د ر ا د ن ا ت س ا ب ا ر ض Sig T Beta ت ب ا ث ر ا د ق م ن ا م ر آ ذ و ف ن N.S ش ز گ ن ا ن ه ذ ب غ ر ت N.S د ر ف ت ا ظ ح ال م و د ر ف ت ا ظ ح ال م ت خ ا ن ش ن ا و ر ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ ن ی ر ت ه ب ) )6 جدول یافتههای ق ب ط. د ر ا د ن ی ت خ ا ن ش ن ا و ر ر ا ذ گ ر ث ا ت ی و ر ر ب ی ن ا د ن چ ر ی ث ا ت ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ی ن ا م ر آ ذ و ف ن : د ا ع ب ا و ش ز ی گ ن ا ن و م ز آ و س ر ر ب ه ب ه د م آ ت س د ب ج ا ت ن ز ا ر ت ش ب ن ا ن م ط ا و ن ب ش پ ت ر د ق س ر ر ب ا ر ب ت م س ق ن ا ر د. د و ش م ه ت خ ا د ر پ ه ت س ب ا و و ل ق ت س م ر غ ت م ن ب سوه دو ط ب ا و ر د و ج و س ا س ا ر ب ت ا ض ر ف و ر ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ر غ ت م ط خ ط ب ا و ر د و ج و ن و س ر گ ر ن و م ز آ ا ب ا ت د د ر گ م ع س. د د ر گ س ر ر ب ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ف د ر ن ب ش پ ا ه ر غ ت م ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ 7. ل و د ج د ر ا د ن ا ت س ا ر ی غ ب ی ا ر ض B د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ د ر ا د ن ا ت س ا ب ا ر ض Sig T Beta ت ب ا ث ر ا د ق م ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ا ب ر ب ا ر ب Beta ن ا ز م ت س ا ا د پ ) )7 ل و د ج ز ا ه ك ه ن و گ ن ا م ه ر ا د ق م ه ك ا ج ن آ ز ا. ت س ا ) ( ه ت س ب ا و ر غ ت م ر ب ر غ ت م ن ا ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا و ت م ن ا ر ب ا ن ب ت س ا ر ت ك چ و ك ) ( ح ط س ز ا ر ا د ن ع م. د و ش ج ر ا خ ن و س ر گ ر ه ل د ا ع م ز ا د ا ب ن و ت س ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ز ا ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت و ر ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ه ن ا گ ر ا ه چ د ا ع ب ا ر ث أ ت س ر ر ب ا ر ب

16 () ش ز گ ن ا ذ) و ف ن ذ) و ف ن 9 3 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 3 ف د ر ل د م ا ر ب. ت س ا ر ی ز ل و د ج ح ر ش ه ب ن آ ج ا ت ن ه ک. د ش ه د ا ف ت س ا ز ن ه ن ا گ د ن چ ن و س ر گ ر ل ل ح ت ن ا ش ن که مباشد 0/5 0 ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ر ا د ا ن ع م ح ط س ز ا کوچکتر رگرسون ر ا د ی ن ع م د د ع ه ک ر و ط ن ا م ه. د ه د ح ض و ت ا ر ه ت س ب ا و ر غ ت م ر د ت ا ر غ ت ت س ا ه ت س ن ا و ت ن و س ر گ ر ل د م د ه د م. د ن و ش ی م د أ ت 0/5 0 ر ا د ن ع م ح ط س ر د ن ه ذ ب غ ر ت ز ج د ا ع ب ا م ا م ت د و ش م ه د ه ا ش م ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ی ا ه ه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ 8. ل و د ج ن ب ش پ ا ه ر غ ت م د ر ا د ن ا ت س ا ر ی غ ب ی ا ر ض B د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ د ر ا د ن ا ت س ا ب ا ر ض Sig T Beta ت ب ا ث ر ا د ق م ن ا م ر آ ذ و ف ن ش ز گ ن ا ن ه ذ ب غ ر ت N.S د ر ف ت ا ظ ح ال م ذ و ف ن : د ا ع ب ا ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ی ا هه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ ن ی ر ت ه ب ) )8 ل و د ج ی ا ه ه ت ف ا ی ق ب ط ی و ر ر ب چندانی تاثیر ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ه ف ل و م و د ن ت س ه د ر ف ت ا ظ ح ال م ش خ ب م ا ه ل ا ش ز گ ن ا ن ا م ر آ د ر ا د ن ا ت س ا و د ر ا د ن ا ت س ا ر ی غ خطی رگرسیون ه ل د ا ع م ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب. د ر ا د ن ی ت خ ا ن ش ن ا و ر ی ز ا س د ن م ن ا و ت : ت ش و ن ر ی ز ت ر و ص ه ب ا ر Nonstandard Equation Y= a + b X + b X + b 3 X 3 = 7 6/ 0 + /7 3 ) ن ا م ر آ + /5 4 + /4 5 ) د ر ف ا ظ ح ال م ت) ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت ه ز ا د ن ا ه ب ه ت س ب ا و ر ی غ ت م ه ر م ن ل ق ت س م ر ی غ ت م د ح ا و ر ه ش ی ا ز ف ا ا ب ه ک ت ف گ د ی ا ب ه ل د ا ع م ن ی ا ر ی س ف ت ر د. د ن ک ی م ر ی ی غ ت ) )b ن و ی س ر گ ر ب ی ر ض د ح ا و د ن چ Standard Equation Y= B Z + B Z + B 3 Z 3 ت خ ا ن ش ن ا و ر ز ا س د ن م ن ا و ت 0/74= ) ن ا م ر آ + 0/56 ) ش ز گ ن ا 0/7+) ) د ر ف ا ظ ح ال م ت) ر ی غ ت م ر د د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا د ح ا و ک ی ش ی ا ز ف ا ا ب ه ک ت س ا ن ع م ن ی ا ه ب ه ل د ا ع م ر د ج ر د ن م م ا ق ر ا ر ط ا خ ه ب ه ل د ا ع م ن ی ا ر د. د ن ک ی م ر ی ی غ ت د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا ) beta( ه ز ا د ن ا ه ب ه ت س ب ا و ر ی غ ت م ر د ل ق ت س م ر ی غ ت م ر ب ل ق ت س م ی ا ه ر ی غ ت م ک ی ر ه ر ی ث ا ت ت ب س ن ه ب ن ا و ت ی م خوبی به شدهاند استاندارد ضرائب اینکه. د ر ب ی پ ه ت س ب ا و ر ب ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ا ه گ ژ و ر ی ث أ ت ل د م ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا و ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب ت م س ق ن ا ر د

17 3 3 ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن... / ص م د ی م ی ا ر ک ال ی ی و ه م ک ا ر ا ن ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت د ر ش ك ل ز ی ر ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت. ط ب ق ش ك ل م ال ح ظ ا ت ف ر د ب ش- ت ر ن س ه م ر ا ب ر ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت د ر ا د ا ر ه آ م و ز ش و پ ر و ر ش ش ه ر س ت ا ن ب ا ب ل س ر د ا ر د. د ر ن ه ا ت د و م ت غ ر ن ف و ذ آ ر م ا ن ی و ا ن گ ز ش ن ز م ع ا ر و ر و د ر ا ك س ب ك ر د ه و م ت غ ر ت ر غ ب ذ ه ن ن ز ا ز م ع ا د ل ه ر گ ر س و ن خ ا ر ج و ب ه ه م ن م ن ظ و ر ا ر ت ب ا ط آ ن ب ه ص و ر ت ن ق ط ه چ ن د ر م د ل ا ر ا ئ ه ش د. %7 4 ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت %5 6 ن ف و ذ آ ر م ا ن -6 3 % % 7 ا ن گ ز ش م ال ح ظ ا ت ف ر د ت ر غ ب ذ ه ن ش ک ل. م د ل ت أ ث ی ر م و ل ف ه ه ا ر ه ب ر ت ح و ل آ ف ر ن ب ر ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت ( ض ر ا ب ) β ب ح ث و ن ت ی ج ه گ ی ر ی م ی ا ن د ر ا ی ن پ ژ و ه ش ب ا ط ر ح ف ر ض ه ه ا و ت ح ل ل آ م ا ر ت و س ط ر و ش ه ا آ م ا ر ت و ص ف و ا س ت ن ب ا ط ی ب ه ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن م ت غ ر ه ا ت و ا ن م ن د س ا ز ر و ا ن ش ن ا خ ت و ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ین و ا ب ع ا د آ ن ه ا پ ر د ا خ ت ه ش د. ح ا ل د ر ذ ل ب ه ن ت ا ج ب د س ت آ م د ه ا ز ف ر ض ا ت ا ص ل ت ح ق ق ا ش ا ر ه م ش و د : م ی ا ن ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ت و ا ن م ن د س ا ز ی ر و ا ن ش ن ا خ ت ی و آ ر م ا ن ی ن ف و ذ ت و ا ن م ن د س ا ز ی ا ن گ ی ز ش و ت و ا ن م ن د س ا ز ی ر و ا ن ش ن ا خ ت ی ت و ا ن م ن د س ا ز ی ر و ا ن ش ن ا خ ت ی ت و ا ن م ن د س ا ز ی ر و ا ن ش ن ا خ ت ی ر و ا ن ش ن ا خ ت ی ) ا ر ت ب ا ط م ع ن ی د ا ر ی ی ا ف ت ش د ( ( ( ) ا ر ت ب ا ط م ع ن ی د ا ر ی ی ا ف ت ش د م ی ا ن ) ا ر ت ب ا ط م ع ن ی د ا ر ی ی ا ف ت ش د م ی ا ن ت ر غ ی ب ذ ه ن ی و ( 5 ) 4 ا ر ت ب ا ط م ع ن ی د ا ر ی ی ا ف ت ش د و ه م چ ن ی ن م ی ا ن م ال ح ظ ا ت ف ر د ی و ) ن ی ز ا ر ت ب ا ط م ع ن ی د ا ر ی ی ا ف ت ش د م ی ا ن س ا ی ر م و ل ف ه ه ا ن ی ز ا ی ن ( ا ر ت ب ا ط ن م ا ی ا ن ش د. ن ت ا ی ج آ ز م و ن ر گ ر س ی و ن ح ا ک ی ا ز آ ن ب و د ک ه م و ل ف ه م ال ح ظ ا ت ف ر د ی ب ه ت ر ی ن پ ی ش گ و ی ت و ا ن م ن د س ا ز ی ر و ا ن ش ن ا خ ت ی و م و ل ف ه ت ر غ ی ب ذ ه ن ی ه م ک م ت ا ث ی ر ت ر ی ن پ ی ش گ و ی ت و ا ن م ن د س ا ز ی ر و ا ن ش ن ا خ ت ی ب و د ه ا س ت. ب ا ی د گ ف ت ک ه ن ت ا ی ج ب د س ت آ م د ه ا ز ر ا ب ط ه م ی ا ن م و ل ف ه ه ا ب ا ن ت ا ی ج پ ژ و ه ش گ ر ا ن ی چ و ن : ا س م ا ع ی ل و ه م ک ا ر ا ن ( ) ح س ن پ ر و ه م ک ا ر ا ن ( ) ن ی س ت ا ن ی و ه م ک ا ر ا ن ( ) 9 3

18 ک) ب س ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 3 ) 0 0 ( ی ن ی ر ت ا ک آ : د ن ن ا م ی ن ی ق ق ح م ت ا ق ی ق ح ت ا ب ن ی ن چ م ه و ی ن ا و خ م ه 0 ( ن ا ر ا ک م ه و ل ی ع ا م س ا ی گ ب ر ی ش و(. د ر ا د ت ق ب ا ط م ) 0 0 ( ز و ر ) 9 3 ( ه د ا ز ی ج ا ح و ن ا و ر پ و ه د ش ا ه ن آ ه ح و ر ش ا ز ف ا ب ج و م و ه د و ب ن ا و ر پ ش خ ب م ا ه ل ا ن ا ر ب ه ر ل و ح ت ر ب ه ر ر د و ن ا م ز ا س ه ب ت ب س ن ف ط ا ع د ن ب ا پ س ا س ح ا و ه د و م ن ت ع ا ط ا ر ب ه ر ز ا ه ن ا ق ا ت ش م و ط ر ش و د ق ن و د ب ل م ا ع ت ر ب ه ر ز ا ر ت ش خ ب ر ث ا ا ر ل و ح ت ر ب ه ر صاحبنظران انرو ز ا و د ن ر ا د خود مأمورتها ه ب ف ا د ه ا ه ب ب ا ت س د ا ر ب ا ر ن ا ت س د ر ز ر ب ه ر ه ك ت س ا ل د ا ب ت د ن آ ر ف ر ب ه ر ل ك د. ن ن ا د م ه ك ت س ا د ن آ ر ف ا ر گ ل و ح ت ر ب ه ر. د ا م ن م ج س ب ه ب ن ا ج و د ق ف ا و ت ق ر ط ز ا ا و ل ق ت س م ل ك ش ت ه ج ر د ر ت ال ا ب ف ا د ه ا ه ب ب ا ت س د و ر گ پ ر و ظ ن م ه ب ا ر ش ن ا و ر پ ش ز گ ن ا ن آ ة ل س و ه ب ر ب ه ر كردن مبادله كه مدهد خ ب ر م ا گ ن ه ا ر گ ل م ع ر ب ه ر. د ش خ ب م ء ا ق ت ر ا گروه جمع منافع ب س ك س ك ع ر ب ه ك ل ب د آ م ن حساب به ك ر ت ش م ف ا د ه ا ه ب ب ا ت س د ر و ظ ن م ه ب ك ر ت ش م ش ال ت ن ا و ن ع ه ب ا ه ز ا ن ه ب ب ا ت س د ر د د ن ن ك م ر ا ك م ه ز ا ا د ج ر س م ر د ا ه ه و ر گ ا ن ا ن ك ر ا ك ه ك م ا گ ن ه 8 9 س ا ب ( د و ش م ه د ا د ر ا ر ق ف د ه د ر ف ر ب ا ر گ ل و ح ت ر ب ه ر ر و ئ ت. ) و ل و و آ و س ا ب ك ژ و ل و ئ د ا ا ه ش ز ر ا م ال ك ر غ ت ا ط ا ب ت ر ا م ا ه ل ا ا ه م ا پ م ا ه ل ا ر ب ه ر ك ل و ب م س ر ا ت ف ر. د ر ا د د ك أ ت ر ب ه ر ة ل س و ه ب ن ا و ر پ ن ه ذ ك ر ح ت و ت ا س ا س ح ا ن ی ب ر ی ذ پ ف ا ط ع ن ا و سویه دو ت ا ط ا ب ت ر ا ی ر ا ر ق ر ب : د و ش ی م د ا ه ن ش ی پ ن ا ر ی د م ه ب سازمان در و ن ا ر ی د م د ش د ه ا و خ ن ا ن ک ر ا ک ی ط ا ب ت ر ا ی ی ا ن ا و ت ش ی ا ز ف ا ب ج و م ی م س ر ر ی غ ی ا ه ل ا ن ا ک ق ی ر ط ز ا ن ا ن ک ر ا ک ت ا د ا ه ن ش ی پ و ت ا ر ظ ن ز ا د ی ا ب ن ا م ز ا س ن ا ر ی د م ) ن ا ن ک ر ا ک ن د ر ک ی ر ب ه ر ی ت ر و ش م و ی ت ک ر ا ش م ر د ا ر گروهها پیشنهادات م ا ظ ن ( د ن ی ا م ن ه د ا ف ت س ا سازمان مشکالت ل ح و ا ه ی ر ی گ م ی م ص ت ر د ن ا ن ک ر ا ک ا ب ا ت د و م ن ل ا م ع ا ز ک ر م ت م ر ی غ ت ر و ص ه ب د ی ا ب ا ر ن ا م ز ا س ر د ل ر ت ن ک د ن ی آ ر ف ) د ی ا م ن ه ن ی د ا ه ن ن ا م ز ا س ن د و ب ر ث ؤ م س ا س ح ا و ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا د ا ر ف ا ی ر ی ذ پ ت ی ل و ئ س م ت ی ف ر ظ ل م ع ی د ا ز آ ی ا ض ف ن د ر و آ د و ج و ب ه ج و ت ه ت ک ن ن ی ا ه ب د ی ا ب د ن ک ا د ی پ ق م ع ن ا ن ک ر ا ک ا ه ن آ ن ا م ز ا س ع ب ا ن م و ت ا ع ال ط ا ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب ر ا ی ت خ ا ن ت ش ا د ت ی ل و ئ س م ل و ب ق ی ا ر ب. د ن ک ی م ا د ی پ ی ن ع م م ه ر ا ن ک ر د ر ا ی ت خ ا و ت ی ل و ئ س م ه ک ت ش ا د د ی ا ب د ن ر ی ذ پ ب ا ر ت خ س و ن ی گ ن س ی ا ه ر ا ک ت ی ل و ئ س م ن ا ن ک ر ا ک ه ک ن ی ا ی ا ر ب ا ذ ل. ت س ا ضروری و م ز ال د ی ا ب ن ا م ز ا س د ش ر ا ن ا ر ی د م ) ن ا ن ک ر ا ک ه ب ر ا ی ت خ ا ض ی و ف ت ( د ا د ر ا ر ق ن ا ش ر ا ی ت خ ا ر د ا ر م ز ال ت ا ر ا ی ت خ ا ز ا ی س ا ر ه ه ک ن آ ی ب د ن ن ا و ت ب و د ن ن ک ر ط ا خ ت ی ن م ا س ا س ح ا ن ا ن ک ر ا ک ا ت د ن ر و آ د و ج و ب ا ر ی ط ی ا ر ش ا د ی پ ا ر جوابش اما م ن ا د ی م ن «و» م د ر ک ه ا ب ت ش ا «ل ث م ی ت ا ر ا ب ع ز ا د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن د ش ر ی ق ح ت و ت ا ز ا ج م

19 5 3 ن ا ر ا ک م ه و ی ی ال ک ر ا ی م ی د م ص /.. ن. ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ا م ه ط ب ا ر س ر ر ب ی- م ت ی و ق ت ا ر ن ا ن ک ر ا ک ر د ق ف و م ی ا ه به ر ج ت ف ش ک و خوداعتمادسازی که. د ن ن ک ه د ا ف ت س ا» م ن ک ی م د ا ج ی ا ا ب د ن ش ا ب ی م ا ر ا د ه ک ی ی ا ه ی گ ژ ی و و ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ر ی د م د و ش ی م د ا ه ن ش ی پ د ن ک د. ن ش ا ب ر ث مؤ ن ا م ز ا س ی د م آ ر ا ک ش ی ا ز ف ا ت ه ج ر د ن ا م ز ا س ن ا ن ک ر ا ک ن ا ی م ت د ح و و ی گ ت س ب م ه ع ب ا ن م ر ب ه ر ا ه ك ب س ن ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ) ( د م ح م د ا ر م د ا ز ر ف ر ظ ن م ه ا ر ب ا ر ا ا د خ ا ض ر ل ع ر ب ك ر م ا ت ر د م گ ن ه ر ف ن ا ن ك ر ا ك ن ا م ز ا س د ه ع ت ا ب ن ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ی د م ی س د ر و م ی س ر ر ب ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ی و گ ل ا ن ی ی ب ت و ی ح ا ر ط ( 8 3 ( ی ب ت ج م ی ر د ن ک س ا ه ا گ ش ن ا د ا ر ت ک د ه م ا ن ن ا ی ا پ رت ا ی ز و ج ح ن ا م ز ا س ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ت ر ا ی ز و ج ح ی ا ه ن ا و ر ا ک. ت ی ر ی د م ه د ک ش ن ا د ن ا ر ه ت كاركنان توانمندساز ر د ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ش ق ن س ر ر ب ) ( ب ت ج م ز و ر و ن طبه عباس ر ب ك ا ر و پ ن س ح ن ا س ن ا م و ع س ر د م و ن ا م ز ا س گ ن ه ر ف ن ا م ط ا ب ت ر ا س ر ر ب ) ( د ه م د س ف ر ش د ا د ر ه م ر ت س ا ه ز م ح ج ا ر د ش ر ف ن س ح ت ل و د ت ر د م ه ر ش ن و ر پ ر ب ه ر ه ل د ا ب م و ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ا ه ك ب س ز ا س د ن م ن ا و ت ه ط ب ا ر ل ل ح ت 8( 8 3 ( ا ض ر ل ع كوشك رضا ب س ن ستار حسن بودال ت ا د ا س ل ا شمس زاهد د ش ر ز ك ا ر م ا ه ك ر ا پ. ن ا م ز ا س د ه ع ت و ت خ ا ن ش ن ا و ر س ر ا د م ن ا ر د م ر ا ذ گ ت م د خ ر ب ه ر ك ب س ا ه گ ژ و ه ط ب ا ر س ر ر ب ) 9 3 ( ا ر ا س ه د ا ز ج ا ح ر ص ا ن گ ب ر ش ش ز و م آ ت ر د م ر د و ن رهافت ن ا ر ب د ز ا س د ن م ن ا و ا ت ا ب ه ط س و ت م ر د د ر ك ل م ع ا ب ا ر گ ل و ح ت ر ب ه ر ا ه ه ف ل و م ا ب ه ط ب ا ر ر د شغل ساز غن ش ق ن ( ( ه س ف ن ل ك و ن س ح م ر و ر پ ل گ س ا ن ش ن ا و ر ر د و ن ا ه ه ت ف ا ف ل ا ك ت شغل امنت و ز ا س د ن م ن ا و ت د ا ع ب ا ن ب ه ط ب ا ر س ر ر ب 7( 8 3 ( ر ب ك ا ل ع د ا ب ا د و م ح م و ر ب ك ا ى ن ا م ر ه ق الله ا د ب ع ى د ج م ت ر د م ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف م ا ظ ت ن ا م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ن ك ر ا ك : م ر ا ه چ ة ر ا م ش م و س ل ا س ى م ا ظ ت ن ا ن ا ن ك ار ك ن ا م از س د ه ع ت و ز ا س د ن م ن وا ت ن ب ط ا ب ت ر ا س رر ب 8( 8 3 ( د م ح م ر و پ ن س ح و ر ب ك ا ر و پ ن س ح ا ض ر ل ع ل غ و م ه ر ا م ش ه ر و د ت ل و د ت ر د م ه ر ش ن ن ا ر ه ت ر ه ش ش ر و ر پ و ش ز و م آ ن ا م از س گانه نوزده ق ط ا ن م ر د ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ن ی ب ه ط ب ا ر بررسی ) 9 3 ( ب ت ج م ع ر ا ز حجت غالمزاده حدر چوپان رضا د م ح م ن ا ت س ن ت ع ن ص ت ر د م ه م ا ن ل ص ف د ن ج ر ب ر ا ت ر و ك ن ا ن ك ر ا ك ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب ك ر د ن ا م ز ا س ر و آ و ن ه ب گراش با ن ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر ن ب ه ط ب ا ر ) ( حدر چوپان سدمحمد ل ا م ك ر م ه م ب ه م ا ن ش ه و ژ پ ا ه م ب ت ك ر ش ل و ح ت ر ب ه ر ك ب س و ف ط ا ع ش و ه ه ط ب ا ر س ر ر ب ) ( د ج م م د ق م ن د ل ا ر د ب ع ر و ا د م ح م ر و ن ب و ق ع ا ر ج ا ت ر د م ه م ا ن ش ه و ژ پ ن ر ف آ

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue19/Summer 2014 PP: 31-41 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 4-1 3

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 4 Πίστη στoυς Προφήτες/Αγγελιοφόρους الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study علوم و مهنذسی سطح 69-80)1396(31 بزرسی خواص الکتزونی و ساختاری تزکیبهای کلکوپزیت در حالت انبوهه و نانوالیه حمذاله صالحی الهام گزدانیان گش ف ض ل دا طگا ض ذ چوشاى ا اص ( دریافت مقاله: 95/03/09- پذیزش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

Α Εκπαιδευτική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017 Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας Αιγύπτου Μάθημα Επιλογής Β Τάξης του Τμήματος Ελληνορωμαϊκών Σπουδών

Α Εκπαιδευτική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017 Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας Αιγύπτου Μάθημα Επιλογής Β Τάξης του Τμήματος Ελληνορωμαϊκών Σπουδών ا ب ارا Coursebook - Explaining the Intro of the 2 ح Συντονισμός & Διδασκαλία: Μιχάλης Γ. Σολομωνίδης Σελίδα: 1/ مفاهيم تمهيدية - Έννοιες Εισαγωγικές الصوتيات): ٢ با نه العلم الخاص بدراسة الا صوات اللغويةمن

Διαβάστε περισσότερα

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ.

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ. ثشسعی ػ ا تؼیی ک ذ عبختبس عش بی ؽشکت بی ثب ا ذاص ک چک ت عظ * وظام الدیه رحیمیان ** فرزیه رضایی *** حسیه ماستری فرا اوی 1390/03/11 1390/02/15 تبسیخ دسیبفت: تاسیخ پزیشػ: چکیدي ذف اف ی ای مب ثشسعی تزشثی ػ

Διαβάστε περισσότερα

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا )س( سال چهارم شمارة 1 بهار و تابستان 1393 بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا 1 عباس شاهبندی قوچانی تاریخ دریافت: 92/7/13 تاریخ تصویب: 92/11/9 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی )س( مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا سال پنجم شمارة 2 پاییز و زمستان 1394 بررسی خواص الکتریکی ذر ات گراف ن ساخته شده به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی 1 رضا ثابت داریانی 2 مریم هادی طالع تاریخ دریافت: 94/6/7

Διαβάστε περισσότερα

ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ

ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ دا ؽکذ عل م پبی گر زیعتؼ بظی )گرایػ ثی ؼیوی( ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ اظ: ػیذ ؿیشی ؿب یب اؾبتیس ضا ٢٧ ب: دوتش سضب حؼ ػبخذی دوتش صبدق حؼ یب دوتش

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی علی فرنام محمد حمیدی 2 تاریخ دریافت: 3/8/2 تاریخ پذیرش: 3// چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش كیفیت

Διαβάστε περισσότερα

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2 ی س ا هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح 262-249 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** اثر افسایص تعذاد چیذهاى ل ل یال گرم بر رفتار ر ب هاد تغییر فاز د ذ در هبذل حرارتی س

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

Penyebab Rusaknya Amal

Penyebab Rusaknya Amal 3 ÉΟŠÏm 9$# Ç uη q 9$# «! $# ÉΟó Î0 Penyebab Rusaknya Amal الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الا مي وعلى ا له وصحبه أجمعين.والتابعين لهم با حسان إلى

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ψαλτικῆς Τέχνης 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα ἑορτῶν, Εὐαγγελισμός Ναζαρέτ Καταβασίες Σῆς Θεοτόκου Ὠδὴ Α. Ἦχος Δ. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS APPLICATIONES MATHEMATICAE 31,4 (004), pp. 433 441 (ف دا ف مىغ) T. Sułkowski ل ف M. Niedziela NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS م ف ى ف ىك كف ف 属 ىف ن مل فكى ف

Διαβάστε περισσότερα

Web. month day, Titre. Article. Source :

Web. month day, Titre. Article. Source : month day, 2015 Titre Article Source : January 12, 2016 Αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον Όλυμπο ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Του Γιάννη Μουκίδη Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ [masood.ghz@gmail.com] دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی 33 3 مجم ع مقاالت 3 صفح 47-47 تا اردیب شت ماي تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی ؽ شیبس خبؿ ادوذی ػلی غالهی دا ؾج ی کبسؽ بعی اسؽذ دا ؾگب ت شاى ه عغ ژئ فیضیک sh.khasahmad@ut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα